TÍNH TOÁN THIẾT KẾ PHÒNG SẤY GỖ SỬ DỤNG HƠI NƯỚC QUÁ NHIỆT NĂNG SUẤT 100 m3 mẻ

72 29 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÍNH TỐN THIẾT KẾ PHỊNG SẤY GỖ SỬ DỤNG HƠI NƯỚC QUÁ NHIỆT NĂNG SUẤT 100 m3/mẻ Họ tên sinh viên: LƯƠNG NGỌC ANH NGUYỄN DUY THẮNG Ngành: CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH Niên khóa: 2006 – 2010 Tháng 7/2010 TÍNH TỐN THIẾT KẾ PHỊNG SẤY GỖ SỬ DỤNG HƠI NƯỚC QUÁ NHIỆT NĂNG SUẤT 100 m3/mẻ Tác giả LƯƠNG NGỌC ANH NGUYỄN DUY THẮNG Khóa luận đề trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Công nghệ nhiệt lạnh Giáo viên hướng dẫn Th.s BÙI CÔNG HẠNH Tháng 7/2010 i LỜI CẢM TẠ Đầu tiên chúng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cha mẹ, người sinh thành, yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ bảo, cho chúng lời khuyên bổ ích để chúng đạt kết ngày hôm Trải qua năm phấn đấu học tập, hôm xin gửi lời cảm ơn đến tất Thầy Cô trường Đại Học Nơng Lâm TP HCM tận tình dạy dỗ truyền đạt cho kiến thức kinh nghiệm quý báu Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo hướng dẫn Th.s Bùi Cơng Hạnh tận tình giúp đỡ dẫn cho chúng tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Và cuối xin gởi lời cảm ơn đến Cơng ty Scancom Việt Nam tồn thể Cơ Chú, Anh Chị phòng ban nhiệt tình dẫn thời gian thực tập tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tơi hồn thành tốt luận văn Lương Ngọc Anh Nguyễn Duy Thắng ii TÓM TẮT 1- Tên đề tài: − Tính tốn thiết kế phòng sấy gỗ sử dụng nước 100m3/mẻ 2- Thời gian địa điểm thực hiện: − Thời gian: Theo kế hoạch môn ngành công nghệ nhiệt lạnh thời gian thực đề tài từ ngày 22/4/2010 đến ngày 22/7/2010 − Địa điểm: Đề tài thực trường đại học Nông Lâm khảo sát thực tế công ty TNHH Scancom Việt Nam 3- Mục đích đề tài: − Khảo sát hệ thống sấy gỗ Bạch Đàn Cơng ty Scancom − Tính tốn hệ thống sấy gỗ sử dụng nhiệt nước 4- Phương pháp phương tiện: − Tìm hiểu nghiên cứu, khảo sát, tính tốn hệ thống sấy gỗ − Sử dụng dụng cụ, phần mềm có để thực đề tài 5- Kết quả: − Khảo sát thực tế hệ thống sấy có Cơng ty Scancom thu kết bản, vẽ lại hệ thống sấy gỗ − Tính tốn thiết kế hệ thống sấy gỗ 100 m3/mẻ + Các kích thước phòng sấy gỗ + Chọn thiết bị phụ trợ iii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài Chương TỔNG QUAN 2.1 Tình hình chế biến xuất gỗ Việt Nam 2.2 Vài nét công ty Scancom Việt Nam 2.3 Các tính chất gỗ liên quan đến trình sấy 2.3.1 Cấu tạo gỗ 2.3.2 Liên kết nước gỗ 2.3.3 Các khuyết tật gỗ sấy .10 2.4 Các phương pháp sấy gỗ 10 2.4.1 Phương pháp sấy tự nhiên (hong phơi) 10 2.4.2 Sấy qui chuẩn .11 2.4.3 Sấy nước nhiệt 11 2.4.4 Sấy ngưng tụ ẩm 12 2.4.5 Sấy chân không 12 2.4.6 Sấy cao tần 13 2.5 Thực trạng kỹ thuật công nghệ sấy gỗ Việt Nam 13 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .14 3.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 14 3.2 Phương pháp thiết kế .14 3.3 Phương pháp khảo sát 14 iv Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 15 4.1 Khảo sát thực tế hệ thống sấy gỗ có cơng ty Scancom Việt Nam 15 4.1.1 Các thông số kỹ thuật hệ thống sấy gỗ công ty Scancom Việt Nam 15 4.1.2 Cách sếp gỗ vào phòng sấy 17 4.1.3 Kiểm tra nhiệt độ ướt, nhiệt độ khô, độ ẩm môi trường, độ ẩm gỗ .19 4.1.4 Độ ẩm gỗ .21 4.1.5 Kiểm tra gỗ hoàn tất quy trình sấy, lò .23 4.1.6 Kiểm tra, đánh giá tồn lơ gỗ 26 4.1.7 Đánh giá phần trăm sử dụng gỗ sau sấy: 27 4.2 Tính tốn thiết bị hệ thống sấy 28 4.2.1 Chọn phương pháp sấy 28 4.2.1.1 Chọn thiết bị sấy 28 4.2.1.2 Chọn tác nhân sấy, chế độ sấy qui trình sấy .28 4.2.1.3 Chọn vật liệu sấy cách xếp vật liệu buồng sấy: .30 4.2.2 Tính tốn trính sấy .31 4.2.2.1 Tính tốn q trính sấy lý thuyết 31 4.2.2.2: Tính tốn q trình sấy thực 41 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Đề nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC .60 v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Cty TNHH : Công Ty Trách Nhiện Hữu Hạn DN : Doanh nghiệp DV : Dịch Vụ EU : European Union F - QA - 090 : Froms – Quality Assurance - 090 QA : Quality Assurance PLC : Programmable Logic Controller RMP : Raw Material Production SX : Sản Xuất TBS : Thiết Bị Sấy TNS : Tác Nhân Sấy XK : Xuất Khẩu XNK : Xuất Nhập Khẩu NK : Nhập Khẩu DNTN : Doanh Nghiệp Tư Nhân Cty LD SX : Công Ty Liên Doanh Sản Xuất vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Kim ngạch xuất gỗ sản phẩm gỗ Bảng 2.2: Danh sách 20 công ty đạt kim ngạch xuất sản phẩm gỗ cao năm 2006 Bảng 2.3: Danh sách 20 doanh nghiệp xuất điển hình vào thị trường Đức tháng năm 2008 Bảng 2.4: Kim ngạch nhập gỗ năm 2009 công ty Scancom Bảng 4.1: Khoảng cách kê theo bề dày gỗ .18 Bảng 4.2: Bảng dung sai cho phép bề dày gỗ 19 Bảng 4.3: Bảng Chênh lệch nhiệt độ .21 Bảng 4.4: Chọn nhóm gỗ để cài đặt cho máy 23 Bảng 4.5: Các trường hợp khác độ ẩm gỗ sau sấy 25 Bảng 4.6: Quy cánh chọn pallet 26 Bảng 4.7: Kim nghạch nhập gỗ công ty năm 2009 30 Bảng 4.8: Quy trình sấy gỗ 31 Bảng 4.9: Thơng số trạng thái khơng khí buồng sấy giai đoạn 32 Bảng 4.10: Thơng số tính tốn vật liệu 33 Bảng 4.11: Thơng số trạng thái khơng khí giai đoạn I 34 Bảng 4.12: Thông số trạng thái khơng khí giai đoạn II 36 Bảng 4.13: Thông số trạng thái khơng khí giai đoạn III 39 Bảng 4.14: Sự phụ thuộc truyền nhiệt vào nhiệt độ giai đoạn I 43 Bảng 4.15: Sự phụ thuộc truyền nhiệt vào nhiệt độ giai đoạn II 46 Bảng 4.16: Thơng số khơng khí q trình sấy thực giai đoạn II 47 Bảng 4.17: Sự phụ thuộc truyền nhiệt vào nhiệt độ giai đoạn III 50 Bảng 4.18: Thơng số khơng khí trình sấy thực giai đoạn III 51 Bảng 4.19: Giá trị trở lực vị trí hệ thống 55 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 4.1: Quạt hướng trục thuận nghịch 15 Hình 4.2: Thiết bị gia nhiệt kiểu KΦ 16 Hình 4.3: Thiết bị gia nhiệt kiểu ống xoắn có cách 17 Hình 4.4: Khoảng cách từ kê đến đầu gỗ 18 Hình 4.5: Đầu bó gỗ phải quay phía tường 19 Hình 4.6: Sơ đồ xếp gỗ lò sấy 22 Hình 4.7: Máy đo ẩm độ hiệu Lignonat .23 Hình 4.8: Vùng độ ẩm gỗ sau sấy .24 Hình 4.9: Quá trình sấy lý thuyết không hồi lưu đồ thị t - d 34 Hình 4.10: Quá trình sấy lý thuyết có hồi lưu 37 Hình 4.11: Sơ đồ tính tốn hệ số truyền nhiệt 42 Hình 4.12: Sơ đồ tính trở lực hệ thống 54 viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Hiện nay, công nghệ thiết bị sấy gỗ Việt Nam trọng đầu tư nhiều với kỹ thuật tiên tiến đại sấy gỗ dòng điện cao tần, sấy chân khơng, sấy nước hệ thống điều khiển PLC…,đứng trước phát triển ngày công nghệ thiết bị sấy gỗ làm cho xí nghiệp, cơng ty phải cân nhắc thật kỹ với công nghệ Với công nghệ cũ mang lại suất cao ta biết cải tiến khuyết điểm cơng nghệ cũ, giảm bớt chi phí khơng cần thiết trình sấy nâng cao chất lượng sản phẩm sấy, đòi hỏi phải áp dụng kỹ thuật cơng nghệ vào hồn cảnh cụ thể Tuy nhiên, việc đưa thiết bị đại cải tiến thiết bị cũ vào hồn cảnh cụ thể đòi hỏi cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng: chi phí chế tạo, lắp đặt, vận hành hệ thống sấy phải thấp so với thiết bị nhập nước ngoài, chế độ sấy phải phù hợp với loại gỗ, mục đích sử dụng Sấy khâu quan trọng quy trình sản xuất gỗ, sản phẩm gỗ có tồn lâu hay khơng, có giữ ngun hình dạng ban đầu hay khơng…phụ thuộc vào nhiều ẩm độ gỗ mang gia công Qua phân tích thực trạng sấy gỗ nhận thấy phương pháp sấy gỗ nước khơng mẻ phù hợp với tình hình doanh nghiệp sấy gỗ nước ta Chính nhóm sinh viên chúng tơi làm đề tài: “Tính tốn thiết phòng sấy gỗ sử dụng nước suất 100m3/mẻ” Với khả trình độ kinh nghiệm có hạn, đề tài chắn khó tránh khỏi sai sót Rất mong ý kiến đóng góp từ quý thầy cô bạn bè để đề tài tốt Giai đoạn III: Tổn thất vật liệu: Qm3 = Gm3.Cm3.(tm1 – tm2) = 606463,559 kJ qm = Qm = 247,499 kJ/h W2 Cm3 = Cmk.(1- ω21) + Cnω21 = 2,7438 kJ/kgK Tổn thất nhiệt tỏa môi trường: tf1 = 0,5.(t11 + t21) = 74,678 0C Nhiệt độ trung bình khơng khí buồng sấy.Buồng sấy xây lớp gạch đỏ δ1 = 160 mm có hệ số λ1 = 0,7 - 0,8 W/mK, hai lớp vữa xi măng dày δ2 = 50 mm có = 0,84 W/mK lớp vơi cách nhiệt δ3 = 40mm có λ3 = 0,8 - 0,92 W/mK Với chế độ đối lưu tự nhiên, hệ số trao đổi nhiệt α bề mặt dịch thể nói chung xác định qua phương trình: Nu = C.(Gr Pr) n Giả sử chế độ khơng khí phía ngồi phía tường chảy rối Mật độ dòng nhiệt đối lưu TNS mặt tường q1 tính theo Cơng thức: q1= 1,715.(tf1 – tw1)4/3 Mật độ dòng nhiệt dẫn nhiệt q2: q2 = i=n λi i =1 i ∑δ (tw1 – tw4) Mật độ dòng nhiệt đối lưu tự nhiên từ mặt tường với khơng khí xung quanh q3 q3 = 1,715.(tw4 – tf2)4/3 Quá trình truyền nhiệt ổn định nên: q1 = q3 δi i =1 λi i=n Suy tw = tw1 − q1.∑ Từ giả thiết tw1 để tìm tw2 cho giá trị q3 q1 sai khác khơng lớn lắm, cách tính lặp ta có bảng sau: 49 Bảng 4.17: Sự phụ thuộc truyền nhiệt vào nhiệt độ giai đoạn III tw1 tw4 Q1 q3 %Δq 59,595 40,230 63,91 64,74 1,307 59,585 40,203 63,97 64,59 0,977 59,575 40,176 64,02 64,44 0,648 59,565 40,149 64,08 64,28 0,319 59,555 40,122 64,14 64,13 0,008 59,545 40,095 64,19 63,98 0,335 59,535 40,067 64,25 63,82 0,662 59,525 40,040 64,31 63,67 0,987 59,515 40,013 64,36 63,52 1,312 59,505 39,986 64,42 63,36 1,637 Qua bảng 4.17 ta thấy: tw1 = 59,555 0C, tw4 = 40,122 0C, q1 = q3 = 64,14 W/m2, %∆q = 0,008 % giá trị tối ưu Vậy tổn thất nhiệt qua tường cửa là: Qxq = q3.F = 14365 W Tổn thất qua trần hệ số truyền nhiệt tăng thêm 30 % Qtr = 1,3 Qxq = 8003,5 W Tổn thất qua nền: Với nhiệt độ trung bình TNS ttb = tf1 = 74,678 0C, gỗ đưa vào buồng xe nâng Nên khoảng cách tường buồng sấy tường phân xưởng chọn X = m qn = 36,5 W/m2, Qn = 3504 W Tổng tổn thất: Q5 = Qxq + Qtr + Qn = 25873,14 W = 93143,29 J/h = 4470877,87 kJ q5 = 38,0 kJ/kgẩm ∆ = Cn.tm1 – ( qm + q51) = -118,5 kJ/kg ẩm Xác định thơng số q trình sấy thực: d 23 = C pk (t1 − t2 ) + d1.(i1 − Δ ) i2 − Δ = 0,0246 kg/kgkk = 24,5816884208 g/kgkk i1 = r + Cph.t1 = 2660,3 kJ/kg 50 i2 = r + Cph.t2 = 2618,5 kJ/kg I 23 = d13 − Δ = 141,178 kJ/kgkkk l Xác định trạng thái hỗn hợp: Xác định thông số trạng thái sau hỗn hợp n= Gb L02 d H − d = = = 0,83 G0 G0 d − d H Nhiệt độ khí sau hỗn hợp: tH = n.t2 + t0 = 42,8429050 0C n +1 Tính tốn kết hợp tra đồ thị t-d ta có bảng kết quả: Bảng 4.18: Thơng số khơng khí q trình sấy thực giai đoạn III t RH d I v ρK C % g/kgkk kJ/kgkk m3/kgkk kg/m3 75,8 9,61 24,582 141,178 1,0274 0,973 42,842 92,041 16,031 92,041 0,918 1,091 khơng khí Ra Hỗn hợp l 03 = 1000 = 213.9 kg/kg ẩm d − d1 L03 = ℓ03.W1 = 524249,2 kg = 10921,9 kg/h V03 = L03 = 11314 m3/h (ρ k1 + ρ k ) Tiêu hao nhiệt thực tế: q1 = ℓ03.( I2 – I0 ) = 10394 kJ/kgẩm Q1 = q1.W1 = 25469869 kJ = 530622 kJ/h = 147,395 kW Cân nhiệt Cân nhiệt hệ thống: Nhiệt đưa vào: Qv = Q01 + Q0 51 Trong đó: Q0h = G0.I0 = 868584,1107 kJ/h Q0 = Qoh.τ1 = 41692037,31 kJ Vậy Qv = 67161906 kJ Nhiệt khỏi hệ thống: Qr = Q + Q2’ Nhiệt hữu ích: [( ) ] Q = W3 r + Cph.tH − Cn tm13 = 5864986 kJ Qh = Q/τ3 = 122187,2044 kJ/h = 33,94 kW tm13 = 39,96 0C nhiệt kế ướt môi trường sấy giai đoạn II Tổn thất nhiệt khí ra: I’2 = 82,06 kJ/kgkkk tra theo (t2, d0) Q’2h = I’2.G0 = 51864999 kJ/h Vậy QR = 77967204 kJ Hiệu suất nhiệt buồng sấy η= Q Q = = 23,0 % Qcal Q1 Tính chọn calorife Giai đoạn II có tiêu hao nhiệt lớn chọn giai đoạn để tính tốn Cơng suất nhiệt calorife: Qcal = Q ηs = 579972 kJ = 153,05 kW (4.24) ηs = 0,95 hiệu suất nhiệt calorife Tiêu hao calorife: D= Q = 166 kg/h i1 − i2 (4.25) Với i1: Entapi vào trao đổi nhiệt i2: Entapi sau trao đổi nhiệt Với p = bar i” = 2749 kJ/kg, i’ = 640 kJ/kg ⇒ i1 = i’’ + x.i’ = 5949 kJ/kg i2 = 2647 kJ/kg: Xác định theo nhiệt độ sau trao đổi nhiệt 52 Bề mặt trao đổi nhiệt calorife F= Qcal ηcal K Δttb Δttb = (4.26) Δt1 − Δt2 ε = 93,8 0C Δt1 Δt ln Δt2 (4.27) Δt1 = ts – t0 = 152 – 25 = 127 Δt2 = ts – t1 =152 – 85 = 67 ts = 152 0C nhiệt độ nhiệt nước áp suất bar t0 nhiệt độ không khí vào calorife t1 nhiệt độ khơng khí khỏi calorife Hệ số hiệu chỉnh ΔεΔt =1 Giả thiết lưu tốc qua calorife ρv = kg/m2s k = 29,1 W/m2K Vậy F = 53,2530 m2 Ta sử dụng calorife, có bề mặt truyền nhiệt Fi = 13,3 m2 Vì sau thời gian làm việc bụi bám bề mặt làm cho hệ số truyền nhiệt giảm cần tăng thêm bề mặt truyền nhiệt 20% - 25%, tra bảng tài liệu phần phụ lục chọn calorife KΦ3 kiểu II có diện tích bề mặt Fi = 16,9 m2 diện tích tiết diện thơng gió f = 0,154 m2 kiểu tra lại lưu tốc khơng khí ρv = L02 = 8,5 kg/m2s f Trở lực phía đường ống khơng khí calorife Δpcal = 10,750 mmH2O Các kích thước calorife là: A = 780 mm B = 532 mm C = 200 mm Với tiêu hao calorife phòng sấy D = 1128 kg/h, áp suất làm việc p = bar = 5.0986 kG/cm2 dựa vào bảng phụ lục chọn nồi công ty nồi Việt Nam 53 • Kiểu ống nước, tuần hồn tự nhiên • balơng bố trí theo chiều ngang • Hiệu suất: ≥ 75% • Nhiên liệu đốt: than cục, than cám, củi • Mã hiệu LT1/8E2 Năng suất sinh 1500 kg/h • Áp suất làm việc kG/cm2 • Nhiệt độ q nhiệt 175 0C Tính chọn quạt: Sơ đồ tính tốn khí động: Hình 4.12: Sơ đồ tính trở lực hệ thống Trở lực hệ thông bao gồm: trở lực calorife, trở lực ma sát kênh dẫn khí 1, 2, trở lực cục vị trí tương ứng trở lực ma sát tính theo cơng thức: Δp = λ L W2 ρ d tđ N m2 (4.28) trở lực cục tính theo cơng thức: Δp = ξ ρ W2 N m2 (4.29) Lưu lượng khơng khí tính tốn lưu lượng lớn V03 = 11313,96 m3/h = 3,14 m3/s Tốc độ khí tiết diện tương ứng tính theo cơng thức: W= V03 f f diện tích tiết diện tương ứng 54 Trong hệ thống sấy λ tính theo cơng thức: ⎛K⎞ λ = 0,11⎜ ⎟ ⎝d⎠ , 25 Bảng 4.19: Giá trị trở lực vị trí hệ thống Khối Số thứ Vị trí gây trở lực Tốc độ Chiều Đường Hệ số Hệ số Tổn thất lượng khí dài kính trở lực trở áp suất riêng W L tương ma sát lực Δp ρ m/s m đương λ cục N/m2 kg/m3 tự vị trí m ξ Kênh dẫn khí 0,9573 0,262 Ngoặc 900 0,9573 0,262 1,10 0,036 Ngoặc 900 0,9573 0,098 1,10 0,005 Vào Pallet 0,9829 0,098 0,18 0,001 Trong Pallet 0,9829 0,098 Ra khỏi Pallett 0,9829 0,098 Của khí 1,1175 Calorife 0,9920 Ngoặc 450 0,9829 0,262 ρtc = 177,550 N/m2 ρ V03 = 1885,659 m3/h Áp suất Δptc = Δp 0,003 0,05 0,046 0,25 0,001 24,30 0,20 0,007 143,146 Chọn quạt theo điều kiện: V= 0,047 0,0204 107,500 Chuyển trở lực điều kiện tiêu chuẩn: Lưu lượng 2,53 0,262 Tổng Δptc = Δp 12 dtđ ρtc = 177,550 N/m2 ρ 55 Theo catalog quạt phục lục chọn quạt hướng trục thuận nghịch kiểu Y Có số vòng quay n = 2838 v/phút Đường kính quạt d = 500 mm Hiệu suất η = 80 % Số cánh: cánh Gắn động trực tiếp với quạt Công suất trục 1,5 kW Công suất động 2,2 kW Độ ồn 103 dB Lưu lượng V = 4000 m3/h Cột áp Δp = 800 Pa Chuyển số vòng quay quạt n = 1420 v/phút V2 = V1 n2 = 2001,409 m3/h n1 ⎛n ⎞ Δp = Δp1.⎜⎜ ⎟⎟ = 200,282 Pa ⎝ n1 ⎠ Công suất quạt N quat = V2 Δp2 = 1,365 kW 3600.102.η Quạt gắn trực tiếp với động nên Nđc = Nquat Chọn động kéo quạt pha có số vòng quay n = 1420 v/phút Tổng cơng suất điện dùng cho tồn phòng sấy ∑ Nđc = Nđc.kđc = 8,187 kW 56 ™ THẢO LUẬN: - Khảo sát công ty Scancom Việt Nam chúng tơi thấy hệ thống phòng sấy kỹ sư Đan Mạch thiết kế hợp lý, cách bố trí dàn quạt, dàn nhiệt , nồi có nhiều ưu điểm bật - Dàn quạt đặt trần giả làm tăng diện tích khơng gian chất gỗ - Dàn nhiệt bố trí theo kiểu kết hợp nối tiếp song song làm cho nhiệt phân bố phòng sấy, khuyết điểm cách bố trí nối tiếp song song khắc phục - Nồi bố trí theo kiểu song song sử dụng phòng sấy để sấy gỗ mà không cần hoạt động nồi - Cách xếp gỗ, kiểm tra độ ẩm gỗ trước sau sấy, quy trình sấy chặt chẽ Do đó, tỷ lệ gỗ khuyết tật sau sấy - Qua q trình tính tốn lại hệ thống thấy thiết bị phụ trở công ty sử dụng dư công suất làm cho chi phí vận hành cao - Sở dĩ hệ thống tính tốn thiết kế cho gỗ tươi có độ ẩm lớn 60 % nên cơng suất thiết bị lớn Nhưng năm trở lại công ty nhập gỗ ván từ Brazil có ẩm độ bé 35 % mà công suất thiết bị phụ trợ trở nên dư công suất 57 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua q trình tính tốn thiết kế kích thước phòng sấy với kết khảo sát cơng ty, kích thước bên phòng sấy: Chiều dài x chiều rộng x chiều cao = 12 x x m Thông số lò khảo sát cơng ty Dàn nhiệt tính tốn có kích thước nhỏ số liệu khảo sát công ty Hệ thống quạt tính chọn lại số quạt quạt công ty công suất nhỏ Kết tính tốn nhỏ với thực tế nơi khảo sát số tồn đề tài: Vì cở sở vật chất thời gian giới hạn hệ thống quạt không khảo nghiệm lại để có thơng số xác 5.2 Đề nghị Trong thời gian làm đề tài chúng tơi có số đề nghị sau: Về phía cơng ty đề ghị cần khảo nghiệm lại hệ thống quạt để để giảm chi phí q trình sấy, xử lý lại hệ thống khí thải nồi Đề nghị q khoa khí cơng nghệ cần tạo nhiều điều kiện để đề tài khóa sau có điều kiện khảo nghiệm thực tế hệ thống sấy công ty Scancom 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ Xuân Các – Nguyễn Hữu Quang, 2005 Công nghệ sấy gỗ Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp Hoàng Văn Chước Thiết kế hệ thống thiết bị sấy Nhà xuất khoa học kỹ thuật Nguyễn Văn Chước, 1999 Kỹ thuật sấy Nhà xuất khoa học kỷ thuật Phạm Lê Dần, Nguyễn Công Hân, 2007 Cơng nghệ lò mạng nhiệt Nhà xuất khoa học kỷ thuật Nguyễn Thanh Hào, 2009 Thiết kế lò Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TPHCM Bùi Hải, Dương Đức Hồng Hà Mạnh Thư, 2001 Thiết bị trao đổi nhiệt Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội Bùi Hải Tính tốn thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội Hứa Thị Huần, 2001 Chế biến sử dụng gỗ bạch đàn tràm vàng Hứa Thị Huần, 2004 Công nghệ bảo quản & xử lý gỗ Nhà xuất đại học quốc gia HCM 10 KS Ngô Tôn Quyền, KS Trịnh Vỷ, KS Huỳnh Thạch KS Vũ Bảo, 2006 Chương công nghệ chế biến gỗ Việt Nam Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn chương trình hổ trợ ngành lâm nghiệp đối tác 11 Hồng Đình Tín, 2002 Cơ sở truyền nhiệt Nhà xuất Đại Học Quốc Gia TPHCM 12 http://www.wittfan.de/english/catalogue.php 13 http://www.noihoi.com/index.htm 59 PHỤ LỤC Phục lục Sơ đồ bố trí hệ thống sấy nhà máy gỗ Scancom Phục lục Catalog lò có thị trường - Nồi đốt dầu hộp khói ướt (ống lò lệch tâm): • Kiểu ống lò ống lửa, nằm ngang • pass, hộp khói ướt, ống lò bố trí lệch tâm • Hiệu suất: 89 - 90% • Điều khiển: hồn tồn tự động • Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, gas Hình lò đốt dầu hộp khói ướt (ống lò lệch tâm) Bảng 1: Thông số kỹ thuật nồi đốt dầu Mã hiệu Năng suất sinh hơi(kg/h) Áp suất làm việc(kG/cm2) Nhiệt độ bão hòa (oC) LD LD LD LD LD LD 1/8WH 1/10WH 1.5/10WH 2/10W 2.5/10W 2.5/14WH 1000 1000 1500 2000 2500 2500 10 10 10 10 14 175 183 183 183 183 197 - Nồi đốt than ống nước dạng E: Hình 3: Nồi đốt than ống nước dạng E Đặc tính kỹ thuật: • Kiểu ống nước, tuần hồn tự nhiên • balơng bố trí theo chiều ngang • Ghi tĩnh • Cấp than, thải xỉ: thủ cơng • Hiệu suất: ≥ 75% • Nhiên liệu đốt: than cục, than cám, củi Bảng 2: Thông số kỹ thuật nồi kiểu E Mã hiệu LT0,75/8E2 LT1/8E2 LT1/10E2 LT1,5/8E2 LT1,5/10E2 LT1,5/13E Năng suất sinh (kg/h) Áp suất làm việc (kG/cm2 ) Nhiệt độ bão hòa (oC) Mã hiệu 750 1000 1000 1500 1500 1500 8 10 10 13 175 175 183 175 183 194 LT2/8E2 Năng suất sinh LT2/10E2 LT2/13E2 LT2/16E2 LT2,5/8E2 LT2,5/13E2 2000 2000 2000 2000 2500 2500 10 13 16 13 175 183 194 203 175 194 (kg/h) Áp suất làm việc(kG/cm2) Nhiệt độ bão hòa (oC) Mã hiệu Năng suất sinh (kg/h) Áp suất làm việc(kG/cm2) LT1/10/250E LT1,5/10/250E LT2/10/250E LT2,5/10/250E 1000 1500 2000 2500 10 10 10 10 250 250 250 250 Nhiệt độ bão hòa (oC) Sản phẩm Công ty nồi Việt Nam (http://www.noihoi.com/index.htm) Phục lục Catalog quạt hướng trục kiểu thuận nghịch có thị trường ... NK : Nhập Khẩu DNTN : Doanh Nghiệp Tư Nhân Cty LD SX : Công Ty Liên Doanh Sản Xuất vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Kim ngạch xuất gỗ sản phẩm gỗ Bảng 2.2: Danh sách 20 công ty đạt... ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii Chương MỞ ĐẦU ... Chien Việt Nam 17.622.965 (Vinanet 12/2/2007) Bảng 2.3: Danh sách 20 doanh nghiệp xuất điển hình vào thị trường Đức tháng năm 2008 Doanh nghiệp xuất Mặt hàng Cty TNHH Scancom Việt Nam Cty Cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ PHÒNG SẤY GỖ SỬ DỤNG HƠI NƯỚC QUÁ NHIỆT NĂNG SUẤT 100 m3 mẻ , TÍNH TOÁN THIẾT KẾ PHÒNG SẤY GỖ SỬ DỤNG HƠI NƯỚC QUÁ NHIỆT NĂNG SUẤT 100 m3 mẻ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn