THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP CHO 500 HỘ DÂN TẠI KHU PHỐ BÌNH CƯ 2, PHƯỜNG 6, THÀNH PHỐ TÂN AN LONG AN, CÔNG SUẤT 1.200M3 NG.ĐÊM

120 10 0
 • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:12

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN ******* ******* KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP CHO 500 HỘ DÂN TẠI KHU PHỐ BÌNH CƯ 2, PHƯỜNG 6, THÀNH PHỐ TÂN AN LONG AN, CÔNG SUẤT 1.200M3/NG.ĐÊM SVTH: LÂM TẤN NHÃ GVHD: Th.S HUỲNH NGỌC ANH TUẤN MSSV: 09127097 Ngành: KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG Niên khố: 2009-2013 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 12/2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HCM KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN ******* ******* KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP CHO 500 HỘ DÂN TẠI KHU PHỐ BÌNH CƯ 2, PHƯỜNG 6, THÀNH PHỐ TÂN AN LONG AN, CÔNG SUẤT 1.200M3/NG.ĐÊM SVTH: LÂM TẤN NHÃ MSSV: 09127097 Ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng 12/2013 THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP CHO 500 HỘ DÂN TẠI KHU PHỐ BÌNH CƯ 2, PHƯỜNG 6, THÀNH PHỐ TÂN AN LONG AN, CÔNG SUẤT 1.200M3/NG.ĐÊM Tác giả LÂM TẤN NHÃ Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Kỹ Thuật Môi Trường Giáo viên hướng dẫn Th.S HUỲNH NGỌC ANH TUẤN Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2013 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HCM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN ************ Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ************ PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP Khoa : MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Ngành : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Họ tên : LÂM TẤN NHÃ Niên khoá : 2009 – 2013 MSSV : 09127097 Tên đề tài: Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 500 hộ dân khu phố Bình Cư 2, phường 6, Thành Phố Tân An, Long An; Công suất 1.200 m3/ng.đêm Nội dung khóa luận - Tổng quan cơng nghệ xử lý nước cấp nay, tập trung chủ yếu vào phần xử lý nước ngầm - Phân tích, đánh giá chất lượng nước ngầm địa phương, so sánh với tiêu chuẩn sử dụng nước hành - Đề xuất, tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước cấp, lập sơ đồ mạng lưới cấp nước cho khu dân cư, quy mô 500 hộ dân - Dự toán kinh tế cho phương án đề xuất Thời gian thực hiện: Bắt đầu 10/2013 kết thúc 01/2014 Họ tên giáo viên hướng dẫn: ThS HUỲNH NGỌC ANH TUẤN Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày Tháng Năm 2013 Ban chủ nhiệm Khoa Ngày Tháng Năm 2013 Giáo viên hướng dẫn Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 500 hộ dân khu phố Bình Cư 2, phường 6, thành phố Tân An, Long An, công suất 1.200m3/ng.đêm LỜI CẢM ƠN Trong suốt năm học trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM, tơi tích lũy nhiều kiến thức bổ ích làm hành trang bước vào đời Nhưng cả, học cách sống làm việc thầy, cô bạn bè trường – người hết lòng truyền đạt kinh nghiệm sống quý báu cho Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: - Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM tạo môi trường tốt cho học thực hành trường - Quý thầy, cô Khoa Môi Trường Tài Nguyên - Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM dạy bảo năm học trường - Thầy Huỳnh Ngọc Anh Tuấn tận tình định hướng, hướng dẫn bảo động viên tơi suốt q trình thực đề tài - Ban lãnh đạo tồn thể anh, chị cơng nhân viên Cơng ty TNHH Phú Hồ tạo điều kiện thuận lợi cho thực tập truyền đạt cho kiến thức thực tế bổ ích - Ba, mẹ, anh, chị, em, bạn sinh viên lớp DH09MT DH10MT động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập thực khóa luận Một lần nữa, tơi xin chân thành cảm ơn kính chúc người sức khỏe, hạnh phúc thành đạt Tp.HCM, ngày tháng năm 2013 Sinh viên Lâm Tấn Nhã SVTH: LÂM TẤN NHÃ - MSSV: 09127097 i Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 500 hộ dân khu phố Bình Cư 2, phường 6, thành phố Tân An, Long An, công suất 1.200m3/ng.đêm TĨM TẮT KHỐ LUẬN Đề tài tập trung vào mục tiêu sau: - Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 500 hộ dân với công suất 1200 m3/ng đêm đạt tiêu chuẩn cấp nước Bộ Y tế QCVN 02:2009/BYT - Lập sơ đồ mạng lưới cấp nước cho 500 hộ dân khu vực thiết kế theo TCXDVN 33:2006 Để đạt mục tiêu trên, nội dung cần thực gồm: - Tổng quan nước cấp phương pháp xử lý thông dụng - Tổng quan khu dân cư khu phố Bình Cư 2, Phường 6, TP Tân An, Long An - Đánh giá chất lượng nước thông qua lấy mẫu, kiểm tra mẩu nước Viện Môi Trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh - Đề xuẩt phương án, tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước cấp lập sơ đồ mạng lưới cấp nước cho khu dân cư - Thực vẽ bao gồm: + Bản vẽ quy trình công nghệ + Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt + Bản vẽ thiết bị, bể - Dự tốn kinh tế cho phương án đề xuất Phương án thiết kế: - Phương án 1: Nước bơm từ trạm bơm giếng khoan đến giàn mưa để mềm hoá, chuyển hố Fe2+ thành Fe3+ Sau nước dẫn qua bể lắng lamen để xử lý độ màu, lắng phần cặn SS Sau bể lắng đến bể lọc nhanh, bể lọc nhanh loại bỏ SS, Fe3+ nước Nước sau lọc dẫn trạm bơm nước để cung cấp cho mạng lưới cấp nước - Phương án 2: công đoạn tương tự phương án thay bể lắng lamen bể lắng ngang SVTH: LÂM TẤN NHÃ - MSSV: 09127097 ii Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 500 hộ dân khu phố Bình Cư 2, phường 6, thành phố Tân An, Long An, công suất 1.200m3/ng.đêm MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH Chương MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1.3 NỘI DUNG THỰC HIỆN 1.4 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 1.4.2 Phương pháp khảo sát thực địa 1.4.3 Phương pháp trình bày báo cáo 1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI 1.6 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Chương TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN KHU DÂN CƯ 2.1 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ [1] 2.2 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN [1] 10 2.2.1 Thời tiết - Khí hậu 10 2.2.2 Chế độ thủy văn 10 2.2.3 Địa hình - Địa chất 11 2.2.4 Tài nguyên 11 2.3 KINH TẾ XÃ HỘI [2] 12 Chương TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC NGẦM 14 3.1 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC NGẦM 14 3.1.1 Phương pháp học 14 3.1.2 Phương pháp hóa học 15 3.1.3 Phương pháp sinh học 15 3.2 MỘT SỐ CƠNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC NƯỚC CẤP TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 18 3.2.1 Nhà máy nước cấp khu cơng nghiệp khí tơ Thành Phố Hồ Chí Minh 18 SVTH: LÂM TẤN NHÃ - MSSV: 09127097 Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 500 hộ dân khu phố Bình Cư 2, phường 6, thành phố Tân An, Long An, cơng suất 1.200m3/ng.đêm 3.2.2 Mơ hình xử lý sắt, asen nước ngầm áp dụng cho cấp nước tập trung xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 19 Chương THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CHO 500 HỘ DÂN KHU PHỐ BÌNH CƯ II, PHƯỜNG THÀNH PHỐ TÂN AN, LONG AN; CƠNG SUẤT 1200M3/NG.ĐÊM VÀ TÍNH TỐN MLCN 21 4.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 21 4.1.1 Tiêu chuẩn xử lý 21 4.1.2 Thành phần tính chất nước đầu vào 21 4.2 ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ 22 4.2.1 Phương án 22 4.2.2 Hiệu suất xử lý phương án 23 4.2.3 Phương án 23 4.2.4 Hiệu suất xử lý phương án 25 4.3 TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC CHO KHU DÂN CƯ 25 4.3.1 Phương án 25 4.3.2 Phương án 31 4.4 TÍNH TỐN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC 32 4.4.1 Thống kê lưu lượng nước tiêu thụ theo ngày dùng nước lớn 32 4.4.2 Xác định chế độ làm việc cho trạm bơm cấp 2, thiết kế đài nước 33 4.5 DỰ TOÁN KINH TẾ 44 4.5.1 Dự toán kinh tế cho phương án 44 4.4.2 Dự toán kinh tế cho phương án 45 4.5 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 46 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 5.1 KẾT LUẬN 47 5.2 KIẾN NGHỊ 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 PHỤ LỤC 50 SVTH: LÂM TẤN NHÃ - MSSV: 09127097 Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 500 hộ dân khu phố Bình Cư 2, phường 6, thành phố Tân An, Long An, công suất 1.200m3/ng.đêm DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DO : Oxy hòa tan (Dissolved Oxygen) SS : Cặn lơ lửng (Suspended Solids) TSS : Tổng hàm lượng cặn lơ lửng XLNC : xử lý nước cấp UBND : Uỷ ban nhân dân PAC : Phèn Poly Aluminium Chloride BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trường TCXD : Tiêu chuẩn xây dựng BYT : Bộ y tế GVHD : Giáo viên hướng dẫn TCXDVN : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên SVTH: LÂM TẤN NHÃ - MSSV: 09127097 Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 500 hộ dân khu phố Bình Cư 2, phường 6, thành phố Tân An, Long An, công suất 1.200m3/ng.đêm DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 4.1: Kết phân tích mẫu nước đầu vào 21 Bảng 4.2: Hiệu suất xử lý phương án 23 Bảng 4.3: Hiệu suất xử lý phương án 25 Bảng 4.4: Nhu cầu sử dụng nước khu dân cư 26 Bảng 4.5: Bảng thơng số thiết kế kích thước giếng khoan T-01 26 Bảng 4.6: Bảng thông số thiết kế kích thước giàn mưa T-02 26 Bảng 4.7: Bảng thông số thiết kế kích thước bể lắng lamen T-03 27 Bảng 4.8: Bảng thông số thiết kế kích thước bể lọc nhanh T-04 28 Bảng 4.9: Bảng thông số thiết kế kích thước bể chứa nước T-05 29 Bảng 4.10: Bảng thơng số thiết kế kích thước trạm bơm cấp II T-06 29 Bảng 4.11: Bảng thơng số thiết kế kích thước bể tuần hồn nước T-07 30 Bảng 4.12: Bảng thơng số thiết kế kích thước bể trung gian T-08 30 Bảng 4.13: Bảng thông số thiết kế kích thước sân phơi bùn T-09 31 Bảng 4.14: Bảng thông số thiết kế nhà clo T-10 31 Bảng 4.15: Bảng thông số thiết kế kích thước bể lắng ngang T-11 32 Bảng 4.16: Bảng thơng số thiết kế kích thước đài nước T-12 34 Bảng 4.17: Thống kê lưu lượng dọc đường 35 Bảng 4.18: Thống kê lưu lượng nút 37 Bảng 4.19: Tính tốn lưu lượng tuyến ống 38 Bảng 4.20: Tính tốn thuỷ lực cho mạng lưới cấp nước 39 Bảng 4.21: Chi phí đầu tư phương án 44 Bảng 4.22: Chi phí quản lý vận hành phương án 44 Bảng 4.23: Chi phí đầu tư phương án 45 Bảng 4.24: Chi phí quản lý vận hành phương án 45 SVTH: LÂM TẤN NHÃ - MSSV: 09127097 Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 500 hộ dân khu phố Bình Cư 2, phường 6, thành phố Tân An, Long An, cơng suất 1.200m3/ng.đêm ST T Cơng trình Ký hiệ u Đặc tính Đơ n vị Số lượn g Đơn giá *1000VN D Thành tiền *1000VN D Bộ 55.800 111.600 Bộ 114.000 228.000 Bộ 98.600 197.200 Bộ 8.900 8.900 Bộ 30 30 Bộ 300 300 Trạm bơm cấp II - T06 Máy thổi khí B1, B1’ Model: HEYWEL RSS; Q = 12 m3/h, H = 12 mH2O Điện áp pha/ 380V/50hz/1,8K W Hãng sản xuất- Ý Bơm B2, rửa lọc B2’ Ebara EVMG 60 7F/18.5 Q=72m3/h; H=5241m; N=18.5Hp Nhật Bản Bơm nước B3, B3’ Ebara EVMG 60 6F/15 với Q=72m3/h; H=53.5; N=15Hp Bể tuần hoàn- T07 Ebara RIGHT 100 Máy bùn bơm Q=18m3/h; H=29.5m; N=1Hp Van chiều Gang Bể trung gian- T08 TECO Máy bơm Q=12m3/h; nước B4 H=11m; N=1Hp TỔNG CỘNG (T2) = SVTH: LÂM TẤN NHÃ - MSSV: 09127097 675.925 100 Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 500 hộ dân khu phố Bình Cư 2, phường 6, thành phố Tân An, Long An, công suất 1.200m3/ng.đêm Bảng D.3: Lắp đặt thiết bị, đường ống STT Hạng mục cơng trình Vật liệu: mực phủ epoxy Thương Việt Nam Thép hiệu: Bộ 1.000 1.000 Bộ 500 500 Bộ 200.000 200.000 Bộ 250.000 250.000 Hệ thống ống dẫn hóa chất Vật liệu: Hệ thống ống Ø21 dẫn hóa chất Thương Việt Nam Thành tiền *1000VND Hệ thống đường ống dẫn khí Trên nước Đặc tính Đơn Số Đơn giá vị lượng *1000VND PVC hiệu: Hệ thống đường ống kỹ thuật Vật liệu: PVC Ống phụ Thương hiệu: tùng Bình Minh Van khóa Vật liệu: PVC, gang, inox Thương Việt Nam hiệu: Vật liệu: thép mạ Phụ tùng lắp kẽm đặt hệ thống Thương hiệu: đường ống Việt Đức Hệ thống điện động lực điều khiển Thương Thiết bị điều Candivi khiển dây Nam), dẫn USA hiệu: (Việt Korean, TỔNG CỘNG (T3) = SVTH: LÂM TẤN NHÃ - MSSV: 09127097 451.500 101 Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 500 hộ dân khu phố Bình Cư 2, phường 6, thành phố Tân An, Long An, cơng suất 1.200m3/ng.đêm Chi phí khác Bảng D.4: Chi phí khác STT Đơn vị Khối lượng Đơn giá = %*T2 (VND) Lần 1.25% Vận hành hệ thống, nuôi cấy vi Lần sinh vật 2% Lần 2.5% Sau lắp đặt vận hành đạt Lần tiêu chuẩn 1% Lần 1.25% Bộ 2.5% Lắp đặt đường ống cấp nước Trụ chữa cháy cho hệ thống 1.25% 1% Hạng mục cơng trình Vận chuyển Vận chuyển thiết bị 16.898 Hồn cơng 6759 Nghiệm thu 8449 Chi phí lắp đặt quản lý dự án Thiết bị điều khiển dây dẫn 13.518 Nhân công lắp đặt Đo đạc mẫu sau xử lý 8.449 Vận hành thử Lắp đặt thiết bị cho hệ thống Thành tiền *1000VND 16.898 Hệ thống PCCC 8.449 Hệ thống đèn chiếu sang Lắp đặt đường ống cấp điện Trụ trụ đèn chiếu sáng cho hệ thống TỔNG CỘNG (T3) = SVTH: LÂM TẤN NHÃ - MSSV: 09127097 6.759 86.180 102 Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 500 hộ dân khu phố Bình Cư 2, phường 6, thành phố Tân An, Long An, cơng suất 1.200m3/ng.đêm ¾ Tổng chi phí đầu tư ban đầu là: Tdt = T1 + T2 + T3 = 1.292.800.000+ 675.925.000+ 86.180.000 = 2.054.905.000 (VND) D.1.2 Chi phí quản lý vận hành Hóa chất: Clo vơi 20.000VNĐ/Kg, tháng dùng 36Kg, hết 720.000VND (B1) Điện năng: Bảng D.5: Chi phí điện Số lượn g Cơng suất (KW) Thời gian hoạt động (h) Bơm giếng khoang 10HP 12 12 288 1.700 489.600 Bơm gió rửa lọc B1 12 0.1 2.4 1.700 4.080 Bơm nước rửa lọc B2 22.2 0.1 4.44 1.700 7.548 Bơm nước sạchB3 18 12 432 1.700 734.400 Bơm nước B4 1.2 1.700 10.200 Máy bơm bùn 1.2 0.1 0.12 1.700 11.220 STT Thiết bị Tổng lượng điện tiêu thụ(KW/H) Đơn giá (VND/ Thành tiền (VND) KWH) TỔNG CỘNG (B2) = 1.257.048 TỔNG CỘNG CHI PHÍ/THÁNG (B2) = 37.711.440 SVTH: LÂM TẤN NHÃ - MSSV: 09127097 103 Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 500 hộ dân khu phố Bình Cư 2, phường 6, thành phố Tân An, Long An, cơng suất 1.200m3/ng.đêm Chi phí nhân cơng Bảng D.6: Chi phí nhân cơng Mức lương Thành tiền (Triệu VND/tháng) (Triệu VND/tháng) 10 Số người Biên chế Công nhân vận hành Tổng chi phí/tháng (B3) = 10 Chi phí bảo dưỡng hàng năm Thay nhớt Bơi dầu mỡ ¾ Chi phí bảo trì bảo dưỡng: B4 = 1%tổng chi phí đầu tư = 1%*2.506.405.000= 25.064.050 (VND/năm) = 2.088.670 (VND/tháng) ¾ Vậy tổng chi phí vận hành: Bvh = B1 + B2 + B3 + B4 = 720.000+ 37.711.440 + 10.000.000 + 1.712.420 = 50.143.860 (VND/tháng) D.1.3 Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu 2.500.000.000 (VND) Với lãi suất vay dài hạn 13%/năm, với niên hạn hoạt công trình 20 năm Số tiền phải trả hàng năm cho ngân hàng tính theo bảng sau: Bảng D.7: Lãi suất ngân hang Thời gian vận Tiền vay ngân Trả nợ định hành (năm) hàng (VND) kỳ (VND) 2500000000 2375000000 125000000 125000000 SVTH: LÂM TẤN NHÃ - MSSV: 09127097 Tiền trả lãi suất ngân hàng (VND) 325000000 308750000 Trả ngân hàng (VND) 450000000 480000000 104 Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 500 hộ dân khu phố Bình Cư 2, phường 6, thành phố Tân An, Long An, công suất 1.200m3/ng.đêm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2250000000 125000000 2125000000 125000000 2000000000 125000000 1875000000 125000000 1750000000 125000000 1625000000 125000000 1500000000 125000000 1375000000 125000000 1250000000 125000000 1125000000 125000000 1000000000 125000000 875000000 125000000 750000000 125000000 625000000 125000000 500000000 125000000 375000000 125000000 250000000 125000000 125000000 125000000 TỔNG CỘNG = Số tiền chi trả tháng cho ngân hàng= 292500000 460000000 276250000 440000000 260000000 420000000 243750000 400000000 227500000 380000000 211250000 360000000 195000000 340000000 178750000 320000000 162500000 300000000 146250000 280000000 130000000 260000000 113750000 240000000 97500000 220000000 81250000 200000000 65000000 180000000 48750000 160000000 32500000 140000000 16250000 120000000 6.150.000.000 25.625.000 D.1.4 Giá thành cho m3 nước thải xử lý Giá m3 nước thải = TNH TVH Q *30 25.625.000 50.143.860 1.200*30 2.104(VND / m3 ) Vậy giá thành 1m3 nước xử lý 2.104 (VNĐ) SVTH: LÂM TẤN NHÃ - MSSV: 09127097 105 Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 500 hộ dân khu phố Bình Cư 2, phường 6, thành phố Tân An, Long An, công suất 1.200m3/ng.đêm D.2 PHƯƠNG ÁN D.2.1 Chi phí đầu tư Xây dựng Bảng D.8: Chi phí xây dựng STT Hạng mục cơng trình giếng Đơn giá Ký hiệu Vật liệu Khối lượng đặc (m3) T01 Gạch 4.000 12.000 Thành tiền *1.000VND *1.000VND Bơm khoan Giàn mưa T02 BTCT 1.5 7.000 10.500 Bể lắng ngang T03 BTCT 35.3 7.000 247.100 Bể lọc nhanh T04 BTCT 9.2 7.000 64.400 Bể nước T05 BTCT 46.6 7.000 326.200 Trạm bơm cấp II T06 BTCT 30.3 7.000 212.100 Bể tuần hoàn T07 BTCT 5.4 7.000 37.800 Bể trung gian T08 BTCT 4.2 7.000 29.400 Sân phơi bùn T09 BTCT 21.7 7.000 151.900 10 Nhà Clo T10 Gạch 2.8 4.000 11.200 11 Nhà điều hành HC Gạch 38.7 4.000 154.800 12 Trạm biến điện, bảo vệ HC Gạch 19.3 4.000 77.200 13 Nhà xe nhân viên HC Gạch 4.1 4.000 16.400 TỔNG CỘNG (T1) = SVTH: LÂM TẤN NHÃ - MSSV: 09127097 1.339.000 106 Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 500 hộ dân khu phố Bình Cư 2, phường 6, thành phố Tân An, Long An, công suất 1.200m3/ng.đêm Thiết bị, máy móc Bảng D.9: Chi phí thiết bị, máy móc STT Cơng Ký trình hiệu Đơn Số Đơn giá Thành tiền vị lượng *1000VND *1000VND Bộ 42.000 84.000 D168, Hãng sản Ống 1.200 1.200 Bộ 1000 1.000 Bộ 990 990 Kg 25 15 375 kg 23 25.2 1.230 Đặc tính Hầm bơm giếng khoan T-01 Model: PENTAX 6S 70-7 Q = 66 m3/h, H = Máy bơm P1, 62 m chìm P2 Điện áp pha 380V, pha 220V, 15HP Xuất xứ: Ý Ống lọc thăm dò dài 15m, xuất Johnson Van model: chiều, MPCV 0.4A Thép Đồng YUKEN mạ kẽm, D80, chiều hồ đo áp Inox, WISE P111, Giàn mưa - T02 Thép đỡ Thép chữ V, giàn 50x50x7mm Cầu thang Thép Ø27, quét công tác epoxit SVTH: LÂM TẤN NHÃ - MSSV: 09127097 107 Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 500 hộ dân khu phố Bình Cư 2, phường 6, thành phố Tân An, Long An, cơng suất 1.200m3/ng.đêm STT Cơng Ký trình hiệu Đặc tính Đơn Số Đơn giá Thành tiền vị lượng *1000VND *1000VND kg 12 27.3 3.276 kg 36 50 1800 kg 53 424 Cái 144 50 7.200 Bộ 3.000 6.000 500 1.000 Bể lắng ngang – T12 Cầu thang Thép Ø34, quét công tác epoxit Vật liệu: inox Máng dày 3mm cưa Thương hiệu: Việt Nam Ống xả bùn inox Ø90, Bảo Tín Bể lọc nhanh Vật liệu: Chụp lọc PVC dài Thương nhựa hiệu: Việt Nam Ống xi- Vật liệu thép mạ phông kẽm đồng tâm Xuất xứ Việt Nam Bể chứa nước sạch- T05 Vật liệu thép Luppe không gỉ nước Hãng sản xuất: Minh Phát Đạt Trạm bơm cấp II - T06 SVTH: LÂM TẤN NHÃ - MSSV: 09127097 108 Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 500 hộ dân khu phố Bình Cư 2, phường 6, thành phố Tân An, Long An, cơng suất 1.200m3/ng.đêm STT Cơng Ký trình hiệu Đặc tính Đơn Số Đơn giá Thành tiền vị lượng *1000VND *1000VND Bộ 55.800 111.600 Bộ 114.000 228.000 Bộ 98.600 197.200 Bộ 8.900 8.900 Bộ 30 30 Model: HEYWEL RSS; Q = 12 m3/h, H = 12 mH2O Máy thổi B1, khí B1’ Điện áp pha/ 380V/50hz/1,8K W Hãng sản xuất- Ý Ebara EVMG 60 Bơm rửa B2, lọc B2’ 7F/18.5 Q=72m3/h; H=5241m; N=18.5Hp Nhật Bản Ebara EVMG 60 6F/15 với Bơm B3, nước B3’ Q=72m3/h; H=53.5; N=15Hp Bể tuần hoàn- T07 Ebara RIGHT 100 Máy bơm bùn Van chiều Q=18m3/h; H=29.5m; N=1Hp Gang Bể trung gian- SVTH: LÂM TẤN NHÃ - MSSV: 09127097 109 Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 500 hộ dân khu phố Bình Cư 2, phường 6, thành phố Tân An, Long An, cơng suất 1.200m3/ng.đêm STT Cơng Ký trình hiệu Đặc tính Đơn Số Đơn giá Thành tiền vị lượng *1000VND *1000VND Bộ 300 300 T08 TECO Máy bơm nước Q=12m3/h; B4 H=11m; N=1Hp TỔNG CỘNG (T2) = 654.225 Chi phí khác Bảng D.10: Chi phí khác STT Hạng mục cơng trình Đơn vị 2% 2.5% 1% 1.25% 8.177 13.085 16.356 Hồn cơng Sau lắp đặt vận hành đạt Lần tiêu chuẩn 1.25% Nhân công lắp đặt Lắp đặt thiết bị Lần cho hệ thống Thành tiền *1000VND Vận hành thử Vận hành hệ thống, nuôi cấy Lần vi sinh vật Đơn giá = %*T2 (VND) Vận chuyển Vận chuyển thiết Lần bị Khối lượng 6.542 Nghiệm thu Đo đạc mẫu sau Lần xử lý SVTH: LÂM TẤN NHÃ - MSSV: 09127097 8.178 110 Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 500 hộ dân khu phố Bình Cư 2, phường 6, thành phố Tân An, Long An, công suất 1.200m3/ng.đêm STT Hạng mục công trình Đơn vị Khối lượng Đơn giá = %*T2 (VND) Thành tiền *1000VND Chi phí lắp đặt quản lý dự án Thiết bị điều Bộ khiển dây dẫn 2.5% 1.25% 1% 16.356 Hệ thống PCCC Lắp đặt đường ống cấp nước Trụ chữa cháy cho hệ thống 8.178 Hệ thống đèn chiếu sang Lắp đặt đường ống cấp điện trụ đèn chiếu Trụ sáng cho hệ thống 6.542 TỔNG CỘNG (T3) = 83.414 ¾ Tổng chi phí đầu tư ban đầu là: Tdt = T1 + T2 + T3 = 1.339.000.000+ 654.225.000+ 83.414.000 = 2.076.639.000 (VND) B.2.2 Chi phí quản lý vận hành Hóa chất Clo vơi 20.000VNĐ/Kg, tháng dùng 36Kg, hết 720.000VND (B1) Điện Bảng D.11: Chi phí điện STT Thiết bị Số lượng Tổng lượng Đơn giá Công Thời suất gian hoạt điện tiêu (VND/ tiền (KW) động (h) thụ(KW/H) KWH) (VND) SVTH: LÂM TẤN NHÃ - MSSV: 09127097 Thành 111 Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 500 hộ dân khu phố Bình Cư 2, phường 6, thành phố Tân An, Long An, công suất 1.200m3/ng.đêm Bơm giếng khoang 12 12 288 1.700 489.600 12 0.1 2.4 1.700 4.080 22.2 0.1 4.44 1.700 7.548 18 12 432 1.700 734.400 1.2 1.700 10.200 1.2 0.1 0.12 1.700 11.220 TỔNG CỘNG (B2) = 1.257.048 10HP Bơm gió rửa lọc B1 Bơm nước rửa lọc B2 Bơm nước sạchB3 Bơm nước B4 Máy bơm bùn TỔNG CỘNG CHI PHÍ/THÁNG (B2) = 37.711.44 Chi phí nhân cơng Bảng D.12: Chi phí nhân cơng Biên chế Mức lương Thành tiền (Triệu VND/tháng) (Triệu VND/tháng) 10 Số người Công nhân vận hành Tổng chi phí/tháng (B3) = SVTH: LÂM TẤN NHÃ - MSSV: 09127097 10 112 Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 500 hộ dân khu phố Bình Cư 2, phường 6, thành phố Tân An, Long An, cơng suất 1.200m3/ng.đêm Chi phí bảo dưỡng hàng năm Thay nhớt Bơi dầu mỡ ¾ Chi phí bảo trì bảo dưỡng: B4 = 1%tổng chi phí đầu tư = 1%*2.076.639.000 = 20.766.390 (VND/năm) = 1.730.532 (VND/tháng) ¾ Vậy tổng chi phí vận hành: Bvh = B1 + B2 + B3 + B4 = 720.000+ 37.711.440 + 10.000.000 + 1.730.532 = 50.161.972 (VND/tháng) D.2.3 Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu 2.500.000.000 (VND) Với lãi suất vay dài hạn 20%/năm, với niên hạn hoạt cơng trình 20 năm Số tiền phải trả hàng năm cho ngân hàng tính theo bảng sau: Bảng D.13: Khấu hao tài sản lãi suất Thời gian vận Tiền vay ngân Trả nợ định hành (năm) hàng (VND) kỳ (VND) 10 11 12 2500000000 2375000000 2250000000 2125000000 2000000000 1875000000 1750000000 1625000000 1500000000 1375000000 1250000000 1125000000 125000000 125000000 125000000 125000000 125000000 125000000 125000000 125000000 125000000 125000000 125000000 125000000 SVTH: LÂM TẤN NHÃ - MSSV: 09127097 Tiền trả lãi suất ngân hàng (VND) 325000000 308750000 292500000 276250000 260000000 243750000 227500000 211250000 195000000 178750000 162500000 146250000 Trả ngân hàng (VND) 450000000 480000000 460000000 440000000 420000000 400000000 380000000 360000000 340000000 320000000 300000000 280000000 113 Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp cho 500 hộ dân khu phố Bình Cư 2, phường 6, thành phố Tân An, Long An, công suất 1.200m3/ng.đêm Thời gian vận Tiền vay ngân Trả nợ định hành (năm) hàng (VND) kỳ (VND) Trả ngân hàng (VND) 130000000 260000000 113750000 240000000 97500000 220000000 81250000 200000000 65000000 180000000 48750000 160000000 32500000 140000000 16250000 120000000 6.150.000.000 25.625.000 Tiền trả lãi suất ngân hàng (VND) 13 14 15 16 17 18 19 20 1000000000 125000000 875000000 125000000 750000000 125000000 625000000 125000000 500000000 125000000 375000000 125000000 250000000 125000000 125000000 125000000 TỔNG CỘNG = Số tiền chi trả tháng cho ngân hàng= D.2.4 Giá thành cho m3 nước thải xử lý Giá m3 nước thải = TNH TVH Q *30 25.625.000 50.161.972 1.200*30 2.104(VND / m3 ) Vậy giá thành 1m3 nước xử lý 2.104 (VNĐ) SVTH: LÂM TẤN NHÃ - MSSV: 09127097 114 ... CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA MƠI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN ************ Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ************ PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Khoa : MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Ngành... viên hướng dẫn: ThS HUỲNH NGỌC ANH TUẤN Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày Tháng Năm 2013 Ban chủ nhiệm Khoa Ngày Tháng Năm 2013 Giáo viên hướng dẫn Thiết kế hệ thống xử lý nước...TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN ******* ******* KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP CHO 500 HỘ DÂN TẠI KHU PHỐ BÌNH CƯ 2, PHƯỜNG 6, THÀNH PHỐ TÂN AN LONG AN, CÔNG SUẤT 1.200M3 NG.ĐÊM , THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP CHO 500 HỘ DÂN TẠI KHU PHỐ BÌNH CƯ 2, PHƯỜNG 6, THÀNH PHỐ TÂN AN LONG AN, CÔNG SUẤT 1.200M3 NG.ĐÊM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn