TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY SẤY MẬT ONG THEO NGUYÊN LÝ CÔ ĐẶC CHÂN KHÔNG NĂNG SUẤT 20 KGMẺ.

67 196 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:09

TÍNH TỐN, THIẾT KẾ MÁY SẤY MẬT ONG THEO NGUN LÝ CÔ ĐẶC CHÂN KHÔNG NĂNG SUẤT 20 KG/MẺ Tác giả Nguyễn Ngọc Châu Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Công Nghệ Nhiệt Lạnh Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Hay TS Lê Anh Đức Tháng năm 2010 LỜI CẢM TẠ Trước hết xin gởi đến cha mẹ, người sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ đến ngày hôm lời biết ơn trân trọng Xin chân thành cám ơn quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, thầy khoa Cơ Khí - Cơng Nghệ tận tình bảo, dạy dỗ truyền đạt kiến thức quý báu suốt trình học tập, phấn đấu trường tạo hành trang cho bước vào đời Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy PGS.TS Nguyễn Hay thầy TS Lê Anh Đức tận tình hướng dẫn, bảo tơi hồn thành khóa luận Xin cám ơn bạn lớp DH06NL giúp đỡ suốt thời gian học tập thực khóa luận Tháng 7/2010 Nguyễn Ngọc Châu ii TĨM TẮT Tên khóa luận Tính tốn, thiết kế máy sấy mật ong theo nguyên lý cô đặc chân không suất 20 kg/mẻ Thời gian địa điểm thực - Thời gian: Từ tháng 4/2010 đến tháng 7/2010 - Địa điểm + Khoa Cơ Khí - Cơng Nghệ trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh + Trung tâm Công Nghệ Và Thiết Bị Nhiệt Lạnh, trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Nội dung thực - Tìm hiểu chung mật ong - Tìm hiểu phương pháp sấy mật ong - Nghiên cứu lý thuyết sấy sấy chân không - Tìm hiểu thiết bị sấy chân khơng - Tiến hành tính tốn thiết kế máy sấy mật ong theo nguyên lý cô đặc chân không: + Lựa chọn nguyên lý làm việc sơ đồ nguyên lý cấu tạo máy sấy + Tính tốn kích thước buồng sấy vỏ máy - + Tính chọn cấu khuấy mật ong iii + Tính tốn lượng nhiệt cần thiết cho q trình sấy + Tính chọn bơm chân khơng + Tính tốn dàn lạnh + Tính tốn hệ thống ngưng tụ ẩm + Tính tốn bình tách lỏng + Thiết kế mạch điều khiển + Lập vẽ Kết - Hồn thành việc tính toán, thiết kế máy sấy mật ong theo nguyên lý cô đặc chân không - Năng suất máy: 20 kg/mẻ - Nhiệt độ sấy: 45 0C - Nguồn nhiệt cung cấp cho máy sấy: Điện trở tổng công suất kW, gồm sáu điện trở chữ U, có cơng suất kW bố trí áo nhiệt - Kích thước buồng sấy: + Đường kính : 0,3 m + Chiều cao thân buồng sấy : 0,45 m + Bề dày buồng sấy : 0,003 m - Cánh khuấy dạng mái chèo với góc nghiêng 300 so với phương ngang + Đường kính cánh khuấy : 0,15 m + Công suất động khuấy 0,4 kW - Công suất bơm chân không: 0,5 HP - Công suất máy lạnh : HP - Chiều dài dàn ống ngưng tụ ẩm : 1,2 m iv - Bình tách ẩm có : + Chiều dài 0,15m + Đường kính 0,12 m +Bề dày 0,002 m v MỤC LỤC Trang Trang tựa……………………………………………………………………………… i Lời cảm tạ………………………………………………………………………………ii Tóm tắt……………………………………………………………………………… iii Mục lục……………………………………………………………………………… vi Danh sách chữ viết tắt, kí hiệu .viii Danh sách hình………………………………………………………………… ix Danh sách bảng…………………………………………………………………….x Chương MỞ ĐẦU………………………………………………………………… 1.1 Đặt vấn đề………………………………………………………………………….1 1.2 Mục tiêu……………………………………………………………………………2 Chương TỔNG QUAN…………………………………………………………… 2.1 Tổng quan mật ong…………………………………………………………….3 2.1.1 Tình hình sản xuất mật ong giới Việt Nam………………… 2.1.2 Định nghĩa phân loại mật ong…………………………………………5 2.1.3 Thành phần mật ong…………………………………………………… 2.14 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mật………………………… 2.1.5 Công dụng mật ong………………………………………………….8 2.2 Lý thuyết sấy…………………………………………………………………… 2.2.1 Khái niệm sấy…………………………………………………………8 2.2.2 Các phương pháp sấy………………………………………………… 2.2.3 Chọn thiết bị sấy thích hợp…………………………………………… 10 2.2.4 Nội dung tính tốn thiết bị sấy………………………………………….10 2.3 Một số công nghệ thiết bị sấy mật ong 11 2.3.1 Sấy chân không 11 2.3.2 Sấy mật ong khơng khí khơ nóng…………………………………12 2.3.3 Sấy thăng hoa………………………………………………………… 13 2.3.4 Sấy nhiệt độ thấp theo nguyên lý sấy lạnh…………………………… 14 2.4 Nguyên lý phương pháp sấy chân không……………………………15 vi 2.5 Phân loại thiết bị sấy chân không……………………………………………… 15 2.5.1 Thiết bị sấy chân không kiểu gián đoạn……………………………… 15 2.5.2 Thiết bị sấy chân không kiểu liên tục………………………………… 16 2.6 Các phương pháp truyền nhiệt cho thiết bị sấy chân không…………………… 18 2.6.1 Truyền nhiệt phương pháp tiếp xúc……………………………….18 2.6.2 Truyền nhiệt phương pháp xạ……………………………… 19 2.7 Bơm chân không kiểu roto ………………… .20 2.8 Hệ thống ngưng tụ trang bị cho thiết bị sấy chân không……………………… 21 2.8.1 Thiết bị ngưng tụ nước sang lỏng………………………………… 21 2.8.2 Thiết bị ngưng tụ nước sang thể rắn (nghịch thăng hoa)………… 22 2.9 Cơ sở tính tốn chọn bơm chân khơng……………………………………….22 2.10 Cơ sở tính tốn chọn phận ngưng tụ ẩm…………………………………24 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Nội dung nghiên cứu…………………………………………………………….25 3.2 Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………… 25 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN……………………………………….27 4.1 Các liệu ban đầu…………………………………………………………… 27 4.2 Lựa chọn mơ hình thiết kế máy………………………………………………….27 4.3 Tính tốn kích thước buồng sấy vỏ máy…………………………………… 29 4.4 Tính chọn cấu khuấy mật ong…………………………………………………34 4.5 Tính tốn lượng nhiệt cần thiết cho q trình sấy……………………………… 37 4.6 Tính tốn chọn bơm chân khơng…………………………………………………41 4.7 Tính dàn lạnh……… …… …………………………………………………….43 4.8 Tính tốn dàn ngưng tụ ẩm…………….…………………………………………44 4.9 Tính tốn bình tách lỏng………………………………………………………….45 10 Thiết kế mạch điều khiển………………………………………………………47 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ………………………………………….49 5.1 Kết luận…………………………………………………………………………49 5.2 Đề nghị…………………………………………………………………………50 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÍ HIỆU FAO : Food and Agriculture Organization σb : Ứng suất bền vật liệu F: Diện tích Dt : Đường kính q: Mật độ dòng nhiệt Dn : Đường kính ngòai δi: Chiều dày vách C : Hệ số bổ sung ăn mòn bù dung sai âm chế tạo ε qd : Độ đen hệ ϕ : Hệ số bền mối hàn dọc C : Hệ số xạ vật đen tuyệt đối VLS: Vật liệu sấy Q: Năng lượng trao đổi nhiệt xạ VVLS: Thể tích vật liệu sấy chiếm chỗ V: Thể tích buồng sấy i : Enthalpy khơng khí α : Hệ số trao đổi nhiệt λ : Hệ số dẫn nhiệt G: Lưu lượng ρ : Khối lượng riêng N: Công suất c : Nhiệt dung riêng Q: Năng suất hút máy r : Ẩn nhiệt hóa Nđo.n:Cơng suất tính q trình đọan nhiệt l: chiều dài k: Hệ số đọan nhiệt khơng khí H: Chiều cao ηđo.n: Hệ số hiệu dụng đẳng nhiệt d: Đường kính ηm: Hệ số hiệu dụng tính đến tổn thất ma sát Q0: cơng suất lạnh mkk : Khối lượng khơng khí r : Bán kính ckk: Nhiệt dung riêng khơng khí t : Nhiệt độ p : Áp suất S: Chiều dày viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 : Máy sấy mật ong chân khơng Hình 2.2 : Sơ đồ ngun lý thiết bị sấy mật ong khơng khí khơ nóng Hình 2.3 : Máy sấy thăng hoa mật ong Hình 2.4 : Máy sấy mật ong nhiệt độ thấp Hình 2.5 : Tủ sấy chân khơng Hình 2.6 : Thùng sấy chân khơng có cánh đảo Hình 2.7 : Thiết bị sấy chân khơng băng tải Hình 2.8 : Sơ đồ thiết bị sấy phun chân khơng Hình 2.9 : Thiết bị sấy chân khơng lơ cán Hình 2.10 : Sơ đồ cấu tạo bơm chân không hai guồng Hình 4.1 : Sơ đồ nguyên lý hoạt động máy sấy Hình 4.2 : Buồng sấy vỏ máy Hình 4.3 : Cánh khuấy Hình 4.4 : Trục khuấy Hình 4.5 : Điện trở Hình 4.6 : Bố trí điện trở áo nước Hình 4.7 : Dàn ống ngưng tụ ẩm Hình 4.8 : Bình tách lỏng Hình 4.9 : Sơ đồ mạch điện mạch điều khiển ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 : Bảng kết lượng nhiệt cho trình sấy x N= N do.n 167 = = 0,28 kW 1000.0,6 1000.0,6 Chọn bơm theo hệ số an toàn cho bơm N 1,3 = 0,28 1,3 = 0,364 kW Dựa vào kết tính tóan chọn bơm chân khơng cho máy sấy bơm roto có thị trường với cơng suất 0,5 HP, lưu lượng 20 m3/h 4.7 Tính dàn lạnh Thùng nước chọn mua thị trường, loại thùng nhựa có nắp đậy, kích thước trong: dài x rộng x cao là: 300 x 300 x 300 mm Chọn khối lượng nước thùng nước mn = 10 kg Nhiệt lượng cần thiết để hạ nhiệt độ nước từ t1 = 25 0C xuống t2 = 0C là: Q = mn cn ( t1 - t2 ) = 10 4,18 ( 25 – ) = 836 kJ Chọn thời gian để hạ nhiệt độ nước xuống 0C 20 phút Công suất cần thiết là: N = Q 836 = 0,7 kW = 20.60 20.60 Thùng nước bọc lớp cách nhiệt dày 20 mm Diện tích trao đổi nhiệt thùng nước là: F = 0,3 0,3 = 0,54 m2 Tổn thất nhiệt môi trường: Q= F (t − t1 ) δ1 δ + λ1 λ2 = 0,54.(30 − 5) = 27 W 0,002 0,02 + 0,16 0,041 Trong đó: δ1, λ1 - lần lược bề dày hệ số dẫn nhiệt thùng nước δ2, λ2 - lần lược bề dày hệ số dẫn nhiệt lớp cách nhiệt Vậy cơng suất máy lạnh cần có là: NL = 0,7 + 0,027 = 0,727 kW Vậy ta chọn máy lạnh có cơng suất HP 43 4.8 Tính tốn dàn ngưng tụ ẩm Hệ thống ngưng tụ máy sấy chân khơng nhằm tách ẩm khơng khí sấy sau khỏi buồng sấy trước vào bơm, mục đích để tăng tuổi thọ bơm Nhiệt độ ẩm vào dàn ngưng tw = 45 0C Nhiệt độ nước làm lạnh (trong thùng nước) tf = 0C Nhiệt độ tính tốn: tm = 0,5 ( tw + tf ) = 0,5 ( 45 + ) = 25 0C Từ bảng thông số vật lý nước đường bão hòa ứng với tm = 25 oC, ta có: λm = 60,85 10-2 W/m.độ βm = 2,52 10-4 1/độ vm = 0,906 10-6 m2/s Prm = 6,22 Cp = 4,178 kJ/kg.độ Grm = g β m d (t w − t f ) v m2 = ( ) 9,81.2,52.10 −4 10.10 −3 ( 45 − 5) = 1,2 105 −6 (0,906.10 ) Ram = ( Gr Pr )m = ( 1,2 105 6,22 ) = 7,46 105 Theo tiêu chuẩn Nuselt : Nu m = C.Ra mn Với 500 < Ram < 107, tra bảng tìm C = 0,54 n = 1/4 Nu m = 0,54 ( 1,2 105 )1/4 = 10,05 Hệ số tỏa nhiệt ống đồng: α = Nu m λm d = 10,05 60,85.10 −2 = 611 w/m2.độ −3 10.10 44 Tổn thất nhiệt đoạn ống: Q = G cp (tw – tf ) Trong đó: G - lưu lượng khơng khí ẩm vào dàn ngưng, G = 20 m3/h = 5,6 kg/s Q = 5,6 4,178 ( 45 - ) = 936,32 w Mặt khác: Q = α F ( tw – tf ) => F = Q 936,32 = 0,038 m2 = α (t w − t f ) 612.(45 − 5) Chiều dài đoạn ống đồng: l= F 0,038 = = 1,2 m π d 3,14.10.10 −3 Dàn ống ngưng tụ ẩm bố trí hình (4.7) Hình 4.7: Dàn ống ngưng tụ ẩm 4.9 Tính tốn bình tách lỏng Lượng nước bốc trình sấy: mn = 1,22 kg Thể tích cần có bình chứa Vbc = 1,22 10-3 m3 45 Bình chứa nước thiết kế hình trụ, chiều dài 150 mm, đường kính 120 mm Thể tích chứa V = π r h = 3,14.0,06 2.0,15 = 1,7.10 −3 m Chọn vật liệu bình thép CT3 Ta có: σk = 380 106 N/m2 σch = 240 106 N/m2 Hệ số an toàn : nk = 2,6 nc = 1,5 Hệ số hiệu chỉnh: η = Ứng suất cho phép theo giới hạn bền: [σk] = σk nk η= 380.10 6 = 146 10 N/m 2,6 Ứng suất cho phép theo giới hạn chảy: [σc] = σc nc η= 240.10 6 = 160 10 N/m 1,5 Chọn ứng suất cho phép : [σ] = 146 106 N/m2 Chọn chiều dày bình mm Kiểm tra ứng suất thành bình theo áp suất thử theo cơng thức: σ= σ [ Db + ( S − C )].P0 ≤ c , N/m2 2.( S − C ).ϕ 1,2 P0 - áp suất thử, P0 = Pth + P P - áp suất tính tốn thiết bị, N/m2 P = Pck + Pkt = 93325,39 + 1,01 105 = 0,194 106 N/m2 Tra theo bảng 2, phần phụ lục ta được: Pth = 1,5 P = 1,5 0,194 106 = 0,29 106 N/m2 46 6 ⇒ P0 = 0,29 10 + 0,194 10 = 0,484 10 N/m σ = [0,12 + (0,002 − 0,00112)].0,484.10 2.(0,002 − 0,00112).0,95 = 34,15 106 N/m2 < 205.10 = 170,8 106 N/m2 ( thỏa ) 1,2 Vậy chọn bề dày bình chứa S = mm Hình 4.8: Bình tách lỏng 4.10 Thiết kế mạch điều khiển Hình 4.9: Sơ đồ mạch điện mạch điều khiển R – điện trở cấp nhiệt cho buồng sấy BC – bơm chân không T – rơle thời gian 47 K1, K2 – rơle điều khiển ( rơle có tiếp điểm thường đóng tiếp điểm thường mở) CN – cảm biến nhiệt độ CA - cảm biến áp suất chân khơng Khi đóng rơle T, dòng điện chạy qua tiếp điểm thường đóng cuộn dây K1, cấp điện cho điện trở R hoạt động Khi điện trở R đạt đến nhiệt độ yêu cầu 45oC cảm biến nhiệt độ CN hoạt động, tác động lên cuộn dây K1làm tiếp điểm thường đóng K1 mở ra, đồng thời tiếp điểm thường mở K1 bên bơm chân khơng đóng lại cấp điện cho bơm hoạt động Khi áp suất buồng sấy đạt yêu cầu cảm biến áp suất chân không CA hoạt động, tác động lên cuộn dây K2 làm cho tiếp điểm thường đóng K2 mở ra., bơm chân khơng ngừng họat động Trong q trình sấy, điện trở bơm chân không điều khiển tự động đảm bảo nhiệt độ áp suất buồng sấy đạt yêu cầu 48 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận: Đề tài hoàn thành mục tiêu ban đầu đặt Đề tài tính tốn, thiết kế máy sấy mật ong theo ngun lý cô đặc chân không với thông số sau: - Năng suất máy: 20 kg/mẻ - Nhiệt độ sấy: 45 0C - Nguồn nhiệt cung cấp cho máy sấy: Điện trở tổng công suất kW, gồm sáu điện trở chữ U, có cơng suất kW bố trí áo nhiệt - Kích thước buồng sấy: + Đường kính : 0,3 m + Chiều cao thân buồng sấy : 0,45 m + Bề dày buồng sấy : 0,003 m - Cánh khuấy dạng mái chèo với góc nghiêng 300 so với phương ngang + Đường kính cánh khuấy : 0,15 m + Công suất động khuấy 0,4 kW - Công suất bơm chân không: 0,5 HP - Công suất máy lạnh : HP - Chiều dài dàn ống ngưng tụ ẩm : 1,2 m - Bình tách ẩm có : i + Chiều dài 0,15m + Đường kính 0,12 m +Bề dày 0,002 m 5.2 Đề nghị: Tiến hành chế tạo khảo nghiệm để kiểm tra kết tính tốn thiết kế Từ làm sở cho việc thiết kế chế tạo máy sấy mật ong suất lớn ii TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu từ sách báo Phan Hiếu Hiền, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Hùng Tâm, Lê Văn Bạn Trương Văn Vĩnh, 2000 Máy sấy hạt Việt Nam NXB Nông Nghiệp, TP.Hồ Chí Minh, 116 trang Hồng Đình Tín Bùi Hải, 2004 Bài tập nhiệt động học kỹ thuật truyền nhiệt NXB Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 441 trang Nguyễn Đức Lợi Phạm Văn Tùy, 2007 Máy thiết bị lạnh NXB Giáo Dục, 291 trang Hồng Đình Tín, 2002 Cơ sở truyền nhiệt NXB Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 331 trang Hồng Đình Tín Lê Chí Hiệp, 1997 Nhiệt động lực học kỹ thuật NXB Khoa học Kỹ thuật, 446 trang Trần Văn Phú, 2008 Kỹ thuật sấy NXB Giáo Dục, 267 trang Trần Xoa, Nguyễn Trọng Khuông Hồ Lê Viên, 2006 Sổ tay q trình thiết bị cơng nghệ hóa chất, tập NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, 632 trang Trần Xoa, Nguyễn Trọng Khuông Hồ Lê Viên, 2006 Sổ tay trình thiết bị cơng nghệ hóa chất, tập NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, 447 trang Nguyễn Như Nam Trần Thị Thanh, 2000 Máy gia công học nông sản – thực phẩm NXB Giáo Dục, 286 trang 10 Lê Nguyễn Hồng Hưng Nguyễn Thị Cẩm Huệ, 2009 Tính tốn, thiết kế hệ thống sấy mật ong suất tấn/mẻ Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Cơ khí, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam 11 Cao Trung Hiệp, Dương Thị Thảo, 2009 Tính tốn, thiết kế mơ hình máy sấy sản phẩm phấn hoa suất 50kg/mẻ Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Cơ khí, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam iii 12 Nguyễn Hồng Khiêm, 1995 Nghiên cứu máy sấy chân không Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Cơ khí, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Tài liệu Internet 13 http://www.khoahoc.com.vn/congnghemoi/cong-nghe-moi/23010_Cong- nghe-tach-nuoc-khoi-mat-ong.aspx 14 http://ttmindustry.vn/default.asp?prod=56&sp=51&view=53 15 http://chte.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ur=chte&ids=8649 16 http://www.ttmindustry.vn/default.asp?prod=56&sp=51&view=125 17 http://www.eindiabusiness.com/promas PHỤ LỤC Bảng 1: Bề dày thép dung sai âm theo chiều dày Chiều dày thép, mm Dung sai theo chiều dày C3, mm 0,12 0,18 0,22 0,40 0,50 0,60 iv Bảng 2: Định mức áp suất thủy lực thử thiết bị làm việc áp suất Dạng thiết bị áp suất tính p.10-6 N/m2 < 0,07 áp suất thử thủy lực pth.10-6 N/m2 p + 0,1 Hàn 0,07 - 0,5 1,5.p (không bé 0,2) Bảng 3:Tốc độ đầu mút cánh khuấy mái chèo độ nhớt chất lỏng cần khuấy Độ nhớt (N.s/m2) Tốc độ (m/s) 0,001 - 40 – 2,5 40 - 80 2,5 – 1,5 80 - 150 1,5 - Bảng 4: Giá trị hệ số C m cánh khuấy Dạng cánh Đặc tính hình học C m Ghi Rek < 20 D / dk hkđ / dk Mái chèo 0,36 111 Mỏ neo 1,11 0,11 0,25 khuấy v cánh Bản 0,33 8,52 0,2 3,8 230 1,67 cánh Cánh Rek < 30 bướm cánh D – đường kính buồng khuấy dk – đường kính cánh khuấy hkđ – khoảng cách từ cánh khuấy đến đáy buồng khuấy Bảng 5: Thơng số vật lý nước đường bão hòa t C p ρ i’ cp λ.102 bar kg/m kJ/kg kJ/kg W/m m2/s K K a.108 μ.106 v.106 β.104 σ.104 N.s/ m2/s 1/K N/m Pr m 1,013 999,9 0,00 4,212 55,1 13,1 1788 1,789 -0,63 766 10 1,013 999,7 42,04 4,191 57,4 13,7 1306 1,306 0,70 741,6 9,52 20 1,013 998,2 83,91 4,183 59,9 14,3 1004 1,006 1,82 726,9 7,02 30 1,013 995,7 125,7 4,174 61,8 14,9 801,5 0,805 3,21 712,2 5,42 vi 13,67 40 1,913 992,2 167,5 4,174 63,5 15,3 653,3 0,659 3,87 696,5 4,31 50 1,013 988,1 209,3 4,174 64,8 15,7 549,4 0,556 4,49 676,9 3,54 60 1,013 983,2 251,1 41,79 65,9 16,0 469,9 0,478 5,11 662,2 2,98 70 1,013 977,8 293,0 4,187 66,8 16,3 406,1 0,415 5,70 643,5 2,55 80 1,013 971,8 335,0 4,195 67,4 16,6 355,1 0,365 6,32 625,9 2,21 90 1,013 965,3 377,0 4,208 68,0 16,8 314,9 0,326 6,59 607,2 1,95 100 1,013 958,4 419,1 4,220 68,3 16,9 282,5 0,295 7,52 588,6 1,75 110 1,43 951,0 461,4 4,233 68,5 17,0 259,0 0,272 8,08 569,0 1,60 120 1,98 943,1 503,7 4,250 68,6 17,1 237,4 0,252 8,64 548,4 1,47 130 2,70 254,8 546,4 4,266 68,6 17,2 217,8 0,233 9,19 528,8 1,36 140 3,61 926,1 589,1 4,287 68,5 17,2 201,1 0,217 9,72 507,2 1,626 150 4,76 917,0 632,2 4,313 68,4 17,3 186,4 0,203 10,3 486,6 1,17 160 6,18 907,0 675,4 4,346 68,3 17,3 173,6 0,191 10,7 466,0 1,10 170 7,92 897,3 719,3 4,380 67,9 17,3 162,8 0,181 11,3 443,4 1,05 180 10,03 886,9 763,3 4,417 67,4 17,2 153,0 0,173 11,9 422,8 1,00 190 12,55 876,0 807,8 4,459 67,0 17,1 144,2 0,165 12,6 400,2 0,96 200 15,55 863,0 852,5 4,505 66,3 17,0 136,4 0,158 13,3 376,7 0,93 210 19,08 852,8 897,7 4,555 65,5 16,9 130,5 0,153 14,1 354,1 0,91 220 23,20 840,3 943,7 4,614 64,5 16,6 124,6 0,149 14,8 331,6 0,89 230 27,98 827,3 990,2 4,681 63,7 16,4 119,7 0,145 15,9 310,0 0,88 vii 240 33,48 813,6 1037,5 4,756 62,8 16,2 114,8 0,141 16,8 285,5 0,87 250 39,78 799,0 1085,7 4,844 61,8 15,9 109,9 0,137 18,1 261,9 0,86 260 46,94 784,0 1135,1 4,949 60,5 15,6 105,9 1,135 19,7 237,4 0,87 270 55,05 767,9 1185,3 5,070 59,0 15,1 102,0 0,133 21,6 214,8 0,88 280 64,19 750,7 1236,8 5,230 57,4 14,6 98,1 0,131 23,7 191,3 0,90 290 74,45 732,3 1290,0 5,485 55,8 13,9 94,2 0,129 26,2 168,7 0,93 300 85,92 712,5 1344,9 5,736 54,0 13,2 91,2 0,128 29,2 144,2 0,97 310 98,70 691,1 1402,2 6,071 52,3 12,5 88,3 0,128 32,9 120,7 1,03 320 112,9 667,1 1462,1 6,574 50,6 11,5 85,3 0,128 38,2 98,10 1,11 640,2 1526,2 7,244 48,4 10,4 81,4 0,127 43,3 76,71 1,22 610,1 1594,8 8,165 45,7 9,17 77,5 0,127 53,4 56,70 1,39 574,4 1671,4 9,504 43,0 7,88 72,6 0,126 66,8 38,16 1,60 528,0 1761,5 15,984 39,5 5,36 66,7 0,126 109 20,21 2,35 450,5 1892,5 40,321 33,7 1,86 56,9 0,126 164 4,71 330 128,6 340 146,0 350 165,3 360 186,7 370 210,5 viii 6,79 i ... Nguyễn Hay thầy TS Lê Anh Đức tận tình hướng dẫn, bảo tơi hồn thành khóa luận Xin cám ơn bạn lớp DH06NL giúp đỡ suốt thời gian học tập thực khóa luận Tháng 7/2010 Nguyễn Ngọc Châu ii TĨM TẮT Tên
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY SẤY MẬT ONG THEO NGUYÊN LÝ CÔ ĐẶC CHÂN KHÔNG NĂNG SUẤT 20 KGMẺ. , TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ MÁY SẤY MẬT ONG THEO NGUYÊN LÝ CÔ ĐẶC CHÂN KHÔNG NĂNG SUẤT 20 KGMẺ.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn