Giá trị của nitric oxide hơi thở ra trong phân bậc và xếp loại mức kiểm soát hen theo GINA ở bệnh nhân hen tại thành phố hồ chí minh

208 30 0
  • Loading ...
1/208 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NHƯ VINH GIÁ TRỊ CỦA NITRIC OXIDE HƠI THỞ RA TRONG PHÂN BẬC XẾP LOẠI MỨC KIỂM SOÁT HEN THEO GINA BỆNH NHÂN HEN TẠI THÀNH PHỚ HỜ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC TP Hồ Chí Minh - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NHƯ VINH GIÁ TRỊ CỦA NITRIC OXIDE HƠI THỞ RA TRONG PHÂN BẬC XẾP LOẠI MỨC KIỂM SOÁT HEN THEO GINA BỆNH NHÂN HEN TẠI THÀNH PHỚ HỜ CHÍ MINH NGÀNH: LAO MÃ SỚ: 62720150 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học PGS TS Trần Văn Ngọc PGS.TS Nguyễn Thị Thu Ba Tp Hồ Chí Minh - 2019 i LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án tơi nhận nhiều giúp đỡ quý báu thầy cơ, đồng nghiệp gia đình Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, tơi xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc - Phó trưởng môn Nội, cô PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Ba – Nguyên chủ nhiệm Bộ môn Lao Bệnh phổi, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn GS.TS.BS Mike Thomas, Đại học South Thampton, Anh quốc GS.TS.BS Niels Chavannes, Đại học Leiden, Hà lan tạo điều kiện cho tơi trình bày ý tưởng xin tài trợ máy đo Niox Mino từ công ty Aerocrine, Thụy Điển Qua chân thành cảm ơn ban giám đốc công ty Aerocrine Thụy Điển cố vấn công ty GS.TS.BS Kjell Alvine, Đại học Upsala, Thụy Điển hào phóng tài trợ cho tơi máy đo Niox Mino để thực nghiên cứu mà khơng có ràng buộc sau Với tất lòng tơi xin trân trọng cảm ơn: Ban giám hiệu Đại Học Y Dược Hồ Chí Minh, thầy TS BS Hà Mạnh Tuấn (Trưởng phòng Đào tạo sau đại học) Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi mặt, giúp đỡ đóng góp ý kiến quý báu cho tơi q trình nghiên cứu thực đề tài Tôi biết ơn tới giúp đỡ đồng nghiệp giúp đỡ tơi hồn thành việc thu thập số liệu cho nghiên cứu Trân trọng cảm ơn ! NCS Nguyễn Như Vinh ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận án cám ơn thơng tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Như Vinh iii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn Lời cam đoan ii Mục lục iii Bảng chữ viết tắt v Bảng đối chiếu thuật ngữ Anh – Việt vii Danh mục bảng x Danh mục biểu đồ xii Danh mục hình xiii MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Gánh nặng bệnh tật, mơ hình quản lý tình hình kiểm sốt hen giới Việt Nam 1.2 Nhu cầu cần thiết mơ hình quản lý hen có tham khảo tình trạng viêm đường hấp 14 1.3 FeNO sở việc sử dụng FeNO quản lý bệnh hen 16 1.4 Tại cần dùng FeNO hỗ trợ quản lý hen điều kiện nay? 34 1.5 Các phương pháp đo FeNO 35 1.6 Các nghiên cứu trước có cùng hướng nghiên cứu với luận án 40 Chương ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1 Khung khái niệm hướng nghiên cứu 43 2.2 Đối tượng nghiên cứu: 45 2.3 Phương pháp nghiên cứu: 46 2.4 Vật liệu, phương pháp tiến hành thu thập số liệu 48 2.5 Phân tích liệu 62 2.6 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 65 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 67 iv 3.1 Đặc điểm dân số nghiên cứu 68 3.2 Mối liên quan FeNO với đặc điểm bệnh hen 82 3.3 Mối liên quan FeNO độ nặng hen 85 3.4 Liên quan FeNO mức độ kiểm soát hen 88 3.5 Điểm cắt FeNO để tiên đoán hen kiểm sốt tốt hen khơng kiểm sốt 91 Chương BÀN LUẬN 97 4.1 Kỹ thuật đo FeNO với máy đo cầm tay Niox Mino 97 4.2 Các đặc điểm dịch tễ đặc điểm bệnh hen dân số nghiên cứu 99 4.3 Các mối liên quan FeNO đặc điểm chung bệnh hen 108 4.4 Liên quan FeNO độ nặng hen 117 4.5 Liên quan FeNO tình trạng kiểm sốt hen 120 4.6 Điểm cắt FeNO tính ổn định điểm cắt tiên đốn hen kiểm sốt tốt hay hen khơng kiểm soát 123 KẾT LUẬN 128 KIẾN NGHỊ 129 Danh mục cơng trình nghiên cứu liên quan tác giả Tài liệu tham khảo Phụ lục 1: Mẫu bệnh án nghiên cứu Phụ lục 2: Bảng đồng ý tham gia nghiên cứu Phụ lục 3: Bảng câu hỏi đánh giá mức độ kiểm soát hen (ACT) Phụ lục 4: Máy đo FeNO hình ảnh đo FeNO Phụ lục 5: Máy đo hấp ký mẫu báo cáo kết hấp ký Phụ lục 6: Kết phân tích ANOVA Post hoc khác biệt FeNO nhóm bệnh nhân khác Phụ lục 7: Giấy chấp thuận hội đồng đạo đức nghiên cứu y sinh Phụ lục 8: Danh sách bệnh nhân Phụ lục 9: Danh sách nhân viên hỗ trợ thu thập số liệu v BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Anh %FEF25-75 Percentage of FEF25-75 compared with the predicted value %FEV1 Percentage of FEV1 compared with the predicted value %FVC Percentage of FVC compared with the predicted value %PEF Percentage of PEF compared with the predicted value ACQ Asthma Control Questionnaire ACT Asthma Control Test ATS American Thoracic Society AUC Area under the ROC curve cNOS Constitutive NOS DALY Disability Adjusted Life Years ERS European Respiratory Society ERV Expiratory Reserve Volume FEF25-75 Forced expiratory flow at 25-75% of forced vital capacity FeNO Fractional exhaled Nitric Oxide FEV1 Forced Expired Volume in one second FRC Functional Ressidual Capacity FVC Forced vital capacity GINA Global Initiative for Asthma ICS Inhaled Corticosteroid vi iNOS Inducible NOS LABA Long acting beta agonists LR Likelihood Ratio nNOS Neuronal NOS NNT Number needed to treat NO Nitric oxide NOS NO synthases PEF Peak Expiratory Flow ppb Parts per billion PV Predictive Value ROC Receiver operating characteristic curve SD Standard Deviation Sn Sensitivity Sp Specificity Th2 T-helper - Tiếng Việt BV.ĐHYD Tp.HCM Bệnh viện Đại học Y dược Thành phồ Hồ Chí Minh cs Cộng HHK hấp ký Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh VNĐ Đồng Việt Nam vii BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ ANH – VIỆT Tiếng Anh Tiếng việt Percentage of FEF25-75 compared with Phần trăm FEF25-75 so với giá trị dự đoán the predicted value Percentage of FEV1 compared with Phần trăm FEV1 so với giá trị dự đoán the predicted value Percentage of FVC compared with Phần trăm FVC so với giá trị dự đoán the predicted value Percentage of PEF compared with the Phần trăm PEF so với giá trị dự đoán predicted value Asthma Control Questionnaire Bảng câu hỏi kiểm soát hen ACQ Asthma Control Test Trắc nghiệm kiểm soát hen ACT American Thoracic Society Hội Lồng ngực Hoa Kỳ Area under the ROC curve Diện tích đường cong ROC Constitutive NOS Men tổng hợp NO hữu et al Cộng Disability Adjusted Life Years Số năm sống điều chỉnh theo mức độ bệnh tật European Respiratory Society Hội hấp châu Âu Expiratory reserve volume Thể tích khí dự trữ thở Forced expiratory flow at 25-75% of Lưu lượng thở tối đa đoạn từ 25 - 75% forced vital capacity FVC viii Tiếng Anh Fractional exhaled Nitric Oxide Tiếng việt Nồng độ khí nitric oxide khí thở Forced expired volume in one second Thể tích khí thở tối đa giây Functional ressidual capacity Dung tích khí cặn chức Forced vital capacity Dung tích sống gắng sức Global initiative for asthma Khởi động toàn cầu chống bệnh hen Spirometry hấp ký Inhaled corticosteroid Corticoid dạng hít Inducible NOS Men tổng hợp NO cảm ứng Long acting beta agonists Thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài nhóm kích thích beta Likelihood Ratio Tỷ số Neuronal NOS Men tổng hợp NO hữu thần kinh Number needed to treat Số người cần điều trị để ngằn ngừa biến cố Nitric oxide Nitric oxide NO synthases Men tổng hợp NO Peak expiratory flow Lưu lượng đỉnh Parts per billion Số lượng đơn vị lít NO tỷ đơn vị lít khí thở b So sánh trung bình nhóm bệnh nhânmức kiểm sốt hen khác theo GINA (3 nhóm) với nhóm hen ngưng điều trị người bình thường b1 Trung bình FeNO nhóm bệnh nhân 95% Confidence Interval for Phân loại mức độ kiểm soát n TB Mean SD hen theo GINA Lower Bound Upper Bound Không KS 43 56,023 39,7399 43,793 68,253 KS phần 81 26,358 15,7911 22,866 29,850 KS 154 25,675 17,3789 22,909 28,442 NĐT 20 20,300 11,0220 15,142 25,458 NBT 30 15,700 5,4845 13,652 17,748 Tổng cộng 328 28,582 23,2063 26,062 31,103 Ghi chú: TB: trung bình, SD: Độ lệch chuẩn, KS: kiểm soát, NĐT: ngưng điều trị, NBT: người bình thường b2 Kiểm tra phương sai có khơng với test Levene Statistic, p
- Xem thêm -

Xem thêm: Giá trị của nitric oxide hơi thở ra trong phân bậc và xếp loại mức kiểm soát hen theo GINA ở bệnh nhân hen tại thành phố hồ chí minh , Giá trị của nitric oxide hơi thở ra trong phân bậc và xếp loại mức kiểm soát hen theo GINA ở bệnh nhân hen tại thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn