KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC TIẾN

73 7 0
 • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC TIẾN Họ tên sinh viên: TRẦN VĂN ĐẠT Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG & DU LỊCH SINH THÁI Niên khoá: 2010 – 2014 Tháng 09/2013 KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC TIẾN Tác giả TRẦN VĂN ĐẠT Khố luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG & DU LỊCH SINH THÁI Giáo viên hướng dẫn Tiến Sĩ NGUYỄN VINH QUY Tháng 09/2013 I BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG & DU LỊCH SINH THÁI Họ tên sinh viên: TRẦN VĂN ĐẠT Mã số SV: 10157039 Khóa học: 2010 – 2014 Lớp: DH10DL Tên đề tài: KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC TIẾN Nội dung KLTN SV phải thực yêu cầu sau đây: – Nghiên cứu tình hình sản xuất, tình hình sử dụng nguyên - nhiên vật liệu, công nghệ sản xuất giấy công ty TNHH Phúc Tiến – Nghiên cứu trạng môi trường công ty vấn đề nước thải, chất thải rắn, khí thải, tình hình hoạt động hệ thống xử lý – Xác định vấn đề môi trường tồn để đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm cách tốt – Nghiên cứu trạng công tác quản lý môi trường công ty TNHH Phúc Tiến – Đề xuất biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường có tính khả thi phù hợp với tình hình thực tế công ty TNHH Phúc Tiến Thời gian thực hiện: Bắt đầu: tháng 09/2013 kết thúc 12/2013 Họ tên GVHD: TS NGUYỄN VINH QUY Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày … Tháng … Năm 2013 Ngày … Tháng … Năm 2013 BCN Khoa MT & TN GVHD TS NGUYỄN VINH QUY II Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh KHOA MƠI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2013 PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Dành cho người hướng dẫn) Họ tên sinh viên: TRẦN VĂN ĐẠT Niên khoá: 2010 - 2014 MSSV: 10157039 Lớp DH10DL Ngành: Quản lý môi trường du lịch sinh thái Đề tài: KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC TIẾN Người hướng dẫn: TS Nguyễn Vinh Quy Nơi công tác: Khoa Môi Trường Tài Nguyên - Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh PHẦN NHẬN XÉT Tinh thần thái độ làm việc: Khả giải công việc: Nội dung Khoá luận tốt nghiệp: Không bảo vệ Đề nghị: Được bảo vệ Đánh giá chung: Giỏ Điể Người hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) TS NGUYỄN VINH QUY III LỜI CẢM ƠN Trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể thầy giáo, cô giáo Khoa Môi trường Tài nguyên trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt cho kiến thức quý giá suốt năm qua Cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện tốt cho năm học tập qua, trường Đại học nơi thực hoài bão tuổi trẻ bao ước mơ Lời cảm ơn đặc biệt tơi xin gửi đến người Thầy kính mến Tiến Sĩ Nguyễn Vinh Quy, người dìu dắt tơi năm học đại học hướng dẫn, bảo, giúp đỡ tơi hồn thành khố luận tốt nghiệp Tơi xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, tồn thể nhân viên anh chị cơng nhân cơng ty TNHH Phúc Tiến tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành nghiên cứu Và cuối xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ba Mẹ, người sinh thành nuôi dưỡng nên người Tôi xin gửi lời cảm ơn đến người bạn bên tơi, động viên, giúp đỡ tơi lúc khó khăn, chán nản Lời cuối xin chúc tập thể DH10DL hồn thành tốt đợt Bảo vệ khố luận tốt nghiệp thành công đường tương lai Trân trọng! TRẦN VĂN ĐẠT IV TÓM TẮT Công ty TNHH Phúc Tiến đơn vị sản xuất giấy bao bì carton Cơng tác bảo vệ môi trường công ty triển khai năm gần đây, công tác bảo vệ mơi trường nhiều bất cập Nhằm giúp công ty TNHH Phúc Tiến giải vấn đề tồn đọng cơng tác quản lý mơi trường đáp ứng nhu cầu xã hội mơi trường xanh - - đẹp - an tồn, nên đề tài: “Kiểm sốt nhiễm mơi trường công ty TNHH Phúc Tiến” chọn đề tài nghiên cứu Đề tài thực từ ngày 20/09/2013 đến ngày 20/12/2013 dựa phương pháp như: Tham khảo tài liệu, điều tra khảo sát, vấn công nhân viên công ty… Đề tài tiến hành với mục tiêu nghiên cứu trạng môi trường, đánh giá hiệu biện pháp bảo vệ môi trường công ty tiến hành đề xuất số biện pháp có tính khả thi cho cơng ty TNHH Phúc Tiến để nâng cao chất lượng môi trường công ty Sau tiến hành nghiên cứu, xác định mặt tích cực mặt hạn chế cơng ty TNHH Phúc Tiến Và đưa giải pháp nhằm giải vấn đề tồn đọng để cải thiện mơi trường, nâng cao sức khoẻ cho công nhân viên công ty mang lại hiệu cao cho hoạt động sản xuất giấy công ty TNHH Phúc Tiến V MỤC LỤC TRANG TỰA…………………………………………………………… …… i LỜI CẢM ƠN iv TÓM TẮT v MỤC LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH SÁCH CÁC HÌNH x DANH SÁCH CÁC BẢNG xi MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Khái niệm ô nhiễm môi trường kiểm soát ô nhiễm môi trường 1.1.1 Khái niệm ô nhiễm môi trường 1.1.2 Khái niệm kiểm sốt nhiễm mơi trường 1.2 Mục tiêu kiểm sốt nhiễm mơi trường 1.3 Biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường 1.3.1 Các bước kiểm sốt nhiễm môi trường 1.3.2 Các biện pháp kỹ thuật ngăn ngừa ô nhiễm môi trường 1.4 Các công cụ kiểm sốt nhiễm mơi trường 1.4.1 Công cụ quản lý Nhà nước 1.4.2 Công cụ kinh tế 1.4.2.1 Thuế phí mơi trường 1.4.2.2 Hạn ngạch phát thải mua bán 1.4.2.3 Trợ cấp môi trường 1.4.2.4 Ký quỹ môi trường VI 1.4.2.5 Nhãn sinh thái 1.4.3 Công cụ kỹ thuật 1.4.4 Công cụ thông tin 1.4.5 Sản xuất 1.5 Mối quan hệ kiểm sốt nhiễm với lĩnh vực khác 1.6 Lợi ích kiểm sốt nhiễm 10 1.6.1 Lợi ích mơi trường 10 1.6.2 Lợi ích kinh tế 10 Chương KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH PHÚC TIẾN 12 2.1 Giới thiệu chung 12 2.1.1 Tên công ty: 12 2.1.2 Vị trí địa lý cơng ty 12 2.1.3 Q trình hình thành phát triển cơng ty 13 2.1.4 Cơ cấu tổ chức công ty 13 2.2 Hoạt động sản xuất công ty TNHH Phúc Tiến 16 2.2.1 Sản phẩm thị trường 16 2.3 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu máy móc sử dụng cho hoạt động sản xuất 16 2.3.1 Nguyên liệu, nhiên liệu 16 2.3.2 Nhu cầu điện, nước vật liệu khác 17 2.3.2.1 Nhu cầu sử dụng điện 17 2.3.2.2 Nhu cầu sử dụng nước 18 2.3.3 Máy móc, thiết bị 19 2.3.4 Công nghệ sản xuất giấy cuộn từ giấy vụn, bột giấy công ty 20 2.4 Hiện trạng môi trường biện pháp xử lý công ty 24 2.4.1 Hiện trạng môi trường 24 2.4.1.1 Chất thải rắn 24 2.4.1.2 Môi trường nước 25 2.4.1.3 Mơi trường khơng khí 29 2.4.1.4 Chất thải nguy hại 32 2.4.1.5 Tiếng ồn, độ rung 33 VII 2.4.2 Các biện pháp xử lý công ty 33 2.4.2.1 Biện pháp xử lý chất thải rắn 33 2.4.2.2 Biện pháp xử lý nước thải 34 2.4.2.3 Biện pháp xử lý khí thải 39 2.4.2.4 Biện pháp xử lý chất thải nguy hại 43 2.4.2.5 Biện pháp xử lý tiếng ồn, độ rung 44 2.5 Đánh giá hiệu biện pháp bảo vệ môi trường công ty 45 Chương ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG ÁP DỤNG CHO XƯỞNG SẢN XUẤT GIẤY 49 3.1 Biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường xưởng sản xuất giấy 49 3.1.1 Kiểm sốt nhiễm chất thải rắn chất thải nguy hại 49 3.1.2 Kiểm sốt nhiễm mơi trường nước 50 3.1.3 Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí 51 3.1.4 Kiểm sốt nhiễm tiếng ồn, độ rung 52 3.1.5 An tồn lao động phòng chống cháy nổ 52 3.2 Chương trình giám sát mơi trường 56 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 Kết luận 59 Kiến nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 VIII DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TNHH MTV SX – TM –DV: Trách nhiệm hữu hạn thành viên Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân CCN: Cụm công nghiệp UBND: Uỷ ban nhân dân HTXL: Hệ thống xử lý CTNH: Chất thải nguy hại CTR: Chất thải rắn PCCC: Phòng cháy chữa cháy PVC: Polyvinyl clorua HDPE: Hight Density Poli Etilen IX – Nước q trình xử – Đã cơng ty đầu tư hệ thống xử lý khí thải Khí thải lò sử dụng củi lý khí thải rò rỉ bên ngồi – Nồng độ bụi khí thải – Vẫn có củi ướt, gây khói q trình đốt đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Cơng ty sử dụng củi nhiên liệu nên thành phần khí thải chủ yếu CO2 CO – Việc đốt củi chưa thật hiệu quả, lửa cháy khơng gây khói nhiều – Công nhân không trang bị kỹ thuật đốt lò Khơng khí xưởng sản xuất giấy cuộn – Nồng độ bụi, khí thải nằm chuẩn cho phép – Số lượng cửa sổ – Nhà xưởng chưa vệ TCVSLĐ:3733/2002/QĐsinh thường xuyên BYT, đảm bảo cho sức khoẻ công nhân – Hoạt động vận chuyển Các nguồn nhiên nguyên liệu gây khí thải bụi cục khác (khí xe vận chuyển, khí từ HTXL nước – Cơng tác quản lý giám sát – Hoạt động bốc dỡ hàng chặt chẽ gây phát tán bụi nhiều – Các cơng trình xây dựng vị – Khơng có quy định tốc trí thích hợp nhằm hạn chế độ xe chạy phát tán mùi vào môi khu vực công ty trường khơng khí – Số lượng xanh ít, khơng quan tâm thải…) chăm sóc 47 – Có nhà chứa CTNH, chưa đạt yêu cầu theo quy định Chất thải – Được đóng gói, quản lý chặt – Các giẻ lau dính dầu nhớt chưa tập trung xử chẽ nguy hại – Hợp đồng với đơn vị thu gom, xử lý hàng ngày lý – Bùn từ trình xử lý nước thải phơi lộ thiên gây mỹ quan gây mùi hôi thối – Cường độ ồn phát sinh khu vực xung quanh công ty – Trong khu vực công ty xe nằm giới hạn QCVN 10 Tiếng ồn, độ rung 26:2010/BTNMT – Cường độ ồn khu vực xưởng sản xuất giấy cuộn nằm giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động 48 chạy với tốc độ cao – Máy móc, thiết bị chưa bảo dưỡng tốt, tiếng ồn lớn Chương ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG ÁP DỤNG CHO XƯỞNG SẢN XUẤT GIẤY 3.1 Biện pháp kiểm sốt nhiễm môi trường xưởng sản xuất giấy Để cải thiện môi trường sản xuất sức khoẻ công nhân viên xưởng sản xuất giấy nâng cao hiệu sản xuất cho công ty TNHH Phúc Tiến, biện pháp bao gồm: Quản lý, kinh tế, kỹ thuật…được áp dụng 3.1.1 Kiểm sốt nhiễm chất thải rắn chất thải nguy hại Đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại cơng ty nên thực biện pháp sau: – Cần làm tốt công tác phân loại chất thải trước thải bỏ để giữ lại loại chất thải có khả tái sử dụng lại Việc phân loại chất thải sản xuất giúp cho công tác giám sát xác định loại chất thải, từ đề biện pháp giảm thiểu phát sinh loại chất thải từ khâu sản xuất cụ thể – Tăng cường thêm thùng rác nhà ăn thùng nhà vệ sinh, ý cách chọn vị trí để tránh hướng gió nhằm hạn chế phát tán mùi – Cần phải sử dụng hợp lý, tiết kiệm ngun nhiên liệu khơng gây lãng phí Tiến hành thu gom chất dư thừa, lưu trữ lại cho lần sau sử dụng – Chất thải thu gom thường xuyên, không tồn trữ lâu chất thải dễ phân hủy gây mùi – Các thùng rác phải tập trung khu vực cuối hướng gió, khu vực vệ sinh hàng ngày sau lần xe rác đến thu gom – Đối với tro củi phát sinh từ hoạt động lò đóng bao, bán cho hộ dân khu vực để phục vụ sản xuất nơng nghiệp chứa tro nơi kín gió, 49 có vách mái che nhằm hạn chế phát tán tro vào mơi trường khơng khí gây nhiễm môi trường – Nhà chứa CTNH chưa xây dựng tiêu chuẩn nên tiến hành xây dựng nhà lưu chứa CTNH theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4317:86 3.1.2 Kiểm sốt nhiễm mơi trường nước Để sử dụng tài nguyên nước hiệu cải thiện chất lượng nước thải cho công ty TNHH Phúc Tiến cơng ty cần phải tiến hành áp dụng biện pháp sau: – Thường xuyên tổ chức nạo vét hố ga, khai thông đường dẫn nước mưa bị rác thải làm che lấp ngăn cản dòng chảy nước Đặc biệt nhanh chóng có kế hoạch sửa chữa chổ rò rỉ HTXL nước thải cơng ty, khơng để nước thải rò rỉ bên ngồi gây mùi nhiễm mơi trường – Thường xuyên giám sát định kỳ để tránh rò rỉ nước trình sản xuất – Thay van nước bị rò rỉ, đóng vĩnh viễn van nước khơng cần thiết nhằm hạn chế lãng phí nước – Đào tạo, hướng dẫn giám sát nhân viên nhằm ngăn chặn lãng phí nước – Lắp đặt bồn, hồ chứa nước nhỏ để công nhân vệ sinh cá nhân khơng sử dụng vòi nước cho việc vệ sinh cá nhân nhằm hạn chế lượng nước thải ngồi mơi trường – Tìm bít lỗ rò xem xét lắp van để đóng nước thời gian nghỉ – Tại nơi có vòi nước cần dán hiệu “Sử dụng tiết kiệm nước”, “Tắt vòi khơng dùng” – Sử dụng dụng cụ lọc để chất thải rắn không trôi vào đường ống dẫn nước thải Cần làm dụng cụ lọc định kỳ để giảm tối thiểu việc tắc đường ống – Chỉ dẫn công nhân không thải chất thải rắn xuống hệ thống cống rãnh dẫn nước thải – Lập kế hoạch bảo dưỡng gồm thời gian định kỳ việc cần làm cụ thể để làm hệ thống cống rãnh 50 3.1.3 Kiểm sốt nhiễm mơi trường khơng khí Để mơi trường khơng khí xưởng sản xuất giấy cơng ty cải thiện cơng ty TNHH Phúc Tiến cần phải tiến hành áp dụng biện pháp sau: – Công ty cần phải tiến hành xây kho chứa củi, trình nhập hàng tiến hành nhà kho, hạn chế lượng bụi đáng kể phát sinh môi trường – Công ty cần phải xây dựng nhà chứa tro để đảm bảo tro không phát tán mơi trường khơng khí xung quanh xưởng giấy – Nước thải từ trình sản xuất giấy chứa hàm lượng chất hữu cao Nên trình lưu chứa bể ngâm nguyên liệu, bể điều hòa, bể nghiền thủy lực có khả phát sinh mùi (sản phẩm q trình phân hủy yếm khí) Do bể chứa trung gian nước thải tuần hồn, bể điều hòa sục khí liên tục tránh để xảy trình phân hủy yếm khí sinh khí có mùi khó chịu Khi nhà máy phải dừng hoạt động cố, điện hay nghỉ lễ tồn nước bơm hệ thống bể biogas để lưu chứa tạm – Cơng nhân vận hành lò u cầu ý quan sát khơng để lò tắt mồi lại vận hành cháy gần hết nhiên liệu tiếp thêm nhiên liệu khơng kịp cháy liền giai đoạn sau dễ sinh khói – Cơng ty cần phải đề nội quy tất xe lưu thông khuôn viên nhà máy phải giảm tốc độ – Đối với phương tiện vận chuyển thuộc tài sản nhà máy tiến hành bảo dưỡng định kỳ, vận hành trọng tải để giảm thiểu khí độc hại phương tiện – Xe chở hàng vào công ty với tốc độ chậm, không nổ máy lúc bốc dỡ hàng – Thường xuyên tưới ẩm sân đường, hạn chế bụi – Ngồi cơng ty cần phải tăng cường trồng thêm xanh xung quanh nhà máy vừa tạo cảnh quan vừa giảm bớt nhiễm mơi trường khơng khí 51 3.1.4 Kiểm sốt ô nhiễm tiếng ồn, độ rung Để hạn chế tiếng ồn độ rung cơng ty TNHH Phúc Tiến cần tiến hành thực biện pháp sau: – Bố trí nguồn gây ồn khu vực riêng, có vách ngăn với khu vực xung quanh để giảm tối thiểu tiếng ồn phát sinh – Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị – Xây dựng nhà xưởng đạt tiêu chuẩn vệ sinh cơng nghiệp, bố trí máy móc hợp lý, hạn chế tác động cộng hưởng tiếng ồn – Trồng nhiều xanh khuôn viên để hạn chế lan truyền tiếng ồn xa – Các phương tiện vận chuyển vào công ty tuyệt đối không nổ máy chờ giao nhận hàng – Máy móc thiết bị sử dụng nhà xưởng thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra, bơi trơn dầu máy thay thiết bị hư hỏng nên tiếng ồn, độ rung từ hoạt động máy hạn chế 3.1.5 An tồn lao động phòng chống cháy nổ Trong trình sản xuất cố mơi trường xảy xưởng sản xuất giấy công ty TNHH Phúc Tiến biện pháp ứng phó cố sau: Bảng 3.1: Các cố mơi trường phương án ứng phó cố xảy Stt Loại cố Biện pháp ứng phó xảy Phải đầu tư đầy đủ trang thiết bị chống cháy nổ, phương tiện PCCC kiểm tra thường xuyên Sự cố cháy nổ tình trạng sẵn sàng Tồn cơng nhân nhân viên làm việc công ty tập huấn, hướng dẫn phương pháp phòng chống cháy nổ 52 Các máy móc, thiết bị làm việc nhà xưởng có hồ sơ lý lịch kiểm tra, đăng kiểm Các họng lấy nước cứu hỏa bố trí khắp phạm vi nhà xưởng, kết hợp dụng cụ chữa cháy bình CO2, bình bọt phận sản xuất đặt địa điểm thao tác thuận tiện Trong vị trí sản xuất thực nghiêm ngặt quy phạm an tồn PCCC cơng nhân suốt thời gian làm việc quy định kỹ thuật, an tồn q trình nhập xuất nguyên, nhiên liệu, lưu kho thành phẩm Trong khu vực gây cháy, cơng nhân khơng hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, dụng cụ phát lửa ma sát, tia lửa điện Trang bị đầy đủ phương tiện để đảm bảo an toàn lao động như: Quần áo bảo hộ, trang, bao tay, mắt kính Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động làm việc Huấn luyện cho công nhân vệ sinh an toàn lao động hướng dẫn bảo hộ lao động trước nhận Tai nạn lao động công tác Xây dựng nội quy an tồn lao động cho cơng đoạn sản xuất, biển báo nhắc nhở nơi sản xuất nguy hiểm Tổ chức khám bệnh định kỳ cho công nhân viên Luôn ý cải thiện điều kiện làm việc cơng nhân, đảm bảo yếu tố vi khí hậu điều kiện lao 53 động đạt Tiêu chuẩn Bộ Y tế ban hành để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động - Công nhân thao tác phổ biến kiến thức cách sử dụng tính chất nguy hiểm, cách ứng phó với cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất hay hóa chất dính vào thể - Bảo quản thùng kín, để thùng đứng, có nắp đậy chặt - Khi tràn đổ rò rỉ cần dùng vải thấm hết phần hóa chất chảy cho vào túi nilon kín, mang tới khu vực lưu trữ chất thải nguy hại sau rửa tay thật kỹ Sự cố tràn đổ, rò rỉ - Xây dựng nhà kho lưu giữ hóa chất có mái che, xung quanh có gờ bao đề phòng có cố đổ vỡ, hóa dầu nhớt, hóa chất chất tràn gây nguy hiểm chất thải lẫn vào nước mưa gây nhiễm mơi trường - Nhà kho lưu giữ hóa chất phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác Các khu vực thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định, hạn chế khả tương tác loại hóa chất xảy cố cháy nổ nhà kho Mỗi khu vực lưu giữ trang bị biển cảnh báo thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, vật liệu ứng phó khắc phục có cố xảy Sự cố hệ - Thường xuyên theo dõi kiểm tra chất lượng nước thống xử lý nước thải đầu vào đầu hệ thống xử lý nước thải, thải đảm bảo nước thải xử lý đạt tiêu chuẩn quy định 54 - Thường xuyên theo dõi hoạt động máy móc xử lý, tình trạng hoạt động bể xử lý để có biện pháp khắc phục kịp thời - Các máy móc, thiết bị có dự phòng đề phòng trường hợp hư hỏng cần sửa chữa như: Máy bơm, máy thổi khí… - Phải báo cáo cấp có cố xảy tiến hành giải cố Nếu cố không tự khắc phục chỗ tìm cách báo cáo cho cấp để nhận đạo trực tiếp - Thường xuyên theo dõi hoạt động thực bảo dưỡng định kỳ để có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo khí thải đạt tiêu chuẩn quy định trước thải ngồi mơi trường - Chuẩn bị số phận, thiết bị dự phòng số phận dễ hư hỏng như: Quạt hút, bơm Sự cố hệ thống xử lý khí thải … - Những người vận hành phải đào tạo kiến thức về: Ngun lý hướng dẫn vận hành an tồn cơng trình xử lý, cách xử lý cố đơn giản, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị - Yêu cầu cán vận hành trường hợp cố thường gặp: Phải báo cáo cấp có cố xảy tiến hành giải cố Nếu cố không tự khắc phục chỗ tìm cách báo cáo cho cấp để nhận đạo trực tiếp 55 3.2 Chương trình giám sát mơi trường Trong q trình hoạt động sản xuất cơng ty TNHH Phúc Tiến có chương trình giám sát mơi trường nhiên chương trình giám sát mơi trường chưa hợp lý trình nghiên cứu đề xuất chương trình giám sát mơi trường Chương trình giám sát mơi trường đề xuất thể bảng sau: 56 KK2: công ty KK1: Xưởng Cổng Điểm quan trắc SO2 , NO2 gió , bụi, CO, sản xuất SO2, NO2 57 sản xuất Môi trường xung quanh NO2 bụi, CO, SO2, ẩm, tốc độ gió, giấy NO2 ẩm, bụi, CO, SO2, xuất giấy cuộn từ Cường độ ồn giấy vụn bột (dba), nhiệt độ, độ KK2: Xưởng sản ty khơng khí độ ẩm, tốc độ tháng/lần (dba), nhiệt độ, độ KK1: Cổng công ồn Môi trường độ trắc Thông số quan (dba), nhiệt độ, giám sát quan trắc Điểm quan trắc Cường Nội dung Tần suất Tần suất tháng/lần tháng/lần quan trắc Đề xuất chương trình giám sát mơi trường Cường độ ồn trắc Thông số quan giấy Cường độ ồn Môi trường sản cuộn từ giấy vụn (dba), nhiệt độ, tháng/lần độ ẩm, bụi, CO, xuất bột giấy quanh khơng khí xung Mơi trường sát Nội dung giám Chương trình giám sát mơi trường cơng ty TNHH Phúc Tiến Bảng 3.2: Chương trình giám sát môi trường công ty TNHH Phúc Tiến chương trình giám sát mơi trường đề xuất NT: Nước thải lý khí thải lò sau hệ thống xử xử lý thống xử lý Nước thải sau đầu hệ Nguồn thải khí KT1: Khí thải Colifor khống,sunfua, dầu mỡ 58 Nước ngầm xử lý CO, SO2, Ph, COD, BOD5, NO2 Bụi, khoan thác NN: lý từ Nước giếng khai sunfua, COD, Coliforms Sắt, E.Coli Tổng Cl-, NO3-,SO42-, NH4+, pH, độ cứng NO2-, Coliform,… khoáng, amoni, dầu mỡ Phospho, NT: Nước thải đầu TSS, tổng Nitơ, thải lò hệ thống xử lý khí KT1: Khí thải sau Nước thải sau hệ thống xử tổng tháng/lần Nguồn thải khí Phospho, amoni, tháng/lần tổng Nitơ, tổng BOD5, TSS, Ph, COD, NO2 Bụi, CO, SO2, tháng/lần tháng/lần tháng/lần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Thực tế nghiên cứu hoạt động sản xuất, trạng môi trường xưởng sản xuất giấy cuộn từ giấy vụn bột giấy công suất 18.000 tấn/năm công ty TNHH Phúc Tiến cho thấy: – Công nghệ sản xuất công ty đại, quy trình sản xuất tự động bán tự động nên việc vận hành máy móc đơn giản, kiểm sốt tốt xảy cố – Sản phẩm làm theo dõi kiểm tra từ công đoạn đầu quy trình sản xuất, nên chất lượng sản phẩm ngày cải thiện tốt đáp ứng yêu cầu khách hàng đề – Xưởng có biện pháp tận dụng nước thải sản xuất cách thu hồi nước thải tuần hoàn tái sử dụng lại – Phân xưởng trang bị nhiều phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân nhằm làm giảm ảnh hưởng tiêu cực trình sản xuất lên sức khỏe công nhân Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực mà cơng ty thực tồn vấn đề mơi trường chưa có hướng giải triệt để là: – Tình trạng chất thải rắn xả thải khơng nơi quy định xả trực tiếp xuống hệ thống nước mưa gây ảnh hưởng đến q trình nước mỹ quan gây nhiễm – Mặc dù có HTXL nước thải chất lượng chưa tốt lắm, có cố rò rỉ nước ngồi – Rác thải phân loại nguồn, nhiên chưa hiệu cần phải có biện pháp phân loại rác nguồn hợp lý 59 – Số lượng xanh bên khu vực xưởng chưa nhiều cần phải tăng cường trồng thêm xanh chăm sóc có nhằm cải thiện cảnh quan góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường xưởng Từ nghiên cứu cho thấy áp dụng biện pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường mang lại nhiều lợi ích kinh tế giảm lượng nước thải sản xuất, hóa chất, lượng… Từ dẫn đến giảm giá thành sản phẩm tăng tính cạnh tranh thị trường cho sản phẩm công ty Do kiến nghị công ty nên áp dụng biện pháp giảm thiểu Đồng thời cơng ty nên tiếp tục tìm tòi biện pháp giảm thiểu nhiễm để ngày giảm lượng thải tăng lợi ích kinh tế Kiến nghị công ty tiến hành nghiên cứu, áp dụng sản xuất để mang lại lợi ích cao kinh tế môi trường Kiến nghị Thực tế nghiên cứu hoạt động sản xuất, trạng môi trường xưởng sản xuất giấy cuộn từ giấy vụn bột giấy công suất 18.000 tấn/năm công ty TNHH Phúc Tiến nhiều vấn đề tồn đọng chất thải công tác bảo vệ mơi trường cơng ty, để hướng tới sản xuất gắn liền với bảo vệ môi trường nên kiến nghị lên ban lãnh đạo công ty cần phải thực vấn đề sau đây: – Ban lãnh đạo công ty cần phải quan tâm nhiều với công tác bảo vệ môi trường công ty Thực đầy đủ yêu cầu pháp luật việc giám sát chất lượng môi trường – Ban lãnh đạo công ty nên chủ động tiếp cận với quan chức để hỗ trợ nguồn vốn nhân lực, kỹ thuật giúp công ty sản xuất tốt đảm bảo tốt công tác bảo vệ môi trường – Công ty không ngừng cải tiến thiết bị sản xuất, thiết bị xử lý môi trường tiên tiến – Công ty cần tuyển cho nhân viên tham gia lớp bảo vệ môi trường 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lâm Thanh Hải, 2006, “Tài liệu giảng môn học Ngăn ngừa giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp”, Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Phước, 2008, “Giáo trình Quản lý xử lý chất thải rắn”, Nhà xuất Xây dựng Hà Nội Sở Khoa học công nghệ môi trường Thành Phố Hồ Chí Minh,“Sổ tay hướng dẫn xử lý nhiễm mơi trường sản xuất tiểu thủ công nghiệp”, 1998-1999, Thành phố Hồ Chí Minh Trịnh Xuân Lai, 2000, “Tính tốn thiết kế cơng trình xử lý nước thải”, Nhà xuất Xây Dựng 61 ... nhân viên công ty mang lại hiệu cao cho hoạt động sản xuất giấy công ty TNHH Phúc Tiến V MỤC LỤC TRANG TỰA…………………………………………………………… …… i LỜI CẢM ƠN iv TÓM TẮT v MỤC LỤC... tục dài hạn khoản tiết kiệm tích lũy được, từ có khả mở rộng sản xuất, kinh doanh − Tăng lợi cạnh tranh thị trường, hình ảnh cơng ty ngày tốt 11 Chương KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH PHÚC TIẾN 2.1 Giới... cháy chữa cháy 18 2.3.3 Máy móc, thiết bị Để áp ứng cho hoạt động sản xuất cơng ty TNHH Phúc Tiến trang bị máy móc, thiết bị với thành phần, số lượng thể cụ thể bảng sau: Bảng 2.3: Máy móc thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC TIẾN , KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC TIẾN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn