BÁO CÁO SÀNG KIẾN KINH NGHIỆM

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:37

BÁO CÁO SÀNG KIẾN KINH NGHIỆM CÁ NHÂN 2 CỢNG HÒA XÃ HỢI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đợc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CỦA CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM 2008 Họ và tên: Lê Thị Hoàng Phượng Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ phường Mỹ Thạnh Đơn vị: Phường Mỹ Thạnh Qua một năm thực hiện công tác của UBMTTQ phường đạt hiệu quả sau: - Xây dựng đời sống văn hóa phường đạt hiệu quả cao: 6/9 khóm đạt khóm văn hóa, 3/9 khóm đạt khóm tiên tiến, gia đình văn hóa đạt 85,75%, đời sống nhân dân ngày càng ổn định, nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở sở, nhất là tham gia xây dựng cầu đường giao thông nông thôn - Công tác tuyên truyền vận động được thực hiện tốt, nhân dân thông suốt và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Bản thân quan tâm vận động quỹ "Vì người nghèo" để chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn có điều kiện vươn lên thoát nghèo Trong năm 2008 chăm lo cho 1.705 hộ nghèo, hộ khó khăn vui xuân đón tết, tổ chức khám chữa bệnh và hô trợ đột xuất cho 27 hộ nghèo Cất mới 16 nhà Đại đoàn kết, sửa 07 Vận động quần áo, tập, viết giúp cho 656 em học sinh nghèo có điều kiện đến trường * Sáng kiến: Vận động quỹ "Vì người nghèo" chăm lo cho hộ nghèo - Bằng nhiều hình thức vận động, năm 2007 phường đã vận động quỹ "Vì người nghèo" được 270 triệu đồng (tiền mặt và hiện vật) - Trong năm 2008 phường đề chỉ tiêu vận động là 280 triệu đồng để chăm lo cho hộ nghèo Qua nhiều năm vận động số tiền cũng chỉ mức đó không tăng cao nữa Bản thâm suy nghĩ nên tổ chức đêm văn nghệ để vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và ngoài địa phương tham gia đóng góp ủng hộ cho quỹ của địa phương Qua tổ chức đêm văn nghệ kết quả năm 2008 số tiền vận động tăng khá cao Tổng số tiền vận động năm được 496 triệu đồng (tiền mặt và hiện vật) chăm lo cho hộ nghèo vui xuân đón tết môi phần quà trị giá 100.000 đ trở lên, cất nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo môi trị giá từ 14 triệu đến 16 triệu đồng: nền gạch, vách thiếc, khung vuông, mái tol nhà rất đẹp và khang trang trước Từ những sáng kiến phường đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và ngoài địa phương tham gia đóng góp qua đêm văn nghệ Trên là sáng kiến của bản thân nhằm đem lại hiệu quả cao vận động quỹ "Vì người nghèo" để chăm lo cho hộ nghèo Duyệt UBND phường Người viết Lê Thị Hoàng Phượng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO SÀNG KIẾN KINH NGHIỆM, BÁO CÁO SÀNG KIẾN KINH NGHIỆM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn