KHẢO SÁT TÍNH ĐA DẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN NHÓM CHIM TẠI SÂN CHIM VÀM HỒ HUYỆN BA TRI – TỈNH BẾN TRE, PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI

129 27 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT TÍNH ĐA DẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN NHÓM CHIM TẠI SÂN CHIM VÀM HỒ HUYỆN BA TRI – TỈNH BẾN TRE, PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH Ngành (chun ngành): QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Niên khóa: 2009 – 2013 Tháng 2/2013 KHẢO SÁT TÍNH ĐA DẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN NHÓM CHIM TẠI SÂN CHIM VÀM HỒ HUYỆN BA TRI TỈNH BẾN TRE, PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI Tác giả NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành quản lý môi trường du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn Th.S Nguyễn Anh Tuấn Tháng 01/ 2013 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn đến Th.S Nguyễn Anh Tuấn, giảng viên khoa Môi trường Tài nguyên trường Đại Học Nông Lâm – TP HCM, người tận tình hướng dẫn tơi hồn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô khoa Môi trường Tài nguyên – trường đại học Nông Lâm TP.HCM truyền dạy kiến thức quý báu suốt năm giảng đường đại học Tôi xin cảm ơn Th.S Phạm Văn Luân, thầy Nguyễn Văn Bon, cô Huỳnh thị Kim Tuyến công tác trường cao đẳng Bến Tre động viên, giúp đỡ suốt thời gian qua Xin cảm ơn Ban quản lý, ông Nguyễn Văn Hiếu – Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Tân Mỹ, Duyên anh chị cán công tác Ủy Ban Nhân Dân xã Tân Mỹ - huyện Ba Tri, tỉnh Bến tre, nơi thực công tác quản lý trực tiếp sân chim Vàm Hồ Xin cảm ơn ba mẹ bạn bên cạnh động viên tơi hồn thành nơi dung khóa luận ii TĨM TẮT Đề tài: “Khảo sát tính đa dạng đề xuất giải pháp bảo tồn nhóm chim sân chim Vàm Hồ huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre, phục vụ hoạt động du lịch sinh thái”, thực xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, từ tháng 08/2012 đến tháng 02/2013 Với mục tiêu khảo sát đa dạng nhóm chim, tìm hiểu nhận thức người dân sống xung quanh sân chim công tác bảo tồn Từ đó, đề xuất giải pháp bảo tồn nhằm góp phần phát triển bền vữngdu lịch sinh thái Đề tài triển khai thực nội dung sau:  Khảo sát tính đa dạng nhóm chim  Xác định lồi q tồn sân chim  Những loại thức ăn mà chúng ăn  Tìm hiểu tập tính nhóm chim  Tìm hiểu nhận thức người dân việc bảo tồn sân chim mong muốn họ  Đánh giá trạng bảo tồn chim sân chim Vàm Hồ  Đề xuất giải pháp bảo tồn góp phần phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững Có phương pháp sử dụng đề tài: phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp khảo sát thực địa, phương pháp vấn – bảng câu hỏi, phương pháp phân tích SWOT, phương pháp vấn chuyên gia Các kết đạt bao gồm: 1) Ghi nhận mơ tả đặc điểm hình thái tập tính, xác định mức độ xuất 19 loài chim tuyến khảo sát chim rừng 28 loài chim tuyến khảo sát chim nước 2) Cảnh quan giữ vai trò quan trọng, nơi nhóm chim trú ngụ sinh sản, tạo mỹ quan Tuy nhiên cần trồng thêm để tạo nơi cư trú đáp ứng lượng chim đông qua năm iii 3) Sân chim Vàm Hồ có tiềm phát triển du lịch sinh thái:  Cảnh quan đẹp hấp dẫn  HST điển hình đặc trưng vùng cửa sơng ven biển khu vực đồng SCL  Hệ thống giao thông thuận lợi, sở vật chất phục vụ DLST đầu tư xây dựng  Có nhiều vết tích kháng chiến  Gần với nhiều khu di tích lịch sử huyện Ba Tri 4) Hiện trạng công tác quản lý bảo tồn sân chim Vàm Hồ mờ nhạt thể qua việc tun truyền cơng tác bảo vệ sân chim Chính quyền địa phương thiếu sót nhiều sách chia sẻ lợi ích cho cộng đồng đóng góp cho cơng tác bảo tồn hạn chế 5) Khảo sát hoạt động du lịch sinh thái khai thác sân chim Vàm Hồ Sân chim Vàm Hồ hội tụ đầy đủ tìm để phát triển thành khu du lịch sinh thái Tuy nhiên, cơng tác quy hoạch chưa hồn chỉnh nên hoạt động du lịch sân chim chưa phát triển 6) Từ thực trạng ghi nhận được, thực đánh giá triển vọng đề xuất giải pháp thiết thực bảo tồn nhằm phục vụ hoạt động du lịch sinh thái sân chim Vàm Hồ iv MỤC LỤC TRANG TỰA iii LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH x Chương MỞ ĐẦU 1.1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2 GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI CHIM 2.1.1 Chim giới 2.2 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH THÁI VÀ TẬP TÍNH 2.2.1 Nhịp điệu hoạt động ngày đêm chim 2.3 DU LỊCH SINH THÁI VÀ DU LỊCH SINH THÁI BỀN VỮNG 2.3.1 Khái niệm du lịch sinh thái 2.3.2 Các nguyên tắc yêu cầu du lịch sinh thái 2.3.3 Phát triển du lịch sinh thái bền vững 2.3.4 Các văn pháp lý liên quan việc triển khai, thực dự án bảo tồn sân chim Vàm Hồ 2.4.2 Lý bảo tồn đa dạng sinh học 12 2.5.TỔNG QUAN VỀ SÂN CHIM VÀM HỒ 13 2.5.1 Lịch sử hình thành 13 2.5.2 Vị trí địa lý 14 2.5.4 Khí hậu 14 2.5.5 Thủy văn 15 v 2.5.6 Thổ nhưỡng 16 2.5.7.Điều kiện nhân sinh – kinh tế xã hội 16 2.5.7.1 Dân số, phân bố dân cư lao động 16 2.5.7.2 Tình hình giáo dục - y tế 17 2.5.7.3 Giao thông- thông tin liên lạc- hệ thống điện- nước 17 2.5.6 Đặc điểm nhân văn 18 2.5.7 Tài nguyên thiên nhiên sân chim Vàm Hồ 19 2.5.7.1 Thực vật 19 2.5.7.2 Động vật 20 2.5.7.3 Tài nguyên thủy sản 21 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 22 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 22 3.2.2 Phương pháp khảo sát thực địa 23 3.2.2.1 Phương pháp quan sát loài chim khu vực nghiên cứu 23 3.2.2.2 Phương pháp khảo sát theo tuyến 24 3.2.4 Phương pháp phân tích SWOT 25 3.2.5 Phương pháp vấn chuyên gia 27 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 4.1 KẾT QUẢ KHẢO SÁT THÀNH PHẦN VÀ MỨC ĐỘ XUẤT HIỆN CỦA NHÓM CHIM TRÊN TUYẾN KHẢO SÁT CHIM RỪNG VÀ TUYẾN CHIM NƯỚC TẠI SÂN CHIM VÀM HỒ 28 4.1.1 Kết khảo sát thành phần mức độ xuất nhóm chim tuyến khảo sát chim rừng 28 4.1.2 Kết khảo sát thành phần mức độ xuất nhóm chim tuyến khảo sát chim nước 30 4.1.3 Danh sách lồi chim có tên Sách đỏ Việt Nam và/ Sách đỏ Thế giới 32 4.2 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ TẬP TÍNH CỦA MỘT SỐ LỒI CHIM TRÊN TUYẾN KHẢO SÁT CHIM RỪNG VÀ TUYẾN CHIM NƯỚC 33 vi 4.2.1 Đặc điểm hình thái tập tính số lồi chim tuyến khảo sát chim rừng 33 4.2.2 Đặc điểm hình thái tập tính số lồi chim tuyến khảo sát tuyến chim nước 38 4.3 ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CẢNH QUAN HIỆN TẠI CỦA SÂN CHIM VÀM HỒ 46 4.4 TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI SÂN CHIM VÀM HỒ 48 4.4.1 Những đặc điểm bật sân chim Vàm Hồ 48 4.4.2 Các loại hình du lịch khai thác sân chim Vàm Hồ 49 4.5 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 49 4.5.1 Những tác động người dân đến tài nguyên thiên nhiên 50 4.5.2 Nhận thức người dân sân chim Vàm Hồ 50 4.5.3 Mong muốn người dân du lịch sinh thái phát triển sân chim Vàm Hồ 53 4.6 HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO TỒN TẠI SÂN CHIM VÀM HỒ 56 4.6.1 Chương trình bảo vệ phát triển rừng tỉnh 56 4.6.2 Tình hình phòng cháy chữa cháy rừng 57 4.6.3 Công tác nghiên cứu khoa học 57 4.7 ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SWOT NHẰM PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI TẠI SÂN CHIM VÀM HỒ 59 4.7.1 Đánh giá triển vọng phương pháp SWOT 60 4.7.2 Giải pháp cho cơng tác bảo tồn góp phần phục vụ phát triển du lịch sinh thái 62 4.7.2.1 Giải pháp phát huy điểm mạnh để tận dụng thời (S/O) 62 4.7.2.2 Giải pháp không để điểm yếu làm hội (W/O) 63 4.7.2.3 Giải pháp phát huy điểm mạnh để vượt qua thử thách (S/T) 64 4.7.2.4 Giải pháp không để thử thách làm bộc lộ điểm yếu (W/T) 66 4.7.3 Tích hợp giải pháp 69 4.7.4 Đề xuất biện pháp bảo tồn 70 4.7.4.1 Giải pháp chế sách 70 4.7.4.2 Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực 72 vii 4.7.4.3 Giải pháp phát triển thị trường (tiếp thị) 72 4.7.4.4 Giải pháp xã hội 74 4.7.4.5 Giải pháp sở hạ tầng 75 Chương KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 79 5.1 KẾT LUẬN 79 5.2 KIẾN NGHỊ 81 5.2.1 Đối với quyền 81 5.2.2 Đối với quan chuyên ngành 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC 84 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC LOÀI CHIM TẠI SÂN CHIM VÀM HỒ 84 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC LOÀI CÂY TẠI SÂN CHIM VÀM HỒ 88 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC LOÀI THÚ TẠI SÂN CHIM VÀM HỒ 89 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC LỒI BỊ SÁT TẠI SÂN CHIM VÀM HỒ 89 PHỤ LỤC BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CỘNG ĐỒNG XUNG QUANH KHU VỰC SÂN CHIM VÀM HỒ 91 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT THỰC ĐỊA 98 viii Cây Tra Lưới Cây Chà Là Sinh cảnh khu vực hồ nước nơi chim thường kiếm ăn Sinh cảnh nơi khảo sát tuyến chim nước Thảm thực vật tầng thấp sân chim Bèo rau muống tạo nguồn thức ăn phong phú cho số loài chim 101 Cây nhàu Cây cầu bắt qua kênh đường vào sân chim Kênh mương không nạo vét thường Cổng vào sân chim làm đơn sơ, xuyên, cỏ mọc cản trở dòng chảy khơng chắn Một góc bìa rừng sân chim Vàm Hồ Phi lao trồng diện tích mở rộng 102 Đời sống người dân vùng phụ cận Con đường dẫn vào sân chim bị xuống cấp Cò lửa nở Con le le Chào mào Con đường mòn diễn giải nơi thực khảo sát tuyến chim rừng 103 Con đường vào sân chim trời mưa bị Biển báo cấm lửa bị che khuất tầm nhìn sìn lầy nhiều Trụ cột đài quan sát tróc sơn khắc Đài quan sát chim bị xuống cấp nhiều chữ nhìn mỹ quan Chim cu gáy bắt từ sân chim Vàm Kỳ đà bắt từ sân chim Vàm Hồ Hồđang nuôi từ nhà dân ni nhà dân 104 Một góc sân chim Vàm Hồ Ngày hội phóng sinh mơi trường tổ chức Vàm Hồ, 1/2011 Cuộc thi vẽ tranh mơi trường tổ chức Chuyến khảo sát sân chim, trao đổi xã Tân Mỹ nhà khoa học nước Mùa chim làm tổ Thảm thực vật tầng thấp tầng cao kết hợp tạo nơi làm tổ lý tưởng cho loài chim, cò Nguồn: nhóm sáng tạo trẻ - trường cao đẳng Bến Tre 105 Cây dừ ừa nước Câyy chà gai Cây đước Câây bình bát Sậy, cỏ lào, dừa Tree Điền Trúcc 106 Cò trắng Vũ điệu lồi chim Cò trắng Trung Quốc Cò ngàn nhỏ Cò ngàn lớn Chim cồng cọc cò trắng Nguồn: nhóm sáng tạo trẻ - trường cao đẳng Bến Tre 107 Phiếu điều tra cộng đồng dân cư địa phương Trường Đại học Nông Lâm TP-HCM Khoa Môi Trường Tài Nguyên  PHIẾU ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC PHẦN 1: GIỚI THIỆU Xin chào ông/ bà, tên Nguyễn Thị Ngọc Bích sinh viên Trường ĐH Nơng Lâm TP HCM Hiện thực đề tài “Khảo sát tính đa dạng đề xuất giải pháp bảo tồn nhóm chimtại sân chim Vàm Hồ huyện Ba Tritỉnh Bến Tre, phục vụ hoạt độngdu lịch sinh thái” Vấn đề mà tơi muốn tìm hiểu là:  Nhận thức ơng/bà giá trị sân chim đem lại, công tác bảo tồn sân chim  Xác định mức độ mong muốn ông/bàkhi tham gia vào hoạt động du lịch sinh thái Việc điều tra xã hội học nhằm thu ý kiến khách quan từ ông/bà để tìm hiểu ngun nhân tác động đến công tác bảo tồn Việc lựa chọn người trả lời hồn tồn ngẫu nhiên Tơi cam kết thơng tin thu thập phục vụ cho mục đích nghiên cứu khơng sử dụng vào mục đích khác Xin vui lòng trả lời đầy đủ câu hỏi bảng câu hỏi PHẦN 2: BẢNG CÂU HỎI Thơng tin Họ tên:………………………………………………Giới tính: Nam  Nữ Tuổi:………………………………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………………… Nghề nghiệp:……………………………………………………………………… Ngày vấn:…………………………………………………………………… Nhóm câu hỏi liên quan đến nhận thức người dân sân chim Vàm Hồ Câu 1: Trong gia đình Ơng/ Bà thu nhập từ nguồn nào? Trồng lúa Buôn bán Chăn nuôi (nuôi heo/ ni bò) Trồng mía 108 Ni tơm Khai thác thủy, hải sản Làm muối Trồng đậu phộng Làm thuê Khác (ghi rõ) …………… Câu 2: Ơng/ Bà có khai thác có biết người dân địa phương khai thác sản phẩm từ sân chim Vàm Hồ  Lấy củi đốt Khai thác gỗ đem bán Khai thác chim Khai thác đất làm nông nghiệp ( mở vuông tôm/ trồng lúa…) Khai thác thủy, hải sản Những loại khác Câu 3: Theo Ông/ Bà người khai thác sản phầm từ sân chim nhằm mục đích gì? Bán  Sử dụng gia đình Câu 4: Ơng/Bà có biết lợi ích từ sân chim Vàm Hồ mà ông/ bà thấy ? Tạo công ăn việc làm cho người dân Điều hòa khí hậu Là địa điểm du lịch lý tưởng Giảm thiên tai, cải thiện môi trường Lấy gỗ củi đốt  Không mang lại lợi ích Khơng biết Khác( ghi rõ)………………………………………………………… Câu 5: Tại ông/ bà nhận biết lợi ích trên? Kinh nghiệm thân Tìm hiểu qua sách, tạp chí chun ngành Qua phương tiên thơng tin đại chúng ( radio, tivi…) Được tham dự buổi tuyên truyền vận động bảo vệ sân chim Vàm Hồ Khác (ghi rõ)………………… 109 Câu 6: Theo ông/bà vài năm gần lượng chim sân chim Vàm Hồ thay đổi nào? Tăng lên Giảm xuống Không thay đổi  Khơng biết Câu 6.1: Nếu tăng lên ngun nhân đâu? Do chương trình khơi phục trồng thêm rừng tỉnh tạo môi trường sống cho loài chim Do rừng tự phát triển tốt đất trồng tạo nơi cư trú thuận lợi cho chim sinh sống Do công tác quản lý tốt lực lượng kiểm lâm hạn chế săt bắt chim trộm Nguyên nhân khác (ghi rõ)………………… Câu 6.2: Nếu giảm xuống nguyên nhân đâu?  Kênh mương không nạo vét thường xun khơng có mơi trường sống, nguồn thức ăn chúng bị cạn kiệt  Xây dựng cống đập Ba Lai  Người dân địa phương thường săn bắt chim để bán Nguyên nhân khác (ghi rõ)………………………………………………… Câu 7: Theo Ơng/Bà vấn đề tác động lớn tới sân chim Vàm Hồ? Nghèo đói Cháy rừng Nạn phá rừng/ săn bắt chim, cò từ người dân địa phương  Cộng đồng dân địa phương thiếu đất canh tác nông nghiệp (trồng lúa, nuôi trồng thủy sản Cơng tác tun truyền thiếu Khác (ghi rõ)……………………………………………………………… Câu 8: Theo Ơng/Bà cơng tác quản lý, bảo tồn, tuyên truyền vận động bảo vệ sân chim Vàm Hồ ban quản lý sân chim nào? Rất tốt Bình thường Tốt Chưa tốt Câu 9: Theo ơng/bà sân chim Vàm Hồ có tầm quan trọng cộng đồng địa phương? 110 Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Khơng quan trọng Nhóm câu hỏi liên quan đến mong muốn cộng đồng du lịch sinh thái phát triển sân chim Vàm Hồ 4.1 Ơng/ bà nghĩ tham gia vào hoạt động du lịch sinh thái phát triển địa phương khu bảo tồn sân chim Vàm Hồ nói riêng? Hướng dẫn cho du khách Bán hàng lưu niệm Công việc bảo vệ rừng, khu bảo tồn thiên nhiên Giữ xe, rửa xe Bán hàng ăn uống, nước giải khát Vận chuyển du khách Làm việc nhà nghỉ, khách sạn 4.2 Theo ơng/bà du lịch mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương? Tăng thu nhập Tạo việc làm Được học tập quản lý Khác( ghi rõ)…………… Phát triển văn hóa địa phương Xin chân thành cảm ơn ơng/ bà chúc ơng/ bà có ngày làm việc vui vẻ !!! 111 Khung hoạt động dự án “ Sổ tay bảo vệ sân chim Vàm Hồ” Hoạt động Nội dung Thời Địa điểm gian Hoạt động Khảo sát thực địa lần Số người Phụ trách tham dự Tháng UBND xã Tân Mỹ 12 Họp BĐH Dự án mở 11/2010 Trường CĐ Bến rộng 12 BĐH Dự án Tre Hội thảo khởi động dự 80 án thiết kế sổ tay xã Tân Mỹ, Ba Tri Hoạt động Mở lớp dạy nông dân ghi Tháng xã Tân Mỹ, Ba Tri 50 chép sổ tay theo dõi đàn 11 – BĐH Dự án chim Phát động hội thi 12/2010 thực sổ tay Hoạt động Mở Hội thảo kết Tháng thực sổ tay UBND xã Tân Mỹ 25 - 30 / BĐH Dự 1-7/2011 Trường CĐ Bến Hội thảo án Tre Hoạt động In, phát hành, hướng dẫn Tháng sử dụng sổ tay đến Trường CĐ Bến website Đưa sổ tay lên mạng tháng Internet 500 Tre, án điểm 11/2011 thông tin dự án Thực sản phẩm địa bàn tỉnh truyền thông DA Bến Tre Hoạt động Hội thảo tổng kết - Nhân Tháng rộng Dự án Dự án BĐH Dự UBND xã Tân Mỹ 100 11/2011 112 BĐH Dự án Bản đồ vị trí địa lý xã Tân Mỹ Nguồn: N phòng quản lý đất đai – UBND xã Tân Mỹ 113 Bản đồ thiết kế quy hoạch tổng thể sâân chim Vàm Hồ H - xã Tân Mỹ ỹ - huyện Ba Trri, tỉnh Bến Tre ( Nguồn: N nhóm sá tạo trẻ - trư ường cao đẳng Bến Tre) 114 115 ... có thi n nhiên (được bảo vệ tốt) hấp dẫn thi n nhiên để thưởng thức  Nhà nước có sách bảo vệ, tôn tạo khai thác hợp lý tài nguyên du lịch Du lịch sinh thái giúp gây quỹ cho công tác bảo tồn thi n... bền vững  Phát triển gia tăng đóng góp du lịch vào kinh tế mơi trường  Cải thi n tính cơng xã hội phát triển  Cải thi n chất lương sống người dân địa  Đáp ứng cao độ nhu cầu du khách  Duy... Hòe có nguyên tắc sau:  Sử dụng tài nguyên cách bền vững: bao gồm tài nguyên thi n nhiên, xã hội văn hóa  Giảm thi u xả thải nhằm giảm chi phí khơi phục suy thối mơi trường đồng thời nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TÍNH ĐA DẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN NHÓM CHIM TẠI SÂN CHIM VÀM HỒ HUYỆN BA TRI – TỈNH BẾN TRE, PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI , KHẢO SÁT TÍNH ĐA DẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN NHÓM CHIM TẠI SÂN CHIM VÀM HỒ HUYỆN BA TRI – TỈNH BẾN TRE, PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn