XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE TƯƠNG TÁC WEBSITE VIETSAM.COM

70 16 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 11:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE TƯƠNG TÁC WEBSITE VIETSAM.COM GVHD : Th.S Nguyễn Đức Công Song Ngành : Cơng nghệ thơng tin Niên khố : 2007-2010 Lớp : LT07DT Sinh viên thực : Phạm Văn Khởi MSSV : 07430011 TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2010 ỨNG DỤNG IPHONE TƯƠNG TÁC WEBSITE VIETSAM.COM NĂM 2010 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………… NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………… LỜI CẢM ƠN Để luận văn hồn thành, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy, cô trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô khoa Công nghệ thơng tin trường tận tình giảng dạy, giúp đỡ tơi q trình học tập trường, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy Nguyễn Đức Công Song hướng dẫn thực đề tài Xin gửi lời cảm ơn bạn bè có góp ý để đề tài hồn thiện Cuối cùng, gửi lời tri ân tới ba mẹ sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục để có thành ngày hơm Sinh viên: Phạm Văn Khởi i TĨM TẮT -Tìm hiểu kiến trúc hệ điều hành iOS -Tìm hiểu kỹ thuật lập trình mơi trường iPhone sử dụng cơng cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng XCode -Tìm hiểu ngơn ngữ lập trình Objective-C -Tìm hiểu khái niệm, thuật ngữ, chức website http://www.vietsam.com -Tìm hiểu API webservice webserver VietSam cung cấp -Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng cho phép người sử dụng thực thao tác ứng dụng web môi trường iPhone ii MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1.Mục đích: 1.2.Giới thiệu website vietsam.com: 1.2.1.CrossLeads gì? 1.2.2.Những có lợi ích việc sử dụng vietsam.com? 1.2.3.Croadleads sinh tiền cho nào? .2 1.2.4.Phí tìm kiếm gì? Là tiền cung cấp để trao đổi cho nghiệp vụ hướng dẫn 1.2.5 Làm tơi nhận lệ phí giới thiệu tơi? 1.2.6 Một yêu cầu giới thiệu gì? 1.2.7 Tơi có phải cung cấp khoản lệ phí giới thiệu với danh sách đề nghị giới thiệu tôi? CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU .4 2.1.Kiến trúc, mơi trường cơng cụ lập trình 2.1.1.Tổng quan iOS: 2.1.1.1 iOS Technology Layers 2.1.1.2.Viết codecho iOS 2.1.2 Công cụ phát triển cho iOS 2.1.2.1.Xcode 2.1.2.2 InterfaceBuilder 2.1.2.3.Tạo ứng dụng Iphone .7 3.1 Ngôn ngữ Objective-C 3.1.1 Đặc điểm 3.1.2 Phương thức 3.1.3 Lớp đối tượng 3.1.4 Exception handler 11 3.1.5 Categories 11 3.1.6 Protocals: Giao diện 14 3.1.7 Properties 20 iii 3.1.8 Kiểu id 21 3.1.9 Ép kiểu động 21 3.1.10 Constructors 22 3.1.11 Đa hình 24 3.1.12 Quản lý nhớ 25 3.2 Một số khái niệm ứng dụng 30 3.3.Tìm hiểu API CrossLeads 30 3.3.1 http://www.vietsam.com/my_requests/page 30 3.3.2 http://www.vietsam.com/my_responses/page 31 3.3.3 http://www.vietsam.com/detail_referral/referral_id 31 3.3.4 http://www.vietsam.com/get_refers/referral_id 31 3.3.5 http://www.vietsam.com/get_history/refer_id 31 3.3.6 http://www.vietsam.com/add_referral 31 3.3.7 http://www.vietsam.com/response_refer 32 3.3.8 http://www.vietsam.com/share_referral: chia sẻ referral 32 3.3.9 http://www.vietsam.com/api/bookmark_referral : 32 3.3.10 http://www.vietsam.com/api/my_feed 32 3.3.11 http://www.vietsam.com/api/my_board 32 3.3.12 http://www.vietsam.com/api/inbox 32 3.3.13 http://www.vietsam.com/api/sent 32 3.3.14 http://www.vietsam.com/api/detail_mbox/item_id 32 3.3.15 http://www.vietsam.com/api/delete_mbox 32 3.3.16 http://www.vietsam.com/api/compse_mbox 32 3.3.17 http://www.vietsam.com/api/search 33 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CHƯƠNG TRÌNH 34 3.1 Chức 34 3.2 Mơ hình hoạt động 34 3.3 Cơ chế hoạt động 34 3.4 Phân tích Use-case 35 3.4.1.Lược đồ user-case tổng quát: 35 3.4.2.Chức usecase: 35 iv 3.4.2.1.Tạo referral: 35 3.4.2.2 Share referral: 36 3.4.2.3 Refer referral: 36 3.4.2.4 Reply refer: 36 3.4.2.5 Close referral: 36 3.4.2.6 Bookmark referral: 37 3.4.2.7 Unbookmark referral: 37 3.4.2.8 Search referral: 37 3.5 Quá trình hoạt động: 38 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU .40 4.1.Khi yêu cầu lấy referral: 40 4.2.Khi yêu cầu lấy thông tin chi tiết referral: 42 4.3.Khi lấy refer: 43 4.3.1.Cấu trúc xml: 43 4.3.2.Giải thích cấu trúc 43 4.4.Khi lấy lịch sử giao dịch refer: 44 4.5 Khi lấy message inbox/sent item: 45 4.5.1.Cấu trúc xml: 45 4.5.1.Giải thích thành phần: 46 CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN .47 5.1 Màn hình 47 5.2 Màn hình My request 48 5.3 Màn hình chi tiết referral 49 5.4 Màn hình lịch sử giao dịch refer 50 5.5 Màn hình tạo referral 51 5.6 Màn hình phản hồi refer 52 5.7 Màn hình share referral 53 5.8 Màn hình inbox 54 5.9 Màn hình gửi message 55 5.10 Màn hình my board 56 5.11 Màn hình my feed 57 v 5.12 Màn hình chi tiết my board 58 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN 59 6.1.Kết đạt 59 6.2.Hạn chế 59 6.3.Hướng phát triển 59 PHỤ LỤC .60 vi XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE TƯƠNG TÁC WEBSITE VIETSAM.COM 228 RE: Request to Connect Nice to make friend with you On 07/21/2010 16:11 pmkhoi@gmail.com wrote: Hi Khoi Pham, 1 07/22/2010 http://localhost/crossleads/images/avatar/default.jpg 4.5.1.Giải thích thành phần: -id: mã message -subject: tiêu đề message -content: nội dung message -is_read: cho biết trạng thái message đọc hay chưa GVHD: ThS Nguyễn Đức Công Song 46 SVTH: Phạm Văn Khởi XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE TƯƠNG TÁC WEBSITE VIETSAM.COM CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN 5.1 Màn hình GVHD: ThS Nguyễn Đức Cơng Song 47 SVTH: Phạm Văn Khởi XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE TƯƠNG TÁC WEBSITE VIETSAM.COM 5.2 Màn hình My request GVHD: ThS Nguyễn Đức Công Song 48 SVTH: Phạm Văn Khởi XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE TƯƠNG TÁC WEBSITE VIETSAM.COM 5.3 Màn hình chi tiết referral GVHD: ThS Nguyễn Đức Cơng Song 49 SVTH: Phạm Văn Khởi XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE TƯƠNG TÁC WEBSITE VIETSAM.COM 5.4 Màn hình lịch sử giao dịch refer GVHD: ThS Nguyễn Đức Công Song 50 SVTH: Phạm Văn Khởi XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE TƯƠNG TÁC WEBSITE VIETSAM.COM 5.5 Màn hình tạo referral GVHD: ThS Nguyễn Đức Công Song 51 SVTH: Phạm Văn Khởi XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE TƯƠNG TÁC WEBSITE VIETSAM.COM 5.6 Màn hình phản hồi refer GVHD: ThS Nguyễn Đức Công Song 52 SVTH: Phạm Văn Khởi XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE TƯƠNG TÁC WEBSITE VIETSAM.COM 5.7 Màn hình share referral GVHD: ThS Nguyễn Đức Công Song 53 SVTH: Phạm Văn Khởi XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE TƯƠNG TÁC WEBSITE VIETSAM.COM 5.8 Màn hình inbox GVHD: ThS Nguyễn Đức Công Song 54 SVTH: Phạm Văn Khởi XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE TƯƠNG TÁC WEBSITE VIETSAM.COM 5.9 Màn hình gửi message GVHD: ThS Nguyễn Đức Công Song 55 SVTH: Phạm Văn Khởi XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE TƯƠNG TÁC WEBSITE VIETSAM.COM 5.10 Màn hình my board GVHD: ThS Nguyễn Đức Công Song 56 SVTH: Phạm Văn Khởi XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE TƯƠNG TÁC WEBSITE VIETSAM.COM 5.11 Màn hình my feed GVHD: ThS Nguyễn Đức Công Song 57 SVTH: Phạm Văn Khởi XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE TƯƠNG TÁC WEBSITE VIETSAM.COM 5.12 Màn hình chi tiết my board GVHD: ThS Nguyễn Đức Công Song 58 SVTH: Phạm Văn Khởi XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE TƯƠNG TÁC WEBSITE VIETSAM.COM CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN 6.1.Kết đạt -Chương trình đáp ứng phần lớn chức mà Vietsam.com có -Giao diện đơn giản, dễ sử dụng -Chương trình có giao diện thể hai ngơn ngữ: tiếng Anh tiếng Việt 6.2.Hạn chế Do thời gian có hạn, phần mềm chưa đáp ứng đầy đủ chức website như: -Tích hợp hệ thống toán trực tuyến -Thực module group -Mời bạn bè tham gia 6.3.Hướng phát triển -Tích hợp hệ thống toán trực tuyến -Bổ sung module group -Bổ sung thêm chức mời bạn bè tham gia hệ thống GVHD: ThS Nguyễn Đức Công Song 59 SVTH: Phạm Văn Khởi XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE TƯƠNG TÁC WEBSITE VIETSAM.COM PHỤ LỤC 1.Sách tham khảo: -iOS Application Programming Guide, Apple -iPhone Advanced Projects, nhiều tác giả, nhà xuất Apress 2.Website tham khảo: -http://cocoadevcentral.com/d/learn_objectivec/ -http://developer.apple.com/library/ios -http://three20.org GVHD: ThS Nguyễn Đức Công Song 60 SVTH: Phạm Văn Khởi ... Văn Khởi XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE TƯƠNG TÁC WEBSITE VIETSAM.COM Khi xây dựng ứng dụng với Xcode, bạn chạy môi trường giả lập trước, iPhone Simulator cung cấp môi trường cục thử nghiệm ứng dụng bạn... chạy 2.1.2.3.Tạo ứng dụng Iphone Ở mức độ cao, trình cho việc tạo ứng dụng iPhone tương tự việc tạo ứng dụng Mac OS X Cả hai sử dụng công cụ tương tự nhiều thư viện giống Mặc dù tương tự, có khác... Công Song SVTH: Phạm Văn Khởi XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE TƯƠNG TÁC WEBSITE VIETSAM.COM quản lý file, hoạt động mạng, …Framework UIKit cung cấp hạ tầng trực quan cho ứng dụng bạn, gồm lớp cho windows,
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE TƯƠNG TÁC WEBSITE VIETSAM.COM, XÂY DỰNG ỨNG DỤNG IPHONE TƯƠNG TÁC WEBSITE VIETSAM.COM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn