KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DLST GẮN VỚI CỘNG ĐỒNG TẠI VQG LÒ GÒ – XA MÁT HUYỆN TÂN BIÊN, TỈNH TÂY NINH

132 9 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN WWXX KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DLST GẮN VỚI CỘNG ĐỒNG TẠI VQG LÒ GÒ – XA MÁT HUYỆN TÂN BIÊN, TỈNH TÂY NINH SVTH: Phạm Thị Kim Anh GVHD: TS Ngô An Ngành: QLMT & DLST Niên khóa: 2010 – 2014 Tp.HCM, 1/2013 KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI GẮN VỚI CỘNG ĐỒNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ – XA MÁT HUYỆN TÂN BIÊN, TỈNH TÂY NINH Tác giả PHẠM THỊ KIM ANH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Quản lý môi trường Du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn Tiến sĩ NGÔ AN Tháng năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG WWWXXX VÀ TÀI NGUYÊN WWWXXX PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Khoa: Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG & DU LỊCH SINH THÁI Họ tên sinh viên: PHẠM THỊ KIM ANH MSSV: 10157008 Niên khó a: 2010 – 2014 Lớp: DH10DL Tên đề tà i: “Khảo sát, đánh giá tiềm phát triển du lịch sinh thái gắn với cộng đồng Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh” Nội dung KLTN: Sinh viên phả i thực hiê ̣n cá c yêu cầ u sau : - Khảo sát trạng tài nguyên DLST, môi trường, đời sống giá trị văn hóa cộng đồng vùng đệm VQG Lò Gò – Xa Mát - Khảo sát, đánh giá tiềm phát triển DLSTCĐ - Đề xuất giải pháp để gắn kết vai trò cộng đồng dân cư vào hoạt động DLST - Đề xuất hình thức tham gia cộng đồng vào hoạt động DLST Thời gian thực hiện: Từ 07/2013 đến 11/2013 Họ tên GVHD: TS NGÔ AN Chức vụ: Giảng viên Nội dung yêu cầu thực thông qua Khoa và Bô ̣ Môn Ngày … tháng… năm 2013 Ngày … tháng…năm 2013 Ban chủ nhiê ̣m khoa Giảng viên hướng dẫn TS Ngô An i LỜI CẢM ƠN Những năm tháng học tập trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, tháng ngày thực tập VQG Lò Gò – Xa Mát cung cấp cho Tôi kinh nghiệm, kiến thức quý báu học tập sống Tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại Học Nơng Lâm TP HCM nói chung, thầy Khoa Môi Trường Tài Nguyên trường ĐH Nông Lâm TP HCM nói riêng truyền đạt cho Tơi kiến thức, kinh nghiệm sống làm hành trang vững bước vào đời Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới Thầy Ngô An, người truyền dạy cho Tôi kiến thức quý báu, kinh nghiệm sâu sắc sống hướng dẫn Tơi hồn thành khóa luận Xin cảm ơn đến tập thể lớp DH10DL, người bạn bên cạnh Tôi khoảng thời gian sống, học tập sinh hoạt trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Tôi xin cảm ơn Ban quản lý VQG Lò Gò – Xa Mát đặc biệt anh Phạm Xuân Thành, anh Trương Văn Thạch nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho Tơi suốt q trình thực tập Và cuối cùng, Tôi xin cảm ơn ba mẹ sinh thành, dìu dắt dõi theo bước Tơi để tơi có ngày hơm Xin cảm ơn tất người Chúc người thành công! Tp.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2013 Phạm Thị Kim Anh ii TĨM TẮT Phạm Thị Kim Anh, Khoa Mơi trường Tài nguyên, trường đại học Nông Lâm Tp.HCM Đề tài: “Khảo sát, đánh giá tiềm phát triển du lịch sinh thái gắn với cộng đồng Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh” tiến hành VQG Lò Gò – Xa Mát tỉnh Tây Ninh, từ tháng 7/2013 đến tháng 11/2013 Với nội dung: - Khảo sát trạng tài nguyên DLST, môi trường, đời sống giá trị văn hóa cộng đồng vùng đệm VQG Lò Gò – Xa Mát - Khảo sát, đánh giá tiềm phát triển DLSTCĐ - Đề xuất giải pháp để gắn kết vai trò cộng đồng dân cư vào hoạt động DLST - Đề xuất hình thức tham gia cộng đồng vào hoạt động DLST Kết thu được: - Nắm bắt sinh kế, đặc điểm cộng đồng dân cư vùng đệm: sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trồng trọt làm thuê theo mùa vụ, có phong tục tập quán đặc sắc; trình độ dân trí thấp - Về tiềm vùng đệm VQG để phát triển DLSTCĐ: tài nguyên tự nhiên đa dạng, phong phú; tài nguyên nhân văn độc đáo, hấp dẫn;Cộng đồng vùng đệm có phong tục tập quán phong phú đặc sắc, đặc biệt cộng đồng Khmer hiền hòa mến khách Họ sẵn sàng tham gia vào hoạt động DLST để cải thiện kinh tế gia đình Nguồn nhân lực dồi trình độ chưa cao, cần phải huấn luyện đào tạo - Hiện trạng môi trường VQG chưa bị ô nhiễm thuận lợi để phát triển du lịch - Đề giải pháp gắn kết cộng đồng vào hoạt động DLST - Về xây dựng thiết kế hình thức tham gia cộng đồng: dựa tiềm địa phương, đặc điểm đời sống sản xuất tác giả đưa loại hình như: dẫn đường, biễu diễn văn nghệ, sản xuất đồ lưu niệm, cung cấp dịch vụ vận chuyển, phục vụ ăn truyền thống… iii MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH x DANH SÁCH CÁC BẢNG xii Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Chương TỔNG QUAN 2.1 DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG 2.1.1 Khái niệm cộng đồng 2.1.2 Du lịch sinh thái 2.1.3 Du lịch cộng đồng 2.1.4 Quan điểm DLSTCĐ 2.1.5 Phân biệt DLST DLCĐ 2.1.6 Đặc điểm lợi ích DLSTCĐ 2.1.6.1 Đặc điểm 2.1.6.2 Lợi ích 2.1.7 Một số mơ hình phát triển du lịch có tham gia cộng đồng giới Việt Nam 2.1.7.1 Trên giới 2.1.7.2 Ở Việt Nam 11 iv 2.2 TỔNG QUAN VỀ VQG LÒ GÒ – XA MÁT 21 2.2.1 Lịch sử hình thành 21 2.2.2 Điều kiện tự nhiên 22 2.2.2.1 Địa hình, địa mạo 22 2.2.2.2 Địa chất 22 2.2.2.3 Thổ nhưỡng 23 2.2.2.4 Khí hậu, thủy văn 23 2.2.3 Điều kiện nhân sinh - kinh tế - xã hội 25 2.2.3.1 Dân số, phân bố dân cư lao động 25 2.2.3.2 Tình hình y tế - giáo dục 26 2.2.4 Các phân khu chức 28 2.2.5 Cơ cấu tổ chức VQG 29 2.2.6 Giá trị tài nguyên thiên nhiên nhân văn 29 2.2.6.1 Tài nguyên thực vật 29 2.2.6.2 Tài nguyên động vật 30 2.2.6.3 Tài nguyên nhân văn 31 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 33 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 33 3.2.2 Phương pháp khảo sát thực địa 33 3.2.3 Phương pháp điều tra xã hội học 34 3.2.4 Phương pháp xử lý số liệu 35 3.2.5 Phương pháp phân tích SWOT 35 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN DU LỊCH SINH THÁI VÀ MƠI TRƯỜNG VƯỜN QUỐC GIA LỊ GỊ – XA MÁT 37 4.1.1 Tài nguyên thiên nhiên 37 v 4.1.2 Tài nguyên nhân văn 45 4.1.3 Hiện trạng môi trường 47 4.1.3.1 Chất thải rắn 47 4.1.3.2 Khơng khí tiếng ồn 47 4.1.3.3 Chất lượng nước 49 4.1.3.4 Sức chứa 52 4.2 HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI Ở VƯỜN QUỐC GIA 53 4.2.1 Cơ sở pháp lý hoạt động DLST VQG Lò Gò – Xa Mát 53 4.2.2 Trung tâm giáo dục dịch vụ môi trường rừng 53 4.2.2.1 Nhiệm vụ chức 53 4.2.2.2 Cơ cấu tổ chức 54 4.2.3 Hiện trạng DLST VQG Lò Gò – Xa Mát 55 4.2.3.1 Cơ sở vật chất 55 4.2.3.2 Hệ thống điện, nước, giao thông, thông tin liên lạc 57 4.2.3.3 Nguồn nhân lực phục vụ DLST 57 4.2.3.4 Các tuyến DLST VQG Lò Gò – Xa Mát 58 4.2.3.5 Lượng khách du lịch đến với VQG 60 4.2.3.6 Doanh thu từ hoạt động du lịch 61 4.2.3.7 Công tác quản lý du lịch 61 4.2.3.8 Giáo dục môi trường 62 4.3 TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DLSTCĐ Ở VƯỜN QUỐC GIA LÒ GÒ - XA MÁT 63 4.3.1 Hiện trạng dịch vụ tham gia hình thức tổ chức cộng đồng liên quan đến du lịch VQG Lò Gò – Xa Mát 63 4.3.2 Hiện trạng đời sống cộng vùng đệm VQG 64 4.3.2.1 Hiện trạng nhà 64 4.3.2.2 Lao động, mức sống thu nhập 64 4.3.3 Giá trị văn hóa 64 vi 4.3.3.1 Tơn giáo, tín ngưỡng 64 4.3.3.2 Lễ hội 65 4.3.3.3 Nghề thủ công 67 4.3.3.4 Món ăn truyền thống 68 4.3.4 Tiềm nguồn nhân lực 68 4.3.5 Đánh giá tiềm phát triển DLST gắn với cộng đồng VQG Lò Gò – Xa Mát 70 4.3.5.1 Nhận thức cộng đồng DLST 70 4.3.5.2 Mong muốn tham gia vào hoạt động DLST cộng đồng 73 4.3.5.3 Các dịch vụ mà cộng đồng có mong muốn cung cấp cho KDL tham gia hoạt động DLST 74 4.3.5.4 Sự ủng hộ quyền địa phương 75 4.3.5.5 Những khó khăn thuận lợi cộng đồng tham gia vào hoạt động DL Vườn quốc gia 75 4.4 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VÀO HOẠT ĐỘNG DLST TẠI VQG LÒ GÒ - XA MÁT 77 4.4.1 Định hướng phát triển DLST gắn với cộng đồng VQG Lò Gò – Xa Mát.77 4.4.2 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức gắn kết cộng đồng vào phát triển DLST VQG Lò Gò – Xa Mát 77 4.4.3 Kết phân tích SWOT gắn kết vai trò cộng đồng dân cư vào hoạt động DLST VQG Lò Gò – Xa Mát 79 4.4.4 Đề xuất giải pháp cụ thể để gắn kết cộng đồng dân cư vào hoạt động DLST VQG Lò Gò – Xa Mát 82 4.4.4.1 Tổ chức 82 4.4.4.2 Xúc tiến du lịch 84 4.4.4.3 Quản lý, giám sát 84 4.4.4.4 Cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ phục vụ du khách 85 4.4.4.5 Tăng cường lực cho cộng đồng 86 vii 4.5 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HÌNH THỨC THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG VÀO HOẠT ĐỘNG DLST 87 4.5.1 Dẫn đường 88 4.5.2 Biễu diễn văn nghệ 88 4.5.3 Sản xuất đồ lưu niệm 88 4.5.4 Phục vụ ăn truyền thống 89 4.5.5 Cung cấp dịch vụ vận chuyển 89 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 91 5.1 KẾT LUẬN 91 5.2 KIẾN NGHỊ 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC viii Phụ lục 4: Phiếu vấn kết BẢNG 1: PHIẾU PHỎNG VẤN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khoa Môi Trường Tài Nguyên Lời ngỏ: Xin chào Anh/ chị, tên Phạm Thị Kim Anh, sinh viên trường ĐHNL Tp.HCM Hiện thực đề tài “Khảo sát, đánh giá tiềm phát triển DLST gắn với cộng đồng VQG Lò Gò – Xa Mát huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh” Trong kế hoạch thực tập nghiên cứu mình, tơi đến để tìm hiểu sống ngày lễ hội truyền thống bà Qua tơi muốn tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng cộng đồng hoạt động DLST ngày phát triển có gắn kết cộng đồng Xin Anh/ chị bớt chút thời gian Ý kiến đóng góp Anh/ chị có ý nghĩa đề tài nghiên cứu Cám ơn Anh/ chị nhiều Thông tin cá nhân Họ tên:………………………… Tuổi:…………….Giới tính: Nam / Nữ Nghề nghiệp:…………………………Trình độ học vấn: Dân tộc:………………………Địa chỉ: Ngày vấn:………………………Số năm sống vùng: Câu 1: Nguồn thu nhập chủ yếu gia đình Anh/chị từ hoạt động? a Kinh doanh, bn bán nhỏ b Làm nông nghiệp c Làm thuê theo mùa vụ d Khơng có việc làm e Thu nhập từ hoạt động khác Cụ thể: Câu 2: Anh/ chị có vào vườn quốc gia lấy măng, rừng, thuốc, mật ong…khơng? a Có b Không Câu 3: Theo Anh/ chị cách khai thác sản phẩm từ rừng Anh/ chị có ảnh hưởng VQG? a Không ảnh hưởng b Tốt c Không tốt Câu 4: Theo Anh/ chị VQG có quan trọng đời sống Anh/ chị không? b Quan trọng a Không c Rất quan trọng Câu 5: Anh/ chị cho biết lợi ích rừng mà Anh/ chị thấy được? a Tạo công ăn việc làm b Là địa điểm du lịch lý tưởng c Cải thiện môi trường d Giảm thiên tai e Lấy gỗ, lấy thức ăn ngày f Không mang lại lợi ích khác g Ý kiến khác (ghi rõ) Câu 6: VQG Lò Gò – Xa Mát có hoạt động tuyên truyền, giáo dục môi trường, bảo vệ tài ngun thiên nhiên cho cộng đồng hay khơng? a Có b Khơng Câu 7: BQL VQG có hỗ trợ dân cư phát triển kinh tế hay khơng? a Có b Khơng Câu 8: Ở có thường xun tổ chức lễ hội hay không? a Hiếm b Thỉnh thoảng c Thường xuyên Cụ thể: câu 9: Anh/chị nghe nói tới DLST hay DLSTCĐ chưa? b Chưa a Có Vậy theo Anh/ chị hiểu DLSTCĐ gì? a DLSTCĐ du lịch dựa vào thiên nhiên văn hóa địa phương nhằm mục đích tham quan giải trí b DLSTCĐ cộng đồng quản lý mang lại lợi ích cho cộng đồng c DLSTCĐ cộng đồng tổ chức, dựa vào thiên nhiên văn hóa địa với mục tiêu bảo vệ môi trường d DLSTCĐ du lịch bảo vệ tài ngun, mơi trường đem lại lợi ích cho cộng đồng Câu 10: Theo Anh/ chị nghĩ DLSTCĐ phát triển đem lại lợi ích gì: a Tạo cơng ăn, việc làm cho gia đình b Tăng thu nhập c Tăng tính đồn kết d Nâng cao kỷ hiểu biết e Thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vai trò người phụ nữ f Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, truyền thống g Ý kiến khác Câu 11: Anh/ chị có sẳn lòng tham gia hoạt động DLSTCĐ địa phương? b Không ( tới câu 13) a Có Lý do: Câu 12: Anh/ chị mong muốn tham gia vào hoạt động DLSTCĐ phát triển? a Hướng dẫn KDL b Cung cấp dịch vụ c Cung cấp dịch vụ ăn uống, giải khát d Cung cấp dịch vụ vận chuyển e Tạo bán sản phẩm lưu niệm f Giao lưu văn nghệ truyền thống với KDL 10 Câu 13:Khó khăn Anh/ chị tham gia hoạt động DLST gì? a Nguồn vốn d sức khỏe b Kiến thức du lịch c Ý kiến khác: Câu 14: Theo Anh/ chị, hỗ trợ sau cần thiết Anh/ chị tham gia vào hoạt động du lịch? a Chính sách BQL, quyền địa phương b Tín dụng c Đào Tạo Câu 15: Anh/ chị có tham gia vào hoạt động bảo tồn bảo vệ mơi trường VQG khơng? a Có b khơng Câu 16: Anh/ chị có làm nghề thủ cơng hay khơng? a Có b Khơng Cụ thể nghề: Câu 17: Nếu phép tổ chức tour DLSTCĐ cho KDL Anh/chị có muốn tổ chức khơng? a Có b Khơng Vì: Tôi xin chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến Anh/chị Hẹn gặp lại! 11 BẢNG 2: PHIẾU PHỎNG VẤN DU KHÁCH Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khoa Môi Trường Tài Nguyên Ngày khảo sát: ………… /…………./ 2013 Người khảo sát: Nghề nghiệp: Tuổi: Giới tính Lời ngỏ: Xin chào Anh/chị, tên Phạm Thị Kim Anh, sinh viên trường ĐHNL Tp.HCM Hiện thực đề tài “Khảo sát, đánh giá tiềm phát triển DLST gắn với cộng đồng VQG Lò Gò – Xa Mát huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh”, kế hoạch thực tập nghiên cứu mình, tơi có khảo sát KDL đến với VQG để biết mục đích Du khách đến với vườn, yếu tố thu hút du khách đến Xin Anh/ chị bớt chút thời gian Ý kiến đóng góp Anh/ chị có ý nghĩa đề tài nghiên cứu Cám ơn Anh/ chị nhiều Câu 1: Anh/ chị có thường xun tới VQG khơng? a Lần b 1- lần c lần trở lên Câu 2: Anh chị biết VQG qua kênh thông tin nào? a Internet, b Bạn bè c Báo chí d Truyền hình Câu 3: Thời gian lưu trú Anh/ chị tới đây? a ngày b ngày c ngày trở lên Câu 4: Yếu tố thu hút Anh/ chị? 12 a Không gian yên tĩnh, lành, cảnh đẹp b Dịch vụ tốt c Các di tích lịch sử d Giá phù hợp e Ý kiến khác: Câu 5: Mục đích Anh/ chị đến VQG? a Nghiên cứu, học tập b Về nguồn c Giã ngoại d Du lịch sinh thái Câu 6: Anh/ chị có biết cộng đồng dân cư vùng đệm VQG Lò Gò – Xa Mát khơng? a Có b khơng Câu 7: Bằng cách Anh/ chị biết được? Câu 8: Anh/ chị biết Cộng đồng dân cư đây? Câu 9: Anh/ chị hiểu DLSTCĐ ? a DLSTCĐ du lịch dựa vào thiên nhiên văn hóa địa phương nhằm mục đích tham quan giải trí b DLSTCĐ cộng đồng quản lý mang lại lợi ích cho cộng đồng c DLSTCĐ cộng đồng tổ chức, dựa vào thiên nhiên văn hóa địa với mục tiêu bảo vệ mơi trường d DLSTCĐ du lịch bảo vệ tài nguyên, môi trường đem lại lợi ích cho cộng đồng 13 Câu 10: Nếu có tour DLST cộng đồng tổ chức phục vụ, Anh chị có muốn tham gia khơng? a Có b Khơng b Ý kiến khác: Câu 11: Mong muốn Anh/ chị tham gia tour DLSTCĐ? Câu 12: Sau chuyến anh/ chị có muốn quay lại? a Khơng b Có Vì: Tơi xin chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến Anh/chị Hẹn gặp lại! 14 KẾT QUẢ XỬ LÝ PHIẾU PHỎNG VẤN CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG VÀ KDL BẰNG BẢNG TÍNH EXCEL - KẾT QUẢ PHỎNG VẤN CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG Nội dung Lựa chọn Số lượng /90 Tỉ lệ Kinh 75 83.33% Khmer 15 16.67% Khác 0.00% Cấp 43 47.78% Cấp 35 38.89% Cấp 10 11.11% Cấp trở lên 2.22% Nam 55 61.11% Nữ 35 38.89% Dưới 18 tuổi 25 27.78% Từ 18 – 60 tuổi 53 58.89% 60 tuổi trở lên 12 13.33% Kinh doanh, buôn bán nhỏ 20 22.22% Nguồn thu nhập chủ yếu gia Làm nông nghiệp 24 26.67% đình Làm thuê theo mùa vụ 29 32.22% Anh/chị từ hoạt động? Khơng có việc làm 2.22% Thu nhập từ hoạt động khác 15 16.67% 42 46.67% 48 53.33% 37 41.11% Thành phần dân tộc Thông tin Trình độ học vấn chung Giới tính Tuổi Anh/ chị có vào vườn quốc gia Có lấy măng, rừng, thuốc, mật ong…không? Không Theo Anh/ chị cách khai thác Không ảnh hưởng 15 sản phẩm từ rừng Anh/ chị có Tốt 0.00% 53 58.89% Theo Anh/ chị VQG có quan Khơng 36 40.00% trọng đời sống Anh/ Quan trọng 38 42.22% chị không? Rất quan trọng 16 17.78% Tạo công ăn việc làm 20 22.22% Là địa điểm du lịch lý tưởng 12 13.33% Cải thiện môi trường 25 27.78% 11 12.22% 17 18.89% Khơng mang lại lợi ích 5.56% Ý kiến khác 0.00% 90 100.00% 0.00% 90 100.00% Không 0.00% Hiếm 78 86.67% Thường xuyên 0.00% Thỉnh thoảng 12 13.33% Anh/chị nghe nói tới Có 30 33.33% DLST hay DLSTCĐ chưa? 60 66.67% 14 15.56% ảnh hưởng VQG? Khơng tốt Anh/ chị cho biết lợi ích rừng mà Giảm thiên tai Anh/ chị thấy được? Lấy gỗ, lấy thức ăn ngày VQG Lò Gò – Xa Mát có Có hoạt động tuyên truyền, giáo dục môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho cộng Khơng đồng hay khơng? BQL VQG có hỗ trợ dân cư Có phát triển kinh tế hay khơng? Ở có thường xun tổ chức lễ hội hay không? Chưa Vậy theo Anh/ chị hiểu DLSTCĐ DLSTCĐ du lịch dựa vào 16 gì? thiên nhiên văn hóa địa phương nhằm mục đích tham quan giải trí DLSTCĐ cộng đồng quản lý 21 23.33% 36 40.00% 19 21.11% 25 27.78% Tăng thu nhập 21 23.33% Tăng tính đồn kết 11 12.22% 15 16.67% 7.78% 10.00% 2.22% mang lại lợi ích cho cộng đồng DLSTCĐ cộng đồng tổ chức, dựa vào thiên nhiên văn hóa địa với mục tiêu bảo vệ môi trường DLSTCĐ du lịch bảo vệ tài nguyên, môi trường đem lại lợi ích cho cộng đồng Tạo công ăn, việc làm cho gia đình Nâng cao kỷ hiểu Theo Anh/ chị nghĩ DLSTCĐ phát triển đem lại lợi ích biết Thúc đẩy bình đẳng giới, nâng cao vai trò người phụ nữ Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, truyền thống Ý kiến khác 17 Anh/ chị có sẵn lòng tham gia Có 57 63.33% Khơng 33 36.67% Hướng dẫn KDL 31 34.44% Cung cấp dịch vụ 8.89% 30 33.33% 11 12.22% 6.67% 4.44% 43 47.78% Khó khăn Anh/ chị tham Sức khỏe 12 13.33% gia hoạt động DLST gì? Kiến thức du lịch 25 27.78% Ý kiến khác 10 11.11% Theo anh/ chị hỗ trợ sau Chính sách BQL, CQĐP 6.67% cần thiết Anh, chị tham Tín dụng 80 88.89% gia vào hoạt động du lịch 4.44% 27 30.00% 63 70.00% Anh/ chị có làm nghề thủ cơng Có 3.33% hay khơng? 87 96.67% 5.56% 85 94.44% hoạt động DLSTCĐ địa phương? Cung cấp dịch vụ ăn uống, Anh/ chị mong muốn tham gia vào hoạt động DLSTCĐ phát triển? giải khát Cung cấp dịch vụ vận chuyển Tạo bán sản phẩm lưu niệm Giao lưu văn nghệ truyền thống với KDL Nguồn vốn Đào tạo Anh/ chị có tham gia vào Có hoạt động bảo tồn bảo vệ môi trường VQG không? Không Không Nếu phép tổ chức tour Có DLSTCĐ cho KDL Anh/chị có muốn tổ chức khơng? Khơng 18 - KẾT QUẢ PHỎNG VẤN KHÁCH DU LỊCH Số Nội dung Lựa chọn lượng Tỉ lệ /93 Dưới 18 tuổi 12 12.90% 18 - 60 tuổi 81 87.10% Trên 60 tuổi 0.00% Học sinh, sinh viên 43 46.24% Công nhân viên chức 42 45.16% Nghiên cứu khoa học 8.60% khác 0.00% Nam 53 56.99% Nữ 40 43.01% Lần 52 55.91% 1- lần 38 40.86% lần trở lên 3.23% Internet, 27 29.03% Anh chị biết VQG qua kênh Bạn bè 36 38.71% thông tin nào? Báo chí 13 13.98% Truyền hình 15 16.13% ngày 55 59.14% ngày 33 35.48% ngày trở lên 5.38% 45 48.39% Dịch vụ tốt 0.00% Các di tích lịch sử 37 39.78% Tuổi Thơng tin chung Nghề nghiệp Giới tính Anh/ chị có thường xun tới VQG khơng? Thời gian lưu trú Anh/ chị tới đây? Không gian yên tĩnh, Yếu tố thu hút Anh/ chị? lành, cảnh đẹp 19 Giá phù hợp 11 11.83% Ý kiến khác 0.00% Nghiên cứu, học tập 20 21.51% Mục đích Anh/ chị đến Về nguồn 23 24.73% Giã ngoại 20 21.51% Du lịch sinh thái 30 32.26% Anh/ chị có biết đến cộng đồng Có 31 33.33% dân cư vùng đệm VQG không? 62 66.67% 29 31.18% 15 16.13% 35 37.63% VQG? không DLSTCĐ du lịch dựa vào thiên nhiên văn hóa địa phương nhằm mục đích tham quan giải trí DLSTCĐ cộng đồng quản lý mang lại lợi ích cho cộng Anh/ chị hiểu đồng DLSTCĐ DLSTCĐ cộng đồng tổ chức, dựa vào thiên nhiên văn hóa địa với mục tiêu bảo vệ mơi trường DLSTCĐ du lịch bảo vệ tài nguyên, môi trường đem lại 14 lợi ích cho cộng đồng Nếu có tour DLST cộng Có 15.05% 68 73.12% đồng tổ chức phục vụ, Anh chị có Khơng 25 Sau chuyến anh/ chị có muốn Khơng 18 19.35% quay lại? 75 80.65% muốn tham gia không Có 20 26.88% Phụ lục 5: Câu hỏi phóng vấn BQL VQG Lò Gò – Xa Mát, CQĐP Già làng Sóc Chùng Rụt BQL VQG Lò Gò – Xa Mát CQĐP - Về cấu tổ chức quản lý: - CQĐP có biết DLST Già làng ( Xã Hòa Hiệp) - Có thường diễn + Thành phần, cấu không? Bằng cách buổi họp Phum Sóc hay VQG? Số lượng học vị CQĐP biết được? không? Bao lâu lần cán bộ? - CQĐP thấy khả - Cộng đồng có lễ - Mục tiêu phương hướng: năng/ tiềm phát hội nào? Diễn vào ngày + Mục tiêu lâu triển DLSTCĐ địa nào? Lễ quan trọng dài VQG gì? phương nào? cộng đồng? - Sự ủng hộ CQĐP - Những nhạc cụ truyền + VQG có kế hoạch bảo tồn cho tương lai? nào? Những thống cộng đồng + Phương thức để người việc mà CQĐP gì? dân tiếp cận sách, hỗ trợ gì? quy định gì? - CQĐP có phối hợp với + Người dân có chấp hành VQG hay khơng? Cách ủng hộ kế hoạch, thức phối hợp? - Cộng đồng có ăn truyền thống nào? - Cộng đồng có tham gia vào hoạt động BVR phương hướng khơng? - CQĐP có hỗ + Hiện có dự án trợ cho cộng đồng? đã, thực hay dự định hỗ trợ thường xuyên giao lưu VQG? hay không? - Về quy định sách + VQG có sách hỗ trợ kinh tế cho người dân vùng đệm? + Ngoài ngân sách hỗ trợ quản lý nhà nước Vườn có nguồn hỗ trợ 21 VQG hay khơng? - VQG cộng đồng có khác hay khơng? Có sách thu hút đầu tư hay khơng? - Về hoạt động DLST + Phạm vi cho phép hoạt động du lịch, tham quan nghiên cứu? + Các loại hình du lịch, dịch vụ hoạt động VQG? + Các chi phí tới VQG? + Các cơng ty du lịch có hợp tác với VQG hay khơng? + Những khó khăn thuận lợi VQG hoạt động DLST? 22 ... ơn tất người Chúc người thành công! Tp.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2013 Phạm Thị Kim Anh ii TĨM TẮT Phạm Thị Kim Anh, Khoa Mơi trường Tài nguyên, trường đại học Nông Lâm Tp.HCM Đề tài: “Khảo sát,... ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH x DANH SÁCH CÁC BẢNG xii Chương MỞ ĐẦU ... trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Tôi xin cảm ơn Ban quản lý VQG Lò Gò – Xa Mát đặc biệt anh Phạm Xuân Thành, anh Trương Văn Thạch nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho Tơi suốt q trình
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DLST GẮN VỚI CỘNG ĐỒNG TẠI VQG LÒ GÒ – XA MÁT HUYỆN TÂN BIÊN, TỈNH TÂY NINH , KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DLST GẮN VỚI CỘNG ĐỒNG TẠI VQG LÒ GÒ – XA MÁT HUYỆN TÂN BIÊN, TỈNH TÂY NINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn