ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÁC ĐỘNG CỦA DU KHÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI ĐẾN CÁC TUYẾN DU LỊCH TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN

100 9 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÁC ĐỘNG CỦA DU KHÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI ĐẾN CÁC TUYẾN DU LỊCH TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN Họ tên sinh viên: LÊ QUANG HÒA Ngành: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG&DU LỊCH SINH THÁI Niên khóa: 2010 2014 Tháng 12/2013 ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤTGIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÁC ĐỘNG CỦADU KHÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCHSINH THÁI ĐẾN CÁC TUYẾN DU LỊCH TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN Tác giả LÊ QUANG HỊA Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Quản lý môi trường du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn ThS Nguyễn Anh Tuấn Tháng 12/ 2013 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ThS Nguyễn Anh Tuấn,thầy tận tâm hướng dẫn, định hướng, theo sát, động viên, hỗ trợ đóng góp cho tơi ý kiến q báu suốt q trình tơi thực đề tài Xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô thuộc khoa Môi trường Tài nguyên trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu kinh nghiệm thực tiễn cho suốt năm học vừa qua Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo tập thể cán Trung tâm Du lịch sinh thái Giáo dục môi trường, Vườn quốc gia Cát Tiên hết lòng dạy kinh nghiệm hướng dẫn tơi thực khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt xin chân thành cảm ơn Nguyễn Thành Phước, người trực tiếp hướng dẫn thực tập, hết lòng dạy giúp đỡ tơi hoàn thành tốt đợt thực tập Cảm ơn tập thể lớp DH10DL, người bạn bên cạnh khoảng thời gian sống, học tập sinh hoạt trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2012 Sinh viên thực Lê Quang Hòa ii TĨM TẮT Đề tài “Đánh giá đề xuất giải pháp quản lý tác động du khách hoạt động du lịch sinh thái đến tuyến du lịch Vườn quốc gia Cát Tiên” thực VQG Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai từ tháng 08 đến tháng 12 năm 2013 với nội dung: - Tìm hiểu tình hình phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Cát Tiên - Khảo sát thực địa nhằm xác định trạng môi trường tài nguyên tuyến du lịch VQG Cát Tiên - Phát phiếu điều tra kết hợp với vấn nhằm xác định nhận thức, nhu cầu, động mức đánh giá du khách hoạt động du lịch sinh thái VQG Cát Tiên - Phân tích tác động đề xuất tiêu chí, biện pháp hạn chế tác động dukhách dựa biện pháp ma trận tác động, phân tích khía cạnh tác động Kết thu được: - Về tác động du khách đến tuyến du lịch: có tác động đến môi trường, tài nguyên công tác bảo tồn - Về biện pháp quản lý tác động: đưa biện pháp quản lý môi trường vàbảo tồn sở tiêu chí giới hạn cho phép đề tiêu chịu tải - Về biện pháp phát triển du lịch sinh thái: đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái tạiVQG Cát Tiên tốt iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan du lịch sinh thái 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các nguyên tắc du lịch sinh thái 2.1.3 Những yêu cầu để phát triển DLST 2.1.4 Khái niệm DLST bền vững 2.2 Sơ lược Vườn quốc gia Cát Tiên 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển VQG Cát Tiên 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ Vườn quốc gia Cát Tiên 2.2.2.1 Chức 2.2.2.2 Nhiệm vụ 2.2.3 Cơ cấu tổ chức 2.3 Đặc điểm tự nhiên Vườn quốc gia Cát Tiên iv 2.3.1 Vị trí địa lý ranh giới 2.3.2 Địa hình 2.3.3 Địa chất thổ nhưỡng 2.3.4 Khí hậu – Thủy văn 10 2.4 Tài nguyên sinh vật Vườn quốc gia Cát Tiên 10 2.4.1 Hệ động vật 10 2.4.2 Hệ thực vật 12 2.5 Đặc điểm kinh tế xã hội 13 2.5.1 Dân số phân bố dân cư 13 2.5.2 Dân tộc 13 2.5.3 Kinh tế 14 Chương 15 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Nội dung nghiên cứu 15 3.2 Phương pháp nghiên cứu 15 3.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu 15 3.2.2 Phương pháp khảo sát thực địa 16 3.2.3 Phương pháp vấn - bảng câu hỏi 16 3.2.4 Phương pháp phân tích khía cạnh - tác động ( AIA) 17 3.2.5 Phương pháp ma trận hoạt động tác động (AIM) 17 3.2.6 Phương pháp tính sức chứa 17 3.2.7 Phương pháp phân tích SWOT 18 3.2.8 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 19 3.3 Thiết kế tiến độ thực đề tài 19 Chương 21 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Hiện trạng du lịch sinh thái Vườn quốc gia Cát Tiên 21 4.1.1 Tiềm du lịch sinh thái 21 4.1.1.1 Tài nguyên thiên nhiên 21 v 4.1.1.2 Tài nguyên nhân văn 22 4.1.2 Công tác tổ chức quản lý du lịch sinh thái 23 4.1.2.1 Các dịch vụ du lịch 23 4.1.2.2 Các loại hình du lịch 24 4.1.2.3 Các tuyến, điểm du lịch 24 4.1.3 Số lượt du khách doanh thu qua năm 28 4.1.4 Nguồn vốn đầu tư cho du lịch sinh thái 29 4.1.5 Đặc điểm khách du lịch sinh thái VQG Cát Tiên 30 4.1.6 Công tác quản lý du khách 33 4.1.7 Những thuận lợi khó khăn phát triển DLST 34 4.1.7.1 Thuận lợi 34 4.1.7.2 Khó khăn 34 4.2 Đánh giá tác động du khách đến tuyến du lịch VQG Cát Tiên 35 4.2.1 Tác động du khách đến công tác bảo tồn thiên nhiên 35 4.2.1.1 Xác định tác động du khách đến công tác bảo tồn thiên nhiên 35 4.2.1.2 Đánh giá tác động hoạt động du lịch ảnh hưởng đến công tác bảo tồn thiên nhiên 37 4.2.2 Tác động du khách đến môi trường, tài nguyên 42 4.2.2.1 Danh mục tuyến - hoạt động – khía cạnh – tác động 42 4.2.2.2 Đánh giá tác động du khách đến khía cạnh mơi trường 46 4.3 Đề xuất giải pháp quản lý tác động du khách đến tuyến du lịch VQG Cát Tiên 53 4.3.1 Các số giám sát, phương pháp đo, tiêu chuẩn hoạt động quản lý 53 4.3.1.1 Số lượng du khách 53 4.3.1.2 Chất thải rắn 54 4.3.1.3 Tiếng ồn 56 4.3.1.4 Chất thải khí 58 4.3.1.5 Hệ động thực vật 58 4.3.1.6 Quản lý lượng 59 vi 4.3.3 Đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động hoạt động du lịch sinh thái VQG Cát Tiên 60 4.4 Đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái VQG Cát Tiên 65 4.4.1 Phát triển sản phẩm 65 4.4.2 Hoạt động hướng dẫn trước cho khách tham quan 67 4.4.3 Khả tiếp cận 67 4.4.4 Các vấn đề tiếp thị 68 4.4.5 Sự tham gia cộng đồng 69 4.4.6 Diễn giải 70 5.1 Kết luận 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 74 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT DLST Du lịch sinh thái ĐDSH Đa dạng sinh học VQG Vườn Quốc Gia GDMT Giáo dục môi trường HDV Hướng dẫn viên HST Hệ sinh thái WWF Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế Giới (World Wildlife Fund) KBTTB Khu bảo tồn thiên nhiên MTTN Môi trường tài nguyên TNTN Tài nguyên thiên nhiên TT DLST& GDMT Trung tâm du lịch sinh thái giáo dục môi trường UBND Uỷ ban nhân dân IUCN The International Union for Conservation of Nature RAMSAR Công ước Quốc tế khu đất ngập nước có tầm quan trọng Quốc tế UNESCO Cơ quan Văn hóa, Khoa Học Giáo dục Liên Hiệp Quốc(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Thống kê hệ động vật VQG Cát Tiên 11 Bảng 2.2 : Dân số xã sống ven VQG Cát Tiên .13 Bảng 3.1 : hình thức, đối tượng, nội dung vấn 16 Bảng 3.2: Bảng phân tích SWOT 18 Bảng 4.1: Doanh thu du lịch qua năm 26 Bảng 4.2: Tác động du khách đến công tác bảo tồn thiên nhiên 37 Bảng 4.3: Bảng :các tuyến du lịch - hoạt động– khía cạnh – tác động 43 Bảng 4.4 : Tác động chất gây nhiễm khơng khí 49 Bảng 4.5 : Các tác động hoạt động du lịch đến thành phần mơi trường 51 Bảng 4.6: Các khía cạnh mơi trường có ý nghĩa cho hoạt động du lịch tuyếndu lịch Vườn quốc gia Cát Tiên 53 Bảng 4.7: Đề xuất sức chứa kiến nghị thêm số tuyến điểm tham quan 55 Bảng 4.8: Sơ lược TCVN 5949: 1998 58 Bảng 4.9: Các tiêu chí hạn chế tác động du khách 61 Bảng 4.10: Xác định SWOT cho hoạt động du lịch VQG 62 Bảng 4.11: Vạch chiến lược giải pháp cho phát triển DLST VQG Cát Tiên 64 ix PHỤ LỤC II: BẢN ĐỒ CÁC TUYẾN DU LỊCH VQG CÁT TIÊN 75 PHỤ LỤC III: NGUỒN NHÂN LỰC TRUNG TÂM DU LỊCH SINH THÁI & GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VQG CÁT TIÊN STT Chức danh Ban lãnh đạo Số lượng Mô tả công việc Giám đốc P Giám đốc Bộ phận tiền sảnh 01 01 Điều hành chung Phụ trách mại vụ Tiếp tân 04 Hướng dẫn 08 Nhận đăng kí đặt giữ chỗ Bố trí phòng Cung cấp thơng tin Dịch vụ bưu viễn thông Bán hàng lưu niệm Thủ thư Hướng dẫn khách tham quan Thuyết minh phòng triễn lãm Vạn chuyển 09 Đưa đón khách tham quan Hành tổng hợp 01 Kế toán Văn thư Thủ quỹ Phục vụ phòng 02 Quản lý trang thiết bị vật dụng phòng Sửa chữa bảo trì 02 Hệ thống điện nước, trang thiết bị, máy móc Nhà hàng khoán Phục vụ ăn uống 10 Dịch vụ giải trí khốn 11 Tạp dịch 02 Tổng cộng Chăm sóc, vệ sinh khuôn viên 30 76 PHỤ LỤC IV: CƠ SỞ HẠ TẦNG PHỤC VỤ DU LỊCHVQG CÁT TIÊN Loại Số lượng Sức chứa Trung tâm 50 ( nhà lá) 150 Bến Cự Bàu Sấu (2 nhà lá) 14 11 Hôi trường 100 Lều nhỏ 12 Lều trung 12 Lều lớn 60 Pick up 40 Izuzu 36 Phà 80 Xuồng 12 10 Ca nô 16 20 Xe đạp 16 Tác ráng Nhà hàng 200 Sân bóng chuyền 30 Hồ bơi 20 Nhà thể thao 30 Nhà nghi (5 nhà lá) Lều trại Phương tiện vận chuyển Thể thao Thông tin liên lạc Hệ thống wifi địa điểm(nhà hàng Cây dầu) Máy vi tính để bàn 77 PHỤ LỤC V: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ DU LỊCH SINH THÁI VQG CÁT TIÊN 78 PHỤ LỤCVI: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI KHÁCH THAM QUAN RULES FOR VISITOR Hãy bảo vệ tài nguyên Vườn quốc To help protect the natural resources gia Cát Tiên cách: of Cat Tien national park, you are  Giữ yên lặng va trật tự rừng requested to:  Phải có cho phép Giám đốc  Respect the tranquility of the forest Vườn quốc gia Cát Tiên  Get permission from the park director hoạt động nghiên cứu thu thập mẫu for scientific research and collection of vật, tiêu specimens  Mang rác khỏi rừng bỏ vào nơi  Take litters of the forest and use quy định available bins KHÔNG NO  Săn bắt, bẫy thú rừng, khắc vẽ lên  Hunting of trapping of animals, logging  Tắm sông, suối, câu cá and caving on trees  Swimming and fishing  Đem túi nilon, chất độc hại, chất  Plastic bags, pets, toxic, flammable and cháy nổ vào rừng  Gây tiếng ồn, sử dụng loa phóng explosive substances  Making máy nghe nhạc lớn loud noise, playing loudspeaker and musicplayer For your safety in the forest, please: Để đảm bảo an toàn cho bạn tham quan, nên:  Take the tour guide into forest trail  Đi hướng dẫn viên vàorừng  Only camp on designated areas  Chỉ cắm trại nơi quy định  Contact ecotorism center for any  Liên hệ nhân viên lễ tân để hỗ trợ assistance OPENING HOUR: 7:00 am – 7:00pm GIỜ ĐÓN KHÁCH: 7g00 – 19g 00 81 PHỤ LỤC VII: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DU KHÁCH Xin chào anh/chị Tôi sinh viên trường ĐH Nông Lâm TPHCM, kế hoạch thực tập tốt nghiệp nghiên cứu hoạt động du lịch sinh thái vườn quốc gia Cát Tiên, mong giúp đỡ anh/chị, giúp đỡ anh/chị quí giá cho thành công đề tài Cuộc trao đổi lấy ý kiến hoàn toàn tự nguyện, việc lựa chọn du khách hồn tồn ngẫu nhiên Những thơng tin thu thập hơm phục vụ cho mục đích nghiên cứu I Thơng tin chung Giới tính: □ nam □nữ Nghề nghiệp: …………………… Tỉnh/Thành phố: ………………… Ngày vấn: ………………… II Câu hỏi Câu Anh/chị biết du lịch sinh thái VQG Cát Tiên từ đâu? (có thể chọn nhiềulựa chọn) □ Internet □ Công ty du lịch □ Bạn bè, người thân □ Hội trợ/ triển lãm □ Phương tiện truyền thơng □ Chương trình du lịch □ Sách, báo □Khác.Từ Câu Lý anh/chị chọn du lịch vườn quốc gia Cát Tiên? (chọn câu phù hợp nhất) □ Quan tâm đặc biệt động thực vật, hệ sinh thái □ Thu thập kinh nghiệm khu thiên nhiên văn hóa địa □ Muốn có ngày nghỉ khác thường □ Tò mò, thưởng thức cảm giác gần gủi thiên nhiên, thay đổi khơng khí □ Sự tình cờ □ Lý khác Câu Anh/chị có hướng dẫn viên phổ biến nội quy vào vườn hay khơng? □ Có □ Khơng 82 Câu Anh/ chị có tham gia hoạt động tuyên truyền, giáo dục công tác bảo tồn đến vườn quốc gia khơng? □ Có □ Không Câu Anh/ chị chọn tuyến du lịch vườn quốc gia? (có thể chọn nhiều lựa chọn) □ Tuyến Si trăm thân □Tuyến Bàu Sấu □ Tuyến Đà Cộ □ Tuyến xem thú ban đêm □ Tuyến xem chim □ Tuyến Di khảo cổ Cát Tiên □Tuyến Bằng lăng – vườn thực vật - Gõ -cây Tung - thác Bến Cự □ Tuyến Bến Cự - Đảo Tiên thác Mỏ Vẹt, □ Tuyến tham quan làng dân tộc Tà Lài Câu Anh/ chị thích loại hình cắm trại với hình thức nào? (có thể chọn nhiều lựa chọn) □ Đốt lửa trại □ Nấu nướng □ Giao lưu văn nghệ với dàn nhạc □ Khác……………… Câu Biểu anh/chị gặp loại chim, thú? □ Reo lên □ Im lặng quan sát Câu Anh/chị có mang theo thức ăn, nước uống vào điểm tham quan vườn quốc gia khơng? □ Có □ Khơng Câu Nếu có sau dùng xong sản phẩm anh/chị xử lý khơngcó thùng rác? □ Giữ lại mang □ Vứt chỗ Câu 10 Anh/chị có sẵn sàng trả thêm tiền cho cơng tác bảo vệ môi trường hoạtđộng du lịch không? □ Có □ Khơng Câu 11 Anh/chị có thích tham quan giá trị văn hóa làng dân tộc thiểu sốkhơng? 83 □ Có □ Khơng Câu 12 Ý kiến đóng góp anh/chị để tổ chức hoạt động du lịch phát triển tốthơn? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đở nhiệt tình anh/chị 84 QUESTIONNAIRE ABOUT ECOTOURISM IN CAT TIEN NATIONAL PARK Dear ladies and gentlemen! I’m a student in the university of agriculture and forestry The following is a questionnaire survey I have prepared for my graduation topic I would appreciate your valuable time to complete this questionnaire and to support my study I ensure that all information in this survey results will only be used for the purpose of my studies and your personal details will be kept confidential I General information Gender: □male □female Your nationality:…………………… Your occupation: ……………… Date of interview:……………… II Question Where did you hear about Cat Tien national park? (please mark the appropriate answer, more answers possible) □ The Internet □ Friends and relatives □ Media (TV, radio, etc.) □ Books, newspaper □ Travel agency □ Fairs or exhibitions □ It was part of the travel package □ Other, what:………………… What are the main reason for your visit to Cat Tien national park? (please mark the appropriate answer) □ I’m interested in animals and ecosystems □ I want to learn more about national culture and landscape □ I want unusual holidays □ Curiousness, experience life very close to nature, effects of climate change □ By chance □ Other, what: Are you informed about regulations of National park by tour guide? 85 □ Yes □ No Are you educated about conservation in National park? □ Yes □ No Which routes of ecotourism you choose when you come to Cat Tien National park? □ Tuyến Si □ Crocodile Lake □ Da Co intersection □ See the animals at night □ View birds route □ The Cat Tien archeological □6- trunk Crape myrtire – Plant garden–Go Tree –Tung Tree–Ben Cu □ Ben Cu - Đao Tien,Mo Vet waterfall, □ Visit ethnic village at Ta Lai What types of the following camping activities would you prefer? (please mark the appropriate answer, more answers possible) □ Start fires □ Do the cooking □ Cultural exchanges with orchestra □ Other,what:…………………… How you behave when you observe the flora and fauna? □ Make loud noise □ Keep silent Do you bring food and drinks with you when you go to sightseeing places? □ Yes □ No What you with the garbage after you ate at sightseeing places? If yes □ Keep and bring them out of the sightseeing places □ Leave it in the sightseeing places 10 Are you willing to pay extra some money for the environmental protection in tourist activities? □ Yes □ No 86 11 Would you like to visit a local minority people village to experience the cultural character and traditions? □ Yes □ No 12 Do you have any suggestions what the ecotourism center of executive committee can organize for the tourists? If yes, what are they? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thank you very much for your time and answers! 87 PHỤ LỤC IV: TỔNG KẾT CÁC PHIẾU ĐIỀU TRA Câu hỏi Nội dung Internet Nội địa Quốc tế Tổng Tỷ lệ (%) 13 22 Bạn bè, người thân 10 18 30 Phương tiện truyền thông 17 28 Sách, báo 13 Công ty du lịch 3 Hội trợ/ triển lãm 0 0 Chương trình du lịch 2 Thu thập kinh nghiệm khu thiên nhiên văn hóa địa 11 18 Muốn có ngày nghỉ khác thường 4 13 Tò mò, thưởng thức cảm giác gần gủi thiên nhiên, thay đổi khơng khí 10 17 29 Sự tình cờ 1 Quan tâm đặc biệt động thực vật, hệ sinh thái 11 18 30 Lý khác 2 Có 19 23 42 70 Khơng 11 18 30 Có 13 20 33 Không 23 17 40 67 Tuyến Si trăm thân Tuyến Bàu Sấu Tuyến Đà Cộ 4 10 18 11 Tuyến xem thú ban đêm 15 88 10 11 Tuyến xem chim 0 0 Tuyến Di khảo cổ Cát Tiên Tuyến Bằng lăng – vườn thực vật - Gõ -cây Tung - thác Bến Cự Tuyến Bến Cự - Đảo Tiên thác Mỏ Vẹt Tuyến tham quan làng dân tộc Đốt lửa trại 0 0 22 21 43 72 0 0 4 16 27 Nấu nướng 11 20 33 Giao lưu văn nghệ với dàn nhạc 10 14 24 Khác 10 16 Reo lên 3 Im lặng quan sát 27 30 57 95 Khơng 13 Có 28 24 52 87 Vứt chỗ 3 Giữ lại mang 27 30 57 95 Không 20 14 34 57 Có 10 16 26 43 Khơng 12 18 30 Có 18 24 42 70 89 PHỤ LỤC IV: BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THAM QUAN - HƯỚNG DẪN NĂM 2013 TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN T T A B C D E F Khách Khách Ghi Quốc tế Nội địa Vé tham quan (Vnd/người/lượt): Theo quy định Bộ Tài Người lớn 40,000 40,000 Sinh viên, học sinh, người già từ 60 tuổi trở lên, 20,000 20,000 trẻ em Tour tham quan Đảo Tiên (Vnd/người/lượt): tối đa 30 khách/chuyến Từ 15 tuổi trở lên 300,000 50,000 Dưới 15 tuổi, sinh viên học sinh nhà trường 100,000 25,000 tổ chức Tour tham quan khu cưú hộ Gấu (Vnd/người/lượt) Từ 15 tuổi trở lên 150,000 50,000 Dưới 15 tuổi, sinh viên học sinh nhà trường 50,000 25,000 tổ chức Dịch vụ hướng dẫn tham quan tuyến Vườn ( Vnd/1 HDV/1 buổi) Đi xe ô tô, canoe 250,000 150,000 Đi xe đạp, 300,000 200,000 Hướng dẫn xem chim 400,000 300,000 Tour tham quan Bầu Sấu Phí tham quan ( Vnd/người/lượt) 140,000 Hướng dẫn tour ngày(VND/1 HDV) Đi xe ô tô 350,000 250,000 Đi xe đạp từ Trung tâm Vườn 500,000 400,000 Hướng dẫn tour nghỉ đêm Bầu Sấu Đi xe ô tô 550,000 400,000 Đi xe đạp từ Trung tâm Vườn 650,000 500,000 1,400,00 1,000,00 Đi từ Trung tâm Vườn 0 Xe ô tô Xe ô tô Xe ô tô đưa, đón (Vnd/tour đưa + đón) Đi xe đạp nhỏ lớn 1,000,00 120.000 Tải trọng tối đa: xe nhỏ người, xe lớn 15 người 500,000 đ/người Các tour dã ngoại, mạo hiểm, xuyên rừng Phí tham quan (Vnd/1 khách) 200,000 200,000 DỊCH VỤ 90 Hướng dẫn ngày (1HDV) Hướng dẫn ngủ lại rừng (1HDV/2 ngày đêm) G Tour xem Vượn (1 tour/ngày, tối đa khách) H Xem thú ban đêm ( bao gồm xe ôtô v/c HDV) Nhóm - người Nhóm - người Nhóm - người Nhóm - 20 người Nhóm 20 người 800,000 650,000 1,600,00 1,200,00 0 1.200.000 đ/khách (bao gồm HDV) 460.000 đ/chuyến 170.000 đ/người 150.000 đ/người 120.000 đ/người 100.000 đ/người * Bảng giá áp dụng từ ngày 01/2/2013 Các tua khách đặt trước giữ theo bảng giá cũ * Khách tham quan tuyến điểm rừng phải đăng ký đặt tua quầy Lễ tân TTDL * Khách tự động vào rừng bị lạc phải chịu tồn chi phí cho việc tìm kiếm * Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng trường ngồi mục đích tham quan du lịch phải có mô tả công việc cụ thể phải tốn phí sử dụng trường theo thỏa thuận 91 ... Phòng Nghiên cứu khoa học Hợp tác quốc tế, Trung tâm Du lịch sinh thái Giáo dục mơi trường, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trung tâm cứu hộ Động vật hoang dã UBND tỉnh... Phòng Kế hoạch – Tài Phòng Tổ chức – Hành Phó giám đốc Phòng Nghiên cứu khoa học Hợp tác quốc tế Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Trung tâm Du lịch sinh thái Giáo dục môi trường Các trạm kiểm... trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2012 Sinh viên thực Lê Quang Hòa ii TĨM TẮT Đề tài “Đánh giá đề xuất giải pháp quản lý tác động du khách hoạt động du lịch
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÁC ĐỘNG CỦA DU KHÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI ĐẾN CÁC TUYẾN DU LỊCH TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN , ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÁC ĐỘNG CỦA DU KHÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SINH THÁI ĐẾN CÁC TUYẾN DU LỊCH TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn