THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝNƯỚC THẢI THÀNH PHỐ VĨNH YÊN TỈNH VĨNH PHÚC CÔNG SUẤT 1800 M3 NGÀYĐÊM

141 10 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN  KHOÁ LUẬNTỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝNƯỚC THẢI THÀNH PHỐ VĨNH YÊN TỈNH VĨNH PHÚC CÔNG SUẤT 1800 M3/NGÀYĐÊM Sinh viênthực : LÊ THỊ TƯỜNG VY GVHD : ThS NGUYỄN VĂN HIỂN Ngành : KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG Niên khố : 2010 – 2014 Tp.Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2014 THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ VĨNH YÊN TỈNH VĨNH PHÚC CÔNG SUẤT 1800 M3/NGÀYĐÊM Tác giả LÊ THỊ TƯỜNG VY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Kỹ Thuật Môi Trường Giáo viên hướng dẫn ThS NGUYỄN VĂN HIỂN Tp.Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2014 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN ************ ***** PHIẾU GIAONHIỆM VỤ KHÓALUẬN TỐT NGHIỆP Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Họ tên SV: LÊ THỊ TƯỜNG VY Mã số SV: 10127193 Khoá học: 2010- 2014 Lớp: DH10MT Tên đề tài: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH PHỐ VĨNH YÊN TỈNH VĨNH PHÚC CÔNG SUẤT 1800 M3/NGÀYĐÊM Nội dung KLTN: - SV phải thực yêu cầu sau đây: o Khảo sát tìm hiểu tổng quan TP Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc o Xác định đặc tính nước thải Lựa chọn cơng nghệ xử lý nước thải o Phân tích, đề xuất phương án thiết kế phù hợp cho nhà máy o Tính tốn thiết kế cơng trình đơn vị o Tính tốn kinh tế, lựa chọn phương án tối ưu o Lập vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải Thời gian thực hiện: Bắt đầu : tháng 08/2013 Kết thúc: tháng 12/2013 Giáo viên hướng dẫn Họ tên GVHD: ThS Nguyễn Văn Hiển Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày … tháng.…năm … Ngày… tháng … năm BAN CHỦ NHIỆM KHOA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ThS Nguyễn Văn Hiển i LỜI CẢM ƠN Sau bốn năm học tập rèn luyện Khoa Môi Trường Tài Ngun trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, trang bị nhiều kiến thức, kỹ kinh nghiệm sống quý báu làm hành trang vận dụng vào tương lai Đặc biệt, luận văn tốt nghiệp cột mốc quan trọng trình học tập rèn luyện sinh viên, điểm kết thúc trình học tập phấn đấu điểm khởi đầu cho bước đường tương lai sau sinh viên Để hồn thành tốt khố luận này, tơi gửi lời cảm ơn đến tồn thể q thầy khoa Môi Trường Tài Nguyên Những người thầy, cô nhiệt tình giúp đỡ tận tình, hướng dẫn, truyền đạt kiến thức tạo điều kiện để tơi hồn thành Khoá luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầyNguyễn Văn Hiển tận tình hướng dẫn truyền đạt kiến thức, giúp tơi hồn chỉnh nội dung khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh chị phòng cơng nghệ môi trường Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc giúp đỡ tạo tạo điều kiện thuận lợi cho thực tập truyền đạt cho tơi kiến thức thực tế bổ ích Cảm ơn gia đình, ba mẹ ln chỗ dựa vững nguồn động viên to lớn cho tơi suốt q trình học tập thực Khố luận tốt nghiệp Sau cùng, khơng thể thiếu tập thể lớp DH10MT Xin chân thành cảm ơn bạn chia sẻ kinh nghiệm quý báu trình học tập Do hạn chế thời gian, kiến thức kinh nghiệm thực tế nên Khoá luận tốt nghiệp em khơng thể tránh khỏi nhiều thiếu sót Rất mong nhận góp ý quý giá quý thầy cô bạn bè Xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 SVTH: Lê Thị Tường Vy ii TĨM TẮT KHỐ LUẬN Đề tài: thiết kế hệ thống xử lý nước thải Thành phố Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc công suất 1800 m3/ngàyđêm - Tổng quan lý thuyết bao gồm:  Giới thiệu thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc  Tổng quan đặc trưng nước thải TP Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc  Tổng quan thành phần, tính chất, phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt  Tổng quan công nghệ, thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt - Đề xuất phương án thiết kế cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho TP Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc theoQCVN 14:2008/BTNMT, cột A  Phương án 1: Nước thải theo hệ thống thoát nước chảy qua song chắn đặt hố thu, sau bơm qua bể điều hòa Nước từ bể điều hòa tiếp chảy sang bể trộn Trong bể trộn cho hóa chất PAC polymer vào, nước tiếp tục chảy đến bể phản ứng đến bể lắng I aerotank Sau trình xử lý sinh học bể Aerotank, nước thải qua bể lắng II, tiếp đến khử trùng Clorua vôi Nước thải sau khử trùng xả sông Phan  Phương án 2: Tương tự phương án 1, sử dụng bể SBR thay cho bể Aerotank bể lắng II Qua tính tốn thiết kế, phân tích mặt kỹ thuật, kinh tế vận hành lựa chọn phương án với lý do: - Đảm bảo nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn loại A theo QCVN 14:2008/BTNMT - Tính khả thi cao - Vận hành đơn giản Từ phương án lựa chọn triển khai bố trí cơng trình mặt tổng thể trạm xử lý, mặt cắt công nghệ chi tiết cơng trình đơn vị lên vẽ Xây dựng phương án vận hành bảo trì hệ thống xử lý chọn iii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT KHOÁ LUẬN iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT .vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH .ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1.3 NỘI DUNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN 1.4 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 1.4.2 Phương pháp khảo sát thực địa 1.4.3 Phương pháp phân tích trình bày báo cáo 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 TỔNG QUAN, HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TP VĨNH YÊN 2.1.1 Tổng quan thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc 2.1.2 Địa hình mặt tổng thể 2.1.3 Khí hậu 2.1.4 Thủy văn, sơng ngòi, hệ thống nước 2.2 CÁC ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI 2.2.1 Về kinh tế 2.2.2 Về văn hóa, xã hội 2.3 TÍNH CHÂT NƯỚC THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 10 2.3.1 Chất lượng nước TP Vĩnh Yên 10 2.3.2 Mạng lưới thoát nước trạng 11 2.3.3 Hiện trạng xử lý nước thải 13 iv Chương TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI .15 3.1 ĐẶC TÍNH NƯỚC THẢI SINH HOẠT 15 3.1.1 Nguồn gốc nước thải sinh hoạt: 15 3.1.2 Thành phần đặc tính nước thải sinh hoạt: 15 3.1.3 Bảo vệ nguồn nước mặt khỏi ô nhiễm nước thải: 17 3.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI: 18 3.4.1 Phương pháp xử lý học 18 3.4.2 Phương pháp xử lý hóa học: 24 3.4.3 Phương pháp hóa lý: 25 3.4.4 Phương pháp sinh học: 27 3.5 CÁC CÔNG ĐOẠN XỬ LÝ NƯỚC THẢI: 28 3.6 SƠ ĐỒ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT MỘT SỐ ĐÔ THỊ VIỆT NAM HIỆN NAY 29 Chương 4: ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN VÀ TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CÔNG SUẤT 1800 M /NGÀY ĐÊM .32 4.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 32 4.2.1 Phương án 33 4.2.1.1 Thuyết minh công nghệ lựa chọn 34 4.2.1.2 Dự tính hiệu suất xử lý cơng trình đơn vị phương án 35 4.2.2 Phương án 36 4.2.2.1 Thuyết minh công nghệ lựa chọn 37 4.2.2.2 Dự tính hiệu suất xử lý cơng trình đơn vị phương án 38 4.3 TÍNH TỐN THIẾT KẾ CÁC CƠNG TRÌNH CÁC ĐƠN VỊ 39 4.3.1 Phương án 39 4.3.1.1 Song chắn rác 39 4.3.1.2 Bể thu gom BO1 39 4.3.1.3 Bể điều hòa BO2 40 4.3.1.4 Bể phản ứng BO3 41 4.3.1.5 Bể lắng I BO4 42 4.3.1.6 Bể Aerotank BO5 43 v 4.3.1.7 Bể lắng II BO6 44 4.3.1.8 Bể tiếp xúc khử trùng BO7 45 4.3.1.9 Bể nén bùn 46 4.3.2 Phương án 46 4.3.2.1 Bể SBR 46 4.3.2.2 Bể tiếp xúc khử trùng 48 4.3.2.3 Bể nén bùn 49 4.4 DỰ TOÁN KINH TẾ 49 4.4.1 Dự tốn chi phí phương án 49 4.4.2 Dự toán chi phí phương án 50 4.5 SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KHẢ THI 51 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52 5.1.KẾT LUẬN 52 5.2 KIẾN NGHỊ 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC 55 vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT BOD: Nhu cầu oxy sinh hoá (Biochemical Oxygen Demand) COD: Nhu cầu oxy hố học (Chemical Oxygen Demand) DO: Oxy hồ tan (Dissolved Oxygen) TSS: Tổng chất rắn lơ lửng (Total Suspended Solids) MLSS: Chất rắn lơ lửng bùn lỏng (Mixed Liquoz suspended Solids) ĐTV: Động thực vật TP: Thành phố CN: Công nghiệp NTSH: Nước thải sinh hoạt HTXLNTSH: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt KCN: Khu công nghiệp F/M: Tỷ số thức ăn/ vi sinh vật (Food and microorganism ratio) TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN: Quy chuẩn Việt Nam KCN: Khu công nghiệp KCN-KCX: Khu công nghiệp - Khu chế xuất CTR: Chất thải rắn GVHD: Giáo viên hướng dẫn vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Dữ liệu khí tượng Thành phố Vĩnh Yên năm từ 2008-2010 6  Bảng 2.2 Cơ cấu kinh tế Tỉnh Vĩnh Phúc 8  Bảng 2.3 Cơ cấu kinh tế Thành phố Vĩnh Yên (2010) 9  Bảng 2.4 Dân số Tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009 10  Bảng 2.5 Dân số Thành phố Vĩnh Yên (2008) 10  Bảng 2.6 Các thông số nước thải cần xử lý 11  Bảng 3.1 Tải lượng nồng độ chất bẩn nước thải sinh hoạt 17  Bảng 3.2 Nhiệm vụ công đoạn điển hình 29  Bảng 4.1 Thơng số tính tốn thiết kế 32  Bảng 4.2 Dự tính hiệu suất xử lý theo phương án 35  Bảng 4.3 Dự tính hiệu suất xử lý theo phương án 38  Bảng 4.4 Thông số thiết kế song chắn rác 39  Bảng 4.5 Thông số thiết kế bể thu gom 39  Bảng 4.6 Thông số thiết kế bể điều hoà 40  Bảng 4.7 Thông số thiết kế bể phản ứng 41  Bảng 4.8 Thông số thiết kế bể lắng .42  Bảng 4.9 Thông số thiết kế bể Aerotank 43  Bảng 4.10 Thông số thiết kế bể lắng II 44  Bảng 4.11 Thông số thiết kế bể khử trùng 45  Bảng 4.12 Thông số thiết kế bể chứa bùn 46  Bảng 4.13 Thông số thiết kế bể SBR 46  Bảng 4.14 Thông số thiết kế bể khử trùng 48  Bảng 4.15 Thông số thiết kế bể nén bùn 49  Bảng 4.16 Khái quát dự toán kinh tế phương án 49  viii ... Bảng 4.5 Thông số thi t kế bể thu gom 39  Bảng 4.6 Thông số thi t kế bể điều hoà 40  Bảng 4.7 Thông số thi t kế bể phản ứng 41  Bảng 4.8 Thông số thi t kế bể lắng... 4.9 Thông số thi t kế bể Aerotank 43  Bảng 4.10 Thông số thi t kế bể lắng II 44  Bảng 4.11 Thông số thi t kế bể khử trùng 45  Bảng 4.12 Thông số thi t kế bể chứa... thải o Phân tích, đề xuất phương án thi t kế phù hợp cho nhà máy o Tính tốn thi t kế cơng trình đơn vị o Tính toán kinh tế, lựa chọn phương án tối ưu o Lập vẽ thi t kế hệ thống xử lý nước thải
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝNƯỚC THẢI THÀNH PHỐ VĨNH YÊN TỈNH VĨNH PHÚC CÔNG SUẤT 1800 M3 NGÀYĐÊM , THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝNƯỚC THẢI THÀNH PHỐ VĨNH YÊN TỈNH VĨNH PHÚC CÔNG SUẤT 1800 M3 NGÀYĐÊM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn