KHẢO NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MÁY GIEO BOKTO SEEDER

71 7 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ZZZUYYY KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MÁY GIEO BOKTO SEEDER Họ tên sinh viên : CHU THANH XUYÊN NGUYỄN VĂN THÁI DƯƠNG Ngành: Cơ Khí Nơng Lâm Niên khóa: 2006 - 2010 Tháng 06/2010 KHẢO NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MÁY GIEO BOKTO SEEDER Tác giả CHU THANH XUYÊN NGUYỄN VĂN THÁI DƯƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành: Cơ khí nông lâm Giáo viên hướng dẫn Ts BÙI NGỌC HÙNG Ths NGUYỄN HẢI TRIỀU Tháng 07/2010 i LỜI CẢM TẠ! Chúng xin chân thành cảm ơn: - Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM - Ban Chủ Nhiệm q Thầy Cơ Khoa Cơ Khí-Cơng Nghệ - Quý Thầy Cô cán công nhân viên trường Xin chân thành cảm ơn thầy: Th.s Bùi Ngọc Hùng Th.s Nguyễn Hải Triều Đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ chúng tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Chúng xin chân thành cảm ơn bạn lớp DH06CK nhiệt tình giúp đỡ thời gian chúng tơi thực khóa luận Nhóm Sinh viên thực ii TĨM TẮT Khóa luận tốt nghiệp “Khảo nghiệm đánh giá khả ứng dụng máy gieo Bokto Seeder” chúng tơi trình bày khoa học chương Ở chương I, chúng tơi giới thiệu mục đích tóm tắt sơ lược nội dung đề tài Chương II phần tổng quan Trong chương này, chúng tơi trình bày lại vấn đề chung tính chất vật lý vài giống tiêu biểu, yêu cầu kỹ thuật máy gieo, khâu gieo, giới thiệu sơ lược loại máy gieo phương pháp gieo cấy nước ta nay…Phương pháp thu thập số liệu, phương tiện, dụng cụ để khảo nghiệm, phương pháp tính tiêu kỹ thuật cần thu thập chúng tơi trình bày cụ thể chương III Chương IV phần trọng tâm đề tài Đây phần thực hiên đề tài Như phần tiêu đề, chương chúng tơi trình bày đối tượng khảo nghiệm, q trình khảo nghiệm, bảng biểu tính toán đưa thảo luận Ở chương V, đưa kết luận cho nội dung khảo nghiệm đề xuất vài kiến nghị để cải tiến LHM Phần phụ lục, tài liệu tham khảo trình bày cuối tài liệu Q trình thực đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu xót phần nội dung lẫn cách trình bày Rất mong đóng góp nhiệt thành từ quý thầy cô, bạn Chúng xin chân thành cảm ơn! iii MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ! i  TÓM TẮT iii  DANH SÁCH CÁC HÌNH vi  DANH SÁCH CÁC BẢNG vii  Chương MỞ ĐẦU 1  Lời mở đầu 1  Mục đích đề tài: 2  Chương TỔNG QUAN 3  I Đặc tính giống 3  Tính chất vật lý (sơ bộ) hạt lúa 3  Tính chất vật lý( sơ bộ) hạt bắp 4  Tính chất sơ đậu Xanh 5  II Máy gieo 5  Những vấn đề chung: 5  Yêu cầu kỹ thuật nông học khâu gieo 6  Yêu cầu kỹ thuật máy gieo 7  Các hình thức gieo Việt Nam 7  4.1.Gieo vãi 7  Gieo hàng 7  4.3 Gieo hốc 8  4.4 Cấy 8  Phân loại máy gieo 8  Cấu tạo chung máy gieo: 9  6.1 Sơ đồ chung máy gieo đầy đủ bao gồm phận sau 9  6.2 Nguyên tắc hoạt động máy gieo: 9  III Các loại máy gieo sử dụng Việt Nam: 10  1. Máy gieo khí động đặc trưng SPC-6 10  Máy gieo loại đĩa đặc trưng SKNK-6: 12  iv Máy gieo trục 14  Máy gieo theo hàng kiểu trống 15  Máy cấy lúa 16  5.1 Máy kẹp cấy 16  5.2 Máy cấy tự hành 17  Chương PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN 19  I Dụng cụ, phương tiện phục vụ khảo nghiệm: 19  II Phương pháp thu thập số liệu khảo nghiệm: 19  Thông số thu thập làm việc cứng xưởng: 19  Thông số thu thập máy làm việc thực tế: 19  Phương pháp thí ngiệm – tính tốn số liệu: 20  3.1 Tìm hiểu loại giống đem khảo nghiệm: 20  3.2 Khảo nghiệm đất cứng xưởng: 20  3.3 Khảo nghiệm đồng: 22  Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24  I GIỚI THIỆU MÁY 24  Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy gieo Bokto Seeder: 24  1.1 Giới thiệu máy: 24  1.2 Đặc điểm kỹ thuật: 24  1.3 Sơ đồ cấu tạo chung: 24  1.4 Cấu tạo số phận 26  1.5 Các đặc điểm cần lưu ý vận hành máy: 33  II Khảo nghiệm máy: 33  Tình trạng tiếp nhận máy: 33  Khảo nghiệm sơ bộ: 33  2.1 Khảo nghiệm xưởng: 33  2.2 Cách thực 34  Khảo nghiệm đồng 41  3.1 -Bố trí thí nghiệm: 41  3.2 Kết khảo nghiệm: 42  v III Thảo luận 46  CHƯƠNG KẾT LUẬN, ĐỀ NGH Ị 48  I Kết luận 48  II Đề nghị 49  TÀI LIỆU THAM KHẢO 50  PHẦN PHỤ LỤC 50  DANH SÁCH CÁC HÌNH vi Hình 1: làm đất Hình 2: Đo độ tổn thương hạt Hình 3: Kiểm tra độ đồng hạt cụm gieo cứng (đv lúa) Hình 4: gieo bắp bokto seeder Hình 5: hàng gieo số khơng lắp (gieo bắp) Hình 6: Chuẩn bị đất đo kiểm tra độ sâu rạch Hình 7: Gieo kiểm tra thủ cơng đậu xanh Hình 8: chuẩn bị đất gieo thủ cơng cho lúa Hình 9: Lơ đậu xanh gieo thủ cơng Hình 10: Lơ đậu gieo bokto seeder Hình 11: Kiểm tra độ sâu lắp hạt Hình 12: Tồn cảnh khu khảo nghiệm Hình 13: lúa sau gieo máy gieo Bookto Seeder Hình 14: Đậu Xanh sau gieo tay để đối chứng DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1: độ tổn thương hạt Đậu phộng Bảng 2: độ tổn thương hạt bắp Bảng 3: độ tổn thương hạt đậu xanh Bảng 4: độ tổn thương hạt lúa Bảng 5: độ đồng cụm gieo Lúa Bảng 6: độ đồng cụm gieo Đậu xanh/1m vii Bảng 7: độ đồng cụm gieo Bắp bảng : Số liệu kết khảo nghiệm độ sâu làm việc lưỡi rạch khoảng cách hàng Bảng 9: độ đồng lấp hạt Bảng 10: độ đồng cụm gieo gieo thực tế lúa Bảng 11: độ đồng cụm gieo gieo thực tế băp Bảng 12: độ đồng cụm gieo gieo thực tế đậu xanh Bảng 13: tỉ lệ nảy mầm viii Chương MỞ ĐẦU Lời mở đầu Nước ta nước có sản xuất nơng nghiệp lâu đời đặc biệt giống lương thực: lúa, giống đậu, bắp…, giữ vai trò quan trọng kinh tế đất nước Trong nhiều năm qua, cơng giới hóa nơng nghiệp Đảng, nhà nước trọng đầu tư, trọng phát triển Sản lượng nông nghiệp tăng lên đáng kể Tuy nhiên, sản lượng nông nghiệp tăng mang tính thụ động, phát triển theo diện rộng khơng theo chiều sâu, suất thấp, chất lượng nơng sản chưa cao Điều xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhìn chung đặc điểm đất đai thói quen canh tác bà nơng dân Việc nghiên cứu chế tạo đưa vào khảo nghiệm máy nước, đồng thời ứng dụng học hỏi mẫu máy bên điều nên làm, làm làm Tập trung hóa, giới hóa sản xuất chìa khóa cho nông nghiệp phát triển theo chiều sâu Với mong muốn đó, cho phép Khoa Cơ Khí-Cơng Nghệ, Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM, giúp đỡ tận tình thầy Bùi Ngọc Hùng thầy Nguyễn Hải Triều, tiến hành “Khảo nghiệm đánh giá khả ứng dụng máy gieo Bokto Seeder” Khoa Cơ Khí-Cơng Nghệ Mẫu máy gieo loại KDS-900, hoạt động theo nguyên lý trục cuốn, tập đoàn Kumkangkikun, Hàn Quốc chế tạo Bokto Seeder giới thiệu nhiều nước giới, đặc biệt nước Châu Phi, Đông Á Đơng Nam Á Bokto Seeder thích hợp cho vùng có khí hậu lạnh khơ nóng khơ nên mẫu máy có nhiều ưu điểm Châu Phi Đơng Á Với đặc điểm khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều Việt Nam, cố gắng đánh giá khách quan ưu nhược điểm mẫu máy với hy vọng bà nông dân thêm lựa chọn cho việc sản xuất Do trình độ hạn chế, thời gian thực đề tài ngắn, thiếu tài liệu nghiên cứu nhiều thiếu sót, mong nhiều góp ý, phê bình q thầy bạn CHƯƠNG KẾT LUẬN, ĐỀ NGHỊ I KẾT LUẬN Từ kết khảo nghiệm LHM gieo Bokto Seeder với máy kéo MTZ-892 điều kiện thổ nhưỡng Việt Nam, xem xét kỹ yếu tố (quá trình khảo nghiệm, LHM, giống đem khảo nghiệm) đến kết luận sau đây: - Kết luận LHM gieo Bokto Seeder với máy kéo MTZ-892: + Bokto Seeder loại máy gieo đa song khả ứng dụng khơng cao, khơng có nhiều ưu điểm vượt trội so với loại máy gieo dùng Việt Nam, tiêu biểu so sánh với loại máy gieo hàng kiểu trống lúa … + Bokto Seeder mang có nhiều nhược điểm tiến hành khảo nghiệm điều kiện khí hậu đất đai Việt Nam Khơng thể áp dụng cho vùng đồng trũng Khó điều chỉnh lượng gieo điều chỉnh không đồng cụm gieo với .Năng suất gieo thấp so vơi số máy gieo truyền thống Việt Nam Không điều chỉnh độ sâu rạch hàng Không điều chỉnh khoảng cách hàng Khơng lấp hạt hạt vị trí hàng vướng hộp giảm tốc Do tác động vào hạt nên không áp dụng cho số loại hạt mềm Đậu phộng Độ chụm hạt không đảm bảo Do vận tốc trục gieo độc lập so với vận tốc liên hợp máy nên khoảng cách hàng phụ thuộc nhiều vào chuyển động liên hợp máy + Liên hợp máy cồng kềnh Do để làm giảm khối lượng máy, nhà sản xuất sử dụng polime để chế tạo vài cụm chi tiết như: cụm gieo, hộp hạt giống phân bón…dẫn đến hư hỏng nhanh chóng, chưa sử dụng mà hư hỏng - Kết luận trình khảo nghiệm: + Quá trình khảo nghiệm đưa hầu hết tiêu kỹ thuật mà máy gieo phải đạt để tiến hành kiểm tra, đánh giá Thêm vào đó, tiêu độ nẩy mầm hạt quan tâm - Kết luận giống đem khảo nghiệm khả ứng dụng chúng cho loại máy gieo này: + Các loại giống đem khảo nghiệm đảm bảo yêu cầu nông học chọn lựa kỹ để đảm bảo cho đánh giá khách quan tiêu độ nẩy mầm Sự gieo so sánh thủ công máy tiến hành tương thích loại giống, các kết có khách quan Tóm lại, LHM gieo Bokto Seeder với máy kéo MTZ-892 có nhiều nhược điểm, khả ứng dụng, hiệu sản xuất nông nghiệp Việt Nam không cao Loại máy gieo có nhiều ưu điểm làm việc nước Châu Phi Đông Á song với điều kiện nước ta lại bộc lộ nhiều nhược điểm Chắc chắn rằng, Bokto Seeder lựa chọn bà nông dân II ĐỀ NGHỊ Trong q trình khảo nghiệm chúng tơi thấy để phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng nước ta cần cải tiến số phận: - Bộ phận rạch hàng gieo phải có khả điều chỉnh khoảng cách hàng độ sâu rạch, cần phải cải tiến thay kiểu lưỡi rạch truyền thống - Trang bị thêm cần rạch tiêu cho máy - Để đảm bảo khả lấp hạt cần cải tiến thay trục vít xoắn - Có thể loại bỏ cụm bón silicate để hạt xuống đồng hơn, tránh hạt bị tắc Do thời gian có hạn nên tiến hành khảo nghiệm với số giống tiêu biểu Để đánh giá khách quan đề nghị tiến hành khảo nghiệm thêm số loại giống khác TÀI LIỆU THAM KHẢO NGUYỄN QUANG LỘC – giáo trình hệ thống máy gieo trồng chăm sóc Trường Đại Học Nơng Lâm Khoa Cơ Khí Cơng Nghệ - 2001 TRẦN HỮU QUẾ - Vẽ kỹ thuật khí Nhà xuất giáo dục – 1999 NGUYỄN QUANG LỘC – Cơ giới hóa sản xuất trồng Nhà xuất Nông Nghiệp – 1991 ĐỒN VĂN ĐIỆN – Lý thuyết tính tốn máy nông nghiệp Trường Đại Nông Lâm –TP.HCM – 1987 NGUYỄN VĂN MUỐN (chủ biên) – Máy canh tác nông nghiệp Nhà xuất giáo dục ADMAX - 19 tháng năm 2007 – “Kỹ thuật trồng đậu xanh” , truy cập ngày 20 tháng 06 năm 2010 PHẦN PHỤ LỤC Bảng 1: Độ tổn thương hạt Đậu phộng Cụm số Số hạt cụm Số hạt thu Số hạt tổn thương 500 500 72 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 80 77 69 75 77 80 85 70 Số hạt Số hạt Số hạt Bảng 2: Độ tổn thương hạt bắp Cụm số cụm 500 500 500 500 500 500 500 500 500 thu 500 500 500 500 500 500 500 500 500 tổn thương 0 0 0 0 Bảng 3: Độ tổn thương hạt đậu xanh Cụm số Bảng 4: Độ tổn thương hạt lúa Cụm số Số hạt Số hạt thu Số hạt tổn cụm thương 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 Số hạt Số hạt thu Số hạt tổn trọng cụm thương 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Bảng 5: Độ đồng cụm gieo Lúa Cụm 168 168 171 185 170 163 177 182 175 172 177 180 175 169 165 188 185 179 169 171 178 168 159 168 178 180 176 Số hạt lần Số hạt lần Số hạt lần Bảng 6: Độ đồng cụm gieo Đậu xanh/1m Cụm 13 12 11 14 13 Số hạt lần Số hạt lần 14 13 11 11 12 13 12 13 11 13 Số hạt lần Bảng 7: Độ đồng cụm gieo Bắp Cụm 9 8 10 10 8 8 Số hạt lần Số hạt lần Số hạt lần Bảng : Số liệu kết khảo nghiệm độ sâu làm việc lưỡi rạch khoảng cách hàng Hàng Độ sâu làm việc lưỡi rạch Khoảng cách hàng (cm) (cm) Lần Lần Lần Lần Lần Lần 3 4.5 4,4 4,3 5,2 4,8 5,3 4,6 4,8 4,5 4,8 4,0 4,3 4,6 5,0 5,1 5,5 5,3 4,9 4,7 5,1 5,3 4,6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Bảng 9: Độ đồng lấp hạt Cum gieo Số hạt gieo 14 12 12 11 12 10 Số hạt không lấp Bảng 10: Độ đồng cụm gieo gieo thực tế lúa Cụm Số hạt lần Số hạt lần Số hạt lần 3 172 156 177 182 179 166 176 185 169 182 176 174 168 179 178 170 188 176 188 184 177 180 175 181 183 179 179 Bảng 11: Độ đồng cụm gieo gieo thực tế bắp Cụm Số hạt lần Số hạt lần 9 8 8 7 Số hạt lần 8 8 Bảng 12 Độ đồng cụm gieo gieo thực tế đậu xanh Cụm Tổng Số hạt lần 11 10 63 Số hạt lần 11 10 10 11 10 61 Số hạt lần 10 10 8 62 Bảng 13 Tỉ lệ nảy mầm lúa Gieo máy Số hạt gieo Số hạt nẩy mầm Bắp Gieo tay Đậu xanh Gieo Gieo máy tay Gieo máy Gieo tay 687 687 24 24 29 29 620 605 17 22 23 27 Hình 1: làm đất Hình 2: Kiểm tra độ tổn thương hạt Hình 3: Kiểm tra độ đồng hạt cụm gieo cứng (đv lúa) Hình 4: gieo bắp bokto seeder Hình 5: hàng gieo số không lắp (gieo bắp) Hình 6: Chuẩn bị đất đo kiểm tra độ sâu rạch Hình 7: Gieo kiểm tra thủ cơng đậu xanh Hình 8: chuẩn bị đất gieo thủ cơng cho lúa Hình 9: Lơ đậu xanh gieo thủ cơng Hình 10: Lơ đậu gieo bokto seeder Hình 11: Kiểm tra độ sâu lắp hạt Hình 12: Tồn cảnh khu khảo nghiệm Hình 13: lúa sau gieo máy gieo Bookto Seeder Hình 14: Đậu Xanh sau gieo tay để đối chứng ... khiển; Cần chuyển hướng; Tay điều khiển phận cấy di chuyển; 10 Cần rạch tiêu; 11 Máng trượt; 12 Trục dịch chuyển mạ khay; 13 Tay cấy; 14 hộp dẫn động tay cấy; 15 Dây đai Cấu tạo tay cấy: Thanh lắc;... cấy; 14 hộp dẫn động tay cấy; 15 Dây đai Cấu tạo tay cấy: Thanh lắc; Tay quay; Thanh gạt lúa; Thanh kim loại lấy mạ; Thanh nối; Loxo đẩy; Cơ cấu cam; Thân tay cấy; Trục chủ động 17 - Nguyên lý hoạt... seeder Hình 5: hàng gieo số khơng lắp (gieo bắp) Hình 6: Chu n bị đất đo kiểm tra độ sâu rạch Hình 7: Gieo kiểm tra thủ cơng đậu xanh Hình 8: chu n bị đất gieo thủ cơng cho lúa Hình 9: Lơ đậu xanh
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MÁY GIEO BOKTO SEEDER , KHẢO NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MÁY GIEO BOKTO SEEDER

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn