TÌM HIỂU CẤU TẠO HOẠT ĐỘNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU COMMON RAIL CỦA ĐỘNG CƠ D4EA 2.0D TRÊN XE HYUNDAI SANTAFE VÀ TRÊN MÔ HÌNH G D 3004 S

106 101 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:09

BỘ GIÁO DỤC ĐẠO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU CẤU TẠO HOẠT ĐỘNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU COMMON RAIL CỦA ĐỘNG D4EA 2.0D TRÊN XE HYUNDAI SANTAFE TRÊN HÌNH G - D 3004 - S Họ tên sinh viên: NGUYỄN VĂN MINH Ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ơ TƠ Niên khóa: 2006-2010 Tháng 7/2010 TÌM HIỂU CẤU TẠO HOẠT ĐỘNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU COMMON RAIL CỦA ĐỘNG D4EA 2.0D TRÊN XE HYUNDAI SANTAFE TRÊN HÌNH G - D 3004 - S Tác giả NGUYỄN VĂN MINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ Giáo viên hướng dẫn: Thạc sỹ THI HỒNG XUÂN Tháng 07 năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập làm đề tài Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM chân thành cảm ơn: • Chân thành cảm ơn Gia Đình tạo điều kiện thuận lợi cổđộng viên để tơi hồn thành tốt khóa học đề tài • Đặc biệt chân thành cảm ơn Th.S Thi Hồng Xuân giáo viên hướng dẫn tận tình bảo tạo điều kiện thn lợi suốt thời gian tơi hồn thành đề tài • Chân thành cảm ơn q Thầy, Khoa Khí- Cơng Nghệ q Thầy mơn Cơng Nghệ Ơ Tơ cung cấp thiết bị điều kiện thuận lợi để thực đề tài • Chân thành cảm ơn đến bạn lớp DH06OT giúp đỡ Tôi thời gian học q trình thực đề tài Tơi chân thành cảm ơn Người thực NGUYỄN VĂN MINH ii TÓM TẮT Tên đề tài: Đề tài nghiên cứu “Tìm hiểu cấu tạo, hoạt động phương pháp kiểm tra chẩn đoán hệ thống nhiên liệu Common rail động D4EA CRDi 2.0 xe Hyundai Santa Fe động G - D3004 - S” 2.Thời gian đia điểm - Đề tài tiến hành Xưởng Thực Hành - Thí nghiệm Bộ Mơn Cơng Nghệ Ơ Tơ Khoa Khí - Cơng Nghệ Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM - Thời gian thực từ ngày 05/04/2010 đến ngày 15/06 /2010 Mục đích đề tài - Trình bày cấu tạo, ngun lí hoạt động, vị trí tên gọi phận hệ thống nhiên liêu động D4EA CRDi 2.0D - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình phun nhiên liệu hệ thống - Phương pháp kiểm tra áp suất mạch áp suất thấp áp cao áp Kết đạt Qua q trình kiểm tra chẩn đốn phát số lỗi động Qua cho biết số mã lỗi mà động thường gặp, toàn mã lỗi động Ngoài đưa phương pháp đo kiểm tra cảm biến, phận cấu thành hệ thống nhiên liệu CRDi iii MỤC LỤC TRANG TRANG TỰA……… i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC .iv DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH CÁC BẢNG xi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT xii Chương MỞ ĐẦU 1.1Lý thực tầm quan trọng đề tài 1.2Mục tiêu đề tài 1.3Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược hệ thống Common rail 2.2 Ảnh hưởng yếu tố đến trình cháy động 2.2.1 Thời điểm bắt đầu phun nhiên liệu 2.2.2 Thời gian phun nhiên liệu 2.2.3 Đặc tính vòi phun 2.3Các dòng xe Hyundai sử dụng hệ thống CRDi 2.4 Các thông số kĩ thuật xe Hyundai Santa Fe 2.5Cấu tạo nguyên lí hoạt động hệ thống cung cấp nhiên liệu Common rail 2.5.1 Sơ đồ hệ thống CRDI 2.5.2 Nguyên lí hoạt động hệ thống : 2.5.3 Các thành phần hệ thống Common rail : 10 iv 2.6 Nhiệm vụ, cấu tạo hoạt động phận hệ thống CRDI 12 2.6.1 Lọc nhiên liệu: 12 2.6.2 Bơm tiếp vận nhiên liệu : 13 2.6.3 Bơm cao áp : : 14 2.6.4 Van tiết lưu đường cấp 16 2.6.5 Van ngắt nhánh bơm 16 2.6.6 Van kiểm soát áp suất 17 2.6.7 Đường ống cao áp chung ( Common rail, Fuel rail) 18 2.6.7 Van giới hạn áp suất (Van an toàn) 19 2.6.8 Cảm biến áp suất: 20 2.6.9 Van hạn chế dòng 20 2.6.10 Vòi phun nhiên liệu 21 2.Hệ thống điều khiển động 27 2.8Cấu tạo hoạt động cảm biến 30 2.8.1 Cảm biến khối lượng khí nạp (MAF) loại màng nóng ( Hot film) 30 2.8.2 Cảm biến nhiệt độ khơng khí nạp( IATS) 30 2.8.3 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát(ECTS) 31 2.8.4 Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu 33 2.8.5 Cảm biến vị trí bàn đạp ga(APPS) 34 2.8.6 Cảm biến vị trí trục cam G (CMP) 36 2.8.7 Cảm biến vị trí trục khuỷu ( CKP): 36 2.8.8 Cảm biến vị trí van EGR (EGLS): 38 2.8.9 Cảm biến áp suất tua bin tăng áp (PIM): 39 2.9Sơ đồ điều khiển hệ thống Bosch 41 2.9.1 Điều khiển lượng phun thời điểm phun: 42 2.9.2 Điều khiển cung cấp nhiên liệu động CRDI 44 Chương PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG TIỆN 49 3.1Phương pháp phương tiện 49 3.1.1 Nơi thực : 49 v 3.1.2 Phương tiện thực : 49 3.1.3 Công tác chuẩn bị : 49 3.1.4 An toàn lao động thực công tác vận hành kiểm tra 49 3.2Phương pháp thực : 50 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 51 4.1Cấu tạo nguyên lí hoạt động phận hệ thống CRDI 51 4.1.1 Cấu tạo hệ thống CRDI động D4EA 51 4.1.2 Nguyên lí hoạt động hệ thống : 53 4.2.Sơ đồ mạch điện hệ thống điều khiển xe Hyundai Santa Fe CRDi 2.0D 54 4.3Sơ đồ chân ECM 58 4.4 Kiểm tra điều chỉnh hệ thống 63 4.4.1 Bugi xông 1,2,3,4 64 4.4.2 Kim phun 1,2,3,4 64 4.4.3 Cảm biến nhiệt độ nhiên liệu 64 4.4.4 Bơm tiếp vận 65 4.4.5 Solenoid điều tiết áp suất nhiên liệu 65 4.4.6 Cảm biến áp suất đường ống chung 65 4.4.7 Cảm biến lưu lượng khí nạp 66 4.4.8 Cảm biến nhiệt độ khí nạp 66 4.4.9 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát động 66 4.4.10 Cảm biến vi trí trục khuỷu 67 4.4.11 Cảm biến vi trí trục cam 67 4.4.12 cấu van hoạt động tuần hồn khí xã 67 4.4.13 đun điều khiển động 67 4.4.14 Cảm biến vị trí bàn đạp ga 68 4.4.15 Cơng tắt vị trí bàn đạp li hợp 69 4.4.16 Cơng tắt vị trí bàn đạp phanh 69 4.4.17 Cảm biến tốc độ xe 69 4.5.Cách kiểm tra hệ thống nhiên liệu CRDI thiêt bị cầm tay NCT-1500 70 vi 4.5.1 Các phận thiết bị CNT-1500 70 4.5.2 Kiểm tra áp suất thấp 71 4.5.3 Kiểm tra áp suất cao áp 77 4.5.4 Kiểm tra áp suất cuối kì nén: 82 4.6 Cách chẩn đoán lỗi số mã lỗi thường gặp hệ thống nhiên liệu 83 4.6.1 Chẩn đoán lỗi: 83 4.6.2 Cách xóa mã lỗi: 83 4.6.3 Một số mã lỗi thường gặp hệ thống nhiên liệu động D4EA 83 4.7Các thông số khảo sát động CRDi 2.0 thiết bị chẩn đoán X-431 84 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 86 5.1 Kết luận 86 5.2Đề nghị 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Elantra với động D4EA Hình 2.2: Getz Matrix với động D3EA Hình 2.3 Santa Fe với động D4EA Hình 2.4: Sơ đồ hệ thống nhiên liệu CRDI Hình 2.5 : Hệ thống nhiên liệu động Common rail Hình2.6 :Mạch áp suất cao 10 Hình2.7 : Mạch áp suất thấp 10 Hình 2.8 : ECM cảm biến 11 Hình 2.9 : Van điều khiển áp suất 11 Hình 2.10 : Sơ đồ điều khiển hệ thống nhiên liệu CRDI Bosch 12 Hình 2.11 : Lọc nhiên liệu 12 Hình 2.12 : Cấu tạo lọc nhiên liệu 13 Hình 2.13 :Vị trí bơm tiếp vận 14 Hình 2.15 : Kết cấu bơm cao áp 14 Hình 16: Cấu tạo hoạt động bơm cao áp 15 Hình 2.17: Cấu tạo hoạt động van tiết lưu đường cấp 16 Hình 2.18 : Sơ đồ hoạt động Solenoid 17 Hình 2.19 : Cấu tạo van kiểm soát áp suất (đường cao áp) 17 Hình 2.20 : Đường ống cao áp thực tế 18 Hình 2.21: Mặt cắt van an tồn vị trí động 19 Hình 2.22: Van giới hạn áp suất 19 Hình 2.23 Nguyên lí hoạt động van giới hạn áp suất 19 Hình 2.24 Cấu tạo cảm biến áp suất 20 Hình 2.25: Van hạn chế dòng 20 viii Hình 2.26: Cấu tạo kim phun 21 Hình 2.27: Nguyên lý hoạt động kim phun 22 Hình 2.28: Cấu tạo vòi phun nhiên liệu Common rail loại solenoid ( Bosch) 23 Hình 2.29 : Mặt cắt kim phun 24 Hình 2.30: Nguyên lý hoạt động phần tử áp điện (Piezoelectric element) 25 Hình 2.31: Cấu tạo hoạt động phận kích hoạt 25 Hình 2.32: Sơ đồ cấu tạo hoạt động vòi phun loại áp điện 26 Hình 2.33: Biểu đồ quan hệ áp suất phun, độ nâng kim phun theo thời gian 27 Hình 2.34 : Quan hệ dòng điều khiển, hành trình van, lưu lượng theo thời gian 27 Hình 2.35: Sơ đồ khối ECM 28 Hình 2.36: Cấu tạo đường đặc tính MAFS 30 Hình 2.37 : Sơ đồ mạch đường đặc tính cảm biến nhiệt độ khí nạp 31 Hình 2.38: Cấu tạo cảm biến nhiệt độ nước làm mát đặc tính 32 Hình 2.39: Sơ đồ mạch cảm biến nhiệt độ nước 32 Hình 2.40: Sơ đồ mạch cảm biến nhiệt độ nhiên liệu 33 Hình 2.41: Dãy hoạt động cảm biến nhiệt độ nhiên liệu hình dạng 34 Hình 2.42 : Sơ đồ cấu tạo cảm biến bàn đạp ga 34 Hình 2.43: Sơ đồ chân cảm biến bàn đạp ga 35 Hình 2.44: Cảm biến vị trí trục cam tín hiệu 36 Hình 2.45: Sơ đồ mạch cảm biến Ne G 37 Hình 2.46: Tín hiệu NE tín hiệu 37 Hình 2.47: Cảm biến vị trí van EGR 38 Hình 2.48: Sơ đồ mạch tín hiệu cảm biến EGR 38 Hình 2.49: Sơ đồ mạch cảm biến 39 Hình 2.50: Sơ đồ điều khiển hệ thống CRDI Bosch 41 Hình 2.51 Sơ đồ diều chỉnh lượng phun theo áp suất khí nạp 42 Hình 2.52: Sơ đồ điều chỉnh lượng phun theo nhiệt độ khí nạp 43 Hình 2.53 :Sơ đồ điều khiển lượng phun theo nhiệt độ nước làm mát 43 Hình 2.54 : Điều chỉnh lượng phun theo nhiệt độ nhiên liệu 43 ix - 0-5 phút : Lượng cung cấp tới PRV cực đại - Trên phút: Lượng cung cấp tới PRV thấp, với tiếng vang lên máy rung âm Hình 4.13: Máy đo áp suất cao áp 6) Chẩn đốn tình trạng hoạt động: Nếu áp suất thị trung bình đồng hồ nằm vùng giá cho phép, bơm cao áp hoạt động bình thường.Nếu khơng kiểm tra phân bơm cần thay + Nếu áp suất thấp giá trị giới hạn, kiểm tra lại nhiệt độ.Nước làm mát thấp 300C áp suất nằm giới hạn cho phép bơm hoạt động bình thường + Thực lại bước từ đến phương pháp kiểm tra van diều chỉnh áp suất Nếu áp suất hiển thị đồng hồ thấp giới hạn cho phép ngun nhân từ cảm biến áp suất đường ống chung.Hoặc mạch lưu thông nhiên liệu từ van điều áp + Giới hạn cho phép áp suất cao áp đường ống chung : Hệ thống BOSCH : 1000-1500 bars Hệ thống DELPHI : 1050= 1600 bars b Kiểm tra van điều chỉnh áp suất-Pressure Control valve (PCV) 1) Tháo đường nhiên liệu hồi sau nối vào đầu PCV 2) Tháo đường ống nhiên liệu từ đầu PCV 3) Ngắt kết nối van điều chỉnh áp suất, nối đồng hồ đo áp suất cao vào van điều khiển áp suất sau nối đồng hồ vào dây accu Vì van điều chỉnh áp suất ngăn dòng nhiên liệu hồi từ đường ống chung 79 Hình 4.14: Sơ đồ lắp phận để thực kiểm tra PCV 4) Đặt ống nhiên liệu hồi vào bình chứa Hình 4.15: Ống nhiên liệu hồi đặt vào bình chứa 5) Khởi động động giây 6) Kiểm tra lượng nhiên hồi - Giới hạn cho phép: thấp 10cc/5 giây (áp suất nhiển liệu phải 1000 bars) • ý : 1) Trước nối ống nhiên liệu tới động cần chắn tất bề mặt ống, bên đường dẫn đặc biệt ống 80 nhiên liệu gắn chặt đai ốc vệ sinh sẽ.(sử dụng súng bắn khí nén cần thiết) Hình 4.16: Làm súng bắn khí nén 2) Lắp tất phân ống nhiên liệu ngoại trừ đường ống nhiên liệu gắn chặt bên cạnh kim phun 3) Gá tạm tay đai ốc gắn đường ống nhiên liệu tới kim phun sau điều chỉnh đai ốc thẳng với kim phun 4) Tránh nhiễm bẩn vào khoan động cơ, bao bọc xung quanh đầu ống kim phun sử dụng khăn giấy giẻ hình Hình 4.17: Bọc khăn giấy để tránh nhiễm bẩn cho khoan động 5) Đề khởi động động đến lần thơi gian đến giây để chảy nhiên liệu bị nhiễm bẩn từ vùng kết nối kim phun 6) Siết chặt đai ốc với lục siết qui đinh giới hạn cho phép, sử dung dụng cụ đặc biết 7) Xóa lỗi cuẩn đoán máy Scanner 81 4.5.4 Kiểm tra áp suất cuối kì nén: Mục đích kiểm tra sử dụng áp suất cuối kì nén để so sánh xem thử xy lanh hoạt động khơng bình thường Bạn sử dụng nhanh chóng dễ dàng 1) Tháo kim phun từ động lắp kim phun thay vào để tạo độ kin cho xy lanh, ngăn cản khơng cho dầu bắn ngồi suốt q trình kiểm tra 2) Chọn cho xác loại bước ren phù hợp cho loại máy để lắp kim phun thay vào Hình 4.18: Lắp kim phun thay vào động 3) Sử dụng nối nhanh vào kim phun thay thế, bạn đo áp suất ci kì nén cách nhanh chóng dẽ dàng Hình 4.19: Bộ nối nhanh đồng hồ đo áp suất vào kim phun thay 82 Hình 4.20: Nối đồng hồ đo áp suất giá trị đọc 4.6 Cách chẩn đoán lỗi số mã lỗi thường gặp hệ thống nhiên liệu 4.6.1 Chẩn đốn lỗi: • sử dụng thiết bị chuyên dụng chuẩn đoán lỗi X431 để chuẩn đoán lỗi động Các bước thực sau : → Công tắt đánh lửa bật, gắn jắch cắm máy X431 (loại 16 chân) vào cổng chẩn đoán lỗi động (DLC).Sau khởi động X431 → Chọn start Ỉ scan → Chọn logo hãng HyundaiỈ chọn engine → Chọn xe Santa Fe sau chọn Diesel → Chọn read trouble code để đọc mã lỗi 4.6.2 Cách xóa mã lỗi: • thể làm tương tự chon vào mục eraser trouble code để xóa mã lỗi tháo mass accu thời gian 10s thi mã lỗi xóa 4.6.3 Một số mã lỗi thường gặp hệ thống nhiên liệu động D4EA Bảng 4.5: Các mã lỗi thường gặp STT Mã lỗi Lỗi phận P0703 Cảm biến tốc độ động P0190 Cảm biến áp suất nhiên liệu đường ống chung P0115 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát động 83 P0180 Cảm biến nhiêt độ nhiên liệu P0110 Cảm biến nhiệt độ khí nạp P1180 Van an tồn đường ống chung P0100 Cảm biến lưu lượng khí nạp P0201 Kim phun P0202 Kim phun 10 P0203 Kim phun 11 P0204 Kim phun4 12 P0340 Cảm biến vị trí trục cam 13 P0320 Cảm biến vị trí trục khuỷu 14 P0040 Cảm biến O2 15 P0087 Áp suất nhiên liệu thấp 16 P0088 Áp suất nhiên liệu cao 17 P0093 Rò rỉ hệ thống nhiên liệu 18 P0094 Rò rỉ hệ thống nhiên liệu nhiều 19 P0168 Nhiệt độ nhiên liệu cao 20 P0400 Hệ thống tuần hồn khí xã 21 P0600 Đường truyền liệu CAN 22 P066A Buri xông 23 P066B Buri xông 24 P066C Buri xông 25 P066D Buri xông 4.7 Các thông số khảo sát thực tế động Hyundai Santa Fe CRDi 2.0 thiết bị chuẩn đoán X-431 84 Bảng 4.6 : Các thông số đo thực tế động D4EA CRDi 2.0 Số vòng quay 750 1800 2200 3000 4000 Các đại lượng đo Vòng/ph Vòng/ph Vòng/ph Vòng/ph Vòng/ph Lưu lượng khí nạp ( kg/h) 466.3 466.3 466.3 466.3 466.3 Lưu lượng khí nạp ( mg/st) 494.2 544.2 554.8 756.3 815.8 Nhiệt độ khí nạp ( 0C) 34.9 35.3 35.6 35.9 36.3 Nhiệt độ nước làm mát (0C) 59.9 79.5 86.3 87.1 88.6 Nhiệt độ nhiên liệu (0C) 33.7 287 451.9 927.1 927.6 Độ mở bướm ga (%) 16.5 18.8 29.2 44.6 178.9 242.5 513 951.5 Điều tiết áp suất nhiên liệu.(%) 17.3 18.4 21.1 29.1 32.1 Áp suất nhiên liệu (bar) 278.2 344.5 348.1 736.7 850.7 Lượng phun nhiên liệu (mcc) 8.4 8.5 10.3 12.2 16.2 Hiệu điện tăng áp (mV) 80.0 79.2 80.2 78.1 79.1 Áp suất tăng áp ( mHg) 3497.9 3497.9 3497.9 3497.9 Hiệu điện cảm biến vị trí bướm ga.(mV) 3497.9 85 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Trong trình khảo nghiệm kiểm tra thực tế động Hyundai Santa Fe CRDi 2.0D cho thấy động hoạt động bình thường Các cảm biến động làm việc tốt Song số sai xót động sau : • Cảm biến vị trí trục cam đo chân & giá trị 12.59V giá trị tiêu chuẩn 5V.Trong dùng dụng cụ chẩn đốn lỗi X431 khơng xác định lỗi • Cảm biến vị trí trục khuỷu đo chân & giá trị 4.61 kΩ giá trị tiêu chuẩn 844 Ω Trong dùng dụng cụ chẩn đoán lỗi X-431 khơng xác định lỗi • Cảm biến áp suất nhiên liệu đường ống chung đo chân 1&2 theo màu qui định đỏ & xanh chế độ sau : Chế độ Giá trị chuẩn Giá trị theo Giá trị đo sai màu màu qui định qui định Cầm chừng 1.2V 3.5V 1.2V 3000 vòng /phút 2.4V 2.4V 2.5V Từ bảng ta thấy cảm biến áp suất đường ống nạp màu dây sai so với màu dây qui định.Vậy hai chân 1&2 màu cam & xanh • Cảm biến nước lẩn nhiên liệu khơng hoạt động Khi tháo cảm biến đèn báo táp lơ sáng.Khi tháo cảm biến dùng X-431 chẩn đốn khơng phát lỗi 86 5.2 Đề nghị • Cho sinh viên khóa sau thực tập tiếp xúc nhiều với loại động loại CRDi • Do điều kiện trang thiết bị mơn Cơng Nghệ Ơ Tơ thiếu thốn nên đề tài chưa thực q trình kiểm tra chẩn đốn hệ thống nhiên liệu CRDi thiết bị chuyên dụng CNT - 1500 Đây dụng cụ giúp chẩn đoán nhanh đại Nên đề nghị Khoa Khí - Cơng Nghệ tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên khóa sau trực tiếp thực hành dụng cụ để sau trường sử dụng thành thạo dụng cụ • Khơng hình động loại CRDi cho sinh viên thực tập tháo lắp kiểm tra chi tiết hệ thống nhiên liệu Đề nghị Khoa Khí Cơng Nghệ trang bị thêm để sinh viên khóa sau tiếp xúc nhiều 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Nguyễn Oanh, KỸ THUẬT SỮA CHỮA Ô TÔ ĐỘNG NỔ HIỆN ĐẠI(tập : ĐỘNG DIESEL), NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP.HCM, năm 2006 Th.s Thi Hồng Xuân, BÀI GIẢNG CẤU TẠO ĐỘNG (chương Động Phun Xăng Đa Điểm Trên Ơ tơ, Chương Hệ Thống Nhiên Liệu Trên Động Common rail), ĐH Nông Lâm TP.HCM Ngô Minh Trung, Tiểu luận tốt nghiệp HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU COMMON RAIL TRÊN XE TOYOTA HIACE, ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, 2009 PGS – TS Đỗ Văn Dũng, TRANG BỊ ĐIỆN ĐIỆN TỬ TRÊN Ô TÔ HIỆN ĐẠI HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG CƠ, Nhà xuất ĐH Quốc Gia TP.HCM, 2004 Chương trình AutoData 3.24 Chương trình Bosch Common Rail quyền Bosch Một số thông tin mạng khác TIẾNG ANH Nextech, NCT – 1500 Common Rail Tester Quick Manual Robert Bosch, Learning Program For The Common Rail Fuel – Injection System For Passenger – Car Diesel Engines, copy right 1998 88 PHỤ LỤC Phụ lục : Các biểu tượng thị bề mặt táp lô xe hyunhdai santafe Đèn thị chế độ chạy tự động Đèn xi nhan (nếu có) Đèn SET chế độ chạy tự động Đèn báo cố HT phanh ABS (nếu có) Đèn báo hệ thống 4WD làm Đèn thị ESP (nếu có) việc(nếu có) Đèn thị khóa vi sai 4WD (nếu Đèn thị chế độ đèn chiếu xa có) Đèn cảnh báo áp suất dầu động Đèn thị túi khí khách phía trước thấp Đèn cảnh báo phanh tay, mức dầu tắt (nếu có) Đèn cảnh báo hệ thống chống phanh coppy chìa khố (nếu có) Đèn cảnh báo hệ thống nạp ắc quy Đèn thị sấy nóng động Đèn cảnh báo mức nước rửa kính Đèn cảnh báo cửa mở thấp Đèn cảnh báo đai an toàn Đèn cảnh báo cửa sau mở Chỉ thị cửa bên, cửa sau mở (nếu có) Đèn cảnh báo lọc nhiên liệu (động ê zen) Đèn cảnh báo mức dầu động Đèn cảnh báo mức nhiên liệu thấp (động ê zen) (nếu có) Đèn cảnh báo hệ thống túi khí (nếu Đèn cảnh báo tốc độ cao (nếu có) có) Đèn thị cố động Phụ lục 2: Các thông số kĩ thuật xe hyunhdai santafe CRDi 2.0 (2001 – 2006) 89 90 91 92 93 ... (2)Vòng bạc; (3)Piston bơm; (4 )Van nạp; (4a Lò xo van; (5 )Van Thoát; (6)Đường dầu nạp; (7)Đường dầu thoát áp suất cao; (8 )Van kiểm soát áp suất đường cao áp; (9 )Van Bi; (10)Đường dầu về; (11)... nạp; (7) Van nạp; (8) Piston bơm cao áp; (9) Đường thoát; (10) Van thoát 2.6.6 Van kiểm soát áp suất ( Pressure control valve) Hình 2.19 : Cấu tạo Van kiểm sốt áp suất (đường cao áp) (1) Van bi;... cấp (7) vào van tiết lưu Khơng khí có dầu qua lỗ tiết lưu (10) theo đường dầu thùng Khi dầu từ bơm cấp có áp suất cao 0,4 bar thắng lực căng lò xo van, đẩy piston van (9) làm mở van tiết lưu,
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU CẤU TẠO HOẠT ĐỘNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU COMMON RAIL CỦA ĐỘNG CƠ D4EA 2.0D TRÊN XE HYUNDAI SANTAFE VÀ TRÊN MÔ HÌNH G D 3004 S , TÌM HIỂU CẤU TẠO HOẠT ĐỘNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU COMMON RAIL CỦA ĐỘNG CƠ D4EA 2.0D TRÊN XE HYUNDAI SANTAFE VÀ TRÊN MÔ HÌNH G D 3004 S

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn