MAU BAO CAO THANH TICH VI SU NGHIEP

2 29 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:31

MAU BAO CAO THANH TICH VI SU NGHIEPDDKTDT 2014 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ UBMTTQVN TẶNG BẰNG KHEN KỶ NIỆM CHƯƠNG " Vì nghiệp Đại đồn kết dân tộc " I Sơ lược tiểu sử: - Họ tên: Lê Thị Hồng Phượng - Năm sinh: 1965 - Dân tộc: Kinh - Chức vụ nơi công tác: PCT HĐND phường Mỹ Thạnh II Tóm tắt q trình tham gia công tác MTTQVN: - Năm 1998 - 2007: Ủy viên UBMTTQ phường - Năm 2007 - 2014: Chủ tịch UBMTTQ phường - Đầu năm 2015 đến UVUBMTTQ phường - Thời gian làm Ủy viên UBMTTQVN phường 16 năm tháng - Thời gian công tác chuyên trách Mặt trận phường năm tháng III Đã UBMTTQVN khen thưởng ( kể từ cấp tỉnh trở lên ): Năm khen Tỉnh TW khen Hình thức khen Thành tích khen 2007 Tỉnh Bằng khen Đạt thành tích xuất sắc 2008 Tỉnh Bằng khen Đạt thành tích xuất sắc 2009 Tỉnh Bằng khen Đạt thành tích xuất sắc 2010 Tỉnh Bằng khen Hoàn thành tốt 2011 Tỉnh Bằng khen Hoàn thành tốt IV Tóm tắt thành tích tham gia cơng tác cách mạng, cơng lao đóng góp cho nghiệp Đại đồn kết dân tộc cơng tác Mặt trận: - Năm 1998 đến tháng 4/2007: Chủ tịch hội LHPN phường, thân ln hồn thành nhiệm vụ giao, vận động nhân dân thực tốt vận động " TDĐKXDĐSVHƠKDC ", tham gia vận động quỹ " VNN " hàng năm Vận động học phẩm giúp em nghèo hiếu học, vận động học bổng giúp trẻ em gái vượt khó hiếu học, xây dựng tổ tương trợ tiết kiệm giúp hộ nghèo có vốn làm ăn mua bán nhỏ, cải thiện sống vươn lên thoát nghèo bền vững, mở lớp dạy nghề cho phụ nữ nghèo Là thành viên UBMTTQ phường thân phối hợp với Mặt trận thực hoàn thành tốt tiêu giao Trong phong trào " TDĐKXDĐSVH " phân cơng phụ trách giúp đỡ khóm Thới Thạnh, thân thường xuyên giúp đỡ hỗ trợ khóm hồn thành tiêu Khóm giữ vững khóm văn hóa nhiều năm liền Hàng năm Hội LHPN tỉnh tặng khen ( 10 khen ) - Từ tháng 5/2007 đến nay: Chủ tịch UBMTTQ phường thân ln hồn thành tốt nhiệm vụ phân công, hàng năm thực đạt vượt tiêu đề ra: vận động quỹ " VNN " chăm lo tết cho hộ nghèo, cất sửa nhà Đại đoàn kết, chăm lo cho hộ bị thiên tai, hỏa hoạn kịp thời Vận động nhân dân thực tốt vận động mà UBMTTQVN phát động như: vận động " TDĐKXDĐSVHƠKDC ", quỹ " VNN ", " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam " Vận động nhân dân đoàn kết xây dựng cầu đường giao thơng nơng thơn, đồn kết tơn giáo đóng góp giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo lúc khó khăn, hoạn nạn góp phần vào nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc Hàng năm tổ chức tốt ngày hội " Đại đoàn kết toàn dân tộc " địa bàn khóm Bản thân từ năm 2007 đến năm 2011 UBMTTQ tỉnh tặng khen nhiều giấy khen MTTQ thành phố UBND thành phố Long Xuyên Xác nhận Ủy Đảng Xác nhận UBMTTQ Mỹ Thạnh, ngày 20 tháng năm 2015 Người khai Lê Thị Hoàng Phượng ... động mà UBMTTQVN phát động như: vận động " TDĐKXDĐSVHƠKDC ", quỹ " VNN ", " Người Vi t Nam ưu tiên dùng hàng Vi t Nam " Vận động nhân dân đoàn kết xây dựng cầu đường giao thơng nơng thơn, đồn
- Xem thêm -

Xem thêm: MAU BAO CAO THANH TICH VI SU NGHIEP, MAU BAO CAO THANH TICH VI SU NGHIEP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn