phan mem hoc tap đại số geogebra tin học 7

24 65 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:46

PHẦN MỀM HỌC TẬP: HỌC ĐẠI SỐ VỚI GEOGEBRA(T1)I. Mục tiêu:1. Kiến thức: HS phân biệt được màn hình chính và các chức năng trong phần mềm GEOGEBRA.chính và các chức năng trong phần mềm GEOGEBRA.2. Kĩ năng: HS thực hiện và thao tác được các lệnh chính đã học bằng cả hai cách từ hộp thoại và từ dòng lệnh. 3. Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học. 4. Phát triển năng lực học sinh. Giúp học sinh tự học, tư duy, sáng tạo...II. Chuẩn bị:GV: Giáo án, sách giáo khoa, máy tính điện tử (nếu có).HS: Nghiên cứu SGK, vở ghiIII. Phương pháp: Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. Học sinh đọc SGK, quan sát và tổng kết Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày giảng: PHẦN MỀM HỌC TẬP: HỌC ĐẠI SỐ VỚI GEOGEBRA(T1) I Mục tiêu: Kiến thức: - HS phân biệt hình chức phần mềm GEOGEBRA.chính chức phần mềm GEOGEBRA Kĩ năng: - HS thực thao tác lệnh học hai cách từ hộp thoại từ dòng lệnh Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, u thích mơn học Phát triển lực học sinh - Giúp học sinh tự học, tư duy, sáng tạo II Chuẩn bị: GV: Giáo án, sách giáo khoa, máy tính điện tử (nếu có) HS: Nghiên cứu SGK, ghi III Phương pháp: - Đặt vấn đề để học sinh trao đổi đưa nhận xét - Học sinh đọc SGK, quan sát tổng kết IV Tiến trình dạy học: Ổn định lớp: Kiểm tra chuẩn bị hs Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Tính tốn với số hữu tỉ: a.Giao nhiệm vụ học tập : Quan sát cửa sổ làm việc chương trình Trong cửa sổ Cas có - Hs trả lời chế độ làm việc nào? Trong chế độ tính tốn - Hs trả lời xác với số số hiển thị nào? Nội dung Trong cửa sổ Cas có hai chế độ tính tốn: xác gần Chế độ tính tốn xác với số Các tính tốn với số thể hiển xác phân số thức Chế độ tính tốn gần với số Trong chế độ này, tính tốn với số thể theo số thập phân Trong chế độ tính tốn gần - Hs trả lời với số số hiển thị nào? lấy xấp xỉ gần nhất, không thức Để làm việc với chế độ tính tốn gần đúng: Để làm việc với chế độ tính tốn gần ta thực thao tác nào? b.Học sinh thực nhiệm vụ học tập HS hoạt động nhóm HS quan sát trả lời - Nháy chuột vào nút - Chọn lệnh Các tùy chọn > Làm tròn - Chọn số chữ thập phân sau dấu chấm Hoạt động 2: Tính tốn với biểu thức đại số, đơn thức, đa thức: (22’) - GV: nêu cách: bước làm mẫu Cách 1: - Hs trả lời quan sát giáo viên thực Cách 2: - HS thực hành :Ví dụ 2: Tính tốn với biểu thức đại số, đơn thức, đa thức Tính toán mở rộng với biểu thức chứa chữ (biểu thức đại số hay đa thức) Với đa thức nên sử dụng chữ x, y, z để thể tên biến - Khi tính tốn với đa thức nên chọn chế độ tính tốn xác - Nhập trực tiếp dòng lệnh cửa sổ CAS Ví dụ: - Có thể nhập trực tiếp đa thức định nghĩa chúng đối tượng toán học - Học sinh ý quan sát, lắng nghe - GV: trình chiếu danh sách tên số hàm Một đối tượng A(x) tạo - Có thể tính giá trị cụ thể đa thức Ví dụ: P(x,y):=x^2+x*y, Q(x):=2x^2+x-1 Luyện tập - GV khái quát nội dung học - Lưu ý HS cách nhập lệnh, kí hiệu phép tốn cơng thức nhập lệnh Về nhà - GV nhận xét học - HD HS nhà học bài, làm tập SGK.- Nghiên cứu kĩ nội dung học, nắm cú pháp lệnh Symplify, Plot chuẩn bị sau thực hành Vẽ đồ thị đơn giản, Tính tốn biểu thức đơn giản Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày giảng: PHẦN MỀM HỌC TẬP: HỌC ĐẠI SỐ VỚI GEOGEBRA(T2) I Mục tiêu: Kiến thức: - HS nêu cách khởi động phần mềm, hình làm việc phần mềm Kĩ năng: - HS sử dụng lệnh để tính tốn biểu thức đơn giản vẽ đồ thị đơn giản Vận dụng tính phần mềm việc học tập giải tốn chương trình học lớp Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, u thích mơn học Phát triển lực học sinh - Giúp học sinh tự học, tư duy, sáng tạo II Chuẩn bị: - GV: Giáo án, sách giáo khoa, máy tính điện tử (nếu có) - HS: Nghiên cứu SGK, ghi III Phương pháp: - Đặt vấn đề để học sinh trao đổi đưa nhận xét - Học sinh đọc SGK, quan sát tổng kết IV Tiến trình dạy học: Ổn định lớp: Kiểm tra chuẩn bị hs Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Khởi động phần mềm: (5’) GV giới thiệu bài, phân máy cho HS, nêu yêu cầu học - HS ổn định Tổ chức(1’), nghe GV giới thiệu ? Muốn khởi động phần mềm - Hs trả lời GEOGEBRA ta làm nào? Hoạt động 2: Thực hành: (32’) a.Giao nhiệm vụ học tập : - HS thực hành HS khởi động phần mềm, thực thao tác theo yêu cầu GV Nội dung Em khởi động phần mềm GEOGEBRA, quan sát, phân biệt thành phần cửa sổ làm việc phần mềm chức thành phần Tính giá trị biểu thức sau: a, 0,24.(-15/4); b, 5 : ( − ) + : ( − ); 11 22 15 c, 4,8+3,4+0,7 d, 23 +32.25- 54:(22+5) GV đưa số biểu thức đại số đơn giản, u cầu HS lớp thực tính tốn ? Để tính giá trị biểu thức ta sử dụng lệnh gì? ?Nêu cú pháp lệnh? ? Em tính toán biểu - HS trả lời thức đại số đơn giản sau - HS trả lời cách nhập lệnh từ cửa sổ dòng lệnh bảng chọn HS hoạt động nhóm thực tính giá trị biểu thức cách nhập lệnh từ cửa sổ dòng lệnh Đại diện nhóm báo cáo Tính tổng hai đa thức P(x) + Q(x) biết: P(x) = x2y – 2xy2 + 5xy + Q(x) = 3xy2 + 5x2y – 7xy + :Tính giá trị biểu thức sau a 43 +53.72 + 7.8 b 0,67+4,5+8,7 c 20+4,53+65 :Tính hiệu hai đa thức sau P(x) - Q(x) biết: P(x) = 8xy2 + 6xy + Q(x) = 6xy2 - 5xy Luyện tập - GV khái quát nội dung học - GV nhận xét thực hành, nêu ưu nhược điểm HS, khen em có ý thức học tập tốt" Rút kinh nghiệm học Về nhà - HD HS nhà học bài, ghi nhớ thao tác học - Đọc trước nội dung lại bài, chuẩn bị sau học tiếp Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày giảng: PHẦN MỀM HỌC TẬP: HỌC ĐẠI SỐ VỚI GEOGEBRA(T3) I Mục tiêu: Kiến thức: - HS tiếp tục tìm hiểu cách sử dụng phần mềm Học toán với GEOGEBRA Kĩ năng: - Sử dụng lệnh tính tốn nâng cao để tính giá trị biểu thức đại số, tính tốn với đa thức, giải phương trình đại số Thực chức năng: lệnh xố thơng tin, lệnh đặt nét vẽ màu sắc cửa sổ vẽ đồ thị Thái độ: - Vận dụng tính phần mềm việc học tập giải toán Phát triển lực học sinh - Giúp học sinh tự học, tư duy, sáng tạo II Chuẩn bị: - GV: Giáo án, sách giáo khoa, máy tính điện tử (nếu có) - HS: Nghiên cứu SGK, ghi III Phương pháp: - Đặt vấn đề để học sinh trao đổi đưa nhận xét - Học sinh đọc SGK, quan sát tổng kết IV Tiến trình dạy học: Ổn định lớp: Kiểm tra chuẩn bị hs Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung Hoạt động 1: Các lệnh tính tốn nâng cao: Hoạt động khởi động GV giới thiệu chuyển tiếp - HS ý nghe GV giới thiệu ? Để tính giá trị biểu thức đơn giản ta sử dụng lệnh gì? Nêu cú - Hs trả lời pháp lệnh? Hoạt động hình thành kiến thức + Hoạt động luyện tập a Biểu thức đại số: Lệnh Simplify cho phép tính tốn với phép tốn đơn giản, mà thực nhiều tính tốn phức tạp với loại biểu thức đại số khác Ví dụ: Để tính giá trị biểu thức ? Muốn thực tính tốn phức tạp với loại biểu thức đại số khác ta sử dụng lệnh gì? Cách thực nào? - HS trả lời GV giới thiệu lệnh Simplify: dòng lệnh sau: Simplify (3/2+4/5)/(2/3-1/5)+17/20 Máy tính đưa kết quả: Simplify (3/2+4/5)/(2/3-1/5)+17/20 + + 17 20 ta cần gõ cửa sổ − Answer: 809 140 GV sử dụng máy chiếu đưa ví dụ: GV làm mẫu HD HS thực thao tác nhập lệnh cửa sổ dòng lệnh" yêu cầu HS lên bảng thực nhập lệnh để tính kết ? Muốn thực phép tốn đơn thức đa thức ta sử dụng lệnh gì? Nêu cú pháp lệnh? - HS tự nghiên cứu đưa phương án trả lời b, Tính tốn với đa thức: Cú pháp: Expand VD: Để rút gọn đơn thức: 2x2y.9x3y2 * Ta gõ từ cửa sổ dòng lệnh: - HS nghe quan Expand (2*x^2*y)*(9*x^3*y^2) sát" hiểu cách Máy tính cho ta kết quả: sử dụng phần mềm Expand (2*x^2*y)*(9*x^3*y^2) để tính tốn loại Answer: 18.x5.y3 biểu thức đại số phức tạp khác nhau" lên bảng thực thao tác GV vừa trình bày" HS lớp thao tác máy GV: Phần mềm thực phép toán đơn thức đa thức cách sử dụng lệnh - HS trả lời Expand GV làm mẫu" HD HS thực phép toán cộng, trừ nhân đa thức sau: Expand (3*x^2+x-1)+(4*x^24*x+5) Expand (x+1)*(x-1) * GV giới thiệu: Cách thực lệnh expand từ bảng chọn GV HD HS thực phép tính từ bảng chọn ? Để tìm nghiệm đa thức ta sử dụng lệnh gì? Nêu cú pháp lệnh? GV: Để tìm nghiệm đa thức (hay gọi giải phương trình đại số) ta sử dụng lệnh Solve * Thực lệnh expand từ bảng chọn cách: + Nháy chuột bảng chọn Algebra " chọn Expand + Xuất hộp thoại + Gõ biểu thức đại số cần tính dòng Expression to Expand + Nháy nút OK Kết tính tốn thể cửa sổ làm việc phần mềm - HS nghe GV giới * Thực phép tính sau từ thiệu biết sử dụng bảng chọn lệnh Expand để thực VD: Expand (1/2+3/4)*(1/3+5/7)^2 phép toán Expand (x+2*y)^3 đa thức c, Giải phương trình đại số: Cú pháp: Solve GV đưa ví dụ: để tìm nghiệm - HS thực tính phương trình 3x+1=0 ta thực lệnh tốn phép tính GV làm mẫu HD HS thực thao tác nhập lệnh để tìm nghiệm phương trình đại số: VD: solve 2*x+1=0x solve x*x-1=0x " yêu cầu HS lên thực lại thao tác GV vừa trình bày HS lên bảng thực * GV: Phần mềm có khả định nghĩa đa thức Chức cho phép dùng kí hiệu quen thuộc (VD: f, g,…) để định nghĩa đa thức mà em quan tâm từ bảng chọn sau: Solve 3*x+1=0 x kết thể cửa sổ làm việc chính: Solve 3*x+1=0 x Answer: - HS trả lời - HS nghe ghi bài, biết sử dụng phần mềm để tìm nghiệm đa thức (Giải phương trình đại số) −1 d, Định nghĩa đa thức đồ thị hàm số: GV đưa VD: Để định nghĩa đa thức ta dùng lệnh Make với cú pháp sau: GV làm mẫu thực tất Make thao tác" GV đưa VD: make g(x) Ví dụ: định nghĩa đa thức p(x) =3x-2 ta 2*x+1 gõ từ cửa sổ dòng lệnh: make f(x) 3*x-4 Make p(x) 3*x-2 graph f(x) Sau lệnh trên, đa thức 3x-2 graph f(x)*g(x) định nghĩa thông qua tên gọi p(x) yêu cầu cầu HS thao tác máy - HS nghe quan VD: Ta tính: * GV giới thiệu cách vẽ đồ thị sát, biết cách định Expand (x^2+1)*p(x) đa thức định nghĩa nghĩa đa thức" thực Answer: 3.x3-2.x2+3.x-2 thao tác máy * Khi đa thức định nghĩa ta thực lệnh graph để vẽ đồ thị hàm số tương ứngvới đa thức Graph p * Có thể vẽ tiếp đồ thị khác sau: Graph (x+1)*p Như lệnh graph vẽ nhiều dạng đồ thị khác phát sinh từ hàm số định nghĩa trước * Có thể giải phương trình p(x)=0 lệnh: solve p(x)=0 x kết quả: solve p(x)=0 x :answer - HS nghe ghi Hoạt động 2: Các chức nhớ, biết cách gõ khác: thực lệnh Hoạt động khởi động cửa sổ dòng GV giới thiệu cách gõ thực lệnh Biết sửa các lệnh cửa sổ dòng lệnh lỗi tả gõ sai, biết quay lại lệnh nhập trước… - HS tự nghiên cứu trả lời câu hỏi phát vấn GV" ? Để xố tồn thơng tin thực xố thơng có cửa sổ vẽ đồ thị tin cửa sổ vẽ đồ thời ta sử dụng lệnh gì? thị - HS tự nghiên cứu trả lời" thực đặt nét vẽ màu ? Để đặt nét vẽ đồ thị ta sử dụng sắc cửa sổ vẽ đồ lệnh gì? thị - HS quan sát, biết số từ tiếng Anh qui định màu GV sử dụng máy chiếu đưa bảng sắc màu sắc qui định dùng từ GV làm mẫu " yêu tiếng anh để giới thiệu cho HS cầu HS thực lại thao tác GV vừa trình bày - HS thực thao tác máy a, Làm việc cửa sổ dòng lệnh: Cửa sổ dòng lệnh nơi gõ thực lệnh + Trong gõ lệnh ta di chuyển trỏ soạn thảo để sửa lỗi tả + Nếu gõ lệnh lệnh thực kết cửa sổ làm việc Ngược lại gõ lệnh sai phần mềm thơng báo để khắc phục + Muốn quay lại lệnh nhập trước, ta sử dụng phím điều khiển lên, xuống lệnh gõ trước ta chỉnh sửa lại để thực lệnh b, Lệnh xố thơng tin cửa sổ vẽ đồ thị: Để xố tồn thơng tin có cửa sổ vẽ đồ thị thời ta thực lệnh: Clear c, Các lệnh đặt nét vẽ màu sắc cửa sổ vẽ đồ thị: + Để đặt nét vẽ đồ thị ta dùng lệnh Penwidth VD: Penwidth3: đặt nét bút vẽ có độ dày + Để đặt màu thể đồ thị ta dùng lệnh: Pencolor VD: Pencolor red: màu đỏ Luyện tập - GV khái quát nội dung học, nhắc lại số cú pháp lệnh thực lệnh tính tốn nâng cao Về nhà - HD HS nhà học bài, ghi nhớ thao tác học - Đọc trước nội dung lại bài, chuẩn bị sau học tiếp Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày giảng: PHẦN MỀM HỌC TẬP: HỌC ĐẠI SỐ VỚI GEOGEBRA(T4) I Mục tiêu: Kiến thức: - HS thực hành sử dụng phần mềm Học toán với GEOGEBRA Kĩ năng: - Sử dụng lệnh tính tốn nâng cao để tính giá trị biểu thức đại số, tính tốn với đa thức, giải phương trình đại số Thực chức năng: xố thơng tin, đặt nét vẽ màu sắc cửa sổ vẽ đồ thị Thái độ: Vận dụng tính phần mềm việc học tập giải toán từ đơn giản đến phức tạp hỗ trợ cho việc học tập hàng ngày Phát triển lực học sinh - Giúp học sinh tự học, tư duy, sáng tạo II Chuẩn bị: - GV: Giáo án, sách giáo khoa, máy tính điện tử (nếu có) - HS: Nghiên cứu SGK, ghi III Phương pháp: - Đặt vấn đề để học sinh trao đổi đưa nhận xét - Học sinh đọc SGK, quan sát tổng kết IV Tiến trình dạy học: Ổn định lớp: Kiểm tra chuẩn bị hs Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động GV giới thiệu phân máy cho HS, nêu yêu cầu học Hoạt động hình thành kiến thức + - HS ổn định Tổ Hoạt động luyện tập chức(1’), hoạt động nhóm (3em/1máy) thực tập thực hành theo yêu cầu GV Nội dung Thực hành: Em sử dụng phần mềm GEOGEBRA để tính giá trị biểu thức sau: a, x3.y4 + 2x3y4 b, 3.215.162 – 22+ 43 c, 38.71 – 42.18 + 19.45 d, 612+[(3+17)-(4+5):3].2 e, 630:{15+[(17-12).2+5]} ? Muốn thực tính tốn - HS trả lời phức tạp với loại biểu thức đại số khác ta sử dụng lệnh gì? GV quan sát, HD, sửa sai cho HS, nhận xét, đánh giá - HS khởi động phần GV đưa nội dung tập mềm" HS hoạt động nhóm thực tính giá trị biểu thức cách nhập lệnh từ cửa sổ dòng lệnh bảng chọn - HS trả lời câu ? Muốn thực phép toán hỏi phát vấn GV đơn thức đa thức ta sử dụng lệnh gì? Nêu cú pháp lệnh? Thực phép toán cộng, trừ nhân đa thức: a, (6x2+x-1)+(4x3- 3x2+15) b, (x2+2x+1).(x+1) c, (3.215.162) – (5 22) (210)2 d Tính tổng hai đa thức P(x)+Q(x), biết: P(x)= x2y-2xy2+5xy+3; Q(x)= 3xy2+5x2y-7xy+2 Em tìm nghiệm phương trình sau: a, 4x+2=0 b, x2+2x+1=0 c, x2 -1=0 d, 2x2+3x+4= - HS hoạt động nhóm (3em/1máy) thực phép tốn cộng, trừ nhân đa thức theo yêu cầu GV - GV quan sát HS thực hiện, kiểm tra trực tiếp vài em, nhận xét, đánh giá, cho điểm em có ý thức học tập tốt - HS suy nghĩ, trả ? Để tìm nghiệm đa thức ta lời câu hỏi" hoạt sử dụng lệnh gì? Nêu cú pháp lệnh? động nhóm Em định nghĩa đa thức sau: f(x)=2x+5 (3em/1máy) thực g(x)=3x-4 giải h(x)=4x+2 phương trình đại số đơn giản theo yêu - Vẽ đồ thị hàm số tương ứng với đa thức cầu GV - HS thực - GV quan sát, sửa sai cho HS, kiểm định nghĩa tra trực tiếp vài em, nhận xét, đa thức vẽ đồ thị đánh giá, cho điểm hàm số tương ứng GV đưa nội dung tập theo yêu cầu GV Hoạt động vận dụng: HS luyện tập thêm số tập SBT Luyện tập - GV nhận xét thực hành, nêu ưu nhược điểm HS, khen em có ý thức học tập tốt " Rút kinh nghiệm học Về nhà - HD HS nhà học bài, ghi nhớ thao tác học - Đọc trước nội dung lại bài, chuẩn bị sau học tiếp Tuần: Tiết: 31 61 Ngày soạn: Ngày giảng: HỌC VẼ HÌNH HỌCVỚI GEOGEBRA I Mục tiêu: Kiến thức: - Tìm hiểu phần mềm Geogebra - Biết cách khởi động biết hình làm việc phần mềm Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ sử dụng phần mềm Geogebra Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, u thích mơn học Phát triển lực học sinh - Giúp học sinh tự học, tư duy, sáng tạo II Chuẩn bị: - GV: SGK, giáo án, tài liệu tham khảo - HS: Học kỹ lý thuyết, đọc trước nhà III Phương pháp: - Đặt vấn đề, đưa yêu cầu để học sinh trao đổi thảo luận - Gv quan sát, hướng dẫn nhóm thảo luận, nhận xét cơng việc nhóm IV Tiến trình dạy học: Ổn định lớp Kiểm tra cũ Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung + Hoạt động 1: Tìm hiểu Em biết phần mềm Geogebra Geogebra? ? Hãy nêu mục đích + Phần mềm Geogebra dùng để phần mềm vẽ hình học đơn giản + Hoạt động 2: Tìm hiểu điểm, đoạn thẳng, đường thẳng cách khởi động phần mềm ? Hãy nêu cách để khởi Để khởi động phần mêm ta động phần mềm nhấp đúp vào biểu tượng + Hoạt động 3: Tìm hiểu hình làm việc Geogebra tiếng Việt hình Làm quen với phần mềm Geogebra tiếng Việt: a) Khởi động Nhấp đúp vào biểu tượng hình để khởi động phần mềm b) Giới thiệu hình ? Màn hình làm việc Geogebra tiếng Việt Geogebra gồm + Màn hình làm việc + Màn hình làm việc Geogebra gồm: thành phần Geogebra gồm: - Bảng chọn: - Bảng chọn - Thanh công cụ - Thanh công cụ - Khu vực thể đối - Khu vực thể đối + Hoạt động 4: Tìm hiểu tượng tượng cơng cụ làm việc phần mềm c) Giới thiệu cơng cụ làm việc * Công cụ di chuyển: * Công cụ di chuyển: dùng để + Cơng cụ di chuyển có ý nghĩa di chuyển hình đặc biệt khơng dùng để vẽ khởi tạo hình mà dùng để * Các cơng cụ liên quan di chuyển hình đến đối tượng điểm Yêu cầu học sinh nghiên * Các công cụ liên quan đến cứu SGK cho biết ý đối tượng điểm nghĩa công cụ ? Công cụ di chuyển có ý nghĩa nào? - Cơng cụ ? - Công cụ ? - Công cụ - Công cụ điểm : dùng để tạo - Công cụ : dùng để tạo điểm giao hai đối tượng có mặt phẳng ? * Các công cụ liên quan - Công cụ : dùng để tạo đến đoạn, đường thẳng trung điểm đoạn thẳng - Các công cụ , , * Các công cụ liên quan đến đoạn, đường thẳng dùng để tạo đường, đoạn, tia qua hai điểm + Học sinh ý lắng nghe => cho trước ghi nhớ kiến thức Củng cố: (5phút) ? Hãy nêu thành phần hình làm việc Geogebra Dặn dò: (2 phút) - Về nhà học bài, kết hợp SGK """"" Tuần: Tiết: 31 62 Ngày soạn: Ngày giảng: HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (tt) I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết công cụ làm việc phần mềm: Các cơng cụ liên quan đến hình tròn, cơng cụ biến đổi hình học - Tìm hiểu đối tượng hình học Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ sử dụng công cụ làm việc phần mềm Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, u thích mơn học Phát triển lực học sinh - Giúp học sinh tự học, tư duy, sáng tạo II Chuẩn bị: - GV: SGK, giáo án, tài liệu tham khảo - HS: Học kỹ lý thuyết, đọc trước nhà III Phương pháp: - Đặt vấn đề, đưa yêu cầu để học sinh trao đổi thảo luận - Gv quan sát, hướng dẫn nhóm thảo luận, nhận xét cơng việc nhóm IV Tiến trình dạy học: Ổn định lớp Kiểm tra cũ Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung + Hoạt động 1: Tìm hiểu cơng cụ c) Giới thiệu làm việc phần mềm cơng cụ làm việc * Cơng cụ liên quan đến hình tròn - Cơng cụ tạo hình tròn * Cơng cụ liên quan cách xác định tâm điểm đến hình tròn Thao tác: chọn cơng cụ, chọn hình tròn tâm hình tròn điểm thứ hai Cơng cụ dùng để tạo nằm hình tròn hình tròn cách xác định tâm bán kính Thao tác: chọn cơng cụ, chọn tâm hình tròn, sau nhập giá trị bán kính hộp tròn qua ba điểm cho trước thoại Thao tác: chọn công cụ, Công cụ dùng để tạo - Công cụ dùng để vẽ hình nửa hình tròn qua hai điểm đối xứng sau chọn ba điểm tâm Thao tác: chọn công cụ, chọn Công cụ tạo cung hai điểm Nửa hình tròn phần hình tròn xác tròn tạo phần hình định trước tâm hình tròn hai điểm tròn theo chiều ngược kim cung tròn đồng hồ từ điểm thứ đến điểm thứ hai Công cụ xác định Thao tác: Chọn công cụ, chọn cung tròn qua ba điểm cho trước tâm hình tròn chọn * Các cơng cụ biến đổi hình học hai điểm Cung tròn xuất Công cụ dùng để tạo phát từ điểm thứ đến đối tượng đối xứng với đối tượng điểm thứ hai theo chiều ngược cho trước qua trục đường chiều kim đồng hồ đoạn thẳng - Công cụ Thao tác: chọn công cụ dùng để tạo sau chọn ba điểm * Các công cụ biến đối tượng đối xứng với đối tượng mặt phẳng đổi hình học cho trước qua điểm cho trước (điểm gọi tâm đối xứng) Học sinh ý lắng nghe => Đối tượng hình học: ? Nêu cách thoát khỏi phần mềm ghi nhớ kiến thức - Một hình hình học + Hoạt động 2: Tìm hiểu đối tượng hình học Để khỏi phần mềm ta bao gồm nhiều đối - Một hình hình học bao gồm nhiều đối nhấp chuột chọn hồ => tượng tượng đóng nhấn tổ hợp phím - Đối tượng hình học gồm đối tượng - Đối tượng hình học gồm đối tượng tự Alt + F4 tự đối tượng đối tượng phụ thuộc + Các đối tượng hình hoc phụ thuộc gồm: điểm, đường thẳng, tia, hình tròn, cung tròn Củng cố: (5phút) ? Nêu ý nghĩa thao tác công cụ liên quan đến hình tròn Dặn dò: (2 phút) - Về nhà học bài, kết hợp SGK, tiết sau thực hành """"" Tuần: Tiết: 32 63 Ngày soạn: Ngày giảng: HỌC VẼ HÌNH HỌC VỚI GEOGEBRA (tiếp) Về kiến thức: - Học sinh bước đầu hiểu đối tượng hình học phần mềm quan hệ chúng - Học sinh biết hiểu ứng dụng phần mềm việc vẽ minh hoạ hình học chương trình mơn Tốn - Củng cố lại cách vẽ hình Tạo giao điểm đường cao, đường trung tuyến, đường phân giác Về kỹ năng: - Thao tác số lệnh đơn giản liên quan đến điểm, đoạn, đường thẳng cách thiết lập quan hệ chúng Về thái độ: HS hiểu hứng thú với học, có thái độ học tập nghiêm túc, chăm Phát triển lực học sinh - Giúp học sinh tự học, tư duy, sáng tạo II Chuẩn bị Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: SGK, giáo án + Phòng máy tính, máy chiếu (nếu có) - Học sinh: SGK, đồ dùng học tập, đọc trước SGK Phương pháp: Nêu vấn đề, Vấn đáp, sử dụng phương tiện trực quan III Các hoạt động dạy học Ổn định tổ chức lớp: báo cáo sĩ số Kiểm tra cũ: ? Em kể tên số quan hệ đối tượng hình học học mơn tốn Hình Bài mới: HĐ GV HĐ HS Hoạt động 1: Tìm hiểu số lệnh hay dùng HS ý ghi Giới thiệu thao tác di chuyển nhãn đối Nội dung Một số lệnh hay dùng a) Dịch chuyển nhãn đối tượng - Dùng công cụ chọn thực tượng HS ý ghi thao tác kéo thả chuột xung quanh đối tượng đến vị trí b) Làm ẩn đối tượng hình học GV: Giới thiệu thao tác - Nháy chuột phải lên đối tượng làm ẩn đối tượng hình chọn Show Object HS ý ghi c) Làm ẩn/hiện nhãn đối tượng GV: Giới thiệu thao tác - Nháy chuột phải lên đối tượng làm ẩn/hiện nhãn đối chọn Show label tượng hình HS ý ghi d) Xố đối tượng C1 : Nháy chọn đối tượng nhấn GV: Nêu thao tác xố đối tượng hình phím Delete C2: Nháy chuột phải lên đối tượng chọn Delete Giới thiệu thao tác đổi e) Thay đổi tên, nhãn đối tên, nhãn đối tượng hình tượng ? Để thay đổi nhãn cho - Nháy chuột phải lên đối tượng đối tượng cần thực chọn Rename Gõ tên -> thao tác nào? Apply g) Phóng to, thu nhỏ đối tượng ? Làm để phóng hình to, thu nhỏ đối tượng - Nháy chuột phải lên đối tượng hình chọn Room - Giới thiệu thao tác di h) Di chuyển toàn đối tượng chuyển đối tượng hình hình học hình - Y/cầu học sinh - Giữ Ctrl + Chuột trái thao tác làm lại kéo thả chuột - Y/cầu học sinh làm tập SGK trang 125 - Kiểm tra việc thực hành học sinh Hoạt động 2: Củng cố - Giáo viên nhắc lại tất thao tác với phần mềm Geogebra - Nhận xét học, ý thức làm kết làm HS IV Hướng dẫn nhà - Về nhà học bài, thực hành - Giờ sau học tiếp Tuần: Tiết: 32 64 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành: HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (tt) I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết sử dụng phần mềm Geogebra để vẽ số hình hình học Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ sử dụng phần mềm vẽ hình Geogebra Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, u thích mơn học Phát triển lực học sinh - Giúp học sinh tự học, tư duy, sáng tạo II Chuẩn bị: - GV: SGK, giáo án, tài liệu tham khảo - Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy hoạt động tốt HS: Học kỹ lý thuyết, đọc trước thực hành III Phương pháp: - Phân nhóm Hs thực hành - Đặt vấn đề, đưa yêu cầu để học sinh trao đổi thực hành máy - Gv quan sát, hướng dẫn nhóm thực hành, nhận xét cơng việc nhóm IV Tiến trình dạy học: Ổn định lớp Phân việc cho nhóm thực hành Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung + Hoạt động : Khởi động phần Khởi động phần mềm mềm: Yêu cầu học sinh khởi động + Kích đúp vào biểu tượng phần mềm Geogebra hình để khởi động phần mềm theo yêu Sử dụng phần mềm + Hoạt động 2: Sử dụng phần cầu giáo viên để vẽ số hình hình mềm để làm số tập học: Sử dụng phần mềm để vẽ số hình sau: - Vẽ hình tam giác + Dùng công cụ vẽ đoạn thẳng để vẽ cạnh tam giác - Vẽ hình thang + Cho trước đỉnh A, B, C Dựng đỉnh D hình than ABCD dựa cơng cụ đoạn thẳng đường song song - Vẽ hình thang cân + Cho trước đỉnh A, B, C Dựng đỉnh D hình thang cân ABCD dựa cơng cụ đoạn thẳng, đường thẳng, đường trung trực phép biến đổi đối xứng qua trục - Vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác, + Cho trước tam giác A, B, C Dùng cơng cụ đường tròn vẽ đường tròn qua điểm A,B,C - Vẽ đường tròn nội tiếp tam giác + Cho trước tam giác A, B, C Dùng công cụ đường phân giác, đường vuông góc đường tròn vẽ đường tròn nội tiếp tam giác ABC Nhận xét: (5phút) - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết thực hành học sinh - Chuẩn bò tiết sau kiểm tra tiết thực haønh """"" ... MỀM HỌC TẬP: HỌC ĐẠI SỐ VỚI GEOGEBRA( T4) I Mục tiêu: Kiến thức: - HS thực hành sử dụng phần mềm Học toán với GEOGEBRA Kĩ năng: - Sử dụng lệnh tính tốn nâng cao để tính giá trị biểu thức đại số, ... chuẩn bị sau học tiếp Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày giảng: PHẦN MỀM HỌC TẬP: HỌC ĐẠI SỐ VỚI GEOGEBRA( T3) I Mục tiêu: Kiến thức: - HS tiếp tục tìm hiểu cách sử dụng phần mềm Học toán với GEOGEBRA Kĩ... Vận dụng tính phần mềm việc học tập giải tốn chương trình học lớp Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, u thích mơn học Phát triển lực học sinh - Giúp học sinh tự học, tư duy, sáng tạo II Chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: phan mem hoc tap đại số geogebra tin học 7, phan mem hoc tap đại số geogebra tin học 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn