THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BIA CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – BÌNH DƯƠNG CÔNG SUẤT 5000M3 NGÀY ĐÊM

123 18 0
  • Loading ...
1/123 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:13

ĐH NƠNG LÂM TP.HCM Khoa Mơi Trường Và Tài Ngun   KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BIA CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GỊN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000M3/NGÀY ĐÊM Sinh viên thực MSSV Ngành Niên khóa : : : : NGUYỄN PHAN HỒNG 09127050 KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG 2009 - 2013 TP HCM, Tháng năm 2013    ĐH NƠNG LÂM TP.HCM Khoa Mơi Trường Và Tài Nguyên   “THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BIA CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000M3/NGÀY ĐÊM” Tác giả NGUYỄN PHAN HỒNG Khóa luận trình bày để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG GVHD : Th.S NGUYỄN VĂN HIỂN TP HCM, Tháng năm 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN KHOA : MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN NGÀNH : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HỌ VÀ TÊN SV : NGUYỄN PHAN HOÀNG MSSV : 09127050 KHÓA HỌC : 2009 - 2013 TÊN ĐỀ TÀI: Thiết kế hệ thống xử lí nước thải bia, nhà máy bia Sài Gòn – Bình Dương, cơng suất 5000m3/ngày đêm NỘI DUNG THỰC HIỆN:  Khảo sát, thu thập số liệu tổng quan bệnh viện vấn đề mơi trường có liên quan đến bệnh viện  Xác định tính chất,nguồn gốc nước thải  Đề xuất phương án cơng nghệ  Tính tốn thiết kế cơng trình đơn vị  Tính tốn kinh tế, lựa chọn phương án khả thi  Lập vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải THỜI GIAN THỰC HIỆN : Từ tháng năm 2013 đến tháng năm 2013 HỌ TÊN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : THS.NGUYỄN VĂN HIỂN Ngày tháng năm 2013 Ban chủ nhiệm Khoa Ngày tháng năm 2013 Giáo Viên Hướng Dẫn ThS Nguyễn Văn Hiển THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000 m3/ngày.đêm LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến công ơn sinh thành dưỡng dục ba, mẹ Tất người gia đình ln chỗ dựa tinh thần nguồn động lực để tơi vượt qua khó khăn, để hồn thành tốt nhiệm vụ Tơi xin chân thành cám ơn đến tất thầy cô khoa Môi Trường Tài Nguyên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM quan tâm giúp đỡ tận tình cho tơi suốt thời gian học, thực tập thực khóa luận Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn đến người thầy đáng kính Th.s Nguyễn Văn Hiển tận tình bảo, hướng dẫn truyền đạt nhiều kinh nghiệm thực tiễn cho tơi suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cám ơn Ban giám đốc nhà máy bia Sài Gòn – Bình Dương anh phòng kỹ thuật, phòng xử lý nước thải nhà máy nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho thời gian thực tập tốt nghiệp Đồng thời xin gửi lời cám ơn đến Ban giám đốc nhà máy bia Sài Gòn – Bình Dương tạo điều kiện thuận lợi cho tơi việc tìm hiểu quy trình sản xuất cung cấp kiến thức quy trình sản xuất nhà máy, thơng tin tích chất nước thải sản xuất bia, phục vụ cho trình thực khóa luận Chân thành cảm ơn tất bạn DH09MT động viên giúp đỡ Cảm ơn bạn cho nhiều kỷ niệm đẹp thời sinh viên Đặc biệt người bạn gắn bó, giúp đỡ tơi q trình thực khóa luận, người bạn tơi không quên Mặc dù cố gắng khơng thể tránh sai sót, mong nhận ý kiến đóng góp thầy bạn bè Một lần xin chân thành cảm ơn! Tp.HCM, ngày tháng 06 năm 2013 Sinh viên thực NGUYỄN PHAN HOÀNG SVTH: NGUYỄN PHAN HOÀNG Trang i THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GỊN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000 m3/ngày.đêm TĨM TẮT KHĨA LUẬN Đồng hành nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa nước, ngành cơng nghiệp sản xuất đồ uống giải khát đem lại lợi ích to lớn cho ngành kinh tế nước nhà Bên cạnh nguồn lời to lớn đó, ngành cơng nghiệp sản xuất đồ uống giải khát để lại vấn đề nhức nhối mặt mơi trường Dù tính chất nước thải độc hại với lưu lượng thải hàng ngày lớn , lượng nước thải thải trực tiếp vào môi trường mà chưa qua xử lý mối nguy hại môi trường sức khỏe người Nắm bắt nguy hại nước thải sản xuất bia gây ra, tạo tín nhiệm chất lượng sản phẩm vấn đề môi trường với đối tác người dân, nhà máy bia Sài Gòn – Bình Dương định xây dựng hệ thống xử lý nước thải vào năm 2010 với công suất 1500 m3/ngày.đêm Hệ thống làm giảm đáng kể ảnh hưởng nước thải đến môi trường Tuy nhiên, nhà máy mở rộng quy mơ sản xuất hệ thống xử lý cũ không đáp ứng yêu cầu chất lượng mơi trường Vì lý đó, ban lãnh đạo nhà máy bia Sài Gòn – Bình Dương định xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất 5000 m3/ngày.đêm nhằm đưa tiêu nước thải đạt quy chuẩn loại A theo QCVN 40 : 2011/BTNMT Đề tài “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bia cho nhà máy bia Sài Gòn – Bình Dương, công suất 5000m3/ngày đêm” gồm phương án : Phương án : nước thải → song chắn rác → hầm bơm → máy tách rác →bể điều hòa → bể UASB → cụm bể Anoxic-Aerotank → bể lắng sinh học → bể khử trùng → hồ cống thoát nước KCN Phương án : nước thải → song chắn rác → hầm bơm → bể điều hòa → bể UASB →bồn trộn hóa chất →bể SBR → bể chưa nước → bể khử trùng → hồ cống xả thải KCN Chi phí cho m3 nước thải : SVTH: NGUYỄN PHAN HOÀNG Trang ii THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GỊN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000 m3/ngày.đêm Phương án : 3.000 VNĐ/m3 Phương án : 2.780 VNĐ/m3  Sau phân tích phương án tính kinh tế, kỹ thuật, thi cơng vận hành, ta chọn phương án để xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy bia Sài Gòn-Bình Dương SVTH: NGUYỄN PHAN HỒNG Trang iii THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GỊN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000 m3/ngày.đêm Mục lục LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT KHÓA LUẬN ii PHỤ LỤC HÌNH ẢNH vi PHỤ LỤC BẢNG vi CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN LÍ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1 Tổng quan ngành sản xuất bia 2.1.1 Trên giới 2.1.2 Ở Việt Nam 2.1.3 Qui trình sản xuất bia 2.1.3.1 Phương pháp sản xuất 2.1.3.2 Nguyên liệu sản xuất bia 2.1.3.3 Quy trình sản xuất bia 2.2 Tổng quan nhà máy bia 2.2.1 Vị trí địa lí 2.2.1.1 Giới thiệu chung 2.2.1.2 Chức nhiệm vụ 2.2.2 Nguyên vật liệu cho sản xuất bia 2.3 Đặc tính nguyên liệu 11 2.3.1 Malt 11 2.3.2 Hoa houblon 11 2.3.4 Nước 12 2.4 Tổng quan nước thải bia 12 2.4.1 Tính chất nước thải sản xuất bia 13 CHƯƠNG 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ ĐANG ĐƯỢC ÁP DỤNG 15 3.1 Các nghiên cứu xử lý nước thải bia 15 3.1.1 Các phương pháp xử lý học 15 3.1.1.1 Song chắn rác 15 3.1.1.2 Bể lắng 15 3.1.1.3 Bể tuyển 16 Phương pháp xử lý hóa lý 16 3.1.2 3.1.2.1 Keo tụ - tạo 16 3.1.2.2 Hấp phụ 16 3.1.2.3 Oxi hoá khử 17 SVTH: NGUYỄN PHAN HOÀNG Trang iv THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GỊN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000 m3/ngày.đêm 3.1.3 Phương pháp sinh học 17 3.1.3.1 Hồ sinh học hiếu khí 17 3.1.3.2 Phương pháp bùn hoạt tính 17 3.1.3.3 Phương pháp xử lý kị khí 18 3.2 Các cơng trình áp dụng 20 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT, TÍNH TỐN PHƯƠNG ÁN 23 4.1 Cơ sở lựa chọn phương án 23 4.1.1 Mức độ cần xử lí 23 4.1.2 Nước thải đầu vào hệ thống 23 4.1.3 Khả tài nhà máy 24 4.1.4 Diện tích xây dựng khu xử lý 24 4.2 Đề xuất phương án xử lý 24 4.2.1 Phương án 25 4.2.2 Phương án 36 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Kiến nghị: 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 Phục lục tính tốn - A PHẦN THIẾT KẾ - B TÍNH TỐN KINH TẾ - 51 - SVTH: NGUYỄN PHAN HOÀNG Trang v THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GỊN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000 m3/ngày.đêm PHỤ LỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Nhà máy bia Sài Gòn – Bình Dương Hình 2.2: Malt Hình 2.3: Gạo .8 Hình 2.4: Hoa houblon .9 Hình 2.5: Men bia .9 Sơ đồ 2: Dây chuyền sản xuất 10 Hình 3.2.1: Quy trình XLNT nhà máy bia Will Brau GmbH 20 Hình 3.2.2: Quy trình XLNT nhà máy bia Bavane Lieshout, Hà Lan 20 Hình 3.2.3: Quy trình xử lý nước thải công ty Bia Huế 21 Hình 3.2.4: Quy trình xử lý nước thải cơng ty Bia Việt Nam_ Quận 12 .22 Hình 4.2.1: Sơ đồ công nghệ phương án .25 Hình 4.2.2: Sơ đồ cơng nghệ phương án .36 PHỤ LỤC BẢNG Bảng 2.1.Chất lượng nước thải theo QCVN 40/2011-BTNMT, cột A 13 Bảng 4.1 : QCVN 40 : 2011 BTNMT – cột A 23 Bảng 4.2 : Tính chất nước thải đầu vào 23 Bảng 4.3: Hiệu suất ước tính cơng trình 28 Bảng 4.4 : Thông số thiết kế hệ thống xử lý 30 Bảng 4.5: Hiệu suất cơng trình .40 Bảng 4.6 : Thông số thiết kế hệ thống xử lý 42 Bảng 4.7 : So sánh bể SBR AEROTANK 47 SVTH: NGUYỄN PHAN HOÀNG Trang vi THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GỊN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000 m3/ngày.đêm Thơng số lựa chọn máy ép bùn băng tải: Thời gian hoạt động: t = 4(h/ngày) Lưu lượng bơm: Qb = 9,575 (m3/h) Vậy ta chọn máy ép bùn băng tải với thông số sau: Model: TDR - 1000, Q = 9,6 (m3/h), N = 0,57(KW) Số lượng băng tải: băng Chiều rộng băng tải: 1200mm Nồng độ bùn đầu vào: SS = 1,5% - 2,5% Điện áp: 3pha/ 380V/ 50hz Kích thước: L*B*H = 2200mm*1550mm*2420mm Hãng sản xuất: Yuanchang - Taiwan Dung dịch Polymer Cation Lượng bùn: 38,3 m3/ngày Thời gian vận hành: 4h/ngày Lượng bùn giờ: 9,575 m3/h Giả sử hàm lượng bùn hoạt tính sau lắng bể chứa bùn C = 50kg/m3, lượng cặn đưa đến máy: M = C*Qb = 50*9,575 = 478,75 (kg/h) Liều lượng Polymer kg/1000kg bùn Lượng Polymer sử dụng: 478,75 *  2,4(kg / h) 1000 Hàm lượng Polymer sử dụng: 2% (20 kg/m3) Lượng Polymer dung dịch sử dụng: 2,4/20 = 0,12 (m3/h) = 120 (l/h) Chọn bồn chứa tích: V = 500 lít Chọn bơm định lượng hiệu OBL - serie MB - ITALY Model: MB, Q = 9,575 (l/h) Motor: 0,2Kw, 3Pha 380V, 1Pha 220V, IP55 2.8 Bể chưa nước Chức năng: chứa nước thải sau qua bể SBR, chứa nước trước nước tự chảy qua bể khử trùng Tính tốn SVTH: NGUYỄN PHAN HỒNG Trang ‐ 49 ‐ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GỊN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000 m3/ngày.đêm Lưu lượng nước vào bể: Qvào = 312,5 m3/h Lưu lượng nước : Qra = 208,3 m3/ h lượng nước bể sau (Qvào –Qra) x = 416,8 m3  vậy, thiết kế bể chứa tích nước lưu bể V = 500 m3, Chọn bể hình vng, chiều dài a = 10m, chiều cao H = 5m Chọn chiều cao bảo vệ h1 = 0,5 m Vậy bể có kích thước xây dựng a x H = 10m x 5,5m 2.9 Bể khử trùng: tính tốn giống phương án SVTH: NGUYỄN PHAN HOÀNG Trang ‐ 50 ‐ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000 m3/ngày.đêm B TÍNH TỐN KINH TẾ Phương án 1.1 Chi phí đầu tư 1.1.1 Xây dựng Khối Hạng mục cơng trình Vật liệu Kích thước lượng đặc (m3) Đơn giá Thành tiền x 1.000 x 1.000 (VND) (VND) SCR BTCT 2,5 x 0,5 x 0,5 2,5 6.500 16.250 Ngăn tiếp nhận BTCT 10 x x 66,72 6.500 433.680 Bể cân BTCT 25 x 20 x 377,98 6.500 2.456.870 Bể UASB BTCT 30 x 20 x 10 2200 6.500 14.300.000 Bể Anoxic BTCT x x 5,5 142,5 6.500 926.250 Bể Aerotank BTCT 21 x 21 x 5,5 145689 6.500 9.469.785 Bể lắng sinh học BTCT 17 x 13,5 24,23 6.500 157.495 Bể chứa bùn BTCT 7x6x5 74,54 6.500 484.510 Ngăn tiếp xúc BTCT 10,85 x 8x 1,5 30,44 6.500 197.860 Nhà bảo vệ BTCT 5x4x4 9.2 6.500 59.800 Nhà điều hành BTCT 6x6x4 11 6.500 71.500 Nhà chứa thiết bị BTCT 8x4x4 13.7 6.500 89.050 tổng cộng 29844750 Vậy, tổng kinh phí xây dựng T1=29.844.750.000 vnđ SVTH: NGUYỄN PHAN HOÀNG Trang ‐ 51 ‐ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GỊN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000 m3/ngày.đêm 1.1.2 Thiết bị ST T Hạng mục cơng trình Ký hiệu Đặc tính Đơ n vị Số lượn Đơn giá g Thành tiền (VND) SCR + mương dẫn Lưới chắn rác Bộ 20.000.000 20.000.000 Bộ 75.000.000 225.000.000 Bộ 30.000.000 30.000.000 Bộ 10.000.000 20.000.000 Cái 15.000.000 60.000.000 Ngăn tiếp nhận - Model: KRS2 150 Q = (300325) m3/h, H = (8 -15) mH2O, Bơm nhúng chìm P1, P2 Điện áp pha 380V, pha 220V, KW Hãng sản xuất: TSURUMI - Nhật Bản Motor cần trục Đặc tính: 10A, Phao điều khiển 220V Vật liệu: PVC Thương hiệu: Italy Bể cân Cánh Model: AFD khuấy 270/350 SVTH: NGUYỄN PHAN HOÀNG Trang ‐ 52 ‐ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GỊN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000 m3/ngày.đêm Chất liệu màng: EPDM Model: KTZ 43.7; Q = 315 Bơm nhúng chìm m3/h; H = 10m; P3, N = 12,17 KW P4 Hãng sản xuất: Bộ 40.000.000 80.000.000 Bộ 1.800.000 1.800.000 Bộ 10.000.000 20.000.000 Bộ 35.000.000 35.000.000 Bộ 1.800.000 1.800.000 Cái 15.000.000 45.000.000 TSURUMI Nhật Bản Điện cực đo pH Model:HI 1230B Đặc tính: 10A, Phao điều khiển 220V Vật liệu: PVC Thương hiệu: Italy Bể UASB Vật liệu: Máng Alucomat cưa Thương hiệu: Việt Nam Điện cực đo pH Model:HI 1230B Bể Anoxic Model: AFD - cánh 270/350 khuấy Chất liệu màng: EPDM SVTH: NGUYỄN PHAN HOÀNG Trang ‐ 53 ‐ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GỊN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000 m3/ngày.đêm Bể Aerotank Golden Tech Máy thổi GT100, khí Q = 20m3/phút; 47.500.000 95.000.000 Bộ 1.800.000 1.800.000 261 250.000 65.250.000 Bộ 50.000.000 50.000.000 Cái 50.000.000 100.000.000 Cái 5.000.000 15.000.000 500.000 1.000.000 N = 10kw Điện cực đo pH Model:HI 1230B FlexAir Đĩa phân phối khí Threaded Disc ADF350 ; Qmax =15,8m3/phút; D = 350mm Bể lắng sinh học Cánh khuấy Bơm bùn Bể chứa bùn OBL - serie MB ITALY Model: MB, Q = Bơm định 9,575 (l/h) lượng Motor: 0,2Kw, 3Pha 380V, 1Pha 220V, IP55 Bồn chứa V = 600 lít SVTH: NGUYỄN PHAN HỒNG Trang ‐ 54 ‐ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GỊN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000 m3/ngày.đêm Phòng thí nghiệm Máy đo pH, to, model: pH211 43.500.000 43.500.000 Model:HI 1230B Cái 20.000.000 20.000.000 Cái 13.500.000 13.500.000 DO Máy đo COD Bộ dụng cụ phá mẫu Model: HI 839800 Tổng tiền chi cho thiết bị T2 = 943.650.000 vnđ 1.2 Chi phí hóa chất : STT Hóa chất Khối lượng (kg/ngày) Đơn giá (nghìn VNĐ/kg) Thành tiền (nghìn VNĐ) NaOH 1,36 15 20,4 Clo 4,5 18 polymer 50 80 4000 H2SO4 (10%) 15 15 Cộng (T3) 4.053.4 Tổng chi phí hóa chất: 4.053.400 vnđ/ngày SVTH: NGUYỄN PHAN HOÀNG Trang ‐ 55 ‐ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000 m3/ngày.đêm 1.3 Chi phí điện : Công Tên thiết bị suất (kW/h) Bơm nước thải Bơm bùn thải (lắng sinh học) Bơm định lượng hố chất Máy thổi khí Thời Điện Số gian lượng hoạt tiêu thụ động (h) (kW) Thành Đơn giá tiền (nghìn VNĐ/kW) (nghìn VNĐ) 12,17 243,4 1217 108 540 0,2 2 10 10 240 1200 Tổng (T4) 2967 Chi phí điện T4 =2.967.000 vnđ/ngày 1.4 Chi phí vận hành : Mức lương Cơng việc Số lượng (người) (nghìn VNĐ/tháng) Tồng chi phí nhân cơng Kiểm tra vận hành hệ thống 4.000 16000 Nhân viên ép bùn 2.500 5000 Cộng (T5) 21.000 Chi phí trả cho cơng nhân, T5 = 21.000.000 vnđ/tháng SVTH: NGUYỄN PHAN HOÀNG Trang ‐ 56 ‐ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000 m3/ngày.đêm Chi phí xây dựng hệ thống (T1): 29.844.750.000 VND Chi phí thiết bị (T2) : 943.650.000VND Chi phí lập quản lý dự án A = 5%(T1 + T2) = 5% x (29.844.750.000+ 943.650.000) = 1.539.420.000VND Chi phí nhân cơng xây dựng dự án B = 10%(T1 + T2) = 10% x(29.844.750.000 + 943.650.000) = 3.078.840.000VND Tổng chi phí đầu tư hệ thống : A+B+T1+T2 = 1.539.420.000 + 3.078.840.000 + 29.844.750.000 + 943.650.000 = 35.406.660.000 (VND) Tính tốn khấu hao cho 1m3 nước thải (chi phí xây dựng khấu hao 20 năm, chi phí thiết bị khấu hao 10 năm) Tkh = 29.844.750.000  1.539.420.000  3.078.840.000 943.650.000  20  365  5000 10  365  5000 = 1100 (VND/m3 nước thải) Chi phí vận hành : Chi phí hóa chất : (T3) = 4.053.400(VND/ngày) = 820,68 (VND/m3 nước thải) Chi phí điện năng: (T4) = 3.507.000 (VND/ngày) = 701,4(VND/m3 nước thải) Chi phí nhân công: (T5) = 21.000.000(VND/tháng) = 140 (VND/m3 nước thải) Chi phí xử lý cho 1m3 nước thải Vậy chi phí xử lý cho m3 nước thải T = Tkh + T3 +T4 + T5 =1100 +820,68 + 701,4 +140 = 2900 (VND/m3 nước thải) SVTH: NGUYỄN PHAN HOÀNG Trang ‐ 57 ‐ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GỊN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000 m3/ngày.đêm Phương án 2.1 Chi phí đầu tư 2.1.1 Xây dựng Đơn giá Hạng mục cơng Thành tiền Kích thước Khối lượng x 1.000 x 1.000 trình Vật liệu (m) đặc (m3) (VND) (VND) SCR BTCT 2,5 x 0,5 x 0,5 2,5 6.500 16.250 Ngăn tiếp nhận BTCT 10 x x 66,72 6.500 433.680 Bể cân BTCT 25 x 20 x 377,98 6.500 2.456.870 Bể UASB BTCT 30 x 20 x 10 2200 6.500 14.300.000 Bồn trộn hóa chất thép 1,15 x 10 m2 16,4 164 Bể SBR BTCT 21 x 21 x 5,5 1680 6.500 10.920.000 Bể chứa nước BTCT 10 x 10 x 5,5 113,8 6.500 737.750 Bể chứa bùn BTCT 7x6x5 74,54 6.500 484.510 Ngăn tiếp xúc BTCT 10,85 x 8x 1,5 30,44 6.500 197.860 Nhà bảo vệ BTCT 5x4x4 9,2 6.500 59.800 Nhà điều hành BTCT 6x6x4 11 6.500 71.500 Nhà chứa thiết bị BTCT 8x4x4 13,7 6.500 89.050 tổng cộng 28.767.270 Vậy, tổng kinh phí xây dựng T1=28.767.270.000 vnđ SVTH: NGUYỄN PHAN HOÀNG Trang ‐ 58 ‐ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GỊN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000 m3/ngày.đêm 2.1.2 Thiết bị STT Hạng mục Ký công trình hiệu Đơn Số Đặc tính vị lượng Đơn giá Thành tiền (VND) SCR + mương dẫn Lưới chắn Bộ rác 20.000.000 20.000.000 Ngăn tiếp nhận - Model: KRS2 150 Q = (300325) m3/h, H = (8 -15) mH2O, Bơm nhúng chìm P1, P2 Điện áp pha 380V, pha Bộ 75.000.000 225.000.000 Bộ 30.000.000 30.000.000 Bộ 10.000.000 20.000.000 Cái 15.000.000 45.000.000 220V, KW Hãng sản xuất: TSURUMI - Nhật Bản Motor cần trục Đặc tính: 10A, Phao điều khiển 220V Vật liệu: PVC Thương hiệu: Italy Bể cân Cánh khuấy Model: AFD 270/350 Chất liệu màng: SVTH: NGUYỄN PHAN HOÀNG Trang ‐ 59 ‐ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GỊN – BÌNH DƯƠNG CÔNG SUẤT 5000 m3/ngày.đêm EPDM Model: KTZ 43.7; Q = 315 Bơm nhúng chìm m3/h; H = 10m; P3, N = 12,17 KW P4 Hãng sản xuất: Bộ 40.000.000 80.000.000 Bộ 1.800.000 1.800.000 Bộ 10.000.000 20.000.000 TSURUMI Nhật Bản Điện cực đo pH Model:HI 1230B Đặc tính: 10A, Phao điều khiển 220V Vật liệu: PVC Thương hiệu: Italy Bể UASB Vật liệu: Máng Alucomat cưa Thương hiệu: Bộ 35.000.000 35.000.000 Bộ 1.800.000 1.800.000 47.500.000 95.000.000 Bộ 1.800.000 1.800.000 Việt Nam Điện cực đo pH Model:HI 1230B Bể SBR Golden Tech Máy thổi GT100, khí Q = 20m3/phút; N = 10kw Điện cực Model:HI 1230B SVTH: NGUYỄN PHAN HOÀNG Trang ‐ 60 ‐ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GỊN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000 m3/ngày.đêm đo pH FlexAir Đĩa phân phối khí Threaded Disc ADF350 ; Qmax 360 250.000 90.000.000 =15,8m3/phút; D = 350mm Bể chứa bùn OBL - serie MB ITALY Model: MB, Q = Bơm định 9,575 (l/h) lượng Motor: 0,2Kw, Cái 5.000.000 15.000.000 V = 600 lít 500.000 500.000 model: pH211 43.500.000 43.500.000 Model:HI 1230B Cái 20.000.000 20.000.000 Cái 13.500.000 13.500.000 3Pha 380V, 1Pha 220V, IP55 Bồn chứa Phòng thí nghiệm Máy đo pH, to, DO Máy đo COD Bộ dụng cụ phá mẫu Model: HI 839800 Tổng tiền chi cho thiết bị T2 = 757.900.000 vnđ SVTH: NGUYỄN PHAN HOÀNG Trang ‐ 61 ‐ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000 m3/ngày.đêm 2.2 Chi phí hóa chất : STT Khối lượng Hóa chất (kg/ngày) Đơn giá (nghìn VNĐ/kg) Thành tiền (nghìn VNĐ) NaOH 1,36 15 20,4 Clo 4,5 18 polymer 60 80 5400 H2SO4 (10%) 15 15 Cộng (T3) 5813.4 Tổng chi phí hóa chất: 5.813.400 vnđ/ngày 2.3 Chi phí điện : Công Tên thiết bị suất (kW/h) Bơm nước thải Bơm bùn thải (lắng sinh học) Bơm định lượng hố chất Máy thổi khí Thời Điện Số gian lượng hoạt tiêu thụ động (h) (kW) Thành Đơn giá tiền (nghìn VNĐ/kW) (nghìn VNĐ) 12,17 243,4 1217 108 540 0,2 2 10 10 240 1200 Tổng (T4) 2967 Chi phí điện T4 =2.967.000 vnđ/ngày SVTH: NGUYỄN PHAN HOÀNG Trang ‐ 62 ‐ THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000 m3/ngày.đêm 2.4 Chi phí vận hành : Mức lương Công việc Số lượng (người) (nghìn VNĐ/tháng) Tồng chi phí nhân cơng Kiểm tra vận hành hệ thống 4.000 16000 Nhân viên ép bùn 2.500 5000 Cộng (T5) 21.000 Chi phí vận hành T5 = 21.000.000 vnđ/ngày Chi phí trả cho cơng nhân, T5 = 21.000.000 vnđ/tháng Chi phí xây dựng hệ thống (T1): 28.767.270.000 VND Chi phí thiết bị (T2) : 757.900.000VND Chi phí lập quản lý dự án A = 5%(T1 + T2) = 5% x (28.029.520.000 + 757.900.000) = 1.439.371.000VND Chi phí nhân cơng xây dựng dự án B = 10%(T1 + T2) = 10% x(28.029.520.000 + 757.900.000) = 2.878.742.000VND Tổng chi phí đầu tư hệ thống : A+B+T1+T2 =28.029.520.000 + 757.900.000 + 1.439.371.000 + 2.878.742.000 = 33.105.533.000 (VND) Tính tốn khấu hao cho 1m3 nước thải (chi phí xây dựng khấu hao 20 năm, chi phí thiết bị khấu hao 10 năm) Tkh = 28.029.520.000  1.439.371.000  2.878.742.000 757.900.000  20  365  5000 10  365  5000 = 930(VND/m3 nước thải) Chi phí vận hành : Chi phí hóa chất : (T3) = 5.813.400(VND/ngày) = 1200,68 (VND/m3 nước thải) Chi phí điện năng: (T4) = 2.967.000 (VND/ngày) = 593,4 (VND/m3 nước thải) Chi phí nhân cơng: (T5) = 21.000.000(VND/tháng) = 140 (VND/m3 nước thải) Chi phí xử lý cho 1m3 nước thải Vậy chi phí xử lý cho m3 nước thải T = Tkh + T3 +T4 + T5 =930 +1200,68 + 593,4 +140 = 2780 (VND/m3 nước thải) SVTH: NGUYỄN PHAN HOÀNG Trang ‐ 63 ‐ ... Một lần xin chân thành cảm ơn! Tp.HCM, ngày tháng 06 năm 2013 Sinh viên thực NGUYỄN PHAN HOÀNG SVTH: NGUYỄN PHAN HOÀNG Trang i THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GỊN – BÌNH... SVTH: NGUYỄN PHAN HOÀNG Trang THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000 m3/ngày.đêm - Malt Hình 2.2: Malt - Gạo Hình 2.3: Gạo SVTH: NGUYỄN PHAN HỒNG Trang... THẢI SẢN XUẤT BIA CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – BÌNH DƯƠNG CƠNG SUẤT 5000M3/NGÀY ĐÊM” Tác giả NGUYỄN PHAN HỒNG Khóa luận trình bày để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG GVHD : Th.S NGUYỄN
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BIA CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – BÌNH DƯƠNG CÔNG SUẤT 5000M3 NGÀY ĐÊM , THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BIA CHO NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN – BÌNH DƯƠNG CÔNG SUẤT 5000M3 NGÀY ĐÊM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn