KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM SÚ VỎ BỎ ĐẦU CẤP ĐÔNG BLOCK TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG LẠNH QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH

83 7 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM SÚ VỎ BỎ ĐẦU CẤP ĐÔNG BLOCK TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG LẠNH QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH NGÀNH: THỦY SẢN KHÓA: 2002 – 2006 SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN THỊ DIỄM MY Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2006 -1- KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM SÚ VỎ BỎ ĐẦU CẤP ĐÔNG BLOCK TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG LẠNH QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH Thực Trần Thò Diễm My Luận văn đệ trình để hoàn tất yêu cầu cấp Kỹ Sư Chế Biến Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Hoàng Nam Kha Thành Phố Hồ Chí Minh 12/2006 -2- TÓM TẮT Trong mặt hàng thủy sản xuất Việt Nam, tôm chiếm vò trí hàng đầu sản lượng giá trò kim ngạch xuất Thòt tôm ngon giàu chất dinh dưỡng Từ tôm ta chế biến nhiều mặt hàng thò trường nước ưa chuộng Tại Công Ty Cổ Phần Đông Lạnh Quy Nhơn, tôm chế biến dạng đông block, đông tươi IQF Chúng tiến hành khảo sát quy trình tôm sú vỏ bỏ đầu cấp đông block đạt kết sau: - Tìm hiểu nhà máy, nhận thấy trang thiết bò tương đối đại, chuyền sản xuất tổ chức hợp lý khoa học đảm bảo quy trình chế biến theo chiều lây nhiễm chéo khâu sản xuất - Khảo sát quy trình chế biến nhận thấy quy trình sản xuất đơn giản giúp cho nhà máy thuận lợi hướng dẫn quản lý công việc - Tính đònh mức khâu chế biến với cỡ khác cho thấy khác biệt có ý nghóa Đònh mức chế biến phụ thuộc nhiều vào chất lượng kích cỡ nguyên liệu, dụng cụ chế biến tay nghề công nhân - Khảo sát diễn biến nhiệt độ nguyên liệu, bán thành phẩm nhiệt độ nước rửa nhận thấy nhiệt độ thấp nhiệt độ quy đònh công ty Cụ thể: + Nhiệt độ bảo quản trung bình nguyên liệu khâu tiếp nhận 1,761oC thấp nhiệt độ quy đònh công ty 5oC + Nhiệt độ trung bình nguyên liệu bàn bán thành phẩm thau khâu sơ chế 4,07oC 3,179oC thấp nhiệt độ quy đònh công ty 5oC + Nhiệt độ trung bình nguyên liệu bàn bán thành phẩm thau khâu phân cỡ 4,367oC 3,287oC thấp nhiệt độ quy đònh công ty 5oC + Nhiệt độ nước rửa 8,968oC thấp nhiệt độ quy đònh công ty 15oC + Nhiệtđộ nước rửa 8,93oC thấp nhiệt độ quy đònh công ty 15oC -3- ABSTRACT In volume and value, shrimp is the single largest product group in Vietnamese fishery exports From shrimp we can process variety of products which are favoured by consumers At Quy Nhôn Joint-Stock Freezing Company, shrimp is processed in the forms of block frozen, fresh IQF frozen shrimp - Following processing plant, we commented that manufacturing process followed one-way and had no cross-contamination because of modern equipments and reasonable and scientific organized production line - Investigation the frozen shrimp procedure, we commented that the process was simple to guide and control - We determined the norms of the production process with various sizes which showed meaningful differences These norms not only depended on quality of raw material, but by tools, machines and workmanship as well - Investigating temperature of raw material, semi-finished product and rinsing water at each stage, we concluded that the temperature was lower than company’s regulations -4- LỜI CẢM TẠ Qua tập luận văn “Khảo sát quy trình chế biến tôm sú vỏ bỏ đầu cấp đông block Công Ty Cổ Phần Đông Lạnh Quy Nhơn – Bình Đònh”, xin chân thành gởi lòng biết ơn đến: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Thủy Sản, quý Thầy Cô ban giảng huấn tận tình truyền đạt cho kiến thức vô quý báu năm học trường Lòng biết ơn sâu sắc xin gởi đến Thầy Nguyễn Hoàng Nam Kha, giáo viên hướng dẫn đề tài tận tình hướng dẫn trình thực luận văn Đồng thời xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám Đốc, Phòng Kỹ Thuật phòng ban khác, tập thể anh chò kỹ sư, công nhân Công Ty Cổ Phần Đông Lạnh Quy Nhơn nhiệt tình hỗ trợ, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài công ty Cuối cùng, lòng biết ơn sâu sắc xin gởi đến Bố Mẹ người thân động viên giúp đỡ suốt trình học tập Trong suốt thời gian thực tập, hướng dẫn tận tình quý Thầy Cô anh chò kỹ sư công ty, trình độ hiểu biết hạn hẹp, thời gian thực đề tài ngắn tài liệu tham khảo hạn chế nên luận văn tránh khỏi thiếu sót Chúng kính mong nhận ý kiến đóng góp quý Thầy Cô bạn để luận văn đầy đủ hoàn chỉnh -5- MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG TÊN ĐỀ TÀI TÓMTẮT ABSTRACT LỜI CẢM TA MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU DANH SÁCH BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH 10 11 I 1.1 1.2 GIỚI THIỆU Đặt vấn đề Mục tiêu 12 12 12 II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.5 2.6 2.6.1 2.6.2 Tình Hình Thò Trường Thủy Sản Thế Giới Tình hình sử dụng thủy sản giới Thương mại thủy sản giới Nuôi thương mại tôm giới Tình Hình Xuất Khẩu Thủy Sản Ở Việt Nam Tình Hình Chế Biến, Xuất Khẩu Thủy Sản Ở Bình Đònh Nuôi trồng thủy sản khai thác thủy sản Chế biến xuất Năng lực thiết bò Giá trò xuất Về lao động, vệ sinh môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm Dự báo số tiêu để phát triển chế biến thủy sản Dự báo nguyên liệu cho chế biến xuất Tỉnh Khảo Sát Tình Hình Xí Nghiệp Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Đông Lạnh Quy Nhơn Trang thiết bò Công trình phụ trợ Nước hệ thống cung cấp nước Những Sản Phẩm Chính Của Công Ty Giới Thiệu Về Nguyên Liệu Phân loại Đặc điểm sinh hoïc -6- 13 13 13 14 16 18 18 18 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 25 25 25 25 2.6.2.1 Phân bố 2.6.2.2 Đặc điểm sinh sản 2.6.2.3 Chu kỳ sống tôm sú 2.6.2.4 Đặc điểm sinh trưởng 2.7 Các Dạng Sản Phẩm Chế Biến Tôm Đông Lạnh 2.8 Sự Biến Đổi Của Nguyên Liệu Thủy Sản 2.8.1 Sự ươn hỏng vi sinh vật 2.8.2 Sự ươn hỏng enzyme 2.9 Kỹ Thuật Làm Lạnh Thủy Sản 2.10 Kỹ Thuật Làm Lạnh Đông Thủy Sản 2.10.1 Điểm lạnh 2.10.2 Cơ chế đóng băng thủy sản 2.10.3 Các phương pháp làm lạnh đông thủy sản 2.11 Biến Đổi Thủy Sản Trong Quá Trình Bảo Quản Lạnh Đông 25 26 26 27 27 28 28 29 30 31 32 32 33 34 III VAÄT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Thời Gian Và Đòa Điểm Vật Liệu Thí Nghiệm Dụng cụ Hóa chất Phương Pháp Nghiên Cứu Khảo sát quy trình Tính đònh mức nguyên liệu Khảo sát vài thông số kỹ thuật quy trình 38 38 38 38 39 39 40 40 IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 42 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 Quy Trình Công Nghệ Sơ đồ quy trình Diễn giải quy trình Tính Đònh Mức Các Yếu Tố nh Hưởng Đến Đònh Mức Đònh mức lặt đầu Đònh mức cấp đông Khảo Sát Một Vài Thông Số Kỹ Thuật Của Quy Trình Khâu tiếp nhận nguyên liệu Công đoạn sơ chế – rửa Khâu phân cỡ 42 42 43 59 59 62 64 65 66 68 V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 72 5.1 5.2 Kết Luận Đề Nghò 72 73 -7- TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC Phụ lục Phuï luïc Phuï luïc Phuï luïc Phụ lục Phụ lục Phụ lục Chỉ tiêu tôm sú nguyên liệu Đònh mức lặt đầu Đònh mức cấp đông Nhiệt độ bảo quản nguyên liệu khâu tiếp nhận Nhiệt độ nguyên liệu, bán thành phẩm nước rửa khâu sơ chế Nhiệt độ nguyên liệu, bán thành phẩm nước rửa khâu phâncỡ Mức cân tôm sú vỏ (block 1.8kg) kể phụ trội -8- DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐMTB HACCP HLSO HOSO IQF PTO XKTS NKTS KNXK NNTS : Đònh mức trung bình : Hazard Analysis Critical Control Point : Head Less Shell On : Head On Shell On : Individual Quick-Frozen : Peeled and Tail-On : Xuất thủy sản : Nhập thủy sản : Kim ngạch xuất : Nuôi trồng thủy sản -9- DANH SÁCH CÁC BẢNG BẢNG Bảng 4.1 Bảng 4.2 Bảng 4.3 Baûng 4.4 Baûng 4.5 Baûng 4.6 Baûng 4.7 Baûng 4.8 Baûng 4.9 Baûng 4.10 Baûng 4.11 Baûng 4.12 Baûng 4.13 Baûng 4.14 Baûng 4.15 Baûng 4.16 Baûng 4.17 Baûng 4.18 TRANG Phân cỡ tôm Đònh mức lặt đầu cỡ tôm 16-20 Đònh mức lặt đầu cỡ tôm 21-25 Đònh mức lặt đầu cỡ tôm 26-30 Đònh mức lặt đầu cỡ tôm 31-40 Đònh mức lặt đầu theo nhóm cỡ Đònh mức cấp đông cỡ tôm 16-20 Đònh mức cấp đông cỡ tôm 21-25 Đònh mức cấp đông cỡ tôm 26-30 Đònh mức cấp đông cỡ tôm 31-40 Đònh mức cấp đông theo nhóm cỡ Nhiệt độ bảo quản trung bình nguyên liệu Nhiệt độ trung bình nguyên liệu bàn sơ chế Nhiệt độ trung bình bán thành phẩm thau Nhiệt độ trung bình nước rửa Nhiệt độ trung bình bán thành phẩm bàn phân cỡ Nhiệt độ trung bình bán thành phẩm thau Nhiệt độ trung bình nước rửa - 10 - 50 59 59 60 60 60 62 62 62 62 63 66 67 67 68 69 69 70 a/ Nhiệt độ bán thành phẩm bàn Bảng 4.16 Nhiệt độ trung bình bán thành phẩm bàn phân cỡ Vò trí Ngày TH Trung bình Nhiệt độ TB Đầu bàn Giữa bàn 4,67 4,33 4,2 4,2 4,97 4,474 3,6 3,37 4,23 4,2 4,53 3,986 4,367 Cuối bàn 4,7 3,97 5,07 4,47 5,0 4,642 Nhiệt độ trung bình bán thành phẩm bàn phân cỡ 4,367 nhỏ nhiệt độ quy đònh công ty 5oC b/ Nhiệt độ bán thành phẩm thau Bảng 4.17 Nhiệt độ trung bình bán thành phẩm thau Vò trí Ngày TH Trung bình Nhiệt độ TB Đầu bàn Giữa bàn 2,37 4,2 4,93 2,87 4,0 3,674 2,63 2,17 2,67 3,4 2,93 2,76 3,287 Cuối bàn 2,13 2,2 4,13 4,67 4,0 3,426 Nhiệt độ trung bình bán thành phẩm thau 3,287 nhỏ nhiệt độ quy đònh công ty 5oC - 69 - Ở công đoạn phân cỡ KCS tổ trưởng thường xuyên nhắc nhở việc lấp đá nên nhiệt độ bán thành phẩm công đoạn đạt yêu cầu, hạn chế phát triển vi sinh vật Tuy nhiên, thời gian phân cỡ kéo dài phải qua nhiều công đoạn kiểm tra nên tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển làm giảm chất lượng nguyên liệu c/ Nhiệt độ trung bình nước rửa Bảng 4.18 Nhiệt độ trung bình nước rửa Vò trí Ngày TH Bồn1 Bồn2 Bồn3 Trung bình Nhiệt độ TB 8,78 9,02 8,48 9,43 8,33 8,808 9,35 8,82 8,72 9,07 8,87 8,966 8,93 9,0 9,75 9,08 7,8 9,45 9,016 công đoạn rửa 3, nhiệt độ trung bình nước rửa 8,93 nhỏ nhiệt độ quy đònh công ty 15oC Nhiệt độ nước rửa đạt yêu cầu nhiệt độ từ vòi chảy bồn rửa làm lạnh xuống 15oC, rửa cho thêm đá trình rửa đá sót lại rổ tôm nhiệt độ bán thành phẩm nhỏ nên làm nhiệt độ nước hạ thấp xuống ¾ Nhận xét Sau tiến hành khảo sát nhiệt độ vài công đoạn khâu tiếp nhận nguyên liệu, rửa 1, sơ chế rửa 2, khâu phân cỡ rửa quy trình chế biến tôm sú vỏ bỏ đầu đông lạnh block nhận thấy: nhiệt độ bảo quản công đoạn đạt yêu cầu công đoạn KCS giám sát chặt chẽ Điều kiện vệ sinh công ty thực tương đối tốt, sau sản xuất, dụng cụ, mặt bàn, sàn nhà vệ sinh Bên cạnh đó, dây chuyền sản xuất tổ chức tương đối hợp lý khoa học, đảm bảo sản phẩm theo chiều khôngcó lây nhiễm chéo khâu sản xuất Kết kiểm tra vi sinh cuối bán thành phẩm đạt tiêu chuẩn vi sinh theo TCVN 5289-1992 thò trường Nhật (Xem phụ lục 5) - 70 - Kết kiểm nghiệm vi sinh cuối đạt tiêu chuẩn, kết quy trình sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt theo GMP mà công ty đề Là kết trình làm việc nguyên tắc đội ngũ cán kỹ thuật công nhân Để đạt kết kiểm nghiệm vi sinh đạt tiêu chuẩn, công nhân chế biến tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc sản xuất nhiệt độ nguyên liệu bán thành phẩm, vệ sinh… Công nhân đảm bảo nhiệt độ nguyên liệu bán thành phẩm tất công đoạn đạt yêu cầu mà công ty đề - 71 - V 5.1 KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ Kết luận Qua việc tìm hiểu, ghi nhận số liệu tham gia trực tiếp vào quy trình chế biến mặt hàng tôm sú vỏ bỏ đầu cấp đông block công ty Cổ Phần Đông Lạnh Qui Nhơn, có nhận xét sau: - Đây mặt hàng chủ yếu công ty nên sản xuất thường xuyên ngày Khi mùa tôm sú công ty tổ chức thu mua nguyên liệu nhiều nên tổ chức sản xuất tăng ca, số lượng hàng sản xuất nhiều dư không xuất theo đơn đặt hàng, lượng hàng dư trữ kho lâu nên thường xảy tượng cháy lạnh - Mỗi ngày công ty bố trí người đo nhiệt độ lấy mẫu kiểm tra vi sinh - Nội quy công ty áp dụng nghiêm túc - Trang thiết bò, máy móc tương đối đại, quy trình sản xuất hoàn thiện, dây chuyền sản xuất tổ chức tương đối hợp lý khoa học Do đảm bảo quy trình sản xuất theo chiều lây nhiễm chéo khâu sản xuất - Sau tính đònh mức công đoạn (lặt đầu, cấp đông) nhóm cỡ khác nhau, nhận thấy đònh mức phụ thuộc vào kích cỡ nguyên liệu, phụ thuộc vào độ tươi nguyên liệu, dụng cụ chế biến thao tác công nhân - Qua khảo sát nhiệt độ vài khâu (tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, phân cỡ) quy trình nhận thấy nhiệt độ bảo quản, nhiệt độ nước rửa đạt yêu cầu công ty - Công nhân trang bò đầy đủ điều kiện vệ sinh cá nhân bảo hộ lao động - Phân xưởng chế biến khu riêng biệt; hệ thống cung cấp nước đảm bảo đủ áp lực; có đầy đủ dụng cụ đựng thiết bò chế biến, vệ sinh cho khu; hệ thống cấp thoát nước có đủ độ dốc để thoát nước nhanh; phòng chứa phế liệu tách biệt với kho bao bì thành phẩm Tuy nhiên tồn số hạn chế - 72 - - Trong trình sản xuất, công nhân để tôm rơi vãi xuống sàn nhiều gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm - Công nhân khâu lột tôm số không trang bò bao tay cao su - Hệ thống cấp thoát nước khâu cấp đông chưa tốt, tượng tắc nghẽn nước trình sản xuất - Chưa có hành lang riêng dành cho việc vận chuyển phế liệu kho phế liệu, lối vận chuyển phế liệu cắt lối vận chuyển đá - Lối vận chuyển bán thành phẩm cắt lối công nhân - Hệ thống ống dẫn gas lâu nên có tượng rò rỉ vận hành gây mùi khó chòu ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân 5.2 Đề nghò Qua thời gian thực tập nhà máy, có đề nghò sau: - Tổ chức mạng lưới thu mua nguyên liệu từ đầm nuôi tôm để nguyên liệu đầu vào xí nghiệp quản lý chặt chẽ vệ sinh - Tổ quản lý nhân viên KCS phải tăng cường việc giám sát kiểm ta công nhân làm việc chặt chẽ để hạn chế không cho công nhân làm rơi vãi tôm nhiều xuống sàn Nếu có điều kiện công ty nên lập tổ vệ sinh phụ trách nhặt nguyên liệu bò rơi chuyển nguyên liệu bò rơi vãi sang mặt hàng khác đảm bảo vệ sinh (chẳng han mặt hàng ruốc tôm) - Cần tổ chức thêm khóa huấn luyện nhằm giúp công nhân hiểu rõ vai trò chất lượng sản phẩm sản xuất - Vệ sinh công đoạn chế biến biện pháp nâng cao chất lượng vệ sinh sản phẩm - Khơi thông đường ống thoát nước thiết kế đường ống nhằm tạo điều kiện thông thoáng ngăn vi sinh vật bám vào thành phẩm bán thành phẩm - Tạo lối riêng cho việc vận chuyển phế liệu khu chứa phế liệu - Nếu thay hệ thống ống dẫn gas khác - 73 - TÀI LIỆU THAM KHẢO TRẦN ĐỨC BA, LÊ VI PHÚC NGUYỄN VĂN QUAN, 1990 Kỹ thua ät chế biến lạnh thủy sản NXB Đại học Trung học chuyên nghiệp Hà Nội TRẦN ĐỨC BA NGUYỄN VĂN TÀI Công nghệ lạnh thủy sản NXB Đại Học Quốc Gia TPHCM NGUYỄN TRỌNG CẨN ĐỖ MINH PHỤNG, 1990 Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản, tập NXB Nông nghiệp ĐINH XUÂN HỒ, 2005 Khảo sát quy trình tôm sú đông block công ty TNHH Việt Nhân Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Thủy sản Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM NGUYỄN ĐỨC LƯNG PHẠM MINH TÂM, 2005 Vệ sinh an toàn thực phẩm Đại Hc Kỹ Thuật TPHCM NHIẾP THỊ HẠNH NGUYÊN, 2005 Khảo sát quy trình chế biến tôm PDTO cấp đông IQF Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Thủy Sản Xuất Khẩu Cà Mau Luận Văn Tốt Nghiệp Khoa Thủy sản Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM BỘ THỦY SẢN, 2002 Hướng dẫn xử lý bảo quản tôm sú nguyên liệu NXB Nông nghiệp, Hà Nội DỰ ÁN CẢI THIỆN CHẤT LƯNG VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN (SEAQIP) Nước đá ngành thủy sản TÀI LIỆU KỸ THUẬT THỦY SẢN 331 FAO TÀI LIỆU CỦA SỞ THỦY SẢN BÌNH ĐỊNH http://www.fistenet.gov.vn - 74 - Phụ lục CÁC CHỈ TIÊU CẢM QUAN VỀ TÔM SÚ NGUYÊN LIỆU THÔNG SỐ CHẤT LƯNG Màu sắc Trạng thái Mùi YÊU CẦU Màu sắc sáng bóng tự nhiên tôm tươi Không bò biến đỏ, biến đen màu lạ Con tôm nguyên vẹn Vỏ không bò mềm, không bò long đầu vỡ gạch, không bò long đốt nứt vỏ Thòt bám vào vỏ, thòt săn chắc, độ đàn hồi tốt Không có khuyết tật tác động học, không bò gãy đuôi đứt chân tôm Không có tạp chất Mùi tự nhiên tôm tươi, mùi ươn, hôi mùi lạ - 75 - Phụ lục ĐỊNH MỨC LẶT ĐẦU Bảng đònh mức ` Cỡ tôm Lô TN ÑMTB 16-20 21-25 26-30 31-40 1,629 1,618 1,634 1,634 1,639 1,631 1,650 1,645 1,656 1,656 1,634 1,648 1,684 1,661 1,672 1,667 1,672 1,6712 1,695 1,718 1,706 1,742 1,701 1,7124 Baûng ANOVA One-Way Analysis of Variance Data: LATDAU.DINHMUC Level codes: LATDAU.COTOM Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig.level Between groups 0186769 0062256 44.083 0000 Within groups 0022596 16 0001412 Total (corrected) 0209365 19 missing value(s) have been excluded - 76 - Bảng trắc nghiệm LSD Multiple range analysis for LATDAU.DINHMUC by LATDAU.COTOM Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups A 1.6308000 X B 1.6482000 X C 1.6712000 X D 1.7124000 X contrast difference +/limits A - B -0.01740 0.01660 * A - C -0.04040 0.01660 * A - D -0.08160 0.01660 * B - C -0.02300 0.01660 * B - D -0.06420 0.01660 * C - D -0.04120 0.01660 * * denotes a statistically significant difference - 77 - Phụ lục ĐỊNH MỨC CẤP ĐÔNG Bảng đònh mức Cỡ tôm Lô TN ÑMTB 16-20 21-25 26-30 31-40 1,0056 1,0084 1,0027 1,0067 1,0059 1,0099 1,0111 1,0167 1,0099 1,0119 1,011 1,0167 1,020 1,0139 1,0154 1,0279 1,0222 1,021 1,0222 1,0233 Baûng ANOVA One-Way Analysis of Variance Data: DMCAPDON.DINHMUC Level codes: DMCAPDON.COTOM Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig.level Between groups 6.38767E-004 2.12922E-004 20.906 0000 Within groups 1.22217E-004 12 1.01848E-005 Total (corrected) 7.60984E-004 15 missing value(s) have been excluded - 78 - Bảng trắc nghiệm LSD Multiple range analysis for DMCAPDON.DINHMUC by DMCAPDON.COTOM Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups A 1.0058500 X B 1.0119000 X C 1.0154000 X D 1.0233250 X contrast difference +/limits A - B -0.00605 0.00566 * A - C -0.00955 0.00566 * A - D -0.01747 0.00566 * B - C -0.00350 0.00566 B - D -0.01142 0.00566 * C - D -0.00792 0.00566 * * denotes a statistically significant difference - 79 - Phụ lục NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN NGUYÊN LIỆU Ở KHÂU TIẾP NHẬN Vò trí Ngày đo Lần đo 1 1,2 1 3,7 2,7 0 2,5 2 1,8 2,3 1,7 0,7 2,5 1 2 1,9 2,1 2 0,5 3,1 1 0,7 3,3 0,8 2,2 0,7 3 0,6 1,5 0,1 1,5 2,2 0,6 2,2 0,8 2,5 1 1,5 2,5 1,5 1,2 4 4,2 0,9 1,9 0,5 0,2 2,2 1,5 5,5 0,8 0,5 3,5 0,5 0,3 0,7 2,7 1,3 2,1 2,2 1,5 3,8 1 3,2 2,2 2,7 1,1 - 80 - Phuï luïc NHIỆT ĐỘ CỦA NGUYÊN LIỆU, BÁN THÀNH PHẨM VÀ NƯỚC RỬA Ở KHÂU SƠ CHẾ Nhiệt độ nguyên liệu bàn Ngày đo 4,3 3,9 4,4 5,2 2,8 Đầu bàn 4,1 4,6 2,9 4,2 3,5 4,9 3,9 Vò trí đo Giữa baøn 4,9 4,7 3,5 5,5 3,9 5,7 4,1 3,6 3,7 4,6 3,2 3,8 Nhiệt độ bán thành phẩm thau Vò trí đo Ngày đo Đầu bàn Giữa bàn 3,5 2,2 3,8 3,9 3,5 3,2 2,7 3,1 1,2 3,8 1,9 4,9 3,5 4 4,1 1,5 1,2 2,9 3,7 2,3 3,6 2,5 1,8 Cuối bàn 2,7 5,3 4,8 5,1 3,3 2,8 4,5 1,8 4,2 Cuối bàn 3,9 2,6 3,3 3,5 4,5 3,7 3,5 4,1 2,1 Nhiệt độ nước rửa Ngày đo Lần đo 2 2 A 11,6 13,6 11,2 10,5 14,2 13,1 10,0 12,5 12,1 10,8 Boàn B C 9,7 5,0 8,7 6,4 8,9 7,5 8,3 6,6 9,8 6,0 7,9 5,8 8,5 5,2 8,7 6,2 10,2 8,2 8,1 5,4 A: đầu giai đoạn rửa B: giai doạn rửa - 81 - Vò trí đo A 13,5 10,4 12,1 11,0 12,6 13,4 10,4 11,3 10,1 11,6 Boàn B 10,5 6,9 9,0 9,3 10,1 8,0 8,7 8,5 8,2 8,8 C: cuối giai đoạn rửa C 7,2 4,8 7,4 6,2 8,0 5,4 5,2 5,9 6,7 6,2 Phuï luïc NHIỆT ĐỘ CỦA NGUYÊN LIỆU, BÁN THÀNH PHẨM VÀ NƯỚC RỬA Ở KHÂU PHÂN CỢ Nhiệt độ bán thành phẩm bàn Ngày đo 4,4 4,3 4,8 6,1 Đầu bàn 5,6 4,1 4,6 4,1 4,5 3,7 4,1 4,3 4,5 4,2 2,6 3,9 3,5 Vò trí đo Giữa bàn 3,5 4,1 5,1 3,1 3,5 4,7 5,1 3,5 Cuối bàn 4,9 3,9 3,7 3,9 4,2 3,9 4,7 5,3 5,3 4,3 4,5 Nhiệt độ bán thành phẩm thau Ngày đo Vò trí đo Giữa bàn Đầu bàn 3,1 5,4 2,7 4,5 4,2 4,4 2,5 3,4 4,9 3,4 3,5 1,9 1,4 2,9 2,9 3,2 2,5 3,7 2,7 Cuối bàn 3,1 1,9 3,5 2,5 3,2 1,5 2,2 4,8 3,8 1,9 3,2 3,5 1,2 3,9 5,2 3,2 Nhiệt độ nước rửa Ngày đo Lần đo 2 2 A 11,5 10,6 12,6 10,8 11,1 9,9 11,9 12,6 10,7 11,2 Vò trí đo Bồn Bồn B C A B C 9,2 6,9 11,6 8,7 6,8 8,6 5,9 12,4 9,5 7,1 8,7 6,8 10,4 8,0 5,5 8,2 7,0 12,5 10,0 6,5 9,5 6,7 11,3 9,8 7,2 7,5 6,2 10,8 7,2 6,0 9,0 7,5 12,7 9,5 7,8 8,9 6,7 11,1 7,5 5,8 7,9 5,4 12,2 7,4 6,2 8,0 6,8 10,7 9,6 7,1 A: đầu giai đoạn rửa B: giai doạn rửa - 82 - Bồn A B 12,7 10,2 10,9 7,6 11,2 9,0 13,2 10,5 11,4 8,6 11,6 9,1 10,3 7,7 11,2 6,8 12,5 9,9 10,6 8,9 C: cuối giai đoạn rửa C 7,0 5,6 7,7 6,9 6,0 7,8 5,8 5,0 8,3 6,5 Phụ lục MỨC CÂN TÔM SÚ VỎ (BLOCK 1,8KG) KỂ CẢ PHỤ TRỘI Cỡ tôm Cân 6-8 8-12 13-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-90 1,80kg 1,80kg 1,80kg 1,81kg 1,82kg 1,83kg 1,84kg 1,84kg 1,84kg 1,84kg 1,84kg - 83 - ... u Mỹ, đặc biệt nước EU 2.4.2 Trang thi t bò có: Trang thi t bò phục vụ cho sản xuất chế biến kinh doanh công ty gồm - Tủ đông tiếp xúc: ∗ 02 tủ loại có công suất thi t kế 500kg/ mẻ, công suất... Bình Đònh hạn chế, công nghệ thi t bò lạc hậu, có hai sở công ty cổ phần đông lạnh Quy Nhơn (F16) công ty thực phẩm xuất Lam Sơn có đầy đủ loại trang thi t bò cần thi t, đáp ứng nhu cầu sản xuất... Tình Hình Xí Nghiệp Giới thi u Công Ty Cổ Phần Đông Lạnh Quy Nhơn Trang thi t bò Công trình phụ trợ Nước hệ thống cung cấp nước Những Sản Phẩm Chính Của Công Ty Giới Thi u Về Nguyên Liệu Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM SÚ VỎ BỎ ĐẦU CẤP ĐÔNG BLOCK TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG LẠNH QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH , KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM SÚ VỎ BỎ ĐẦU CẤP ĐÔNG BLOCK TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG LẠNH QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn