Định lượng đồng thời calci atorvastatin và simvastatin trong chế phẩm bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

53 19 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 11:10

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI VŨ THỊ QUỲNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI CALCI ATORVASTATIN SIMVASTATIN TRONG CHẾ PHẨM BẰNG SẮC LỎNG HIỆU NĂNG CAO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ HÀ NỘI - 2013 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI VŨ THỊ QUỲNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI CALCI ATORVASTATIN SIMVASTATIN TRONG CHẾ PHẨM BẰNG SẮC LỎNG HIỆU NĂNG CAO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: ThS Đặng Thị Ngọc Lan DS Phạm Lê Minh Nơi thực hiện: Bộ mơn Hóa phân tích – Độc chất HÀ NỘI - 2013 LỜI CẢM ƠN Khóa luận tốt nghiệp hồn thành mơn Hóa phân tích – Độc chất, trường Đại học Dược Hà Nội với hướng dẫn bảo giúp đỡ tận tình ThS Đặng Thị Ngọc Lan DS Phạm Lê Minh thầy cô mơn Hóa phân tích – Độc chất, trường Đại học Dược Hà Nội Tôi xin phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới hai thầy cô trực tiếp hướng dẫn tôi, dành nhiều thời gian, cơng sức hướng dẫn, dìu dắt bảo tơi ý kiến q báu suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS TS Thái Nguyễn Hùng Thu ln giúp đỡ cho tơi ý kiến đóng góp quý báu suốt thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy cô, kĩ thuật viên mơn Hóa phân tích – Độc chất tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn quan tâm ban giám hiệu, phòng đào tạo nhà trường thầy cô truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian ngồi ghế nhà trường Cuối tơi vơ cảm ơn gia đình, bạn bè người thân động viên hết lòng giúp đỡ tơi học tập thời gian thực đề tài Hà Nội, tháng năm 2013 Sinh viên Vũ Thị Quỳnh Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ ĐẶT VẤN ĐỀ ………………………………………………………………… Chương TỔNG QUAN ………………………………………………………… 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHẤT NGHIÊN CỨU…………………………………… 1.1.1 Tổng quan calci atorvastatin …………………………………………… 1.1.1.1 Tính chất ………………………………………………………………… 1.1.1.2 Tác dụng dược lý ………………………………………………………… 1.1.1.3 Một số phương pháp định lượng calci atorvastatin chế phẩm ……… 1.1.2 Tổng quan simvastatin …………………………………………………… 1.1.2.1 Tính chất ………………………………………………………………… 1.1.2.2 Tác dụng dược lý ………………………………………………………… 1.1.2.3 Một số phương pháp định lượng simvastatin chế phẩm …………… 1.1.3 Một số phương pháp định lượng đồng thời calci atorvastatin simvastatin 1.2 TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP SẮC LỎNG HIỆU NĂNG CAO 1.2.1 Khái niệm HPLC ………………………………………………………… 1.2.2 Nguyên tắc trình sắc ………………………………………… 1.2.3 Sắc phân bố hiệu cao ……………………………………………… 1.2.4 Các thông số đặc trưng HPLC ……………………………………… 1.2.4.1 Hệ số phân bố K ………………………………………………………… 1.2.4.2 Thời gian lưu tR ………………………………………………………… 1.2.4.3 Hệ số dung lượng k’ …………………………………………………… 10 1.2.4.4 Hệ số chọn lọc α ………………………………………………………… 10 1.2.4.5 Các hệ số liên quan tới đối xứng pic sắc …………… ………… 10 1.2.4.6 Số đĩa lý thuyết N ……………………………………………………… 11 1.2.4.7 Độ phân giải RS ………………………………………………………… 11 1.2.5 Ứng dụng HPLC ……………………………………………………… 11 1.2.5.1 Định tính ………………………………………………………………… 11 1.2.5.2 Định lượng ……………………………………………………………… 12 Chương ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………… … 14 2.1 ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN VẬT LIỆU TRANG THIẾT BỊ ………… 14 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu …………………………………………………… 14 2.1.2 Hóa chất thiết bị ………………………………………………… .… 14 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU …………………………………………… … 15 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………… 16 2.3.1 Xử lý chuẩn bị mẫu thử ………………………………………………… 16 2.3.2 Chuẩn bị dung dịch đối chiếu gốc ………………………………………… 16 2.3.3 Khảo sát xác định điều kiện sắc ………………………….………… 16 2.3.4 Thẩm định phương pháp ………………………………………………… 17 2.3.4.1 Tính tương thích hệ thống ……………………………………………… 17 2.3.4.2 Tính đặc hiệu / chọn lọc ………………………………………………… 17 2.3.4.3 Khoảng tuyến tính, đường chuẩn ……………………………… ……… 18 2.3.4.4 Độ lặp …………………………………………………………………… 18 2.3.4.5 Độ ………………………………………………… ……………… 19 2.3.4.6 Phương pháp xử lý kết ……………………………………………… 19 Chương THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ BÀN LUẬN …………………… 21 3.1 XỬ LÝ CHUẨN BỊ MẪU NGHIÊN CỨU ……………………… …… 21 3.1.1 Xử lý chuẩn bị mẫu thử ………………………………………………… 21 3.1.2 Chuẩn bị dung dịch chuẩn đối chiếu ……………………………………… 21 3.2 KHẢO SÁT XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN SẮC ……………………… 22 3.2.1 Lựa chọn cột sắc ……………………………………………………… 22 3.2.2 Lựa chọn bước sóng phát ………………………………………… 22 3.2.3 Lựa chọn pha động ………………………………………………………… 23 3.2.4 Tỉ lệ pha động tốc độ dòng …………………………………………… 25 3.3 THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP …………………………………………… 26 3.3.1 Khảo sát tính tương thích hệ thống ………………………………… …… 26 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 3.3.2 Khảo sát tính chọn lọc phương pháp …………………………….…… 28 3.3.3 Khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính ……………………………………… 28 3.3.4 Khảo sát độ lặp lại phương pháp ……………………………………… 30 3.3.5 Khảo sát độ phương pháp ……………………………………… 31 3.4 ỨNG DỤNG ĐỊNH LƯỢNG CALCI ATORVASTATIN SIMVASTATIN TRONG CHẾ PHẨM ………………………………………………………… 33 3.5 BÀN LUẬN ………………………………………………………………… 35 KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT ……………………………………………………… 37 KẾT LUẬN ……………………………………………………………………… 37 ĐỀ XUẤT …………………………………………………………………… … 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ đầy đủ ASEAN Association of Southeast Asian Nations HPLC High performance liquid chromatography DMSO Dimethyl sulfoxid FDA Food and Drug Administration DĐVN Dược điển Việt Nam VN Việt Nam LSX Lô sản xuất HSD Hạn sử dụng NSX Ngày sản xuất 10 SĐK Số đăng kí 11 KNTTW Kiểm nghiệm thuốc trung ương 12 SKS Số kiểm soát 13 CYP3A4 Cytochrome P450, family 3, subfamily A, polypeptide 14 HDL High-density lipoprotein 15 LDL Low-density lipoprotein 16 dd Dung dịch 17 SIM Simvastatin 18 CA Calci atorvastatin 19 NXB Nhà xuất Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC CÁC BẢNG STT hiệu Tên bảng Trang Bảng 3.1 Kết khảo sát pH đệm 24 Bảng 3.2 Kết khảo sát tỷ lệ pha động tốc độ dòng 25 Bảng 3.3 Tính tương thích hệ thống 27 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Kết khảo sát khoảng tuyến tính simvastatin 29 Kết khảo sát khoảng tuyến tính calci atorvastin 30 Kết khảo sát độ lặp lại phương pháp calci atorvastatin simvastatin Kết khảo sát độ 31 32 Kết định lượng số chế phẩmcalci atorvastatin, simvastatin 34 DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ STT hiệu Tên hình Trang Hình 1.1 Cơng thức cấu tạo calci atorvastatin 2 Hình 1.2 Cơng thức cấu tạo simvastatin Hình 3.1 Hình 3.2 Hình ảnh quét phổ dung dịch chuẩn mẫu simvastatin (a) mẫu calci atorvastatin (b) 22 Sắc đồ mẫu chuẩn kép hai bước sóng 238 nm 246 nm 23 Sắc đồ mẫu khảo sát lựa chọn pha động với đệm Hình 3.3 pH 4,5 mẫu simvastatin (a) mẫu calci 24 atorvastatin (b) Hình 3.4 Hình 3.5 Hình 3.6 Hình 3.7 Sắc đồ mẫu chuẩn kép pH 2,5 25 Sắc đồ mẫu chuẩn kép theo chương trình chạy xây dựng 26 Đồ thị biểu diễn phụ thuộc tuyến tính nồng độ diện tích pic simvastatin 29 Đồ thị biểu diễn phụ thuộc tuyến tính nồng độ diện tích pic calci atorvastatin 30 Sắc đồ định lượng số chế phẩm với mẫu 10 Hình 3.8 chuẩn kép (a), mẫu thử chế phẩm Simvastatin (b) mẫu thử chế phẩm Atostin (c) 35 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi -1- ĐẶT VẤN ĐỀ Cùng với phát triển xã hội, mơ hình bệnh tật nước giới ngày đa dạng phức tạp, tỉ lệ người mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư… ngày cao dần thay cho bệnh nhiễm trùng trước Điều thay đổi khí hậu, thói quen sinh hoạt đời sống ngày nâng cao Việt Nam khơng nằm ngồi quy luật Trước đây, mơ hình bệnh tật Việt Nam chủ yếu bệnh nhiễm trùng mơ hình bệnh tật hồn tồn thay đổi: có 27% bệnh vi trùng gây nên, có đến 62% bệnh vi trùng (các bệnh lây nhiễm siêu vi trùng) như: huyết áp, tâm thần, tim mạch, suy dinh dưỡng, tiểu đường lại 11% loại bệnh tai nạn thương tích [4] Theo số liệu Cục Quản lý Dược, nguyên nhân gây tử vong Việt Nam thuộc nhóm bệnh tim mạch (13%) [4] Trong phải nói đến bệnh xơ vữa động mạch, với biểu lâm sàng suy mạch vành, đột tử, nhồi máu tim, nhồi máu não Nguyên nhân chủ yếu rối loạn lipid máu Calci atorvastatin simvastatin thuốc hạ lipid máu sử dụng nhiều Tuy nhiên, tài liệu nước DĐVN IV số tài liệu nước ngồi chúng tơi tham khảo [3, 12, 15, 16, 17, 23], chưa có nhiều phương pháp chuẩn để định lượng hai chất statin khác quy trình phức tạp Vì vậy, nghiên cứu xây dựng quy trình định lượng statin cần thiết Từ sở tiến hành đề tài: “Định lượng đồng thời calci atorvastatin simvastatin chế phẩm sắc lỏng hiệu cao” với hai mục tiêu cụ thể sau:  Xây dựng quy trình định lượng đồng thời calci atorvastatin simvastatin sắc lỏng hiệu cao  Ứng dụng định lượng calci atorvastatin simvastatin chế phẩm sắc lỏng hiệu cao - 30 - Bảng 3.5 Kết khảo sát khoảng tuyến tính calci atorvastin Nồng độ 0,05 0,07 0,12 0,15 0,2 0,25 (mg/ml) Diện tích pic 1424,17 1716,85 2389,14 2856.30 3499,07 4195,42 (mAU.s) S = 13831,0205C + 743,8155 với R2 = 0,9997 Phương trình Diện tích pic (mAU.s) đường chuẩn (Hệ số tương quan hồi quy R=0,9998) 5000 4000 3000 2000 y = 13831,0205C + 743,8155 R² = 0,9997 1000 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 Nồng độ (mg/ml) Hình 3.7 Đồ thị biểu diễn phụ thuộc tuyến tính nồng độ diện tích pic calci atorvastatin Nhận xét: Kết cho thấy khoảng nồng độ khảo sát có tương quan tuyến tính diện tích pic nồng độ chất nghiên cứu, với hệ số tương quan xấp xỉ (với hai chất có hệ số tương quan R=0,9998) Kết sử dụng làm sở để lựa chọn nồng độ định lượng chất nghiên cứu 3.3.4 Khảo sát độ lặp lại phương pháp Cách bố trí thí nghiệm: tiến hành lặp lại lần mẫu thử theo quy trình xử lý mẫu (mỗi mẫu làm độc lập, cân lượng bột thuốc tương ứng với mg dược chất) Simvastatin tiến hành làm với chế phẩm viên nén Simvastatin 10mg (STADA - VN), calci atorvastatin tiến hành lặp với chế phẩm Lipitad – Calci atorvastatin 10mg (STADA - VN) Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi - 31 - Kết khảo sát độ lặp lại phương pháp trình bày bảng 3.6 Bảng 3.6 Kết khảo sát độ lặp lại phương pháp calci atorvastatin simvastatin Mẫu Litipad (calci atorvastatin) TT Mẫu STADA (simvastatin) Lượng bột viên Hàm lượng so Lượng bột viên Hàm lượng so thử (mg) với nhãn (%) thử (mg) với nhãn (%) 44,8 98,82 45,8 99,78 44,9 100,03 45,7 99,35 44,7 100,10 45,7 99,24 44,8 99,88 46,8 99,67 45,7 99,96 46,7 99,97 45,7 100,15 45,6 99,75 Trung bình 99,99 99,79 SD 0,13 0,28 RSD (%) 0,13 0,28 Nhận xét: Kết thực nghiệm cho thấy phương pháp có độ lặp lại tốt qua lần phân tích độc lập có giá trị độ lệch chuẩn tương đối (RSD) thấp: 0,13% với calci atorvastatin 0,28% với simvastatin Như vậy, phương pháp phân tích xây dựng thể độ lặp lại tốt, phù hợp với mục đích nghiên cứu 3.3.5 Khảo sát độ phương pháp Độ phương pháp xác định cách xác định độ thu hồi: thêm lượng xác chất chuẩn vào mẫu thử, phân tích mẫu thêm chuẩn đó, làm lặp lại lần phương pháp khảo sát Lượng chuẩn thêm vào 10%, 20%, 30% lượng dược chất có mẫu thử Tiến hành sắc mẫu thử không thêm chuẩn mẫu thử có thêm chuẩn, mẫu làm lần Tính tỷ lệ thu hồi từ chênh lệch nồng độ dược chất xác định mẫu thêm chuẩn với nồng độ trung bình có mẫu thử ban đầu lượng chuẩn thêm vào mẫu Độ calci atorvastatin tiến hành - 32 - mẫu Lipitad simvastatin tiến hành mẫu STADA Kết sau: Bảng 3.7 Kết khảo sát độ Nồng độ chuẩn SIM (mg/ml) TT Nồng độ chuẩn CA (mg/ml) Thêm Xác định Độ thu hồi Thêm Xác định Độ thu hồi vào R% (%) vào R% (%) 0,1485 0 0,1494 0,1489 0 0,1494 0,1484 0 0,1501 0,1486 0 0,1495 0,015 0,1644 98,40 0,015 0,1636 99,53 0,015 0,1645 99,25 0,015 0,1636 99,54 0,015 0,1645 99,27 0,015 0,1637 100,01 0,015 0,1644 98,59 0,015 0,1635 99,01 0,030 0,1795 99,63 0,030 0,1786 99,80 10 0,030 0,1798 100,64 0,030 0,1786 99,74 11 0,030 0,1795 99,64 0,030 0,1788 100,33 12 0,030 0,1795 99,67 0,030 0,1786 99,73 13 0,045 0,1945 99,76 0,045 0,1938 100,27 14 0,045 0,1947 100,24 0,045 0,1933 99,10 15 0,045 0,1950 100,91 0,045 0,1938 100,37 16 0,045 0,1949 100,65 0,045 0,1937 100,05 Trung bình 99,72 99,79 SD 0,76 0,43 RSD (%) 0,76 0,43 Nhận xét: Kết thực nghiệm cho thấy độ thu hồi hai chất cao, nằm khoảng: 99,01% đến 100,37% với calci atorvastatin từ 98,40% đến 100,91% với simvastatin Độ lệch chuẩn tương đối 0,49% với calci atorvastatin Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi - 33 - 0,43% với simvastatin Như vậy, phương pháp phân tích xây dựng thể độ cao Kết luận: Như qua trình thẩm định, kết cho thấy phương pháp vừa xây dựng có độ lặp tốt với độ lệch chuẩn tương đối thấp: 0,13% với calci atorvastatin 0,28% với simvastatin, đồng thời có độ cao với độ lệch chuẩn tương đối độ thu hồi thấp: 0,49% với calci atorvastatin 0,43% với simvastatin Do phương pháp vừa xây dựng có tính xác áp dụng để định lượng 3.4 ỨNG DỤNG ĐỊNH LƯỢNG CALCI ATORVASTATIN SIMVASTATIN TRONG CHẾ PHẨM Trên sở phương pháp xây dựng, áp dụng để định lượng calci atorvastatin simvastatin chế phẩm sản xuất lưu hành thị trường Việt Nam Mẫu thử chuẩn bị theo quy trình mục 3.1.1, làm lặp lại lần (mỗi mẫu cân lượng bột thuốc tương ứng với mg dược chất) Mẫu chuẩn kép chuẩn bị song song với mẫu thử theo quy trình mục 3.1.2 Các mẫu sau chuẩn bị đem tiến hành sắc theo chương trình xây dựng Mỗi mẫu tiêm lần vào hệ thống sắc lấy giá trị trung bình Tiêm sắc dung dịch mẫu chuẩn dung dịch mẫu thử điều kiện Làm với chế phẩm simvastatin calci atorvastatin Kết định lượng tính tốn phương pháp chuẩn ngoại, chuẩn hóa điểm Hàm lượng chất phân tích chế phẩm tính theo cơng thức: HL(%)= × x × × ×( ) x x 100% Trong đó: m T: Khối lượng bột thuốc cân (mg) m C: Khối lượng chuẩn cân để pha dung dịch chuẩn gốc (mg) : Khối lượng viên trung bình (mg) DT, DC: Hệ số pha loãng mẫu thử, mẫu chuẩn (DT = 2, DC = 20/3) - 34 - HLC: Hàm lượng chất chuẩn ghi nhãn (simvastatin: HLC = 94,14%, calci atorvastatin: HLC = 98,77%) HA: hàm ẩm chất chuẩn (calci atorvastatin: HA = 4,89%, simvastatin khan coi HA = 0) ST, SC: Diện tích pic chất phân tích mẫu thử, mẫu chuẩn kép (mAU.s) Kết định lượng chế phẩm trình bày bảng sau: Bảng 3.8 Kết định lượng số chế phẩmcalci atorvastatin, simvastatin Hoạt chất CA SIM Khối Khối Hàm Hàm lượng Hàm lượng lượng bột lượng ghi định lượng lượng so trung bình thuốc cân nhãn (mg/viên) với nhãn viên (mg) (mg) (mg/viên) Atostin 187,9 56,4 10 9,97 99,76 Hacortin 214,5 64,5 10 9,93 99,29 Lipistad 149,1 44,8 10 1,00 100,25 Winthrop 102,8 30,8 10 9,99 99,96 Simvastatin 152,2 45,7 10 9,97 100,04 Chế phẩm (%) Áp dụng phương pháp vừa xây dựng để định lượng calci atorvastatin simvastatin số chế phẩm mua thị trường Kết thu bảng chế phẩm có hàm lượng hoạt chất nằm khoảng 99,29 % ÷ 100,25 % so với nhãn Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi - 35 - (a) (b) (c) Hình 3.8 Sắc đồ định lượng số chế phẩm với mẫu chuẩn kép (a), mẫu thử chế phẩm Simvastatin (b) mẫu thử chế phẩm Atostin (c) 3.5 BÀN LUẬN  Về phương pháp HPLC: Tuy có số nhược điểm trang thiết bị giá thành cao, dung mơi hóa chất đắt tiền phương pháp HPLC có nhiều ưu điểm vượt trội hẳn so - 36 - với phương pháp phân tích khác đặc biệt có nhiều thành phần phân tích mẫu Một số ưu điểm như: Tính chọn lọc cao: Tách riêng biệt chất cần phân tích khỏi chất khác có mẫu cho kết có độ xác cao - Có thể định tính, định lượng đồng thời nhiều thành phần hỗn hợp mà không cần tách riêng biệt chất Do tiết kiệm thời gian, dung mơi, hóa chất bị sai số Vì HPLC sử dụng phổ biến giới Việt - Nam Trong dược điển nước Việt Nam phương pháp HPLC ngày sử dụng nhiều Do phương pháp mà chúng tơi trình bày có khả áp dụng rộng rãi thực tế  Về quy trình định lượng đồng thời simvastatin calci atorvastatin HPLC Quy trình xây dựng cho phép định lượng đồng thời hai hoạt chất simvastatin calci atorvastatin Bằng việc sử dụng chung quy trình phân tích định lượng hai statin nhiều chế phẩm tương ứng lưu hành trị trường, điều giúp tiết kiệm thời gian, cơng sức, dung mơi hóa chất chi phí Hơn so với số quy trình định lượng tham khảo [15, 22, 23]… quy trình mà xây dựng đơn giản cách làm, phù hợp với điều kiện thực tế nước Simvastatin calci atorvastatin hai số statin sử dụng nhiều điều trị bệnh liên quan tới mỡ máu có xu hướng sử dụng ngày tăng Trong số tài liệu tham khảo chưa có phương pháp định lượng riêng chất quy trình phức tạp Đặc biệt, DĐVN IV chưa có chun luận trình bày phương pháp định lượng hoạt chất chế phẩm chứa hoạt chất Do quy trình định lượng mà chúng tơi xây dựng có tính thực tế ứng dụng cao, áp dụng rộng rãi Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi - 37 - KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT KẾT LUẬN Sau hồn thành khóa luận thu kết sau: Xây dựng chương trình định lượng đồng thời calci atorvastatin simvastatin chế phẩm sắc lỏng hiệu cao với thông số điều kiện sau: - Máy sắc lỏng hiệu cao Agilent 1100 G 1314A kết nối với detector UV-Vis - Cột sắc Apollo C18 5u ( 4,6 x 250 mm, 5µm) - Pha động: acetonitril : đệm phosphat pH 2,5 (70 : 30) - Tốc độ dòng : 1,2 ml/phút - Thể tích tiêm : 10 µl - Bước sóng ghi: 238 nm Với chương trình chạy cho kết sau: pic tách tốt, thời gian lưu tương đối gần nhau, hệ số bất đối xứng cao Qua bước khảo sát thẩm định phương pháp cho thấy phương pháp xây dựng có độ lặp lại cao, có phụ thuộc tuyến tính đáp ứng với nồng độ chất phân tích với hệ số tương quan hồi quy gần 1, có độ tốt với độ thu hồi đạt từ 99,53% đến 100,37% với calci atorvastatin từ 98,40% đến 100,91% với simvastatin (độ lệch chuẩn tương đối 0,49% với calci atorvastatin 0,43% với simvastatin) Phương pháp áp dụng dễ dàng với phòng thí nghiệm, sở có trang bị máy sắc lỏng hiệu cao nhân lực đủ trình độ hóa chất, dung mơi dễ kiếm, quy trình làm đơn giản, dễ thực Đã áp dụng phương pháp xây dựng để định lượng calci atorvastatin simvastatin số chế phẩm lưu hành thị trường với chung quy trình Kết hàm lượng đo sau:  Atostin: 99,76%  Winthrop: 99,96%  Hacortin: 99,29%  Simvastatin: 100,04%  Lipitad: 100,25% - 38 - Trong trình thực luận văn này, nắm kiến thức HPLC – phương pháp phân tích đại có nhiều ưu điểm vượt trội sử dụng phổ biến lĩnh vực kiểm nghiệm phân tích thuốc ĐỀ XUẤT Simvastatin calci atorvastatin statin sử dụng phổ biến tăng theo mơ hình bệnh tật, tài liệu thống nước DĐVN IV số tài liệu nước chưa có chuyên luận phương pháp định lượng hai chất cần phải xây dựng phương pháp chuẩn để định lượng simvastatin calci aotorvastatin statin khác Vì thời gian điều kiện có hạn nên chưa tiến hành hết dạng bào chế đánh giá ảnh hưởng dạng bào chế tới quy trình xử lý mẫu ảnh hưởng quy trình xử lý mẫu tới kết định lượng Do cần tiến hành mở rộng nghiên cứu, phân tích dạng bào chế khác nhau, ảnh hưởng dạng bào chế tới quy trình xử lý mẫu ảnh hưởng quy trình xử lý mẫu tới kết định lượng để có kết xác Đồng thời mở rộng nghiên cứu mẫu thử huyết tương Với mục đích xây dựng quy trình chung định lượng đồng thời nhiều statin nhằm tiết kiệm thời gian, công sức, dung mơi hóa chất chi phí điều kiện có hạn chất chuẩn nên chúng tơi định lượng thuốc nhóm statin Do cần mở rộng nghiên cứu thuốc khác nhóm thuốc Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: [1] Trần Tử An, Thái Nguyễn Hùng Thu (2007), Hóa phân tích II, NXB Y Học, Hà Nội, 123-143, 168-201 [2] Trần Tử An, Trần Tích, Nguyễn Văn Tuyền, Chu Thị Lộc, Nguyễn Thị Kiều Anh (2007), Kiểm nghiệm dược phẩm, NXB Y Học, Hà Nội, 84 – 110 [3] Bộ Y tế (2009), Dược điển Việt Nam IV, NXB Y Học, Hà Nội [4] Cục Quản lý Dược (2010), “Quy hoạch chi tiết phát triển công nghiệp dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030”, URL: http://www.dav.gov.vn, 23 – 25 [5] Trần Đức Hậu, Nguyễn Đình Hiển, Thái Duy Thìn, Nguyễn Văn Thục (2007), Hóa dược I, NXB Y Học, Hà Nội, 170 [6] Võ Thị Bạch Huệ, Vĩnh Định (2008), Hóa phân tích II, NXB Y Học, Hà Nội, 177 – 201 [7] Từ Văn Mạc (1995), Phân tích hóa lý, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 293-339 [8] Chương Ngọc Nãi, Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Đức Tuấn (2009), “Định lượng đồng thời Atorvastatin, Lovastatin Simvastatin kỹ thuật sắc mixen điện động”, Tạp chí Dược học, số -2009, 45-50 [9] Trần Cao Sơn, Phạm Xuân Đà, Lê Thị Hồng Hảo, Nguyễn Thành Trung (2010), Thẩm định phương pháp phân tích hóa học vi sinh vật, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 16 – 59 Tài liệu tiếng Anh: [10] AHFS drug information (2010), volume II, 1742 – 1745, 1756 – 1760 [11] British national formulary 58 (2009), 143 – 145 [12] British Pharmacopoeia (2010), volume III, 3080 – 3081 [13] Dave Thomas, Diab Elmashni (2007), “Analysis of Simvastatin Tablets by High speed LC”, Thermo Fisher Scientific, note 405 [14] Eyad S M Abu-Nameh, Reyad A Shawabkeh, Azzam Ali (2004), “HighPerformance Liquid Chromatographic Determination of Simvastatin in Medical Drugs”, Analytical Chemistry, 61(1), 63-66 [15] European Pharmacopoeia 6.0 (2007), volume III, 2881 – 2883 [16] Indian Pharmacopoeia (2007), volume II, 749 - 752 [17] L Guzik, W Mrozik, W Kamysz (2010), “Determination of Simvastatin in Pharmaceutical Dosage Forms by Optimized and Validated Method Using HPLC/UV”, Scientific Article-Croatica Chemmica Acta 83(4), 371 – 377 [18] Lucie Nováková, Dalibor Satínský, Petr Solich (2008), “HPLC methods for the determination of simvastatin and atorvastatin”, Trends in Analytical Chemistry, Vol 27, No 4, 2008, 352-366 [19] M S Charde, A Gupta R D Chakole (2011), “Determination of atorvastatin calcium in pharmaceutical formulations by reverse phase-high performance liquid chromatography”, International Journal of Advances in Pharmaceutical Analysis, 1(2), 48 – 53 [20] Najma Sultana, M Saceed Arayne, Shabana Naz Shah, Nightat Shafi, Safila-Naveed (2010), “Simultaneous Determination of Prazosin, Atorvastatin, Rosuvastatin and Simvastatin in API, Dosage Formulations and Human Serum by RP – HPLC”, Chinese Chemical Society, 57, 1286 - 1292 [21] The merck index 14 th (2006), volume I 143-144, volume II 1471 - 1472 [22] The United States Pharmacopoeia (2009), volume III, 3557 – 3558 [23] The United States Pharmacopoeia (2012), volume I, 1949, volume III, 4228 – 4229 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi PHỤ LỤC Sắc đồ khảo sát tính chọn lọc phương pháp a Mẫu trắng b Mẫu chuẩn kép c Mẫu chuẩn đơn calci atorvastatin d Mẫu chuẩn đơn simvastatin e Mẫu thử calci atorvastatin f Mẫu thử thêm chuẩn calci atorvastatin g Mẫu thử simvastatin h Mẫu thử thêm chuẩn simvastatin Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi PHỤ LỤC hình ảnh chồng phổ pic mẫu thử mẫu chuẩn simvastatin (a) calci atorvastatin (b) (a) (b) PHỤ LỤC Sắc đồ khảo sát tính tương thích hệ thống với mẫu chuẩn kép PHỤ LỤC Sắc đồ định lượng số chế phẩm với mẫu chuẩn kép (a), mẫu thử chế phẩm Hacortin (b), mẫu thử chế phẩm Lipitad (c) mẫu thử chế phẩm Winthrop (d) (a) (b) (c) (d) ... simvastatin chế phẩm sắc ký lỏng hiệu cao với hai mục tiêu cụ thể sau:  Xây dựng quy trình định lượng đồng thời calci atorvastatin simvastatin sắc ký lỏng hiệu cao  Ứng dụng định lượng calci atorvastatin. .. BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI VŨ THỊ QUỲNH ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI CALCI ATORVASTATIN VÀ SIMVASTATIN TRONG CHẾ PHẨM BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn:... DUNG NGHIÊN CỨU  Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời simvastatin calci atorvastatin sắc ký lỏng hiệu cao - Lựa chọn điều kiện sắc ký  Lựa chọn cột sắc ký  Lựa chọn pha động điều kiện pha
- Xem thêm -

Xem thêm: Định lượng đồng thời calci atorvastatin và simvastatin trong chế phẩm bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao , Định lượng đồng thời calci atorvastatin và simvastatin trong chế phẩm bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn