PHÂN TÍCH TÍNH CÁCH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL

34 34 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:09

Chương 1CƠ SỞ LÝ THUYẾT31.1Khái niệm văn hóa doanh nghiệp31.2Đặc điểm và ý nghĩa của văn hóa doanh nghiệp:31.3Vai trò của văn hóa doanh nghiệp41.4Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp41.5Tính cách văn hóa doanh nghiệp6Chương 2SƠ LƯỢC VỀ VIETTEL:122.1Lịch sử hình thành:122.2Hoạt động kinh doanh:132.3Doanh thu và lợi nhuận:132.4Những thành tựu:14Chương 3THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA VIETTEL:153.1Những cấu trúc hữu hình của doanh nghiệp.153.2Những quan niệm chung, giá trị cốt lõi.163.3Các giá trị được tuyên bố, chấp nhận và chia sẻ.20Chương 4PHÂN TÍCH TÍNH CÁCH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP224.1Tính định hướng sáng tạo và mạo hiểm224.2Tính định hướng vào con người244.3Định hướng tập thể274.4Định hướng kết quả28Chương 5NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP305.1Nhận xét:305.2Đánh giá:305.3Giải pháp:30 MÔN ĐẠO ĐỨC VÀ TRÁCH NHIỆM Xà HỘI TRONG MARKETING PHÂN TÍCH TÍNH CÁCH VĂN HĨA DOANH NGHIỆP CỦA TẬP ĐỒN VIỄN THƠNG QN ĐỘI VIETTEL MỤC LỤC 1.1 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp Theo Edgar H.Schein : Nhà xã hội học người Mỹ đưa định nghĩa: "Văn hóa doanh nghiệp tổng thể thủ pháp quy tắc giải vấn đề thích ứng bên ngồi thống bên nhân viên, quy tắc tỏ hữu hiệu khứ vấn đề cấp thiết Những quy tắc thủ pháp yếu tố khởi nguồn việc nhân viên lựa chọn phương thức hành động, phân tích định thích hợp Văn hóa doanh nghiệp hệ thống ý nghĩa, giá trị, niềm tin chủ đạo, nhận thức phương pháp tư thành viên tổ chức đồng thuận có ảnh hưởng phạm vi rộng đến cách thức hành động thành viên, tổng hợp quan niệm chung mà thành viên cơng ty học q trình giải vấn đề nội xử lý vấn đề với mơi trường xung quanh Điều có nghĩa doanh nghiệp tất thành viên gắn bó với tiêu chí chung hoạt động kinh doanh Chức chủ yếu văn hóa doanh nghiệp tạo nên thống thành viên, doanh nghiệp Ngoài ra, văn hóa doanh nghiệp đảm bảo hài hồ lợi ích tập thể với lợi ích cá nhân giúp cho cá nhân thực vai trò theo định hướng chung doanh nghiệp Nhìn chung, văn hóa doanh nghiệp động viên nghị lực ý chí thành viên doanh nghiệp hướng tinh thần vào việc phấn đấu cho mục đích doanh nghiệp 1.2 Đặc điểm ý nghĩa văn hóa doanh nghiệp: Văn hố doanh nghiệp có vai trò quan trọng Nó ln tạo niềm tin cho người làm việc môi trường Nó sợi dây gắn kết người doanh nghiệp, tạo tiếng nói chung thành viên, nhằm nâng cao nâng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp điều kiện Việt Nam gia nhập WTO Hơn nữa, xây dựng văn hoá doanh nghiệp thích hợp với đặc điểm doanh nghiệp việc quản lý dùng văn hố định để tạo dựng người Văn hoá doanh nghiệp chế quan trọng quản lý nguồn nhân lực Chỉ văn hoá doanh nghiệp thực hoà vào giá trị quan nhân viên họ coi mục tiêu doanh nghiệp mục tiêu phấn đấu Vì vậy, quảnvăn hoá mà nhân viên thừa nhận tạo động lực cho phát triển lâu dài doanh nghiệp 1.3 Vai trò văn hóa doanh nghiệp – Vai trò đạo : DN hình thành trình, chủ doanh nghiệp chủ trì, phát huy tác dụng hoạt động toàn doanh nghiệp tự trở thành hệ thống quy phạm giá trị tiêu chuẩn mà không cá nhân doanh nghiệp dám ngược lại Khi hình thành Văn hóa doanh nghiệp làm cho doanh nghiệp có hướng phát triển phù hợp với mục tiêu định Vai trò đạo VHDN có tác dụng đạo hành động tư tưởng cá nhân doanh nghiệp đồng thời có tác dụng đạo giá trị hoạt động toàn doanh nghiệp – Vai trò rang buộc : VHDN tạo ràng buộc mang tính tự giác tư tưởng, tâm lý hành động thành viên doanh nghiệp khơng mang tính pháp lệnh quy định hành – Vai trò liên kết : Sau cộng đồng doanhn nghiệp tự giác chấp nhận, văn hóa doanh nghiệp trở thành chất kết dính, tạo khối đồn kết trí doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp trở thành động lực giúp cá nhân tham gia vào hoạt động doanh nghiệp – Vai trò khuyến khích : Trọng tâm Văn Hóa doanh nghiệp coi trọng người tài, coi công việc quản lý trọng điểm Điều đó, giúp cho nhân viêntinh thần tự giác, chí tiến thủ; đáp ứng nhiều nhu cầu có khả điều chỉnh nhu câu khơng hợp lý nhân viên – Vai trò lan truyền : Khi doanh nghiệp hình thành văn hố mình, có ảnh hưởng lớn tới cá nhân, tổ chức doanh nghiệp Hơn nữa, thông qua phương tiện thông tin đại chúng quan hệ cá nhân, văn hóa doanh nghiệp truyền bá rộng rãi, nhân tố quan trọng để xây dựng thương hiệu doanh nghiệp 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp – Văn hóa doanh nhân: doanh nhân hiểu chủ sở hữu doanh nghiệp Doanh nhân người đưa định việc hướng doanh nghiệp theo đường lối, phương hướng định Chính vậy, khơng phủ nhận văn hố doanh nhân có ý nghĩa định tồn phát triển văn hoá doanh nghiệp – Nhà quản trị: khung vững doanh nghiệp Bão có to, gió có lớn khung vững vàng doanh nghiệp tồn Mơt u cầu nhà lãnh đạo tìm nhà quản trị phù hợp với phong cách quản lý, quan điểm kinh doanh – Nhân viên người lao động: bắt đầu làm việc, nhân viên trẻ có ba cách ứng xử khác với chuẩn mực văn hóa (thành văn bất thành văn) cơng ty Thứ nhất, họ đánh giá cao chuẩn mực hòa nhập vào cơng ty dễ dàng Thứ hai chịu bỏ Và thứ ba bạn trẻ dù không thích chuẩn mực đồng lương, không muốn bị việc nên phải chấp nhận cam chịu Vậy họ chọn đơn vị khác hay họ chọn mà không chọn đơn vị khác? Là mơi trường văn hóa doanh nghiệp, hầu hết doanh nghiệp chưa đưa mơi trường văn hóa, mơi trường làm việc để gắn bó thu hút nhân viên, giữ chân nhân tài Có doanh nghiệp đưa lại mang tính hình thức, nói đường làm nẻo – Khách hàng: mắt khách hàng, văn hoá Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng, tạo nên lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp.Văn hố doanh nghiệp đóng hai vai trò: nguồn lực, lợi cạnh tranh, lợi so sánh khách hàng định lựa chọn nhà cung cấp khác nhau,là sở trì phát triển mối quan hệ khách hàng Khi khách hàng tiếp xúc, ký hợp đồng/mua hàng yếu tố văn hóa doanh nghiệp làm cho khách hàng yên tâm tổ chức chuyên nghiệp, có tâm Đây làm lợi cạnh tranh khác so với đối thủ có lợi sản phẩm, chất lượng, dịch vụ Khi khách hàng mua hàng, họ tiếp xét nhiều với doanh nghiệp từ chữ tín, phong cách giao tiếp, biểu tượng qua chữ tín cố Nói khơng q văn hóa doanh nghiệp sở để trì khách hàng trung thành doanh nghiệp – Nhà cung cấp: tương tự khách hàng, nhà cung cấp tin tưởng bán hàng cho doanh nghiệp Sau bán hàng, mức độ tín nhiệm nâng lên, nhà cung cấp coi doanh nghiệp khách hàng trung thành đặc biệt có chế độ quan tâm đặc biệt ngày giao hàng, chiết khấu tài – Cộng đồng xã hội, quan nhà nước, quan truyền thơng, tổ chức tài chính, ngân hàng: khách hàng nhà cung cấp, doanh nghiệp lợi đặc biệt xây dựng văn hóa doanh nghiệp tạo chuyên nghiệp, tạo tâm lý xem doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng lâu dài, củng cố tiếp sau thời gian họat động.Kết cơng đồng hạn chế “cơng kích” doanh nghiệp gặp rủi ro, khó khăn Các tổ chức tài cho doanh nghiệp vay với lãi suất thấp muốn thiết lập quan hệ làm ăn lâu dài với doanh nghiệp 1.5 Tính cách văn hóa doanh nghiệp Khái qt: Văn hố doanh nghiệp "tính cách" doanh nghiệp Chúng ta thường quen sử dụng khái niệm "nhân cách" nói đến tư cách đặc điểm tâm sinh lý xã hội người Chúng ta biết "nhân cách" người xác định tập hợp cách thức ứng xử tương đối ổn định bền vững người Khi đưa nhận xét người "nồng nhiệt", "sáng tạo", "thoải mái", hay "bảo thủ", thực chất cố mô tả khái quát hố hành vi người Tương tự vậy, tổ chức có đặc trưng riêng cách thức hành động, định ứng xử trước tác động bên bên ngoài, chúng coi có “tính cách” “Bản sắc riêng” tính cách tổ chức, chúng gọi hình thức biểu VHDN Nói cách khác, VHDN coi tính cách tổ chức chúng hình thành từ khía cạnh phong cách khác với đặc trưng riêng Trong tổ chức, khía cạnh tính cách thể mức độ khác tạo nên sắc riêng cho tổ chức Sự trọng đến vài khía cạnh làm cho chúng trội dẫn đến “tính trội” phong cách Khi đó, thành viên tổ chức bị chi phối mạnh phong cách trội Yếu tố văn hố đặc trưng dần hình thành làm cho VHDN dần mạnh lên Các loại tính cáchTính sáng tạo sẵn sàng mạo hiểm Tính cách thể mức độ thành viên khuyến khích sáng tạo sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm Những tổ chức văn hố thuộc nhóm tính cách thường khuyến khích nhân viên chấp nhận rủi ro Họ nhận hậu thuẫn phải đương đầu với bất trắc hay thử nghiệm cách làm mới, khác hẳn Triết lý tổ chức thuộc nhóm nêu cao “mọi người sẵn sàng mạo hiểm chừng có hậu thuẫn từ phía tổ chức” Từ tính cách doanh nghiệp hình thành nên VHDN ưa mạo hiểm Đặc điểm tính sáng tạo - Nhân cách cởi mở - Hồi bão lớn - Thích thử thách - Triết lí sáng tạo tương lai - Tìm cách thay đổi thật độc đáo, khuyến khích nhân viên đóng góp ý kiến Khuyến khích nhân viên trình bày quan điểm, đóng góp ý tưởng họ với mục đích góp phần hồn thiện cơng việc doanh nghiệp Có thể làm điều thơng qua việc đặt hộp thư góp ý, tổ chức họp, thảo luận Nhưng dù làm hình thức nào, điều quan trọng nhân viên phải cảm nhận rõ ý kiến họ tôn trọng phản hồi Đặc điểm tính ưa mạo hiểm - Thích hợp tổ chức động - Hay thay đổi - Cần phải có phản ứng nhanh - Môi trường hoạt động không ổn định - Cần đốn - Thích hợp cho cơng ty mỹ phẩm, quảng cáo, điện tử Mạo hiểm vốn dao hai lưỡi Những biết vận dụng cách linh hoạt sách mạo hiểm kinh doanh mong đạt thành cơng; khơng dìm sâu hoạt động công ty xuống bùn đen Một số công ty đạt thành công vang dội, ngồi sách đầu tư mạo hiểm, họ cơng ty biết nhìn xa trơng rộng có khả dự đốn tương đối xác xu hướng kinh doanh tương lại không xa Hạn chế: Nhân viên thiếu khả hợp tác, suất cá nhân cao khó tạo hệ thống tập thể mạnh doanh nghiệpTính trọng chi tiết Tính cách thể mức độ thành viên khuyến khích trình bày cụ thể, xác, có phân tích kỹ, ý đến chi tiết Đối với tổ chức thuộc diện tính cách này, chi tiết cụ thể thường quan tâm đáng kể Những tổ chức chọn chất lượng làm phương châm chi phối thường có dạng tính cách này, việc thực bảo đảm chất lượng đòi hỏi phải bảo đảm tính hồn hảo chi tiết VHDN trọng chi tiết hình thành từ tính cách Đặc điểm tính trọng chi tiết - Khả chịu áp lực cao từ định - Tính tỷ mỷ, cẩn thận - Có thể tạo đột phá mặt chất lượng Hạn chế: Nhân viên phản ứng chậm với biến động xảy • Tính định hướng kết Tính cách thể mức độ người quản lý trọng đến kết quả, thay đến phương pháp trình để đạt kết đó, từ hình thành nên VHDN trọng kết Nhiều tổ chức thành công cách tập trung vào kết Những tổ chức hướng quan tâm vào việc đạt kết hay mục tiêu định, điều ảnh hưởng dần định hình cách thức hành động nhân viên Đặc điểm tính định hướng kết quả: - Lãnh đạo có phong cách đạo mạnh - Kết lao động đánh giá thông qua sản phẩm hữu hình, định lượng - Sự hăng hái yếu tố quan trọng - Cần người chuyên cần - Coi trọng nhân viên nhiều sáng kiến - M ức tiêu chuẩn hóa cơng việc thấp - Kỹ cơng việc phải cao • Tính định hướng vào người Tính cách thể mức độ định quản lý dành quan tâm đến hậu người tổ chức Nhiều tổ chức đặt người lao động vào trung tâm mối quan tâm sách quản lý Coi người tài sản quý giá tin sáng tạo thành viên tổ chức nhân tố định tạo nên thành cơng Cách làm khơng có tác dụng thúc đẩy cho doanh nghiệp thực phương thức kinh doanh “lấy người làm trung tâm”, mà làm cho lực phát triển lực đoàn kết doanh nghiệp trở nên phồn vinh, tăng thêm gắn bó nhân viên với doanh nghiệp Từ hình thành nên VHDN trọng người • Tính định hướng vào tập thể Tính cách thể mức độ hoạt động thiết kế tổ chức sở tập thể thay cho cá nhân Những tổ chức nhỏ hay đơn vị, phận công ty lớn thường tập trung xây dựng văn hoá họ xoay quanh nhóm nhỏ Tính chất tương đồng cơng việc thành viên giúp họ dễ gần Các thành viên ln cố gắng trì tinh thần đông đội xây dựng sắc riêng nhóm Định hướng tập thể thể qua nhiều khía cạnh hướng đến lợi ích tập thể, định tập thể, mục tiêu tập thể giải pháp tập thể Ngày doanh nghiệp thành công khơng thể phủ nhận vai trò tính tập thể Sự thống liên kết làm guồng máy doanh nghiệp hoạt động trơi chảy Do ngày nhiều doanh nghiệp có VHDN trọng tính tập thể Trong kỹ thuật định, định hướng tập thể vừa đảm bảo định sáng tạo vừa cải thiện mối quan hệ cá nhân Có thể dùng định tập thể số hoàn cảnh sau: - Có đủ thời gian để sử dụng phương pháp - M ỗi thành viên tham dự phải có đủ thơng tin mong muốn - Các thành viên cam kế theo đuổi mục tiêu - Quyết định khơng lập trình trước có nhiều bất trắc - M uốn huấn luyện cấp việc định Bên cạnh đó, tập thể phát huy tác dụng khâu mục tiêu giải pháp, tập thể có nhiều thơng tin, nhiều thái độ nhiều cách tiếp cận vấn đề Vì vậy, việc định hướng vào tập thể nhà quản trị điều tất yếu tạo nên vững mạnh cho tổ chức đồng thời đem đến tính khach quan xem xét giải vấn đề • Tính nhiệt tình Thể mức độ thành viên hăng hái thi đua với nhau, thay thoả hiệp hợp tác Nhiều tổ chức coi trọng nhiệt tình yếu tố Họ tin hăng hái nhân viên yếu tố tạo sáng tạo suất Những tổ chức thường có tinh thần tự lực, tự cường cao, kiên cạnh tranh tích cực bảo vệ thương hiệu Từ tính cách doanh nghiệp hình thành nên VHDN trọng nhiệt tình người lao động Đặc điểm: - Chú trọng đến người lao động - Tạo lôi công việc - Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm chủ - Hành động có ý thức tự giác - Có khả ứng phó sức ép cạnh tranh thay đổi thị trường - Có khả tự quản lí thân Những doanh nghiệp thành công tổng thể giá trị tập thể khát vọng nhân viên tận tâm với cơng việc • Tính ổn định Thể mức độ hoạt động tổ chức hướng vào việc trì trạng thay làm thay đổi Từ hình thành nên VHDN trọng ổn định M ột mục đích mà nhiều tổ chức ln hướng tới ổn định phát triển Trong số tổ chức hướng nỗ lực vào việc đạt tăng trưởng, coi việc liên tục đạt tăng trưởng khẳng định tồn họ vị họ Tăng trưởng thể tiến lên cách bình thường, phát triển chậm hay không phát triển coi dấu hiệu ổn định, bất bình thường, bên bên ngồi tổ chức Đặc điểm tính ổn định: - Cần sử dụng phương pháp làm việc có hệ thống - Nhất quán hoạt động - Xu hướng hồi cổ, tơn trọng giá trị khứ - Yếu tố truyền thống nêu cao chí nhiệt tình - M ức độ đồng thuận, quán cao - Sức mạnh tổ chức tạo từ hòa đồng hiệu Để doanh nghiệp phát triển ngày lớn mạnh cần phải tuân thủ thực theo sứ mệnh tầm nhìn doanh nghiệp hệ thống đặc trưng văn hóa hình thành, VHDN cần tính ổn định để đưa doanh nghiệp đến đích theo hành trình đặt 10 - Viettel ngơi nhà chung mà chung tay xây dựng Đoàn kết nhân hồ ngơi nhà tiền đề cho phát triển - Viettel nhà thứ hai mà sống làm việc Chúng ta phải hạnh phúc ngơi nhà làm cho khách hàng hạnh phúc Chúng ta hành động: - Mỗi người qua hệ góp viên ngạch để xây lên nhà - Các phận, cá nhân phải phối hợp với phận thể (8) Truyền thống cách làm người lính Chúng ta nhận thức: - Viettel có cội nguồn từ Quân đội Chúng ta tự hào với cội nguồn - Một khác biệt tạo nên sức mạnh Viettel truyền thống cách làm quân đội Chúng ta hành động: - Truyền thống: Kỷ luật, Đoàn kết, Chấp nhận gian khổ, Quyết tâm vượt khó khăn, Gắn bó máu thịt - Cách làm: Quyết đoán, Nhanh, Triệt để 20 3.3 Các giá trị tuyên bố, chấp nhận chia sẻ Triết lý thương hiệu Triết lý thương hiệu VIETTEL " Caring Innovator"; ý nghĩa triết lý kết hợp "Caring" quan tâm với " Innovator" người sáng tạo Triết lý xây dựng niềm tin VIETTEL người tiên phong, người sáng tạo, trước mở lối dẫn đường Đồng thời VIETTEL quan tâm đến người, quan tâm đến cá nhân cụ thể để đáp ứng nhu cầu nguyện vọng họ thông qua việc dạng dịch vụ VIETTEL cung cấp để phục vụ khách hàng thơng qua việc chăm sóc khách hàng chịu khó, chuyên tâm làm việc ngày trọng chuyên mơn hố Triết lý vừa kết hợp nét đẹp hai văn hố phương đơng phương tây vừa có quan tâm, chăm sóc dịu dàng, hướng (Caring) vừa có sáng tạo, đại, tính đột phá mang thở khoa học - kỹ thuật (Innorvator) Chọn triết lý không phản ánh q trình qua VIETTEL mà phương châm, nguyên tắc, phương hướng hành động cho VIETTEL tương lai VIETTEL cam kết không ngừng đột phá, sáng tạo, không ngừng quan tâm đến người để xứng đáng với triết lý mà chọn Nội Tổng công ty Yếu tố " Quân đội" VIETTEL sử dụng linh hoạt tạo cho cán bộ, công nhân viên tinh thần kỷ luật cao, tính nghiêm túc, cẩn trọng, tinh thần trách nhiệm cao với thân mật, đầm ấm, đơn hậu, tất phát triển chung tập thể - nhà chung VIETTELdoanh nghiệp non trẻ kinh doanh lĩnh vực viễn thông - lĩnh vực công nghệ cao, VIETTEL nhận thức để tồn vươn lên bối cảnh thị trường viễn thơng đầy khó khăn, đòi hỏi cán cơng nhân viên tổng công ty phải không ngừng học hỏi, rèn luyện, nâng cao trình độ Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng giám đốc tổng cơng ty nói " Học nét văn hoá đẹp Tổng 21 công ty ta Chúng ta hệ trẻ phải xác định học, học nữa, học mãi" Học không cho riêng thân mà thể ý thức cơng việc, tính u nghề, gắn bó với tổng cơng ty tiền đề cho phát triển cá nhân tập thể Những quan niệm ban lãnh đạo tổng công ty thể nghiêm khắc với thân Xuất phát từ câu chuyện: - Nếu khơng muốn bị giết phải chạy nhanh sư tử chạy nhanh nhất; VIETTEL chủ trương: Chủ động thay đổi trước buộc phải thay đổi Khơng hài lòng với có; phải biết qn thành cơng khó tính với Có thành cơng dễ sinh kiêu ngạo chủ quan nhân tố dẫn đến thất bại, phải ln đặt thách thức, mục tiêu để thử sức giúp ta nuôi dưỡng niềm đam mê công việc 22 Chương PHÂN TÍCH TÍNH CÁCH VĂN HĨA DOANH NGHIỆP 4.1 Tính định hướng sáng tạo mạo hiểm Với slogan “Hãy nói theo cách bạn” (Say it your way) Đó khơng tun ngơn Viettel với khách hàng, lời Viettel tự nói với thân mình, từ lãnh đạo đến cán nhân viên bình thừơng: sáng tạo Trong giá trị cốt lõi Viettel, “Sáng tạo sức sống Viettel”, lãnh đạo Viettel nhận thức rõ rằng: “Sáng tạo tạo khác biệt Khơng có khác biệt tức chết.” Viettel trân trọng tôn vinh từ ý tưởng nhỏ Giá trị văn hóa Sáng tạo sức sống ăn sâu vào tiềm thức cán công nhân viên , coi việc sáng tạo thay đổi điều hiển nhiên , tạo cho Viettel thay đổi thành công , giúp cho người Viettel nhận thức làm việc nhỏ Sáng tạo nhỏ để phục vụ tốt công việc làm , sáng tạo mang lại ý nghĩa cho , sáng tạo làm việc làm tốt ngày hơm qua Từ đóng góp cho hoạt động kinh doanh, nhân viên Viettel làm tăng thêm thu nhập lương bổng cho thân ● Quan điểm “ Lương để sống, sáng tạo để làm giàu” Viettel Nhân viên Viettel làm giàu từ ý tưởng kinh doanh Giá trị thưởng cho sáng kiến ý tưởng không nhỏ 2.5 % giá trị làm lợi từ hoạt động kinh doanh Từ quan điểm Viettel áp dụng giá trị cốt lõi văn hóa : Sáng tạo sức sống làm tiền đề cho việc xây dựng chế độ tiền lương, thưởng cho cán cơng nhân viên Với giá trị văn hóa Viettel muốn tất giá trị sáng tạo công việc công nhận cống hiến thưởng tương xứng với cơng sức trí tuệ Điều giúp cho đội ngũ cán Viettel làm việc ln tìm tòi học hỏi sáng tạo từ cơng việc làm 23 Điển hình Đỗ Hữu Quốc hay gọi Quốc “Google Earth” – Trưởng Ban thiết kế- Phòng thiết kế tối ưu- Trung tâm điều hành kỹ thuật chi nhánh Vietttel Hồ Chí Minh sau nhiều lần gặp khó khăn lắp đặt trạm nhiều cơng sức điểm “chấm trạm ”của Quốc Một lần vào phần mềm Google Earth, Quốc thấy hình ảnh địa hình thật chụp từ vệ tinh nảy ý tưởng thiết kế trạm dựa vào phần mềm này, vẽ đường tránh chướng ngại vật, cho hiệu phủ sóng trạm tốt Khi biết ý tưởng, lãnh đạo Tập đoàn gặp trực tiếp Quốc để tìm hiểu cặn kẽ sáng tạo Lúc áp dụng Google Earth vào thiết kế mạng, Quốc thấy đơn giản công việc Quốc giải nhanh hơn, kết công việc tốt Giá trị ý tưởng làm cho Tổng Công ty thiết kế Viba GSM lên tiết kiệm đến tỷ đồng Ngoài thưởng 5% giá trị làm lợi sáng kiến, Quốc Ban Tổng Giám đốc thưởng 30 triệu đồng ý tưởng Quốc giải tốn khó Viettel lúc ● Viettel tổ chức “Hội nghị tôn vinh Điển hình xuất sắc tồn cầu” Viettel tổ chức tơn vinh tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc Viettel toàn cầu Tại đây, Viettel trao thưởng tập thể cá nhân xuất sắc toàn cầu với tổng giải thưởng tỷ đồng Đơn vị tơn vinh tồn cầu cộng tác viên xuất sắc với mức khen thưởng 100 triệu đồng Đó Trần Văn Huy, cộng tác viên Viettel Nam Định Huy tạo dựng tin tưởng khách hàng dành cho Viettel thông qua cách làm sáng tạo, phát triển số lượng khách hàng doanh nghiệp lớn địa bàn Ngồi có anh Phạm Văn Khánh (nhân viên an ninh hệ thống thuộc Trung tâm An ninh mạng Viettel) người đến Việt Nam Facebook ghi nhận trao thưởng 6.000 USD nhờ phát lỗ hổng hệ thống mạng xã hội Khánh đồng thời áp dụng kết Viettel phát nhiều lỗ hổng nghiêm trọng, đưa hướng khắc phục kịp thời, bảo vệ hệ thống CNTT tập đoàn khách hàng Một nhân vật anh Nguyễn Phi Minh (Giám đốc Trung tâm Động phản lực hàng không, Viện Hàng không vũ trụ Viettel), người thử nghiệm thành công đem lại hiệu cho sản phẩm quân quan trọng, giúp Viettel làm chủ công nghệ lõi 24 Viettel tôn vinh tập thể cá nhân sáng tạo, tạo giá trị cho hoạt động phát triển doanh nghiệp Viettel khuyến khích cá nhân phát triển tính sáng tạo để đóng góp cho tổ chức, tập đồn Viettel trọng tính sáng tạo sẵn sàng mạo hiểm ● Viettel “Tổ chức hội thảo ngày hội sáng tạo Viettel 2017” Nhân kỷ niệm 28 năm thành lập Tập đồn Viễn thơng Qn đội Viettel, ngày 01/06 vừa qua, 50 CBNV Công ty Mạng lưới Viettel thuộc Tập đồn Viễn thơng Qn đội có Ngày hội Sáng tạo Viettel 2017 (Innovation day) Trong ngày này, cơng ty, chi nhánh, cấp phòng ban, phận tổ chức hội thảo nhằm khích lệ CBNV phát huy khả sáng tạo, nâng thần đóng góp ý tưởng để cải thiện suất, chất lượng dịch vụ môi trường làm việc tốt Hội đồng thẩm định chọn ý tưởng độc đáo, đánh giá mức độ sáng tạo hiệu ý tưởng 4.2 Tính định hướng vào người Trong quan điểm phát triển Tập đoàn Viettel, “Lấy người mục tiêu phát triển” năm quan điểm Viettel Viettel trọng phát triển người Vì nhân viên phải mài dũa, đào tạo kiến thức chuyên môn cập nhật phát minh hiểu biết nước phát triển Tập đồn có sách hỗ trợ tài để khuyến khích, động viên cán bộ, nhân viên tự học, nâng cao trình độ, tay nghề Hàng năm, dành 2% doanh thu tạo nguồn ngân sách cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đầu tư cho phận chăm sóc khách hàng chiếm 0,8% Thêm vào đó, Tập đồn hình thành trung tâm đào tạo Viettel xúc tiến xây dựng đại học Viette với đầy đủ viện đào tạo để thực nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho tập đoàn Năm 2009, Tập đoàn đào tạo gửi đào tạo 45 cán quản lí chi nhánh từ cấp trưởng phòng trở lên, mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hàng trăm lượt cán bộ, nhân viên Đối với Viettel nhân viên khơng biết tới cơng việc, họ Tập đồn khuyến khích để vui chơi, giải trí, tách khỏi máy tính, bàn làm việc để tham 25 gia hoạt động tập thể, kết nối, tăng tính sẻ chia tái tạo sức sáng tạo Họ cảm thấy hạnh phúc kỉ luật, tìm niềm vui khn khổ Nhân viên phải hạnh phúc mỉm cười với khách hàng, vậy, ban lãnh đạo Viettel nỗ lực ngày để đem lại niềm vui cho cán bộ, nhân viên ● Chương trình Happy Events Viettel Happy Time (15h30 ngày) nghe tiếng nhạc vang lên từ hệ thống loa, kèm theo chương trình phát giải trí dàn dựng cơng phu với thơng tin bổ ích xen lẫn q tặng âm nhạc theo yêu cầu Thời khắc ấy, cán nhân viên dù làm việc dừng lại để thư giãn tham gia vào hoạt động vui tươi văn phòng Khơng có khuôn mẫu cho hoạt động Happy Time hết, với sáng tạo người Viettel, Happy Time thiên biến, vạn hóa Mọi người tán gẫu, xúm vào tổ chức sinh nhật cho đồng nghiệp, vừa nghe nhạc vừa thưởng thức tách cà phê, đứng lên tập vài động tác thể dục giãn gân Cũng có đơn vị tổ chức thi vận động cho nhân viên “Let"s Walk Contest”- cầu thang 20 tầng tòa nhà CNC Hòa Lạc Người thắng nhận quà thú vị 15 phút dài đủ để giúp cán nhân viên Viettel “refresh” Ngồi việc có tác dụng giúp người Viettel khỏe mạnh linh hoạt thể chất, Happy Time có lúc trở thành cầu nối tình cảm cho nhiều nhân viên Viettel Ngoài Happy Time, thứ hàng tuần Viettel gọi Happy Day Các nhân viên Viettel nhắc nhở nhà dành nhiều thời gian cho gia đình việc cắt điện vào lúc 18h tối Đối với cán nhân viên nữ Viettel, thứ ngày “Free Style” bạn mặc loại trang phục thích mà khơng bị nhắc nhở Các hoạt động tổ chức đặn, thường xun, chí sang Văn phòng Viettel nước ngoài, đem lại cho nhân viên niềm hạnh phúc vô ý nghĩa Bắt nguồn từ hoạt động mà Happy Time trở thành từ quen thuộc từ điển người Viettel Đâu sống, cơng việc hàng ngày, từ xuất câu chuyện người Viettel cách bày tỏ vui vẻ, thoải mái 26 Viettel tổ chức thi “Viettel’s Performing Talent 2015” đòn bẩy hiệu tái tạo lượng người Viettel Cuộc thi dành cho tất cán nhân viên tồn cầu, khơng phân biệt độ tuổi, vị trí, chức danh đăng ký tham gia dự thi nhiều hình thức: Hát, múa, nhảy, biểu diễn loại nhạc cụ, đồng diễn nghệ thuật, độc tấu, kịch, biểu diễn võ thuật, xiếc, ảo thuật phối hợp với công nghệ thông tin, xử lý hiệu ứng 3D… Không chăm lo đời sống tinh thần cho cán nhân viên, Viettel xây dựng Trung tâm thể thao đặt Láng Hòa Lạc với sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế sẵn sàng để nghiên cứu đưa cảnh báo sức khỏe, lên kế hoạch xây dựng nội dung tập luyện thể dục thể thao cho CBCNV tồn Tập đồn, đặt mục tiêu “lơi kéo” 70% CBCNV Viettel toàn cầu tham gia tập luyện thể dục để nâng cao sức khỏe, cân sống ● Viettel quan tâm đến nhân viên người thân họ Tập đoàn đàm phán với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Qn đội (MB) có sách hỗ trợ cho cán bộ, công nhân viên vay tiêu dùng với lãi suất thấp so với khách hàng thơng thường Đặc biệt, người có đóng góp xuất sắc tập đồn trợ giúp 50% lãi suất vay mua nhà Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), người Viettel với tổ ấm sớm tiếng Dịp Tết, tập đồn gửi biếu gia đình cán bộ, công nhân viên quà Tết với Nội san Người Viettel, thư Tổng giám đốc giúp người thân cán bộ, nhân viên hiểu mà người Viettel tạo dựng nên Hằng năm, Tập đồn Cơng nghiệp-Viễn thơng Qn đội (Viettel) ln dành chi phí khám sức khỏe cho CB, CNV cao gấp lần doanh nghiệp ngành Không thế, đội ngũ quân y sẵn sàng hỗ trợ giới thiệu bác sĩ giỏi cho CB, CNV người thân đau ốm Đặc biệt, để cán bộ, công nhân viên yên tâm công tác xa, Viettel xây dựng đường dây nóng hỗ trợ y tế cho người thân cán bộ, công nhân viên Bên cạnh đó, người Viettel gia đình (tứ thân phụ mẫu, cái) khám bệnh khu vực riêng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Chi phí xét nghiệm khám bệnh ban đầu bệnh viện tập đoàn chi trả 27 ● Đào tạo phát triển nhân viên Viettel Viettel mơi trường bồi dưỡng, đào tạo, giữ gìn phát triển đội ngũ cán khoa học kĩ thuật chất lượng cao cho quân đội đất nước, “cửa ngõ” tiếp thu công nghệ cao giới đưa vào quân đội Năm 2000, Viettel tham gia thị trường viễn thơng có gần 200 CBNV Đến nay, Tập đồn có gần 25.000 CBNV, gần 60% có trình độ Đại học Đại học Đặc biệt, Viettel thu hút thông qua thực tiễn đào tạo 4.000 kỹ sư, có 100 kiến trúc sư, kỹ sư đầu ngành có khả nghiên cứu, sản xuất, khai thác làm chủ thiết bị viễn thông, CNTT thiết bị qn Hiện Tập đồn có 1.398 quân nhân chuyên nghiệp, 520 Sĩ quan, chiếm 8% tổng quân số 80% số tự nguyện gia nhập Quân đội sau vào Viettel làm việc ● Đại học Quốc gia Hà Nội Viettel hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao lĩnh vực Hàng không Vũ trụ Thực thoả thuận hợp tác nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực Hàng không Vũ trụ theo biên ghi nhớ Đại học Quốc gia Hà Nội Viettel, Trường ĐH Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng Đề án thành lập Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ trực thuộc Trường Đề án mở chương trình đào tạo ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ Hàng không Vũ trụ lĩnh vực liên ngành, định hướng trọng tâm Tập đồn Viễn thơng Quân đội Viettel Viettel tin hợp tác với đơn vị mạnh đào tạo, nghiên cứu hợp tác quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội mở nhiều hội nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với trường đại học, doanh nghiệp giới Viettel tin tưởng hợp tác lĩnh vực Hàng không Vũ trụ Viettel Đại học Quốc gia Hà Nội góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực có nhu cầu cao Việt Nam, góp phần vào phát triển bền vững đất nước 4.3 Định hướng tập thể Viettel nhà chung giá trị cốt lõi thứ Viettel Có nghĩa chung tay xây dựng, đoàn kết nhân hồ ngơi nhà tiền đề cho phát triển Viettel nhà thứ hai mà nhân viên sống làm việc 28 Giá trị cốt lõi Viettel truyền thống người lính cách làm người lính, mang tính Kỷ luật, Đồn kết, Chấp nhận gian khổ, Quyết tâm vượt khó khăn, Gắn bó máu thịt tập thể lớn ● Chương trình team building Viettel Teambuilding hoạt động thường niên Viettel thường tổ chức vào ngày 1/6 hàng năm- ngày thành lập Tập đoàn Chương trình khơng giúp tăng cường gắn kết, rèn luyện kỹ làm việc nhóm mà thúc đẩy tính để vượt qua thử thách đạt mục tiêu nhanh chóng Thơng qua chương trình, nhân viên Viettel có hội giải trí nâng cao tinh thần tập thể, hiểu rõ đồng nghiệp ● Phong trào “ Vì Viettel tồn cầu” năm 2014 Nhằm mục đích tìm giải pháp xây dựng mơi trường làm việc lý tưởng cho Viettel, “Nhiều công việc mà vui”, “Ai có việc làm”, tháng 8-2014, lãnh đạo Viettel phát động thi đề xuất ý tưởng liên quan đến vấn đề Với phương châm “Biến tri thức đám đông thành tri thức dùng được”, phong trào thi đua sáng tạo diễn sôi nước quốc tế Chỉ sau tháng, 4000 ý tưởng 11.000 tác giả gửi ban tổ chức Các sản phẩm “con đẻ” người lao động lại họ chấm điểm cách bình chọn thơng qua hệ thống công nghệ thông tin Cuối cùng, sáng kiến lọt vào vòng chung khảo Viettel định trao giải cho giải pháp quần chúng bình chọn cao triển khai ứng dụng vào thực tiễn toàn Tập đoàn Hoạt động thi đua Viettel thể rõ quan điểm coi trọng người lao động, khuyến khích tập thể đua đuổi mục tiêu, hưng thịnh, phát triển Tập đồn 4.4 Định hướng kết ● Mơi trường làm việc gắt gao Viettel Quản lý nhân Viettel vô gắt gao Nhân tuyển vào khó, trụ lại khó gấp bội Mỗi đợt tuyển dụng, số gần 100 hồ sơ, Viettel chọn vài ba người Bên cạnh đó, tập đồn áp dụng sách năm cho nhân viên “thi” 29 vài lần (khoảng quý/ lần) để xếp loại nhân viên, bị loại khỏi chơi không vượt qua kiểm tra định kì Vì nhân viên Viettel phải liên tục cố gắng Các thi tổ chức công khai, cán bộ, nhân viên có quyền đăng ký vào vị trí, chức danh Ai có tài, có lực muốn cống hiến có khả trở thành lãnh đạo Người Viettel phải chuẩn bị sẵn tinh thần cử sang Lào, Haiti, Mozambique để làm việc Môi trường làm việc góp phần thúc đẩy khả làm việc nhân viên tập đoàn nhân viên khả làm việc yếu bị đào thải Chính mà nhân viên Viettel ln cố gắng để đạt mục tiêu công việc Nhận thức rõ tầm quan trọng nhân viên CSKH với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Ngay từ vào công ty, nhân viên CSKH Viettel nhắc nhở tầm quan trọng công việc họ Những ngữ, hiệu “mỗi nhân viên viên gạch xây nên Viettel vững chắc”, “có bạn, có chúng tơi”,… đặt nhiều nơi văn phòng CSKH để nhắc nhở nhân viên CSKH mức độ quan trọng họ, thơi thúc họ làm việc Vì thế, ban quản trị Viettel ln khuyến khích, nhắc nhở, trừng phạt để nhân viên làm việc hiệu Quan điểm đối đãi nhân viên Viettel cơng bằng, khơng có phân biệt nặng nhẹ với vị trí cơng ty, từ giám đốc đến nhân viên Bổ nhiệm bố trí cán thực sở kết kết đánh giá công chức hàng năm dựa vào qui hoạch cán nguồn để bố trí cán vào vị trí cơng tác có nhu cầu Ngun tắc bố trí cơng chức “vì cơng việc để bố trí người, người việc” Cùng với sách đãi ngộ nói chung, sách đề bạt, tiến cử thăng tiến cho nhân viên ln lãnh đạo Tập đồn trọng Tập đoàn nhận thức rõ, để nhân viên có động lực, hứng thú yên tâm làm việc, cố gắng cho hoạt động Tập đồn việc tạo cho họ hội phát triển nghiệp thân cá nhân nhân viên đóng vai trò cốt lõi Những nhân viên có thành tích tốt, thái độ tích cực, ngừng nỗ lực, sáng tạo cống hiến giá trị cho Tập đồn 30 ln đề bạt thăng tiến vào vị trí tốt phù hợp với khả người Từ làm gương cho nhân viên lại học hỏi tiếp tục nỗ lực cống hiến 31 Chương NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 5.1 Nhận xét: Văn hóa Viettel giá trị cốt lõi, đúc kết qua trình hình thành phát triển, từ thành công, thất bại, công sức, trí tuệ nhiều hệ người Viettel Nó triết lý, tàng tư tưởng để thực nhiệm vụ kinh doanh, chiến lược phát triển lâu dài Một lần khẳng định Viettel muốn phát triển bền vững, muốn tồn lâu dài , muốn có khác biệt với doanh nghiệp khác văn hóa phải cốt lõi Văn hóa Viettel ln ln lan tỏa thấu hiểu đến cán , cơng nhân viên Xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ ngày đầu , tảng tư tưởng xây dựng nhân cách người Viettel; tạo nên thương hiệu Viettel khác biệt bền vững không nước mà tầm quốc tế Văn hóa giúp người viettel lao động cống hiến tìm thấy niềm vui công việc, xem viettel nhà thứ hai để xây dựng Vai trò văn hóa quan trọng khơng văn hóa Viettel nói riêng mà doanh nghiệp khác xây dựng văn hóa doanh nghiệp khơng thể thiếu Văn hóa q trình hoạt động kinh doanh tạo dựng thương hiệu 5.2 Đánh giá: Tính kỉ luật đặc tính tốt khơng phải đặc tính phổ biến khơng nên áp dụng thường xun văn hóa doanh nghiệp điều se gây khó khăn cho việc tuyển dụng nhân viên, nhân viên trẻ Việc thay đổi nhanh tổ chức phát triển nhanh có ảnh hưởng định đến tính ổn định phát triển bền vững Viettel: Thiếu nguồn lực cán bộ, cần có thời gian để nắm bắt cơng việc, thay đổi nhiều lần làm cho cán công nhân viên không yên tâm làm việc 5.3 Giải pháp: 32 Tập trung xây dựng phát triển nguồn nhân lực để có người giỏi chuyên mơn nghiệp vụ phù hợp văn hóa, đáp ứng cho nhu cầu phát triển lâu dài Tổ chức đào tạo lực lượng theo hướng chun nghiệp sâu Truyền thơng sâu rộng văn hóa cho lớp nhân viên vào doanh nghiệp để họ hội nhập nhanh, có tiếng nói chung với tập thể Coi việc nghiên cứu, học tập, vận dụng giá trị văn hóa cốt lõi làm nhiệm vụ thường xuyên hàng ngày cán công nhân viên 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO http://www.vhdn.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=286:vai-tro-cuavan-hoa-voi-su-phat-trien-doanh-nghiep&catid=66:vanhoadoanhnhan http://baokinhteht.com.vn/home/2009021103041439_p0_c123/bai-1-the-nao-la-van-hoadoanh-nghiep.htm http://www.365ngay.com.vn/index.php?option=com_content&task=vi&Itemid=14 34 ... thương hiệu doanh nghiệp 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp – Văn hóa doanh nhân: doanh nhân hiểu chủ sở hữu doanh nghiệp Doanh nhân người đưa định việc hướng doanh nghiệp theo... ích hợp pháp Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Tập đồn Viễn thơng Qn đội (Viettel) Bộ Quốc phòng thực quyền chủ sở hữu doanh nghiệp quân đội kinh doanh lĩnh vực bưu - viễn thơng cơng nghệ thơng... Điều có nghĩa doanh nghiệp tất thành viên gắn bó với tiêu chí chung hoạt động kinh doanh Chức chủ yếu văn hóa doanh nghiệp tạo nên thống thành viên, doanh nghiệp Ngồi ra, văn hóa doanh nghiệp đảm
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÍNH CÁCH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL, PHÂN TÍCH TÍNH CÁCH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL, 5 Tính cách văn hóa doanh nghiệp, Chương 2 SƠ LƯỢC VỀ VIETTEL:, Chương 3 THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA VIETTEL:, 2 Những quan niệm chung, giá trị cốt lõi., Chương 4 PHÂN TÍCH TÍNH CÁCH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP, 2 Tính định hướng vào con người, 4 Định hướng kết quả

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn