TÌM HIỂU CĂN NGUYÊN VÀ KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ, VẾT THƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN 175

69 18 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC          KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU CĂN NGUYÊN VÀ KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ, VẾT THƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN 175 Ngành học : CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực : NGUYỄN HẢI LINH Niên khóa : 2006 – 2010 Tháng 7/2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU CĂN NGUYÊN VÀ KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ, VẾT THƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN 175 Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực TS BS VŨ BẢO CHÂU NGUYỄN HẢI LINH Tháng 7/2010  LỜI CẢM ƠN Lời cảm ơn sâu sắc xin gửi tới bố mẹ yêu thương, chăm sóc, dạy bảo con, dành cho điều tốt đẹp Em xin gửi lời ơn chân thành tới thầy Vũ Bảo Châu tập thể CBCNV khoa Vi sinh vật bệnh viện 175 hướng dẫn, tạo điều kiện tốt cho em học tập hồn thành khóa luận Em xin cảm ơn thầy cô trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt bốn năm học tập trường Cảm ơn bạn bè động viên, chia sẻ giúp đỡ lúc khó khăn i TÓM TẮT   Nhiễm khuẩn vết mổ, vết thương (NKVM, VT) biểu thường gặp nhiễm trùng bệnh viện Nhiễm khuẩn vết mổ, vết thương tác nhân gây bệnh thực hội gây điều đáng lo ngại tác nhân đề kháng cao với nhiều loại kháng sinh nên gây khó khăn cho điều trị Bên cạnh đó, có số yếu tố thuận lợi cho phát triển lồi vi khuẩn gây NKVM, VT như: vị trí tổn thương, môi trường bệnh viện, sức đề kháng bệnh nhân, mức độ can thiệp nhân viên y tế Theo kết nghiên cứu tỷ lệ phân lập vi khuẩn từ VM, VT chung 65% Trong đó, NKVM, VT nam cao nữ Đồng thời lứa tuổi từ 40 – 60 chiếm tỷ lệ cao Vi khuẩn thường gặp gây NKVM,VT Staphylococcus epidermidis chiếm 44%, Enterobacter.sp (37%), Staphylococcus aureus chiếm 4% Vi khuẩn gây NKVM, VT đề kháng cao với kháng sinh thông dụng ii SUMMARY   Topic title: “Understand the origin and antibiotic resistance of bacteria causing surgical wound infection in 175 Hospital” Surgical wound infection was one of common complications at all hospitals Surgical wound infection can be caused by real infectious or spontaneous agents but these agents are highly resistant to many antibiotics so it is difficult to treat Besides, there are some favorable factors for the development of bacterial species causing surgical wound infection, such as injury location, the hospital environment, resistance of the patient, the level of human intervention… The results of our study, the rate of bacteria isolated from the surgical wound is 65% In it, surgical wound infection in males was higher than in females.The infection rate of the patients from 40 to 60 ages was the highest The most commonly bacteria cause surgical wound infection: Staphylococcus epidermidis occupied 44%, Enterobacter sp 37%, Staphylococcus aureus 4% The bacteria that caused surgical wound infection in general was highly resistant to antibiotics Keywords: wound infection, antibiotics, bacteria iii MỤC LỤC   LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii SUMMARY iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Nội dung thực Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược nhiễm khuẩn vết mổ, vết thương 2.1.1 Tình hình nhiễm khuẩn vết mổ 2.1.2 Phân loại nhiễm khuẩn vết mổ 2.1.3 Tác nhân gây nhiễm khuẩn vết mổ 2.1.4 Đường lan truyền dẫn đến nhiễm khuẩn vết mổ 2.1.5 Yếu tố bệnh nhân 2.1.6 Yếu tố vết mổ 2.1.7 Môi trường bệnh viện 2.1.8 Các yếu tố làm tăng nguy nhiễm khuẩn vết mổ 12 2.2 Tình hình đề kháng kháng sinh 12 2.2.1 Khái niệm kháng sinh 14 iv 2.2.2 Cơ chế tác động kháng sinh 14 2.2.3 Sự đề kháng kháng sinh vi khuẩn 16 2.2.3.1 Phân loại đề kháng kháng sinh 16 2.2.3.2 Cơ chế đề kháng 16 2.2.4 Một số khuyến cáo việc sử dụng kháng sinh 17 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng 18 3.2 Vật liệu 18 3.2.1.Môi trường 18 3.2.2 Kháng sinh 19 3.2.3 Trang thiết bị 19 3.3 Phương pháp nghiên cứu 20 3.4 Kỹ thuật nghiên cứu 20 3.4.1 Bệnh phẩm máu 20 3.4.2 Bệnh phẩm mủ dịch 22 3.4.3 Bệnh phẩm nước tiểu 23 3.5 Định danh 24 3.5.1 Định danh sơ 24 3.5.2 Định danh môi trường URI-select 26 3.5.3 Định danh vi khuẩn thử nghiệm sinh hóa thông thường 28 3.6 Kháng sinh đồ 30 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Tác nhân vi khuẩn gây nhiễm khuẩn vết mổ, vết thương 33 4.2 Tình hình đề kháng kháng sinh 38 4.3 Một số yếu tố liên quan 42 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 v 5.1 Kết luận 44 5.2 Đề nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45  PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT   BA : Blood Agar BHI : Brain Heart Infusion CDC : The Centers for Disease Control and Prevention CTSN: Chấn thương sọ não CoNS : Coagulase non Staphylococcus KS : Kháng sinh E.coli : Escherichia coli MHA : Muller Hilton Agar NKBV : Nhiễm khuẩn bệnh viện NKVM : Nhiễm khuẩn vết mổ NKVM, VT : Vết thương NNIS : The National Nosocomial Infections Surveillance System NTBV : Nhiễm trùng bệnh viện PABA : Para Amino Benzoic Acid R : Resistant (đề kháng) S aureus : Staphylococcus aureus S epidermidis : Staphylococcus epidermidis S : Susceptible (nhạy cảm) VK : Vi khuẩn VM : Vết mổ VT : Vết thương WHO : World Health Organisation vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1 Ký hiệu kháng sinh 19 Bảng 4.1 Tỷ lệ phân lập vi khuẩn từ vết mổ, vết thương 33 Bảng 4.2 Cơ cấu vi khuẩn phân lập 34 Bảng 4.3 Nguyên nhân tổn thương gây nhiễm khuẩn vết mổ 36 Bảng 4.4 Tỷ lệ nhóm vi khuẩn loại tổn thương 37 Bảng 4.5 Tỷ lệ đề kháng kháng sinh nhóm cầu khuẩn Gram dương 38 Bảng 4.6 Tỷ lệ đề kháng kháng sinh nhóm trực khuẩn Gram âm 40 Bảng 4.7 Phân bố tỷ lệ nhiễm khuẩn theo giới 42 Bảng 4.8 Phân bố tỷ lệ nhiễm khuẩn theo tuổi 43 viii Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Tỷ lệ phân lập vi khuẩn từ VM, VT bênh viện 175 cao Trong đó, NKVM, VT nam cao nữ Đồng thời lứa tuổi từ 40 – 60 chiếm tỷ lệ cao - Vi khuẩn thường gặp gây NKVM, VT Staphylococcus epidermidis (chiếm 39%) Sự gia tăng nhanh chóng lồi vi khuẩn điều cần lưu ý Tác nhân gây NKVM, VT Enterobacter sp (38%) Trong Staphylococcus aureus chiếm 4% - Các vết thương CTSN nhiễm trùng sau mổ thường bị nhiễm khuẩn trực khuẩn gram âm, tổn thương bỏng vết thương nhiễm trùng lại thường bị nhiễm khuẩn cầu khuẩn Gram dương - Vi khuẩn gây NKVM, VT có tỷ lệ đề kháng cao với kháng sinh thông dụng Ngay kháng sinh có phổ rộng hoạt lực mạnh vancomycin, ciprofloxacin hay imipenem bắt đầu bị đề kháng 5.2 Đề nghị Qua nghiên cứu nhận thấy việc giám sát công tác chống NKBV điều quan trọng có ý nghĩa nhằm hạn chế tác nhân thường gây nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện Cần theo dõi tình trạng kháng kháng sinh thường xuyên hạn chế tình trạng kháng thuốc vi khuẩn giúp cho bệnh viện có chiến lược sử dụng kháng sinh hợp lý hiệu Cũng quan tâm nhiều tới tình trạng ô nhiễm từ trang thiết bị bàn tay nhân viên y tế nguyên nhân gây nhiễm khuẩn 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Nguyễn Quốc Anh 2006 Điều tra tình hình nhiễm khuẩn vết mổ Bệnh viện Bạch mai Tạp chí Y học thực hành (558) - số 11/2006 Nguyễn Thanh Bảo 2006 Vi khuẩn học Trường Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh – khoa y Bệnh viện Nhi Đồng I 2001 Tài liệu hướng dẫn thực hành Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện Bộ y tế 2003 Tài liệu tập huấn vi sinh lâm sàng Bộ y tế 2004 Vi sinh y học - Vụ Khoa học đào tạo Nguyễn Ngọc Bích 2000 NKVM biện pháp dự phòng Tài liệu tập huấn kiểm sốt nhiễm khuẩn lần I – 11/2000 Vũ Bảo Châu 2001 Mức độ kháng kháng sinh số vi khuẩn phân lập từ vết mổ nhiễm khuẩn bệnh viện 175 Tạp chí thơng tin y dược số 11/ 2000 Lê Huy Chính 2007 Vi sinh y học Trường ĐH y Hà Nội - Bộ môn Vi sinh Nguyễn Khang 2005 Kháng sinh học ứng dụng NXB y học Hà Nội 10 Mai Nguyệt Thu Hồng Giám định vi sinh vật Trường ĐH Mở Tp Hồ Chí Minh – Khoa Công nghệ sinh học 11 Nguyễn Thị Lệ Hồng 2004 Khảo sát tình hình nhiễm khuẩn vết mổ Bệnh viện nhân dân 115 Luận văn bác sĩ y khoa cấp 12 Trần Đỗ Hùng 2005 Tìm hiểu nguyên gây nhiễm khuẩn vết mổ mức độ nhạy cảm với kháng sinh chủng vi khuẩn phân lập khoa ngoại tổng quát Bệnh viện đa khoa Cần Thơ Tạp chí Y học thực hành (505)- số 3/2005 13 Võ Thanh Phương Nhã 2004 Khảo sát mật độ vi khuẩn công tác vệ sinh phòng mổ khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện nhân dân 115 Luận văn tốt nghiệp dược sĩ nội trú 14 Nguyễn Mạnh Nhâm 1999 Tình hình nhiễm khuẩn vết mổ bệnh viện Việt Đức - Ngoại khoa tháng năm 1999 15 Nguyễn Thị Ninh ctv Đánh giá tình hình nhiễm khuẩn vết mổ khoa ngoại thần kinh cột sống Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định 16 NXB Y học Hà Nội 2004 Kháng sinh trị liệu thực hành lâm sàng 17 Lê Thị Anh Thư 2008 Kiểm sốt tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện Chợ Rẫy 18 Phạm Hùng Vân 2005 Tình hình đề kháng kháng sinh vi khuẩn Staphylococcus aureus Tài liệu nước 19 CDC 1996 Definition of nosocominal infections Appendix A Hospital epidemiology & infection control C Glen Mayhall, 1st , pp 1-14 20 CDC 1999 Guideline for Prevention of Surgical Site Infection, AJIC 27(S 2), pp 97- 134 45 Tài liệu internet http://hoiyhoctphcm.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemi d=30 http://www.vietduchospital.edu.vn/news_detail.asp?ID=1&CID=1&IDN=313 http://o2tv.vn/2009/01/Tong_ket_mot_nam_chong_nhiem_khuan_vet_mo http://moodle.yds.edu.vn/tcyh/?Content=ChiTietBai&idBai=396 http://microblog.me.uk/taxonomy/term/4?page=3 46 PHỤ LỤC Danh sách bệnh nhân NKVM,VT bệnh viện 175 STT Ngày Tên bệnh nhân Giới Tuổi Chẩn đoán Mẫu 02/06/2009 CAO ĐỨC VŨ Nam 15 Abcess cánh tay Mủ NGUYỄN VĂN TÂM Nam 19 Vết thương cổ tay Mủ VÕ THẾ NHỊ Nam 11 CTSN Mủ LÊ QUANG ĐẠI Nam 37 Abces đùi trái Mủ NGUYỄN VĂN TÌNH Nam 11 Abces dây chằng Mủ NGUYỄN VĂN HẢI Nam 11 NK chân đinh Dịch TRƯƠNG VĂN HÀM Nam 53 Mất não Dịch 04/06/2009 13/06/2009 15/06/2009 16/06/2009 17/06/2009 17/06/2009   Kết Staphylococcus aureus (S): RA, OX Staphylococcus epidermidis (S):VA, GM Klebsiella pneumoniae (S) IPM, GM Acinetobacter.sp (S) : IPM Staphylococcus epidermidis (S):AN, GM, RA,CIP ; (I):CN,VA,OX,SXT Staphylococcus epidermidis (S): RA; (I):AMX,VA Kleb pneumoniae (S): CIP, IPM, NA 10 11 12 13 14 15 16 17/06/2009 18/06/2009 19/06/2009 23/06/2009 26/06/2009 29/06/2009 04/07/2009 07/07/2009 07/07/2009 TRẦN CÔNG HƯNG Nam 47 CTSN Mủ LÊ HỒNG QUANG Nam 71 Ổ abces hoành Mủ NGUYỄN VĂN HIỂN Nam 63 NKVM Mủ VŨ CHÍNH Nam Abces tay trái Mủ PHẠM VĂN BÌNH Nam Abces đùi trài Mủ LÊ THỊ LAN Nữ 60 Đa chấn thương Dịch PHẠM THANH HOÀI Nam 35 Viêm nướu Mủ VÕ THÀNH HUÂN Nam 19 Viêm dò nách phải Mủ PHẠM VĂN PHƯƠNG Nam 41 Bỏng Mủ   Staphylococcus epidermidis >10^6 VK/ml (S): RA, CIP; (I): AMX, CN, VA, AN Kleb pneumoniae (S): IPM ; (I) : GM, FT Kleb pneumoniae (I): IPM, FT Entero faecalis (S): E, CTX, CIP, PT; (I) VA Staphylococcus epidermidis (S): RA, E, VA,CIP,GM ; (I)OX, SXT Kleb pneumoniae (S): IPM ; (I) : GM, FT Staphylococcus epidermidis (S) : CIP ,NA(I): VA,CN Staphylococcus aureus (S): RA,OX Staphylococcus epidermidis (S): RA; (I): SXT 17 18 19 20 21 22 23 24 08/07/2009 06/07/2009 13/07/2009 15/07/2009 16/07/2009 24/07/2009 27/07/2009 31/07/2010 NGƠ VĂN THU Nam 35 Dò dịch vết mổ Mủ NGUYỄN VĂN HUỲNH Nam 73 Dịch mủ VM Mủ NGUYỄN VĂN LIÊN Nam 48 Abcess cổ Dịch VŨ QUỐC HƯNG Nam 57 Abces thành bụng Dịch VÕ VI QUÂN Nam Viêm đầu lưỡi Dịch ĐẶNG THỊ THẮM Nữ 55 Tràn mủ gối trái Mủ NGUYỄN VĂN HẢI Nam 31 NTVM Mủ NGUYỄN THỊ HOA Nữ 17 Di chứng vết thương hỏa Mủ   Staphylococcus epidermidis (S): AMX, E, CIP,NA; (I): RA, CN, OX E.coli (S) :IPM, C Staphylococcus epidermidis (S) : CIP ,NA ;(I): VA,CN Staphylococcus epidermidis (S) : RA, CIP; (I): AM, GM Strep β hemolytique (S): RA, CIP, NA, E Staphylococcus epidermidis (S): RA, (I): VA Staphylococcus aureus (S): RA, VA Acinetobacter.sp (S): VA, IPM, NA; (I): GM, SXT 25 26 27 28 29 30 31 32 33 05/08/2009 07/08/2009 10/08/2009 14/08/2009 14/08/2009 16/08/2009 19/08/2009 25/08/2009 26/08/2009 ĐỖ VĂN TẤN Nam 50 Abces chân Mủ NGUYỄN KIM PHẤN Nữ 17 Abces đùi Mủ NGUYỄN THỊ MỸ THUẬN Nữ 41 NT mụn da mặt Mủ PHẠM THỊ HẢO Nữ 76 Viêm dò vết mổ cũ Mủ NGUYỄN THẠNH LUÂN Nam 36 Bỏng lửa nhiễm khuẩn Mủ NGUYỄN VĂN MINH Nam 50 Hậu phẩu tim Mủ ĐẶNG THỊ THẮM Nữ 55 Mủ khớp gối Mủ TƯƠNG THỊ THƠ Nữ 55 Vết bỏng bàn chân Dịch HOÀNG QUÂN Nam 17 Bỏng lửa ga Mủ   Staphylococcus epidermidis (S) : CIP ,NA ,VA,CN Staphylococcus epidermidis (S) : CIP ,NA ,VA, CN, OX, Staphylococcus epidermidis (S) : RA, CIP, AN; (I): CN, VA Staphylococcus epidermidis (S): GM, (I):VA, OX Entero faecalis (S): IPM; (I) : VA, SXT Staphylococcus epidermidis (S): RA, VA Pseudomonas aeruginosa (S): CIP, IPM,AN Pseudomonas aeruginosa (S): CIP, IPM Staphylococcus epidermidis (S) : CIP ; (I): VA 34 35 36 37 38 39 40 41 27/08/2009 30/09/2009 30/09/2009 06/10/2009 21/10/2009 22/10/2009 24/10/2009 26/10/2009 NGUYỄN VĂN HẢI Nam 16 Đa chấn thương Mủ NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ 38 Abces cẳng chân Mủ NGUYỄN VĂN LIỀN Nam 46 Viêm chân Mủ ĐỖ VĂN ĐẠI Nam 73 CTSN Mủ DƯƠNG XUÂN TRƯỜNG Nam 45 Gãy xương cẳng tay Dịch MAI DUY LÂM Nam 16 Abces dđùi phải Dịch NGUYỄN ANH TUẤN Nam 17 Sốt cao sau mổ Dịch LÊ VĂN THÀNH Nam 49 VĐTN sau mổ nội soi Mủ   Acinetobacter.sp (S) : AN Staphylococcus epidermidis (S): RA, VA, GM Staphylococcus epidermidis (S) : CIP ,NA ;(I): VA,CN Staphylococcus epidermidis (S) : CIP ,NA (I): VA,CN E.coli (S): IPM ; (I): AN, SXT Staphylococcus epidermidis (S): RA, CIP E.coli (S): CIP, IPM Staphylococcus epidermidis (S): RA, (I): VA 42 43 44 45 46 47 48 49 50 29/10/2009 08/10/2009 05/11/2009 12/11/2009 16/11/2009 17/11/2009 18/11/2009 22/11/2009 23/11/2009 TRẦN VĂN HOÀNG QUÂN Nam 16 CTCS cổ Mủ PHAN VĂN ĐẠT Nam 78 XH Não Mủ PHẠM THỊ MINH CHI Nữ 38 VT Mủ PNACK POLA Nam 47 NT ổ bụng Mủ NGUYỄN THỊ TÌNH Nữ 76 Abces đùi Dịch NGUYỄN THỊ XUÂN NGÂN Nữ 41 Toác vết mổ Dịch PHAN HUỲNH QUỐC VIÊN Nam 14 CTSN Mủ LÊ TẤN ĐẠT Nam 33 NT sau mổ Mủ LÊ KIM NGỌC Nữ 30 Abces đùi Mủ   Kleb pneumoniae (S): IPM, NA, MEM; (I): AM, GM Kleb pneumoniae (S): CIP, IPM, SXT,NA Kleb pneumoniae + Proteus (S): RA, IPM Acinetobacter.sp + E coli (S): AN Staphylococcus epidermidis (S): RA, E, VA, GM, OX Staphylococcus epidermidis (S): RA, GM; (I): VA, OX Kleb pneumoniae (S): AM, CIP, IPM, SXT E.coli (S): GM, IPM E.coli (S): GM, IPM, AN 51 52 53 54 55 56 57 58 01/12/2009 02/12/2009 08/12/2009 22/12/2009 25/12/2009 06/01/2010 11/01/2010 12/01/2010 PHẠM NIÊN PHONG Nam 37 CTSN Mủ NGUYỄN VĂN HẢI Nam 18 Đa chấn thương Mủ ĐẶNG THANH HÀ Nữ 38 CTSN Dịch TRƯƠNG HỒNG DƯƠNG Nữ 15 CTSN Mủ NGUYỄN NGỌC QUẾ Nữ 40 Ứ mủ vết mổ Mủ TRƯƠNG VĂN HẬU Nam 14 CTSN Mủ NGUYỄN THANH SANG Nam 13 Bỏng lửa xăng Mủ NGUYỄN THỊ THƯỜNG Nữ 71 CTSN Mủ   Staphylococcus epidermidis (S): RA, E, VA, CIP, GM, OX Staphylococcus epidermidis (S) : RA, VA Kleb pneumoniae (S) :IPM Pseudomonas aeruginosa (S): CIP, IPM, MEM; (I): GM, AN E.coli (S): GM, IPM; (I): AN, TM Kleb pneumoniae + E.coli (S) : IPM, AN, NA; (I) : CIP, GM, CTR Staphylococcus epidermidis (S) : RA, VA Acinetobacter.sp + Kleb pneumoniae (S): IPM 59 60 61 62 63 64 14/01/2010 20/01/2010 23/01/2010 26/01/2010 26/01/2010 02/02/2010 NGUYỄN VĂN THẮNG Nam 10 Loét viền sẹo Dịch ĐỖ THỊ TUẤT Nữ 74 Loét nhiễm trùng Dịch VŨ TIẾN VIỆT Nam 17 Vết thương Mủ PHAN THỊ SỬU Nữ 74 Loét chân Mủ NGUYỄN THỊ LÊ Nữ 43 Hậu phẩu cắt tử cung Mủ ĐÀM HỒNG NĂM Nữ 53 NK sau mổ Mủ 65 09/02/2010 HUỲNH THỊ SÊ Nữ 86 Hậu phẩu cắt cụt chi Mủ 66 02/02/2010 ĐÀM HỒNG NĂM Nam 53 NK sau mổ Dịch NGUYỄN VĂN KIỆT Nam 43 mủ Mủ 67 22/02/2010   Staphylococcus aureus (S): OX, VA Kleb pneumoniae (S): IPM ; (I): AN Staphylococcus epidermidis (S): RA, CIP, GM, OX; (I): VA Staphylococcus epidermidis (S): RA, VA, CIP, GM E.coli (S): IPM, AN, TM Kleb pneumoniae (S): CIP, IPM, SXT Staphylococcus epidermidis (I): CTX, CIP Kleb Pneumoniae (S): CIP, IPM Staphylococcus epidermidis (S): RA; (I): VA 68 69 70 71 72 73 74 75 76 23/02/2009 24/02/2010 28/02/2010 02/03/2010 04/03/2010 09/03/2010 10/03/2010 11/03/2010 12/03/2010 NGUYỄN HỒNG VINH Nam 13 Viêm dò đùi trái Mủ VÕ THÀNH TRUNG Nam 30 CTSN Mủ HỒ VĂN HẢI Nam 37 Đa chấn thương Mủ LÊ VĂN TRIỆU Nam 76 NTVT Mủ HỒ VĂN HẢI Nam 37 Đa chấn thương Mủ NGUYỄN VĂN TRÍ Nam 36 VT gót chân Mủ NGUYỄN HỒNG VINH Nam 13 Viêm xương đùi Mủ ĐỖ CHÍ DŨNG Nam 39 CTSN Mủ NGUYỄN HỮU TÀI Nam 48 CTSN Mủ   Staphylococcus epidermidis (S) : CIP ,NA ;(I):CN Acinetobacter.sp (I): AN Acinetobacter.sp (I): GM, AN, TM Staphylococcus epidermidis (S): RA; (I): VA Acinetobacter.sp (I): AN, TM Staphylococcus epidermidis (S): RA, VA Entero faecalis (S): CIP, IPM, AN, NA Pseudomonas aeruginosa (S): IPM, MEM Kleb pneumoniae + E.coli (S): CIP, MEM; (I): IPM 77 78 79 80 81 82 83 84 11/03/2010 13/03/2010 16/03/2010 16/03/2009 23/03/2010 26/03/2010 30/03/2010 30/03/2010 LEE WON BIN Nam 47 Đa chấn thương Dịch ĐỖ CHÍ DŨNG Nam 38 CTSN Mủ ĐIỀU THỊ ĐƯỢI Nữ 54 Loét vùng vai Mủ LEE WON BIN Nam 47 VT Mủ NGUYỄN ĐÌNH LÂM Nam 36 Abces vung họng Mủ 16 NT lan rộng vùng sau miệng cằm Mủ HỒ NHẬT TRƯỜNG Nam (S): RA, VA Pseudomonas aeruginosa (S): CIP, IPM, MEM; (I): GM, AN Acinetobacter.sp (S): CIP, GM, IPM, AN, NA, TM, SXT Entero faecalis (S): VA, CIP Staphylococcus epidermidis (S) : CIP ,NA (I): VA, AN ,RA Entero faecalis (S): VA, CIP DIEU PHOL Nam 18 CTSN Dịch PHẠM NGỌC ÂN Nữ 31 Đa chấn thương Dịch   Entero Faecalis Staphylococcus epidermidis (S) : NA , VA Staphylococcus epidermidis (S): VA 85 86 26/03/2010 01/04/2010 LÊ MINH HUY Nam 45 Bỏng nặng Mủ TRẦN VĂN SƠN Nam 40 Abces Mủ Kleb pneumoniae + E.coli (S): IPM, MEM Kleb pneumoniae (S): CIP, GM, IPM, AN, NA 87 13/04/2010 LÊ VĂN HẢI Nam 60 VT Mủ E.coli 88 17/06/2010 TRƯƠNG VĂN HÀM Nam 53 Mất não Mủ M catanhalis (S): RA, GM; (I): E, VA 89 18/06/2010 TRƯƠNG HỒNG DƯƠNG Nữ 15 CTSN Mủ PHÍ THỊ NHUNG Nữ 51 Cắt tủy viêm xương sườn Dịch CAO HOÀI CƯỜNG Nam 11 VT cánh tay Mủ PHẠM ĐỨC TIẾN Nam 56 Abcese thắt lưng chân phải Mủ NGÔ VĂN CHÁNG Nam 18 CTSN Mủ TRẦN VĂN KHÁNH Nam 46 Viêm khớp Mủ 90 91 92 93 94 01/04/2010 01/04/2010 16/04/2010 23/04/2010 22/04/2010   Pseudomonas aeruginosa (S) :CIP, AN Proteus.sp (S): CIP, GM, IPM, AN Staphylococcus epidermidis (S): CIP; (I): E, GM Acinetobacter.sp (S): CTX, IPM, AN; (I): CIP, GM, SXT Acinetobacter.sp (S): CIP, IPM, AN; (I): NA Pseudomonas aeruginosa cẳng chân phải 95 96 97 98 99 100 04/05/2010 25/05/2010 25/05/2010 01/06/2010 04/06/2010 (S): CIP; (I): CTX, IPM, NA TRẦN VĂN THÀNH Nam 40 Bỏng Mủ NGUYỄN VĂN KIỆT Nam 43 Apxe khớp vai trái Mủ PHẠM ĐỨC AN Nam 34 Suy đa tạng Mủ TRẦN XUÂN HIẾN Nam 70 VT Mủ ĐỖ XUÂN KHÁ Nam 58 Gãy hỡ cẳng chân Mủ LÊ NGỌC KHÂM Nam 71 Loét gót chân phải Mủ   Streptococcus agalatic (S): VA Staphylococcus epidermidis (S): VA Enterobacter.sp (S): AN; (I): GM Kleb pneumoniae (S): CIP, IPM, AN, MEM; (I): NA Pseudomonas aeruginosa (S): IPM Kleb pneumoniae (S): CIP, IPM; (I): GM, AN, MEM ... 3.4.1 Bệnh phẩm máu ƒ Lấy bệnh phẩm máu: lấy máu tĩnh mạch, cấy vào chai cấy máu theo kỹ thuật vô trùng ƒ Nuôi cấy phân lập: chai cấy máu ủ 370C theo dõi hàng ngày khoảng thời gian ngày Quan sát... tính riêng NKVM chiếm tỷ lệ cao thứ ba tổng số biểu NTBV, Việt Nam tỷ lệ NKVM chiếm vị trí thứ hai Mặc dù, vấn đề chống nhiễm khuẩn bệnh viện đặc biệt trọng tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện có... thuật 3%, phẫu thuật - nhiễm 10% phẫu thuật ô nhiễm 25% Ở Việt Nam, NKVM nguyên nhân đứng hàng thứ hai nguyên nhân nhiễm khuẩn thường gặp bệnh nhân sau mổ (nhiễm trùng tiết niệu, nhiễm trùng ngoại
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU CĂN NGUYÊN VÀ KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ, VẾT THƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN 175 , TÌM HIỂU CĂN NGUYÊN VÀ KHẢ NĂNG ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN GÂY NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ, VẾT THƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN 175

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn