TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI RESORT AMAN VĨNH HY (NINH THUẬN) 150m3 ngày.đêm

120 39 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUN  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI RESORT AMAN VĨNH HY (NINH THUẬN) 150m3/ngày.đêm Sinh viên thực : ĐÀO XUÂN BƠN Ngành : KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG Niên khóa : 2008 - 2012 T H C Mn T ng Năm 2012 Thiết kế hệ thống xử lý nước thải resort Aman Vĩnh Hy TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI RESORT AMAN VĨNH HY (NINH THUẬN) 150m3/ngày.đêm Tác giả ĐÀO XN BƠN Khóa luận đệ trìn để đ ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngàn Kỹ Thuật Mô Trường G o v ên ướng dẫn TS LÊ QUỐC TUẤN KS HUỲNH TẤN NHỰT T H C SVTH: Đào Xuân Bôn Mn T ng 12 Năm Trang i Thiết kế hệ thống xử lý nước thải resort Aman Vĩnh Hy PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN Khoa: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Ngành: KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG Họ tên: ĐÀO XN BƠN Khóa học: 2008 - 2012 MSSV: 08127010 1) Tên đề tà : “T n to n t ết kế hệ thống xử lý nước thải resort Aman Vĩn Hy (Ninh Thuận) công suất 150m3/ngày.đêm” 2) Nội dung khóa luận: - Tổng quan resort Aman Vĩnh Hy - Tổng quan nước thải sinh hoạt - Các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt - Tính tốn thiết kế hệ thống xử lý nước thải - Tính tốn kinh tế hệ thống xử lý nước thải - Lựa chọn phương án sở phù hợp với kết cấu đất, quy hoạch, khả đầu tư, khối lượng công việc 3) Thời gian thực hiện: Bắt đầu: 01 - 01 – 2012 Kết thúc: 06 - 07 - 2012 4) Họ tên g o v ên ướng dẫn: Ts Lê Quốc Tuấn, Ks Huỳnh Tấn Nhựt Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày ….tháng ….năm 2012 Ngày … tháng … năm 2012 Giáo Viên Hướng Dẫn Ban chủ nhiệm Khoa Ts Lê Quốc Tuấn Ks Huỳnh Tấn Nhựt SVTH: Đào Xuân Bôn Trang ii Thiết kế hệ thống xử lý nước thải resort Aman Vĩnh Hy LỜI CẢM ƠN Trong suốt năm học tập khoảng thời gian thực khóa luận tốt nghiệp, em nhận quan tâm, động viên giúp đỡ nhiệt tình thầy cơ, người thân bạn bè Em trân trọng giây phút sống học tập với bạn lớp DH08MT, dạy truyền đạt kiến thức quý báu thầy cô, nhận tình thân thương người lớp, khoa mà tìm thấy giảng đường đại học Chính vậy, Em xin chân thành cám ơn đến tất thầy cô khoa Môi trường Tài Nguyên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Xin đặc biệt cám ơn thầy Lê Quốc Tuấn, thầy Huỳnh Tấn Nhựt dành nhiều thời gian hướng dẫn, tận tình giúp đỡ truyền đạt nhiều kinh nghiệm thực tế cho em q trình thực khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cám ơn anh chị Công ty công nghệ môi trường thông điệp xanh (65 chi mai, phường 13, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh) đặc biệt anh Nguyễn Duy Phú nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho em thời gian thực tập tốt nghiệp làm khóa luận tốt nghiệp Chân thành cám ơn tất người thân bên cạnh bạn sinh viên lớp DH08MT ủng hộ, động viên giúp đỡ để hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, xin gởi lời biết ơn sâu sắc ba mẹ, anh chị, tất người gia đình ln động viên, điểm tựa vững chắc, hỗ trợ giúp có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn hồn thành tốt nhiệm vụ Dù cố gắng tránh khỏi nhiều thiếu sót, mong nhận góp ý sửa chữa thầy bạn khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cám ơn SVTH: Đào Xuân Bôn SVTH: Đào Xuân Bôn Trang iii Thiết kế hệ thống xử lý nước thải resort Aman Vĩnh Hy TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài: “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải resort Aman Vĩnh Hy, công suất 150 m3/ngày.đêm, đạt loại B, QCVN 14:2008/BTNMT” thực thôn Vĩnh Hy, Xã Vĩnh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận Thời gian thực từ 01/2012 – 07/2012 Khóa luận đề xuất phương án xử lý nước thải sinh hoạt:  Phương án 1: Sử dụng phương pháp sinh học để xử lý nước thải sinh hoạt Cơng trình sơ đồ cơng nghệ bể aerotank giá thể tổ ong Giá thành xử lý m3 nước thải phương án 8.370 VNĐ  Phương án 2: Sử dụng phương pháp sinh học để xử lý nước thải sinh hoạt Công trình sơ đồ cơng nghệ mương oxi hóa  Giá thành xử lý m3 nước thải phương án 8.548 VNĐ Khóa luận tìm phương án xử lý nước thải sinh hoạt cho resort Aman Vĩnh Hy phương án Mặc dù, hai phương án giá thành xử lý m3 nước thải có chênh lệch khơng đáng kể dựa vào ưu điểm mặt kỹ thuật, thẩm mĩ, diện tích, thi cơng vận hành, tơi chọn phương án để thi công SVTH: Đào Xuân Bôn Trang iv Thiết kế hệ thống xử lý nước thải resort Aman Vĩnh Hy MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ix DANH SÁCH CÁC BẢNG x DANH SÁCH CÁC HÌNH xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục Tiêu đề tài 1.3 Nội dung đề tài 1.4 Phương pháp thực 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài Chương TỔNG QUAN KHU DU LỊCH SINH THÁI CAO CẤP AMAN VĨNH HY RESORT 2.1 Vị trí địa lý 2.2 Địa hình 2.3 Khí hậu, thủy văn 2.4 Cơ sở hạ tầng 2.5 Các nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt Chương TỔNG QUAN NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 3.1 Tổng quan nước thải sinh hoạt 3.1.1 Nguồn phát sinh, đặc tính nước thải sinh hoạt 3.1.2 Thành phần, tính chất nước thải sinh hoạt 3.2 Các thông số ô nhiễm đặc trưng nước thải 3.2.1 Thông số vật lý SVTH: Đào Xuân Bôn Trang v Thiết kế hệ thống xử lý nước thải resort Aman Vĩnh Hy 3.2.1.1 Hàm lượng chất rắn lơ lửng 3.2.1.2 Mùi 3.2.1.3 Độ màu 3.2.2 Thơng số hóa học 3.2.2.1 Độ pH nước 3.2.2.2 Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand - COD) 3.2.2.3 Nhu cầu oxy sinh học (Biochemical Oxygen Demand - BOD) 3.2.2.4 Oxy hòa tan (Dissolved Oxygen - DO) 3.2.2.5 Nitơ hợp chất chứa nitơ 3.2.2.6 Phospho hợp chất chứa phospho 3.2.2.7 Chất hoạt động bề mặt 10 3.2.3 Thông số vi sinh vật học 10 3.3 Tổng quan phương pháp xử lý nước thải 10 3.3.1 Phương pháp xử lý học 10 3.3.1.1 Song chắn rác 11 3.3.1.2 Bể thu tách dầu mỡ 11 3.3.1.3 Bể điều hoà 12 3.2.1.4 Bể lắng 12 3.2.2 Phương pháp xử lý hoá lý 13 3.3.2.1 Bể keo tụ, tạo 13 3.3.2.2 Bể tuyển 14 3.3.3 Phương pháp xử lý hoá học 14 3.3.4 Phương pháp xử lý sinh học 15 3.3.4.1 Xử lý sinh học điều kiện tự nhiên 16 3.3.4.2 Xử lý sinh học điều kiện nhân tạo 17 3.3.5 Xử lý bùn cặn 22 3.4 Một số hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt áp dụng resort 23 Chương ĐỀ XUẤT CƠNG NGHỆ - TÍNH TỐN THIẾT KẾ 33 4.1 Cơ sở lựa chọn công nghệ 33 SVTH: Đào Xuân Bôn Trang vi Thiết kế hệ thống xử lý nước thải resort Aman Vĩnh Hy 4.2 Thành phần tính chất nước thải khu du lịch sinh thái cao cấp Aman Vĩnh Hy resort 33 4.3 Mức độ xử lý nước thải 34 4.4 Đề xuất công nghệ 36 4.4.1 Phương án 36 4.4.2 Thuyết minh sơ đồ công nghệ 37 4.4.3 Phương án 40 4.5 Tính tốn cơng trình đơn vị 44 4.5.1 Phương án 44 4.5.1.1 Mương dẫn lưới chắn rác (lưới chắn rác tinh) 44 4.5.1.2 Tính tốn hố thu 44 4.5.1.3 Bể tuyển khí 44 4.5.1.4 Tính tốn bể điều hòa 46 4.5.1.5 Anoxic: 46 4.5.1.6 Bể Aerotank giá thể: 47 4.5.1.7 Bể lắng 48 4.5.1.8 Bể khử trùng 48 4.5.1.9 Bể chứa bùn: 49 4.5.2 Tính tốn phương án 2: 49 4.5.2.1 Mương Oxi hóa 49 4.5.2.2 Bể chứa bùn: 50 4.6 Tính tốn chi phí 50 4.6.1 Cơ sở tính toán 50 4.6.2 Phương án 50 4.6.3 Phương án 51 4.7 Lựa chọn phương án 51 4.8 Quản lý vận hành trạm xử lý nước thải 52 4.8.1 Giai đoạn khởi động 52 4.8.2 Giai đoạn vận hành 53 SVTH: Đào Xuân Bôn Trang vii Thiết kế hệ thống xử lý nước thải resort Aman Vĩnh Hy 4.8.3 Nguyên nhân biện pháp khắc phục cố vận hành hệ thống xử lý 53 4.8.4 Tổ chức quản lý kỹ thuật an toàn 54 4.8.5 Bảo trì 55 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Kiến nghị 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHỤ LỤC SVTH: Đào Xuân Bôn Trang viii Lượng oxy cần cung cấp: Trong đó: Cs : nồng độ oxy hóa bão hòa nước 250C, Cs = 8,11 (mg/l) C: nồng độ oxy cần trì hồ, C = DO = 1,5 g/l Lượng oxy thực tế thiết bị làm thoáng cấp vào: hệ số hiệu chỉnh tốc độ truyền oxy thiết bị làm thoáng, chọn = 0,65 Lựa chọn thiết bị cung cấp oxi: Chọn hệ thống làm thống dạng rulo phẳng với đường kính ngồi 0,5 (m) vận tốc quay 120 (vòng/phút), đặt ngập h = 0,2 (m) Chiều dài cần thiết rulo cung cấp khí: Khi lắp đặt thiết bị làm thống dạng rulo chiều dài thiết bị khơng lớn bề rộng mặt nước mương Chiều dài cần thiết rulo 2,2 (m) cần bố trí rulo, chọn chiều dài rulo lắp đặt L = 1,1 (m) Ống dẫn nước thải sang bể lắng 2: Vận tốc nước chảy ống V = Đường kính ống √ √ Chọn ống nhựa PVC có đường kính 90 (mm) chọn V = 1,2 (m/s) Kiểm tra lại vận tốc nước chảy ống: 2.2 Bể chứa bùn Thể tích bùn từ bể tuyển nổi, mương oxi hóa, bể lắng là: Thể tích bùn 10 ngày là: Chọn kích thước bể chứa bùn mười ngày là: Sau 10 ngày bùn xe hút bùn mang đến nơi khác để xử lý PHỤ LỤC 2: DỰ TOÁN KINH TẾ A DỰ TOÁN KINH TẾ CHO HƯƠNG ÁN A C đầu tư Chí phí xây dựng Hạng mục cơng trình Hố thu Vật Số Thể tích Đơn g liệu lượng (m3) (VNĐ/ m3) BTCT 10 2.000.000 Thành tiền (VNĐ) 20.000.000 Bể điều hòa BTCT 74,82 2.000.000 149.640.000 Bể tuyển BTCT 15,96 2.000.000 31.920.000 Bể Anoxic BTCT 40,5 2.000.000 81.000.000 Bể Aerotank BTCT 49,45 2.000.000 98.900.000 Bể lắng đứng BTCT 57 2.000.000 114.000.000 Bể chứa bùn BTCT 45,15 2.000.000 90.300.000 Bể khử trùng BTCT 4,5 2.000.000 9.000.000 Nhà điều hành Gạch 24 1.500.000 36.000.000 Tổng T1 630.760.000 Chí phí máy móc thiết bị Hạng mục Lưới chắn rác Hố thu Bể điều hòa Thiết bị Số lượng Lưới chắn rác Bơm chìm Model: CN 501T Q = 21,9 (m3/h) Công suất 1,48KW Hãng: ShinMaywa Đĩa phân phối khí Model: AFD350, Lưu lượng khí:2 – 8,3 m3/h Đường 20 kính 300mm Hãng : SSI – Mỹ Bơm chìm Model: CN 502T Đơn vị Đơn vị tính Đơn g Thành tiền (VNĐ) (VNĐ) 4.000.000 4.000.000 35.000.000 70.000.000 500.000 10.000.000 35.000.000 70.000.000 Bể Anoxic Bể Aerotank Bể lắng Bể tuyển Bể chứa bùn Q = 6,25 (m3/h) Công suất 0,37KW Hãng: ShinMaywa Máy thổi khí Model: RSS-80, Q = 3,7 (m3/phút Cơng suất 7,5HP Hãng:Heywel – Taiwan Máy khuấy chìm cơng suất 0,37 kw, 0,5Hp Hãng: Pentax Model MR-4-4D 1,8 m3/min Máy đo DO Máy thổi khí Model: SL 050 (50) Korea fluied machinery sản xuất Lưu lượng 0,72 m3/min Cơng suất 2,32 kw Đĩa phân phối khí Model: AFD300, Lưu lượng khí:2 – 8,3 m3/h Đường kính 300mm Hãng : SSI – Mỹ Lan can, sàn công tác Giá thể dính bám tổ ong Vật liệu PVC Hãng: KaiShing-Taiwan công suất bơm bùn 0,4 kW hãng:TUSURUMIPUMP Model : 50B2.4 Discharge bore: 50 mm Motor output: 0,4 kW Máng cưa + ống trung tâm Hãng: Việt Nam máy thổi khí có cơng suất 2,2 kW, điện áp 380v/HZ Máy bơm bùn Model: DWO200 Q = 0,27 m3/h, H = 12mH2O Công suất: 0,74KW Hãng: Ebara - Italy Tổng T2 45.000.000 90.000.000 10.000.000 20.000.000 5.000.000 5.000.000 15 500.000 7.500.000 30.000.000 30.000.000 15 m3 1.200.000 18.000.000 14.000.000 14.000.000 30.000.000 30.000.000 50.000.000 50.000.000 30.000.000 30.000.000 1 Cái 60.000.000 120.000.000 568.500.000  Chi phí phụ kiện chi phí gián tiếp STT Thành tiền (VNĐ) Đơn g Phụ kiện Hệ thống đường ống 2,5% (T1+T2) (ống, van thép, PVC) 29.981.500 Hệ thống dây điện, tủ 2,5% (T1 + T2) điều khiển 29.981.500 Chi phí lập quản lý 5% (T1 + T2) dự án 59.963.000 Chi phí nhân cơng 10% (T1 + T2) 119.926.000 Tổng T3 Tổng c 238.852.000 đầu tư ban đầu: Tđtbđ = T1+T2+T3 = 630.760.000 + 568.500.000 + 238.852.000 = 1.438.112.000 (VNĐ)  Chi phí quản lý vận hành  Chi phí hóa chất Hóa chất NaOCl: 12(lít/ngày) * 10.000 (VND/lít) = 120.000 (VND/ngày) Tổng T4: 120.000 (VND/ngày)  Chi phí điện Tên thiết bị Máy bơm NaOCl Bơm chìm hố thu Bơm chìm nước thải bể điều hòa Máy khuấy Anoxic Máy thổi khí bể điều hồ Máy thổi khí bể aerotank Cơng Số Thời gian suất lượng hoạt động (kW/h) (h) 0,2 24 1,48 12 Đ ện Đơn g Thành tiền tiêu thụ (VNĐ/ W) (VNĐ/ngày) (kW) 4,8 1.500 7.200 8,16 1.500 12.240 0,37 12 4,08 1.500 6.120 0,37 24 2,4 1.500 3.600 5,6 12 134,4 1.500 201.600 2,32 12 55,68 1.500 83.520 Bơm bùn tuần hoàn Bơm bùn bể chứa bùn Thiết bị chiếu sáng 0,37 1 0,2 1.500 300 2,74 1 1,5 1.500 2.250 0,03 20 24 Tổng T5 14,4 1.500 21.600 338.430  Chi phí nhân cơng vận hành Biên chế Số người Kĩ sư Cơng nhân 1 Tổng T6 Chi phí bảo trì bảo dưỡng hàng năm Mức lương (VNĐ/t ng) 3.500.000 2.500.000 Thành tiền (VNĐ/t ng) 3.500.000 2.500.000 6.000.000  Thay nhớt  Bơi trơn dầu mỡ Chi phí bảo trì bảo dưỡng T7 = 0,5% tổng chi phí đầu tư = 0,5% * 1.438.112.000 = 7.190.560 (VNĐ/năm) = 599.213 (VNĐ/tháng) Vậy tổng chi phí vận hành: Tvh = T4 + T5 + T6 + T7 = 120.000*30 + 338.430*30 + 6.000.000 + 599.213 = 20.352.113 (VNĐ/tháng)  Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu: 1.438.112.000 (VNĐ) với lãi suất vay dài hạn 18%/năm, với niên hạn hoạt động cơng trình 20 năm Số tiền trả hàng năm cho ngân hàng tính theo bảng sau: T Gian T ền Vay Ngân Hàng 1.438.112.000 1.366.206.400 1.294.300.800 1.222.395.200 Trả Nợ Địn T ền Trả Lã Kỳ Suất Ngân Hàng 71.905.600 258.860.160 71.905.600 245.917.152 71.905.600 232.974.144 71.905.600 220.031.136 Trả Ngân Hàng 330.765.760 317.822.752 304.879.744 291.936.736 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1.150.489.600 1.078.584.000 1.006.678.400 934.772.800 862.867.200 790.961.600 719.056.000 647.150.400 575.244.800 503.339.200 431.433.600 359.528.000 287.622.400 215.716.800 143.811.200 71.905.600 71.905.600 71.905.600 71.905.600 71.905.600 71.905.600 71.905.600 71.905.600 71.905.600 71.905.600 71.905.600 71.905.600 71.905.600 71.905.600 71.905.600 71.905.600 71.905.600 207.088.128 194.145.120 181.202.112 168.259.104 155.316.096 142.373.088 129.430.080 116.487.072 103.544.064 90.601.056 77.658.048 64.715.040 51.772.032 38.829.024 25.886.016 12.943.008 Tổng Cộng Số T ền Trả Mỗ T 278.993.728 266.050.720 253.107.712 240.164.704 227.221.696 214.278.688 201.335.680 188.392.672 175.449.664 162.506.656 149.563.648 136.620.640 123.677.632 110.734.624 97.791.616 84.848.608 4.156.143.680 ng Số tiền trả trung bình hàng tháng cho ngân hàng: T = 17.317.265 (VNĐ/tháng) Giá thành xử lý cho m3 nước thải xử lý Vậy giá thành 1m3 nước xử lý theo phương án 8.370 (VNĐ) 17.317.265 B DỰ TOÁN KINH TẾ CHO HƯƠNG ÁN B C đầu tư Chí phí xây dựng Đơn g (VNĐ/ m3) Thành tiền (VNĐ) 10 2.000.000 20.000.000 74,82 2.000.000 149.640.000 BTCT 15,96 2.000.000 31.920.000 Mương oxi hóa BTCT 56 2.000.000 112.000.000 Bể lắng đứng BTCT 57 2.000.000 114.000.000 Bể chứa bùn BTCT 90 2.000.000 180.000.000 Bể khử trùng BTCT 4,5 2.000.000 9.000.000 Nhà điều hành Gạch 24 1.500.000 36.000.000 Hạng mục cơng trình Vật liệu Số lượng Hố thu BTCT Bể điều hòa BTCT Bể tuyển Thể tích (m3) 652.560.000 Tổng T1 Chí phí máy móc thiết bị Đơn vị tính Hạng mục Thiết bị Lưới chắn rác Lưới chắn rác Số lượng Đơn vị Đơn g (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) 4.000.000 4.000.000 35.000.000 70.000.000 Bơm chìm Model: CN 501T Hố thu Q = 21,9 (m3/h) Công suất 1,48KW Hãng: ShinMaywa Đĩa phân phối khí Model: AFD300, Lưu lượng khí:2 – 8,3 m3/h Đường kính 300mm 20 500.000 10.000.000 35.000.000 70.000.000 Hãng : SSI – Mỹ Bơm chìm Model: CN 502T Bể điều hòa Q = 6,25 (m3/h) Cơng suất 0,37KW Hãng: ShinMaywa Máy thổi khí Model: RSS-80, Q = 3,7 (m3/phút 45.000.000 90.000.000 Thiết bị làm thoáng 20.000.000 40.000.000 Máy đo DO 5.000.000 5.000.000 14.000.000 14.000.000 30.000.000 30.000.000 50.000.000 50.000.000 Công suất 7,5HP Hãng:Heywel – Taiwan Mương oxi hóa cơng suất bơm bùn 0,37 kW hãng:TUSURUMIPUMP Model : 50B2.4 Bể lắng Discharge bore: 50 mm Motor output: 0,4 kW Máng cưa + ống trung tâm Hãng: Việt Nam Bể tuyển máy thổi khí có cơng suất 2,2 kW, điện áp 380v/HZ Máy bơm bùn Model: DWO200 Bể chứa bùn Q = 7,2 m3/h, H = 12mH2O Cái 30.000.000 30.000.000 Công suất: 1,5KW Hãng: Ebara - Italy 413.000.000 Tổng T2  Chi phí phụ kiện chi phí gián tiếp STT Phụ kiện Đơn g Hệ thống đường ống (ống, van thép, PVC) 2,5% (T1+T2) 26.639.000 Hệ thống dây điện, tủ điều khiển 2,5% (T1 + T2) 26.639.000 Chi phí lập quản lý dự án 5% (T1 + T2) 53.278.000 Chi phí nhân cơng 10% (T1 + T2) 106.556.000 Tổng T3 Tổng c Thành tiền (VNĐ) 213.112.000 đầu tư ban đầu: Tđtbđ = T1+T2+T3 = 652.560.000 + 413.000.000 + 213.112.000 = 1.278.672.000 (VND) B.2 Chi phí quản lý vận hành  Chi phí hóa chất Hóa chất NaOCl: 12 (lít/ngày) * 10.000 (VND/lít) = 120.000 (VND/ngày) Tổng T4: 120.000 (VND/ngày)  Chi phí điện Tên thiết bị Cơng Số Thời gian suất lượng hoạt động (kW/h) (h) Đ ện Đơn g Thành tiền tiêu thụ (VNĐ/ W) (VNĐ/ngày) (kW) Máy bơm NaOCl 0,2 24 4,8 1.500 7.200 Bơm chìm nước thải hố thu 0,34 12 8,16 1.500 12.240 Bơm chìm nước thải bể điều hòa 0,34 12 4,08 1.500 6.120 Máy thổi khí bể điều hoà 5,6 12 134,4 1.500 201.600 12 120 1.500 180.000 Bơm bùn tuần hoàn 0,2 1 0,2 1.500 300 Bơm bùn bể chứa bùn 1,5 1 1,5 1.500 2.250 Thiết bị chiếu sáng 0,03 20 24 14,4 1.500 2.1600 Thiết bị làm thoáng Tổng T5 431.310  Chi phí nhân cơng vận hành Biên chế Số người Mức lương (VNĐ/t ng) Thành tiền (VNĐ/t ng) Kĩ sư 3.500.000 3.500.000 Công nhân 2.500.000 2.500.000 Tổng T6 B.3 Chi phí bảo trì bảo dưỡng hàng năm  Thay nhớt  Bôi trơn dầu mỡ 6.000.000 Chi phí bảo trì bảo dưỡng T7 = 0,5% tổng chi phí đầu tư = 0,5% * 1.278.672.000 = 6.393.360 (VNĐ/năm) = 532.780 (VNĐ/tháng) Vậy tổng chi phí vận hành: Tvh = T4 + T5 + T6 + T7 = 120.000*30 + 431.310*30 + 6.000.000 + 532.780 = 23.072.080 (VNĐ/tháng)  Khấu hao tài sản lãi suất Số tiền vay ngân hàng ban đầu: 1.278.672.000 (VNĐ), với lãi suất vay dài hạn 18%/năm, với niên hạn hoạt động cơng trình 20 năm Số tiền trả hàng năm cho ngân hàng tính theo bảng sau: T G an T ền Vay Ngân Hàng 10 11 12 13 14 15 16 17 1.278.672.000 1.214.738.400 1.150.804.800 1.086.871.200 1.022.937.600 959.004.000 895.070.400 831.136.800 767.203.200 703.269.600 639.336.000 575.402.400 511.468.800 447.535.200 383.601.600 319.668.000 255.734.400 Trả Nợ Địn Kỳ 63.933.600 63.933.600 63.933.600 63.933.600 63.933.600 63.933.600 63.933.600 63.933.600 63.933.600 63.933.600 63.933.600 63.933.600 63.933.600 63.933.600 63.933.600 63.933.600 63.933.600 T ền Trả Lã Suất Ngân Hàng 230.160.960 218.652.912 207.144.864 195.636.816 184.128.768 172.620.720 161.112.672 149.604.624 138.096.576 126.588.528 115.080.480 103.572.432 92.064.384 80.556.336 69.048.288 57.540.240 46.032.192 Trả Ngân Hàng 294.094.560 282.586.512 271.078.464 259.570.416 248.062.368 236.554.320 225.046.272 213.538.224 202.030.176 190.522.128 179.014.080 167.506.032 155.997.984 144.489.936 132.981.888 121.473.840 109.965.792 18 19 20 191.800.800 63.933.600 127.867.200 63.933.600 63.933.600 63.933.600 Tổng Cộng Số T ền Trả Mỗ T ng 34.524.144 23.016.096 11.508.048 98.457.744 86.949.696 75.441.648 3.695.362.080 15.397.342 Số tiền phải trả trung bình hàng tháng cho ngân hàng: T = 15.397.342 (VNĐ/tháng) Giá thành xử lý cho 1m3 nước thải xử lý Vậy giá thành 1m3 nước xử lý theo phương án 8.548 (VNĐ) Phụ lục 3: Một số hình ảnh resort Hình 1: Hồ nước tiếp nhận nước sau qua hệ thống xử lý nước thải Hình 2: Giá thể tổ ong Hình 3: Một số khu nhà resort Phụ lục 4: Bản vẽ thiết kế ... độ tạp chất cao nước ban đầu Hiệu phân riêng tuyển phụ thuộc kích thước số lượng bong bóng khí Kích thước tối ưu bong bóng khí 15 - 30.10-3 mm  Hấp phụ Hấp phụ phương pháp tách chất hữu khí hòa... côn trùng v.v ) thường tạo hồ tan từ khí quang hợp tảo Nồng độ oxy tự nước nằm khoảng - 10 ppm, dao động mạnh phụ thuộc vào nhiệt độ, phân huỷ hoá chất, quang hợp tảo v.v Khi nồng độ DO thấp,... xí nghiệp ln thay đổi theo thời gian phụ thuộc vào điều kiện hoạt động đối tượng thoát nước Sự dao động lưu lượng nước thải, thành phần nồng độ chất bẩn ảnh hưởng khơng tốt đến hiệu làm nước
- Xem thêm -

Xem thêm: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI RESORT AMAN VĨNH HY (NINH THUẬN) 150m3 ngày.đêm , TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI RESORT AMAN VĨNH HY (NINH THUẬN) 150m3 ngày.đêm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn