KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN LONG HẢI, HUYỆN LONG ĐIỀN, TỈNH BÀ RỊAVŨNG TÀU

118 8 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:14

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ***************** NGUYỄN THỊ HỒNG TRÂM KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN LONG HẢI, HUYỆN LONG ĐIỀN, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CẢNH QUAN & KỸ THUẬT HOA VIÊN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 5/2013    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** NGUYỄN THỊ HỒNG TRÂM KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN LONG HẢI, HUYỆN LONG ĐIỀN, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Chuyên ngành: Thiết kế cảnh quan KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: TS NGƠ AN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 5/2013 i    LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp cuối khóa em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới: Ban Giám Hiệu, Khoa Tài Nguyên Môi Trường, Bộ Môn Cảnh Quan Và Kỹ Thuật Hoa Viên – Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt bốn năm học,cũng thực hoàn thành tốt luận văn Em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Ts.Ngô An giáo viên hướng dẫn dành nhiều thời gian công sức cho việc giúp đỡ, đóng góp ý kiến suốt trình làm luận văn Qua đây, em xin chân thành cám ơn chú, anh chị tồn thể nhân viên làm việc khu du lịch thuộc quản lý khu du lịch biển Long Hải, cán kiểm lâm Hạt Kiểm Lâm Đất Đỏ nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp thơng tin, tài liệu trình thu thập tài liệu cho luận văn Em xin gởi lời cám ơn đến toàn thể bạn lớp DH09TK động viên, giúp đỡ,chia sẻ kinh nghiệm học tập suốt bốn năm qua Cuối cùng, xin chân thành gởi lời cảm ơn đến người thân gia đình động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần trình học tập, góp phần quan trọng cho việc thực hồn thành đề tài TP Hồ Chí Minh,15-05-2015 Xin chân thành cảm ơn Sinh viên Nguyễn Thị Hồng Trâm ii    TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: “Khảo sát, đánh giá đề xuất giải pháp phát triển khu du lịch biển Long Hải, huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” thực từ tháng 12/2012 đến tháng 05/2013 Mục tiêu đề tài sở khảo sát trạng, đánh giá hệ thống mảng xanh cảnh quan có với trạng hoạt động DLST khu DLST biển Long Hải, BR- VT Từ đưa định hướng phát triển cho toàn khu, đồng thời đề xuất cải tạo thiết kế cảnh quan số điểm du lịch nhằm thu hút đông đảo khách du lịch đến với tỉnh nhà nói chung với khu DLST biển Long Hải, BR - VT nói riêng Kết đạt được: - Đánh giá trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội nơi để phát triển du lịch sinh thái khu du lịch biển Long Hải, huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Xác định loại hình du lịch sản phẩm du lịch khai thác khu vực - Xây dựng mục tiêu phù hợp phát triển khu du lịch sinh thái bền vững nơi - Đề xuất giải pháp phát triển DLST bền vững khu du lịch biển Long Hải, huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Đề xuất phương án thiết kế khu vực đường dạo cảnh quan phần Đèo Nước Ngọt, khu du lịch biển Long Hải, huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu iii    SUMARY Research subjects : "Survey, assessment and development proposed solutions Long Hai beach resort, Long Dien District, Ba Ria-Vung Tau Province " the execution time from 12/2012 to 05/2012 The goal of the research objectives of the study are based on the current status survey and evaluation system greenery and scenery is the same situation with eco-tourism activities in the marine eco-tourism Long Hai beach resort, Ba Ria-Vung Tau Province Since then provide orientation for the whole area, and make recommendations for improvement and landscape design to some destinations attract tourists to the province in general and eco-tourism with the Long Hai Beach, BR-VT particular The results gained: - Assessment of the current situation and the natural conditions, economic and social place to eco-tourism development of Long Hai beach resort, Long Dien District, Ba Ria-Vung Tau Province - Identify the type of travel and tourism products can be exploited in the area - Develop appropriate targeting the development of sustainable eco-tourism - Propose solutions to develop sustainable eco-tourism resort in Long Hai Beach, Long Dien District, Ba Ria-Vung Tau Province - Proposed design plans designed footpaths and landscaping on Deo Nuoc Ngọt, Long Hai beach resort, Long Dien District, Ba Ria - Vung Tau Province iv    DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT DLST – Du lịch sinh thái TNDLTN – Tài nguyên du lịch tự nhiên TNDLNV – Tài nguyên du lịch nhân văn BR-VT – Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu LHQ- Liên Hợp Quốc TP- Thành Phố DL-MT – Du Lịch, Thương mại VHTT&DL – Văn Hóa thơng tin du lịch BQL- Ban Quản Lý ANTT- An ninh trật tự VSMT – Vệ Sinh Môi Trường VSATTP – Vệ Sinh An tồn thực Phẩm PCCC – Phòng Cháy Chửa Cháy ATVSTP – An toàn vệ sinh thực phẩm BCĐ – Ban đạo PCCN – Phòng chống cháy nổ CB.CC.VC – Cán bộ, công chức, viên chức UBND - Ủy Ban Nhân Dân CB.CC – Cán Bộ, Công Chức v    MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii  TÓM TẮT iii  DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT v  MỤC LỤC vi  DANH SÁCH CÁC HÌNH xi  DANH SÁCH CÁC BẢNG xiii  CHƯƠNG CHƯƠNG 2.1.Tổng quan du lịch DLST 2.1.1.Du lịch 2.1.1.1.Khái niệm chung du lịch 2.1.1.2.Các loại hình du lịch: 2.1.2.Du lịch sinh thái 2.1.2.1.Khái niêm chung du lịch sinh thái 2.1.2.2.Các nguyên tắc DLST 2.1.2.3.Mối quan hệ du lịch sinh thái loại hình du lịch khác 2.1.2.4.Đặc trưng du lịch sinh thái 2.1.2.5.Tài nguyên du lịch sinh thái 10 2.1.2.6.Các nguyên tắc phát triển du lịch sinh thái bền vững 12 2.3.Đặc điểm tiềm phát triển du lịch sinh thái Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu-huyện Long Điền 13 2.3.1.Khái quát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: 13 2.3.1.1.Lịch sử hình thành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 13 Vị trí địa lý: 14 vi    2.3.2.Tiềm phát triển du lịch sinh thái tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15 2.3.2.1.Tiềm phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 15 2.3.2.2.Một số điểm du lịch tiếng: 17 Bạch Dinh: 17 Tượng chúa Kitô: 17 2.3.2.3.Dự án, sách, chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 20 2.4.Đặc điểm Thị Trấn Long Hải – Huyện Long Điền: 22 2.4.1.Lịch sử hình thành biển Long Hải ,Thị Trấn Long Hải – Huyện Long Điền 22 Long Hải 23 2.4.2.Vị trí địa lý 24 2.4.3.Địa hình 24 2.4.4 Đá mẹ đất 25 2.4.4.1.Đá mẹ 25 2.4.4.2 Đất đai 25 2.4.5 Khí hậu – Thủy văn 26 2.4.5.1 Khí hậu 26 2.4.5.2 Thủy văn 27 2.4.6.Tài nguyên Động – Thực vật: 28 Tài nguyên Động vật: 28 2.4.6.1 Rừng thực vật 28 2.4.7 Đặc điểm kinh tế xã hội 32 2.4.7.1 Dân cư, dân số lao động 32 2.4.7.2 Kinh tế xã hội 32 2.4.7.3.Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, dịch vụ, thương mại, công nghiệp 33 2.4.8 Giao thông vận tải 34 2.4.9.Hiện trạng sử dụng đất Thị Trấn Long Hải-Huyện Long Điền Khu du lịch sinh thái biển Long Hải: 35 vii    CHƯƠNG 38 MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 3.1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 38 3.2 Nội dung nghiên cứu 38 3.3 Phương pháp nghiên cứu 39 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 39 3.3.2 Phương pháp điều tra xã hội học 39 3.3.3.Phương pháp khảo sát thực địa 39 3.3.4 Phương pháp phân tích SWOT 40 3.3.5 Phương pháp tra cứu khảo sát đồ 40 3.3.6 Phương pháp xử lý số liệu 41 CHƯƠNG 42 KẾT QUẢ - THẢO LUẬN 42 4.1.Tài nguyên du lịch sinh thái trạng khu du lịch sinh thái biển Long Hải 42 4.1.1.Tài nguyên du lịch sinh thái Khu du lịch biển Long Hải 42 4.1.1.1.Tài nguyên du lịch tự nhiên 42 4.1.1.2.Tài nguyên du lịch nhân văn 52 4.1.2.Hiện trạng phát triển khu du lịch biển Long Hải-Long Điền-Bà Rịa-Vũng Tàu 57 4.1.2.1.Hệ thống giao thông 57 4.1.2.2.Hệ thống điện 58 4.1.2.3.Hệ thống nước 58 4.1.2.4.Cơ sở hạ tầng phục vụ khách du lịch 58 4.1.2.5.Các loại hình sản phẩm du lịch 59 4.1.2.6.Ban quản lí khu du lịch biển Long Hải 61 4.1.2.7 Tình hình hoạt động khu du lịch sinh thái biển Long Hải, huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2012 62 4.1.2.7.1 Thực nhiệm vụ chuyên môn 62 viii    4.1.2.7.2 Kết thực nhiệm vụ chuyên môn 62 4.1.2.7.2.1 Lượng khách doanh thu: 62 4.1.2.7.2.2 Tình hình ANTT cơng tác PCCC 63 4.1.2.7.2.3 Tình hình VSMT, VSATTP 63 4.1.2.7.2.4 Tình hình cấp cứu thuỷ nạn: 64 4.1.2.7.2.5 Cơng tác phòng, chống lụt bão: 64 4.1.2.7.3 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013: 65 Thực nhiệm vụ chuyên môn: 65 4.2 Kết điền tra xã hội học: 67 4.2.1.Kết điều tra du khách: 67 4.2.2 Kết điều tra người dân khu du lịch biển Long Hải 73 4.2.3 Kết điều tra Ban quản lý khu du lịch biển Long Hải 77 4.3 Kết phân tích SWOT giải pháp phát triển DLST: 82 4.3.1 Kết phân tích SWOT 82 4.3.1.1 Điểm mạnh (S): 82 4.3.1.2 Điểm yếu (W): 83 4.3.1.3 Cơ hội (O) : 83 4.3.1.4 Thách thức: 83 4.3.2 Các giải pháp phát triển mạnh DLST khu du lịch biển Long Hải 84 4.3.2.1 Giải pháp phát huy điểm mạnh tận dụng thời (S/O): 84 4.3.2.2 Giải pháp không để điểm yếu làm thời (W/O): 84 4.3.2.3 Giải pháp phát huy điểm mạnh để vượt qua thử thách (S/T): 84 4.3.2.4 Giải pháp không để thủ thách bộc lộ điểm yếu (W/T): 85 4.4 Đề xuất kế hoạch chiến lược quản lý đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái khu du lịch biển Long Hải 85 4.4.1.Một số đề xuất để phát triển 85 4.4.1.1 Bảo vệ yếu tố sinh thái đặc thù khu du lịch biển Long Hải 85 ix    - Nhà vệ sinh,hệ thống xử lý rác liên kết cơng ty xử lí mơi trường quan chức xử lý kiểm duyệt thường xuyên - Khu vực nhà hàng khách sạn,bãi biển bố trí hợp lí thẩm mỹ nhằm thu hút khách du lịch dừng chân - Các hệ thống chòi nghỉ ,các dịch vụ tiện ích cung cấp đầy đủ có chất lượng cao - Các khu đồ mỹ nghệ,thủ công đặt nơi tập chung đông người để du khách dễ dang lựa chọn Ngoài nhiều khu vực cần thiết thiết kế nhà, lịch phù hợp với yêu cầu nhà thầu 4.4.2.4 Giải pháp cảnh quan Để thu hút khách du lịch đến việc bố trí bảo trì cảnh quan vơ cần thiết Hiện khu du lịch biển Long Hải áp dụng trồng thử nghiệm hoa xanh bãi biển theo mơ hình Dubai (UAE), mơ hình trồng hoa kết hợp với xanh gây ấn tượng tốt với khách du lịch người dân nơi nhờ cách bố trí tinh tế xen kẽ khu trồng hoa, khu biệt thự kiến trúc kiểu Dubai 90    Hình 4.31 Mơ hình trồng hoa kiểu Dubai - Bảo vệ giữ lại loài đặc trưng vùng giả anh đào tạo nên sắc có tiếng cho nơi đây, lồi khơng phải địa mà lính nhật mang vào thời kháng chiến - Tận dụng tối đa cảnh quan tự nhiên vốn có núi , biển, tiểu cảnh tự nhiên - Các khu vực cho diện mạo khu du lịch cổng chào, khu vực hành nên thiết kế tỉ mỉ, chăm chút nhiều để tạo ấn tượng với du khách Thiết kế khu vực đường dạo –cảnh quan khu vực đèo nước - Nằm ngõ vào khu vực du lịch sinh thái biển Long Hải ,trên trục giao thơng khn viên hoang sơ, cảnh quan chưa thật đẹp hợp lí - Tiểu cảnh khu du lịch nghèo nàn, cần tu sửa bổ sung để tránh gây nhàm chán cho du khách - Đường dạo khu vực thiết kế men theo đường núi hình tròn để giải góc sắc nhọn khuất cạnh núi - Xung quanh đường dạo trồng nhiều tán lớn, ghế đá dựa, phần diện tích cỏ xanh nhiều giúp khách du lịch tụ hội vui chơi, trò chuyện 91    - Tạo hồ giả cầu bắt ngang giúp thiết kế thêm mềm mại,thanh lịch, đồng thời tạo không gian riêng biệt, mẻ - Đặt giàn pergola để đóng mở khơng gian cách hơp lí lạ - Thiết kế theo chiều hướng nhẹ nhàng mà không đơn điệu,có phá cách hình dạng giật cấp tạo nên điểm nhấn 92    Một số phối cảnh tổng thể khu vực đường dạo hồ nhân tạo Hình 4.32 Phối cảnh góc đường dạo 93    Hình 4.32 Một góc hồ nhân tạo với giàn hoa phối màu theo mơ hình Dubai Bảng 4.3 Bảng đề xuất danh mục trồng để tạo cảnh quan phục vụ DLST STT Tên Việt Nam Tên khoa học Họ thực vật Giả anh đào Gliricidia sepium Lythraceae Móng bò tím Bauhinia purpurea Linn Caesalpiniaceac Sứ Plumeria obtusa Apocynaceace Bằng lăng tím Samanea Fabaceae Dừa Cocos nucifera Arecaceae Cau vua Roystonia regia Arecaceae Ngọc lan ta Magnolia alba Magnoliaceae Tràm đỏ Callistemon citrinus Myrtaceae 94    Osaka đỏ Erythrina fusca Casesalpiniaceae 10 Muồng hoa vàng Cassia splendid Caesalpiniaceac 11 Chuối rẻ quạt Ravenala madagascariensis Strelitziaceae 12 Chuối hoa Canna indica Linn Cannaceae 13 Mỏ két Heliconia densiflora Heliconiaceae 14 Ác ó Acanthus integrifolius Acanthaceae 15 Viết Mimusops elengi Sapotaceae 16 Lá trắng Pisonia grandis Boraginaceae 17 Mười Portulaca grandiflora Portulacaceae 18 Hoa hồng Rosa chinensis Rosaceae 19 Dừa cạn Catharanthus roseus Apocynaceae 20 Bông giấy Bougainvillea Nyctaginaceae 21 Nguyệt quế Murraya paniculata Rutaceae 22 Chuỗi ngọc Duranta erecta L Verbenaceae 23 Đơn đỏ Ixora coccinea L Rubiaceace 24 Xuyến chi Wedelia trilobata Asteraceae 95    Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Khu vực biển Long Hải, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có hệ sinh thái tự nhiên mang đậm nét biển kết hợp; Nơi từ lâu dựa tài nguyên du lịch tự nhiên nhân văn có sẵn tảng vững đẻ DLST phát triển theo hướng bền vững Hiện có nhiều dự án đầu tư mang dự án Quốc Tế thực nơi hứa hẹn tương lai phát triển DLST ngày vững mạnh Tuy nhiên,diện tích đất khu vực ven biển Long Hải Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lại phần lớn Lâm Nghiệp đất rừng phòng hộ trực thuộc quản lí Hạt kiểm lâm Đất Đỏ quan chức khác nên UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn cho chuyển đổi,điều chỉnh phần đất Lâm Nghiệp khu vực sang đất DLST, Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn có văn số 795/CV-BNN-LN ngày 10/11/2003 thủ tướng phủ có văn số 795/CP-MN ngày 17/06/2003 khơng đồng ý chuyển đổi mục đích sử dụng đến mục đích khác mà khơng u cầu tỉnh đạo chủ đầu tư kí hợp đồng thuê môi trường Nhưng công tác gặp nhiều khó khăn khơng khuyến khích điểu kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nên tiềm DLST nơi bị hạn chế khơng khai thác cách hợp lí hiệu Qua khảo sát đánh giá thu số kết sau: 96    - Đã cho thấy khu vực Biển Long Hải Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có tiềm DLST vô lớn - Tài nguyên DLST Tự nhiên tài nguyên DLST nhân văn bật, cụ thể là: - Tài nguyên DLST tự nhiên: thiên nhiên ưu đãi,phong cảnh hữu tình, núi non hùng vĩ, bầu khơng khí lành thống đãng mà bàn tay người chưa can thiệp đến nhiều - Tài nguyên DLST nhân văn: chùa ,thiền viện xây dựng tồn qua nhiều thập kỉ, mang đậm nét văn hóa tơn giáo phật pháp, di tích lịch sử bảo tồn, gợi nhớ lích sử oai hùng ta xưa, cư dân có đời sống tinh thần tính giác ngộ Xã Hội Chủ Nghĩa cao - Phân tích vạch điểm mạnh, yếu, hội, thách thức phát triển DLST nơi dùng để đề giải pháp thiết thực nhằm phát triển DLST nơi thơng qua hoạt động phân tích SWOT - Người dân địa phương tích cực tham gia xây dựng phát triển khu du lịch để cải thiện đời sống thông qua hoạt động thương mại dịch vụ nhỏ, lẻ - Du khách bước biết đến khu DLST Biển Long Hải, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, lượng khách quốc tế 5.2 Kiến nghị - Việc phát triển bền vững DLST Long Hải, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà RịaVũng Tàu bước quan trọng việc xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu ngày vững mạnh hơn,trong tương lai, nơi “gà đẻ trứng vàng toàn tỉnh”,để phát triển bền vững khu DLST biển Long Hải ta đưa kiến nghị sau: - Biển Long Hải, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có đầy đủ tiềm yếu tố để phát triển DLST bền vững, cần đẩy nhanh dự án đầu tư , quy hoạch Đặc biệt trọng nguồn vốn tự nhiên, thu hút đầu tư du lịch vốn nước ngoài, tranh thủ nguồn vốn mà ngân sách nhà nước cho phép 97    - Khai thác hợp lí nguồn vốn tài nguyên tự nhiên sẵn có, đảm bảo cân hệ sinh thái, xây dựng kĩ thuật hạ tầng tránh tác động đến hệ sinh thái vốn có nơi - Tăng cường thắt chặt cơng tác quản lí, bảo vệ tài nguyên hệ sinh thái, tài ngun mơi trường tăng cường cơng tác phòng cháy chữa cháy vào mùa khô - Công tác đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn cho cán quản lí, nhân viên khu du lịch khu DLST biển Long Hải, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà RịaVũng Tàu phải quan tâm mức cập nhật thường xuyên để công tác phục vụ việc phát triển bền vững khu du lịch tốt phù hợp - Nâng cao công tác tuyên truyền,giáo dục phổ cập kiến thức cho người dân giáo dục cộng đồng để DLST nơi phát triển bền vững - Phát triển xây dựng hệ thống hạ tầng bao gồm nhà nghỉ, resort, nhà hàng đảm bảo chất lượng - Cần phát triển thứ sẵn có nơi để tạo tiền đề thu hút khách du lịch, công tác tuyên truyền, dân vận quảng bá du lịch nước nhà bên để khách du lịch biết đến nhiều hơn, cụ thể lễ hội lễ hội Nghinh Cô   98    TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô An, 2009.Bài giảng môn học Du lịch sinh thái.Khoa môi trường tài nguyên – Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Phạm Trung Lương, 2002 Du lịch sinh thái: Những vấn đề lý luận thực tiễn phát triển Việt Nam Nhà xuất Giáo dục Nguyễn Minh Tuệ, Phạm Lê Thảo, 2005 Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên du lịch thiên nhiên nhiên cho phát triển du lịch bền vững Hội thảo giáo dục phát triển bền vững thời đại tồn cầu hóa Báo cáo tình hình hoạt động năm 2012 phương hướng nhiệm vụ năm 2013 Ban Quản Lý khu du lịch huyện Long Điền - Đất Đỏ Phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2012 - 2013 địa bàn huyện Long Điền - Đất Đỏ cùa Hạt kiểm Lâm lien huyện Long Điền - Đất Đỏ Quyết Định Thủ Tướng Chính Phủ số 15/2007/QĐ - ttg ngày 29/01/2007 Các trang web: Các địa điểm du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: http://baobariavungtau.com.vn http://ubnd.baria-vungtau.gov.vn    http://www.idicoconac.com.vn 10 http://www.vietrade.gov.vn 11 http://www.itdr.org.vn 12 http://vietnamtours1650.com 13 http://daibieunhandan.vn 14 http://www.chinhphu.vn    PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN CÁN BỘ BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN LONG HẢI - BR-VT Vũng Tàu, ngày ……… tháng ……… Năm 2013 Kính thưa quý anh/chị Ban quản lý.Tôi tên NGUYỄN THỊ HỒNG TRÂM – Sinh viên Khoa Môi Trường Tài Nguyên, chuyên ngành: Cảnh quan & Kỹ thuật hoa viên, Trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Hiện tại, tơi tiến hành thu thập liệu du lịch để thực Luận văn tốt nghiệp với đề tài: " Khảo sát, đánh giá đề xuất phát triển khu DLST Long Hải, tỉnh BR-VT” Xin anh/chị cung cấp thêm số thông tin! Các thông tin chung người vấn: Họ tên: …………………………… Giới tính: …………… ……………………… Năm sinh: …………………………… Chức vụ: …………………………… Câu 1: Công việc có phù hợp với nguyện vọng anh/chị hay khơng? A Phù hợp B Bình thường C Khơng phù hợp Câu 2: Anh/chị có hài lòng với mức thu nhập mà anh/chị nhận hay không? A Rất hài lòng B Hài lòng C Khơng hài lòng Câu 3: Xin Anh/chị cho biết vai trò Ban quản lý công tác bảo tồn khu du lịch sinh thái Long Hải không? A Quản lý hành B Hỗ trợ tài chính, thủ tục, yêu cầu kinh doanh, …    C Cả A B D Khơng có quan hệ Câu 4: Cơng tác bảo tồn – quản lý đánh giá là? A Rất tốt B Khá tốt C Tốt D Bình thường E Ý kiến khác:……………………………………………………………… Câu 5: Theo anh/chị du lịch sinh thái là: A Là loại hình du lịch khai thác mạnh thiên nhiên B Là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên văn hố địa gắn với giáo dục mơi trường, có đóng góp cho nỗ lực bảo tồn phát triển bền vững, với tham gia tích cực cộng đồng địa phương C Cũng loại hình du lịch khác, quan trọng thu hút du khách mang lại lợi nhuận D Khác ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 6: Anh /chị tạo điều kiện để tìm hiểu, nâng cao kiến thức du lịch sinh thái nào? A Dự hội thảo B Huấn luyện, tập huấn, tham quan C Cả A B D Khơng có Câu 7: Ban lãnh đạo huyện quan tâm đến vấn đề nâng cao ý thức người dân việc bảo vệ khu du lịch sinh thái? A Rất quan tâm thường xuyên mở lớp tập huấn cho người dân    B Chỉ quan tâm mức độ bình thường C Khơng quan tâm đến vấn đề Câu 8: Anh/chị có nhận xét loại bơi thuyền, leo núi, ẩm thực biển, hội thả diều… nay: A Rất phong phú, đặc sắc B Bình thường C Khơng có đặc sắc Câu 9: Anh/chị có thường du lịch khơng? A Có B Khơng Câu 10: Loại hình du lịch anh/chị ưa chọn? A Khu vui chơi giải trí thành phố lớn B Du lịch biển C Du lịch sinh thái ( tham quan vườn ăn trái, leo núi,…) Câu 11: Việc đầu tư phát triển du lịch cho khu du lịch sinh thái Long Hải không quan tâm nào? A Được quan tâm làm tốt vấn đề B Đã quan tâm, thực chưa tốt C Không quan tâm đến vấn đề Câu 12: Anh /chị đánh khả phát triển bền khu du lịch sinh thái Long Hải? A Rất triển vọng có nhiều tiềm cho phát triển DLST B Cũng bình thường, cần phát triển thứ có sẵn C Không thể phát triển thêm D Ýkiếnkhác: …………………………………………………………………………    Câu 13: Theo Ơng/Bà có hoạt động gây ảnh hưởng xấu tới công tác bảo vệ, bảo tồn du lịch sinh thái Long Hải? Nạn lâm tặc phá rừng Nạn khai thác tài nguyên biển không hợp lý Thiên tai (cháy rừng, bão lũ,…) Nghèo đói Cơng tác tun truyền thiếu Địa bàn rộng, phức tạp Người dân vùng đệm thiếu đất canh tác Khác…………………… Xin chân thành cảm ơn! ... phong cảnh đẹp có sức hấp dẫn cao khách du lịch vào mức độ biến đổi phong cảnh Căn vào mức độ biến đổi phong cảnh người tạo nên, chia làm loại: - Phong cảnh nguyên sinh (thực tế gặp giới) - Phong... gặp giới) - Phong cảnh tự nhiên thi n nhiên bị thay đổi tương đối người - Phong cảnh nhân tạo (văn hóa), trước hết yếu tố người tạo - Phong cảnh suy biến (loại phong cảnh bị thối hóa có thay đổi... chưa có can thi p bàn tay người Du lịch sinh thái thành công công khuyến khích điều đó, DLST giúp người có trách nhiệm bảo tồn khơi phục trì nét tự nhiên thi n nhiên DLST chủ đề cấp thi t hội thảo
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN LONG HẢI, HUYỆN LONG ĐIỀN, TỈNH BÀ RỊAVŨNG TÀU , KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI BIỂN LONG HẢI, HUYỆN LONG ĐIỀN, TỈNH BÀ RỊAVŨNG TÀU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn