Bo cong cu cua giao vien thoi dai 4 0

172 85 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 11:06

Ở thời đại Công nghệ 4.0 trong bối cảnh giáo dục Việt Nam đang đổi mới căn bản, toàn diện, với bộ công cụ này được sưu tầm từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, được hệ thống hóa, biên tập nhằm giúp cho mỗi sinh viên sư phạm hay giáo viên có thêm tài liệu để tham khảo, bổ sung thêm kiến thức hữu ích trong học tập và vận dụng vào thực tiễn nghề nghiệp của mình. Điều quan trọng là góp phần nâng cao năng lực giáo dục, giáo dưỡng và phát triển của mỗi giáo viên thời đại mới. Bất kỳ với mỗi sinh viên cư phạm hay giáo viên ở từng cấp học, bậc học ngoài kiến thức chuyên ngành, đều cần phải có cho mình bộ công cụ cơ bản chủ yếu về những vấn đề sau:1. Các kỹ năng công tác chủ nhiệm lớp2. Các kỹ năng mềm3. Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ 4. Kỹ năng viết vẽ và trình bày bảng5. Kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học thời đại công nghệ 4.0CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNGTham khảo thêm về nghiên cứu khoa học giáo dục:http:kynangnghiepvusupham.blogspot.compkhaiquatchungvephuongphapnghien.html BỘ CÔNG CỤ CHO GIÁO VIÊN Cẩm nang cho giáo viên sinh viên sư phạm Tóm tắt Bất kỳ với sinh viên sư phạm hay giáo viên cấp học, bậc học kiến thức chuyên ngành, cần phải có cho cơng cụ chủ yếu về: công tác chủ nhiệm lớp; kỹ mềm; kỹ nghiệp vụ sư phạm Nguyen Cam Thanh thanhnc@hnue.edu.vn Giới thiệu Ở thời đại Công nghệ 4.0 bối cảnh giáo dục Việt Nam đổi bản, toàn diện, với công cụ sưu tầm từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, hệ thống hóa, biên tập nhằm giúp cho sinh viên sư phạm hay giáo viên có thêm tài liệu để tham khảo, bổ sung thêm kiến thức hữu ích học tập vận dụng vào thực tiễn nghề nghiệp Điều quan trọng góp phần nâng cao lực giáo dục, giáo dưỡng phát triển giáo viên thời đại Bất kỳ với sinh viên phạm hay giáo viên cấp học, bậc học kiến thức chun ngành, cần phải có cho công cụ chủ yếu vấn đề sau: Các kỹ công tác chủ nhiệm lớp Các kỹ mềm Kỹ sử dụng ngơn ngữ Kỹ viết vẽ trình bày bảng Kỹ sử dụng thiết bị dạy học thời đại cơng nghệ 4.0 CHÚC CÁC BẠN THÀNH CƠNG Tham khảo thêm nghiên cứu khoa học giáo dục: http://kynangnghiepvusupham.blogspot.com/p/khai-quat-chung-ve-phuong-phap-nghien.html Phần I CÁC KỸ NĂNG CHO GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Giáo viên chủ nhiệm lớp, công việc giáo viên môn giảng dạy lớp có nhiệm vụ sau đây: 1.1 Nghiên cứu, nắm vững tình hình học sinh lớp Để làm tốt công tác giáo dục học sinh, nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm lớp nghiên cứu để nắm vững tình hình chung lớp học sinh Kết nghiên cứu để xây dựng mục tiêu, chương trình, kế hoạch năm học để xác định nội dung, phương pháp hình thức tổ chức giáo dục phù hợp với đặc điểm lớp Công tác nghiên cứu giáo viên chủ nhiệm lớp thường tập trung vào nội dung sau đây:  Nghiên cứu tình hình địa phương vị trí địa lí, kinh tế, trị, xã hội, mức sống, nguồn sống, ngành nghề sản xuất, trình độ văn hóa, tơn giáo, truyền thống học tập phong trào xã hội hóa giáo dục…  Nghiên cứu tình hình gia đình học sinh trình độ học vấn, nghề nghiệp cha mẹ học sinh, số con, trưởng thành con, hoàn cảnh, mức sống, phương pháp giáo dục đạc điểm khác…  Nghiên cứu học sinh: số lượng, chất lượng học tập, đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá biệt, trình học tập từ tiểu học, ưu điểm, nhược điểm, thực trạng tính chuyên cần, phương pháp học tập, kết học tập Từ kết để phân loại học sinh theo trình độ lực, ý thức học tập, thói quen hành vi… để có biện pháp giáo dục thích hợp  Nghiên cứu tình hình chung lớp bầu khơng khí tâm lí, thực trạng học tập, tu dưỡng đạo đức, tinh thần đoàn kết, phong trào thi đua, truyền thống ưu, nhược điểm, chỗ mạnh, chỗ yếu lớp… Tất tài liệu hữu ích giúp cho giáo viên chủ nhiệm lớp việc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục học sinh cách có hiệu 1.2 Xây dựng máy tổ chức tự quản lớp Ngay sau nhận công tác, giáo viên chủ nhiệm cần suy nghĩ đến việc tổ chức máy tự quản cho lớp, dựa nghiên cứu hồ sơ, học bạ quan sát thực tiễn, định ban cán lâm thời Phân lớp thành tổ học sinh có cấu học sinh nam, nữ, trình độ học tập tương đối đồng Phân công trách nhiệm cho ban cán tổ trưởng để quản lí học sinh bắt đầu tổ chức hoạt động chung Chậm tháng cho lớp bầu ban cán tổ trưởng thức Ban cán lớp phải học sinh thỏa mãn yêu cầu sau đây:  Có học lực từ loại trở lên, có tư cách đạo đức tốt  Nhiệt tình, tích cực tham gia vào hoạt động tập thể  Có khiếu văn nghệ, thể dục, thể thao…  Biết quản lí tập thể  Có tinh thần gương mẫu, đa số học sinh bầu chọn Giáo viên chủ nhiệm trở thành cố vấn phương pháp công tác cho ban cán lớp, cần phát huy vai trò tự quản tinh thần sáng tạo em Giáo viên chủ nhiệm lớp ủng hộ sáng kiến ban cán tất học sinh, đạo thực để sáng kiến trở thành hữu ích Cơng tác tổ chức lớp công việc quan trọng, ban cán lớp phát triển theo chiều hướng Ban cán tốt chỗ dựa vững cho giáo viên chủ nhiệm hoạt động giáo dục học sinh 1.3 Thiết lập tốt mối quan hệ tập thể Tập thể tập hợp đông người với nhiều mối quan hệ, tập thể hình thành mối quan hệ tốt đẹp, bền vững lúc tập thể vững mạnh Vì vậy, để xây dựng tập thể phải thiết lập cã mối quan hệ tình cảm, quan hệ chức kỉ luật tập thể Quan hệ tình cảm quan hệ bạn bè đồn kết thân tương trợ, động viên khích lệ học tập, tu dưỡng mối quan hệ tình cảm khác Các mối quan hệ nảy sinh hoạt động, giao tiếp tạo thành động lực thúc đẩy phát triển tập thể giáo dục thành viên Quan hệ tình cảm tốt đẹp, đoàn kết thống thành viên có ý nghĩa to lớn việc xây dựng tập thể Trong tập thể thường có hai loại nhóm: nhóm thức gồm tổ, đội… nhóm khơng thức hình thành tự phát, em phù hợp mặt tình cảm, xu hướng, hứng thú Trong quan hệ tình cảm nhóm thứ hai có vai trò to lớn, giáo viên cần lưu ý tận dụng phục vụ cho mục đích giáo dục học sinh lớp Quan hệ chức quan hệ trách nhiệm công việc thành viên tập thể Trong tập thể, người phân cơng cơng việc, để hồn thành nhiệm vụ mình, người phải liên hệ, hợp tác với người khác phải tuân thủ yêu cầu kế hoạch chung Quan hệ chức tốt đẹp có nghĩa cơng tác tập thể phối hợp chặt chẽ, người hoàn thành nhiệm vụ Quan hệ tổ chức quan hệ cá nhân theo nội quy, kỉ luật tập thể Tôn chỉ, mục đích đồn thể, điều lệ nhà trường, nội quy lớp học điều mà tất học sinh phải tuân thủ cách tự giác Chính mối quan hệ tổ chức tạo nên sức mạnh tập thể, đảm bảo cho tập thể phát triển hướng theo mục tiêu đề 1.4 Tổ chức hoạt động đa dạng cho tập thể học sinh Như biết, chất trình giáo dục trình tổ chức sống, hoạt động giao lưu cho học sinh Như vậy, để giáo dục học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp cần tổ chức hoạt động thu hút em tham gia cách tích cực trường phổ thơng cần tổ chức tốt hoạt động sau đây: * Hoạt động học tập: Học tập hoạt động quan trọng học sinh, để giúp cho lớp học tập tốt, giáo viên chủ nhiệm lớp phải ý: Rèn cho học sinh thói quen học đầy đủ, biện pháp cụ thể sau:  Giáo viên chủ nhiệm có mặt thường xuyên lớp 10 phút trước học ngày, đặc biệt ngày học đầu tuần  Tổ chức 10 phút “truy bài” đầu học ngày Truy biện pháp giúp ôn tập nhanh, chuẩn bị sẵn sang cho ngày học Truy đầu biện pháp khắc phục tình trạng học muộn, cần tổ chức tốt trì lâu dài  Thành lập đội “Sao đỏ” lớp để theo dõi thi đua tổ tham gia trực tuần với lớp trường  Rèn cho học sinh thói quen tích cực tham gia học tập biện pháp sau:  Tổ chức thi đua tổ lớp, ghi lại số lần tham gia phát biểu ý kiến học  Tổ chức cho học sinh chuẩn bị trước học ngày  Tổ chức cho học sinh trao đổi phương pháp đọc sách, ghi chép sử dụng tài liệu thảo luận lớp  Nêu gương học sinh có phương pháp học tập tốt, đặc biệt học sinh nghèo học giỏi  Tổ chức cho học sinh học nhóm, đơi bạn học để hỗ trợ học tập * Tổ chức tốt hoạt động đoàn thể: Ở lớp học có chi đội thiếu niên học chi đồn niên, để đoàn thể lớp hoạt động có hiệu quả, giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với bí thư đồn trường làm tham mưu cho em hoạt động Nội dung công tác chi đoàn bao gồm: sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, tổ chức kết nạp đoàn viên mới, kỉ niệm ngày lễ truyền thống 26 tháng 3, kỉ niệm ngày thành lập đảng tháng 2, tham quan, du lịch cắm trại, tổ chức cho em học sinh lớp sinh hoạt đội… Nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm giúp em lập kế hoạch công tác, tổ chức thực kế hoạch, quan trọng giúp em phương pháp tổ chức tạo điều kiện tốt cho em hoạt động Thực tế chứng minh ý thức trách nhiệm, tính sáng tạo giáo viên chủ nhiệm lớp định chất lượng hoạt động đoàn thể lớp * Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao: Ở lứa tuổi học sinh phổ thông em thích tham gia vào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… giáo viên chủ nhiệm cần tổ chức hoạt động Với hoạt động văn hóa, văn nghệ nên sử dụng biện pháp sau đây:  Thành lập câu lạc “Người yêu văn, thơ”, tổ chức cho em sưu tầm ca dao tục ngữ, thơ ca, chân dung nhà thơ, nhà văn… Tổ chức buổi bình thơ, thi sang tác thơ, văn…  Tổ chức đội văn nghệ tập hát, múa, quốc tế vũ  Tổ chức đêm ca hát theo chủ đề  Tổ chức câu lạc nhiếp ảnh, quay phim  Tổ chức thi báo tường tổ lớp khối, trường Với hoạt động thể dục, thể thao nên sử dụng biện pháp sau đây:  Thành lập đội bóng đá, bong bàn, cầu long, cầu mây… tổ chức luyện tập thi đấu nhóm, tổ lớp, khối trường  Câu lạc thể dục buổi sáng địa phương, vận động học sinh tham gia tập thường xuyên  Duy trì thể dục  Tổ chức hội thi thể dục, thể thao…  Tổ chức tham quan, du lịch  Tổ chức cắm trại Với hoạt động lao động nên sử dụng biện pháp sau đây:  Tổ chức lao động tự phục vụ: trực nhật, ngày tổng vệ sinh trường, lớp  Tổ chức lao động cơng ích lao động sản xuất địa phương, dặc biệt vào mùa thu hái nơng sản Trong q trình tổ chức hoạt động học sinh lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp phải thực nguyên tắc sau đây:  Phải tạo hứng thú, tính chủ động, tích cực, có ý thức học sinh  Các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, lực sở trường học sinh  Các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, lực sở trường học sinh  Đảm bảo an tồn tuyệt đối, khơng làm ảnh hưởng đến sức khỏe học tập học sinh  Các hoạt động đa dạng phong phú, trẻ em tích cực tham gia, hội để em phấn đấu trưởng thành 1.5 Phối hợp với giáo viên môn lực lượng giáo dục khác để giáo dục học sinh Giáo dục q trình có tính xã hội, có nhiều lực lượng tham gia Mỗi lực lượng giáo dục có vai trò chức riêng, giáo viên chủ nhiệm cần khai thác mạnh lực lượng đó, chủ động phối hợp tổ chức giáo dục học sinh có kết Trước hết giáo viên chủ nhệm cần phối hợp chặt chẽ với giáo viên môn để:  Xây dựng thực kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh kém, học sinh có hồn cảnh khó khăn, tổ chức hình thức học tập ngoại khóa, trao đổi phương pháp học tập…  Xây dựng thực kế hoạch giáo dục: tham quan, cắm trại, tổ chức ngày lễ truyền thống, kế hoạch giúp đỡ đoàn thể hoạt động…  Xây dựng thực kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết học tập hạnh kiểm học sinh, nhận xét, ghi học bạ Giáo viên chủ nhiệm lớp thường xuyên trao đổi với giáo viên mơn để biết tình hình học tập hàng ngày lớp, để có biện pháp giáo dục kịp thời Thường xuyên rút kinh nghiệm nội dung phương pháp giảng dạy giáo dục cho phù hợp với học sinh lớp Đối với chi đoàn niên:  Giáo viên chủ nhiệm chủ động đưa kế hoạch phối hợp công tác năm học, kế hoạch cơng tác học kì, hàng tháng, hàng tuần  Phối hợp tổ chức đợt thi đua cá ngày lễ lớn với hình thác hoạt động hấp dẫn với học sinh, thanh, thiếu niên  Phối hợp tổ chức sinh hoạt tập thể; sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, thực chất phát huy tinh ý thức trách nhiệm thần sáng tạo đoàn thể cá nhân tham gia thực mục tiêu giáo dục chung, để không chồng chéo, trùng lặp cơng việc lớp, đồn thể, khơng gây khó khăn cho học sinh Tuy nhiên, phối hợp cơng tác khơng có nghĩa đơn giản hóa cơng việc hay chủ nhiệm làm thay đồn thể Tổ chức phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường: Với cha mẹ học sinh:  Thường xuyên có mối quan hệ mật thiết với cha mẹ học sinh để trao đổi nắm vững tình hình học tập hạnh kiểm em lớp nhà Mối quan hệ thiết lập thường xuyên, phương thức thực sử dụng điện thoại, thư điện tử, sổ liên lạc…  Lập hội phụ huynh học sinh, ban đại diện cầu nối gia đình nhà trường, theo dõi tình hình bàn bạc biện pháp giáo dục học sinh  Tổ chức họp với phụ huynh học sinh lớp theo định kì: đầu năm, cuối học kì tổng kết năm học Với quyền, quan xí nghiệp đóng địa phương:  Tổ chức họp liên tịch nhà trường với quyền địa phương, quan, xí nghiệp đóng địa bàn để bàn bạc biện pháp phối hợp giáo dục học sinh thực chủ trương xã hội hóa giáo dục  Vận động tổ chức xã hội, quan xí nghiệp đỡ đầu thành lập Quỹ khen thưởng:…, tài trợ cho thi học sinh giỏi hoạt động khác trường Với đoàn niên địa phương: Kết, phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục học sinh kì nghỉ hè, có kiện đặc biệt địa phương ngày lễ lớn dân tộc NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Giáo viên chủ nhiệm lớp linh hồn lớp học, người thay mặt hiệu trưởng tổ chức hoạt động, xây dựng lớp thành tập thể vững mạnh để giáo dục học sinh theo mục tiêu đề ra, người giáo viên chủ lớp phải phải phấn đấu để đạt yêu cầu sau đây: Có lực chun mơn tốt, giảng dạy có kết mơn học lớp, có điều kiện gần gũi theo dõi, giúp đỡ học sinh học tập, rèn luyện cách thường xuyên Nắm vẵng lí luận sư phạm, sử dụng phương pháp giáo dục tập thể giáo dục cá biệt, có kinh nghiệm tổ chức hoạt động phù hợp với tâm lí lứa tuổi học sinh với điều kiện thực tế lớp, nhà trường cách linh hoạt Có tư cách đạo đức tốt, gương mẫu sống, lao động quan hệ với đồng nghiệp học sinh Giáo viên chủ nhiệm phải gương sáng phương diện cho học sinh noi theo Có khả tổ chức có lực hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao… để lơi học sinh tham gia Có phương pháp hoạt động xã hội, biết động viên lôi lực lượng giáo dục, biết tổ chức hoạt động tập thể để dẫn dắt học sinh học tập, tu dưỡng tốt sống tương lai Tóm lại, trường phổ thông giáo viên chủ nhiệm lớp có vai trò đặc biệt quan trọng, người quản lí, tổ chức, đạo điều phối hoạt động lớp học Công tác giáo viên chủ nhiệm lớp bao gồm nhiều hoạt động, cần khai thác, phối hợp với lực lượng để giáo dục học sinh, thống lực lượng giáo dục nguyên tắc, đồng thời đường xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu chung Thực tế khẳng định lực công tác, kinh nghiệm sư phạm ý thức trách nhiệm người giáo viên chủ nhiệm lớp định chất lượng học tập tu dưỡng học sinh lớp học 10 Hình 3.8: Kết nối hệ thống thiết bị cầm tay với TIVI (máy chiếu) 15 BƢỚC 1: Xác định loại cáp chuyển đổi, cổng HDMI Input tivi (hoặc chiếu).máy BƢỚC 2: Kiểm tra dây cáp HDMI đảm bảo cáp tin cậy BƢỚC 3: Kết nối cáp chuyển đổi với thiết bị số cầm tay BƢỚC 4: Kết nối đầu cáp HDMI đầu cáp chuyển đổi tivi (hoặc máy chiếu) BƢỚC 5: Kết nối cáp âm từ thiết bị số cầm tay tới tăng âm BƢỚC 6: Khởi động thiết bị BƢỚC 7: Trên tivi (hoặc máy chiếu) vào “Menu” -> “Select Input” -> “ HDMI Input” BƢỚC 8: Kiểm tra kết kết nối 3.2.2.2 Kết nối Thiết bị số cầm tay – Tivi (máy chiếu) – Bộ tăng âm sử dụng cáp VGA a Thiết bị - Thiết bị thiết bị số cầm tay (điện thoại thơng minh, máy tính bảng) - Tivi (hoặc máy chiếu) - Bộ tăng âm (Amply, mic loa) - Cáp VGA - Cáp chuyển đổi RCA 3,5mm - Cáp chuyển đổi Micro USB (Type C, Lightning) -> VGA b Bước tiến hành 15 Hình 3.9: Kết nối thiết bị số cầm tay – TIVI (máy chiếu)- Tăng âm 16 BƢỚC 1: Xác định loại cáp chuyển đổi, cổng RGB Input tivi (hoặc chiếu).máy BƢỚC 2: Kiểm tra dây cáp VGA đảm bảo cáp tin cậy BƢỚC 3: Kết nối cáp chuyển đổi với thiết bị số cầm tay BƢỚC 4: Kết nối đầu cáp VGA đầu cáp chuyển đổi tivi (hoặc máy chiếu) BƢỚC 5: Kết nối cáp âm từ thiết bị số cầm tay tới tăng âm BƢỚC 6: Khởi động thiết bị BƢỚC 7: Trên tivi (hoặc máy chiếu) vào “Menu” -> “Select Input” -> “ RGB Input” BƢỚC 8: Kiểm tra kết kết nối 3.3 KẾT NỐI MỘT SỐ THIẾT BỊ KHÔNG DÂY 3.3.1 Kết nối thiết bị có Bluetooth với laptop chạy hệ điều hành Windows 10 Để kết nối laptop chạy hệ điều hành Windows 10 có nhiều cách thực Nhƣng điều cần trƣớc hết bật Bluetooth (chế độ ON) laptop thiết bị cần kết nối, với thiết bị cần kết nối nhấn giữ nút Bluetooth nhìn thấy đèn bluetooth nhấp nháy cho thấy việc ghép nối sẵn sàng Có thể sử dụng theo cách sau để thực cho việc kết nối bluetooth * Cách 1: thực việc kết nối Device 16 Hình 3.10: Kết nối Bluetooth Device Windows 10 BƯỚC 1: Trên laptop sử dụng tổ hợp phím Windows + I để mở ứng dụng cài đặt Điều hƣớng đến Device tới Bluetooth Đảm bảo nút Bluetooth vị trí Bật (ON) Nhận thấy bluetooth hoạt động với thông báo "Your PC is searching for and can be discovered by Bluetooth devices." 16 BƯỚC 2: Chọn thiết bị muốn kết nối nhấp vào Pair *Cách 2: Thực kết nối app Connect hệ điều hành windows 10 BƯỚC 1:Trên laptop nhấn tổ hợp phím Windows + A để mở Action center, bảng chọn app thao tác nhanh xuất hiện, tiếp tục nhấnchọn app Connect Hình 3.11: Kết nối Bluetooth app Connect Windows 10 BƯỚC 2: Trong app Connect nhìn thấy tất thiết bị vùng kết nối bluetooth ra, nhấp chuột vào thiết bị muốn kết nối Hình 3.12: Chọn thiết bị kết nối rong app Connect Windows 10 16 * Khắc phục cố kết nối bluetooth Kết nối Bluetooth laptop chạy hệ điều hành Windows 10 với thiết bị khác có vƣớng mắc thực khơng thành cơng Vậy cần phải có giải pháp để khắc phục vấn đề nhƣ sau: Giải pháp 1:Khắc phục online đƣợc hỗ trợ Microsoft 16 Giải pháp 2:Kiểm tra Trình quản lý Thiết bị để đảm bảo bạn cài đặt trình điều khiển Bluetooth 1) Trong hộp tìm kiếm tác vụ, nhập Trình quản lý Thiết bị, chọn từ danh sách kết mở rộng Bluetooth Trình quản lý Thiết bị 2) Nhấn giữ (hoặc bấm chuột phải vào) radio Bluetooth, chọn Cập nhật trình điều khiển Tự động tìm kiếm phần mềm trình điều khiển đƣợc cập nhật 3.3.2 Kết nối laptop với máy chiếu đa phương tiện wifi Để kết nối máy chiếu đa phƣơng tiện wifi với laptop có hai phƣơng thức thực việc kết nối kết nối WIRELESS ACCESS POINT kết nối AD-HOC [3] 3.3.2.1 Phương thức kết nối wireless access point Kết nối wireless access point kiểu kết nối điểm truy cập không dây, phƣơng thức kết nối phức tạp kết nối AD-HOC nhƣng ổn định Các bƣớc thực kết nối nhƣ sau: BƯỚC 1: Khởi động laptop máy chiếu để hoạt động sẵn sàng Bật chức wifi (ON) cho máy chiếu laptop BƯỚC 2: Nhấn nút Network điều khiển từ xa máy chiếu để mở cửa sổ thao tác kết nối với laptop wifi (cửa sổ hiển thị chiếu) Dùng điều khiển để tìm đến lệnh Simple setting, bấm Enter để lựa chọn BƯỚC 3: Trong khung Use Wireless network, select the network mode, chọn mục Wireless Access Point, bấm qua phải để mở cửa sổ thiết lập chi tiết cho Wireless Access Point lên Thông thƣờng trình diễn vài phút, chờ đợi để máy chiếu hoàn thành tác vụ trƣớc thực cài đặt tiếp BƯỚC 4: Danh sách điểm wireless access point mà máy chiếu hỗ trợ ra, chọn mục Bấm qua phải để tiếp tục, cửa sổ thiết lập mật 16 xuất hiện, bấm phím Enter để mở bàn phím ảo máy chiếu Nếu lần thiết lập, đặt mật cho máy chiếu ấn Enter để lƣu vào sở liệu máy chiếu, ghi nhớ mật để điền tƣơng tự lần cài đặt sau Sau thiết lập thành công, thông điệp Simple Setting Completed xuất hiện, tên mạng wireless máy chiếu mục Network name (SSID), nhấn phím Enter để tắt cửa sổ Cửa sổ xuất hiện, dòng Network Address địa IP dùng để kết nối với máy chiếu, ghi lại thông số BƯỚC 5: Trên laptop, chọn Control Panel chọn tiếp Network Connection, cửa sổ danh sách dạng kết nối mà laptop hỗ trợ, click chọn icon có tên Wireless Network Connection Một cửa sổ nhỏ ra, máy tính tự động nhận sóng wireless máy chiếu tên mạng network máy chiếu 16 khung Choose a wireless network, khơng tìm thấy, bạn click Refresh network list để máy tính dò tìm lại Bước 6: Để bắt đầu kết nối laptop với máy chiếu, chọn tên mạng network máy chiếu cần kết nối bấmConnect Bấm phím tắt laptop để xuất hình laptop lên chiếu (thơng thƣờng phím F2 tổ hợp phím Fn + F có hình hai hình lồng nhau) 3.3.2.2 Phương thức kết nối AD-HOC Kết nối AD-HOC kiểu kết nối mạng tùy biến không dây (tiếng Anh: Wireless ad-hoc network) tập hợp gồm nhiều thiết bị/nút mạng với khả nối mạng giao tiếp không dây với mà không cần hỗ trợ quản trị trung tâm Mỗi nút mạng tùy biến không dây hoạt động vừa nhƣ máy chủ (host) vừa nhƣ thiết bị định tuyến Kết nối kiểu Ad-Hoc đơn giản nhƣng hay xảy lỗi, chẳng hạn nhƣ xảy tƣợng lần trƣớc kết nối đƣợc nhƣng lần sau lại khơng Các bƣớc kết nối AD-HOC nhƣ sau: BƯỚC 1: Khởi động laptop máy chiếu để hoạt động sẵn sàng Bật chức wifi (ON) cho máy chiếu laptop BƯỚC 2: Nhấn nút Network điều khiển từ xa máy chiếu để mở cửa sổ thao tác kết nối với laptop wifi (cửa sổ hiển thị chiếu) Nếu hình hiển thị dòng chữ Projector not connected to network có nghĩa máy chiếu khơng thể kết nối với laptop Sau đó, cửa sổ trên, dùng điều khiển để tìm đến lệnh Simple setting, bấm Enter để lựa chọn BƯỚC 3: Thông báo Simple setting started xuất hiện, bấm sang phải, khung Use wireless network, select the network mode tìm chọn mục Ad-hoc bấm phím mũi tên qua phải để phƣơng thức kết nối đƣợc khởi động 16 BƯỚC 4: Thông báo Simple setting completed xuất hình chiếu, dòng Wireless standard thể tốc độ kết nối, dòng network name (SSID) tên mạng kết nối mặc định nhà sản xuất Cần ghi lại thông số để thiết lập laptop Bấm Enter để tắt cửa sổ này, tên máy chiếu khung Projector name BƯỚC 5:Thực nhƣ cách nói BƯỚC 6:Thực nhƣ cách nói 3.3.2.3 Khắc phục số lỗi kết nối + Laptop nhận máy chiếu ngƣợc lại, nhƣng kết nối Nguyên nhân wireless máy tính chƣa đƣợc đặt IP giống với máy chiếu Vào Start nhấn Connect to nhấn chọn Show all connections, bấm chuột phải lên mục Wireless Network Connection, chọn Properties, thẻ General, bấm chọn mục Internet Protocolchọn tiếpProperties sau điền thơng tin IP máy 16 chiếu vào khung Use the following IP address (IP máy chiếu xem phần phƣơng thức kết nối) Hình 3.13: Nhập thơng tin IP máy chiếu + Máy tính báo lỗi nhận diện wireless access point máy chiếu Hiện tƣợng lỗi xảy laptop báo hiệu khơng tìm thấy máy chiếu, bấm phím NETWORK remote máy chiếu, bấm phím xuống để tìm mục Simple setting, bấm Enter, khung Use Wireless network, select the network mode, bấm phím xuống chọn mục Wireless Access Point, bấm mũi tên qua phải Trong danh sách điểm wireless access point, chọn tiếp điểm khác mà bạn chƣa dùng, bấm phím mũi tên qua phải để lƣu lại + Kết nối thƣờng ngắt bất ngờ Trong lỗi này, sau khoảng thời gian 45 phút 60 phút kết nối wifi bị ngắt laptop xuất hình lên máy chiếu Nguyên nhân tƣợng là: * Do laptopyếu pin Trong trƣờng hợp gần cạn pin, số laptop thƣờng có chế độ tự động tắt kết nối wireless để tiết kiệm lƣợng * Lỗi việc thiết lập wireless access point laptop 16 Hãy vào Start nhấn Connect to nhấn chọn Show all connections, bấm chuột phải lên mục Wireless Network Connection, chọn Properties, thẻ Wireless Networks, bấm Advanced, đánh chọn Computer-to-computer (ad hoc) networks only Automatically connect to non-preferred networks Bấm Close, bấm Add, khung Network name (SSID) điền tên network máy chiếu, mục Network Authentication chọn Open, Data encryption chọn Disabled, bỏ không chọn mục The key is provided for me automatically, nhập mật tƣơng ứng với mật thiết lập máy chiếu Bấm OK để lƣu lại 17 Hình 1.34: Khắc phục lỗi việc thiết lập wireless access point laptop Lưu ý: Kêt nôi không dây wifi t laptop đến máy chi ếu kêt nôi tr ực tiêp (điêm t ới điêm) Vì vây, dùng kêt nơi khơng dây m ạng internet qua wireless laptop tạm thời không kết nối đƣợc (muôn k ết nối đƣợc mạng internet cắm dây mạng lan vào máy tính) 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ giáo dục Đào tạo, (2012), Modul - Những vấn đề công tác thiết bị dạy học sở giáo dục phổ thông, tài liệu tập huấn Nguyễn Văn Khơi (Chủ biên), Lê Huy Hồng, 2007, Phƣơng tiện dạy học kỹ thuật công nghiệp, Nhà xuất Đại học Sƣ phạm Hà Nội Khoa học phổ thông - sử dụng máy chiếu kết nối WIFI, http://www.khoahocphothong.com.vn/su-dung-may-chieu-ket-noi-wifi6661.html,truy cập hồi 10h00 ngày 31/8/2017 Phân biệt âm MONO, STEREO, SUROUND, http://amthanhphonghop.com/tin-tuc/phan-biet-am-thanh-mono-stereo-suround, truy cập hồi 20h00 ngày 30/8/2017 Tỉ lệ khung hình (hình ảnh) - https://vi.wikipedia.org/wiki/Tỉ lệ khung hình, truy cập hồi 15h00 ngày 30/8/2017 ... chuẩn: (720x576) pixel HD Video- High Definition Video - Video độ nét cao gồm loại: + HD - độ phân giải: (12 80 x 7 20) pixel 720p + Full HD - độ phân giải: (19 20 x 108 0) pixel 108 0i/ 108 0p + Ultra... chất giao tiếp: giao tiếp thức giao tiếp khơng thức - Theo đặc điểm nghề nghiệp: có hoạt động có nhiêu dạng giao tiếp (giao tiếp sư phạm, giao tiếp kinh doanh, giao tiếp ngoại giao ) Giao tiếp hiệu... chất giao tiếp + Theo khoảng cách tiếp xúc: gồm giao tiếp trực tiếp giao tiếp gián tiếp + Theo số người tham dự: giao tiếp song phương, giao tiếp nhóm, giao tiếp xã hội + Theo tính chất giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Bo cong cu cua giao vien thoi dai 4 0, Bo cong cu cua giao vien thoi dai 4 0

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn