Một số câu đơn giản

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 11:08

CÁC MẪU CÂU THÔNG DỤNG DÙNG TRONG NHÀ HÀNG SHARE để lưu lại học dần Biểu tượng cảm xúc like Enjoy your meal! (Chúc quý khách ăn ngon miệng!) Would you like to taste the wine? (Quý khách có muốn thử rượu không ạ?) Could we have ? (Cho …) Another bottle of wine (Một chai rượu khác) Some more bread: Thêm bánh mì Some more milk: Thêm sữa A jug of tap water: Một bình nước máy Some water: Ít nước Still or sparkling? (Nước khơng có ga hay có ga?) Would you like any coffee or dessert? (Quý khách có muốn gọi cà phê hay đồ tráng miệng khơng?) Do you have any desserts? (Nhà hàng có đồ tráng miệng không?) Could I see the dessert menu? (Cho xem thực đơn đồ tráng miệng không?) Was everything alright? (Mọi việc ổn ạ?) Thanks, that was delicious (Cám ơn, ngon) This isn't what I ordered (Đây thứ gọi ) This food's cold (Thức ăn nguội ) This is too salty (Món mặn q) This doesn't taste right (Món khơng vị) We've been waiting a long time (Chúng đợi lâu rồi) Is our meal on its way? (Món làm chưa?) Will our food be long? (Đồ ăn chúng tơi có phải chờ lâu khơng?) **Paying the bill - Thanh tốn hóa đơn The bill, please: Cho xin hóa đơn Could we have the bill, please? (Mang cho chúng tơi hóa đơn khơng?) Can I pay by card? (Tơi trả thẻ không?) Do you take credit cards? (Nhà hàng có nhận tốn thẻ tín dụng khơng? ) Is service included? (Đã bao gồm phí dịch vụ chưa?) Can we pay separately? (Chúng trả tiền riêng không?) I'll get this: Để trả Let's split it (Chúng ta chia đi) Let's share the bill (Chia hóa đơn đi) **Things you might see - Các dòng chữ bạn gặp Please wait to be seated (Xin vui lòng chờ đến xếp chỗ) Reserved: Đã đặt trước Service included (Đã bao gồm phí dịch vụ) Service not included (Chưa bao gồm phí dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số câu đơn giản, Một số câu đơn giản

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn