TÌM HIỂU CẤU TẠO, HOẠT ĐỘNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ G6CT 3.0 HYUNDAI TRÊN MÔ HÌNH G 3004 – X

96 8 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU CẤU TẠO, HOẠT ĐỘNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA - CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ G6CT 3.0 HYUNDAI TRÊN MƠ HÌNH G - 3004 – X Họ tên sinh viên: ĐẶNG VĂN VINH Ngành: CƠNG NGHỆ KỸ THUẬT Ơ TƠ Niên khóa: 2006-2010 Tháng 7/2010 i TÌM HIỂU CẤU TẠO, HOẠT ĐỘNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ G6CT 3.0 HYUNDAI TRÊN MÔ HÌNH G - 3004 – X Tác giả ĐẶNG VĂN VINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ Giáo viên hướng dẫn: Thạc sỹ THI HỒNG XUÂN Tháng 07 năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích từ thầy bạn bè, hành trang quý báu để bước vào đời Với lòng bết ơn sâu sắc tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: ™ Gia đình mình, cảm ơn cha mẹ sinh thành, nuôi dưỡng động viên cho học tập hồn thành khố học ™ Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM, q thầy Khoa Cơ Khí Cơng Nghệ tận tình dạy bảo truyền đạt kiến thức cho thời gian học tập trường ™ Các thầy cô môn Công Nghệ Kỹ Thuật Ơ Tơ Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh giúp đỡ, tạo điều kiện hướng dẫn cho tơi sử dụng thiết bị q trình hồn thành đề tài ™ Thầy Ths.Thi Hồng Xuân tận tình hưỡng dẫn trình học tập làm đề tài tốt nghiệp ™ Cuối xin cảm ơn tất bạn lớp DH06OT quan tâm, giúp đỡ tơi q trình học tập làm đề tài Trong q trình hồn thành đề tài em cố gắng khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận cảm thơng góp ý thầy cơ, bạn để đề tài hồn thiện Một lần kính chúc q thầy bạn có sức khỏe dồi để tiếp tục công tác học tập Chân thành cảm ơn ! Đặng Văn Vinh ii TÓM TẮT Tên đề tài Tìm hiểu cấu tạo, hoạt động phương pháp kiểm tra – chẩn đoán hệ thống cung cấp nhiên liệu động G6CT 3.0 HYUNDAI mơ hình G – 3004 – X Thời gian địa điểm tiến hành Từ tháng 4/2010 đến tháng 6/2010 Tại xưởng thực hành, thí nghiệm tơ, khoa Cơ khí – Công nghệ, trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Mục đích đề tài Đề tài thực với nội dung sau: - Tra cứu tài liệu, cataloge tìm hiểu mơ hình phun xăng điện tử G – 3004 – X Hàn Quốc - Tìm hiểu cấu tạo, hoạt động hệ thống nhiên liệu động G6CT 3.0 HYUNDAI - Trình bày phương pháp kiểm tra – chẩn đoán hệ thống nhiên liệu dụng cụ chuyên dùng như: Scan X 431, thiết bị kiểm tra làm vòi phun, thiết bị kiểm tra làm bugi, thiết bị kiểm tra sức nén động cơ… Phương tiện làm việc - Mơ hình G – 3004 – X - Thiết bị kiểm tra, chuẩn đoán đa Scan X431 - Thiết bị kiểm tra làm vòi phun CNC 602 – A… Kết - Thu số liệu thực tế thiết bị tiến hành kiểm tra - Biết cách tiến hành làm thí nghiệm, kiểm tra chi tiết hệ thống nhiên liệu - Đánh giá tình trạng làm việc mơ hình thiết bị hệ thống nhiên liệu iii MỤC LỤC Trang Trang tựa………………………………….…………………………………………i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC HÌNH vii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Dẫn nhập 1.2 Mục đích đề tài Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu chung động phun xăng 2.1.1 Lịch sử phát triển 2.1.2 Cấu tạo hoạt động chung hệ thống nhiên liệu động phun xăng 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ yêu cầu hệ thống nhiên liệu động phun xăng 2.2 Phân loại hệ thống phun xăng 2.2.1 Hệ thống phun xăng gián tiếp 10 2.2.2 Hệ thống phun xăng trực tiếp 11 2.3 Giới thiệu mơ hình động phun xăng điện tử G – 3004 – X 12 2.3.1 Phần sa bàn 14 2.3.2 Phần động 16 2.4 Hệ thống nhiên liệu động G6CT 18 2.4.1 Cấu tạo hoạt động hệ thống 18 2.4.2 Hệ thống cung cấp nhiên liệu 20 2.4.3 Hệ thống nạp khơng khí 21 2.4.4 Hệ thống điều khiển điện tử 22 2.4.5 Bộ phận chấp hành 30 iv Chương PHƯƠNG PHÁP & PHƯƠNG TIỆN 34 3.1 Địa điểm thực đề tài 34 3.2 Phương pháp kiểm tra – chẩn đoán – sửa chữa 34 3.3 Phương tiện thực 35 3.3.1 Mơ hình G – 3004 – X 35 3.3.2 Đồng hồ VOM 35 3.3.3 Thiết bị kểm tra, chẩn đoán đa Scan X431 36 3.3.4 Thiết bị kiểm tra làm Bugi (Spark Plug Cleaner & Tester Model SPCT – 100) 37 3.3.5 Thiết bị kiểm tra góc đánh lửa sớm (Timing Light) 38 3.3.6 Thiết bị kiểm tra sức nén động (Compression) 38 3.3.7 Thiết bị kiểm tra làm vòi phun CNC 620 – A 39 3.4 An toàn lao động kiểm tra – chẩn đoán – sửa chữa hệ thống nhiên liệu 39 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 40 4.1 Vận hành kiểm tra hệ thống 40 4.1.1 Cách vận hành thiết bị 40 4.1.2 Tình trạng thiết bị 41 4.2 Kết thu sau kiểm tra hệ thống nhiên liệu 41 4.2.1 Kiểm tra bơm xăng 41 4.2.2 Kiểm tra vòi phun 47 4.3 Kết thu sau kiểm tra số cảm biến 54 4.3.1 Kiểm tra cảm biến Oxy 54 4.3.2 Kiểm tra cảm biến vị trí cánh bướm ga (Throttle position sensor- TPS) 58 4.3.3 Kiểm tra cảm biến nhiệt độ nước làm mát 62 4.4 Kết thu tìm PAN với hệ thống tự chẩn đoán 67 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 70 5.1 Kết luận 70 5.2 Đề nghị 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT TPS: Throttle Position Sensor MAPS: Manifold Absolute Pressure Sensor ETC Motor: Electronic Throttle Control Motor IATS: Intake Air Temperature Sensor MAFS: Mass Air Flow Sensor VIS: Variable Intake Manifold Solenoid CMPS: Camshaft Position Sensor CVVT: Continuous Variabble Valve Timing (Hyundai) VTEC: Variable Valve Timing And Lift Electronic Control (Honda) VVT-i: Variable Valve Timing With Intelligence (Toyota) OCV: Oil Control Valve HO2S: Heated Oxygen Sensor KS: Knock Sensor ECTS: Engine Coolant Temperature Sensor OTS: Oil Temperature Sensor CKPS:Crankshaft Position Sensor MCC: Manifold Catalytic Converter UCC: Underbody Catalytic Converter EFI: Electronic Fuel Injection GDI: Gasoline Direct Injection SPI: Single Point Injection BPI: Bipoint Injection MPI: Multipoint Infection MFI: Multipoint Fuel Infection APPS: Accelerator Pedal Position Sensor ETC: Electronic Throttle Control vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ cấu tạo hệ thống phun xăng điện tử EFI loại MPI Hình 2.2: Sơ đồ cấu tạo hệ thống phun xăng điện tử EFI loại MPI 10 Hình 2.3: Sơ đồ cấu tạo hệ thống nhiên liệu động GDI 11 Hình 2.4: Mơ hình phun xăng điện tử G – 3004 – X (nhìn phía trước) 12 Hình 2.5: Mơ hình phun xăng điện tử G – 3004 – X (phía hơng trái) 13 Hình 2.6: Mơ hình phun xăng điện tử G – 3004 – X (phía hơng phải) 14 Hình 2.7: Vị trí phận chức sa bàn 14 Hình 2.8: Động nhìn từ phía 16 Hình 2.9: Động nhìn từ phía bên trái mơ hình (phần hộp số động cơ) 17 Hình 2.10: Cấu tạo hệ thống nhiên liệu 18 Hình 2.11: Sơ đồ khối hệ thống cung cấp nhiên liệu 20 Hình 2.12: Sơ đồ khối hệ thống phun xăng điện tử EFI 22 Hình 2.13: Vị trí cảm biến đo lưu lượng khí nạp 23 Hình 2.14: Vị trí cảm biến Oxy 24 Hình 2.15: Vị trí cảm biến vị trí cánh bướm ga 25 Hình 2.16: Cảm biến vị trí bàn đạp ga mơ hình 26 Hình 2.17: Cấu tạo cảm biến vị trí bàn đạp ga 27 Hình 2.18: Vị trí cảm biến nhiệt độ nước làm mát 28 Hình 2.19: ECU sử dụng động G6CT 29 Hình 2.20: Sơ đồ nguyên lý hệ thống điều khiển bướm ga 31 Hình 2.21: Sơ đồ khối điều khiển bướm ga 32 Hình 2.22: Sơ đồ điều khiển bơm nhiên liệu 33 Hình 3.1: Đồng hồ VOM 35 Hình 3.2: Máy Scan X431 36 Hình 3.3: Thiết bị kiểm tra làm Bugi 37 Hình 3.4: Thiết bị kiểm tra góc đánh lửa sớm 38 vii Hình 3.5: Thiết bị kiểm tra làm vòi phun 39 Hình 4.1: Vị trí bơm xăng mơ hình 42 Hình 4.2: Cấu tạo bơm xăng 42 Hình 4.3: Sơ đồ mạch điều khiển bơm xăng 43 Hình 4.4: Sơ đồ điều khiển tốc độ bơm xăng 44 Hình 4.5: Cấu tạo vòi phun 48 Hình 4.6: Sơ đồ mạch điều khiển vòi phun nhiên liệu 49 Hình 4.7: Cách bố trí lỗ phun đầu vòi phun 50 Hình 4.8: Vị trí Gioăng chữ O 53 Hình 4.9: Cấu tạo cảm biến Oxy 55 Hình 4.10: Mạch điện cảm biến Oxy loại Zirconium 56 Hình 4.11: Mạch điện cảm biến Oxy loại Titanium 56 Hình 4.12: Đường đặc tính cảm biến Oxy 57 Hình 4.13: Vị trí cảm biến vị trí cánh bướm ga 58 Hình 4.14: Cấu tạo cảm biến 59 Hình 4.15: Sơ đồ mạch vị trí chân cảm biến vị trí bướm ga 60 Hình 4.16: Đường đặc tính cảm biến vị trí cánh bướm ga 61 Hình 4.17: Cấu tạo cảm biến nhiệt độ nước làm mát 63 Hình 4.18: Sơ đồ chân cảm biến nhiệt độ nước làm mát 63 Hình 4.19: Sơ đồ mạch điện cảm biến nhiệt độ nước làm mát 64 Hình 4.20: Đường đặc tính cảm biến nhiệt độ nước làm mát 65 Hình 4.21: Hệ thống tự tạo PAN mơ hình 67 Hình 4.22: Cách bố trí bơbin đánh lửa mơ hình 68 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Cách phân loại hệ thống phun xăng Bảng 4.1: Một số hư hỏng biện pháp sửa chữa bơm nhiên liệu 46 Bảng 4.2: Một số hư hỏng biện pháp sửa chữa vòi phun 52 ix TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Đỗ Văn Dũng Hệ thống điện điện tử ô tô đại, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003 Tài liệu đào tạo Tập TCCS (hệ thống điều khiển máy, Giai đoạn 3) Toyota service training Tài liệu đào tạo Tập EFI (hệ thống phun xăng điện tử, giai đoạn 2) Toyota service training Nguyễn Oanh Phun xăng điện tử EFI, NXB tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005 Thạc sĩ Nguyễn Duy Hướng Thạc sĩ Trần Mạnh Quý Cấu tạo ô tô máy kéo I, II , Trường ĐH Nông Lâm, 1999 Thạc sĩ Nguyễn Văn Xuân, Thạc sĩ Thi Hồng Xuân Thạc sĩ Bùi Công Hạnh Sửa chữa ô tô máy kéo, Trường ĐH Nông Lâm, 1999 http://www.oto-hui.com Tài liệu tiếng anh Gregory EFI and Engine Management, Sedney, 2000 “XG 25, XG 30 “ Hyundai, 1999 Shop Manual 10 “XG 25, XG 30” Hyundai, 2000 Electrical Troubleshooting Manual PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng kiểm tra mã lỗi xe XG (Trích dẫn nội dung “XG 25 XG 30 “ hãng Hyundai, 1999 Shop Manual) Ký hiệu mã lỗi Phần tử chẩn đoán hư Những thiết bị, chi tiết cần hỏng kiểm tra • Kiểm tra mạch điện cảm biến khối P0100 Hư hỏng mạch đo khối lượng khơng khí nạp lượng khơng khí nạp • Kiểm tra hoạt động cảm biến khối lượng khơng khí nạp • Kiểm tra ECU • Kiểm tra giắc cắm P0110 Hư hỏng mạch đo nhiệt độ khơng khí nạp đầu nối • Kiểm tra cảm biến nhiệt độ khơng khí nạp • Kiểm tra ECU • Kiểm tra giắc cắm đầu nối Hư hỏng xảy mạch đo P0115 nhiệt độ chất làm mát động • Kiểm tra hoạt động cảm biến nhiệt độ chất làm mát động • Kiểm tra mạch điện cảm biến • Kiểm tra ECU • Kiểm tra giắc cắm đầu nối • Kiểm tra cảm biến vị trí bướm ga P0120 Hư hỏng xảy liên quan tới cánh bướm ga • Cơng tắc trung gian hay mạch cầm chừng • Kiểm tra mạch điện cảm biến • Kiểm tra ECU P0130 Hư hỏng cảm biến Oxy (cảm biến 1) • Kiểm tra giắc cắm đầu nối • Kiểm tra cảm biến Oxy • Kiểm tra giắc cắm P0136 Hư hỏng cảm biến Oxy (cảm biến 2) đầu nối • Kiểm tra cảm biến Oxy (phía sau) P0201 P0202 P0203 P0204 P0205 P0206 Hư hỏng vòi phun xy lanh Hư hỏng vòi phun xy lanh Hư hỏng vòi phun xy lanh Hư hỏng vòi phun xy lanh Hư hỏng vòi phun xy lanh Hư hỏng vòi phun xy • Kiểm tra giắc cắm đầu nối • Kiểm tra vòi phun lanh • Kiểm tra giắc cắm Hư hỏng cảm biến vị trí P0220 đầu nối bướm ga hệ thống • Kiểm tra hoạt động cảm điều khiển bướm ga điện tử biến vị trí bướm ga • Kiểm tra ECU • Kiểm tra giắc cắm đầu nối • Kiểm tra mạch P0325 Hỏng cảm biến kích nổ điện cảm biến ECU • Kiểm tra cảm biến kích nổ • Kiểm tra giắc cắm P0335 Hỏng cảm biến vị trí trục khuỷu đầu nối • Kiểm tra mạch điện • Kiểm tra cảm biến • Kiểm tra ECU • Kiểm tra giắc cắm P0340 Hỏng cảm biến vị trí trục cam đầu nối (nếu chúng vẩn bình thường kiểm tra cảm biến vị trí trục cam) Hỏng cuộn dây thứ cấp P0350 (hoặc sơ cấp) hệ thống đánh lửa P0500 Hỏng cảm biến tốc độ xe • Kiểm tra giắc cắm đầu nối • Kiểm tra đoạn dây ECU Bugi • Kiểm tra giắc cắm đầu nối • Kiểm tra cảm biến tốc độ xe Hỏng hệ thống ETC (hệ P1110 • Kiểm tra chi tiết thống điều khiển cánh (cánh bướm ga, bướm ga điện tử) mơtơ DC, lò xo hồi vị…) • Kiểm tra giắc cắm đầu nối P1118 Hỏng mơtơ ETC • Kiểm tra phần day nối mơtơ ECU • Kiểm ta mơtơ Phụ lục 2: Một số đặc tính kỹ thuật động G6CT Hyundai trang bị xe XG 3,0 30.(Trích dẫn tài liệu AutoData 3.24) Thông tin tổng quát Số lượng cách bố trí xylanh Loại: 6/DOHC Dung tích 2972 (cc) Tỷ số nén 10:1 Sự phù hợp với xăng khơng chì Đúng Chỉ số ốc-tan nhỏ nhiên liệu 95 (RON) Hãng: HYUNDAI Hệ thống đánh lửa Kiểu: MAP-DIS Hãng: HYUNDAI Hệ thống nhiên liệu Loại: MFI Kiểu: MFI-s Thiết bị đo khơng khí Điều khiển đánh lửa nhiên liệu ECU Có giắc chuẩn đốn Loại: MASS Đúng Đúng Hệ thống đánh lửa Điện trở cuộn sơ cấp 0,66-0,80 (Ω) Điện trở cuộn thứ cấp 10300-13900 (Ω) Thứ tự đánh lửa 1-2-3-4-5-6 Thông số điều chỉnh 5±2 / 700 (độ / số vòng quay động Thời điểm đánh lửa – ĐCT cơ ) Khơng điều chỉnh ECU điều khiển (độ / số vòng quay Kiểm tra điều chỉnh đánh lửa động ) Tốc độ cầm chừng 700±100 Không điều chỉnh Nhiệt độ dầu bơi trơn để kiểm tra khí CO 80 (0C) Mức CO tốc độ cầm chừng-ống xả Lớn 0,5 (%CO) Không điều chỉnh Mức HC tốc độ cầm chừng 100 (ppm) Mức CO2 tốc độ cầm chừng 14,5-16 (CO2) Mức O2 tốc độ cầm chừng 0,1-0,5 (O2) Tăng tốc độ cầm chừng để kiểm tra CO 2500-2800 (vg/ph) Nồng độ CO tăng tốc độ cầm chừng 0,3 (%) Hệ số Lamda tốc độ cầm chừng 0,97-1,03 (α) Bugi Bugi Hãng: Champion Loại: RC10PYP4 Khe hở điện cực 1,0-1,1 (mm) Hãng: NGK Bugi Loại: PFR5N-11 Khe hở đện cực 1,1 (mm) Hệ thống nhiên liệu Áp suất nhiên liệu 3,2-3,4 (bar) Áp suất quy định với độ chân không 2,7 (bar) Cảm biến nhiệt độ nước làm mát động 2,5/20 (Ω /0C) Vòi phun 13-16 (Ω) Mức độ đáp ứng vòi phun 2,2-2,9 (ms/rpm) Bộ phận điều chỉnh lượng khơng khí 15-16 (Ω) tốc độc cầm chừng Thiết bị kiểm tra điều chỉnh Van làm – đường ống vào Hydraulic (mm) Van làm – đường ống xả Hydraulic (mm) Áp suất nén 12,2 (bar) Áp suất dầu 0,8 (bar/rpm) Nắp tản nhiệt 0,96-1,24 (bar) Bộ ổn định nhiệt tự động 80/84 (0C) Chất bôi trơn sức chứa Lựa chọn dầu động Nhiệt độ mơi trường vùng Vùng có nhiệt độ lạnh Loại dầu động 5W/40 (SAE) Phân loạidầu động SJ/A3-96 (API/ACEA) Nhiệt độ môi trường vùng Vùng có nhiệt độ trung bình Loại dầu động 10W/30 (SAE) Phân loạidầu động SJ/A3-96 (API/ACEA) Nhiệt độ môi trường vùng Vùng có nhiệt độ trung bình khác Loại dầu động 10W/40 (SAE) Phân loạidầu động SJ/A3-96 (API/ACEA) Nhiệt độ mơi trường vùng Vùng có nhiệt độ nóng Loại dầu động 20W/50 (SAE) Phân loạidầu động SJ/A3-96 (API/ACEA) Động có lọc 4,3 (l) Chất bôi trơn sức chứa khác Loại dầu hộp số sàn 75W/85 (SAE) loại nhân tạo Mức dầu hộp số sàn 2,1 (l) Dầu truyền động tự động Loại: Hyundai ATF Hệ thống làm lạnh 5,5 (l) Dầu thắng Loại: DOT Loại:PSF-3 Dầu hệ thống lái Dung lượng:1 (l) Mômem xiết chặt Nắp quy lát Bước 1: Xiết lần đầu 25 (Nm) xiết chặt Bước 2: Xiết lần thứ 52-58 (Nm) xiết chặt Bước 3: Xiết lần thứ 105-115 (Nm) xiết chặt Mômem xiết phận khác thân xe 45-50 (Nm) lần xiết đầu Gối đỡ 90-100 (Nm) lần xiết cuối Gối đỡ lớn cuối 25-28 (Nm) lần xiết đầu 50-55(Nm) lần xiết cuối Bơm dầu khối xylanh 12 (Nm) Bu-lơng bình lắng cặn 10-12 (Nm) Ống dẫn bình lắng cặn 35-45 (Nm) Vơ-lăng / tay lái phía trước 73-77 (Nm) Đĩa ép ly hợp 15-22 (Nm) Puly trục khuỷu/ bu-lông tâm giảm chấn 180-190 (Nm) Đĩa xích hay bánh gắn vào trục cam 90-110 (Nm) Trục cam/bao truyền 5-6 (Nm) Đường ống nạp tới nắp quy lát 12-15 (Nm) Đường ống xả tới nắp quy lát 27-33 (Nm) Từ ống bô tới đường ống xả 30-40 (Nm) Bugi 20-30 (Nm) Đường ống chung 10-13 (Nm) Cảm biến vị trí trục khuỷu/cảm biến tốc độ động 10-13 (Nm) Cảm biến vị trục cam 15-22 (Nm) Cảm biến nhiệt độ chất làm mát động 20-40 (Nm) Cảm biến Oxy 40-50 (Nm) Cảm biến kích nổ 15-25 (Nm) Cơng tắc áp suất dầu bôi trơn 8-12 (Nm) Mômem xiết chặt số phận khung gầm Moay-ơ phía trước 240-280 (Nm) Moay-ơ phía sau 200-260 (Nm) Thanh kéo chuyển hướng 24-34 (Nm) Đĩa thắng tới moay-ơ 5-8 (Nm) phía trước Bộ kẹp phanh tới giá đỡ 22-32 (Nm) phía trước Giá đỡ kẹp phanh tới moay-ơ 69-85 (Nm) phía trước Bộ kẹp phanh tới giá đỡ 22-32 (Nm) phía sau Đĩa thắng tới moay-ơ 30-40 (Nm) 8-10 (Nm) phía trước Cảm biến ABS 16 (Nm) phía sau Các bánh xe 90-110 (Nm) Hệ thống khởi động nạp Ắc quy 12/122(68) (V/RC(Ah)) Dòng điện tốc độ động 95/13,5-14,4 (A/V) Kích thước đĩa trống phanh Độ dày nhỏ đĩa 24 (mm) phía trước Độ dày nhỏ đĩa 8,4 (mm) phía sau Đĩa ngồi 0,05 (mm) phía trước Độ dày nhỏ má phanh (mm) phía trước Độ dày nhỏ má phanh (mm) phía sau Phanh tay (khía chữ V) Điều hòa khơng khí Mơi chất Loại: R134a Lượng môi chất 670±25 (gram) Dầu bôi trơn Loại: PAG FD46XG Lượng dầu bôi trơn 150 (cm3) Độ nhớt dầu bôi trơn 46 (ISO) Phụ lục 3: Sơ đồ bố trí máy động G6CT số hình ảnh xe XG ... đốt - Van khí phụ: Trong q trình sưởi nóng, động cho nổ chế độ cầm chừng, động nguội lạnh, cánh bướm ga đóng gần kín, mạch khơng khí van khí phụ mở lớn tối đa Nhiệt động tăng lên tiết diện van. .. biến nhiệt độ khơng khí nạp (IATS) - (7) Van điều khiển thay đổi đường ống nạp (VIS) - (8) Cảm biến vị trí trục cam (CMPS) - (9) Vòi phun nhiên liệu - (10) Van điều khiển dầu cấu phân phối khí thơng... tiếp vào van nạp xy lanh - Có thể đạt tỷ lệ khí – nhiên liệu xác với tất dải tốc độ động - Cải thiện mômen động cơ, đáp ứng kịp thời thay đổi góc mở bướm ga Do nhiên liệu phun trực tiếp vào van nạp,
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU CẤU TẠO, HOẠT ĐỘNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ G6CT 3.0 HYUNDAI TRÊN MÔ HÌNH G 3004 – X , TÌM HIỂU CẤU TẠO, HOẠT ĐỘNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ G6CT 3.0 HYUNDAI TRÊN MÔ HÌNH G 3004 – X

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn