Tìm Hiểu HQTCSDL Oracle Ứng Dụng Hệ Thống Giá Nông Sản

195 39 0
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 11:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tìm Hiểu HQTCSDL Oracle Ứng Dụng Hệ Thống Giá Nông Sản Ngành : Hệ thống thông tin Niên khoá : 2006-2010 Lớp : DH06DTH Sinh viên thực : Trần Thị Mai Loan Phí Thị Mơ TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THƠNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tìm Hiểu HQTCSDL Oracle Ứng Dụng Hệ Thống Giá Nông Sản Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS Nguyễn Đức Công Song Trần Thị Mai Loan Phí Thị Mơ TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2010 Giáo viên hướng dẫn: ThS.Nguyễn Đức Công Song Giáo viên phản biện: ThS.Mai Anh Thơ Luận văn cử nhân bảo vệ HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN CỬ NHÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM ngày 23 tháng năm 2010 LỜI CẢM ƠN Lời cảm ơn đầu tiên, chúng em xin kính gửi đến ơng bà, cha mẹ, dạy dỗ ni nấng để chúng em có ngày hơm Xin cảm ơn quý Thầy, Cô trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM đặc biệt Thầy, Cô Khoa Công Nghệ Thơng Tin tận tình truyền đạt kiến thức kinh nghiệm cho chúng em suốt thời gian học tập trường Cảm ơn cô, thạc sĩ Nguyễn Đức Cơng Song tận tình hướng dẫn chúng em suốt thời gian thực đề tài Xin cảm ơn bạn lớp DH06DT chia sẻ, giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập trường thời gian thực đề tài Mặc dù chúng em cố gắng hoàn thành đề tài với tất nỗ lực, khơng tránh khỏi thiếu sót định Kính mong nhận bảo q Thầy Cơ góp ý chân thành bạn Kính chúc q thầy mạnh khoẻ, tiếp tục đạt nhiều thắng lợi giảng dạy, nghiên cứu khoa học nghiệp trồng người Xin chân thành cảm ơn! Tp.HCM, tháng 9-2010 Trần Thị Mai Loan Phí Thi Mơ MỤC LỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHƯƠNG TỔNG QUAN .1 1.1 Tại phải tìm hiểu CSDL Oracle? 1.2 Tại cần tìm hiểu CSDL Oracle góc độ Developer? 1.3 Tại xây dựng hệ thống tổng hợp thông tin Giá Nông Sản? 1.4 Developer CSDL Oracle cần có kỹ nào? 1.5 Mục tiêu luận văn CHƯƠNG 2.1 CÀI ĐẶT CSDL ORACLE TRÊN MÔI TRƯỜNG WINDOWS Cài đặt CSDL Oracle 2.1.1 Kiểm tra phần cứng 2.1.2 Cài đặt CSDL Oracle 2.2 Gỡ bỏ Oracle 13 CHƯƠNG 3.1 KIẾN TRÚC CỦA ORACLE 18 Oracle Instance 18 3.1.1 System Global Area (SGA) 18 3.1.2 Background Process (Tiến trình nền) 20 3.2 Oracle Database 20 3.2.1 Cấu trúc vật lý database : 21 3.2.2 Cấu trúc Logic Database 22 3.3 Quản Lý Giao Dịch Trong Oracle 24 3.3.1 Giới Thiệu Giao Dịch 24 3.3.2 Giao Dịch Trong Oracle 25 3.3.3 Tổng quan giao dịch autonomous(giao dịch tự trị) 28 3.4 3.4.1 Đối Tượng Trong Oracle(Schema Object) 29 Tổng Quan Về Schemas Schema Object 29 Quản Lý Schema Object 31 CHƯƠNG TẠO DATABASE TRONG ORACLE 72 4.1 Tạo Database 72 4.2 Lỗi xảy tạo database 76 4.3 Hủy Database 76 CHƯƠNG START VÀ SHUTDOWN DATABASE 78 5.1 Start Database 78 5.2 Shutdown Database 80 CHƯƠNG QUẢN LÝ USER VÀ BẢO MẬT DATABASE 82 6.1 Tầm Quan Trọng Của Việc Thiết Lập Chính Sách Bảo Mật Database 82 6.2 Tạo User Trong Oracle 82 6.2.1 Tạo User 82 6.2.2 Thay đổi (Cập nhật) User 84 6.2.3 Hủy User 85 6.3 Role 86 6.3.1 Giới Thiệu Role 86 6.3.2 Lợi Ích Của Việc Sử Dụng Role 87 6.3.3 Tạo Role 87 6.3.4 Thay đổi Role 90 6.3.5 Gán Role 91 6.3.6 Thu Hồi Role 91 6.3.7 6.4 Xóa Role 92 Profile 92 6.4.1 Khái niệm profile 92 6.4.2 Tạo Profile 93 6.4.3 Gán Profile Cho User 96 6.4.4 Thay đổi Profile 100 6.4.5 Xóa Profile 101 CHƯƠNG 7.1 QUẢN TRỊ CÁC FILE HỆ THỐNG 102 Control File 102 7.1.1 Giới Thiệu 102 7.1.2 Tạo Control File 103 7.1.3 Hủy Control File 106 7.2 TableSpace 107 7.2.1 Giới Thiệu TableSpace 107 7.2.2 Quản Lý Không Gian Trong TableSpace .108 7.2.3 Các Loại Tablespace 108 7.2.4 Các Thay đổi tablespace 110 7.2.5 Hủy TableSpace 111 7.3 Datafile Và TemplateFile 111 7.3.1 Khái niệm Datafile 111 7.3.2 Tạo Datafile 111 7.3.3 Mở Rộng Datafile 113 7.3.4 Di Chuyển Các Datafile 114 7.3.5 Hủy Datafile 116 CHƯƠNG 8.1 GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ PL/SQL 118 Tổng quan PL/SQL 118 8.1.1 Cú pháp lệnh PL/SQL 118 8.1.2 Khối lệnh PL/SQL 118 8.2 Lệnh lập trình PL/SQL đơn giản 119 8.2.1 Lệnh IF 119 8.2.2 Lệnh lặp LOOP không định trước 120 8.2.3 Lệnh lặp LOOP có định trước 121 8.2.4 Lệnh lặp WHILE 121 8.2.5 Lệnh GOTO nhảy vô điều kiện 122 8.3 Giới thiệu CURSOR 122 8.4 Kiểu liệu thông dụng 125 8.4.1 Kiểu liệu Table 125 8.4.2 Kiểu liệu Record 126 8.4.3 Sao lưu kiểu liệu dòng 127 8.4.4 Sao lưu kiểu liệu cột .127 8.4.5 Lệnh SELECT INTO .127 CHƯƠNG 9.1 GIỚI THIỆU CÁC HÀM , THỦ TỤC VÀ PACKAGE .129 Thủ Tục 129 9.1.1 Tạo thủ tục 129 9.1.2 Hủy bỏ thủ tục 130 9.1.3 Các bước lưu giữ thủ tục 131 9.2 Hàm .132 9.2.1 Tạo hàm 132 9.2.2 Thực hàm .133 9.2.3 Lợi ích việc sử dụng hàm 133 9.2.4 Một số hạn chế câu lệnh SQL 134 9.2.5 Hủy bỏ hàm 134 9.2.6 9.3 Hàm thủ tục 135 Package 136 9.3.1 Cấu trúc package 136 9.3.2 Tạo package 137 9.3.3 Hủy package 140 9.3.4 Lợi ích việc sử dụng package 140 9.3.5 Một số package chuẩn Oracle 141 CHƯƠNG 10 DATABASE TRIGGER 143 10.1 10.1.1 Tạo Trigger 143 Phân loại Trigger .143 -BEFORE trigger: .143 10.1.2 10.2 Lệnh tạo trigger 144 Quản lý Triger 146 10.2.1 Phân biệt database trigger 146 10.2.2 Thay đổi trạng thái database trigger -Cho phép/ khơng cho phép kích hoạt databse trigger 147 10.2.3 Huỷ bỏ trigger 148 10.2.4 Lưu ý sử dụng trigger 148 CHƯƠNG 11 TABLE VÀ CÁC LỆNH SQL VỀ TABLE 149 11.1 Lệnh tạo table 149 11.2 Một số Quy Tắc tạo table 150 11.2.1 Quy tắc đặt tên Object .150 11.2.2 Quy tắc tham chiếu đến Object 150 11.3 Các kiểu liệu 152 11.3.1 Kiểu CHAR 152 11.3.2 Kiểu VARCHAR2 152 11.3.3 Kiểu VARCHAR .152 11.3.4 Kiểu NUMBER 153 11.3.5 Kiểu FLOAT 153 11.3.6 Kiểu LONG 153 11.3.7 Kiểu DATE 153 11.3.8 Kiểu RAW kiểu LONG RAW 154 11.3.9 Kiểu ROWID 155 11.3.10 Kiểu MLSLABEL .155 11.3.11 Chuyển đổi kiểu Chuyển đổi mặc định 155 11.4 Ràng Buộc liệu table 156 11.4.1 NULL/NOT NULL 156 11.4.2 UNIQUE 157 11.4.3 PRIMARY KEY .157 11.4.4 FOREIGN KEY ( Referential ) 157 11.4.5 CHECK 158 11.5 Lệnh DDL Can Thiệp Tới Table 158 7.5.2 159 11.5.1 Chú dẫn cho table 160 11.5.2 Thay đổi tên object 160 11.5.3 Xóa liệu table .161 11.6 Các Lệnh thao tác liệu .161 11.6.1 Thêm dòng 161 11.6.2 Cập nhật dòng liệu .161 11.6.3 Xóa dòng liệu .162 11.6.4 Lỗi ràng buộc liệu 162 11.7 Lệnh điều khiển giao dịch 162 12.2 Thay đổi huỷ sequence Thay đổi sequence: ALTER SEQUENCE sequence_name INCREMENT BY integer START WITH integer [MAXVALUE integer] [MINVALUE integer] [CYCLE/NO CYCLE]; Huỷ sequence: DROP SEQUENCE sequence_name ; Hình 12-1 Giao diện drop sequence 166 CHƯƠNG 13 ỨNG DỤNG HỆ THỐNG GIÁ NÔNG SẢN 13.1 Mô tả chức hệ thống o Cho phép upload liệu giá nông sản tỉnh địa FTP o Báo cáo thốnggiá nông sản tỉnh o Thực load liệu, kiểm tra đọc ghi liệu từ file xuống CSDL o Cấu hình định dạng liệu theo yêu cầu khách hàng 13.2 Hoạt động hệ thống o Người dùng upload file liệu giá nơng sản theo định dạng chuẩn tỉnh o Hệ thống ghi nhận thông tin file upload lên hệ thống quy định lên server FTP o Đến thời điểm lập lịch sẵn hệ thống download file liệu server , sau kiểm tra định dạng nội dung, phù hợp hệ thống tiến hành đọc ghi liệu vào CSDL Nếu file không định dạng file bị lỗi liệu xuất thơng báo lỗi, gửi mail tới người có trách nhiệm liên quan Sau kết thúc dòng cơng việc hệ thống xuất thông báo cho admin biết kết Hệ thống tập trung xử lý định dạng file (config ) Trong phần kiểm tra liệu hệ thống tập trung vào phần kiểm tra checksum , điều giúp hạn chế file liệu trùng lắp dựa vào mã số file o Báo cáo thống kê định kỳ ( theo tháng, theo năm , theo tỉnh, theo giá …) giá o Admin thêm , xóa , sửa định dạng liệu (Config ) theo yêu cầu khách nông sản tỉnh theo yêu cầu hàng.Định dạng liệu cung cấp người sử dụng (ví dụ txt theo format là: tensp|dvt|gia tai cho|gia tai cho|tang(giam) ….) Từ định dạng hệ thống tự động phân tích, xử lý file liệu đưa vào 13.3 Các bảng CSDL: 167 o SUBJECTAREA: bảng thông tin miền liệu, chủ đề lương thực, o GROUP_: thông tin liệu nhóm liệu Ví dụ liệu theo o JOB_:bảng chứa thơng tin tác vụ thực thi hệ thống thực phẩm, thủy sản… tỉnh o CONFIG: cung cấp thông tin nguồn liệu file name, file path, file group id, job id, file format, file type, …kiểm sốt version Khi có version nguồn liệu thêm record vào bảng Một nguồn liệu thuộc nhiều GROUP_ SUBJECTAREA o HISTORY: ghi lại thông tin file liệu , hành động thực thi o CONTACT: bảng chứa thông tin liên hệ người có trách nhiệm o PROCESSLOG: cung cấp thông tin trạng thái Job , tiến trình o TEMPS: dùng để insert thơng tin file liệu upload lên server file liệu nguồn liệu Thơng tin bảng sử dụng q trình thơng báo thực thi hệ thống o SYSTEM_: gồm thông tin hệ thống địa server, user name, password để upload liệu server , định dạng liệu mà hệ thống đáp ứng , pattern để phân tích liệu 13.4 Mơ hình quan hệ bảng 168 PK SYS_ID SERVER_ADDRESS USERNAME PASSWORD FILE_TYPE PATTERN STATUS Job PK Job_ID Job_Name Job_Desc Status Effective_Date Frequency Group_ID Subject_Area_ID Config TEMPS SYSTEM_ PK File_ID PK Config_Name File_Type Group_ID Desc Status Source Destination Job_ID Version Type Frequence Last_Change Create_Date Format Pattern Config_ID Sent_Person Email Phone Last_Change_Date Create_Date Source_ Version_ Group_ID Subject_ID Send_Date File_Object Status Price_From Price_To Group PK PK Group_ID Group_Name Group_Decs Status Create_Date Last_Change_Date Subject_Area_ID ProcessLog Process_ID Process_Name Process_Desc Job_ID Process_State Error Job_State Create_Date SubjectArea PK Subject_Area_ID Subject_Area_Name Subject_Area_Decs Status Last_Change_Date Create_Date 13.5 Lược đồ Use case Hệ thống gồm actor : Customer, Admin, System 169 Contact Config_ID PK Contact_ID Config_ID Contact_Name Contact_Email Contact_Phone Contact_Address Create_Date Last_Change_Date History PK History_ID Name Config_ID Group_ID Version Line_Count Byte_Count Process_Status Checksum Record_Count Generate_By First_Record_Checksum Upload Login Admin Customer Config Report System Load 13.6 Đặc tả UseCase 13.6.1 Use case Login Mô tả Use case: o Actor: Customer, Admin o Dòng kiện chính: user điền đầy đủ thông tin form login hệ thống o Điều kiện tiên quyết: user phải kết nối Internet bao gồm username, password Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản user CSDL thông báo login thành công Hệ thống chuyển user qua trang chức tương ứng với role user o Dòng kiện phụ: user nhập sai username password hệ thống thông báo lỗi yêu cầu nhập lại 170 o Điều kiện kết thúc: User login thành công chuyển qua chức khác 13.6.2 Use case Upload liệu Mô tả Use case: Nhap file du lieu va thong tin upload false Nhan Upload true o Actor: Customer o Dòng kiện chính: Sau User đăng nhập thành công , hệ thống hiển thị o Điều kiện tiên quyết: User phải đăng nhập thành công trang nhập thông tin cho file liệu muốn upload bao gồm đường dẫn tới file liệu, họ tên người gửi, email người gửi, điện thoại, config name, liệu tỉnh nào, ngày upload, version User điền đầy đủ thơng tin nhấn Upload hệ thống thực chuyển file lên địa FTP server.Thơng báo thực Upload thành cơng cho người dùng o Dòng kiện phụ: 171 o Quá trình thực truyền liệu lên server không thành công , hệ thống o User nhập thông tin không , hệ thống yêu cầu User nhập lại thông báo Upload không thành công đề nghị User thực lại o Điều kiện kết thúc: Q trình Upload hồn thành hay User hủy bỏ trình upload 13.6.3 Use case Load liệu Mô tả Use case: kiểm tra cập nhật liệu từ file liệu server máy 172 Kiem tra dinh dang file true Tinh va kiem tra checksum khong trung Insert record vao History false trung checksum Doc ghi du lieu vao bang Cap nhat History Gui mail thong bao o Actor: System o Dòng kiện chính: o Điều kiện tiên quyết: Hệ thống phải kết nối máy chủ FTP Load file liệu server để kiểm tra tất tập tin Khi bắt đầu Job hệ thống insert record vào bảng ProcessLog với Process_Status = “start” Đầu tiên hệ thống kiểm tra định dạng file liệu có với bảng config 173 khơng Tiếp theo hệ thống tính toán kiểm tra checksum file liệu Hệ thống so sánh checksum file liệu với tập tin khác bảng History không trùng tạo record bao gồm thơng tin (tên file, Config_ID, Group_ID, Checksum, Version , …) insert vào bảng History, Process_Status = “Ready”, Record_Count = “1” , First_Record_Checksum = Checksum Đọc ghi liệu file vào bảng tương ứng với Config file Hồn thành xong cập nhật Process_Status = “Complete” bảng ProcessLog bảng History - Insert liệu thành cơng gửi mail thơng báo tới người có trách nhiệm liên quan bảng Contact o Dòng kiện phụ: Nếu file liệu có checksum giống với file liệu khác trước hệ thống thêm record vào bảng History với Record_Count = tổng số record có checksum, Processs_Status = “complete” Hệ thống không tiến hành đọc ghi liệu vào bảng - Nếu có lỗi xảy q trình thực thi cập nhật Process_Status = “Fail” bảng Process_Log History Sau hệ thống gửi email thơng báo đến người có liên quan kèm theo lỗi xảy o Điều kiện kết thúc: Hệ thống thực thành công tác vụ lỗi xảy , hệ thống ngắt kết nối 13.6.4 Use case Config Mơ tả Use case: chức thêm , xóa , sửa định dạng liệu 174 select ADD NEW CONFIG Nhap thong tin config vao form False Nhan Submit Hien thi ket qua o Actor: Admin 175 o Điều kiện tiên quyết: kết nối CSDL, login thành cơng với quyền quản trị hệ o Dòng kiện chính: Sau đăng nhập thành cơng , Admin thêm , xóa, o Để thêm định dạng liệu , Admin chọn ADD NEW CONFIG Hệ thống sửa config liệu thống hiển thị biểu mẫu để Admin nhập thông tin cho định dạng liệu bao gồm Config_Name, Format,File_Type, Group_ID, Description, Status , Source, Destination, Job_ID, Version,Frequence, Type, Last_Change_Date, Create_Date, Pattern Sau nhấn Submit hệ thống insert thêm record vào bảng Config thông báo thực thành công cho người Admin biết Sau insert thành công qua bước nhập thông tin liên hệ người có trách nhiệm liên quan đến hệ thống Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập thông tin bao gồm Contact_Name, Contact_Email, Contact_Phone, Contact_Address, Last_Change, Create_Date Nhấn submit hệ thống insert thêm record vào bảng Contact Hệ thống thực thành công hỏi người Admin có muốn thêm người liên hệ khơng Nếu có lặp lại bước vừa rùi Nếu khơng kết thúc usecase o o Dòng kiện phụ: Để xóa config Admin chọn Remove Config Hệ thống hiển thị form yêu cầu chọn remove config theo tên hay ID hay hiển thị tất Nếu chọn theo tên hệ thống cho Admin nhập name config cần remove sau thực tìm kiếm CSDL hiển thị kết tìm kiếm Admin chọn REMOVE hệ thống cập nhật lại Status record thành “Inactive” o Để sửa record bảng config , Admin chọn UPDATE Hệ thống hiển thị yêu cầu chọn update theo tên hay ID hay hiển thị tất Nếu chọn theo tên hệ thống cho Admin nhập name config cần remove sau thực tìm kiếm CSDL hiển thị kết tìm kiếm Admin chọn UPDATE hệ thống hiển thị thơng tin record mà Admin muốn sửa Sau nhấn Commit hệ thống tiến hành cập nhật thông tin record o Điều kiện kết thúc: Hệ thống thực thành công hay Admin chuyển qua usecase khác 176 13.6.5 Use case Report Mô tả Use case: báo cáo thống kê theo yêu cầu Report theo tinh,thang fail Nhan Submit success Hien thi ket qua o Actor:Admin, System o Dòng kiện chính: Admin chọn Report theo tháng, năm, theo o Điều kiện tiên quyết: Kết nối CSDL, Admin phải login thành công SUBJECTAREA ,theo tỉnh (Group), theo giá Hệ thống thực procedure để truy vấn CSDL trả kết thống kê cho người dùng o Dòng kiện phụ: Hệ thống khơng kết nối CSDL xuất thông báo lỗi kết nối yêu cầu thử lại sau o Điều kiện kết thúc:Hiển thị kết thống kê theo yêu cầu chuyển sang Usecase Hoặc hệ thống ngắt kết nối CSDL 177 CHƯƠNG 14 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI Kết đạt Trong thời gian qua với nỗ lực cố gắng nhóm luận văn, đạt kết sau: o Cài đặt Oracle database 11g o Tìm hiểu Oracle theo hướng Developer o Truy vấn sở liệu với câu lệnh SELECT o Quản lý đối tượng liệu sở liệu với câu lệnh DDL o Tạo CSDL Oracle cho hệ thống Giá Nông Sản o Truy vấn CSDL sử dụng ngôn ngữ PL/SQL o Thực thao tác liệu với câu lệnh DML o Xây dựng module tính toán sở liệu: Stored Procedure, Stored o Xây dựng Package khai thác số package Oracle cung cấp Function o Xây dựng hệ thống tổng hợp thông tin Giá Nông Sản với chức sau: - Cho phép User upload liệu lên FTP server - Hệ thống download, kiểm tra định dạng xử lý liệu người dùng up lên Cho phép thêm, xóa , sửa định dạng liệu theo yêu cầu người dùng - Cho phép thống kê report theo số yêu cầu đơn giản Luận văn thực tất nội dung CSDL Oracle 11g môi trường Windows Những vấn đề tồn Mặc dù nhóm luận văn cố gắng để hồn thành đề tài với tất nỗ lực số vấn đề chưa giải được: o Mới xử lý định dạng liệu file text 178 o Chưa report theo yêu cầu phức tạp o Chưa có liệu thực tế mà xây dựng hệ thống liệu giả lập Hướng phát triển o Xử lý thêm nhiều định dạng liệu xls, doc, docx, xml o Xây dựng hệ thống với liệu thực tế o Report theo điều kiện phức tạp 179 TÀI LIỆU THAM KHẢO o Oracle Database Concepts o Oracle Database Storage Administrator's Guide o Oracle Database Performance Tuning Guide o http://www.docstoc.com/docs/743833/Create-Oracle-10g-database-manual o Oracle Database PL/SQL Packages and Types Reference o Oracle Database Backup and Recovery User's Guide o Oracle Database PL/SQL Language Reference o http://dba-onweb.blogspot.com/2008/03/oracle-11g-creating-database-withasm.html 180 ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tìm Hiểu HQTCSDL Oracle Ứng Dụng Hệ Thống Giá Nông Sản Giáo viên hướng dẫn:... nhiều website giá nơng sản tổ chức, tỉnh chúng rời rạc Dựa nhu cầu cần có website cung cấp thông tin tổng hợp giá nông sản tỉnh nên chúng em phát triển ứng dụng Hệ thống Giá Nông Sản Hệ thống cho... .166 CHƯƠNG 13 ỨNG DỤNG HỆ THỐNG GIÁ NÔNG SẢN 167 13.1 Mô tả chức hệ thống 167 13.2 Hoạt động hệ thống 167 13.3 Các bảng CSDL: .167 13.4 Mơ hình quan hệ bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm Hiểu HQTCSDL Oracle Ứng Dụng Hệ Thống Giá Nông Sản, Tìm Hiểu HQTCSDL Oracle Ứng Dụng Hệ Thống Giá Nông Sản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn