KHẢO SÁT QUI TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ TRA FILLET ĐÔNG IQF TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SAĐEC DOCIFISH

105 29 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA THỦY SẢN WWXX LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI KHẢO SÁT QUI TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ TRA FILLET ĐÔNG IQF TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SEC DOCIFISH NGÀNH : CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÓA : 2002 - 2006 SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN THỊ TÚ ANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 10/2006 KHẢO SÁT QUI TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ TRA FILLET ĐÔNG IQF TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SEC DOCIFISH thực Trần Thò Tú Anh Luận văn đệ trình hoàn tất yêu cầu cấp Kỹ Sư Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Nam Kha Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 10/2006 TÓM TẮT Sau tôm, cá mặt hàng xuất chủ lực thủy sản Việt Nam Để có nhìn rõ thực trạng sản xuất tiến hành thực đề tài: “Khảo Sát Qui Trình Chế Biến Cá Tra Fillet Đông IQF Tại Công Ty Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sec Docifish” Chúng tiến hành khảo sát: - Qui trình sản xuất tính đònh mức chế biến mặt hàng cá tra fillet đông IQF - Tính tỉ lệ phần trăm tăng trọng mặt hàng cá tra đông IQF sau xử lý phụ gia - Nhiệt độ nước rửa công đoạn qui trình - Nhiệt độ miếng cá fillet công đoạn sửa cá - Nhiệt độ nước mạ băng, nhiệt độ băng chuyền, nhiệt độ kho bảo quản Qua việc khảo sát qui trình xác đònh: + Đònh mức chế biến phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng ban đầu, tay nghề công nhân, tình trạng dụng cụ, thời gian nhiệt độ cấp đông + Kết khảo sát mặt hàng cá tra fillet đông IQF: - Đònh mức chế biến: 2,875 - Tỉ lệ phần trăm tăng trọng: 5,56% - Nhiệt độ: nước rửa công đoạn (6,4 – 12,9 0C), nước mạ băng đạt (0,3 – 4,2 C), miếng cá công đoạn sửa cá (9,2 – 11,20C), băng chuyền IQF đạt (-33 ± 20C), kho bảo quản đạt (-18 ± 20C) ii ABSTRACT Behind shrimp, fish is the second main export products of Vietnames fishery section To have more knowledge on manufacturing practice, we conducted the subject: “Describing for manufacturing process of IQF fillet product of catfish at Sadec fishery import – export company” We had some experiments: - Describing of manufacturing process and caculating the process norm of IQF fillet product of catfish - Caculating ratio of weight gain (percent) of IQF fillet product of catfish after additive treament - Measuring temperature of: rinsing water of process, piece of fillet at the repairing step, glasing water, the belt IQF, preservation storage Investigating the process, we have determined: + Process norm depended essentinally on quality of initial raw materials, woker’s skill, sharpress of cutting knife, temperature and time of freezing + Experimently results of IQF fillet product of catfish showed: - Process norm: 2,875 - Ratio gain weight: 5,56% - Temperature of: rinsing water (6,4 – 12,70C), glasing water was good (0,3 – 4,2 C), piece of fillet at the repairing step (9,2 – 10,20C), the belt IQF was good (-33 ± 20C), preservation storage achieved (-18 ± 20C) iii CẢM TẠ Trong trình học tập trường thực đề tài, xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh toàn thể quý thầy cô tận tình giúp đỡ dạy dỗ cho kiến thức quý báu suốt thời gian học trường Xin gởi lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Hoàng Nam Kha – giảng viên khoa thủy sản tận tình hướng dẫn cho suốt thời gian thực đề tài tốt nghiệp BGĐ công ty Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sec Docifish tạo điều kiện cho thực tập công ty Và cho gởi lời cảm ơn chân thành đến Đặng Hiền Sỹ, chò Thái Thò Kim Duyên toàn thể anh chò QC tận tình hướng dẫn giúp đỡ thời gian qua Các bạn sinh viên lớp chế biến thủy sản 28 giúp đỡ bốn năm học qua thời gian thực đề tài Do hạn chế mặt thời gian mặt kiền thức nên luận văn không tránh khỏi sai sót Rất mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn iv MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TÊN ĐỀ TÀI -i TÓM TẮT TIẾNG VIỆT ii TÓM TẮT TIẾNG ANH iii CẢM TẠ iv MUÏC LUÏC -v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT - ix DANH SÁCH CÁC BẢNG x DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH - xi I GIỚI THIỆU -1 1.1 1.1 Đặt Vấn Đề -1 Mục Tiêu Đề Taøi -2 II TOÅNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.6 Tình Hình Sản Xuất Và Thương Mại Thủy Sản Thế Giới Tình hình nuôi trồng thủy sản Tình hình sử dụng thủy sản giới Tình hình thương mại thủy sản giới -5 Tình Hình Nuôi Trồng Và Thủy Sản Thủy Sản Việt Nam Tình hình nuôi trồng thủy sản Tình hình tiêu thụ thủy sản Việt Nam Tình hình thương mại thủy sản Việt Nam Giới Thiệu Về Cá Tra - 10 Phân loại - 10 Đặc điểm sinh học cá tra - 10 Thaønh phần dinh dưỡng cá tra, basa 11 Các yếu tố ảnh hưởng đến màu thòt cá tra 12 Tình hình nuôi cá tra, basa - 13 Tình hình xuất cá tra, basa - 14 Sự Biến Đổi Của Động Vật Thủy Sản Sau Khi Chết 16 Kỹ Thuật Làm Lạnh Đông Thủy Sản - 17 Đònh nghóa - 17 Mục đích việc làm lạnh đông - 17 Cơ chế chế đóng băng thủy sản 18 Các phương pháp làm lạnh đông thủy sản 18 Những Biến Đổi Của Thủy Sản Trong Quá Trình Làm Lạnh Đông - 20 v 2.6.1 Biến đổi vi sinh vaät 20 2.6.2 Biến đổi hóa hoïc - 21 2.6.3 Biến đổi lý học - 21 2.7 Biến Đổi Thủy Sản Trong Quá Trình Bảo Quản Lạnh Ñoâng 22 2.7.1 Biến đổi vi sinh vật 22 2.7.2 Biến đổi hóa học 22 2.7.3 Biến đổi vật lý - 22 2.8 Giới Thiệu Sơ Lược Về Xí Nghiệp XNK Thủy Sản Docifish Sec 23 2.9 Mô Tả Chung Về Sản Phẩm Cá Tra, Basa Fillet Đông Lạnh 27 2.10 Caùc Chỉ Tiêu Đánh Giá Chất Lượng Của Cá Tra, Basa Fillet Đông Lạnh - 27 2.10.1 Chỉ tiêu cảm quan 27 2.10.2 Chỉ tiêu hoá hoïc 28 2.10.3 Chæ tiêu vi sinh vật - 29 2.10.4 Bao gói, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển - 29 2.11 Các Yếu Tố nh Hưởng Đến Chất Lượng Sản Phẩm Thủy Sản Chế Biến Đông Lạnh - 30 III VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 Thời Gian Và Đòa Điểm Thực Tập - 32 Vật Liệu - 32 Hoùa Chaát 32 Phương Pháp 33 Phương pháp khảo sát qui trình - 33 Phương pháp tính đònh mức - 34 Phương pháp đo nhiệt độ - 37 IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 41 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 Quy Trình Cá Tra Fillet Đông IQF - 41 Dieãn Giải Qui Trình 42 Tính Đònh Mức - 63 Khảo Sát Nhiệt Ñoä 67 Nhiệt độ công đoạn tiếp nhận nguyên liệu 67 Nhiệt độ công đoạn xử lý sơ - 67 Khaûo sát nhiệt độ nước rửa - 67 Nhiệt độ nước mạ băng - 70 Nhiệt độ thân cá công đoạn sửa caù 70 Nhiệt độ máy cấp đông IQF 70 Nhiệt độ kho bảo quản 71 Các dạng hư hỏng xảy mặt hàng cá fillet đông IQF - 71 Các dạng hư hỏng 71 Các biện pháp khắc phục - 72 vi 4.6 Nhận xét chung - 72 V KEÁT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ - 74 5.1 5.2 Kết Luận 74 Đề Nghò 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii PHỤ LỤC Phụ lục Phụ lục Phụ lục Phuï luïc Phuï luïc Phuï luïc Phuï luïc Phuï luïc Phuï luïc Phuï luïc 10 Phuï luïc 11 Phuï luïc 12 Phuï luïc 13 Phụ lục 14 Phụ lục 15 Phụ lục 16 Sơ đồ tổ chức Sơ đồ mặt công ty Đònh mức fillet Đònh mức lạng da Đònh mức sửa cá Đònh mức cấp đông Tỉ lệ (%) tăng trọng Nhiệt độ rửa (0C) Nhiệt độ rửa (0C) Nhiệt độ rửa (0C) Nhiệt độ rửa (0C) Nhiệt độ nước mạ băng (0C) Nhiệt độ thân cá công đoạn sửa cá (0C) Nhiệt độ băng chuyền (0C) Nhiệt độ kho bảo quản (0C) Kết kiểm nghiệm vi sinh viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT NTTS : nuôi trồng thủy sản XKTS :xuất thủy sản TSL :tổng sản lượng TKR :trước rửa KG :khoảng hai lần đo TKTN :trước thay nước IQF : Individual Quick Frozen FAO : Food and Agriculture Organization KNXK: kim ngạch xuất CFU : Colony Forming Units ix Phụ lục ĐỊNH MỨC LẠNG DA Ngày Số Số CN lần 1 ĐMTB TLBĐ TLS ĐM TLBĐ TLS ĐM TLBĐ TLS ĐM TLBĐ TLS ĐM TLBĐ TLS ĐM 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4629 4587 4630 4528 4673 4625 1,080 1,090 1,080 1,104 1,070 1,081 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4579 4581 4586 4858 4627 4620 1,092 1,091 1,090 1,029 1,081 1,082 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4675 4670 4623 4673 4629 4620 1,070 1,071 1,082 1,070 1,080 1,082 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4627 4673 4629 4620 4630 4626 1,081 1,070 1,080 1,082 1,080 1,081 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4675 4590 4628 4677 4629 4587 1,070 1,089 1,080 1,069 1,080 1,090 5000 4612 1,084 5000 4642 1,078 5000 4648 1,076 5000 4634 1,079 5000 4631 1,080 Phuï luïc ĐỊNH MỨC SỬA CÁ Ngày Số Số CN lần ĐMTB TLBĐ TLS TLS TLS 2500 1864 1,341 2500 1852 1,350 2500 2500 1865 1,340 2500 1850 1,351 2500 1883 1,328 2500 2500 1810 1,381 2500 TLS 1834 1,363 2500 2500 1894 1,320 1838 1,360 2500 2500 1849 1,352 1882 1,328 2500 2500 1879 1,330 2500 1864 1,342 TLBĐ TLS 1860 1,344 2500 1940 1,289 2500 1863 1,342 2500 1894 1,320 1875 1,333 2500 1866 1,340 2500 1850 1,351 2500 1908 1,310 2500 1908 1,310 2500 1851 1,351 1875 1,333 2500 1882 1,328 2500 1900 1,316 2500 1854 1,348 2500 1880 1,330 2500 1872 1,335 2500 1903 1,314 2500 1866 1,340 2500 1857 1,346 2500 1878 1,332 2500 1883 1,328 2500 1876 1,333 ĐM TLBĐ TLBĐ ĐM TLBĐ ĐM ĐM ĐM Phuï luïc ĐỊNH MỨC CẤP ĐÔNG Ngày Số CN Số lần TLBĐ TLS ĐM TLBĐ TLS ĐM TLBĐ TLS ĐM TLBĐ TLS ĐM TLBĐ TLS ĐM 940 928 1,013 940 930 1,011 940 928 1,013 940 921 1,021 940 923 1,018 940 925 1,016 940 925 1,016 940 924 1,017 940 920 1,022 940 919 1,023 940 919 1,023 940 927 1,014 940 937 1,003 940 936 1,004 940 921 1,021 940 930 1,011 940 921 1,021 940 935 1,005 940 925 1,016 940 920 1,022 940 924 1,017 940 932 1,009 940 925 1,016 940 922 1,020 940 929 1,012 940 931 1,010 940 923 1,018 940 927 1,014 940 925 1,016 940 922 1,020 940 926 1,015 940 926 1,015 940 929 1,012 940 925 1,016 940 922 1,019 ĐMTB Phụ lục TỶ LỆ %TĂNG TRỌNG Ngày Số lần %TTTB TLBĐ TLS 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3162 3171 3135 3150 3177 3138 3156 %TT TLBĐ 5,4 5,7 4,5 5,0 5,9 4,6 5,2 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 TLS 3195 3171 3153 3192 3198 3138 3175 %TT TLBĐ 6,5 5,7 5,1 6,4 6,6 4,6 5,8 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 TLS 3153 3153 3192 3165 3201 3187 3175 %TT TLBĐ 5,1 5,1 6,4 5,5 6,7 6,2 5,8 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 TLS 3177 3198 3180 3152 3160 3133 3167 %TT TLBĐ 5,9 6,6 6,0 5,1 5,3 4,4 5,6 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 TLS %TT 3152 3190 3164 3158 3160 3149 3162 5,1 6,3 5,5 5,3 5,3 5,0 5,4 Phụ lục NHIỆT ĐỘ RỬA (0C) Ngày Số lần 1 TB TB 3 TB TB TB TKR 7,0 6,3 6,5 Boàn KG 10,4 9,0 8,8 TKTN 13,1 12,0 11,7 TKR 6,9 6,4 7,0 Boàn KG TKTN TKR 10,0 13,5 7,0 9,7 12,0 6,7 10,4 13,7 6,4 Boàn KG 8,5 9,1 8,9 TKTN 12,2 12,8 11,3 6,6 9,4 12,3 6,8 10,0 13,1 6,7 8,8 12,1 6,4 7,2 7,0 6,9 6,8 6,3 6,6 6,6 7,2 6,4 6,9 6,8 7,4 6,8 6,3 6,8 9,1 10,1 9,8 9,7 9,0 8,7 9,5 9,1 10,5 9,1 9,7 9,8 10,9 9,0 8,8 9,6 12,8 13,0 12,6 12,8 12,0 11,9 12,5 12,1 14,0 12,6 13,1 13,2 14,2 13,2 11,6 13,0 7,2 6,8 6,5 6,8 6,3 6,8 6,5 6,5 7,0 6,3 6,2 6,5 6,9 7,1 6,4 6,8 9,8 9,7 9,4 9,6 9,5 10,1 8,9 9,5 9,5 8,8 9,9 9,4 10,0 9,7 8,7 9,5 12,2 12,0 11,7 12,0 12,3 13,0 11,7 12,3 12,3 11,2 12,7 12,1 12,9 12,6 11,8 12,4 6,5 6,9 7,2 6,9 6,4 6,8 6,3 6,5 7,0 6,3 6,5 6,6 7,1 6,1 6,8 6,7 9,2 9,8 9,3 8,5 9,2 8,7 8,8 9,2 8,5 8,9 8,9 9,2 9,1 9,4 9,2 11,7 12,0 12,7 12,1 12,3 12,5 12,7 12,5 12,4 11,8 12,5 12,2 12,8 12,6 12,9 12,8 Phụ lục NHIỆT ĐỘ RỬA (0C) Ngày Số lần 1 TB TB 3 TB TB TB Boàn TKR KG 6,8 9,7 6,4 8,8 7,0 9,7 6,7 9,4 7,1 9,8 6,5 8,7 6,3 8,5 6,6 9,0 6,4 9,0 6,9 9,5 6,7 9,3 6,7 9,3 7,0 9,8 6,5 9,0 7,2 9,7 6,9 9,5 6,3 8,4 6,5 8,6 6,3 9,0 6,4 8,7 TKTN TKR 13,3 7,1 11,3 6,5 13,0 6,3 12,5 6,6 13,6 6,7 12,9 6,4 12.5 6,6 13,3 6,6 12,0 6,3 12,3 6,8 12,1 7,0 12,1 6,7 14,3 6,5 12,4 6,7 13,2 7,1 13,3 6,8 11,8 6,3 12,0 3,7 12,5 6,1 12,1 5,4 Boàn KG 9,5 8,6 8,4 8,8 9,2 9,0 8,9 9,0 8,5 9,1 9,4 9,0 8,8 8,7 9,4 9,0 8,2 8,8 9,2 8,7 TKTN TKR 13,2 6,4 12,4 6,7 12,2 6,8 12,6 6,6 12,9 7,0 12,5 6,6 11,7 6,9 12,4 6,8 11,,7 6,7 12,1 6,5 13,5 7,2 12,8 6,8 12,5 6,3 11,4 6,4 13,3 6,8 12,4 6,5 11,2 7,1 12,0 7,0 12,4 6,3 11,9 6,8 Boàn KG 8,8 9,0 9,1 9,0 9,3 8,8 9,2 9,1 9,2 8,5 9,3 9,0 8,4 8,9 9,0 8,8 9,1 8,9 8,4 8,8 TKTN 11,2 12,0 12,3 11,8 13,9 11,5 12,3 12,6 12,4 11,2 12,5 12,0 11,5 12,0 13,1 12,2 13,0 12,6 12,6 12,7 Phụ lục 10 NHIỆT ĐỘ RỬA (0C) Ngày Số lần 1 TB TB 3 TB TB TB TKR 6,1 6,3 6,7 6,4 6,0 7,8 7,0 6,9 6,3 6,7 6,5 6,5 6,9 6,3 6,5 6,6 6,2 6,6 6,8 6,5 Boàn KG 7,3 7,0 8,3 7,5 7,5 8,0 6,8 7,4 6,5 8,3 7,0 7,3 6,2 8,7 9,0 8,0 7,2 6,7 7,5 7,1 TKTN TKR 8,2 6,3 9,3 6,7 10,0 5,9 9,2 6,3 11,0 6,1 10,5 6,8 9,0 6,0 10,2 6,3 9,9 6,3 12,3 6,3 8,8 6,5 10,3 6,4 10,0 6,6 12,5 6,2 12,0 6,8 11,5 6,5 11,5 6,7 10,0 6,7 11,3 6,8 10,9 6,7 Boàn Boàn KG TKTN TKR KG TKTN 7,2 8,2 6,5 7,0 8,2 9,7 10,0 6,2 8,7 8,2 7,5 9,5 6,5 8,0 9,0 8,1 9,2 6,4 7,9 8,5 7,8 10.3 6,3 7,3 7,2 7,6 11,0 6,5 8,7 9,7 9,0 8,7 6,5 6,5 10,0 8,1 9,9 6,4 7,5 9,0 8,0 9,2 6,5 7,5 9,7 7,9 10,0 6,3 8,5 10,2 8,8 10,8 6,7 8,3 8,9 8,2 10,0 6,5 8,1 9,6 7,2 7,5 6,3 7,5 8,2 8,0 9,9 5,9 6,3 8,8 10,0 11,5 6,7 6,9 9,6 8,4 9,6 6,3 6,9 8,9 9,2 9,0 6,0 6,5 7,6 8,2 9,0 6,2 7,5 9,7 10,5 12,5 6,7 9,0 8,7 9,3 10,2 6,3 7,7 8,7 Phuï luïc 11 NHIỆT ĐỘ RỬA (0C) Ngày Số lần 1 TB TB 3 TB TB TB TKR 6,5 6,3 5,8 6,2 6,8 6,2 7,0 6,7 6,8 7,0 7,2 7,0 7,2 6,4 7,0 6,9 6,2 6,9 6,7 6,6 Boàn KG 7,2 7,0 7,8 7,3 6,5 9,5 10,0 8,7 9,3 8,6 10,0 9,3 9,7 6,5 10,0 8,7 7,8 8,5 9,7 8,7 TKTN TKR 7,9 7,0 8,0 6,5 10,0 6,2 8,6 6,6 7,5 6,6 9,0 6,7 10,4 7,0 9,0 6,8 10,0 7,5 9,0 6,8 10,6 6,0 9,9 6,8 9,5 5,7 7,8 6,8 10,9 5,9 9,4 6,1 8,2 7,0 8,5 6,5 9,4 6,8 8,7 6,8 Boàn KG TKTN TKR 8,4 9,2 6,3 7,0 8.7 5,9 8,0 7,8 6,8 7,8 8,5 6,3 8,7 9.2 6,0 7,6 7,5 6,5 9,5 9,0 6,8 8,6 8,3 6,4 8,7 8,5 6,9 8,0 9,7 5,7 8,7 9,0 6,3 8,5 9,1 6,3 6,5 8,4 6,8 6,5 7,9 6,3 6,7 8,5 6,5 6,6 8,3 6,5 7,9 8,7 6,7 6,7 7,3 6,2 6,8 6,5 5,9 7,3 7,5 6,3 Boàn KG TKTN 6,7 7,6 7,4 9,0 7,5 10.0 7,2 8,3 8,7 9,7 6,9 8,6 7,5 9,0 7,7 9,1 7,2 7,0 6,0 8,9 7,5 9,2 6,9 8,4 7,6 8,0 7,0 7,8 7,0 8,2 7,2 8,0 6,5 8,2 6,0 9,0 7,5 7,8 6,7 8,3 Phuï luïc 12 NHIỆT ĐỘ NÙC MẠ BĂNG (0C) Ngày Số lần TB TB TB TB TB Trước mạ 0,1 0,4 0,2 0,2 0,3 0,5 0,1 0,3 0,4 0,5 0,2 0,4 0,5 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 Khoảng 2,4 3,0 2,2 2,5 2,5 3,4 2,0 2,6 2,5 2,7 3,1 2,8 3,5 2,6 1,8 2,6 2,3 2,7 2,1 2,4 Trước thêm đá 4,2 4,5 4,0 4,2 4,3 5,0 3,7 4,3 3,5 4,0 4,7 4,1 5,2 4,3 3,7 4,4 4,0 4,6 3,8 4,1 Phụ lục 13 NHIỆT ĐỘ THÂN CÁ Ở CÔNG ĐOẠN SỬA CÁ (0C) Ngày Baøn 5 Roå 7,5 12 Roå 10 9,7 Roå 11,6 9,2 10,8 12 14 10 9,5 11 13 9,2 9,5 9,2 8,5 11,2 10 10,5 11,7 11,3 10 10 10,5 9,2 Trung bình 9,7 10,3 9,8 11,2 10,4 9,8 11,1 9,2 10,6 9,6 Phuï lục 14 NHIỆT ĐỘ BĂNG CHUYỀN (0C) Bảng số liệu Ngày Số laàn 2 2 2 2h -30,5 -32,5 -33,0 -33,5 -32,0 -34,0 -33,5 -34,5 -34,0 -30,5 -33,0 -34,0 -34,0 -33,5 4h -33,5 -21,0 -34,0 -30,5 -34,0 -29,0 -33,0 -32,5 -34,0 -34,5 -33,5 -25,0 -34,0 -32,0 Thời gian đo 6h 8h -33,5 -34,0 -31,0 -33,0 -34,0 -30,5 -21,0 -32,5 -34,0 -33,5 -31,0 -33,0 -33,5 -34,5 -19,5 -33,5 -34,0 -34,0 -30,5 -23,5 -33,5 -32,5 -30,5 -33,0 -34,0 -33,0 -15,0 -31,0 10h -34,0 -31,5 -33,0 -33,5 -30,5 -33,0 -34,5 -33,0 -34,0 -33,0 -32,5 -33,5 -33,0 -34,0 12h -34,5 -33,5 -33,0 -32,0 -34,0 -33,5 -34,0 -33,5 -32,0 -33,0 -31,0 -30,0 -32,0 -33,5 Baûng ANOVA Analysis of Variance for BC-NHIETDO - Type III Sums of Squares -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -MAIN EFFECTS A: BC-NGAY 11.58333 1.930556 160 9863 B: BC-GIO 122.01488 24.402976 2.027 0850 RESIDUAL 867.00595 72 12.041749 -TOTAL (CORRECTED) 1000.6042 83 -0 missing values have been excluded All F-ratios are based on the residual mean square error Bảng trắc nghiệm LSD Giữa ngaøy Multiple range analysis for BC-NHIETDO by BC-GIO -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -2 14 -33.035714 X 10 14 -33.035714 X 12 14 -32.821429 X 14 -32.250000 XX 14 -31.464286 XX 14 -29.642857 X -contrast difference limits - -1.57143 2.61518 - -3.39286 2.61518 * - -0.78571 2.61518 - 10 0.00000 2.61518 - 12 -0.21429 2.61518 - -1.82143 2.61518 - 0.78571 2.61518 - 10 1.57143 2.61518 - 12 1.35714 2.61518 - 2.60714 2.61518 - 10 3.39286 2.61518 * - 12 3.17857 2.61518 * - 10 0.78571 2.61518 - 12 0.57143 2.61518 10 - 12 -0.21429 2.61518 -* denotes a statistically significant difference Phụ lục 15 NHIỆT ĐÔ KHO BẢO QUẢN (0C) Bảng số liệu Ngày Số lần 2 2 2 2h -24,5 -19,5 -18,5 -10,0 -11,0 -18,0 -18,5 -16,0 -19,0 -16,0 -19,0 -19,0 -15,0 -24,0 4h -21,5 -17,5 -21,5 -19,5 -19,5 -18,0 -14,5 -18,0 -17,0 -21,0 -17,0 -18,5 -17,5 -19,5 Thời gian đo 6h 8h -13,5 -18,5 -21,5 -17,5 -19,5 -18,5 -15,5 -16,5 -20,5 -18,5 -18,0 -18,0 -23,0 -22,5 -17,5 -19,0 -19,5 -17,5 -15,0 -14,0 -17,5 -17,5 -20,0 -18,0 -18,0 -20,5 -21,5 -17,0 10h -21,5 -18,0 -20,0 -19,0 -19,0 -22,5 -19,0 -22,5 -18,5 -18,5 -15,0 -17,5 -18,5 -21 12h -19,5 -18,5 -19,0 -19,5 -21,0 -16,0 -18,5 -20,0 -17,5 -20,0 -17,5 -19,5 -22,5 -18,0 Baûng ANOVA Analysis of Variance for KBQ-NHIETDO - Type III Sums of Squares -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -MAIN EFFECTS A: KBQ-NGAY 30.934524 5.1557540 791 5803 B: KBQ-GIO 24.809524 4.9619048 761 5810 RESIDUAL 469.56548 72 6.5217427 -TOTAL (CORRECTED) 525.30952 83 -0 missing values have been excluded All F-ratios are based on the residual mean square error Bảng trắc nghiệm LSD 3.1 Giữa ngày Multiple range analysis for KBQ-NHIETDO by KBQ-NGAY -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -7 12 -19.416667 X 12 -19.291667 X 12 -18.916667 X 12 -18.333333 X 12 -18.083333 X 12 -18.000000 X 12 -17.791667 X -contrast difference limits - -1.20833 2.07880 - -0.95833 2.07880 - -0.37500 2.07880 - -1.50000 2.07880 - -1.29167 2.07880 - 0.12500 2.07880 - 0.25000 2.07880 - 0.83333 2.07880 - -0.29167 2.07880 - -0.08333 2.07880 - 1.33333 2.07880 - 0.58333 2.07880 - -0.54167 2.07880 - -0.33333 2.07880 - 1.08333 2.07880 - -1.12500 2.07880 - -0.91667 2.07880 - 0.50000 2.07880 - 0.20833 2.07880 - 1.62500 2.07880 - 1.41667 2.07880 -* denotes a statistically significant difference 3.2 Giữa Multiple range analysis for KBQ-NHIETDO by KBQ-GIO -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -10 14 -19.321429 X 12 14 -19.071429 X 14 -18.607143 X 14 -18.464286 X 14 -18.107143 X 14 -17.714286 X -contrast difference limits - 0.75000 1.92459 - 0.89286 1.92459 - 0.39286 1.92459 - 10 1.60714 1.92459 - 12 1.35714 1.92459 - 0.14286 1.92459 - -0.35714 1.92459 - 10 0.85714 1.92459 - 12 0.60714 1.92459 - -0.50000 1.92459 - 10 0.71429 1.92459 - 12 0.46429 1.92459 - 10 1.21429 1.92459 - 12 0.96429 1.92459 10 - 12 -0.25000 1.92459 -denotes a statistically significant difference Phuï luïc 16 ... -v DANH SAÙCH CAÙC CHỮ VIẾT TẮT - ix DANH SÁCH CÁC BẢNG x DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH - xi I GIỚI THI U... cá 10 tu i Nuôi ao năm cá đạt – 1,5 kg/con (năm đầu tiên), năm sau cá tăng trọng nhanh hơn, có đạt – kg/năm (Phạm Văn Khánh, 2004) 2.3.2.5 Sinh sản Tu i thành thục: cá tra đực thành thục tu i... màu xanh (rau muống), chất kết dính (bột gòn) chắn có màu vàng Còn cho ăn loại thức ăn bí đỏ, bắp, cua đồng nguyên nhân làm cho thòt cá tra không trắng (vàng chanh, hồng) Theo kinh nghiệm anh
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUI TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ TRA FILLET ĐÔNG IQF TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SAĐEC DOCIFISH , KHẢO SÁT QUI TRÌNH CHẾ BIẾN CÁ TRA FILLET ĐÔNG IQF TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SAĐEC DOCIFISH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn