CẢI TẠO MẢNG XANH KHUÔN VIÊN NHÀ MÁY TINH CHẾ ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU SATIMEX THỦ ĐỨC GÓP PHẦN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TẠO VẺ MỸ QUAN NHÀ MÁY

45 11 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *********** LÊ THỊ DIỆU CẢI TẠO MẢNG XANH KHUÔN VIÊN NHÀ MÁY TINH CHẾ ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU SATIMEX THỦ ĐỨC GĨP PHẦN CẢI THIỆN MƠI TRƯỜNG VÀ TẠO VẺ MỸ QUAN NHÀ MÁY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CẢNH QUAN VÀ KỸ THUẬT HOA VIÊN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *********** LÊ THỊ DIỆU CẢI TẠO MẢNG XANH KHUÔN VIÊN NHÀ MÁY TINH CHẾ ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU SATIMEX THỦ ĐỨC GĨP PHẦN CẢI THIỆN MƠI TRƯỜNG VÀ TẠO VẺ MỸ QUAN NHÀ MÁY Chuyên Ngành: Cảnh Quan Và Kỹ Thuật Hoa Viên LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: TS ĐINH QUANG DIỆP KTS PHAN VĂN THÌN THỌ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 LỜI CẢM ƠN Với giúp đỡ quý thầy cô Khoa Môi Trường Tài Nguyên, quý thầy cô trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Những người trực tiếp giảng dạy suốt thời gian học tập trường Nhân dịp xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Các quý thầy cô Khoa Môi Trường Tài Ngun, đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Đinh Quang Diệp thầy Phan Văn Thìn Thọ trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn tận tình suốt trình thực tốt nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ban quản lý nhân nhà máy tinh chế đồ gỗ Satimex Thủ Đức nhiệt tình giúp đỡ tạo cho điều kiện thuận tốt để thực đề tài Những anh chị khóa người bạn thân thiết, tập thể lớp DH09CH DH09TK chia sẻ khó khăn suốt năm học, giúp nhiều q trình thực tốt nghiệp Và tơi vơ biết ơn gia đình ln ln tạo điều kiện tốt cho học tập trường đạt kết ngày hôm Dù có nhiều cố gắng để thực luận văn tốt nghiệp chắn không tránh khỏi sai sót Vì vậy, tơi mong chia sẻ, đóng góp ý kiến q thầy bạn bè để luận văn tốt nghiệp hoàn thiện tốt Xin chân thành cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2012 Sinh Viên thực hiện: LÊ THỊ DIỆU i TÓM TẮT Đề tài “ Cải tạo mảng xanh khuôn viên nhà máy tinh chế đồ gỗ Satimex Thủ Đức góp phần cải thiện mơi trường tạo vẻ mỹ quan nhà máy” Thời gian thực từ ngày 01/09/2012 đến ngày 31/12/2012 thực quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh Phương pháp nghiên cứu thực thông qua khảo sát trạng nhà máy tinh chế đồ gỗ Satimex, thu thập tài liệu qua sử dụng phần mềm đồ họa Autocad, Photoshop, 3D Max để thiết kế cải tạo Kết thu được:  Khảo sát, phân tích trạng mảng xanh khn viên nhà máy  Đề xuất ý tưởng cải tạo mảng xanh khuôn viên nhà máy theo hai cụm phát triển cụm mảng xanh từ khu vực cổng đến tuyến đường giao thông nội khuôn viên mảng xanh trung tâm nhà máy - Một vẽ mặt trạng có kích thước - Một mặt cải tạo tổng thể có bố trí xanh có kích thước - Ba mặt cắt điển hình - Một mặt phối cảnh tổng thể - Mười vẽ phối cảnh góc tiểu cảnh ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii Chương ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khái niệm, cấu trúc chức mảng xanh đô thị 2.1.1 Khái niệm mảng xanh đô thị 2.1.2 Cấu trúc mảng xanh đô thị 2.1.3 Chức mảng xanh đô thị .4 2.1.3.1 Cây xanh có vai trò cải thiện khí hậu, vệ sinh thị 2.1.3.2 Cây xanh có tác dụng giải vấn đề kỹ thuật học môi sinh 2.1.3.3 Cây xanh thành phần cảnh quan, phận kiến trúc đô thị 2.1.3.4 Vai trò xanh kinh tế - xã hội 2.2 Một số giải pháp khoa học kĩ thuật việc bố trí xanh khu cơng nghiệp, khu chế xuất .7 2.2.1 Vị trí trồng 2.2.2 Phương pháp bố trí trồng .8 2.3 Tiêu chuẩn lựa chọn xanh cho khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy, xí nghiệp 2.4 Một số luật thiết kế cảnh quan phối kết xanh 10 2.4.1 Một số quy luật thiết kế cảnh quan .10 2.4.2 Các nguyên tắc chọn phối kết .10 2.5 Giới thiệu sơ lược đặc điểm nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất Satimex 12 2.5.1 Vị trí 12 2.5.2 Đặc điểm tự nhiên 13 Chương MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Mục tiêu 15 iii 3.2 Nội dung 15 3.2.1 Khảo sát trạng 15 3.2.2 Đo đạc vẽ lại trạng mảng xanh khu vực cải tạo .15 3.2.3 Đề xuất phương án cải tạo cho nhà máy 15 3.3 Phương pháp nghiên cứu .15 3.3.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu .16 3.3.2 Phương pháp tổng hợp, phân tích, tính tốn xử lý số liệu 16 3.3.3 Phương pháp thiết kế 16 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17 4.1 Hiện trạng mảng xanh khuôn viên nhà máy 17 4.1.1 Cây xanh 17 4.1.1.1 Cây thân gỗ lớn 18 4.1.1.2 Cây cảnh, thảm cỏ 19 4.1.2 Cơ sở hạ tầng 20 4.2 Phân tích trạng khn viên nhà máy .21 4.3 Đề xuất ý tưởng thiết kế cải tạo chung 22 4.4 Thuyết minh ý tưởng cải tạo 23 4.4.1 Bố cục tổng thể .23 4.4.2 Thuyết minh khu vực cụ thể 24 4.4.2.1 Khu vực cổng 24 4.4.2.2 Hai bên lề đường dọc trục đường vào khu phân xưởng nhà máy 25 4.4.2.3 Góc phối cảnh tạo liên kết trục đường khn viên trung tâm 28 4.4.2.4 Bố trí mảng xanh phía trước văn phòng 28 4.4.2.5 Khu công viên trung tâm 30 4.5 Danh mục sử dụng cải tạo .31 4.5.1 Danh mục bóng mát 31 4.5.2 Danh mục thân cột, cảnh, nhóm bụi, có hoa làm .32 iv 4.5.3 Hình ảnh minh họa dùng cải tạo 33 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 35 5.1 Kết luận 35 5.2 Kiến nghị 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined.  v DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Danh mục trạng 17  Bảng 4.2 Danh mục bóng mát 31  Bảng 4.3 Danh mục cảnh, có hoa, làm 32  Bảng 4.4 Hình ảnh minh họa dùng thiết kế cải tạo 33  vi DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ Nhà máy satimex Thủ Đức (Nguồn từ http://maps.google.com/) 12  Hình 2.2 Ảnh thu qua vệ tinh vị trí nhà máy Satimex Thủ đức (Nguồn từ google earth) 13  Hình 4.1 Hình hiên trang keo tràm dầu rái trồng xen kẻ 18  Hình 4.2 Hiện trạng hàng dầu rái dọc lề đường khuôn viên nhà máy 19  Hình 4.3 Hiện trạng hàng trắc bách diệp 19  Hình 4.4 Hiện trạng đường nội nhà máy .20  Hình 4.5 Hiện trạng khu vực để xe 20  Hình 4.6 Sơ đồ phân khu chức 22  Hình 4.7 Phối cảnh tổng thể .23  Hình 4.8 Phối cảnh góc khu vực cổng 24  Hình 4.9 Phối cảnh hai bên lề đường dọc trục đường 25  Hình 4.10 Góc phối cảnh 26  Hình 4.11 Góc phối cảnh 27  Hình 4.12 Phối cảnh hai bên lề đường qua phân xưởng 1,2,3 .27  Hình 4.13 Góc phối cảnh 28  Hình 4.14 Góc phối cảnh phía trước văn phòng 29  Hình 4.15 Góc phối cảnh sân 29  Hình 4.16 Góc phối cảnh 30  Hình 4.17 phối cảnh khu cơng viên trung tâm 31  vii Chương ĐẶT VẤN ĐỀ Mảng xanh quan trọng cần thiết sống người Ở vùng ngoại thành, xanh có tác dụng chống xói mòn, điều hồ mực nước ngầm Cây xanh có tác dụng hạn chế tiếng ồn khu vực nội thành Đặc biệt khu công nghiệp có mức độ nhiễm cao, xanh dùng hàng rào bảo vệ, số loài có khả hấp thu chất độc hại khơng khí Bên cạnh cơng trình kiến trúc xanh dùng để trang trí làm đẹp Nhà máy tinh chế đồ gỗ suất Satimex Thủ Đức chi nhánh tổng công ty cổ phần Savimex đồng thời đơn vị hàng đầu Việt Nam việc sản xuất hàng loạt xuất sản phẩm gỗ chất lượng cao Thành lập năm 1985 tổng diện tích năm ha, nhà máy trang bị dây chuyền máy móc thiết bị cơng nghệ đại, đáp ứng tiêu chuẩn xuất nước phục vụ nước Tuy nhiên nhà máy nguồn gây nhiễm Các chất gây nhiễm là: bụi, khói, khí độc, chất thải, tiếng ồn Để bảo vệ môi trường cải thiện không gian sống nhà máy vùng lân cận, ngồi biện pháp giảm thiểu nguồn nhiễm việc sử dụng xanh để xây dựng phát triển mảng xanh khuôn viên việc làm vô quan trọng xanh có tác dụng cải thiện khí hậu chúng có khả ngăn chặn lọc xạ mặt trời, ngăn chặn trình bốc nước, giữ độ ẩm đất độ ẩm khơng khí thơng qua việc hạn chế bốc nước, kiểm sốt gió lưu thơng gió Cây xanh có tác dụng bảo vệ mơi trường: hút khí CO2 cung cấp O2, ngăn giữ chất khí bụi độc hại Mặt khác, xanh có vai trò quan trọng kiến trúc trang trí cảnh quan Cây xanh có tác dụng tích cực đến mơi trường, tạo cảnh quan thị đẹp mắt mà có 4.3 Đề xuất ý tưởng thiết kế cải tạo chung Dựa vào điều kiện đặc điểm vị trí khu vực phân bố cơng trình lựa chọn trồng có đặc điểm sinh thái phù hợp Đề xuất xây dựng bãi để xe để khuôn viên nhà máy gọn đẹp Bên cạnh kết hợp nhóm cảnh, bụi, có hoa bố trí hợp lí theo vị trí để tạo tăng vẻ đẹp cho nhà máy Ngồi cơng trình đường nhựa hữu đề suất cải tạo mảng xanh khuôn viên nhà máy tinh chế đồ gỗ Satimex sau: - Khu vực bố trí mảng xanh - Bãi xe - Khu khn viên trung tâm Hình 4.6 Sơ đồ phân khu chức 22 4.4 Thuyết minh ý tưởng cải tạo 4.4.1 Bố cục tổng thể Hình 4.7 Phối cảnh tổng thể Bố cục nhà máy phát triển theo hai cụm Cụm thứ phát triển theo dạng tuyến hướng thẳng theo trực đường từ cổng chạy thẳng vào rẽ theo hai hướng hình chữ V đối xứng hai bên hai vách ngăn tách biệt phân xưởng Trên cụm thứ phát triển mảng xanh theo ba điểm nút để tạo nhấn bố trí tiểu cảnh vị trí đầu khu vực cổng nhà máy, dọc theo hai bên lề đường trục đường chính, phía cuối trục đường bố trí phát triển mảng xanh cho hai khu có diện tích tương đồng đối xứng vị trí hai bên trục đường Cụm thứ hai phát triển mảng xanh khuôn viên trung tâm theo mạng lưới xuyên tâm Tại vị trí xuyên tâm phát triển mảng xanh theo hướng phía trước văn phòng nhà máy, phát triển xuyên qua vùng lân cận Thì 23 khn viên trung tâm thiết kế đài phun nước kết hợp trồng hoa, số cảnh tạo bóng mát có dáng đẹp để tạo điểm nhấn cho khu vực trung tâm Bên cạnh phát triển khơng gian chung văn phòng nhà máy tin Trên khoảng khơng gian ta trồng song song bồn hoa có chiều rộng 0,5m ngồi nghỉ, tạo điều kiện khơng gian thống mát cho cơng nhân viên nhà máy ngồi thư giãn giải trí lúc Ngoài tạo liên kết chặt chẽ với bố cục bố trí mảng xanh cụm thứ cụm thứ hai vị trí đường dẫn vào văn phòng nhà máy trồng bồn hoa rộng khoảng 4m dài 6m 4.4.2 Thuyết minh khu vực cụ thể 4.4.2.1 Khu vực cổng Theo bố cục theo cụm thứ khu vực cổng nhà máy nút quan trọng Hai bên cổng có khoảng khơng gian có chiều dài trung bình 8m, chiều rộng trung bình 5m lót gạch trang trí nên thiết kế bên hình trụ tròn cao 1,6m đối xứng hai bên cửa Bố trí giỏ chuỗi ngọc xếp xung quanh thành khối quanh khối hình trụ Vì cổng chào nơi có vị trí tầm nhìn quan trọng nói điểm nhấn quan trọng để thu hút ý khách hàng hay người đường Từ vị trí nhà máy quan tâm biết đến nhiều Hình 4.8 Phối cảnh góc khu vực cổng 24 4.4.2.2 Hai bên lề đường dọc trục đường vào khu phân xưởng nhà máy Song song trục đường chính, hai lề đường hai bên trục đường từ cổng vào vị trí riêng nhà máy trồng theo bậc Bậc thấp hàng cau trắng kết hợp trồng cỏ đậu phộng có hoa nhỏ màu vàng rực rỡ làm khơng có tác dụng giữ ẩm cho đất mà thêm nét sinh động màu sắc Bên trồng bồn cao bồn dầu rái, dầu rái có hình bầu dục thn, có kích thước tương đối lớn (chiều dài 16 – 25cm, chiều rộng 5-15 cm) có tác dụng cản tiếng ồn, mặt bóng mặt có lơng mịn có tác dụng hạn chế bụi tốt lại có dáng đẹp, tạo bóng mát tốt Tận dụng bóng mát tán dầu rái đặt ghế đá để người dừng chân nghỉ mát, trò chuyện thư giản Khoảng không gian không mang lại khơng gian tươi mát mà kết hợp hài đa dạng màu sắc xanh hoa giúp người ngồi vị trí cảm thấy bình yên gần gũi với thiên nhiên Hình 4.9 Phối cảnh hai bên lề đường dọc trục đường 25 Vị trí hai miếng đất hai bên phía cuối trục đường từ cổng vào có hình dáng tương tự nên bố trí góc tiểu cảnh hai bên đố xứng qua trục đường Góc tiểu cảnh gồm hồ nước trồng chung quanh hồ: bèo tây, hoa sen, tán rộng toả mặt nước làm hồ cảnh trở nên sinh động Bên cạnh đá cuội to nhỏ xếp xen kẻ hợp lí kết hợp trồng bơng trang đỏ có cỏ gừng làm tạo điểm nhấn Trên diện tích mảng xanh có trồng hàng hàng hồng nam thân gỗ cao hẹp dạng tháp thích hợp trồng để làm hàng rào che chắn giảm tiếng ồn từ xưởng sản xuất gỗ nhà máy Bên cạnh góc tiểu cảnh hai bên có trồng sứ đại muồng hoa vàng tạo nên đa dạng màu sắc thu hút ý từ xa Hình 4.10 Góc phối cảnh Đây góc tiểu cảnh thu hút điểm nhìn xa tạo nên ý nơi làm bậc lên khuôn viên xanh nhà máy từ đa dang màu sắc xanh Hoa màu vàng lại có dáng tỏa tròn đẹp muồng hoa vàng kết hợp trồng xung quanh là sứ đại có hoa mày trắng trung tâm hồ tiểu cảnh nhỏ trồng hoa sen, bỏ bèo tây Bên cạnh hồ lại có ba viên đá cuội tự nhiên ba cụm hoa trang đỏ làm cho cảnh quan nơi trở nên sinh động đa dạng màu sắc tạo cảm giác thích thú cho người ngắm 26 Hình 4.11 Góc phối cảnh Dọc đường sâu vào phân xưởng 1,2 lề đường hai rộng 3m Vì vị trí gần với phân xưởng sản xuất gỗ nên lượng bụi gỗ lẫn tiếng ồn trình sản xuất tạo nên việc lựa chọn lăng ổi trồng dọc phân xưởng kết hợp trồng cỏ gừng hợp lí Lá lăng ổi có đặc điểm phiếm dài từ 4-15cm, rồng từ 3,5 -5cm, dày màu sẫm có lơng dày có tác dụng cản tiếng ồn tốt có lơng dày bụi dễ bám vào hạn chế bụi gây ô nhiễm Hình 4.12 Phối cảnh hai bên lề đường qua phân xưởng 1,2,3 27 4.4.2.3 Góc phối cảnh tạo liên kết trục đường khn viên trung tâm Đây góc phối cảnh tạo liên kết giữa trục đường khn viên trung tâm phía trước văn phòng Để tạo nên trang nghiêm tránh trồng có tán khơng q rộng để hạn chế che khuất tầm nhìn việc lựa chọn hồng nam có bóng mát thân gỗ lại có dáng thẳng, đẹp trồng thẳng hàng phía kết hợp trồng hoa bạch trinh,cỏ gừng làm thích hợp tạo cho kết hợp trở nên chặt chẽ hơn, trang nghiêm đa dạng màu sắc Hình 4.13 Góc phối cảnh 4.4.2.4 Bố trí mảng xanh phía trước văn phòng Thiết kế cải tạo khoảng sân khoảng không gian chung văn phòng tin Khoảng khơng gian có chiều rộng trung bình 28m chiều dài trung bình 40m Tại vị trí bố trí trồng xanh bồn hoa theo mạng lưới xun tâm trồng muồng hồng yến vừa lấy bóng mát vừa cho hoa vàng đẹp rực rỡ theo hàng đối xứng gốc bố trí số ghế đá thuận tiện cho việc ngồi nghỉ ngơi giải trí 28 Hình 4.14 Góc phối cảnh phía trước văn phòng Đối điện với vị trí văn phòng nhìn thẳng có đài phun nước có đường kính 4,4m đặt vị trí trung tâm , bố trí theo mạng lưới xuyên tâm bồ hoa trang đỏ, chuỗi ngọc trâm ổi xen kẻ tạo nên vườn hoa nhỏ với sắc hoa vàng đỏ xanh rực rỡ tươi tắn tạo cảm giác cho người gần gũi u thiên nhiên Hình 4.15 Góc phối cảnh sân 29 4.4.2.5 Khu cơng viên trung tâm Thì khu công viên trung tâm khuôn viên nhà máy nơi có trồng có hoa sứ đại dọc dường dạo,cây có bóng mát vừa có hoa, lăng trồng dọc theo đường dạo có kết hợp chòi nghỉ tạo khơng gian thống mát nghỉ ngơi thư giản cho cơng nhân viên nhà máy Tại vị trí trung tâm khu khuôn viên trung tâm thiết kế đàn phun nước làm điểm nhấn làm cho khuôn viên trở nên sinh động tươi mát Phái thiết kế ba tượng có hình dáng đơn giản thể mạnh mẽ khỏe khoắn tượng trưng cho phát triển bền vững nhà máy Các cơng trình nhỏ nhà máy chòi nghỉ, đài phun nước, giàn hoa, tượng,…tô điểm cho cảnh quan nhà máy thêm đẹp, sinh động hồn chỉnh Hình 4.16 Góc phối cảnh Hoa giấy có màu sắc tươi lại nở quanh năm nên phía sau đài phun nước thiết kế ba giàn hoa giấy cao 2m màu trắng dạng cung tròn bố cục theo mạng lưới xuyên tâm tạo nên điểm nhấn vừa đa dạng màu sắc vừa nởi nghỉ mát vừa 30 không gian đẹp Đây nơi thích hợp để tiếp khách Đặc biệt hoa giấy nở quanh năm chịu hạn tốt Hình 4.17 phối cảnh khu cơng viên trung tâm 4.5 Danh mục sử dụng cải tạo 4.5.1 Danh mục bóng mát Bảng 4.2 Danh mục bóng mát STT TÊN VIỆT NAM TÊN LA TINH HỌ Bằng lăng ổi Lagerstroemia calyculata Lythraceae Dầu rái Dipterocarpus alatus Dipterocarpaceae Sao đen Hopea odorata Dipterocarpaceae Sứ đại Plumeria acutifolia Apocynaceae Phượng vĩ Delonix regia Caesalpiniaceae Muồng hoàng yến Cassia fistula Caesalpiniaceae Hoàng nam Polyalthia longifolia Annonaceae 31 4.5.2 Danh mục thân cột, cảnh, nhóm bụi, có hoa làm Bảng 4.3 Danh mục cảnh, có hoa, làm STT TÊN VIỆT NAM TÊN LA TINH HỌ Cau vua Roystonea regia Arecaceae Cau sâm banh Hyophorbe lagenicaulis Arecaceae Cau trắng Veitchia merrilli Arecaceae Muồng hoa vàng Cassia splendida Caesalpiniaceae Trắc bách diệp Thuja orientalis Cupressaceae Trang đỏ Ixora coccinea Rubiaceae Bông giấy Bougainvillea brasilliensis Nyctaginaceae Mật cật Rhapis subtilis Araceae Bèo tây Eichhornia crassipes Pontederiaceae 10 Hoa sen Nelumbo nucifera Nelumbonaceae 11 Nhất chi mai Jatropha pandurifolia Euphorbiaceae 12 Nguyệt quế Murraya paniculata Rutaceae 13 Trâm ổi Lantana camara Verbenaceae 14 Bạch trinh Hymenocallis speciosa Amaryllidaceae 15 Chuỗi ngọc Duranta repens Verbenaceae 16 Cỏ đậu Arachis pintoi Fabaceae 17 Cỏ gừng Axonopus compressus Poaceae 32 4.5.3 Hình ảnh minh họa dùng cải tạo Bảng 4.4 Hình ảnh minh họa dùng thiết kế cải tạo Bằng lăng ổi Dầu rái Sao đen Sứ đại Phượng vĩ Muồng hoàng yến Hoàng nam Cau vua Cau sâm banh Cau trắng Trắc bách diệp Bông trang đỏ 33 Bông giấy Mật cật Bạch trinh Nguyệt quế Chuỗi ngọc Muồng hoa vàng Nhất chi mai Trâm ổi Bèo tây Hoa sen Cỏ đậu phộng Cỏ gừng 34 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Đề tài “ Cải tạo mảng xanh khn viên nhà máy Satimex Thủ Đức góp phần cải thiện môi trường tạo vẻ mỹ quan nhà máy” đạt kết sau:  Khảo sát, phân tích trạng mảng xanh khn viên nhà máy  Đề xuất ý tưởng cải tạo mảng xanh khuôn viên nhà máy theo hai cụm phát triển cụm mảng xanh theo tuyến từ khu vực cổng đến đường giao thông nội khuôn viên mảng xanh trung tâm nhà máy Những kết đạt được: - Một vẽ mặt trạng có kích thước - Một mặt cải tạo tổng thể có bố trí xanh có kích thước - Ba mặt cắt điển hình - Một mặt phối cảnh tổng thể - Mười vẽ phối cảnh góc tiểu cảnh 5.2 Kiến nghị  Việc cải tạo mảng xanh khn viên Satimex Thủ Đức hạng mục chưa hồn tất, cần có đóng góp để thiết kế cải tạo hoàn thiện  Cần nâng cao nhận thức công viên viên chức nhà máy vấn đề bảo vệ môi trường  Các mảng xanh, hoa, cối tiểu cảnh phải bảo dưỡng, chăm sóc định kì thường xun 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Trần Hợp, 1998 Cây xanh cảnh Sài Gòn – Tp Hồ Chí Minh NHà xuất Nơng Nghiệp Chế Đình Lý, 1997 Cây Xanh - phát triển quản lý môi trường đô thị Nhà xuất Nông nghiệp Tp Hồ Chí Minh   Trần Viết Mỹ, 2011 Bài giảng môn Quy hoạch cảnh quan đô thị Tài liệu lưu hành nội bộ, Bộ Môn Cảnh quan & Kỹ thuật hoa viên, trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh   Hàn Tất Ngạn, 1996 Kiến trúc cảnh quan đô thị Nhà xuất xây dựng Hà Nội   Satimex, 2012 Bản vẽ mặt tổng thể nhà máy Satimex Thủ đức Tài liệu lưu hành nội TIẾNG NƯỚC NGOÀI Hannebaum, Leroy G., 1998 Landscape design A practical Approach Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA Gene W Grey and Frederick J Deneke, 1992 Urban forestry Krieger Publishing Company Malabar, Florida, USA CÁC TRANG WEB http://maps.google.com http://www.cayxanhsadec.com.vn/bai-viet-cay-canh/523.Qui-cach-trong-cay-xanhduong-pho.html 10 http://agriviet.com/nd/980-nghe-thuat-phoi-ket-cay-co-hoa/ 36 ... hay rụng phù hợp 2.4 Một số luật thi t kế cảnh quan phối kết xanh 2.4.1 Một số quy luật thi t kế cảnh quan Theo Hannebaum Leroy G., (1998), để tạo cảnh quan tốt, thi t kế cần nắm bắt yêu cầu: đơn... 2.4 Một số luật thi t kế cảnh quan phối kết xanh 10 2.4.1 Một số quy luật thi t kế cảnh quan .10 2.4.2 Các nguyên tắc chọn phối kết .10 2.5 Giới thi u sơ lược đặc điểm nhà... liệu 3.3.3 Phương pháp thi t kế ◦ Xác định nguyên tắc, yêu cầu thi t kế ◦ Đề xuất tiêu chuẩn trồng phù hợp cho khu vực cải tạo ◦ Thành lập sơ đồ ý tưởng cải tạo tiến hành thi t kế cải tạo ◦ Sử
- Xem thêm -

Xem thêm: CẢI TẠO MẢNG XANH KHUÔN VIÊN NHÀ MÁY TINH CHẾ ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU SATIMEX THỦ ĐỨC GÓP PHẦN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TẠO VẺ MỸ QUAN NHÀ MÁY , CẢI TẠO MẢNG XANH KHUÔN VIÊN NHÀ MÁY TINH CHẾ ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU SATIMEX THỦ ĐỨC GÓP PHẦN CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TẠO VẺ MỸ QUAN NHÀ MÁY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn