ỨNG DỤNG HKGSA VÀ TRACE 700 TRONG TÍNH TOÁN TẢI LẠNH

113 79 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG HKGSA VÀ TRACE 700 TRONG TÍNH TỐN TẢI LẠNH Họ tên sinh viên: NGUYỄN TIẾN LUÂN Ngành: CƠNG NGHỆ NHIỆT LẠNH Niên khóa: 2006-2010 Tháng 05/2010       ỨNG DỤNG HKGSA VÀ TRACE 700 TRONG TÍNH TỐN TẢI LẠNH Tác giả NGUYỄN TIẾN LN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Công nghệ Nhiệt Lạnh Giáo viên hướng dẫn Thạc sĩ: Nguyễn Hùng Tâm Kĩ sư: Nguyễn Khoa Ty i    LỜI CẢM ƠN Khóa luận tốt nghiệp minh chứng cuối cho trình học tập suốt bốn năm miệt mài trường đại học Nông Lâm TP.HCM Thật tiến hành thực gặp nhiều khó khăn phải tổng hợp nhiều kiến thức khác thêm vào khóa luận có số lượng tài liệu tham khảo Sự bế tắc việc triển khai ý tưởng thực điều không tránh khỏi Trong phút giúp đỡ tậm từ phía người nguồn động lực lớn lao để em hoàn thành tốt luận văn Xin gửi lời cám ơn đến thầy Nguyễn Hùng Tâm gợi ý thực nội dung khóa luận lời khuyên bảo chỉnh sữa sai sót, để từ em có hướng đắn việc bước thực luận văn Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Nguyễn Khoa Ty, dù bận rộn công việc giúp đỡ em trình tìm hiểu Trace 700 HKGSA Nếu khơng có anh bảo em khơng thể thực tốt luận văn Xin cám ơn q thầy Khoa Cơ Khí trường Đại học Nơng Lâm truyền đạt kiến thức bổ ích suốt thời gian học tập trường để làm sở em thực luận văn Xin cảm ơn bạn bè gia đình động viên em phút khó khăn tạo điều kiện tốt cho em yên tâm thực tốt khóa luận Cuối xin chúc sức khỏe đến người tận tình giúp đỡ em suốt thời gian học tập TP.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2010 (Sinh viên thực hiện) Nguyễn Tiến Luân ii    TÓM TẮT Luận văn tốt nghiệp: “Ứng dụng HKGSA Trace 700 tính tốn tải lạnh” tiến hành dựa tham khảo luận văn tốt nghiệp Thiết tòa nhà Cao Ốc văn phòng báo tuổi trẻ, tọa lạc 60A, Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Khoa Ty năm 2009 việc tìm hiểu tài liệu liên quan Qua việc thực luận văn, mong muốn đưa nhìn phương pháp tính tốn tải lạnh đồng thời ứng dụng vào việc tính tốn tải lạnh Nội dung luận văn gồm phần yếu sau: Phần đầu tiên, đề cập đến vấn đề chung điều hòa khơng khí yếu tố ảnh hưởng đến q trình tính tốn tải lạnh Ngồi phần để cập đến vấn đề yếu giới thiệu vài phương pháp tính tốn sở lựa chọn phương pháp tính tải lạnh phù hợp cho việc thực luận văn Phần luận văn đề cập đến việc kế thừa chọn lựa thông số tính tốn cho Cao Ốc văn phòng báo tuổi trẻ để thực việc ứng dụng HKGSA Trace 700 việc tính tốn tải lạnh khơng gian cụ thể Qua ứng dụng vào việc tính tốn tải lạnh cho cơng trình cần thiết kế điều hòa khơng khí Phần cuối kết luận đề nghị ý kiến đề tài thực iii    MỤC LỤC Trang tựa i Lời cám ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách hình viii Danh sách bảng xi Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 Những vấn đề chung điều hòa khơng khí 2.1.1 Giới thiệu điều hòa khơng khí 2.1.2 Ảnh hưởng môi trường tới người sản xuất 2.1.2.1 Ảnh hưởng đến người 2.1.2.1.1 Nhiệt độ 2.1.2.1.2 Độ ẩm tuyệt đối 2.1.2.1.3 Tốc độ khơng khí 2.1.2.1.4 Nồng độ chất độc hại 2.1.2.1.5 Độ ồn 2.1.2.2 Ảnh hưởng đến sản xuất 2.1.2.2.1 Nhiệt độ 2.1.2.2.2 Độ ẩm iv    2.1.2.2.3 Vận tốc độ khơng khí 2.1.3 Lựa chọn thông số tính tốn cho thiết kế điều hòa khơng khí 2.1.3.1 Nhiệt độ độ ẩm nhà 2.1.3.2 Nhiệt độ ẩm độ trời 2.1.3.3 Tốc độ không khí 2.1.3.4 Độ ồn 2.1.3.5 Nồng độ chất độc hại 2.2 Các phương pháp tính tải lạnh cho khơng gian điều hòa 10 2.2.1 Phương pháp truyền thống 10 2.2.1.1 Nhiệt tỏa từ máy móc 10 2.2.1.2 Nhiệt tỏa từ đèn chiếu sáng 10 2.2.1.3 Nhiệt tỏa từ người 11 2.2.1.4 Nhiệt tỏa từ bán thành phẩm 11 2.2.1.5 Nhiệt tỏa xạ mặt trời qua kính 12 2.2.1.6 Nhiệt tỏa xạ mặt trời qua kết cấu bao che 12 2.2.1.7 Nhiệt tỏa rò rỉ khơng khí 13 2.2.1.8 Nhiệt thẩm thấu qua vách 13 2.2.1.9 Nhiệt thẩm thấu qua trần 14 2.2.1.10 Nhiệt tổn thất bổ sung gió hướng vách 14 2.2.2 Phương pháp Carrier 15 2.2.2.1 Nhiệt tỏa từ máy móc 15 v    2.2.2.2 Nhiệt tỏa từ đèn chiếu sáng 15 2.2.2.3 Nhiệt tỏa người 16 2.2.2.4 Nhiệt tỏa từ khơng khí tươi 16 2.2.2.5 Nhiệt lọt khơng khí vào khơng gian điều hòa 17 2.2.2.6 Nhiệt xa mặt trời 18 2.2.2.6.1 Bức xạ qua kính 18 2.2.2.6.2 Nhiệt xạ qua tường mái 19 2.2.2.7 Nhiệt truyền qua kết cấu bao che 19 2.2.3 Ứng dụng phần mềm 20 2.2.3.1 Phần mềm HKGSA DaiKin 20 2.2.3.2 Phần mềm Trace 700 phiên 6.1 32 2.2.3.3 Phần mềm CHVAC phiên 7.01.107 47 2.2.3.4 Phần mềm E20-HAP 4.3 53 2.2.3.5 Phần mềm Coolpack 57 2.2.3.6 Phần mềm Revit Mep phiên 2010 59 2.3 Phân tích phương pháp tính tốn 67 2.4 Giới thiệu cơng trình tính tốn 69 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN 73 3.1 Phương pháp 73 3.2 Phương tiện 73 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 74 4.1 Thơng số tính tốn cho cơng trình 74 vi    4.1.1 Nhiệt độ độ ẩm 74 4.1.2 Độ ồn tốc độ khơng khí 74 4.1.3 Kết cấu công trình 74 4.1.4 Nguồn nhiệt không gian điều hòa 75 4.2 Ứng dụng HKGSA Trace 700 cho tính tải phòng T01-5 76 4.2.1 Tính tải lạnh HKGSA 77 4.2.2 Tính tải lạnh Trace 700 84 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 96 5.1 Kết luận 96 5.2 Đề nghị 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO vii    DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Nhiệt độ độ ẩm không gian điều hòa Hình 2.2 Nhiệt độ ẩm độ theo cấp điều hòa khơng khí Hình 2.3 Tốc độ khơng khí Hình 2.4 Độ ồn cho phép Hình 2.5 Lượng khơng khí cấp cho người hút thuốc 10 Hình 2.6 Độ sáng tiêu chuẩn khơng gian điều hòa 16 Hình 2.7 Màn hình KHG 22 Hình 2.8 Nhập liệu cho tab Project Outline 23 Hình 2.9 Thay đổi liệu thời tiết 24 Hình 2.10 Nhập liệu cho tab Room spec 25 Hình 2.11 Nhập liệu cho thiết bị không gian điều hòa 26 Hình 2.12 Thay đổi hệ số truyền nhiệt tab O.T.H.C 27 Hình 2.13 Thay đổi liệu nhiệt độ ẩm độ 28 Hình 2.14 Thay đổi làm việc khơng gian điều hòa 29 Hình 2.15 Thay đổi liệu tab Others 30 Hình 2.16 Thay đổi liệu tab Material II 31 Hình 2.17 Thay đổi liệu tab Extension 32 Hình 2.18 Màn hình Trace 700 34 Hình 2.19 Màn hình nhập liệu cho Trace 700 35 Hình 2.20 Nhập thơng tin cơng trình tính tải lạnh 37 viii    Hình 2.21 Chọn khu vực có cơng trình tính tải 38 Hình 2.22 Nhập liệu cho tab Internal Load 49 Hình 2.23 Nhập liệu cho tab Airflow 40 Hình 2.24 Nhập liệu cho tab Thermostat 41 Hình 2.25 Nhập liệu cho tab Construction 42 Hình 2.26 Nhập liệu cho tab Single Sheet 43 Hình 2.27 Lựa chọn hệ thống phân phối khơng khí 44 Hình 2.28 Điều chỉnh quạt hồi khơng khí 45 Hình 2.29 Thay đổi liệu tab Temp/Humidity 46 Hình 2.30 Kéo thả phòng tạo hệ thống khơng khí 47 Hình 2.31 Nhập liệu cho General Project Data 48 Hình 2.32 Thay đổi thuộc tính cho Operating Prolife 49 Hình 2.33 Xác định địa điểm xây dựng cơng trình 49 Hình 2.34 Nhập liệu cho Master Data 50 Hình 2.35 Nhập liệu cho Air Handler Data 51 Hình 2.36 Nhập thơng tin cho Zone Data 52 Hình 2.37 Thơng tin Plenum Data 53 Hình 2.38 Thông tin Weather 55 Hình 2.39 Nhập thông tin Space 56 Hình 2.40 Thơng tin chọn lựa System 57 Hình 2.41 Nhập liệu tính tốn tải lạnh 59 ix    Hình 4.9: Chọn khu vực xây dựng cơng trình Báo Tuổi Trẻ Tại bước ấn nút Create Templates để tạo Templates sử dụng cho văn phòng T01-5 Trong tab Internal Load nhập liệu thong số cho phù hợp với yêu cầu điều hòa khu vực văn phòng Tại phần Description đánh chữ OFFICE 86    Hình 4.10: Nhập liệu cho tab Internal Load Mục People Type: General Office Space, Desity: 9, Schedule: Available (100%), Sensible: 0,06, Latent: 0,07 Tại mục Lighting: Fluorescent, below ceiling, 100% load to space, Heat gain: 12, Schedule: Available (100%) Tại mục Miscellaneous loads: Type: Std Office Equiment, Energy: 1400 W, Schedule: Available (100%) Tab Airflow nhập liệu liên quan đến khơng khí thơng gió, gió lọt Tại mục thơng gió Ventilation: Cooling chọn 27 Schedule: Vent-Office 87    Hình 4.11: Nhập liệu cho tab Airflow Tab Themostat dùng để cài đặt nhiệt độ phòng T01-5 Tại Themostat setting chọn Cooling dry bulb: 25 Relative humidity: 55 88    Hình 4.12: Nhập liệu cho tab Thermostat Tại tab Construction chọn kết cấu xây dựng phòng mái nhà, vách ngăn, tường Với hệ số U-factor Slab, Roof: 2,78, Wall: 1,86, Partition: 2,41 89    Hình 4.13: Nhập liệu cho tab Construction Ta tiếp tục điều chỉnh thơng số kính, U-factor: 5,89 Shading coeff: 0,57 Tại bước ấn nút Create rom để nhập thơng số thiết yếu cho phòng T01-5 Vì tính tốn đơn giản nên ta quan tâm đến tab Single Sheet Tại thể thông số T01-5 Tại Template ta chọn tất OFFICE mà ta tạo bước trước để cài đặt vào tab 90    Hình 4.14: Nhập liệu cho tab Single Sheet Tại phần nhập Floor ta nhập Length: Width 70 chọn Equal floor Phần Wall nhập thông số liên quan đến tường tiếp xúc với bên Ta nhập Length:8,8, Height:4, Direction: 315 % Glass 17 Sau thức xong bước ta chuyển đến bước tạo Create System 91    Hình 4.15: Chọn hệ thống phân phối khơng khí Tại ta chọn hệ thống sử dụng cho khơng gian điều hòa Với System category: Constant Volume-Non-mixing System type: Fan Coil Tiếp theo bước ta bấm Assign Rooms to Systems để kéo thả phòng T01-5 tạo vào hệ thống vừa tạo Cuối ta bấm Calculate and View Result để xem kết tính tốn phòng T01-5 92    Hình 4.16: Kết tải lạnh T01-5 Kết tính toán cho T01-5 13,62 kW tăng tải lạnh dự phòng lên 10% nên kết dùng để chọn máy 14,98 kW Nhận xét Với thao tác đơn giản trải qua bước nhập liệu giống HKGSA cho ta kết tính tải lạnh mau chóng Điểm khác biệt Trace 700 HKG Template tính tải lạnh cho khơng gian lớn thấy rõ khả Template Việc lựa chọn hệ số an toàn thấp mà kết cho mức độ xác tính tải lạnh phương pháp truyền thống theo tham khảo luận văn Nguyễn Khoa Ty cho thấy mức độ xác cao Trace 700 93    Bảng 4.2: Kết tải lạnh Khoa Ty, HKGSA Trace 700 Tên phòng T01-1 T01-2 T01-3 T01-4 T01-5 T01-6 T02-1 T02-2 T02-3 T02-4 T02-5 T02-6 T03-1 T03-2 T03-3 T03-4 T03-5 T03-6 T03-7 T03-8 T03-9 T03-10 T04-1 T04-2 T04-3 T04-4 T04-5 T04-6 T04-7 T04-8 T04-9 T04-10 T05-1 T05-2 T05-3 T05-4 Chức Sảnh Hội trường Văn phòng Văn phòng Văn phòng Hành lang Văn phòng điều hành Văn Phòng Văn phòng Văn phòng Văn phòng Hành lang Văn phòng Văn phòng Văn phòng Văn phòng Văn phòng Văn phòng Văn phòng Văn phòng Văn phòng Hành lang Văn phòng Văn phòng Văn phòng Văn phòng Văn phòng Văn phòng Văn phòng Văn phòng Văn phòng Hành lang Văn phòng Văn phòng Văn phòng Văn phòng Khoa Ty, W 52268 92817 44711 26823 14678 32074 33678 33310 20431 26957 14678 21590 16714 12956 11761 11988 18926 18926 18943 29974 14678 25843 16714 12956 11761 11988 18926 18926 18943 29974 14678 25843 16714 12956 11761 11988 94    HKGSA, W Trace 700, W 57457 62810 87426 80830 35424 37830 26015 28650 14673 14960 25410 24360 42465 22107 16387 25929 15193 18522 18036 12145 11635 12277 16674 16674 16674 27971 15168 23529 18036 12145 11635 12277 16674 16674 16674 27971 15168 23529 18036 12145 11635 12277 38710 25060 18430 28670 15420 15800 18270 13270 12050 12810 18620 18620 18620 31210 15450 22020 18270 13270 12050 12810 18620 18620 18620 31210 15450 22020 18270 13270 12050 12810 T05-5 T05-6 T05-7 T05-8 T05-9 T05-10 T06-1 Văn phòng Văn phòng Văn phòng Văn phòng Văn phòng Hành lang Nhà hàng TỔNG 18926 18926 18943 29974 14678 25843 120606 1076748 95    16674 16674 16674 27971 15168 23529 137015 1036372 18620 18620 18620 31210 15450 22020 112010 1046360 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Phân tích phương pháp tính tải lạnh cho ta thấy ưu điểm việc ứng dụng phần mền vào việc tính tải lạnh với tốc nhanh cho kết xác Việc lựa chọn HKGSA Trace 700 để tính tốn tải lạnh cho thấy hướng việc thực đề tài, với vài thao tác nhập liệu đơn giản cho kết tính toán làm sở cho người thiết kế lựa chọn máy lạnh Kết tính tốn phần mền HKGSA, Trace 700 tính theo phương pháp Carrier luận văn Nguyễn Khoa Ty mức độ xê dịch kết không lớn Điều việc thiết kế tính tốn tải lạnh chuyện bình thường Ngồi xem qua bảng 4.2 có vài kết tính tốn cho khơng gian cụ thể lệch khoảng 3÷8% ứng dụng HKGSA Trace 700 Vấn đề đưa cho người thiết kế việc chọn lựa phần mềm cho hợp lí Thật vấn đề nằm việc xây dựng phần mềm, HKGSA xây dựng theo tiêu chuẩn Nhật Trace 700 theo tiêu chuẩn Mỹ nên kết có khác 5.2 Đề nghị Chọn lựa phần mền tính tốn tải lạnh xin đề xuất việc lựa chọn Trace 700 mang tính tối ưu cần nghiên cứu sâu Trace 700 Vì nguyên Trace 700 tính tốn có thêm phần xác định hệ thống phân phối gió, tùy theo hệ thống mà ảnh hưởng đến tính tốn tải lạnh nào, HKGSA khơng làm điều 96    Khả tính chi phí kinh tế vận hành hệ thống điều hòa Trace 700 với kết hợp Revit Mep thực làm cho Trace 700 hoàn toàn khác biệt với HKGSA tạo nên cơng cụ cho người thiết kế Ngồi việc tính tốn tải lạnh bước đầu cho việc thiết kế hệ thống điều hòa khơng khí Vì cần phải tìm hiểu phần sau lựa chọn máy lạnh, tính tốn đường ống khơng khí, ống nước, miệng gió thiết bị bơm hay quạt… Luận văn viết theo hướng ứng dụng phần mềm vào việc tính tốn thiết kế hệ thống điều hòa khơng khí Vì trước hết cần nắm vững lí thuyết cho thật vững làm sở cho việc ứng dụng phần mền vào tính tốn kết mau chóng, xác làm người thiết kế đưa định đắn thực thiết kế 97    TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Chí Hiệp 2001 Kỹ thuật điều hòa khơng khí Nhà xuất khoa học kĩ thuật Trần Thanh Kì 1996 Máy lạnh Nhà xuất giáo dục Hồng Đình Tín, Lê Chí Hiệp 1997 Nhiệt động lực học kĩ thuật Nhà xuất khoa học kĩ thuật Võ Chí Chính 2007 Tính tốn thiết kế hệ thống điều hòa khơng khí Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Trần Thanh Hải 1998 Thực hành Kĩ nghệ lạnh Nhà xuất khoa học kĩ thuật Nguyễn Khoa Ty 2009 Daikin hệ thống trợ giúp kĩ thuật tự động tính tốn cho máy điều hòa khơng khí Tài liệu trợ giúp tính tải lạnh Herot 2008 Hướng dẫn sử dụng phần mền Trace 700 Tài liệu trợ giúp tính tải lạnh Đinh Cơng Bình, Nguyễn Văn Khánh 2009 Tính tốn thiết kế hệ thống điều hòa khơng khí cho tòa cao ốc Centec Tower Luận văn tốt nghiệp kĩ sư ngành nhiệt lạnh ĐHNL Nguyễn Khoa Ty 2009 Thiết kế hệ thống điều hòa khơng khí cao ốc văn phòng báo tuổi trẻ Luận văn tốt nghiệp kĩ sư ngành nhiệt lạnh ĐHNL 10 Đào Ngọc Hùng, 2010, Thiết kế hệ thống HVAC với Revit Mep 2010 11 Autodesk, 2009, User’s Guide Revit Mep 98    99      100   
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG HKGSA VÀ TRACE 700 TRONG TÍNH TOÁN TẢI LẠNH , ỨNG DỤNG HKGSA VÀ TRACE 700 TRONG TÍNH TOÁN TẢI LẠNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn