THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM TRỐNG GIEO HẠT KIỂU KHÍ ĐỘNG

83 27 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM TRỐNG GIEO HẠT KIỂU KHÍ ĐỘNG Họ tên sinh viên: LƯƠNG QUỐC ẤN NGUYỄN DUY DŨNG Ngành: CƠ KHÍ NƠNG LÂM Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 7/2010 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM TRỐNG GIEO HẠT KIỂU KHÍ ĐỘNG Tác giả LƯƠNG QUỐC ẤN NGUYỄN DUY DŨNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành: Cơ khí nơng lâm Giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Hải Triều Tháng 7/2010 i LỜI CẢM TẠ Chúng xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Cơ Khí Cơng Nghệ Chúng tơi xin chân thành cảm ơn q Thầy Cơ trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM, đặc biệt q thầy Khoa Cơ Khí – Cơng Nghệ truyền đạt kiến thức để chúng tơi hồn thành luận văn Chúng tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Nguyễn Hải Triều trực tiếp dạy dỗ, hướng dẫn giúp đỡ thực đề tài Cuối xin chân thành cảm ơn bạn bè gần xa ngồi lớp giúp đỡ, đóng góp ý kiến sửa chữa suốt q trình chúng tơi thực đề tài Chúng xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Lương Quốc Ấn Nguyễn Duy Dũng ii TÓM TẮT ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM TRỐNG NHẬN HẠT KIỂU KHÍ ĐỘNG ™ Cây đậu phơng, bắp, đậu nành vải v.v… công nghiệp, lương thực có phạm vi canh tác tiềm kinh tế lớn Song canh tác thủ công nên bị giới hạn quy mô hiệu kinh tế Nghiên cứu mẫu máy gieo đáp ứng yêu cầu nông học khâu gieo, giải khâu việc giới hóa trồng mục đích đề tài chúng tơi ™ Nội dung thực hiện: • Lựa chọn nguyên tắc làm việc mơ hình máy theo u cầu kỹ thuật nơng học • Thiết kế, chế tạo khảo nghiệm máy theo mơ hình chọn ™ Thơng số kỹ thuật máy: • Khoảng cách hàng: o Đối với đậu phộng: 200 mm o Đối với bắp : 600 mm o Đối với đậu nành : 300 mm o Đối với bơng vải : 600 mm • Khoảng cách hạt hàng: o Đối với đậu phộng: 200 mm o Đối với bắp : 300 mm o Đối với đậu nành : 150 mm o Đối với vải : 300 mm • Năng suất máy > 2000 m2/h • Nguồn động lực: Máy kéo KUBOTA L2000 iii ™ Kết khảo nghiệm: • Khả nhận hạt (90 – 96 %) • Khả nhả hạt ≥ 98 % • Độ tổn thương hạt ≤ % • Độ đồng hàng ≥ 95 % iv MỤC LỤC Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách hình viii Danh sách bảng ix Chương MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN 2.1 Đặc điểm yếu tố ảnh hưởng đến loại hạt giống 2.2 Yêu cầu kỹ thuật nông học hạt làm giống 2.3 Yêu cầu kỹ thuật nông học khâu làm đất 2.4 Yêu cầu kỹ thuật nông học khâu gieo 2.5 Yêu cầu kỹ thuật máy gieo 2.6 Các phương pháp gieo trồng bắp, đậu phộng, đậu nành vải 2.6.1 Phương pháp gieo thủ công 2.6.2 Phương pháp gieo máy 2.7 Giới thiệu nguyên lý làm việc số loại máy gieo hạt 2.7.1 Máy gieo kiểu trục 2.7.2 Gieo kiểu đĩa 10 2.8 Tìm hiểu số phận làm việc máy gieo khí động 12 2.8.1 Lưỡi rạch 12 2.8.2 Bộ phận lấp hạt 13 2.8.3 Thùng chứa hạt 13 2.9 Quạt ly tâm 14 2.9.1 Phân loại 14 2.9.2 Nhiệm vụ 14 v 2.9.3 Yêu cầu 15 2.9.4 Cấu tạo quạt ly tâm 15 2.10 Lý thuyết tính tốn máy gieo khí động 15 2.10.1 Đặc tính chung q trình gieo hạt 15 2.10.2 Tính tốn sơ số lỗ gieo đĩa 16 2.10.3 Lựa chọn chế độ làm việc máy gieo 17 2.10.4 Cơ sở lý thuyết tính tốn độ chênh lệch áp cần thiết cho trống gieo 18 2.10.5 Cơ sở lý thuyết tính tốn quạt 19 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 22 3.2 Phương pháp thiết kế máy 22 3.3 Phương pháp chế tạo 22 3.4 Phương pháp khảo nghiệm đánh giá 23 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Nghiên cứu máy gieo kiểu khí động 24 4.2 Yêu cầu máy gieo cần thiết kế 27 4.2.1 Các thông số ban đầu 27 4.2.2 Yêu cầu kỹ thuật nông học máy 28 4.3 Chọn mơ hình thiết kế máy 28 4.3.1 Sơ đồ toàn máy gieo 28 4.3.2 Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy gieo khí động kiểu trống thiết kế 29 4.3.3 Trống gieo 30 4.3.4 Thùng chứa hạt 32 4.3.5 Lưỡi rạch hàng 32 4.4 Tính tốn thiết kế trống gieo 32 4.4.1 Trống gieo hạt đậu phộng 32 4.4.2 Trống gieo hạt bắp, đậu nành vải 33 4.5 Lựa chọn chế độ làm việc máy gieo 34 4.5.1 Ứng với v2 = 0,25; d = 200 34 vi 4.5.2 Ứng với v2 = 0,3; d = 250 36 4.5.3 Ứng với v2 = 0,35; d = 300 37 4.6 Cơ sở lý thuyết tính tốn độ chênh lệch áp cần thiết cho trống gieo 38 4.6.1 Đối với đậu phộng 39 4.6.2 Đối với bắp, đậu nành bơng vải 40 4.7 Tính tốn chọn quạt 40 4.7.1 Tính vận tốc khơng khí qua lỗ 40 4.7.2 Tính lưu lượng qua quạt 41 4.7.3 Tính đường kính cửa hút quạt 43 4.7.4 Tính vận tốc dòng khơng khí cửa quạt hút 44 4.7.5 Tính cột áp 45 4.7.6 Tính cơng suất quạt ly tâm 46 4.8 Thiết lập quy trình chế tạo 48 4.8.1 Quy trình cơng nghệ chế tạo trống gieo 48 4.8.2 Quy trình cơng nghệ chế tạo trục trống gieo 49 4.9 Khảo nghiệm 51 4.9.1 Địa điểm thời gian khảo nghiệm 51 4.9.2 Mục đích 51 4.9.3 Phương pháp dụng cụ khảo nghiệm 51 4.9.4 Khảo nghiệm phận gieo cấp tốc độ khác 52 4.9.5 Độ tổn thương hạt 54 4.9.6 Thảo luận kết khảo nghiệm 55 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Đề nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC 61 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ cụm gieo kiểu trục Hình 2.2: Cơ cấu lấy nhả hạt kiểu đĩa có trục thẳng đứng 11 Hình 2.3: Các loại lưỡi rạch hàng sử dụng 13 Hình 2.4: Các loại quạt ly tâm 14 Hình 2.5: Cấu tạo quạt ly tâm 15 Hình 4.1: Nguyên lý lấy nhả hạt máy gieo khí động kiểu đĩa 24 Hình 4.2: Sơ đồ cụm gieo khí động máy gieo SPC – 25 Hình 4.3: Cấu tạo buồng gieo đĩa gieo 26 Hình 4.4: Các loại đĩa gieo 26 Hình 4.5: Sơ đồ tồn máy 29 Hình 4.6: Cấu tạo trống gieo 30 Hình 4.7: Trục hình vành khăn 31 Hình 4.8: Trục nhỏ 31 Hình 4.9: Mặt bích bên phải 31 Hình 4.10: Mặt bích bên trái 31 Hình 4.11: Lưỡi rạch hàng dạng dao cong 32 Hình 4.12: Trống gieo 48 Hình 4.13: Cấu tạo trục vành khăn 49 Hình 4.14: Cấu tạo trục nhỏ 50 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1: Lượng hạt gieo hecta 33 Bảng 4.2: Số liệu tính tốn ứng với v2 = 0,25; d = 200 35 Bảng 4.3: Số liệu tính tốn ứng với v2 = 0,3; d = 250 36 Bảng 4.4: Số liệu tính tốn ứng với v2 = 0,35; d = 300 37 Bảng 4.5: Độ chênh áp cần thiết cho trống gieo 39 Bảng 4.6: Cột áp cho loại hạt 46 Bảng 4.7: Công suất quạt ly tâm 47 Bảng 4.8: Kết khảo nghiệm áp suất 160 mmH2O 52 Bảng 4.9: Kết khảo nghiệm áp suất 290 mmH2O 53 Bảng 4.10: Kết khảo nghiệm áp suất 400 mmH2O 53 Bảng 4.11: Kết khảo nghiệm độ tổn thương hạt 55 ix PHỤ LỤC 1 Tính tốn thiết kế trống gieo 1.1 Trống gieo hạt Bắp - Yêu cầu trình gieo hạt Bắp: Lượng hạt cần gieo cho hecta là: N3= 10 4.m a.b [hạt/ha] Trong đó: N3: Lượng hạt gieo hecta a: Khoảng cánh hốc hàng a = 0,3 m b: Khoảng cánh hàng b = 0,6 m m: Số hạt hốc m = N3 = 10 4.1 = 6.104 0,3.0,6 [hạt/ha] N0 = 104.a.N3 N0 = 10-4.0,3.6.104 = [hạt/m] Lượng gieo cần thiết hecta là: Q= N Trongluong100hat 100 Trong đó: Trọng lượng 100 hạt cân nặng khoảng 30g Q= 6.10 4.30.10 −3 = 18 100 [kg/ha] 1.2 Trống gieo hạt Đậu nành - Yêu cầu trình gieo hạt Đậu nành: Lượng hạt cần gieo cho hecta là: N3= 10 4.m a.b [hạt/ha] Trong đó: 59 N3: Lượng hạt gieo hecta a: Khoảng cánh hốc hàng a = 0,15 m b: Khoảng cánh hàng b = 0,3 m m: Số hạt hốc m = N3 = 10 4.2 = 45.104 0,15.0,3 [hạt/ha] N0 = 104.a.N3 N0 = 10-4.0,1.45.104 = [hạt/m] Lượng gieo cần thiết hecta Q= N Trongluong100hat 100 Trong đó: Trọng lượng 100 hạt cân nặng khoảng 17g Q= 45.10 4.17.10 −3 = 76,5 100 [kg/ha] 1.3 Trống gieo hạt Bơng vải - u cầu q trình gieo hạt Bông vải: Lượng hạt cần gieo cho hecta là: N3= 10 4.m a.b [hạt/ha] Trong đó: N3: Lượng hạt gieo hecta a: Khoảng cánh hốc hàng a = 0,3 m b: Khoảng cánh hàng b = 0,6 m m: Số hạt hốc m = N3 = 10 4.1 = 5,6.104 0,3.0,6 [hạt/ha] N0 = 104.a.N3 N0 = 10-4.0,3.5,6.104 = [hạt/m] Lượng gieo cần thiết hecta 60 Q= N Trongluong100hat 100 Trong đó: Trọng lượng 100 hạt cân nặng khoảng 10g Q= 5,6.10 4.10.10 −3 = 5,6 100 [kg/ha] 61 PHỤ LỤC 2 Lựa chọn chế độ làm việc máy gieo ứng với v = 0,25 m/s; d = 200 mm 2.1 Đối với hạt Bắp k= 1,5.3,14.0,4 = 0,3(1 − 0,05) Vậy số lỗ trống k = lỗ Do tỉ số truyền ta chọn i = 1,5 khoảng cách hạt hàng a = 300 mm nên trống gieo quay vòng máy tịnh tiến đoạn l = a.k = 7.300 = 2100 mm, ứng với chiều dài bánh xe máy nơng nghiệp quay 1,5 vòng: 1,5 π D = 2100 ⇒ D = 2100 = 446 1,5.3,14 [mm] ah = 1,5.3,14.446 = 285 7(1 − 0,05) [mm] n2 = 60.0,25 = 23,9 3,14.0,2 [vòng/phút] Vận tốc làm việc liên hợp máy: vm = a h k v (1 − ε ) π d vm = 285.7.0,25(1 − 0,05) = 0,76 [m/s] = 2,73 3,14.200 [km/h] 2.2 Đối với hạt Đậu nành k= 1,5.3,14.0,4 = 12 0,15(1 − 0,05) Vậy số lỗ trống k = 12 lỗ Do tỉ số truyền ta chọn i = 1,5 khoảng cách hạt hàng a = 150 mm nên trống gieo quay vòng máy tịnh tiến đoạn l = a.k = 12.150 = 1800 mm, ứng với chiều dài bánh xe máy nơng nghiệp quay 1,5 vòng: 1,5 π D = 1800 ⇒ D = 1800 = 382 1,5.3,14 62 [mm] ah = 1,5.3,14.382 = 142 12(1 − 0,05) [mm] n2 = 60.0,25 = 23,9 3,14.0,2 [vòng/phút] Vận tốc làm việc liên hợp máy: vm = a h k v (1 − ε ) π d vm = 142.12.0,25(1 − 0,05) = 0,65 [m/s] = 2,3 3,14.200 [km/h] 2.3 Đối với hạt Bông vải k= 1.5.3,14.0,4 = 0,3(1 − 0,05) Vậy số lỗ trống k = lỗ Do tỉ số truyền ta chọn i = 1,5 khoảng cách hạt hàng a = 300 mm nên trống gieo quay vòng máy tịnh tiến đoạn l = a.k = 7.300 = 2100 mm, ứng với chiều dài bánh xe máy nơng nghiệp quay 1,5 vòng: 1,5 π D = 2100 ⇒ D = 2100 = 446 1,5.3,14 [mm] ah = 1,5.3,14.446 = 285 7(1 − 0,05) [mm] n2 = 60.0,25 = 23,9 3,14.0,2 [vòng/phút] Vận tốc làm việc liên hợp máy: vm = a h k v (1 − ε ) π d vm = 285.7.0,25(1 − 0,05) = 0,76 [m/s] = 2,73 3,14.200 63 [km/h] PHỤ LỤC 3 Lựa chọn chế độ làm việc máy gieo ứng với v = 0,3 m/s; d = 250 mm 3.1 Đối với hạt Bắp: k= 1,5.3,14.0,4 =7 0,3(1 − 0,05) Vậy số lỗ trống k = lỗ Do tỉ số truyền ta chọn i = 1,5 khoảng cách hạt hàng a = 300 mm nên trống gieo quay vòng máy tịnh tiến đoạn l = a.k = 7.300 = 2100 mm, ứng với chiều dài bánh xe máy nơng nghiệp quay 1,5 vòng: 1,5 π D = 2100 ⇒ D = 2100 = 446 1,5.3,14 [mm] ah = 1,5.3,14.446 = 285 7(1 − 0,05) [mm] n2 = 60.0,3 = 22,9 3,14.0,25 [vòng/phút] Vận tốc làm việc liên hợp máy: vm = a h k v (1 − ε ) π d vm = 285.7.0,3(1 − 0,05) = 0,72 [m/s] = 2,6 3,14.250 [km/h] 3.2 Đối với hạt Đậu nành k= 1,5.3,14.0,4 = 12 0,15(1 − 0,05) Vậy số lỗ trống k = 12 lỗ Do tỉ số truyền ta chọn i = 1,5 khoảng cách hạt hàng a = 150 mm nên trống gieo quay vòng máy tịnh tiến đoạn l = a.k = 12.150 = 1800 mm, ứng với chiều dài bánh xe máy nơng nghiệp quay 1,5 vòng: 1,5 π D = 1800 ⇒ D = 1800 = 382 1,5.3,14 64 [mm] ah = 1,5.3,14.382 = 142 12(1 − 0,05) [mm] n2 = 60.0,3 = 22,9 3,14.0,25 [vòng/phút] Vận tốc làm việc liên hợp máy : vm = a h k v (1 − ε ) π d vm = 142.12.0,3(1 − 0,05) = 0,62 [m/s] = 2,2 3,14.250 [km/h] 3.3 Đối với hạt Bông vải k= 1,5.3,14.0,4 =7 0,3(1 − 0,05) Vậy số lỗ trống k = lỗ Do tỉ số truyền ta chọn i = 1,5 khoảng cách hạt hàng a = 300 mm nên trống gieo quay vòng máy tịnh tiến đoạn l = a.k = 7.300 = 2100 mm, ứng với chiều dài bánh xe máy nơng nghiệp quay 1,5 vòng: 1,5 π D = 2100 ⇒ D = 2100 = 446 1,5.3,14 [mm] ah = 1,5.3,14.446 = 285 12(1 − 0,05) [mm] n2 = 60.0,3 = 22,9 3,14.0,25 [vòng/phút] Vận tốc làm việc liên hợp máy: vm = a h k v (1 − ε ) π d vm = 285.7.0,3(1 − 0,05) = 0,73 [m/s] = 2,6 3,14.250 65 [km/h] PHỤ LỤC 4 Lựa chọn chế độ làm việc máy gieo ứng với v = 0,35 m/s; d = 300 mm 4.1 Đối với hạt Bắp k= 1,5.3,14.0,4 =7 0,3(1 − 0,05) Vậy số lỗ trống k = lỗ Do tỉ số truyền ta chọn i = 1,5 khoảng cách hạt hàng a = 300 mm nên trống gieo quay vòng máy tịnh tiến đoạn l = a.k = 7.300 = 2100 mm, ứng với chiều dài bánh xe máy nơng nghiệp quay 1,5 vòng: 1,5 π D = 2100 ⇒ D = 2100 = 446 1,5.3,14 [mm] ah = 1,5.3,14.446 = 285 7(1 − 0,05) [mm] n2 = 60.0,35 = 22,3 3,14.0,3 [vòng/phút] Vận tốc làm việc liên hợp máy: vm = a h k v (1 − ε ) π d vm = 285.7.0,35(1 − 0,05) = 0,7 [m/s] = 2,5 3,14.300 [km/h] 4.2 Đối với hạt Đậu nành k= 1,5.3,14.0,4 = 12 0,15(1 − 0,05) Vậy số lỗ trống k = 12 lỗ Do tỉ số truyền ta chọn i = 1,5 khoảng cách hạt hàng a = 150 mm nên trống gieo quay vòng máy tịnh tiến đoạn l = a.k = 12.150 = 1800 mm, ứng với chiều dài bánh xe máy nơng nghiệp quay 1,5 vòng: 1,5 π D = 1800 ⇒ D = 1800 = 382 1,5.3,14 66 [mm] ah = 1,5.3,14.382 = 142 12(1 − 0,05) [mm] n2 = 60.0,35 = 22,3 3,14.0,3 [vòng/phút] Vận tốc làm việc liên hợp máy: vm = a h k v (1 − ε ) π d vm = 142.12.0,35(1 − 0,05) = 0,6 [m/s] = 2,16 3,14.300 [km/h] 4.3 Đối với hạt Bông vải k= 1,5.3,14.0,4 =7 0,3(1 − 0,05) Vậy số lỗ trống k = lỗ Do tỉ số truyền ta chọn i = 1,5 khoảng cách hạt hàng a = 150 mm nên trống gieo quay vòng máy tịnh tiến đoạn l = a.k = 7.300 = 2100 mm, ứng với chiều dài bánh xe máy nơng nghiệp quay 1,5 vòng: 1,5 π D = 2100 ⇒ D = 2100 = 446 1,5.3,14 [mm] ah = 1,5.3,14.446 = 285 7(1 − 0,05) [mm] n2 = 60.0,35 = 22,3 3,14.0,3 [vòng/phút] Vận tốc làm việc liên hợp máy: vm = a h k v (1 − ε ) π d vm = 285.7.0,35(1 − 0,05) = 0,7 [m/s] = 2,5 3,14.300 67 [km/h] PHỤ LỤC 5 Tính toán độ chênh áp cần thiết cho trống gieo 5.1 Đối với Bắp m: Khối lượng hạt m = 0,30.10-3 [kg] g: Gia tốc trọng trường g = 9,81 [m/s2] G: Trọng lượng hạt giống G = m.g = 2,95.10-3 [N] S: Diện tích lỗ hút hạt S = π.r2 = 9,62.10-6 [m2] r: Bán kính lỗ hút hạt r = 1,75.10-3 [m] k: Hệ số tiếp xúc hạt lỗ hút k = 0,7 d0: Đường kính lỗ hút hạt d = 3,5.10-3 [m] • Trường hợp vt = 0,25 m/s, R = 0,1 m [N/m2] Ö ∆P = 2600 • Trường hợp vt = 0,3 m/s, R = 0,125 m [N/m2] Ư ∆P = 3180 • Trường hợp vt = 0,35 m/s, R = 0,15 m [N/m2] Ö ∆P = 3860 5.2 Đối với Đậu nành m: Khối lượng hạt m = 0,17.10-3 [kg] g: Gia tốc trọng trường g = 9,81 [m/s2] G: Trọng lượng hạt giống G = m.g = 1,67.10-3 [N] S: Diện tích lỗ hút hạt S = π.r2 =7,07 10-6 [m2] r: Bán kính lỗ hút hạt r = 1,5.10-3 [m] k: Hệ số tiếp xúc hạt lỗ hút k = 0,6 d0: Đường kính lỗ hút hạt d = 3.10-3 [m] • Trường hợp vt = 0,25 m/s, R = 0,1 m [N/m2] Ö ∆P = 2532 • Trường hợp vt = 0,3 m/s, R = 0,125 m [N/m2] Ư ∆P = 3136 68 • Trường hợp vt = 0,35 m/s, R = 0,15 m [N/m2] Ö ∆P = 3850 5.3 Đối với Bông vải m: Khối lượng hạt m = 0,10.10-3 [kg] g: Gia tốc trọng trường g = 9,81 [m/s2] G: Trọng lượng hạt giống G = m.g = 0,981.10-3 [N] S: Diện tích lỗ hút hạt S = π.r2 = 7,07.10-6 [m2] r: Bán kính lỗ hút hạt r = 1,5.10-3 [m] k: Hệ số tiếp xúc hạt lỗ hút k = 0,5 d0: Đường kính lỗ hút hạt d = 3.10-3 [m] • Trường hợp vt = 0,25 m/s, R = 0,1 [N/m2] Ư ∆P = 1784 • Trường hợp vt = 0,3 m/s, R = 0,125 m [N/m2] Ö ∆P = 2210 • Trường hợp vt = 0,35 m/s, R = 0,15 m [N/m2] Ö ∆P = 2715 69 PHỤ LỤC Kết khảo nghiệm áp suất 160 mmH2O SLLL Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng Thời gian trống quay vòng 25 33 31 24 30 42 15 30 35 24 29 36 24 14 28 25 41 30 32 33 15 40 20 38 31 25 22 15 22 36 32 28 41 29 16 Trung bình 29 29,8 33,2 28,4 32,8 30 15 Tỉ lệ % 48,3 49,7 55,3 47,3 54,7 50 Kết so sánh hai số trung bình phương pháp Scheffé Anova: Single Factor SUMMARY Groups Column Column Column Column Column Column ANOVA Count 5 5 5 Source of Variation SS Between Groups 99,867 Within Groups 987,6 Total 1087,5 Nhận xét: Sum Average Variance 145 29 47 149 29,8 48,7 166 33,2 43,7 142 28,4 7,3 164 32,8 36,7 150 30 63,5 Pdf MS F value F crit 19,973 0,4854 0,7837 2,6207 24 41,15 29 Ta thấy: P – value > 0,05 F < Fcrit, khơng có sai khác hàng khơng có ý nghĩa sai khác 70 PHỤ LỤC Kết khảo nghiệm áp suất 290 mmH2O SLLL Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng Thời gian trống quay vòng 40 41 52 48 51 37 15 49 39 43 51 47 54 14 51 48 41 42 53 39 17 45 47 38 39 48 52 15 42 43 50 46 47 40 16 Trung bình 45,4 43,6 44,8 45,2 49,2 44,4 15,4 Tỉ lệ % 75,7 72,7 74,7 75,3 82 74 Kết so sánh hai số trung bình phương pháp Scheffé Anova: Single Factor SUMMARY Groups Column Column Column Column Column Column ANOVA Count 5 5 5 Source of Variation SS Between Groups 95,367 Within Groups 660 Total 755,37 Nhận xét: Sum Average Variance 227 45,4 21,3 218 43,6 14,8 224 44,8 35,7 226 45,2 22,7 246 49,2 7,2 222 44,4 63,3 Pdf MS F value F crit 19,073 0,.6936 0,6333 2,6207 24 27,5 29 Ta thấy: P – value > 0,05 F < Fcrit, khơng có sai khác hàng khơng có ý nghĩa sai khác 71 PHỤ LỤC Kết khảo nghiệm áp suất 400 mmH2O SLLL Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng Thời gian trống quay vòng 56 58 55 59 58 55 17 58 55 56 56 59 58 16 57 54 58 58 57 57 15 56 58 57 55 58 57 16 58 59 56 57 56 56 15 Trung bình 57 56,8 56,4 57 57,6 56,6 15,8 Tỉ lệ % 95 94,7 94 95 96 94,3 Kết so sánh hai số trung bình phương pháp Scheffé Anova: Single Factor SUMMARY Groups Column Column Column Column Column Column ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total Nhận xét: Count 5 5 5 SS 4,3 48,4 52,7 Sum Average Variance 285 57 284 56,8 4,7 282 56,4 1,3 285 57 2,5 288 57,6 1,3 283 56,6 1,3 df MS F 0,86 0,4264 24 2,0167 29 Pvalue F crit 0,8256 2,6207 Ta thấy: P – value > 0,05 F < Fcrit, khơng có sai khác hàng khơng có ý nghĩa sai khác 72 PHỤ LỤC Kết khảo nghiệm độ tổn thương hạt (Số hạt hỏng) SLLL Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng Hàng Thời gian trống quay vòng 5 17 2 4 16 3 2 3 15 4 16 4 15 Trung bình 3,2 3,6 2,4 3,4 15,8 Tỉ lệ % 1,8 1,92 2,16 1,8 1,44 2,04 Kết so sánh hai số trung bình phương pháp Scheffé Anova: Single Factor SUMMARY Groups Column Column Column Column Column Column ANOVA Count 5 5 5 Sum Average Variance 15 16 3,2 4,7 18 3,6 1,3 15 2,5 12 2,4 1,3 17 3,4 1,3 Source of PVariation SS df MS F value F crit Between Groups 4,3 0,86 0,4264 0,8256 2,6207 Within Groups 48,4 24 2,0167 Total 52,7 29 Nhận xét: Ta thấy: P – value > 0,05 F < Fcrit, khơng có sai khác hàng khơng có ý nghĩa sai khác 73 ...THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM TRỐNG GIEO HẠT KIỂU KHÍ ĐỘNG Tác giả LƯƠNG QUỐC ẤN NGUYỄN DUY DŨNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành: Cơ khí nơng lâm Giáo viên hướng dẫn:... kiến sửa chữa suốt trình thực đề tài Chúng xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Lương Quốc Ấn Nguyễn Duy Dũng ii TÓM TẮT ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM TRỐNG NHẬN HẠT KIỂU KHÍ ĐỘNG ™ Cây... đáp ứng yêu cầu nông học khâu gieo, giải khâu việc giới hóa trồng mục đích đề tài chúng tơi ™ Nội dung thực hiện: • Lựa chọn ngun tắc làm việc mơ hình máy theo u cầu kỹ thuật nơng học • Thiết kế,
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM TRỐNG GIEO HẠT KIỂU KHÍ ĐỘNG , THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KHẢO NGHIỆM TRỐNG GIEO HẠT KIỂU KHÍ ĐỘNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn