THỬ NGHIỆM VACCINE NGÂM VÀ CHO ĂN PHÒNG BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA BỘT (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878)

87 15 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:08

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỬ NGHIỆM VACCINE NGÂM VÀ CHO ĂN PHÒNG BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA BỘT (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) Ngành học : CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực : LUYỆN THỊ NGÂN Niên khóa : 2006 - 2010 Tháng 07/2010     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THỬ NGHIỆM VACCINE NGÂM VÀ CHO ĂN PHÒNG BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA BỘT (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực TS NGUYỄN HỮU THỊNH LUYỆN THỊ NGÂN Tháng 07/2010     LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm Bộ mơn Cơng nghệ Sinh Học Ban chủ nhiệm Khoa Thủy sản Ban chủ nhiệm Bộ môn Bệnh học Qúy thầy cô Bộ môn Công nghệ Sinh Học tận tình dạy dỗ, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm cho suốt năm học Đặc biệt, xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Hữu Thịnh tận tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tốt đề tài Qúy thầy cô, anh chị thuộc Bộ môn Bệnh học Thủy sản anh Phương Khoa Thủy sản giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm cho suốt trình thực đề tài Các bạn lớp DH06SH quan tâm, giúp đỡ thực đề tài Ông bà, cha mẹ anh chị gia đình ln động viên, lo lắng, giúp đỡ sát cánh suốt năm học lúc thực đề tài Do thời gian thực hiên đề tài kiến thức, kinh nghiệm hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong q thầy bạn đóng góp ý kiến đề tài khóa luận hồn thiện Sinh viên thực Luyện Thị Ngân i   TÓM TẮT Bệnh gan thận mủ gây thiệt hại nghiêm trọng cho hộ nuôi cá tra Tỷ lệ xuất bệnh mủ gan cá tra khoảng 61%, tỷ lệ chết cao 60 - 80% Khi cá bệnh người nuôi thường dùng thuốc hoá học thuốc kháng sinh để chữa trị, sản phẩm thủy sản sau thường khơng ưa chuộng tích lũy thuốc, hố chất thịt, tạo chủng kháng thuốc gây ô nhiễm môi trường Để giải vấn đề tiến hành đề tài “Thử nghiệm vaccine ngâm cho ăn phòng bệnh gan thận mủ cá tra bột” Đề tài thực từ 12/2009 - 4/2010 trại thực nghiệm Khoa Thủy sản phòng thí nghiệm Bệnh học Thủy sản, Khoa Thủy Sản, trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài tiến hành nhằm đánh giá độ an toàn khả bảo hộ miễn dịch vaccine ngâm (ImV) kết hợp với vaccine cho ăn (OrV) việc phòng bệnh gan thận mủ Cá tra ngày tuổi chia thành nhóm nghiệm thức ngâm nước khơng có có vaccine ngâm nước pha lỗng 1:25; 1:50; 1:100; 1:150 1:200 Các nhóm cá tra ương 12 62 ngày tuổi cấp vaccine cho ăn trộn thức ăn (1ml vaccine 100g thức ăn) liên tục theo thứ tự 14 ngày Ngày thứ 34 84, cá gây nhiễm thực nghiệm với vi khuẩn E ictaluri Kết cho thấy vaccine ngâm hồn tồn khơng ảnh hưởng đến sức khỏe phát triển cá tra ngày tuổi Tuy nhiên, vaccine ngâm cho ăn không nâng cao hàm lượng kháng thể máu không cải thiện tỷ lệ bảo hộ sau gây nhiễm với vi khuẩn E ictaluri ii   SUMMARY In recent years, freshwater river catfish, Pangasianodon hypophthalmus, has become one of aquaculture species with highly economic value in Mekong Delta .For Pangasianodon hypophthalmus the most important disease problem is Bacillary necrosis disease caused by E ictaluri The disease outbreak in river catfish caused losses for fish farms To control bacillary necrosis disease farmers extensively use antibiotics and chemical An important side effect on the use of antibacterial drugs in aquaculture, apart from residue problems and increasing consumer concerns, is the development of drug resistance among bacterial pathogens To reduce the risks for Tra-catfish farm as well as the antibiotics overuse, we carried out a study “The test of vaccine in prevention of bacillary necrosis disease on fry tra catfish (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878)” which is carried out from December 2009 to June 2010 at Experimental Aquaculture Farm and Pathology Aquaculture Laboratory of Aquaculture faculty, Nong Lam university, Ho Chi Minh city Aims of the study were to evaluate the toxicity and protection to Edwardsiella ictaluri infection of immersion and oral vaccines on 1- day - old larval tra catfish 1- day – old catfish were divided into groups and immersion in diluted immersion vaccine at dilutions of 1:25; 1:50; 1:100; 1:150 and 1:200 and in water without vaccine Nursed fish at day 12 and 62 were fed with oral vaccine coated feed at the rate of ml vaccine in 100 g of feed for 14 and days, respectively At day 34 and 84, fish were challenged to E ictaluri Results showed that immersion vaccine did not give any adverse effect to the health and growth of 1- day – old larval fish However, these vaccines could not increase serum antibody titer as well as improve protection for fish to E ictaluri infection iii   MỤC LỤC Lời cảm ơn i Tóm tắt ii Summary iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng x Danh sách hình xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Nội dung thực Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược miễn dịch học cá xương 2.1.1 Miễn dich không đặc hiệu (miễn dịch tự nhiên) 2.1.1.1 Các hàng rào bề mặt 2.1.1.2 Các yếu tố thể dịch không đặc hiệu 2.1.2 Miễn dịch đặc hiệu (miễn dịch thu được) 2.1.3 Các đáp ứng miễn dịch cục 2.2 Bệnh gan thận mủ cá tra 2.2.1 Sơ lược bệnh vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 2.2.2 Tác nhân gây bệnh 2.2.3 Phân loại 2.2.4 Đặc điểm sinh lý sinh hóa vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 2.2.5 Đường lây truyền vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 2.2.6 Triệu chứng bệnh tích 2.2.6.1 Triệu chứng 2.2.6.2 Bệnh tích 2.2.7 Phòng trị bệnh 2.2.7.1 Phòng bệnh iv   2.2.7.2 Trị bệnh 10 2.3 Giới thiệu vaccine nuôi trồng thủy sản 10 2.3.1 Định nghĩa vaccine 10 2.3.2 Tình hình nghiên cứu vaccine phòng bệnh nhiễm khuẩn cá 10 2.3.3 Các loại vaccin sử dụng nuôi trồng thủy sản 11 2.3.3.1 Vaccin nhược độc 11 2.3.3.2 Vaccin bất hoạt 11 2.3.3.3 Vaccin tiểu đơn vị 12 2.3.3.4 DNA vaccin 12 2.3.4 Phương pháp sử dụng vaccine 13 2.3.4.1 Phương pháp tiêm 13 2.3.4.2 Phương pháp ngâm 13 2.3.4.3 Phương pháp cho ăn 13 2.3.5 Nguyên tắc sử dụng vaccine 13 2.3.6 Vai trò việc sử dụng vaccine nuôi trồng thủy sản 14 2.3.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả đáp ứng miễn dịch cá 14 2.3.8 Các phương pháp đánh giá hiệu sử dụng vaccine 14 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 16 3.2 Vật liệu nghiên cứu 16 3.2.1 Dụng cụ 16 3.2.2 Hóa chất mơi trường 16 3.3 Đối tượng nghiên cứu 16 3.3.1 Cá thí nghiệm 16 3.3.2 Vaccine thử nghiệm 17 3.3.3 Vi khuẩn thí nghiệm 17 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 17 3.4.2 Các tiêu theo dõi 18 3.4.3 Phương pháp xác định tỷ lệ cá chết cấp vaccine ImV 19 3.4.4 Phương pháp trộn vaccine cho ăn 19 3.4.5 Phương pháp xác định hiệu giá ngưng kết kháng thể 20 v   3.4.6 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng vaccine thử nghiệm 22 3.4.6.1 Phương pháp gây nhiễm thực nghiệm 22 3.4.6.2 Phương pháp tính hiệu bảo hộ miễn dịch (RPS) 23 3.4.7 Phương pháp cấy phân lập vi khuẩn từ cá bệnh 23 3.4.8 Phương pháp cấy 23 3.4.9 Phương pháp định danh vi khuẩn 24 3.4.10 Phương pháp kiểm tra kí sinh trùng 25 3.4.11 Phương pháp xử lý số liệu 25 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Kết 26 4.1.1 Các tiêu môi trường 26 4.1.2 Kết ngâm vaccine cá bột 26 4.1.3 Tỷ lệ cá sống trung bình sau tháng thí nghiệm 27 4.1.4 Kết kiểm tra kí sinh trùng 28 4.1.5 Kết trình gây nhiễm lần 28 4.1.5.1 Trọng lượng trung bình cá gây nhiễm lần 28 4.1.5.2 Kết định lượng tổng số vi khuẩn có dung dịch tăng sinh 29 4.1.5.3 Những biểu bệnh tích kết phân lập vi khuẩn từ cá bệnh 29 4.1.5.4 Tỷ lệ cá chết lơ thí nghiệm 32 4.1.5.5.Hiệu bảo hộ miễn dịch nghiệm thức 33 4.1.5.6 Kết kiểm tra cá sống sau gây nhiễm lần 34 4.1.5.7 Kết kiểm tra hàm lượng kháng thể 34 4.1.6 Kết trình gây nhiễm lần 35 4.1.6.1 Trọng lượng trung bình cá gây nhiễm lần 35 4.1.6.2 Kết định lượng tổng số vi khuẩn có dung dịch tăng sinh 36 4.1.6.3 Những biểu bệnh tích kết phân lập vi khuẩn từ cá bệnh 36 4.1.6.4 Kết định danh vi khuẩn kít ISD 14 GNR 37 4.1.6.5 Tỷ lệ cá chết lơ thí nghiệm 37 4.1.6.6 Hiệu bảo hộ miễn dịch 39 4.1.6.7 Kết kiểm tra cá sống sau gây nhiễm lần 40 4.1.6.8 Kết kiểm tra hàm lượng kháng thể 40 4.2 Thảo luận 41 vi   Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Đề nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC vii   DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT NT Nghiệm thức ĐC Đối chứng ctv Cộng tác viên Ig Immunoglobulin ImV Immersion Vaccine OrV Oral Vaccine BHIA Brain Heart Infusion Agar BHIB Brain Heart Infusion Broth FKC Formaline Killed Cell RPS Relative Percent Survival VP Voges - Poskauer ONPG O-Nitrophenyl β – D Galactopyrannoside PAD Phenyl Alanin Deaminnase LDC Lysine decarboxylase DO Dissolve Oxygen PBS Phosphate Buffered Saline L Lít n Lần lặp lại A0 Nghiệm thức đối chứng A1 Nghiệm thức cấp vaccine nồng độ vaccine pha loãng 1/25 A2 Nghiệm thức cấp vaccine nồng độ vaccine pha loãng 1/50 A3 Nghiệm thức cấp vaccine nồng độ vaccine pha loãng 1/100 A4 Nghiệm thức cấp vaccine nồng độ vaccine pha loãng 1/150 A5 Nghiệm thức cấp vaccine nồng độ vaccine pha lỗng 1/200 - Âm tính + Dương tính A0.1 Nghiệm thức Đối chứng lần lặp lại thứ A0.3 Nghiệm thức Đối chứng lần lặp lại thứ ba A2.3 Nghiệm thức cấp vaccine nồng độ pha loãng 1/50 lần lặp lại thứ ba viii   Bảng 18 Kết kiểm tra kháng thể trước gây bệnh lần Nghiệm thức n A0 A0 A0 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A5 A5 A5 3 3 3 Kết phản ứng vi ngưng kết kháng thể - Bảng 19 Kết kiểm tra hàm lượng kháng thể cá sống sau gây nhiễm (pha loãng với tỷ lệ 1/10) Nghiệm thức A0 A0 A0 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A5 A5 A5   n 3 3 3 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Số Thứ Tự Giếng + + + + + + + + + + + + + + + + + +   Bảng 20 Bảng ANOVA tính dựa số liệu bảng 19 One-way ANOVA: Hiệu giá ngưng kết versus Nghiệm thức Source DF SS MS F P Nghiệm thức 12,44 2,49 1,12 0,401 Error 12 26,67 2,22 Total 17 39,11 S = 1,491 R-Sq = 31,82% R-Sq(adj) = 3,41% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 4,000 0,000 ( * -) A3 4,000 0,000 ( * -) A4 3,333 1,155 ( -* ) A5 ( * -) A1 5,333 2,309 ( * -) A2 5,333 2,309 A0 3,333 1,155 ( -* ) + -+ -+ -+ 1,5 3,0 4,5 6,0 Pooled StDev = 1,491 Bảng 21 Các tiêu theo dõi sau tách cá (300 con/ bể) Ngày   Nghiệm thức A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 Nhiệt độ Sáng Chiều 26 31,5 26 31,5 26 31,5 26 31,5 26 31,5 26 31,5 26 31 26 31 26 31,5 26 31 26 31 26 31 26 32 26 32 26 32 26 32 26 32 26 32 pH NH3 DO 7,5 7,5 7,4 7,5 7,4 7,4 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 4 4 4   Bảng 22 Các tiêu theo dõi sau tách cá (300 con/ bể) Ngày 10   Nghiệm thức A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 Nhiệt độ Sáng Chiều 27 32 27 32 27 32 27 32 27,5 32 27 32 26,5 32 26,5 32 26,5 32 26,5 32 26,5 32 26,5 32 26,5 31,5 26,5 31,5 26,5 31,5 26,5 31,5 26,5 31,5 26,5 31,5 27 32,5 27 32,5 27 32,5 27 32,5 27 32,5 27 32,5 27,5 32 27,5 32 27,5 32 27 32 27,5 32 27,5 32 27 32 27 32 27 32 27 32 27 32 27 32 27 32 27 32 27 32 27 32 27 32 27 32 pH NH3 DO 7,5 7,5 7,3 7,4 7,5 7,3 0,003 0,006 0,006 0,009 0,003 0,003 3,5 3,5 3 3 7,3 7,4 7,3 7,4 7,4 7,3 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 3 3 3 7,3 7,4 7,3 7,3 7,4 7,5 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 2,5 2,5 2,5 2,5   Bảng 23 Các tiêu theo dõi sau tách cá (300 con/ bể) Ngày 11 12 13 14 15 16 17   Nghiệm thức A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 Nhiệt độ Sáng Chiều 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 32 28 32 28 32 28 32 28 32 28 32 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28,5 32,5 28,5 32,5 28,5 32,5 28,5 32,5 28,5 32,5 28,5 32,5 28,5 33,5 28,5 33,5 28,5 33,5 28,5 33,5 28,5 33,5 28,5 33,5 28 33,5 28 33,5 28 33,5 28 33,5 28 33,5 28 33,5 pH NH3 DO 7,5 7,5 7,5 7,3 7,4 7,5 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 2,5 2,5 2,5 2 7,5 7,4 7,4 7,3 7,5 7,5 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 2,5 2,5 2,5 2,5   Bảng 24 Các tiêu theo dõi sau tách cá (300 con/ bể) Ngày 18 19 20 21 22 23 24   Nghiệm thức A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 Nhiệt độ Sáng Chiều 28 32,5 28 32,5 28 32,5 28 32,5 28 32,5 28 32,5 28,5 33 28,5 33 28,5 33 28,5 33 28,5 33 28,5 33 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28 31 28,5 33 28,5 33 28,5 33 28,5 33 28,5 33 28,5 33 28,5 32,5 28,5 32,5 28,5 32,5 28,5 32,5 28,5 32,5 28,5 32,5 28,5 31 28,5 31 28,5 31 28,5 31 28,5 31 28,5 31 pH NH3 DO 7,4 7,5 7,5 7,3 7,3 7,4 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 2,5 2,5 3 2,5 7,2 7,4 7,3 7,2 7,3 7,2 0,003 0,009 0,003 0,009 0,003 0,003 2,5 3 2,5 2,5 2,5   Bảng 25 Các tiêu theo dõi sau tách cá (300 con/ bể) Ngày Nghiệm thức A0 A1 A2 25 A3 A4 A5 A0 A1 26 A2 A3 A4 A5 A0 A1 27 A2 A3 A4 A5 A0 A1 28 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 29 A3 A4 A5 A0 A1 A2 30 A3 A4 A5 A0 A1 31 A2 A3 A4 A5   Nhiệt độ Sáng Chiều 28,5 33,5 28,5 33,5 28,5 33,5 28,5 33,5 28,5 33,5 28,5 33,5 28,5 31,5 28,5 31,5 28,5 31,5 28,5 31,5 28,5 31,5 28,5 31,5 28 33 28 33 28 33 28 33 28 33 28 33 28,5 33 28,5 33 28,5 33 28,5 33 28,5 33 28,5 33 28 33 28 33 28 33 28 33 28 33 28 33 28 31,5 28 31,5 28 31,5 28 31,5 28 31,5 28 31,5 28 32,5 28 32,5 28 32,5 28 32,5 28 32,5 28 32,5 pH NH3 DO 7,3 7,5 7,3 7,5 7,3 7,4 0,003 0,006 0,006 0,006 0,003 0,003 3 2,5 2,5 2,5 2,5 7,4 7,4 7,4 7,4 7,5 7,4 0,006 0,003 0,003 0,006 0,003 0,003 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 7,5 7,4 7,5 7,3 7,5 7,5 0,003 0,003 0,003 0,006 0,003 0,003 2,5 3 2,5 2,5   Bảng 26 Các tiêu theo dõi sau tách cá (300 con/ bể) Ngày 32 33 34 35 36 37 38   Nghiệm thức A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 Nhiệt độ Sáng Chiều 27,5 32,5 27,5 32,5 27,5 32,5 27,5 32,5 27,5 32,5 27,5 32,5 28 33 28 33 28 33 28 33 28 33 28 33 28,5 34 28,5 34 28,5 34 28,5 34 28,5 34 28,5 34 28 33,5 28 33,5 28 33,5 28 33,5 28 33,5 28 33,5 28,5 33,5 28,5 33,5 28,5 33,5 28,5 33,5 28,5 33,5 28,5 33,5 28,5 33 28,5 33,5 28,5 33 28,5 33 28,5 33 28,5 33 28,5 34 28,5 34 28,5 34 28,5 34 28,5 34 28,5 34 pH NH3 DO 7,4 7,3 7,4 7,4 7,3 7,4 0,006 0,003 0,006 0,003 0,003 0,009 2,5 2,5 2,5 2,5 7,4 7,5 7,4 7,5 7,3 7,5 0,006 0,003 0,003 0,009 0,003 0,006 2,5 2,5 2,5 3   Bảng 27 Các tiêu theo dõi sau tách cá (300 con/ bể) Ngày 39 40 41 42 43 44 45   Nghiệm thức A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 Nhiệt độ Sáng Chiều 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28 28 28 28 28 28 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28 28 28 28 28 28 33 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 33,5 33,5 34 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 NH3 DO 7,4 7,2 7,2 7,3 7,4 7,2 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 2,5 2,5 2 7,3 7,5 7,4 7,5 7,3 7,3 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,009 2 2,5 2,5 pH   Bảng 28 Các tiêu theo dõi sau tách cá (300 con/ bể) Ngày 46 47 48 49 50 51 52   Nghiệm thức A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 Nhiệt độ Sáng Chiều 28 33 28 33 28 33 28 33 28 33 28 33 28 33 28 33 28 33 28 33 28 33 28 33 28 33,5 28 33,5 28 33,5 28 33,5 28 33,5 28 33,5 28 33 28 33 28 33 28 33 28 33 28 33 28 34 28 34 28 34 28 34 28 34 28 34 28 34 28 34 28 34 28 34 28 34 28 34 28,5 33 28,5 33 28,5 33 28,5 33 28,5 33 28,5 33 pH 7,2 7,2 7,3 7,4 7,2 7,3 DO 0,006 0,003 0,003 0,006 0,003 0,006 NH3 2,5 3 2,5 2,5 2,5 7,4 7,5 7,5 7,4 7,4 7,4 0,006 0,006 0,003 0,009 0,003 0,003 2,5 2,5 2,5 2,5 7,5 7,3 7,5 7,4 7,4 7,5 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 2,5 3 3 2,5   Bảng 29 Các tiêu theo dõi q trình thí nghiệm lần Ngày   Nghiệm thức A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 Nhiệt độ Sáng Chiều 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 pH NH3 DO 7,1 7,1 7,1 7,2 7,1 7,3 7,2 7,2 7,1 7,1 7,2 7,3 7,1 7,2 7,3 7,2 7,1 7,1 7,3 7,3 7,2 7,2 7,1 7,2 7,1 7,2 7,2 7,2 7,1 7,3 7,1 7,1 7,2 7,2 7,3 7,2 7,3 7,3 7,2 7,1 7,1 7,1 0,003 0,003 0,006 0,009 0,006 0,006 0,003 0,006 0,003 0,006 0,006 0,003 0,009 0,006 0,003 0,006 0,006 0,006 0,006 0,009 0,006 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,006 0,006 0,003 0,006 0,003 0,003 0,006 0,003 0,003 0,006 0,009 0,006 0,009 0,006 0,003 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 2,5 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2,5   Bảng 30 Các tiêu theo dõi trình thí nghiệm lần Ngày 10 11 12 13 14   Nghiệm thức A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A0 A1 A2 A3 A4 A5 Nhiệt độ Sáng Chiều 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 26 28 pH NH3 DO 7,2 7,2 7,2 7,3 7,3 7,2 7,1 7,1 7,1 7,2 7,3 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 7,3 7,2 7,4 7,3 7,2 7,2 7,3 7,3 7,2 7,3 7,3 7,2 7,1 7,1 7,1 7,2 7,3 7,2 7,1 7,3 7,2 7,3 7,2 7,3 7,3 7,3 0,003 0,003 0,003 0,006 0,006 0,003 0,009 0,009 0,009 0,006 0,006 0,006 0,006 0,009 0,006 0,009 0,009 0,009 0,003 0,006 0,009 0,006 0,006 0,003 0,009 0,009 0,006 0,003 0,006 0,009 0,003 0,003 0,003 0,006 0,006 0,003 0,009 0,006 0,006 0,009 0,009 0,006 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2 2,5 2,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2 3 2,5 3 2,5 2,5 2,5 2,5   Bảng 31 Trọng lượng cá tiến hành thí nghiệm NT A0 A0 A0 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A5 A5 A5 n 3 3 3 25,3 29,5 29,4 31,5 32,6 28,5 28,8 32,1 29,2 28,9 31,3 28,9 30,5 33.3 24,8 31,7 30,9 28 33,3 29,8 28,8 28,3 25,3 36,1 33,7 27,9 31 29,5 27,4 33,1 29,8 27,6 28,7 32,1 28,6 32,7 28,2 45,5 30,8 29,8 28,7 28,9 25,2 28,6 29,8 28,1 26,9 29,5 27,5 29,7 32 28,4 27,3 28,9 26,3 28,4 31,3 26,9 28,9 34,6 27,9 29,7 28,9 28,3 32 26,2 29,3 30,7 31,6 26,9 29,3 29,1 31,5 25,6 33,8 23,6 27,3 27,8 23,4 29,1 25,6 29,3 28,2 33,7 30,7 27,4 29,1 28,8 32,4 30,7 27,5 25,2 24,2 28,3 30,5 30,2 27,9 27,3 33 30,9 29,3 27,1 28,7 31,4 33,4 33,1 28,9 27,6 27,3 27,3 29,2 25,2 29,4 29,6 32,6 30,1 27,3 33,2 27,1 31,6 29,6 29,1 27,8 26,4 27,3 31,4 27,7 27,8 28,7 27,5 24,7 31,6 28,5 26,2 28,3 28,1 30,5 31,3 32,9 28,6 29,4 29,7 32,7 27,7 28,6 32,3 28,3 29 33,4 34,5 28,5 28,3 32,5 31,6 31 29,9 27,5 28,3 30,8 28,1 29,7 28,1 10 29.3 21,6 26,5 28,8 32,9 29,7 26 32,4 26,3 26,6 28,8 27,7 32 32,4 26,9 29,4 28,2 28,4 Bảng 32 Bảng ANOVA tính dựa số liệu bảng 31 One-way ANOVA: Trọng lượng cá versus Nghiệm thức Source DF SS MS F P Nghiệm thức 16,85 3,37 0,46 0,808 Error 174 1283,52 7,38 Total 179 1300,37 S = 2,716 R-Sq = 1,30% R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -30 29,533 2,074 ( -* -) A3 30 29,717 2,085 ( -* ) A4 30 29,417 1,910 ( * -) A5 30 29,470 2,991 ( -* ) A1 30 28,870 2,512 ( -* -) A2 30 28,967 4,088 ( -* -) A0 -+ -+ -+ -+ -28,00 28,80 29,60 30,40 Pooled StDev = 2,716     Bảng 33 Số lượng cá chết bể 14 ngày gây bệnh thí nghiệm Nghiệm thức 10 11 12 13 A0.1 0 0 0 0 0 A0.2 0 0 0 0 0 A0.3 0 1 4 0 0 0 A0.4 0 0 1 0 A1.1 0 0 0 0 0 A1.2 0 0 0 0 A1.3 0 0 0 0 A1.4 0 0 4 0 0 0 A2.1 0 0 0 0 A2.2 0 0 0 0 A2.3 0 0 0 0 0 A2.4 0 0 0 0 A3.1 0 0 0 0 0 A3.2 0 0 0 0 0 A3.3 0 0 3 0 0 A3.4 0 0 0 0 A4.1 0 0 1 0 A4.2 0 0 0 0 0 A4.3 0 0 1 0 0 A4.4 0 0 1 0 A5.1 0 0 1 0 A5.2 0 0 1 0 A5.3 0 0 0 0 0 A5.4 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tổng 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 Bảng 34 Kết kiểm tra hàm lượng kháng thể cá sống sau gây nhiễm lần NT A0 A1 A2 A3 A4   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10 - 11 - 12 -   Bảng 35 Bảng ANOVA tính số liệu bảng 39 One-way ANOVA: Tỷ lệ chết versus Nghiệm thức Source DF SS MS F P Nghiệm thức 938 188 1,45 0,254 Error 18 2325 129 Total a 23 3263 S = 11,37 R-Sq = 28,74% R-Sq(adj) = 8,94% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -4 90,00 8,16 ( -* -) A3 82,50 17,08 ( -* -) A4 92,50 5,00 ( -* -) A5 A1 85,00 19,15 ( -* -) ( -* -) A2 97,50 5,00 100,00 0,00 ( -* -) A0 -+ -+ -+ -+ -72 84 96 108 Pooled StDev = 11,37     Bảng 36 Kết kiểm tra hàm lượng kháng thể cá trước gây nhiễm lần Nghiệm thức A0 A0 A0 A0 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4 A5 A5 A5 A5   n 4 4 4 Kết phản ứng vi ngưng kết kháng thể - ... hạn chế nên khơng tránh khỏi thi u sót Kính mong q thầy bạn đóng góp ý kiến đề tài khóa luận hồn thi n Sinh viên thực Luyện Thị Ngân i   TÓM TẮT Bệnh gan thận mủ gây thi t hại nghiêm trọng cho... làm trung hòa enzyme cần thi t cho vi sinh vật Các nhân tố ức chế sinh trưởng: Các nhân tố ức chế sinh trưởng vi sinh vật thông qua hoạt động chia sẻ chất dinh dưỡng thi t yếu vi sinh vật cản... Thường 14 ngày theo dõi khơng cá chết Một số tiêu chuẩn như: Mỗi nhóm phải có tối thi u 25 cá thể với độ lặp lại tối thi u Việc gây nhiễm với tác nhân gây bệnh phải đạt tỉ lệ chết mắc bệnh 60% nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: THỬ NGHIỆM VACCINE NGÂM VÀ CHO ĂN PHÒNG BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA BỘT (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) , THỬ NGHIỆM VACCINE NGÂM VÀ CHO ĂN PHÒNG BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA BỘT (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn