MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

4 35 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:26

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặng thưởng Bằng khen UBMTTQ tỉnh An Giang Tôi tên: Đặng Văn Bổ, sinh năm 1939, ngụ khóm Thới Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên Trong năm qua, địa phương triển khai sâu rộng " Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh " Qua đó, thân ý thức việc làm cần phải làm thời gian tới Được nhân dân tổ, ban nhân dân khóm Thới Thạnh tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ Ủy viên UBMTTQ phường Mỹ Thạnh Trong thời gian qua tơi ln động viên gia đình nhân dân tổ chấp hành tốt chủ trương, sách Đảng, pháp luật nhà nước phong trào thi đua mà địa phương phát động phong trào "TDĐKXDĐSVHƠKDC", đặc biệt vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đảng ủy, khóm Thới Thạnh phát động Bản thân thực tốt nghĩa vụ người cơng dân, ln quan tâm hồ giải xích mích tổ, xây dựng tình làng nghĩa xóm giúp người sống chan hoà, đoàn kết sẵn sàng giúp đỡ lúc khó khăn, hoạn nạn Ngồi ra, tơi tích cực tham gia việc giữ gìn an ninh trật tự địa bàn dân cư tham gia phòng chống loại tội phạm, cung cấp tin có giá trị cho Cơng An Phường Thường xun vận động nhân dân tổ tích cực tham gia phong trào tố giác tội phạm, ngăn ngừa đẩy lùi tệ nạn xã hội, bước làm địa bàn Bên cạnh việc xây dựng GĐVH, thực nếp sống văn minh với vai trò tổ trưởng vận động nhân tổ thực tốt tiêu chuẩn GĐVH thông qua buổi họp tổ Kết năm 2014 tổ có 38/38 hộ đạt GĐVH Trong nhiều năm qua, tham gia tốt cơng tác từ thiện, cất sửa nhà đại đồn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ khó khăn, xây dựng cầu đường giao thông nông thôn Đã tham gia cất, sửa 90 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ khó khăn, người già neo đơn không nhận tiền công mà cơng sức làm dùm vận động bà xung quanh cho cây, tol để cất, sửa nhà cho hộ nghèo, hộ có hồn cảnh khó khăn nhà Ngồi ra, tơi ln quan tâm xây dựng sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn, thấy đoạn đường bị hư tơi đóng góp vận động bà sửa chữa Ngoài ra, đứng địa phương vận động xây cầu, làm đường 15 cơng trình tổng kinh phí 1.583.000.000đ 3.157 ngày công lao động để giúp dân cất, sửa nhà, xây dựng cầu, đường giao thông Mặc dù công việc vất vả không ngại khó khăn gian khổ mà vui nhìn lại việc tham gia thực hiện, gia đình tơi cơng nhận gia đình văn hóa 16 năm liền./ Trong năm qua tơi nhiều Bằng khen giấy khen UBMTTQ Tỉnh An Giang, UBND thành phố Long Xuyên UBND phường Mỹ Thạnh tặng cho - 01 giấy khen UBMTTQ Tỉnh An Giang - 03 giấy khen UBND thành phố Long Xuyên - 05 giấy khen UBND phường Mỹ Thạnh Xác nhận quan Mỹ Thạnh, ngày 28 tháng năm 2015 Người viết báo cáo Đặng Văn Bổ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO THÀNH TÍCH CẤT NHÀ ĐẠI ĐỒN KẾT VÀ CHĂM LO CHO HỘ NGHÈO Tơi tên: Đồn Thị Tuyết Mai, sinh năm 1939, ngụ khóm Đơng thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên Trong năm qua, địa phương triển khai sâu rộng " Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh " Qua đó, thân ý thức việc làm cần phải làm thời gian tới Được nhân dân tổ, ban nhân dân khóm Thới Thạnh tín nhiệm bầu tơi làm tổ trưởng tổ Ủy viên UBMTTQ phường Mỹ Thạnh Trong thời gian qua tơi ln động viên gia đình nhân dân tổ chấp hành tốt chủ trương, sách Đảng, pháp luật nhà nước phong trào thi đua mà địa phương phát động phong trào "TDĐKXDĐSVHƠKDC", đặc biệt vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đảng ủy, khóm Thới Thạnh phát động Bản thân thực tốt nghĩa vụ người cơng dân, ln quan tâm hồ giải xích mích tổ, xây dựng tình làng nghĩa xóm giúp người sống chan hoà, đoàn kết sẵn sàng giúp đỡ lúc khó khăn, hoạn nạn Ngồi ra, tơi tích cực tham gia việc giữ gìn an ninh trật tự địa bàn dân cư tham gia phòng chống loại tội phạm, cung cấp tin có giá trị cho Cơng An Phường Thường xuyên vận động nhân dân tổ tích cực tham gia phong trào tố giác tội phạm, ngăn ngừa đẩy lùi tệ nạn xã hội, bước làm địa bàn Bên cạnh việc xây dựng GĐVH, thực nếp sống văn minh với vai trò tổ trưởng vận động nhân tổ thực tốt tiêu chuẩn GĐVH thông qua buổi họp tổ Kết năm 2014 tổ có 38/38 hộ đạt GĐVH Trong nhiều năm qua, tham gia tốt công tác từ thiện, cất sửa nhà đại đồn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ khó khăn, xây dựng cầu đường giao thơng nơng thơn Đã tham gia cất, sửa 90 nhà đại đồn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ khó khăn, người già neo đơn không nhận tiền công mà công sức làm dùm vận động bà xung quanh cho cây, tol để cất, sửa nhà cho hộ nghèo, hộ có hồn cảnh khó khăn nhà Ngồi ra, tơi ln quan tâm xây dựng sửa chữa cầu, đường giao thông nơng thơn, thấy đoạn đường bị hư tơi đóng góp vận động bà sửa chữa Ngồi ra, tơi đứng địa phương vận động xây cầu, làm đường 15 cơng trình tổng kinh phí 1.583.000.000đ 3.157 ngày cơng lao động để giúp dân cất, sửa nhà, xây dựng cầu, đường giao thông Mặc dù công việc vất vả tơi khơng ngại khó khăn gian khổ mà vui nhìn lại việc tham gia thực hiện, gia đình tơi cơng nhận gia đình văn hóa 16 năm liền./ Trong năm qua nhiều Bằng khen giấy khen UBMTTQ Tỉnh An Giang, UBND thành phố Long Xuyên UBND phường Mỹ Thạnh tặng cho - 01 giấy khen UBMTTQ Tỉnh An Giang - 03 giấy khen UBND thành phố Long Xuyên - 05 giấy khen UBND phường Mỹ Thạnh Xác nhận quan Mỹ Thạnh, ngày 28 tháng năm 2015 Người viết báo cáo Đặng Văn Bổ ... liền./ Trong năm qua nhiều Bằng khen giấy khen UBMTTQ Tỉnh An Giang, UBND thành phố Long Xuyên UBND phường Mỹ Thạnh tặng cho - 01 giấy khen UBMTTQ Tỉnh An Giang - 03 giấy khen UBND thành phố Long... phường Mỹ Thạnh Trong thời gian qua tơi ln động viên gia đình nhân dân tổ chấp hành tốt chủ trương, sách Đảng, pháp luật nhà nước phong trào thi đua mà địa phương phát động phong trào "TDĐKXDĐSVHƠKDC",... Trong năm qua tơi nhiều Bằng khen giấy khen UBMTTQ Tỉnh An Giang, UBND thành phố Long Xuyên UBND phường Mỹ Thạnh tặng cho - 01 giấy khen UBMTTQ Tỉnh An Giang - 03 giấy khen UBND thành phố Long
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN, MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn