TÌM HIỂU VÀ MỞ RỘNG OPENBRAVO ĐỂ TRIỂN KHAI ERP CHO DOANH NGHIỆP

200 50 0
  • Loading ...
1/200 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 11:50

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU MỞ RỘNG OPENBRAVO ĐỂ TRIỂN KHAI ERP CHO DOANH NGHIỆP Ngành : Hệ thống thông tin Niên khoá : 2006-2010 Lớp : DH06DTH Sinh viên thực : Nguyễn Thị Gấm Tăng Nguyên Hạnh Nguyễn Hồng Phúc Trương Thành Trung TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2010   BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU MỞ RỘNG OPENBRAVO ĐỂ TRIỂN KHAI ERP CHO DOANH NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Lê Phi Hùng Nguyễn Thị Gấm Tăng Nguyên Hạnh Nguyễn Hoàng Phúc Trương Thành Trung TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2010   LỜI CẢM ƠN Lời cảm ơn đầu tiên, chúng em xin kính gửi đến Cha Mẹ, Người dạy dỗ nuôi nấng để chúng em đạt kết hôm Để có kiến thức hồn thành đề tài này, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám Hiệu tồn thể Thầy Cơ Khoa Cơng Nghệ Thông Tin – Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho chúng em suốt trình học tập nghiên cứu trường Đặc biệt nhóm em chân thành cảm ơn Thầy Lê Phi Hùng hết lòng hướng dẫn nhóm em suốt trình thực nội dung luận văn Bên cạnh giúp đỡ nhiệt tình Cô Nguyễn Thanh Thủy; anh chị triển khai viên ERP tạo điều kiện cho chúng em tiếp xúc với kinh nghiệm thực tế bổ ích, hiểu nhiều vấn đề mà có lẽ khơng sách nói đến nhóm em xin trân trọng gởi lời cảm ơn đến Thầy Phạm Văn Tính, Thầy giới thiệu nhóm em làm việc với doanh nghiệp thực tế, hỗ trợ thầy giúp cho luận văn nhóm em thêm phần giá trị Chúng em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người thân gia đình, bạn bè động viên tạo điều kiện giúp chúng em trình học tập sống Mặc dù chúng em cố gắng hoàn thành đề tài với tất nỗ lực, chắn không tránh khỏi thiếu sót định Nhóm em kính mong nhận bảo q Thầy Cơ góp ý chân thành bạn Kính chúc quý thầy cô mạnh khoẻ, tiếp tục đạt nhiều thắng lợi giảng dạy, nghiên cứu khoa học nghiệp trồng người Xin chân thành cảm ơn! TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2010 Nhóm Sinh viên Nguyễn Thị Gấm – Tăng Nguyên Hạnh Nguyễn Hoàng Phúc – Trương Thành Trung   MỤC LỤC DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC HÌNH vi DANH MỤC CÁC BẢNG ix TÓM TẮT x CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 GIỚI THIỆU 1.2 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.3 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.3.1 KHÁCH QUAN 1.3.2 CHỦ QUAN 1.4 MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI 1.5 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.6 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.7 CÁC VẤN ĐỀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU 1.8 CẤU TRÚC KHÓA LUẬN VĂN CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ERP 2.1 ERP LÀ GÌ ? 2.1.1 KHÁI NIỆM ERP 2.1.2 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA ERP 2.1.3 PHÂN LOẠI CÁC HỆ THỐNG ERP TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 2.1.4 KIẾN TRÚC CỦA HỆ THỐNG ERP 2.1.5 VAI TRÒ CỦA ERP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 10 2.1.6 LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP KHI ÁP DỤNG ERP 11 2.1.7 CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG ERP 13 2.1.8 PHÂN HỆ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH-KẾ TỐN 13 2.1.9 PHÂN HỆ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 18 2.1.10 PHÂN HỆ QUẢN LÝ SẢN XUẤT 19 2.1.11 PHÂN HỆ QUẢN LÝ MUA SẮM 21 2.1.12 PHÂN HỆ QUẢN LÝ BÁN HÀNG 24 2.1.13 PHÂN HỆ QUẢN LÝ KHO 26 2.1.14 CÁC PHẦN MỀM ERP PHỔ BIẾN HIỆN NAY 29 2.2 CRM LÀ GÌ ? 35 2.2.1 KHÁI NIỆM CRM 35 2.2.2 TẦM QUAN TRỌNG CỦA CRM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 36 i    2.2.3 LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP KHI SỬ DỤNG CRM 37 2.2.4 QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP CRM 38 2.3 TRIỂN KHAI ERP CHO DOANH NGHIỆP 41 2.3.1 HIỆN TRẠNG CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 41 2.3.2 THỜI ĐIỂM ÁP DỤNG ERP 43 2.4 NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI TRIỂN KHAI ERP 43 2.4.1 CÁC MỤC TIÊU TRỌNG TÂM 44 2.4.2 MỘT SỐ NGUYÊN TẮC GIÚP DOANH NGHIỆP KIỂM SOÁT DỰ ÁN ERP 44 2.5 QUY TRÌNH TRIỂN KHAI ERP TRÊN THỰC TẾ 45 2.5.1 CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI DỰ ÁN ERP Ở PHÍA DOANH NGHIỆP 45 2.5.2 CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP TỪ PHÍA BÊN TRIỂN KHAI 47 2.5.3 THỜI LƯỢNG CẦN THIẾT ĐỂ HOÀN THÀNH DỰ ÁN 51 2.6 MỘT SỐ LƯU Ý KHI TRIỂN KHAI CÁC PHÂN HỆ TRONG ERP 51 2.6.1 PHÂN HỆ TÀI CHÍNH-KẾ TỐN 51 2.6.2 PHÂN HỆ MUA SẮM 53 2.6.3 PHÂN HỆ SẢN XUẤT 55 2.6.4 PHÂN HỆ BÁN HÀNG 57 2.6.5 PHÂN HỆ QUẢN LÝ KHO-VẬT TƯ 58 2.7 TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG ERP 60 2.7.1 KHẢO SÁT KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ERP 60 2.7.2 KIỂM SỐT Q TRÌNH SAU TRIỂN KHAI 61 2.7.3 KHAI THÁC TỐI ƯU HỆ THỐNG ĐANG VẬN HÀNH 62 2.7.4 CÁC BƯỚC GIÚP TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG ERP 62 CHƯƠNG 3: TÌM HIỂU OPENBRAVO VỀ MẶT CHỨC NĂNG 64 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ OPENBRAVO 64 3.2 CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH 64 3.2.1 QUẢN LÝ MASTER DATA 65 3.2.2 QUẢN LÝ MUA SẮM 65 3.2.3 QUẢN LÝ KHO HÀNG 66 3.2.4 QUẢN LÝ DỰ ÁN DỊCH VỤ 66 3.2.5 QUẢN LÝ SẢN XUẤT 66 3.2.6 QUẢN LÝ BÁN HÀNG QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG (CRM) 67 3.2.7 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TỐN 67 3.2.8 HỆ THỐNG HỖ TRỢ KINH DOANH THÔNG MINH (BI) 67 3.2.9 CÁC TÍNH NĂNG KHÁC 67 3.3 ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG TỪNG PHÂN HỆ 68 ii    3.3.1 PHÂN HỆ QUẢN LÝ BÁN HÀNG 68 3.3.2 PHÂN HỆ QUẢN LÝ MUA SẮM 72 3.3.3 PHÂN HỆ QUẢN LÝ MRP (Material Requirements Planning) 74 3.3.4 PHÂN HỆ QUẢN LÝ SẢN XUẤT 82 3.3.5 PHÂN HỆ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 86 3.3.6 PHÂN HỆ QUẢN LÝ DỰ ÁN DỊCH VỤ 98 3.4 QUY TRÌNH DỰNG DỮ LIỆU CHO DOANH NGHIỆP TRONG OPENBRAVO 104 3.4.1 GIỚI THIỆU 104 3.4.2 PHẠM VI 104 3.4.3 QUY TRÌNH DỰNG DỮ LIỆU 104 3.5 HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI OPENBRAVO 108 3.6 ĐÁNH GIÁ VỀ OPENBRAVO 108 3.6.1 QUAN HỆ GIỮA OPENBRAVO VỚI COMPIERE 108 3.6.2 MỘT VÀI SỐ LIỆU 110 3.6.3 HẠN CHẾ 115 CHƯƠNG 4: TÌM HIỂU OPENBRAVO VỀ MẶT KIẾN TRÚC 118 4.1 TỔNG QUAN VỀ OPENBRAVO 118 4.1.1 KIẾN TRÚC CỦA OPENBRAVO 118 4.1.2 MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN OPENBRAVO 119 4.2 CÁC CÔNG NGHỆ TRONG OPENBRAVO 121 4.2.1 CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 121 4.2.2 CÁC NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ OPENBRAVO 123 4.3 NHỮNG KHÁI NIỆM CHÍNH TRONG OPENBRAVO 126 4.3.1 APPLICATION DICTIONARY 126 4.3.2 SOURCE CODE 127 4.3.3 BINARIES 127 4.3.4 DATABASE 127 4.3.5 XML MODEL 128 4.3.6 MERCURIAL 128 4.3.7 DEPLOY MODES 128 4.4 CẤU TRÚC SOURCE CODE OPENBRAVO 129 4.4.1 THƯ MỤC BUILD 129 4.4.2 THƯ MỤC CONFIG 130 4.4.3 THƯ MỤC DOCS 130 4.4.4 THƯ MỤC LEGAL 130 4.4.5 THƯ MỤC LIB 130 iii    4.4.6 THƯ MỤC MODULES 130 4.4.7 THƯ MỤC REFERENCEDATA 131 4.4.8 THƯ MỤC SRC 131 4.4.9 THƯ MỤC SRC-CORE 131 4.4.10 THƯ MỤC SRC-DB 132 4.4.11 THƯ MỤC SRC-DIAGNOSTICS 132 4.4.12 THƯ MỤC SRC-GEN 133 4.4.13 THƯ MỤC SRC-TEST 133 4.4.14 THƯ MỤC SRC-TRL 133 4.4.15 THƯ MỤC SRC-WAD 133 4.4.16 THƯ MỤC SRCAD 134 4.4.17 THƯ MỤC TEMP 134 4.4.18 THƯ MỤC WEB 134 4.5 PHÁT TRIỂN MODULE MỚI TRONG OPENBRAVO 134 4.5.1 GIỚI THIỆU VỀ MODULARITY 134 4.5.2 MỤC ĐÍCH CỦA MODULARITY 134 4.5.3 CÁC THÀNH PHẦN CỦA MODULE 134 4.5.4 QUY TRÌNH ĐỂ PHÁT TRIỂN MỘT MODULE 135 CHƯƠNG 5: TRIỂN KHAI OPENBRAVO CHO CÔNG TY NGỌC PHÚC 146 5.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 146 5.2 CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CỦA CÔNG TY 146 5.3 BẢN ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM OPENBRAVO 147 5.3.1 YÊU CẦU CHỨC NĂNG 147 5.3.2 YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG 148 5.4 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI OPENBRAVO CHO CÔNG TY NGỌC PHÚC 148 5.5 YÊU CẦU KĨ THUẬT 149 5.5.1 PHẦN CỨNG 149 5.5.2 MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN 150 5.6 KIẾN TRÚC PHẦN MỀM 150 5.7 CÁC YÊU CẦU KHÁC 151 CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC HƯỚNG PHÁT TRIỂN 152 6.1 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 152 6.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN 155 TÀI LIỆU THAM KHẢO 158 PHỤ LỤC PHỤ LỤC iv    DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT AD Application Dictionary CRM Customer Relationship Management DAL Data Access Layer ERP Enterprise Resource Planning J2EE Java To Enterprise Edition IDE Integrated Development Environment MDD Model Driven Development MRP Meterial Requirement Planning MVC Model View Controller POS Point Of Sales REST Representation State Transfer SCM Source Code Management SCM Supply Chain Management SME Small Medium Enterprise SOA Service-Oriented Architecture SQLC Structured Query Language Compiler WAD Wizard for Application Development XHTML Extensible Hypertext Markup Language XML eXtensible Markup Language v    DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Q trình triển khai ERP Hình 2.2: Kiến trúc hệ thống ERP Hình 2.3: hình ERP doanh nghiệp Việt Nam 10 Hình 2.4:Mơ hình quy trình sản xuất phân hệ sản xuất 21 Hình 2.5: Quy trình mua sắm .22 Hình 2.6: Quy trình bán hàng 24 Hình 2.7: Các cách kiểm sốt vật tư 28 Hình 2.8: Các chức Compiere 30 Hình 2.9: Phần mềm ERP: Opentaps 31 Hình 2.10 : Phần mềm xTuple 32 Hình 2.11: Phần mềm ERP: OpenERP 33 Hình 2.12: Sản phẩm ERP: Jfire 34 Hình 2.13: CRM .35 Hình 2.14: Chức CRM 36 Hình 2.15: Quy trình tác nghiệp CRM .38 Hình 2.16: Bản nghiên cứu kết triển khai ERP năm 2008 60 Hình 3.1: Các chức OpenBravo ERP 65 Hình 3.2: Quy trình nghiệp vụ bán hàng 69 Hình 3.3: Quy trình nghiệp vụ mua hàng 73 Hình 3.4 : Các hình ảnh từ Google Trends .110 Hình 4.1: Kiến trúc OpenBravo 118 Hình 4.2: Ba Cách phát triển mã nguồn OpenBravo .120 Hình 4.3: Quy trình build source code OpenBravo 121 Hình 4.4: Cấu trúc project openbravo 129 Hình 4.5: Cấu trúc thư mục build 130 Hình 4.6: Cấu trúc thư mục config 130 Hình 4.7: Cấu trúc thư mục modules .131 Hinh 4.8: Cấu trúc thư mục referencedata .131 vi    Hình 4.9: Cấu trúc thư mục src 131 Hình 4.10: Cấu trúc thư mục src-core 132 Hình 4.11: Cấu trúc thư mục src-db .132 Hình 4.12: Cấu trúc thư mục diagnostics .133 Hình 4.13: Cấu trúc thư mục src-gen .133 Hình 4.14: Cấu trúc thư mục src-test .133 Hình 4.15: Cấu trúc thư mục src-trl 133 Hình 4.16: Cấu trúc thư mục src-wad 134 Hình 4.17: Cấu trúc thư mục web 134 Hình 4.18: Đăng ký module OpenBravo 136 Hình 4.19: Tab Dependency cửa sổ Module 138 Hình 4.20: Tab Java Package cửa sổ Module .138 Hình 4.21: Tab DB Prefix cửa số Module 138 Hình 4.22: Cửa sổ Window 140 Hình 4.23: Cửa sổ Table 140 Hình 4.24: Cửa sổ Reference 141 Hình 4.25: Cấu trúc thư mục source module thêm vào .143 Hình 4.26: Cấu trúc thư mục mặc định module phát triển .144 Hình – Enviroment Variable .1 Hình – New System Variable Hình – New System Variable Hình – New System Variable Hình – Tạo workspace .12 Hình – Chọn Import Source 14 Hình - Import tập tin preference .14 Hình – Cấu Hình Runtime 15 Hình – Cấu Hình Validation 15 Hình – Cấu Hình Compiler .16 Hình – Cấu Hình Content Types .16 Hình – Cấu Hình Workspace 17 Hình 10 – Cấu hình Server Tomcat .19 vii    org.eclipse.platform -framework plugins/org.eclipse.osgi_3.4.2.R34x_v20080826-1230.jar -vmargs -Dosgi.requiredJavaVersion=1.5 -Xms40m -Xmx512m -XX:MaxPermSize=128m ¾ Nếu máy tính RAM 2G -showsplash org.eclipse.platform -framework plugins/org.eclipse.osgi_3.4.2.R34x_v20080826-1230.jar -vmargs -Dosgi.requiredJavaVersion=1.5 -Xms40m -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=256m B4 ECLIPSE WORKBENCH Tải tâp tin workbench.xml Sau chép vào thư mục your_worspace_path/.metadata/.plugins/org.eclipse.ui.workbench Eclipse Chú ý : Nếu bạn tạo lại workspace bạn phải thực lại bước B5 : ECLIPSE WORKSPACE Mở Eclipse truy xuất vào workspace mà bạn tạo thực bước sau: ¾ Tải tập tin openbravo-eclipse-prefs.epf cho Openbravo 2.50 ¾ Sau import vào workspace cách vào File > Import, chọn General > Preferences nhấp vào Next 13   Hình – Chọn Import Source ¾ Chỉ đến tập tin openbravo-eclipse-prefs.epf , chọn Import all nhấp vào nút Finish Hình - Import tập tin preference ¾ Sau copy tập tin tin stax-api-1.0.1.jar wstx-asl-3.0.2.jar vào thư mục lib thư mục Apache Ant Eclipse IDE (thường eclipse/plugins/org.apache.ant/lib/) Sau đó, vào Window > Preferences 14   chọn Ant > Runtime > Ant Home Entries (Default) Nhấp vào nút Add External JARs chọn tập tin stax-api-1.0.1.jar wstx-asl-3.0.2.jar Hình – Cấu Hình Runtime ¾ Nhấp vào Window > Preferences vào Validation Bỏ chọn Allow projects to override these preference settings and chọn Suspend all validators Hình – Cấu Hình Validation 15   ¾ Chọn Window > Preferences sau Java > Compiler bạn phải chọn phiên 1.6 mục Compiler compliance level Hình – Cấu Hình Compiler ¾ Chọn Window > Preferences Nhấp vào General > Content Types sau chọn Text > XML Nhấn vào nút Add (nút bên phải giữa) nhập *.xsql vào hộp thoại File type nhấn nút OK ¾ Làm tương tự với *.jrxml *.fo Hình – Cấu Hình Content Types ¾ Window > Preferences > General > Workspace.Sau làm sau Bỏ chọn : Build automatially 16   Chọn : Refesh automatially Mục Text file encoding chọn: UTF-8 Mục New text file line delimiter chọn : UNIX Hình – Cấu Hình Workspace B6: IMPORTING OPENBRAVO INTO ECLISPE Chúng ta cần import project vào workspace : openbravo, OpenbravoCore, OpenbravoWAD OpenbravoTrl • Tải source code OpenbravoERP-2.50MP_version.tar.bz2 (version từ 12 trở đi.) Giải nén tập tin vào workspace đổi tên thành openbravo • Sau vào thư mục openbravo workspace thực bước sau: • Vào thư mục config thay đổi tên tập tin sau: • Đổi tên tập tin Openbravo.properties.template thành Openbravo.properties • Mở file Openbravo.properties đổi nội dung trường bbdd.systemPassword = mật systemUser PosgreSQL database • Đổi tập tin Format.xml.template -> Format.xml 17   • • Đổi tập tin log4j.lcf.template -> log4j.lcf Tương tự vào thư mục setting đổi tên org.eclipse.wst.common.component.template thành org.eclipse.wst.common.component Đổi tên tập tin classpath.template trở thành tập tin classpath Import Openbravo Project • Vào File > Import • Tại cửa sổ Import, chọn General > Existing Projects into Workspace , sau nhấn vào nút Next • Chỉ đến thư mục openbravo tồn workspace nhấn vào nút OK Sau nhấn nút Finish Import OpenbravoCore • Vào File > Import • Tại cửa sổ Import, chọn General > Existing Projects into Workspace , sau nhấn vào nút Next • Chỉ đến thư mục src-core tồn thư mục openbravo workspace nhấn vào nút OK Sau nhấn nút Finish Import OpenbravoWAD • Vào File > Import • Tại cửa sổ Import, chọn General > Existing Projects into Workspace , sau nhấn vào nút Next • Chỉ đến thư mục src-wad tồn thư mục openbravo workspace nhấn vào nút OK Sau nhấn nút Finish Import OpenbravoTrl • Vào File > Import • Tại cửa sổ Import, chọn General > Existing Projects into Workspace , sau nhấn vào nút Next • Chỉ đến thư mục src-trl tồn thư mục openbravo workspace nhấn vào nút OK Sau nhấn nút Finish Định nghĩa Server Tomcat 18   Trong thẻ Server ,nhấp chuột phải chịn New > Servers Hình 10 – Cấu hình Server Tomcat • Tại cửa sổ Define a New Server , chọn Apache > Tomcat v6.0 Server sau nhấp vào nút Next Hình 11 – Cấu hình Server Tomcat • Chỉ đến đường dẫn cài đặt Tomcat installation directory bạn sau nhấn Next 19   Hình 12 – Cấu hình Server Tomcat • Tại cửa sổ Add and Remove projects chọn openbravo từ danh sách Available projects sau nhấp vào nút Add Hình 13 – Cấu hình Server Tomcat ¾ Khi openbravo project di chuyển tới mục Configured projects , nhấn nút Finish 20   Hình 14 – Cấu hình Server Tomcat Bây Tomcat v6.0 Server có sẵn thẻ Servers Hình 15 – Cấu hình Server Tomcat Nhấp chuột phải lên chọn Open 21   Hình 16 – Cấu hình Server Tomcat Tại cửa sổ OverView ta làm việc sau Hình 17 – Cấu hình Server Tomcat Tại Server Location bạn chọn mục : Use custom location(does not modify Tomcat installation) Nhập vào Server path : tomcat Deploy path : webapps Tại mục Server Options chọn : Serve modules without publishing 22   Sau lưu lại cách nhấn Ctrl+S nút Save cơng cụ đóng tập tin Overview lại B7: COMPILING AND BUIDLING OPENBRAVO Trước Compiling and building • Bạn phải chắn bên thẻ Project Explorer có phần sau: ƒ openbravo project ƒ OpenbravoCore project ƒ OpenbravoTrl project ƒ OpenbravoWAD project ƒ Servers folder ¾ Vào Run > External Tools kiểm tra lệnh Ant: ¾ eclipse.install.source ¾ create.database ¾ eclipse.trl.lib ¾ eclipse.wad.lib ¾ eclipse.compile.complete Hình 18 – Các lệnh thực thi Ant 23   • Nếu khơng có danh sách lệnh Ant : Chọn Run > External Tools > Organize Favorites nhấn nút Add để thêm lệnh Ant vào danh sách o Nhấp chuột phải vào openbravo project BuildPath > Configure Build Path > Libraries > Add Library>Server Rumtimer-> Apache Tomcat_version o Nếu khơng có Apache Tomcat_version ,bạn phải vào Windows-> Reference-> Server> Runtime Enviroment để thêm Apache Tomcat Server lặp lại bước Hình 19 - Cấu hình đường dẫn Compile and build Openbravo ERP sử dụng Eclipse IDE Có cách để compile and build Cỏch : ắ Chn Run > External Tools > eclipse.install.source Ant ¾ Trong thẻ Console bạn thấy trình compile and build kết thúc q trình bạn thấy thơng điệp BUILD SUCCESSFUL 24   ¾ Trong q trình thực compile and build bạn thấy biểu tượng bên trái project : openbravo, OpenbravoTrl,OpenbravoWAD khơng xuất • Cách : Bạn thực lệnh theo thứ tự sau: o OpenbravoCore project o The database o OpenbravoWAD project o OpenbravoTrl project o openbravo project OpenbravoCore Tại mục Project Explorer , chọn OpenbravoCore project sau Project > Build Project Database Vào Run > External Tools sau nhấp chọn create.database Xem q trình compile and build thẻ Console Nếu thuộc tính database giống với cấu hình tập tin Openbravo.properties tiến trình create.database thơng báo kết BUILD SUCCESSFUL OpenbravoWAD Chọn Run > External Tools > eclipse.wad.lib Xem trình compile and build thẻ Console Kiểm tra sau kết thúc thấy kết BUILD SUCCESSFUL Trong trình compile and build bạn thấy biểu tượng bên trái project : OpenbravoWAD khơng xuất OpenbravoTrl Chọn Run > External Tools > eclipse.trl.lib Xem trình compile and build thẻ Console Kiểm tra sau kết thúc thấy kết BUILD SUCCESSFUL 25   Trong trình compile and build bạn thấy biểu tượng bên trái project : OpenbravoTrl khơng xuất openbravo Chọn Run > External Tools > eclipse.compile.complete Xem trình compile and build thẻ Console Kiểm tra sau kết thúc thấy kết BUILD SUCCESSFUL Trong trình compile and build bạn thấy biểu tượng bên trái project : openbravo khơng xuất B8: CHẠY OPENBRAVO ¾ Trong Eclipse IDE, để chạy Tomcat server bạn phải nhấp vào biểu tượng Start the server thẻ Servers ¾ Mở trình duyệt web bạn nhập vào địa http://hostname:port/context_name/ ( http://localhost:8080/openbravo/) Hình 20 - Đăng nhập Openvravo • Nhập username : Openbravo Password : openbravo sau nhấp vào nút Login bạn thấy sổ 26   Hình 21 - Màn hình Openbravo's wellcome Như bạn cài đặt Openbravo ERP Eclipse IDE thành công 27   ...   TĨM TẮT Tìm hiểu mở rộng Openbravo để triển khai ERP cho doanh nghiệp Mục tiêu đề tài tìm hiểu phần mềm ERP mã nguồn mở Openbravo sau tiến hành triển khai Openbravo cho doanh nghiệp thực... hình OpenBravo cho doanh nghiệp + Tìm hiểu quy trình triển khai ERP cho doanh nghiệp thực tế + Dựng liệu vào OpenBravo + Cách áp dụng quy trình nghiệp vụ vào OpenBravo Giai đoạn 2: Tiếp tục tìm hiểu. .. nghiệp vào Openbravo, cách cấu hình, thực Openbravo cho phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp Cuối giai đoạn triển khai Openbravo cho doanh nghiệp thực tế Chúng em trình bày tồn quy trình triển khai Openbravo
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU VÀ MỞ RỘNG OPENBRAVO ĐỂ TRIỂN KHAI ERP CHO DOANH NGHIỆP , TÌM HIỂU VÀ MỞ RỘNG OPENBRAVO ĐỂ TRIỂN KHAI ERP CHO DOANH NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn