I ĐÁNH THỐNG ISO 1400 GIÁ HIỆ G QUẢN 01:2004C TY T ỆU LỰC LÝ MÔI COR.1:2 TNHH SC C THỰC I TRƯỜN 009 TẠI CANCOM HIỆN VÀ NG THE XƯỞNG M VIỆT À CẢI T EO TIÊU G NHÔM NAM. TIẾN HỆ U CHUẨN M CÔNG N G

167 5 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:14

BỘ GIÁO O DỤC VÀ ĐÀO TẠO O TRƯỜ ỜNG ĐẠI HỌC H NÔNG G LÂM TH HÀNH PH HỐ HỒ CHÍÍ MINH    KHĨA K A LUẬ ẬN TỐ ỐT NG GHIỆ ỆP ĐÁNH GIÁ HIỆ ỆU LỰC C THỰC HIỆN VÀ À CẢI TIẾN T HỆ G QUẢN LÝ MÔII TRƯỜN NG THE EO TIÊU U CHUẨN N THỐNG I ISO 140001:2004/C COR.1:2009 TẠI XƯỞNG G NHÔM M - CÔNG G TY TNHH T SC CANCOM M VIỆT NAM Họọ tên sin nh viên: NG GUYỄN TH HỊ CẨM L LỆ Nggành: QUẢ ẢN LÝ MƠ ƠI TRƯỜN NG VÀ DLS ST Niên khóa: 2010-2014 CM, Tháng 12/2013 Tp HC BỘ GIÁO DỤC & ĐẠO TÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ********** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Khoa: MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Họ tên: NGUYỄN THỊ CẨM LỆ MSSV: 10157085 Khóa học:2010-2014 Lớp: DH10DL Tên đề tài: Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Xưởng Nhôm Công ty TNHH ScanCom Việt Nam Nội dung KLTN: SV phải thực yêu cầu sau đây: - Tìm hiểu hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2004/Cor.1:2009 Mặt thuận lợi, khó khăn áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001/Cor.1:2009 - Tổng quan Công ty TNHH ScanCom Việt Nam - Khảo sát tình hình thực hệ thống quản lý mơi trường theo ISO 14001: 2004/Cor.1:2009 Xưởng Nhôm - Đánh giá hiệu lực thực đề xuất biện pháp khắc phục, cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001: 2004/Cor.1:2009 Xưởng Nhôm Thời gian thực hiện: Bắt đầu: tháng 09/2013 Kết thúc: tháng 12/2013 Họ tên GVHD : KS BÙI THỊ CẨM NHI Họ tên GVHD : Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày .tháng năm Ban chủ nhiệm Khoa Ngày .tháng năm Giáo viên hướng dẫn KS BÙI THỊ CẨM NHI ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC THỰC HIỆN VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 /COR.1:2009 TẠI XƯỞNG NHÔM - CÔNG TY TNHH SCANCOM VIỆT NAM Tác giả NGUYỄN THỊ CẨM LỆ Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trườngvà Du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn Kỹ sư Bùi Thị Cẩm Nhi Tháng 12 năm 2013 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo với đề tài “ Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Xưởng nhôm – Công ty TNHH ScanCom Việt Nam” bên cạnh nổ lực thân vận dụng kiến thức tiếp thu trường, tìm tòi học hỏi thu thập thơng tin số liệu có liên quan đến đề tài, em nhận giúp đỡ, hướng dẫn tận tình thầy với lời động viên khuyến khích từ phía gia đình, bạn bè lúc em gặp khó khăn Em xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, quý thầy cô Khoa Môi Trường Tài Nguyên trường ĐH Nông Lâm TP HCM truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm sống làm hành trang vững bước vào đời Em xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới Cô Bùi Thị Cẩm Nhi người truyền dạy cho em kiến thức quý báu, kinh nghiệm sâu sắc sống hướng dẫn em hoàn thành báo cáo Em xin cảm ơn Ban Tổng giám đốc, Ban lãnh đạo Công ty TNHH ScanCom nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình thực tập Em xin gửi lời cảm ơn đến chị Võ Thị Phương Trúc chị Lê Thị Mộng Hồng, người tận tình giúp đỡ hướng dẫn em suốt q trình thực tập Cơng ty TNHH ScanCom Việt Nam Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Nguyễn Thị Cẩm Lệ ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu ”Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Xưởng nhôm – Công ty TNHH ScanCom Việt Nam” thực Xưởng Nhôm - Công ty TNHH ScanCom Việt Nam, thời gian thực tập từ 20/09/2013 đến 20/12/2013 Với đề tài này, mục tiêu đề tìm hiểu hệ thống quản lý mơi trường theo tiểu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009của Công ty TNHH ScanCom Việt Nam áp dụng cho Xưởng Nhôm đánh giá hiệu lực thực đề xuất số biện pháp cải tiến giúp hoàn thiện hệ thống quản lý môi trường vận hành Xưởng Nhôm Trong thời gian thực tập Xưởng Nhôm, tìm hiểu tài liệu hệ thống ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty áp dụng cho Xưởng Nhôm khảo sát tình hình thực hệ thống quản lý Xưởng Nhơm, sau đối chiếu với u cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 để tìm điểm khơng phù hợp Sau đánh giá hiệu lực thực hệ thống quản lý môi trường Xưởng Nhôm, phát 24 điểm KPH (14 lỗi tài liệu, 10 lỗi áp dụng) Đối với lỗi tài liệu, tơi đề xuất sửa đổi sách mơi trường; xác định thêm KCMT đáng kể ởkhu vực nhà kho chứa chất thải nguy hại, kho chứa hóa chất, nhà ăn theo phương pháp trọng số; bổ sung thêm yêu cầu pháp luật yêu cầu khác vào Danh mục yêu cầu pháp luật yêu cầu khác; đưa mục tiêu, tiêu môi trường cho Xưởng Nhôm (từ tháng 07/2013 đến 06/2014); đưa hướng dẫn ứng cứu có nạn lao động; bổ sung Thủ tục xem xét lãnh đạo vào hệ thống tài liệu Công ty Đối với lỗi áp dụng, Xưởng Nhôm Ban chuyên trách môi trường cần phải thực theo yêu cầu hệ thống quản lý môi trường mà Công ty xây dựng Các đề xuất cải tiến bài, hi vọng giúp hệ thống quản lý môi trường vận hành Xưởng nhơm đạt hiệu hơn, góp phần cải thiện hệ thống quản lý môi trường Công ty iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH MỤC VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG .x DANH MỤC HÌNH x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu .2 1.5 Phương pháp nghiên cứu .3 1.5.1 Phương pháp khảo sát điều tra .3 1.5.2 Phương pháp tiếp cận trình .3 1.5.3 Phương pháp thống kê, mô tả 1.5.4 Phương pháp tham khảo tài liệu liên quan .3 1.5.5 Phương pháp chuyên gia 1.5.6 Phương pháp trọng số 1.5.7 Phương pháp đánh giá hiệu lực 1.6 Hạn chế đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan tiêu chuẩn ISO 14001 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 2.1.2 Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 14001 .5 2.1.3 Mơ hình hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 .6 2.1.4 Các lợi ích áp dụng ISO 14001 2.2 Thuận lợi khó khăn áp dụng ISO 14001 Việt Nam .8 2.2.1 Thuận lợi 2.2.2 Khó khăn iv 2.3 Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 Công ty TNHH ScanCom Việt Nam 2.3.1 Sự đời hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 Công ty TNHH ScanCom Việt Nam 2.3.2 Tình hình thực hệ thống ISO 14001 Xưởng Nhôm – Công ty TNHH ScanCom Việt Nam 10 Chương TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY .12 3.1 Tổng quan công ty TNHH ScanCom Việt Nam 12 3.1.1 Thông tin chung 12 3.1.2 Vị trí địa lý 12 3.1.3 Quy mô sản xuất, sản phẩm thị trường tiêu thụ 13 3.1.4 Sơ đồ tổ chức nhân 13 3.2 Tổng quan Xưởng Nhôm 3-15 3.2.1 Khái quát Xưởng Nhôm 3-15 3.2.2 Hiện trạng sản xuất sử dụng tài nguyên Xưởng Nhôm 3-17 3.2.2.1 Quy trình sản xuất bàn ghế nhơm 3-17 3.2.2.2 Thiết bị máy móc sử dụng cho q trình sản xuất 3-18 3.2.2.3 Nguyên vật liệu sử dụng cho trình sản xuất 3-19 3.2.2.4 Nhu cầu sử dụng điện, nước Xưởng Nhôm 3-19 3.2.2.5 Nhu cầu lao động Xưởng Nhôm 3-20 3.2.3 Hiện trạng môi trường phát sinh biện pháp quản lý môi trường áp dụng Xưởng nhôm 3-20 3.2.3.1 Mơi trường khơng khí 3-20 3.2.3.2 Môi trường nước 3-22 3.2.3.3 Chất thải 3-26 3.2.3.4 Tiếng ồn, độ rung nhiệt 3-28 3.2.3.5 Sự cố môi trường tai nạn lao động 3-29 3.2.4 Một số vấn đề mơi trường tồn đọng Xưởng Nhôm 3-30 Chương ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC THỰC HIỆN VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẤN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI XƯỞNG NHÔM – CÔNG TY TNHH SCANCOM VIỆT NAM 3-32 v 4.1 Phạm vi hệ thống quản lý môi trường ban chuyên trách môi trường 3-32 4.1.1 Phạm vi áp dụng 3-32 4.1.2 Ban chuyên trách môi trường 3-32 4.2 Chính sách mơi trường 3-32 4.2.1 Tình hình áp dụng 3-32 4.2.2 Đánh giá hiệu lực thực 3-33 4.2.3 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 3-34 4.3 Lập kế hoạch 3-34 4.3.1 Khía cạnh môi trường 3-34 4.3.1.1 Tình hình áp dụng 3-34 4.3.1.2 Đánh giá hiệu lực thực 3-35 4.3.1.3 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục - phòng ngừa 3-35 4.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 3-36 4.3.2.1 Tình hình áp dụng 3-36 4.3.2.2 Đánh giá hiệu lực thực 3-36 4.3.2.3 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 3-37 4.3.3 Mục tiêu, tiêu môi trường 3-38 4.3.3.1 Tình hình áp dụng 3-38 4.3.3.2 Đánh giá hiệu lực thực 3-39 4.3.3.3 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 3-39 4.4 Thực điều hành 3-40 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 3-40 4.4.1.1 Tình hình áp dụng 3-40 4.4.1.2 Đánh giá hiệu lực thực 3-41 4.4.1.3 Yêu cầu cải tiến – hành động khắc phục – phòng ngừa 3-41 4.4.2 Năng lực, đào tạo nhận thức 3-41 4.4.2.1 Tình hình áp dụng 3-41 4.4.2.2 Đánh giá hiệu lực thực 3-42 4.4.2.3 Yêu cầu cải tiến – hành động khắc phục – phòng ngừa 3-42 4.4.3 Trao đổi thông tin 3-43 4.4.3.1 Tình hình áp dụng 3-43 vi 4.4.3.2 Đánh giá hiệu lực thực 3-43 4.4.3.3 Yêu cầu cải tiến – hành động khắc phục – phòng ngừa 3-44 4.4.4 Hệ thống tài liệu 3-44 4.4.4.1 Tình hình áp dụng 3-44 4.4.4.2 Đánh giá hiệu lực thực 3-45 4.4.4.3 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 3-45 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 3-46 4.4.5.1 Tình hình áp dụng 3-46 4.4.5.2 Đánh giá lực thực 3-46 4.4.5.3 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục - phòng ngừa 3-47 4.4.6 Kiểm soát điều hành 3-47 4.4.6.1 Tình hình áp dụng 3-47 4.4.6.2 Đánh giá hiệu lực thực 3-48 4.4.6.3 Yêu cầu cải tiến – hành động khắc phục – phòng ngừa 3-49 4.4.7 Sự chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp 3-50 4.4.7.1 Tình hình áp dụng 3-50 4.4.7.2 Đánh giá hiệu lực thực 3-51 4.4.7.3 Yêu cầu cải tiến – hành động khắc phục – phòng ngừa 3-51 4.5 Kiểm tra 3-52 4.5.1 Giám sát đo lường 3-52 4.5.1.1 Tình hình áp dụng 3-52 4.5.1.2 Đánh giá hiệu lực thực 3-52 4.5.1.3 Yêu cầu cải tiến – hành động khắc phục – phòng ngừa 3-53 4.5.2 Đánh giá tuân thủ 3-53 4.5.2.1 Tình hình áp dụng 3-53 4.5.2.2 Đánh giá hiệu lực thực 3-54 4.5.2.3 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 3-54 4.5.3 Sự khơng phù hợp, hành động khắc phục hành động phòng ngừa 3-54 4.5.3.1 Tình hình áp dụng 3-54 4.5.3.2 Đánh giá hiệu lực thực 3-55 4.5.3.3 Yêu cầu cải tiến – hành động khắc phục – phòng ngừa 3-55 vii 4.5.4 Kiểm soát hồ sơ 3-55 4.5.4.1 Tình hình áp dụng 3-55 4.5.4.2 Đánh giá hiệu lực thực 3-56 4.5.4.3 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 3-56 4.5.5 Đánh giá nội 3-56 4.5.5.1 Tình hình áp dụng 3-56 4.5.5.2 Đánh giá hiệu lực thực 3-57 4.5.5.3 Yêu cầu cải tiến – hướng khắc phục – phòng ngừa 3-57 4.6 Xem xét lãnh đạo 3-58 4.6.1 Tình hình áp dụng 3-58 4.6.2 Đánh giá hiệu lực thực 3-58 4.6.3 Yêu cầu cải tiến – hành động khắc phục – phòng ngừa 3-58 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3-59 5.1 Kết luận 3-59 5.2 Kiến nghị 3-61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 3-63 PHỤ LỤC: HỆ THỐNG TÀI LIỆU QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 CỦA CÔNG TY TNHH SCANCOM VIỆT NAM PHỤ LỤC *A: Tham khảo Công ty PHỤ LỤC *B: Sinh viên đề xuất viii Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Xưởng Nhôm Công ty TNHH ScanCom Việt Nam hóa chất nguy hiểm TCVN 5507:2002 – Hóa chất nguy hiểm Quy phạm an tồn sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản vận chuyển Bộ Khoa học Cơng nghệ mơi trường Tồn Nghị định 68/2005/NĐ-CP ngày 20/05/2005 an tồn hóa chất Chính phủ Chương III – Điều 17 Tiêu thụ thải bỏ hóa chất nguy hiểm Chương I: Những quy định chung (Điều 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13) Chương II: Phòng cháy (Điều 14,15,16,20) Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/06/2001 Nguy cháy nổ Quốc hội Chương III: Chữa cháy Chương IV: Tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy (Điều 44, 45, 46) Chương V: Phương tiện phòng cháy chữa cháy (Điều 50, 52) Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 V/v Quy định chi tiết thi hành số điều luật Chính phủ PCCC Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Chính phủ Phụ lục trang 141 Chương I: Quy định chung (Điều 3) Chương II: Phòng cháy (Điều 9, 14, 16, 17, 19) Chương III: Chữa cháy (Điều 22) Chương I: Những quy định chung ( Điều 1, 2, 3) Chương II: Chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Xưởng Nhôm Công ty TNHH ScanCom Việt Nam Chương IV: Khen thưởng xử lý vi phạm Nghị định 46/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 V/v Quy định chi tiết thi hành số điều luật PCCC Chính phủ Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Điều Sửa đổi, bổ sung Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 (Khoản 1, 3, 4, 5) Điều Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 (Khoản 1) Mục I: Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy Mục II: Thống kê, báo cáo phòng cháy chữa cháy Thơng tư 04/2004/TT-BCA ban hành ngày 31/02/2004, Hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành số điều luật PCCC Mục III: Nội quy an toàn, sơ đồ dẫn, biển cấm, biển báo, biển dẫn PCCC Bộ Công an Mục VI: Nghiệm thu PCCC Mục VII: Chứng nhận đủ điều kiện PCCC Mục IX: Thủ tục kiểm tra an toàn PCCC Mục XVII: Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC Mục XIX: Điều kiện sản xuất, kinh doanh, phương tiện thiết kế PCCC TCVN 3254:1989, An toàn cháy – Yêu cầu chung Bộ Khoa học Cơng nghệ Tồn TCVN 3255:1986, An toàn nổ - Yêu cầu chung Bộ Khoa học Toàn Phụ lục trang 142 Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Xưởng Nhôm Công ty TNHH ScanCom Việt Nam Công nghệ TCVN 5738:2000, Hệ thống báo cháy tự động – Bộ Khoa học Yêu cầu kỹ thuật Công nghệ Bộ Khoa học TCVN 2622:1995, PCCC cho nhà cơng trình Cơng nghệ TCVN 3890:2009, Phương tiện PCCC cho nhà Bộ Khoa học và cơng trình – trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo Cơng nghệ dưỡng Tồn Tồn Tồn Chương 25 TCVN 7435-1:2004 Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay xe đẩy chữa cháy TCVN 7435-2:2004 Phòng cháy chữa cháy Bình chữa cháy xách tay xe đẩy chữa cháy Phần 2: Kiểm tra bảo dưỡng Bộ Khoa học Tồn Cơng nghệ Bộ Khoa học Tồn Cơng nghệ Điều 119: Nội quy lao động Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 Quốc hội thông qua ngày 18/06/2012 hiệu lực từ ngày 1/5/2013 thay cho Bộ Luật lao động 2005 Tai nạn lao động Thông tư 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 Hướng dẫn cơng tác huấn luyện an tồn lao động, vệ sinh lao động Quốc hội Bộ Lao động thương binh Xã hội Phụ lục trang 143 Chương IX – Mục 1: Những quy định chung an toàn lao động vệ sinh lao động; Mục 2: Tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp; Mục 3: Phòng ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Mục II: Huấn luyện người lao động Mục III: Huấn luyện người sử dụng lao động Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Xưởng Nhôm Công ty TNHH ScanCom Việt Nam Mục V: Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Mục VI: Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thẻ an tồn lao động Thơng tư 41/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2011 sửa đổi, bổ sung số quy định Thông tư 37/2005/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn cơng tác huấn luyện an tồn lao động, vệ sinh lao động Bộ Lao động thương binh Xã hội Điều 1- Khoản 1, Khoản 2, Khoản Thông tư 32/2011/TT-BLĐTBXH 14/11/2011 Hướng dẫn thực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động, vệ sinh lao động Bộ Lao động thương binh Xã hội Tồn Thơng tư liên tịch 01/2011/TTLT-BLĐTBXHBYT ngày 10/01/2011 Hướng dẫn công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động Bộ Lao động thương binh Xã hội Bộ Y tế Bộ Lao động QCVN 01:2008/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật thương binh quốc gia an toàn cho nồi bình chịu áp Xã hội 10 Yêu cầu Quy định hợp đồng đấu nối xử lý nước thải với ban quản lý KCN Sóng thần Tồn Cơng ty Chủ quản Khu công Phụ lục trang 144 Toàn Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Xưởng Nhôm Công ty TNHH ScanCom Việt Nam khác nghiệp Sóng Thần Phụ lục trang 145 Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Xưởng Nhôm Công ty TNHH ScanCom Việt Nam Chương 26 PHỤ LỤC 11A: MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG CỦA XƯỞNG NHÔM (THỜI GIAN: 07/2012 ĐẾN 06/2013) STT Nội dung mục tiêu Chỉ tiêu (đo lường) Ghi chép lưu trữ số liệu đo đạc việc tiêu thụ điện, nước khu vực văn phòng 100% Rác thải phân loại MSDS tiếng việt có sẵn nơi sử dụng lưu trữ hóa chất cho công nhân tham khảo Tần suất thực Người phụ trách Tần suất báo cáo mục tiêu Thời gian tổng kết mục tiêu Hàng tháng Admin Hàng tháng 07/2013 100% Hàng tháng Admin Hàng quý 07/2013 100% - Hàng ngày Quản lý sản xuất - Khi có hóa chất Phụ trách HSE Bộ phận mua hàng Hàng quý 07/2013 Hàng tháng 07/2013 Hàng quý 07/2013 Bộ phận CSR Các số điện, nước ghi nhận nhằm kiểm soát việc tiêu thụ điện, nước xưởng sản xuất Đào tạo an tồn hóa chất cho nhân viên làm việc 100% Tất nhân viên tiếp xúc với hóa Hàng tháng Bảo trì Khi có nhân viên Nhân (HR) Phụ lục trang 146 Phụ trách HSE Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Xưởng Nhôm Công ty TNHH ScanCom Việt Nam khu vực có tiếp xúc với hóa chất chất Đào tạo phân loại chất thải cho tất nhân viên Tất nhân viên Sự cố cháy, nổ, tràn đổ hóa vụ chất gây ảnh hưởng đến mơi trường, sức khỏe tính mạng người với chi phí lớn 50 triệu VNĐ thuyên chuyển Bộ phận CSR Hàng ngày Quản lý xưởng Bộ phận CSR Phụ trách HSE Bảo trì Tất nhân viên liên quan Phụ lục trang 147 Hàng tháng 07/2013 Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Xưởng Nhôm Công ty TNHH ScanCom Việt Nam Chương 27 PHỤ LỤC 12B: CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ÁP DỤNG CHO XƯỞNG NHÔM (THỜI GIAN: 07/2013 ĐẾN 06/2014) STT Nội dung mục tiêu/chi tiêu Nội dung hành động/công việc Thời gian hành động Người phụ trách Triển khai thực biện pháp tiết kiệm điện tồn Xưởng Nhơm Giảm (%) lượng điện sử dụng cho toàn Xưởng Nhôm so với giai đoạn từ 07/2012 đến 06/2013 Phân cơng trách nhiệm cho Bộ phận Bảo trì ghi số điện hàng tháng, báo cáo cho Quản lý Xưởng Nhôm Quản lý Xưởng Nhơm có trách nhiệm thống kê, tính toán lượng điện tiêu thụ giảm so với giai đoạn từ 07/2012 đến 06/2013 (đạt /không so với tiêu đề ra) Triển khai thực biện pháp tiết Giảm (%) lượng nước sử kiệm nước tồn Xưởng Nhơm dụng cho tồn Xưởng Phân cơng trách nhiệm cho Bộ phận Bảo Nhôm so với giai đoạn trì ghi số nước hàng tháng, báo cáo cho từ 07/2012 đến 06/2013 Quản lý Xưởng Nhôm Quản lý Xưởng Nhơm có trách nhiệm Phụ lục trang 148 Bắt đầu từ 07/2013 đến Bộ phận Bảo trì 06/2014 Quản lý Xưởng Nhơm Bắt đầu từ 07/2013 đến Bảo trì 06/2014 Quản lý Xưởng Nhôm Ghi Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Xưởng Nhôm Cơng ty TNHH ScanCom Việt Nam thống kê, tính tốn lượng nước sử dụng giảm so với giai đoạn từ 07/2012 đến 06/2013 (đạt /không so với tiêu đề ra) Triển khai thực biện pháp tiết kiệm giấy khu vực văn phòng Giảm (%) lượng giấy tiêu thụ khu vực văn phòng so với giai đoạn từ 07/2012 đến 06/2013 Trưởng phận Nhân có trách nhiệm thống kê, tính toán lượng giấy tiêu thụ giảm so với giai đoạn từ 07/2012 đến 06/2013 (đạt /không so với tiêu đề ra) Bắt đầu từ 07/2013 đến Trưởng phận 06/2014 Nhân Tiến hành thiết kế lại hệ thống xử lý nước thải theo hướng tái chế Giảm (%) lượng NaOH xử lý nước thải rửa khuôn nhôm so với giai đoạn từ 07/2012 đến 06/2013 Nhân viên môi trường xác định lượng NaOH sử dụng dùng hệ thống xử lý qua tháng So sánh với lượng NaOH dùng sử dụng hệ thống xử lý cũ; thống kê, tính tốn lượng NaOH sử dụng giảm so với giai đoạn từ 07/2012 đến 06/2013 (đạt /không so với tiêu đề ra) Phụ lục trang 149 Bắt đầu từ 07/2013 Sau thử nghiệm cho áp dụng Nhân viên môi trường Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Xưởng Nhôm Công ty TNHH ScanCom Việt Nam Bộ phận đào tạo phối hợp với phụ trách an toàn nhà máy thực việc đào Đào tạo phân loại chất thải cho tất nhân viên tạo phân loại rác thải cho tất nhân viên tuyển dụng trước họ bắt đầu công việc Rác thải phân loại MSDS tiếng việt có sẵn nơi sử dụng lưu trữ hóa chất cho cơng nhân tham khảo Khi có nhân viên thuyên chuyển Phụ trách HSE - Trang bị đầy đủ thùng đựng rác phân biệt màu sắc khác có Hàng tháng (Bắt đầu dán nhãn theo quy định từ 1/07/2013) - Giám sát, nhắc nhở việc phân loại rác văn phòng xưởng sản xuất - Lập danh mục hóa chất yêu cầu nhà cung ứng cung cấp MSDS thiếu - Yêu cầu phận khách hàng hỗ trợ - 07/2013 đến 06/2014 dịch MSDS tiếng Anh qua tiếng Việt - Khi có hóa chất - Yêu cầu CSR hỗ trợ viết lại theo định dạng đơn giản để tiện cho tham khảo cơng nhân Đào tạo an tồn hóa chất - Khi có tuyển dụng mới, nhân viên cho nhân viên làm việc đào tạo tuyển dụng thực đào khu vực có tiếp xúc với tạo kiến thức an tồn hóa chất hóa chất cho công nhân đồng thời thông báo cho phụ trách an tồn Nhà máy danh sách nhân viên có làm Phụ lục trang 150 Khi có nhân viên thuyên chuyển Nhân viên môi trường Quản lý Xưởng HSE Bộ phận mua hàng Bộ phận CSR Phụ tráchHSE Bộ phận đào tạo Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Xưởng Nhôm Công ty TNHH ScanCom Việt Nam việc trực tiếp, tiếp xúc với hóa chất để họ tiếp tục đào tạo chuyên sâu vào nguyên tắc sử dụng lưu trữ hóa chất cụ thể - Khi có thuyên chuyển nhân viên qua vị trí làm việc có tiếp xúc với hóa chất, người thực việc thun chuyển phải thơng báo cho phụ trách an toàn Nhà máy để họ thực đào tạo an tồn hóa chất cho nhân viên thuyên chuyển Sự cố cháy, nổ; tràn đổ hóa chất gây ảnh hưởng đến mơi trường, sức khỏe tính mạng người với chi phí lớn 50 triệu VNĐ - Sử dụng dụng cụ hứng để tránh rò rỉ trực tiếp ngồi mơi trường - Đối với rò rỉ hóa chất hoạt động bảo trì phải khắc phục cách thường xuyên nhắc nhở nhân viên bảo trì để hình thành ý thức cho họ - Đối với rò rỉ hóa chất hư hỏng máy móc; để ngăn ngừa Bộ phận Bảo trì phải lập kế hoạch bảo trì cho tất máy móc thiết bị xưởng - Tất hóa chất phải có nhãn nhận dạng cảnh báo nguy hiểm - Bình nén khí kiểm định định kỳ theo quy định luật Phụ lục trang 151 Quản lý xưởng Bộ phận CSR Hàng ngày (Bắt đầu từ 07/2013) Phụ trách HSE Bộ phận Bảo trì Tất nhân viên liên quan Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Xưởng Nhôm Công ty TNHH ScanCom Việt Nam - Tuân thủ quy tắc an toàn làm việc: mang bảo hộ lao động, đọc kỹ MSDS trước sử dụng hóa chất, quy tắc an toàn vận hành máy, an toàn điện an tồn sử dụng hóa chất Phụ lục trang 152 Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Xưởng Nhôm Công ty TNHH ScanCom Việt Nam Chương 28 PHỤ LỤC 13B: HƯỚNG DẪN SƠ CẤP CỨU Các bước Bước Bước Bước Bước Bước Bước Các tai nạn Ngừng thở Nhanh chóng đưa nạn nhân đến nơi thống khí Cởi khuy áo, bỏ Làm hô hấp nhân Hà thổi ngạt bớt quần áo chật, tạo nhanh loại bỏ dị vật tốt Ngừng tim Nhanh chóng đưa nạn nhân đến nơi thống khí Ép tim ngồi lồng ngực Kết hợp hơ hấp nhân tạo Chuyển trạm y tế chăm sóc Ngộ độc xăng dầu Gây nôn sớm tốt Rửa dày Chống khó thở tím tái Chống nhiễm khuẩn hô hấp Cắt nguồn điện Chuyển nạn nhân đến nơi thống khí Nếu ngừng thở, phải hà thổi ngạt hô hấp nhân tạo Nếu ngừng tim, Khi nạn nhân hồi Chuyển trạm y tế phải ép tim phục, cho thuốc theo dõi lồng ngực an thần Điện giật Vết thương chảy máu Garô nhanh Chèn động tốt mạch Lau rửa làm Cầm máu vết vết thương thương Phụ lục trang 153 Nhanh chóng tìm Chuyển trạm y tế ngun nhân chăm sóc Chuyển trạm y tế Chuyển tuyến Băng ép Tháo garô chuyển trạm y tế theo dõi Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Xưởng Nhôm Công ty TNHH ScanCom Việt Nam Gãy xương Bỏng Nhanh chóng cố định xương gãy Giảm đau chống sốc Vận chuyển nạn nhân đến viện Chụp X-Quang Đưa nạn nhân khỏi nơi bỏng Dội nước lên vùng bị cháy cho nạn nhân đỡ rát Giảm đau chống sốc Chống nước Băng vết bỏng gạc thưa Phụ lục trang 154 Xử trí thực trạng Chuyển nạn nhân đến trung tâm bỏng Đánh giá hiệu lực thực cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Xưởng Nhôm - Công ty TNHH ScanCom Việt Nam PHỤ LỤC HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY TNHH SCANCOM VIỆT NAM Hình Thùng đựng rác trước Xưởng Hình Hệ thống hút khói hàn Phụ lục trang 155 Hình Hệ thống xử lý nước thải rửa bề mặt kim loại Hình Khu vực để hóa chất ... tài nguyên giảm thi u chất thải trình sản xuất, giảm thi u rủi ro loại bỏ ô nhiễm môi trường - Tăng hiệu sản xuất kinh doanh cung cấp dịch vụ doanh nghiệp - Tạo mối quan hệ thân thi t với cộng... tán, thất sơn ngồi 3.2.2.2 Thi t bị máy móc sử dụng cho trình sản xuất Các thi t bị máy móc sử dụng cho q trình sản xuấtđược trình bày bảng 3.2 Bảng 3.2 Danh mục máy móc, thi t bị Stt TÊN MÁY ĐVT... Hành động khắc phục (Plan – Do – Check – Act), mơ tả sau: - Lập kế hoạch – Plan(P): Thi t lập mục tiêu trình cần thi t để đạt kết phù hợp với sách mơi trường tố chức - Thực – Do (D): Thực trình
- Xem thêm -

Xem thêm: I ĐÁNH THỐNG ISO 1400 GIÁ HIỆ G QUẢN 01:2004C TY T ỆU LỰC LÝ MÔI COR.1:2 TNHH SC C THỰC I TRƯỜN 009 TẠI CANCOM HIỆN VÀ NG THE XƯỞNG M VIỆT À CẢI T EO TIÊU G NHÔM NAM. TIẾN HỆ U CHUẨN M CÔNG N G , I ĐÁNH THỐNG ISO 1400 GIÁ HIỆ G QUẢN 01:2004C TY T ỆU LỰC LÝ MÔI COR.1:2 TNHH SC C THỰC I TRƯỜN 009 TẠI CANCOM HIỆN VÀ NG THE XƯỞNG M VIỆT À CẢI T EO TIÊU G NHÔM NAM. TIẾN HỆ U CHUẨN M CÔNG N G

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn