NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN TẠI VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM TỈNH ĐỒNG THÁP

114 46 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN TẠI VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM TỈNH ĐỒNG THÁP Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG&DU LỊCH SINH THÁI Niên khóa: 2009 2013 Tháng 12/2012 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN TẠI VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM TỈNH ĐỒNG THÁP Tác giả NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Quản lý môi trường du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn TS Hà Thúc Viên Tháng 12/ 2012 i LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tơi mong muốn bày tỏ lòng biết ơn vơ hạn dành cho Bố Mẹ - Người dày công sinh thành nuôi nấng nên người ngày hơm Cảm ơn anh chị Gia đình tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Tơi xin cảm ơn Quý Thầy Cô Khoa Môi trường Tài nguyên – Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt thời gian qua Đặc biệt, thời gian thực đề tài, nhận hướng dẫn tận tình Thầy Hà Thúc Viên.Tôi cảm ơn Thầyđã dành thời gian quý báu để giúp tơi hồn thành Khố luận.Tơi chân thành cảm ơn ghi nhớ sâu sắc tình cảm dìu dắt tận tình mà Thầy dành cho Cảm ơn lớp DH09DL người bạn thân yêu – động viên tiến phía trước, nguồn động lực to lớn đưa tơi vượt qua nhiều khó khăn thử thách Đồng thời, xin cảm ơn Nguyễn Văn Hùng – Giám đốc VQG Tràm Chim anh/ chị công tác VQG hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian thực tập Vườn Tôi xin chân thành cảm ơn ! TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2012 Sinh viên thực Nguyễn Thị Ngọc Huyền ii TÓM TẮT Đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn VQG Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp” thực VQG Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp từ tháng 08 đến tháng 12 năm 2012 Mục đích khoá luận đánh giá cách đầy đủ ảnh hưởng hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn, xem xét ảnh hưởng khía cạnh quản lý bảo tồn tài nguyên Trên sở kết nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái theo hướng kết hợp bảo tồn sinh kế bền vững hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến tài ngun, cơng tác bảo tồn Đề tài có sử dụng phương pháp nghiên cứu như: nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực địa, điều tra xã hội học, ma trận tác động, tính sức chứa, phân tích ma trận SWOT phương pháp kết hợp phân tích định tính định lượng Kết thu sau: Đánh giá trạng tiềm tài nguyên sinh thái hoạt động du lịch sinh thái Phân tích đánh giá tác động việc phát triển du lịch đến công tác bảo tồn hướng đóng góp việc phát triển du lịch đến việc giải sinh kế cho cộng đồng dân cư Trên sở phân tích, đánh giá tác động giúp đưa giải pháp quản lý hạn chế tác động đến công tác bảo tồn: tính sức chứa tuyến du lịch, quản lý chất thải tác động du khách đến đời sống động thực vật, phân tích SWOT để tìm chiến lược cần tiến hành để quản lý hạn chế tác động Đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái bền vững VQG Tràm Chim: giải pháp sách quản lý, giáo dục đào tạo, hướng dẫn trước cho du khách, nâng cấp sở vật chất, thu hút cộng đồng dân cư, xúc tiến quảng bá sản phẩm iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN II TÓM TẮT III MỤC LỤC IV DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VII DANH MỤC BẢNG BIỂU VIII CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 2.1 Sơ lược VQG Tràm Chim 2.1.1 Lịch sử hình thành 2.1.2 Mục tiêu, chức nhiệm vụ VQG Tràm Chim 2.1.2.1 Mục tiêu 2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ 2.1.3 Các khu chức VQG Tràm Chim 2.1.3.1 Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 2.1.3.2 Phân khu phục hồi sinh thái 2.1.3.3 Phân khu hành dịch vụ du lịch 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý VQG Tràm Chimvà TT DLST&GDMT 2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý VQG Tràm Chim 2.1.4.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý nhiệm vụ TT DLST&GDMT 2.2 Điều kiện tự nhiên 2.2.1 Vị trí địa lý 2.2.2 Địa hình –địa mạo 2.2.3 Khí hậu- thuỷ văn 10 2.3 Điều kiện kinh tế-xã hội 11 2.4 Cơ sở hạ tầng 12 2.4.1 Giao thông 13 2.4.2 Thông tin liên lạc 14 2.4.3 Hệ thống điện 14 2.4.4 Hệ thống nước 14 2.5 Đa dạng sinh học 14 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 iv 3.1 Nội dung nghiên cứu 20 3.2 Phương pháp nghiên cứu 20 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 20 3.2.1.1 Thu thập tài liệu thứ cấp 20 3.2.1.2 Thu thập tài liệu sơ cấp 21 3.2.2 Điều tra xã hội học 22 3.2.3 Ma trận hoạt động tác động (Active Impact Matrix=AIM) 24 3.2.4 Phương pháp tính sức chứa (Carring capacity) 24 3.2.5 Phương pháp phân tích SWOT 26 3.2.6 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 27 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Hiện trạng du lịch sinh thái VQG Tràm Chim 28 4.1.1 Cơ sở pháp lý hoạt động du lịch sinh thái VQG Tràm Chim 28 4.1.2 Hiện trạng hoạt động du lịch sinh thái VQG Tràm Chim 28 4.1.2.1 Cơ sở vật chất 28 4.1.2.2 Phương thức hoạt động 30 4.1.2.3Đặc điểm khách du lịch 35 4.1.2.4Quản lý hoạt động du lịch 44 4.2 Đánh giá tác động hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn sinh kế cộng đồng địa phương 48 4.2.1 Xác định hoạt động du lịch sinh thái VQG Tràm Chim 48 4.2.2 Xác định tác động hoạt động DLST đến công tác bảo tồn thiên nhiên VQG Tràm Chim 49 4.2.3 Xác định tác động công tác bảo tồn thiên nhiên đến hoạt động DLST VQG Tràm Chim 50 4.2.4 Đánh giá tác động tiêu cực hoạt động DLST đến công tác bảo tồn thiên nhiên 51 4.2.4.1 Hoạt động đưa đón khách tác ráng 51 4.2.4.2 Hoạt động rừng 52 4.2.4.3 Hoạt động phục vụ ăn uống cho du khách 54 4.2.4.4 Hoạt động phát tuyến tham quan 56 4.2.4.5 Câu cá 57 4.2.4.6 Cắm trại 58 4.2.4.7 Ngắm sếu 59 4.2.4.8 Các tác động khác từ cộng đồng đến công tác bảo tồn 60 4.2.5 Đánh giá tính tích cực hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn VQG Tràm Chim 62 4.2.5.1 Tạo kinh phí bảo tồn cho VQG 62 v 4.2.5.2 Mức độ tham gia cộng đồng dân cư vào du lịch sinh thái 62 4.2.5.3 Tuyên truyền giáo dục môi trường 65 4.3 Giải pháp để hạn chế quản lý tác động hoạt động DLST đến công tác bảo tồn 66 4.3.1 Tính sức chứa tuyến du lịch 66 4.3.2 Giải pháp quản lý, hạn chế chất thải từ hoạt động du lịch sinh thái 69 4.3.2.1 Chất thải rắn 69 4.3.2.2 Chất thải lỏng 71 4.3.2.3 Chất thải khí 72 4.3.2.4 Tiếng ồn 72 4.3.2.5 Biện pháp quản lý tác động đến động thực vật 73 4.3.2.6 Biện pháp quản lý lượng 73 4.3.3 Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động hoạt động du lịch VQG Tràm Chim 74 4.4 Đề xuất giải pháp phát triển DLST bền vững VQG Tràm Chim 79 4.4.1 Giải pháp sách quản lý 79 4.4.2 Giải pháp đào tạo giáo dục 80 4.4.3 Hoạt động hướng dẫn trước cho khách tham quan 81 4.4.4 Giải pháp xây dựng sở hạ tầng phục vụ du lịch 82 4.4.4.1 Một số ý tưởng sở vật chất phục vụ DLST VQG Tràm Chim 82 4.4.4.2 Các cơng trình cần nhanh chóng nâng cấp hồn thành để phục vụ DLST 83 4.4.4.3 Giải pháp cho sản phẩm thị trường du lịch 85 4.4.5 Thu hút tham gia cộng đồng địa phương vào hoạt động DLST 86 4.4.6 Giải pháp xúc tiến quảng bá du lịch 88 CHƯƠNG KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 90 5.1 Kết luận 90 5.2 kiến nghị 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT DLST Du lịch sinh thái ĐBSCL Đồng sông Cửu Long ĐTM Đồng Tháp Mười ĐNN Đất ngập nước ĐDSH Đa dạng sinh học GDMT Giáo dục môi trường HDV Hướng dẫn viên HST Hệ sinh thái WWF Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế Giới(World Wildlife Fund) ICF Tổ chức bảo vệ Sếu quốc tế (International Crane Fundation) IBA Vùng chim quan trọng( Important Bird Area) KBTTB Khu bảo tồn thiên nhiên MTTN Môi trường tài nguyên MWBP Chương trình đa dạng sinh học vùng đất ngập nước lưu vực MeKong (MeKong Wetlands Biodiversity Program) TNTN Tài nguyên thiên nhiên TT DLST& GDMT Trung tâm du lịch sinh thái giáo dục môi trường UBND Uỷ ban nhân dân VQG Vườn Quốc Gia vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Đơn vị hành dân số phân theo xã, thị trấn vùng đệm VQG (2010) 11 Bảng 2.2: Thống kê đa dạng sinh học VQG 15 Bảng 2.3: Các tiêu chí cơng nhận RAMSAR VQG Tràm Chim 18 Bảng 3.1: Kế hoạch thực khảo sát thực địa 21 Bảng 3.2: Đối tượng thông tin cần thu thập từ phát phiếu điều tra .22 Bảng 4.1: Các tuyến tham quan VQG Tràm chim .31 Bảng 4.2: Các hoạt động du lịch khác dành cho du khách 32 Bảng 4.3: Các tuyến tham quan đặc biệt VQG 33 Bảng 4.4: Mức hài lòng du khách dịch vụ du lịch VQG 34 Bảng 4.5: Nguồn thông tin du khách biết đến VQG 38 Bảng 4.6: Tác động du lịch đến công tác bảo tồn 49 Bảng 4.7:Tác động công tác bảo tồn đến hoạt động du lịch 50 Bảng 4.8:Danh sách loài cá quý VQG 56 Bảng 4.9: Thống kê cháy rừng qua năm .61 Bảng 4.10: Sức chứa tuyến du lịch .68 Bảng 4.11: Xác định SWOT hoạt động du lịch VQG 75 Bảng 4.12: Vạch chiến lược giải pháp cho phát triển DLST VQG 77 Bảng 4.13: Ý tưởng sở vật chất phục vụ du lịch .83 Bảng 4.14: Các cơng trình cần nâng cấp hồn thành để phục vụ du lịch 84 Bảng 4.15: Danh mục mặt hàng quà lưu niệm phục vụ du khách 86 viii DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức VQG Tràm Chim Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức TT DLST& GDMT VQG Hình 2.3: Sơ đồ quy trình đón tiếp khách TT DLST Hình 2.4: Bản đồ trạng VQG Tràm Chim năm 2010 Hình 2.5: Một số lồi thực vật thường gặp VQG 15 Hình 2.6: Các quần xã đặc trưng VQG 15 Hình 2.7: Một số lồi chim thường gặp 16 Hình 2.8: Một số loài động vật khác 16 Hình 4.1: Phương tiện tham quan VQG 31 Hình 4.2: Trạm dừng chân rừng khu A1 31 Hình 4.3: Bơi xuồng vào bãi chim sinh sản 33 Hình 4.4: Bãi chim sinh sản khu A2 33 Hình 4.5: Cơng tác tun truyền VQG 46 Hình 4.6: Tác động du khách đến thực vât (quần xã Sen) 49 Hình 4.7: Sơ đồ tuyến khu A1 50 Hình 4.8: Rác thải du khách gần Trạm C4 53 Hình 4.9: Xâm nhập trái phép người dân 55 Hình 4.10: Hoạt động ngắm Sếu du khách 60 Hình 4.11: Gắn máy định vị cho Sếu 60 Hình 4.12: Sơ đồ xúc tiến quảng bá sản phẩm VQG Tràm Chim 88 Biểu đồ 4.1: Số lượng khách đến VQG 35 Biểu đồ 4.2: Động du khách đến du lịch VQG 36 Biểu đồ 4.3: Thị trường khách quốc tế năm 2011 38 Biểu đồ 4.4: Các nước tham quan VQG năm 2011 38 Biểu đồ 4.5: Đối tượng tham quan VQG 39 ix  Tiếp tục dựa vào phương tiện truyền thông qua việc cho phép nhà làm phim quốc tế, tổ chức phi phủ thực dự án VQG Tràm chim Đăng tải thông tin hoạt động DLST trang web, báo, tạp chí ngồi nước  Xuất số tập quảng cáo nhỏ đăng tải thông tin độ ĐDSH, điểm tham quan hấp dẫn, giá dịch vụ, cách thức đến đi, địa liên hệ,…tặng miễn phí cho du khách sau tham quan sử dụng dịch vụ Vườn 89 Chương KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận VQG Tràm Chim KBTTN ĐNN quan trọng ĐBSCL nói riêng nước ta, để tạo nguồn kinh phí cho cơng tác bảo tồn, nâng cao đời sống cộng đồng dân cư nơi tổ chức hoạt động DLST, hoạt động du lịch phát sinh tác động đến công tác bảo tồn TNTN Việc đánh giá, quản lý tác động hoạt động du lịch đến công tác bảo tồn vấn đề cần thiết cho việc phát triển DLST bền vững VQG Tràm Chim Luận văn tiến hành với mục tiêu tìm hiểu trạng, đánh giá tác động việc phát triển du lịch đến công tác bảo tồn, đóng góp việc phát triển du lịch đến sinh kế cộng đồng địa phương VQG Tràm Chim, đề xuất giải pháp nhằm quản lý, hạn chế tác động đưa giải pháp giúp DLST VQG Tràm Chim phát triển bền vững Những kết luận văn tóm tắt sau: Đã khảo sát trạng trạng tài ngun, giá trị văn hố, tình hình hoạt động DLST VQG Tràm Chim, qua cho thấy Vườn có HST đa đạng, cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn với nhiều động thực vật phong phú với bề dày giá trị văn hoá lịch sử, làng nghề thủ công truyền thống địa phương tiềm kết hợp DLST với du lịch cộng đồng Tuy nhiên, hoạt động du lịch nơi chưa lan toả tới vùng đệm, chưa khuyến khích tham gia cộng đồng Khảo sát sơ lược đặc điểm du khách Điều giúp cho việc quảng bá xúc tiến sản phẩm du lịch VQG Tràm Chim Đã đánh giá tác động hoạt động du lịch đến công tác bảo tồn VQG Tràm Chim tác động lớn hệ động thực vật Đã đánh giá tính tích cực hoạt động du lịch đến cơng tác bảo tồn VQG Tràm Chim Đã đề xuất giải pháp quản lý, hạn chế tác động từ hoạt động du lịch đến công tác bảo tồn Vườn 90 Đã đề xuất giải pháp phát triển DLST bền vữngtheo hướng tồn sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương với giải pháp như: chế sách quản lý, sở hạ tầng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu thị trường phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá sản phẩm Đặc biệt giải pháp thu hút tham gia cộng đồng địa phương 5.2 Kiến nghị Kết nghiên cứu cho thấy, DLST VQG Tràm Chim nói phát triển thu hút du khách thời gian tới Tuy nhiên, Vườn cần phải đầu tư để phát triển du lịch cách bền vững cụ thể sau:  Phải nhanh chóng hồn thành đề án DLST để hoạt động du lịch nơi phát triển hướng  Đầu tư sở hạ tầng phục vụ du lịch đồng thời nâng cấp, sữa chữa cơng trình bị hư hỏng  Nâng cao trình độ nhân viên đặc biệt phân bổ nguồn lao động đóng vị trí chun mơn nghiệp vụ Về công tác quản lý tác động hoạt động du lịch đến công tác bảo tồn VQG Tràm Chim nhiều yếu Trên thực tế cho thấy, hoạt động du lịch Vườn phát triển nhiều cho có hướng tiêu chí đánh giá mức độ tác động, quản lý hoạt động du khách Tình trạng du khách tác động bất lợi đến thực vật đời sống động vật cao Vì vậy, VQG Tràm Chim cần nghiên cứu xem xét tác động giải pháp luận văn nêu xây dựng hướng quản lý, tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động du lịch góp phần phát triển du lịch Vườn bền vững Đồng thời, Vườn cần nghiên cứu, lập kế hoạch, hợp tác thu hút tham gia cộng đồng địa phương nhằm nâng cao thu nhập cải thiện sống góp phần giải sức ép cộng đồng lên công tác bảo tồn 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng hợp 2002 quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2001 – 2010 định hướng đến 2020 Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Đồng Tháp – Sở Thương Mại Du Lịch Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, 1999 Dự án đầu tư phát triển VQG Tràm Chim huyện Tam Nơng, tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 1999-20003 Chế Đình Lý, 2009 Phân tích hệ thống mơi trường Nhà xuất đại học Quốc Gia TP HCM, trang 67 Dự án đầu tư bảo tồn phát triển Vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn năm (2009 – 2013) Trung tâm du lịch sinh thái giáo dục môi trường – Vườn quốc gia Tràm Chim IUCN, 2008 Hướng dẫn quản lý khu bảo tồn thiên nhiên: Một số kinh nghiệm học quốc tế Hà Nội, Việt Nam, 120 trang Lê Huy Bá, 2007 Du lịch sinh thái Nhà xuất đại học Quốc Gia TP HCM, 548 trang Ngô An, 2010, Tài liệu môn học Du lịch sinh thái, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Nguyễn Trọng Nhân Lê Thông, 2011, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ Phạm Trung Lương, 1999 Tiềm năng, trạng định hướng phát triển du lịch sinh thái Việt Nam Tuyển tập báo cáo Hội thảo xây dựng chiến lược quốc gia phát triển du lịch sinh thái Việt Nam Hà Nội, Việt Nam 10 Võ Bích Thùy,2006 Khảo sát trạng tài nguyên thiên nhiên đề xuất giải pháp phát triển bền vững DLST VQG Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Luận văn tốt nghiệp kỹ sư môi trường, DHNL,TP.HCM, Việt nam 11 Vườn quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, 2011 Báo cáo kinh tế- xã hội năm 2011 Tài liệu Internet 12 Trần Thị Hương, Trịnh Thị Thêm, 2009 Du lịch bền vững Việt Nam – yếu tố thị: http://www.thiennhien.net/2009/04/13/tieu-chuan-du-lich-ben-vung-toan-cau/ 13 Vườn quốc gia Tràm Chim Truy cập ngày 28/7/2012 http://vqgtc.dongthap.gov.vn 92 PHỤ LỤC 1.Bảng câu hỏi khảo sát 2.Bản đồ du lịch VQG Tràm chim Bản đồ sử dụng tài nguyên VQG Tràm Chim năm 2010 Bản đồ phân bố thực vật VQG Tràm Chim năm 2010 Một số hình sở vật chất VQG Tràm Chim Nội quy tham quan VQG Tràm Chim Bảng câu hỏi khảo sát PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DU KHÁCH Xin chào anh/chị.Tôi sinh viên trường ĐH Nông Lâm TPHCM, kế hoạch thực tập tốt nghiệp nghiên cứu tác động hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn vườn quốc gia Tràm Chim.Tôi mong giúp đỡ anh/chị, giúp đỡ anh/chị q giá cho thành cơng đề tài Trước hết xin anh/chị vui lòng trả lời số câu hỏi đây: I Thông tin chung Giới tính: Nam/Nữ Nghề nghiệp: Tỉnh/Thành phố: Ngày vấn: II Câu hỏi Câu 1.Anh/chị biết du lịch sinh thái VQG Tràm Chim từ đâu? (có thể chọn nhiều lựa chọn)  Internet  Công ty du lịch  Bạn bè, người thân  Hội trợ/ triển lãm  Phương tiện truyền thơng  Chương trình du lịch  Sách,  Khác Từ Câu Lý anh/chị chọn du lịch VQG Tràm Chim? (chọn câu phù hợp nhất)  Quan tâm đặc biệt động thực vật, hệ sinh thái  Thu thập kinh nghiệm khu thiên nhiên văn hóa địa  Muốn có ngày nghỉ khác thường  Tò mò, thưởng thức cảm giác gần gủi thiên nhiên, thay đổi khơng khí  Sự tình cờ  Lý khác Câu Sản phẩm du lịch sinh thái thu hút anh/chị nhất?  Câu cá giải trí  Quan sát Sếu đầu đỏ  Tham quan cảnh quan  Nghiên cứu hệ sinh thái ngập nước Đồng Tháp Mười Câu Đây lần thứ anh/ chị đến VQG Tràm Chim  Lần đầu  Lần  Lần  Nhiều Xin ghi ro Câu 5.Anh/ chị lại VQG Tràm Chim bao lâu?  Một buổi  Hai ngày  Cả ngày  Lựa chọn khác Câu 6a.Anh/ chị có thích loại hình cắm trại khơng?  Có  Khơng Câu 6b.Nếu chọn thích, anh/ chị thích loại hình cắm trại với hình thức?  Đốt lửa trại  Nấu nướng  Khác Câu 7.Cảm nhận anh/chị VQG Tràm Chim?  Bình thường nơi khác  Hệ sinh thái đa dạng đặc biệt  Khác Câu 8.Nhận thức du khách giữ gìn VS chung  Bỏ rác vào thùng (nếu có thùng đựng rác)  Giữ lại mang (nếu khơng có thùng đựng rác)  Vứt chỗ Câu 9.Nhận thức du khách HST ĐNN?  Rất quan trọng  Quan trọng  Bình thường Câu 10.Có phải anh/chị du lịch tổ chức công ty du lịch?  Phải  Không Do tổ chức: Câu 11 Anh/chị có sẵn sàng trả thêm tiền cho công tác bảo vệ môi trường hoạt động du lịch khơng?  Có  Không Câu 12 Anh/ chị đánh giá mức hài lòng hoạt động du lịch sinh thái VQG Tràm Chim (đánh dấu X vào thíc hợp nhất) Khơng hài lòng Khá hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Chi phí dịch vụ Phương tiện phục vụ Cơ sở vật chất Chất lượng dịch vụ Vệ sinh môi trường Thêm hiểu biết Thái độ phục vụ Thuyết minh HDV Câu 13.Ý kiến đóng góp anh/chị để tổ chức hoạt động du lịch phát triển tốt hơn? Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình anh/chị! PHIẾU KHẢO SÁT CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ Xin chào ông/bà.Tôi sinh viên trường ĐH Nông Lâm TPHCM, kế hoạch thực tập tốt nghiệp nghiên cứu tác động hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn vườn quốc gia Tràm Chim.Tôi mong giúp đỡ ông/bà, giúp đỡ ơng/bà q giá cho thành cơng đề tài Trước hết xin ơng/bà vui lòng trả lời số câu hỏi đây: I Thông tin chung Giới tính: Nam/Nữ Nghề nghiệp: Tỉnh/Thành phố: Ngày vấn: II Câu hỏi Câu Nguồn thu nhập ơng/bà từ nguồn sau đây:  Khốn quản lý bảo vệ rừng  Săn bắt  Đánh bắt cá  Nuôi ong  Trồng trọt  Khác Câu 2.Cơng việc ơng/bà có gắng bó với VQG Tràm Chim khơng?  Có  Khơng Câu 3.Dịch vụ du lịch ông/bà mong muốn tham gia?  Hướng dẫn khách du lịch  Dịch vụ ăn uống  Chèo thuyền  Nhà nghỉ cho du khách  Bán hàng lưu niệm Câu Nguyện vọng ông/bà tham gia vào hoạt động du lịch  Được vay vốn  Được đào tạo, bồi dưỡng kỹ du lịch  Biết lợi ích trách nhiệm với cơng tác bảo tồn  Mục đích khác Xin ghi rõ: Câu 5.Theo gia đình lồi thực vật VQG có quan trọng khơng?  Rất quan trọng  Bình thường  Quan trọng  Khơng biết Câu 6.Gia đình có tun truyền (nhận tờ rơi, xem phim tuyên truyền, dự họp, nghe thông tin đài phát thanh…) công tác quản lý, bảo tồn VQG Tràm Chim?  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Hiếm Câu 7.Theo ông/bà, Ban quản lý VQG cần làm để cơng tác bảo tồn tốt hơn? Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình ơng/bà! Bản đồ du lịch VQG Tràm Chim BẢN ĐỒ DU LỊCH SINH THÁI VQG TRÀM CHIM Bản đồ sử dụng tài nguyên VQG Tràm Chim năm 2010 Bản đồ phân bố thực vật VQG Tràm Chim năm 2010 Một số hình sở vật chất VQG Trààm Chim Trụ sở VQG Tràm Chim m dừng châân khu A1 Trạm TT T DLST& GDMT VQ QG Bến tàu t TT DLS ST Nội quy tham quan VQG Tràm Chim Thời gian tham quan từ 8h đến 18h ngày Khách tham quan có ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên VQG; đảm bảo an ninh trật tự Mọi hoạt động nghiên cứu, học tập thu mẫu vật phải phép Giám đốc VQG Tràm Chim Không gây tiếng ồn khu vực tham quan, khu nghỉ ngơi Không xả rác làm vệ sinh, làm ô nhiễm môi trường; bỏ rác nơi quy định Không săn bắt chim, thú, khắc, vẽ lên cây, leo trèo, bẻ cành, tắm sông Không đốt lửa rừng, không mang chất dễ cháy, chất sinh lửa, vũ khí, chất nổ, chất độc hại vào rừng Chỉ cấm trại sinh hoạt tập thể khu vực Vườn quy định Không tự ý vào rừng phải thực theo hướng dẫn HDV Yêu cầu quý khách thực nội quy trên, quy phạm tuỳ theo mức độ bị xử phạt Tram Chim national park rules Time to visit isfrom6 am to6 pmof the day Visitors havethesenseofenvironmental protection, national parkresources; ensuresecurity and order All researchactivities, study collectedspecimensmustbethepermissionoftheDirectorofTramChimNationalPark No noise in the areatovisit and rest No unhygieniclitter, pollutetheenvironment; garbageright places No hunting ofbirdsandanimals, carved, paintedtrees, climbing, bendingbranches, river bathing Do not light a firein the forest, non-flammable, fireweapons, explosives, toxic substancesintothewoods Only Camping and collective activities in the area by the national park regulations Not arbitrarilyinto the woodsto followtheinstructionsoftheguide Require youtocomplywiththeaboverules, ifrulesdepending on the degreeshall be punished ... Xác định tác động hoạt động DLST đến công tác bảo tồn thi n nhiên VQG Tràm Chim 49 4.2.3 Xác định tác động công tác bảo tồn thi n nhiên đến hoạt động DLST VQG Tràm Chim ... Quỹ Bảo tồn Thi n nhiên Thế Giới(World Wildlife Fund) ICF Tổ chức bảo vệ Sếu quốc tế (International Crane Fundation) IBA Vùng chim quan trọng( Important Bird Area) KBTTB Khu bảo tồn thi n nhiên... sinh thái đồng sông Cửu Long cổ xưa, môi trường lành, cảnh quan thi n nhiên bình, người dân mến khách Ngồi ra, kết nối giá trị thi n nhiên gắng với giá trị văn hóa – lịch sử như: Khu Di tích
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN TẠI VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM TỈNH ĐỒNG THÁP , NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN TẠI VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM TỈNH ĐỒNG THÁP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn