XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KHÁNH

237 9 0
  • Loading ...
1/237 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:13

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÍ CƠNG NGHIỆP ĐĂNG KHÁNH Tác giả NGUYỄN ĐẠI PHONG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn Ths VŨ THỊ HỒNG THỦY Tháng 06 năm 2013       BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN ************ ***** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Họ tên SV: NGUYỄN ĐẠI PHONG Mã số SV: 09149147 Khoá học : 2009- 2013 Lớp : DH09QM Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý an toàn & sức khoẻ nghề nghiệp theo OHSAS 18001:2007 DNTN Khí cơng nghiệp Đăng Khánh Nội dung KLTN: SV phải thực yêu cầu sau đây:  Tổng quan tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tình hình áp dụng Việt Nam giới  Tổng quan vấn đề an toàn & sức khoẻ nghề nghiệp DNTN Khí cơng nghiệp Đăng Khánh  Thiết lập hệ thống quản lý an toàn & sức khoẻ nghề nghiệp theo OHSAS 18000 cho DNTN Khí cơng nghiệp Đăng Khánh  Các kiến nghị cần thực để nâng cao tính khả thi trình xây dựng áp dụng OHSAS 18000 Thời gian thực hiện: Bắt đầu : tháng 02/2013 Kết thúc: tháng 06/2013 Họ tên GVHD: ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng ………năm 2013 Ngày 05 tháng 01 năm2013 Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo viên hướng dẫn       LỜI CẢM ƠN Trong suốt bốn năm giảng đường Đại học chuỗi ngày dài gắn kết bên bạn bè Thầy Cô Sống tự lập, trưởng thành nhờ bạn bè, tiếp nhận nguồn tri thức quý báu từ Thầy Cô; học tập làm việc Khoa Môi trường Tài nguyên - Trường Đại học Nông Lâm TP HCM niềm hạnh phúc lớn ngưỡng cửa lập nghiệp Với lòng trân trọng biết ơn sâu kính tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Bậc sinh thành tạo điều kiện thuận lợi nhất, chỗ dựa tinh thần vững cho Quý Thầy Cô Khoa Môi trường Tài nguyên - Trường Đai học Nông Lâm TP.HCM, Ân sư truyền đạt nguồn tri thức q giá suốt khóa học Cơ Vũ Thị Hồng Thủy, người song hành tôi, hỗ trợ giúp đỡ kiến thức lẫn kinh nghiệm để tơi hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Ban lãnh đạo Doanh Nghiệp Tư Nhân Khí Cơng Nghiệp Đăng Khánh tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian thực tập Anh Huỳnh Thanh Long người hướng dẫn cách tận tình cung cấp tài liệu bổ ích, cần thiết cho Khóa luận tốt nghiệp Tập thể lớp DH09QM, người bạn sát cánh hoc tập Chân thành cám ơn tất người TP.HCM, Ngày 01 tháng 06 năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Đại Phong Trang i   TÓM TẮT Đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 áp dụng Doanh Nghiệp Tư Nhân Khí Cơng Nghiệp Đăng khánh” bao gồm nội dung sau: Chương 1: Mở đầu Giới thiệu tính cấp thiết lựa chọn đề tài, mục tiêu hướng đến, giới hạn phạm vi nghiên cứu phương pháp phục vụ cho việc thực đề tài Phương pháp nghiên cứu sử dụng đề tài: phương pháp nghiên cứu thực tế, phương pháp phân tích xử lý số liệu, phương pháp thống kê cho điểm, phương pháp vấn tham khảo ý kiến chuyên gia Chương 2: Tổng quan Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 + Giới thiệu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 + Lợi ích khó khăn áp dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 + Tình hình áp dụng OHSAS 18001:2007 Việt Nam Chương 3: Tổng quan doanh nghiệp tư nhân khí cơng nghiệp Đăng Khánh + Giới thiệu chung doanh nghiệp + Quy trình cơng nghệ sản xuất doanh nghiệp + Điều kiện môi trường doanh nghiệp + Hiện trạng quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp doanh nghiệp Chương 4: xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 áp dụng DNTN khí công nghiệp Đăng Khánh Trên sở đánh giá trạng quản lý ATVSKNN doanh nghiệp, thực tế sản xuất điều kiện doanh nghiệp đề tài xây dựng hệ thống quản lý OH&S theo OHSAS 18001:2007 theo bước sau: + Xác định phạm vi áp dụng thành lập ban quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp doanh nghiệp + Xây dựng sách OH&S + Nêu lên bước xây dựng hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp cho doanh nghiệp  Trang ii   + Xây dựng hệ thống văn tài liệu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 nhằm phục vụ cho việc kiểm soát, giảm thiểu ngăn ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp doanh nghiệp Trong số 61 hoạt động/quá trình 14 khu vực Doanh nghiệp, đề tài nhận diện 173 mối nguy thuộc nhóm mối nguy Trong có 83 mối nguy nguy hiểm cần ngăn chặn vòng 06 tháng cuối năm 2013, 58 mối nguy nguy hiểm cần ngăn chặn 06 tháng đầu năm 2014 32 mối nguy rủi ro chấp nhận Chương 5: Kết luận kiến nghị Trình bày nhận xét chung đề xuất số ý kiến nhằm để xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Doanh nghiệp  Trang iii   MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC HÌNH ix Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1.3 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1.4 GIỚ HẠN PHẠM VI ĐỀ TÀI 1.4.1 Giới hạn đề tài .2 1.4.2 Phạm vi đề tài 1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN OHSAS 18000 .7 2.2 CẤU TRÚC HỆ THỐNG OHSAS 18001:2007 2.3 CÁC YÊU CẦU CỦA OHSAS 18001:2007 2.4 CÁC THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA LIÊN QUAN ĐẾN OHSAS 18001:2007 (Theo TCVN ISO 9000:2007 OHSAS 18001:2007) 10 2.5 LỢI ÍCH TỪ VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 .10 2.5.1 Về mặt thị trường 10 2.5.2 Về mặt kinh tế .10 2.5.3 Quản lý rủi ro 10 2.6 NHỮNG KHÓ KHĂN KHI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 10 2.7 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 TẠI VIỆT NAM 11 Chương TỔNG QUAN VỀ DNTN KHÍ CƠNG NGHIỆP ĐĂNG KHÁNH 12 3.1 GIỚI THIỆU VỀ DNTN KHÍ CƠNG NGHIỆP ĐĂNG KHÁNH .12 3.1.1 Thông tin chung 12 3.1.2 Vị trí địa lý 12 3.1.3 Lịch sử hình thành phát triển 12  Trang iv   3.1.4 Cơ cấu tổ chức bố chí nhân 13 3.1.5 Lĩnh vực sản xuất thị trường tiêu thụ doanh nghiệp 13 3.1.6 Quy mô sản xuất 13 3.2 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TẠI DOANH NGHIỆP 13 3.2.1 Nhu cầu sử dụng lao động 13 3.2.2 Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, nhiên liệu, điện, nước máy móc trang thiết bị 14 3.2.2.1 Nhu cầu sử dụng nguyên vật liêu, điện nước .14 3.2.2.2 Nhu cầu sử dụng máy móc trang thiết bị phục vụ sản xuất 14 3.2.3 Quy trình sản xuất .15 3.2.3.1 Quy trình kiểm định chai chứa khí 15 3.2.3.2 Quy trình chiết nạp CO2 15 3.2.3.3 Quy trình chiết nạp Oxy, Nitơ, Argon .15 3.2.3.4 Quy trình nạp khí hóa lỏng vào bồn chứa lỏng di động 15 3.3 HIỆN TRẠNG AT & SKNN TẠI DOANH NGHIỆP .15 3.3.1 Tình hình an tồn lao động năm qua 15 3.3.2 Các hoạt động ATVSLĐ doanh nghiệp 15 3.3.3 Cơng tác phòng chống cháy nổ 17 3.3.3.1 Công tác PCCC 17 3.3.3.2 An toàn điện chống sét 18 3.3.4 Đánh giá khả áp dụng OHSAS vào doanh nghiệp .18  Chương XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 CHO DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÍ CƠNG NGHIỆP ĐĂNG KHÁNH .20  4.1.  PHẠM VI CỦA HỆ THỐNG VÀ THÀNH LẬP OHSAS 20  4.1.1.  Phạm vi hệ thống OHSAS .20  4.1.2.  Thành lập ban OHSAS 20  4.2.  CHÍNH SÁCH OH&S VÀ PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH TRONG DOANH NGHIỆP .21  4.2.1.  Xây dựng sách OH&S 21  4.2.2.  Cơng tác phổ biến sách OH&S 23  4.3.  NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO .23  4.3.1.  Mục đích .23   Trang v   4.3.2.  Nội dung thực .24  4.3.3.  Tài liệu tham chiếu .32  4.4.  KIỂM SOÁT ĐIỀU HÀNH 34  4.4.1.  Yêu cầu chung 34  4.4.2.  Nội dung thực .34  4.4.3.  Tài liệu tham chiếu .37  4.5.  YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ YÊU CẦU KHÁC 37  4.5.1.  Yêu cầu chung 37  4.5.2.  Nội dung thực .37  4.5.3.  Tài liệu tham chiếu .38  4.6.  CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH .38  4.6.1.  Yêu cầu chung 38  4.6.2.  Nội dung thực .38  4.7.  NGUỒN LỰC, VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN 43  4.7.1.  Yêu cầu chung 43  4.7.2.  Nội dung thực .43  4.8.  NĂNG LỰC, ĐÀO TẠO VÀ NHẬN THỨC .44  4.8.1.  Yêu cầu chung 44  4.8.2.  Nội dung thực .44  4.8.3.  Tài liệu tham chiếu .45  4.9.  TRAO ĐỔI THÔNG TIN, THAM GIA VÀ THAM VẤN 45  4.9.1.  Yêu cầu chung 45  4.9.2.  Nội dung thực .45  4.9.3.  Tài liệu tham chiếu .46  4.10.  HỆ THỐNG TÀI LIỆU .46  4.10.1.  Yêu cầu chung 46  4.10.2.  Nội dung thực .46  4.10.3.  Tài liệu tham chiếu .47  4.11.  CHUẨN BỊ VÀ ỨNG PHĨ VỚI TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP 47  4.11.1.  Yêu cầu chung 47  4.11.2.  Nội dung thực .47   Trang vi   4.11.3.  Tài liệu tham chiếu .48  4.12.  GIÁM SÁT VÀ ĐO LƯỜNG VIỆC THỰC HIỆN 48  4.12.1.  Yêu cầu chung 48  4.12.2.  Nội dung thực .48  4.12.3.  Tài liệu tham chiếu .49  4.13.  ĐIỀU TRA SỰ CỐ 49  4.13.1.  Yêu cầu chung 50  4.13.2.  Nội dung thực .50  4.13.3.  Tài liệu tham chiếu .50  4.14.  SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC – PHÒNG NGỪA .50  4.14.1.  Yêu cầu chung 50  4.14.2.  Nội dung thực .51  4.14.3.  Tài liệu tham chiếu .51  4.15.  KIỂM SOÁT HỒ SƠ 51  4.15.1.  Yêu cầu chung 51  4.15.2.  Nội dung thực .51  4.15.3.  Tài liệu tham chiếu .52  4.16.  ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 52  4.16.1.  Yêu cầu chung 52  4.16.2.  Nội dung thực .53  4.16.3.  Tài liệu tham chiếu .54  4.17.  XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 54  4.17.1.  Yêu cầu chung 54  4.17.2.  Nội dung thực .54  4.17.3.  Tài liệu tham chiếu .55  Chương KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 56  5.1.  KẾT LUẬN 56  5.2.  KIẾN NGHỊ 57  TÀI LIỆU THAM KHẢO 58  PHỤ LỤC .59  Trang vii   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATVSLĐ An toàn vệ sinh lao động ATLĐ An toàn lao động AT&SKNN An toàn sức khỏe nghề nghiệp BHLĐ Bảo hộ lao động BNN Bệnh nghề nghiệp BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh xã hội BYT Bộ Y tế BTNMT Bộ tài nguyên môi trường BM Biểu mẫu CB-CNV Cán công nhân viên ĐDLĐ Đại diện lãnh đạo HDCV Hướng dẫn công việc NLĐ Người lao động OH&S An toàn sức khỏe nghề nghiệp PCCC Phòng cháy chữa cháy QCVN Quy chuẩn Việt Nam QLCTNH Quản lý chất thải nguy hại TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TNLĐ Tai nạn lao động TCVS Tiêu chuẩn vệ sinh TNLĐ Tai nạn lao động TT Thủ tục TTKC Tình trạng khẩn cấp UPTTKC Ứng phó tình trạng khẩn cấp DNTN Doanh nghiệp tư nhân    Trang viii THỦ TỤC DNTN SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, Khí cơngNghiệp Đăng Khánh HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ PHỊNG NGỪA Mã hiệu: TT - 10 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày:……Trang:…/…   STT Hồ sơ Sổ theo dõi hành động khắc phục phòng ngừa Đề xuất kiểm tra hành động phòng ngừa Bộ phận lưu giữ Thời gian lưu ĐDLĐ, Ban OH&S Trưởng 03 năm phòng ban có liên quan PHỤ LỤC 7.1 Biễu mẫu BM-10-01 SỔ THEO DÕI HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA Ngày Báo cáo Ngày Đơn vị Người hoàn Kết Ghi số phát thực kiểm tra thành 7.2 Biễu mẫu BM-10-02 PHIẾU ĐỀ XUẤT HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Bộ phận cần phòng ngừa: Tài liệu liên quan: Những sở liệu: Nội dung đề xuất phòng ngừa: Người chịu trách nhiệm hành động phòng ngừa: Ngày hoàn thành: Phê duyệt Người đề xuất Trưởng phận cần phòng ngừa KIỂM TRA HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Nội dung: Kết quả, đề xuất: TP Biên Hòa, ngày…… tháng…… năm……… Người kiểm tra Đơn vị kiểm tra SVTH: Nguyễn Đại Phong Trang 152 DNTN Khí cơngNghiệp Đăng Khánh THỦ TỤC KIỂM SỐT HỒ SƠ Mã hiệu: TT - 11 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày:……Trang:…/…   MỤC ĐÍCH Quy định phương pháp cho việc kiểm soát hồ sơ thuộc hệ thống quản lý OH&S, đảm bảo phù hợp với yêu cầu hệ thống chứng tỏ kết đạt PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho tất hồ sơ liên quan đến OH&S Doanh nghiệp ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT - ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo - OH&S: An toàn sức khỏe nghề nghiệp NỘI DUNG 4.1 Thu thập, phân loại Nhân viên có trách nhiệm thu thập phân loại hồ sơ ghi chép lại tồn q trình thực cơng việc từ bắt đầu kết thúc công việc Khi cần sửa chữa nội dung hồ sơ, khơng dùng bút xóa trắng viết đè lên bôi đen lên nội dung cần sửa mà phải gạch ngang đường, bổ sung nội dung sửa ký tên bên cạnh 4.2 Sắp xếp, chỉnh lý Khi công việc kết thúc, hồ sơ phải xếp theo trình tự thực hiện, lập danh mục văn có hồ sơ theo quy định Khi cần thiết, thực chỉnh lý hồ sơ : bổ sung văn cần có, loại bỏ văn trùng lắp không liên quan 4.3 Bảo quản, lưu giữ Sau hoàn tất việc xếp chỉnh lý, hồ sơ OH&S lưu giữ theo quy định thủ tục hướng dẫn liên quan bảo quản tệp file hay đĩa vi tính mơi trường khơ ráo, thuận tiện cho việc truy cập Thời gian lưu giữ loại hồ sơ qui định biểu mẫu Danh mục loại hồ sơ kiểm soát (BM-11-01) 4.4 Sử dụng hồ sơ Chỉ có BGĐ, Thủ trưởng đơn vị phận liên quan, ĐDLĐ Trưởng ban OH&S tiếp cận sử dụng hồ sơ thời gian lưu giữ phải có Phiếu đề nghị sử dụng hồ sơ OH&S (BM-11-02) Việc mượn trả hồ sơ phải ghi chép lại Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ OH&S (BM-11-03) 4.5 Xử lý hồ sơ OH&S Mỗi năm lần, hồ sơ hết thời hạn lưu giữ (theo quy định thủ tục liên quan), người quản lý hồ sơ viết đề nghị xin xử lý hồ sơ theo Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng (BM-10-04) Đề nghị phải Phó Giám đốc phê duyệt (đối với hồ sơ ĐDLĐ duyệt chất lượng lưu giữ hồ sơ có thời hạn lưu giữ 02 năm) Phụ trách đơn vị phê duyệt (đối với hồ sơ lưu giữ đơn vị có thời hạn lưu giữ 02 năm trở xuống) Khi xử lý hồ sơ phải đồng thời có mặt: người quản lý hồ sơ, người đơn vị người Phụ trách đơn vị định nhân viên phòng TCHC SVTH: Nguyễn Đại Phong Trang 153 DNTN Khí cơngNghiệp Đăng Khánh THỦ TỤC KIỂM SỐT HỒ SƠ Mã hiệu: TT - 11 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày:……Trang:…/…   Sau kiểm tra, hồ sơ duyệt xử lý tiến hành xử lý tất thành viên có mặt thành viên tiến hành xử lý ký vào Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng (BM-11-04) Biên xử lý lập thành 03 bản: 01 người quản lý hồ sơ lưu lại, 01 dán vào tập đựng hồ sơ xử lý 01 phòng TCHC lưu giữ Phương pháp xử lý: lưu kho hồ sơ hết thời hạn lưu giữ sử dụng, kho phòng TCHC quản lý (để riêng hồ sơ xử lý năm) TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Sổ tay an toàn LƯU HỒ SƠ STT Hồ sơ Danh mục hồ sơ OH&S Phiếu đề nghị sử dụng hồ sơ OH&S Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ OH&S Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng Bộ phận lưu giữ Thời gian lưu 01 năm danh mục cập nhật 06 tháng Ban OH&S Trưởng phòng ban có liên quan Lưu giữ suốt trình sử dụng hồ sơ 01 năm xử lý hồ sơ phiên hồ sơ xử lý PHỤ LỤC 7.1 Biểu mẫu BM-11-01 DANH MỤC CÁC LOẠI HỒ SƠ ĐƯỢC KIỂM SOÁT STT Tên loại hồ sơ Thời gian lưu giữ Nơi cất giữ Người giữ 7.2 Biểu mẫu BM-11-02: Phiếu đề nghị sử dụng hồ sơ OH&S PHIỀU ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HỒ SƠ OH&S Họ tên : Bộ phận công tác : Tên hồ sơ OH&S mong muốn sử dụng : Mã số : Số lượng : (từ : đến : ) Đơn vị lưu hồ sơ : Hình thức sử dụng hồ sơ : Mượn Xem Cam đoan sử dụng hồ sơ sai nguyên tắc quy định Duyệt Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày trả hồ sơ : Nhận xét (nếu có) ký nhận người lưu giữ Đã nhận lại đủ hồ sơ cho mượn (Ký, ghi rõ họ tên) SVTH: Nguyễn Đại Phong Trang 154 DNTN Khí cơngNghiệp Đăng Khánh THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Mã hiệu: TT - 11 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày:……Trang:…/…   7.3 Biểu mẫu BM-11-03 SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG HỒ SƠ OH&S Đơn vị : Họ tên người quản lý hồ sơ : Họ Hình thức sử Loại Tên Đơn tên dụng Ngày hồ hồ vị Ký Ngày STT người hẹn sơ/tài sơ/mã công nhận trả sử trả Xem Mượn liệu số tác dụng 7.4 Biểu mẫu BM-11-04: BIÊN BẢN XỬ LÝ HỒ SƠ HẾT THỜI HẠN LƯU GIỮ SỬ DỤNG Đơn vị : Người lưu giữ : Hồ sơ hết thời hạn lưu giữ, sử dụng (ghi rõ tên hồ sơ – người thiếp lập – thời hạn lưu giữ sử dụng): Ngày ……tháng…… năm…… Duyệt Người đề nghị (Người duyệt ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày xử lý hồ sơ : Những người thực hiên ( ký ghi rõ họ tên) 1.Người lưu giữ 2.Người định 3.Nhân viên phòng TCHC SVTH: Nguyễn Đại Phong Trang 155 DNTN Khí cơngNghiệp Đăng Khánh THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT - 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày:……Trang:…/…   MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành đánh giá nội hệ thống quản lý OH&S nhằm xác định hiệu lực quy định thuộc phạm vi hệ thống quản lý OH&S, phát điểm không phù hợp, làm sở đề hành động khắc phục cải tiến PHẠM VI ÁP DỤNG Đánh giá nội bao gồm: đánh giá định kỳ, đánh giá đột xuất, đánh giá toàn diện đánh giá theo chủ đề định ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT - ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo - OH&S: An toàn sức khỏe nghề nghiệp NỘI DUNG 4.1 Quy định chung 4.1.1 Tần suất đánh giá ĐDLĐ lập kế hoạch đánh giá hàng năm cho tất điều khoản áp dụng theo tiêu chuẩn quy định khác (gọi tắt yếu tố hệ thống quản lý OH&S), tất thủ tục phải khảo sát, đánh giá nội năm lần Ngoài ra, trường hợp đột xuất (như nghi ngờ có khơng phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống quản lý OH&S) tổ chức đánh giá đột xuất 4.1.2 Đánh giá viên Đánh giá viên OH&S nội phải đào tạo phù hợp Danh sách đánh giá viên phải giám đốc phê duyệt 4.1.3 Phương pháp đánh giá Tùy thuộc phạm vi đánh giá hoạt động cụ thể phận đánh giá, sử dụng riêng biệt kết hợp loại hình đánh giá sau: - Xem xét hồ sơ, tài liệu; - Phỏng vấn; - Kiểm sốt trường 4.2 Tiến trình đánh giá SVTH: Nguyễn Đại Phong Trang 156 DNTN Khí côngNghiệp Đăng Khánh THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT - 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày:……Trang:…/…   Trách nhiệm Tiến trình Lập chương trình kiểm tốn nội ĐDLĐ Giám Biểu mẫu BM-12-01 đốc/Phó giám đốc ĐDLĐ Đồn đánh giá Xét duyệt Chấp nhận Thông báo triển khai thực đơn vị có liên quan Đánh giá trưởng Nhân viên phụ trách BM-12-02 BM-12-04 Tiến hành đánh giá BM-12-03; BM-12-04; Báo cáo đợt đánh giá BM-12-05; BM-12-06; Lưu hồ sơ 4.2.1 Lập chương trình Định kỳ đánh giá nội hàng năm tiến hành đợt đánh giá Mục tiêu đánh giá tập trung vào yếu tố hệ thống quản lý OH&S, song đặc biệt ý đến yếu tố/ q trình có ảnh hưởng đến hoạt động OH&S Ngồi ra, tiến hành đánh giá đột xuất nghi ngờ có khơng phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống quản lý OH&S Trên sở nói trên, ĐDLĐ xác định mục tiêu phạm vi đánh giá, chương trình đợt đánh giá (chỉ định thời gian phận đánh giá, đề nghị danh sách đánh giá viên thích hợp với trưởng đồn, (BM-12-02) Kế hoạch đề nghị Giám đốc xem xét phê chuẩn 4.2.2 Thông báo đánh giá Sau chương trình đánh giá, danh sách đánh giá viên, trưởng đoàn đánh giá phê chuẩn, ĐDLĐ lập thơng báo đánh giá trình Giám đốc phê duyệt gửi đến Đoàn đánh giá phận đuợc đánh giá 4.2.3 Chuẩn bị đánh giá  Đoàn đánh giá Căn mục tiêu phạm vi đợt đánh giá, trưởng đồn đánh giá lên chương trình đánh giá cụ thể theo biểu mẫu Để không làm ảnh hưởng đến hoạt động phận đánh giá, trưởng đoàn đánh giá cần thảo luận với trưởng phận việc cân đối thời gian đánh giá SVTH: Nguyễn Đại Phong Trang 157 DNTN Khí cơngNghiệp Đăng Khánh THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT - 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày:……Trang:…/…   Chương trình đánh giá phải gửi tới phận đánh giá ngày trước tiến hành đánh giá chánh thức Đoàn đánh giá tiến hành thảo luận, xác định phương pháp, phân công lịch cụ thể đánh giá cho đánh giá viên Lưu ý, đánh giá viên phận không nhân viên phận Xem xét lại tài liệu liên quan phận đánh giá Chuẩn bị danh mục kiểm tra đối chiếu cho phòng ban, phận đánh giá để tránh quên, bỏ sót đánh giá Mỗi đánh giá viên lập bảng câu hỏi cần thẩm định  Bộ phận đánh giá Chuẩn bị tài liệu xem xét hồ sơ liên quan đến chương trình đánh giá Bố trí nhân làm việc với đồn đánh giá theo thời gian định 4.2.4 Chuẩn bị đánh giá  Họp khai mạc Trước tiến hành đánh giá, đoàn đánh giá đại diện phận tiến hành họp khai mạc để xác định lại phạm vi phương pháp đánh giá  Đánh giá Các đánh giá viên tiến hành đánh giá theo chương trình, áp dụng danh mục kiểm tra đối chiếu bảng câu hỏi cần thẩm định để triển khai công việc Khi tiến hành đánh giá, đánh giá viên phải ghi chép vào Phiếu ghi chép đánh giá (BM-12-03) lưu ý chứng khách quan Khi phát có khơng phù hợp, đánh giá viên lập phiếu Báo cáo khơng phù hợp (BM-12-04), có xác nhận đại diện phận kiểm toám (Cần photocopy phiếu giao cho phận đánh giá)  Họp kết thúc Trước kết thúc đợt đánh giá, đồn/nhóm (Đồn chia thành nhóm đánh giá) cần họp với người có trách nhiệm phận đánh giá nhằm: Một lần xác định điểm chưa phù hợp, kiểm đánh giá cách tổng quan chúng Trao đổi, bàn bạc tìm nguyên nhân đề biện pháp khắc phục điểm không phù hợp Bộ phận đánh giá xác định rõ thực hành động khắc phục thời gian hoàn thành (nếu phải xem xét, phép xác định chậm sau họp kết thúc ngày) Những điểm không thống chưa rõ nguyên nhân trưởng đoàn đánh giá ghi lại báo cáo đánh giá để trình lãnh đạo xem xét 4.2.5 Báo cáo đánh giá Sau hoàn thành đợt đánh giá, đoàn đánh giá tập hợp lại kết đánh giá phận Trưởng đoàn đánh giá viết báo cáo tổng kết Báo cáo tổng kết, phiếu báo cáo khơng phù hợp, chương trình đánh giá đơn vị gửi tới đại diện lãnh đạo (để theo dõi khắc phục báo cáo họp xem xét lãnh đạo) SVTH: Nguyễn Đại Phong Trang 158 DNTN Khí cơngNghiệp Đăng Khánh THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT - 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày:……Trang:…/…   Khi phát không phù hợp ảnh hưởng cách rộng lớn nghiêm trọng đến hệ thống quản lý OH&S, đại diện lãnh đạo gửi báo cáo kiểm tra trình Giám đốc TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Sổ tay an toàn - Thủ tục Hành động khắc phục phòng ngừa TT – 10 LƯU HỒ SƠ Thời gian STT Hồ sơ Bộ phận lưu giữ lưu Kế hoạch đánh giá nội - năm Ban OH&S Trưởng phòng ban có liên Báo cáo khơng phù hợp quan ĐDLĐ, ban OH&S Báo cáo đợt đánh giá Trưởng phận 02 năm Thông báo chương trình đánh giá nội Ban OH&S phòng ban có liên quan Bảng thống kê điểm không phù Ban OH&S hợp PHỤ LỤC 7.1 Biểu mẫu BM-12-01 ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ - NĂM…… Người lập: Người phê chuẩn: Ngày: Đơn vị/Bộ phận Đợt đánh Yếu tố hệ thống quản lý OH&S đánh giá giá 7.2 Biểu mẫu BM-12-02 THƠNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Doanh nghiệp Theo yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 vào kế hoạch đánh giá nội hàng năm…… , Đại diện lãnh đạo OH&S xin thơng báo tới đơn vị chương trình đánh giá nội đợt……năm……như sau: Mục tiêu đợt đánh giá: Ngày đánh giá: Tiêu chuẩn phạm vi đánh giá: Danh sách Đoàn đánh giá nội bộ: 1/ (Trưởng đoàn) 2/ SVTH: Nguyễn Đại Phong Trang 159 DNTN Khí cơngNghiệp Đăng Khánh THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT - 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày:……Trang:…/…    Chương trình đánh giá: Thời Nội dung làm Đánh giá viên gian việc Đơn vị đánh Ghi giá Đề nghị thành viên đoàn đánh giá đơn vị nằm phạm vi đánh giá thực tốt chương trình đánh giá Giám đốc Đại diện lãnh đạo OH&S Duyệt 7.3 Biểu mẫu BM-12-03 PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ Ngày Đánh giá viên Ký tên Phòng ban: STT Nội dung Ghi 7.4 Biểu mẫu BM-12-04 BÁO CÁO SỰ KHÔNG PHÙ HỢP SỐ /ĐỢT ./ /NĂM (Đánh giá Hệ thống quản lý OH&S) Đơn vị: Ngày: Tài liệu/Nội dung liên quan: Xác định ngun nhân: Tình trạng khơng phù hợp chứng Ngày dự định hoàn thành khắc phục: khách quan: Biện pháp khắc phục: Người thực hiện: Ngày hoàn thành: Xác nhận Đại diện lãnh đạo OH&S 7.5 Biểu mẫu BM-12-05 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ Thời gian đánh giá: Mục đích đánh giá: Phạm vi đánh giá: Danh sách đánh giá viên: (Trưởng đoàn) Nhận xét kết luận: - Các hoạt động thuộc phạm vi hệ thống đảm bảo OH&S tính hiệu lực chúng đơn vị đánh giá - Các phát không phù hợp kiến nghị hành động khắc phục - Những điểm chưa thống đoàn kiểm tra đơn vị đánh giá/Những điểm chưa rõ nguyên nhân: SVTH: Nguyễn Đại Phong Trang 160 DNTN Khí cơngNghiệp Đăng Khánh THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT - 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày:……Trang:…/…   7.6 Biểu mẫu BM-12-06 BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP Đợt đánh giá: Năm: Điều khoản Đơn vị Bộ phận SVTH: Nguyễn Đại Phong Trang 161 DNTN Khí cơngNghiệp Đăng Khánh THỦ TỤC XEM XÉT LÃNH ĐẠO Mã hiệu: TT - 13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày:……Trang:…/…   MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành xem xét định kỳ lãnh đạo hệ thống quản lý OH&S DNTN khí cơng nghiệp Đăng Khánh nhằm đảm bảo phù hợp, tính hiệu lực trì theo tiêu chuẩn OH&S 18001:2007 PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho tất họp xem xét lãnh đạo hệ thống quản lý OH&S ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT - ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo - OH&S: An toàn sức khỏe nghề nghiệp NỘI DUNG 4.1 Nhu cầu xem xét lãnh đạo Việc xem xét tiến hành tháng lần Giám đốc chủ trì, thường vào tháng tháng (sau kiểm toán nội sau tổng kết hoạt động năm trước tháng đầu năm) Khi phát nghi ngờ có khơng phù hợp phạm vi quản lý hệ thống OH&S, tiến hành xem xét đột xuất 4.2 Thành viên tham dự - Ban giám đốc; - ĐDLĐ OH&S; - Trưởng phận (hoặc ủy quyền); - Có thể có thành viên khác, Giám đốc yêu cầu 4.3 Nội dung xem xét - Tổng hợp kiểm toán việc thực định kỳ họp trước; - Các vấn đề liên quan đến Chính sách an tồn; - Cơ cấu tổ chức; - Các nguồn nhân lực, vật lực; - Các mục tiêu an toàn đạt được; - Cấu trúc hiệu lực hệ thống quản lý OH&S; - Các thông tin phản hồi từ khiếu nại cộng đồng xung quanh; - Các kết kiểm tốn nội kiểm tốn bên ngồi; - Các báo cáo không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa; - Những vấn đề khác nảy sinh liên quan đến OH&S trình; Cải tiến phương thức làm việc để phù hợp với công nghệ mới, phương án quản lý OH&S mới, yêu cầu pháp luật 4.4 Đại diện lãnh đạo báo cáo công tác thực OH&S Hội nghị thảo luận vấn đề cụ thể chủ trì họp định công việc phải làm, cá nhân đơn vị thực hiện, thời hạn hoàn thành Biên họp xem xét phải đưa kết luận biện pháp nội dung nêu Biên họp gửi thành viên dự họp Giám đốc tạo điều kiện nguồn lực để thực định đề ĐDLĐ chịu trách nhiệm: - Theo dõi, phối hợp đơn vị để thực hiện; SVTH: Nguyễn Đại Phong Trang 162 DNTN Khí cơngNghiệp Đăng Khánh THỦ TỤC XEM XÉT LÃNH ĐẠO Mã hiệu: TT - 13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày:……Trang:…/…   - Kiểm toán hiệu định; - Báo cáo kịp thời với Tổng Giám đốc; TÀI LIỆU LIÊN QUAN Khơng có LƯU HỒ SƠ Hồ sơ thủ tục “Biên họp xem xét lãnh đạo” ĐDLĐ lưu giữ biên họp xem xét lãnh đạo Thời hạn lưu: 03 năm PHỤ LỤC 7.1 Biểu mẫu BM-13-01 BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Kỳ họp: Thời gian – Địa điểm: Thành phần: (Theo quy định Sổ tay an toàn) Những vấn đề đưa xem xét: Các định sau phiên họp: Cá nhân/đơn vị thực Thời Theo dõi thực STT Nội dung công việc hạn Thư ký SVTH: Nguyễn Đại Phong Chủ trì họp Trang 163   MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI DOANH NGHIỆP Hình Hệ thống bồn chứa giàn bay doanh Hình Chai nạp khí giàn nạp SVTH: Nguyễn Đại Phong Trang 164   Hình Cơng nhân khơng mang BHLĐ chiết nạp Hình Bồn chứa lỏng di động doanh nghiệp nạp SVTH: Nguyễn Đại Phong Trang 165   Hình Bồn chứa lỏng di động khách hàng nạp Hình Giàn nạp doanh nghiệp (Nguồn): hình chụp ngày tháng 03 năm 2013 SVTH: Nguyễn Đại Phong Trang 166 ... GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Họ tên SV: NGUYỄN ĐẠI PHONG Mã số SV: 09149147 Khoá học : 2009- 2013 Lớp : DH09QM Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý... hoc tập Chân thành cám ơn tất người TP.HCM, Ngày 01 tháng 06 năm 2013 Sinh viên thực Nguyễn Đại Phong Trang i   TÓM TẮT Đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu... táng, tiền bồi thường cho gia đình người chết người bị thương, ) 82,6 tỷ đồng, SVTH: Nguyễn Đại Phong Trang Xây dựng hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KHÁNH , XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KHÁNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn