XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV SỬA CHỮA MÁY BAY 42 THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007

262 20 0
  • Loading ...
1/262 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV SỬA CHỮA MÁY BAY 42 THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 Họ tên sinh viên: BÙI HỮU LONG Ngành: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Niên khóa: 2010 - 2014 Tháng 12/2013     XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV SỬA CHỮA MÁY BAY 42 THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 Tác giả BÙI HỮU LONG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn: Th.S VŨ THỊ HỒNG THỦY Tháng 12/2013 i    BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN ************ ***** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG & DU LỊCH SINH THÁI Họ tên SV: BÙI HỮU LONG Mã số SV: 10157095 Khóa học: 2010 – 2014 Lớp: DH10DL Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp áp dụng công ty TNHH MTV sửa chữa máy bay 42 theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Nội dung KLTN SV phải thực yêu cầu sau đây:  Tìm hiểu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tình hình áp dụng Việt Nam giới  Tồng quan vấn đề an toàn sức khỏe nghề nghiệp Công ty TNHH MTV sửa chữa máy bay 42  Thiết lập hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 18001:2007 Công ty TNHH MTV sửa chữa máy bay 42  Kiến nghị thực OHSAS 18000 đơn vị Thời gian thực hiện: Bắt đầu: 09/2013 kết thúc: 12/2013 Họ tên GVHD: Th.S VŨ THỊ HỒNG THỦY Nội dung yêu cầu KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày ….tháng….năm 2013 Ngày tháng năm 2013 Ban chủ nhiệm khoa Giáo viên hướng dẫn Vũ Thị Hồng Thủy ii    LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập, với lòng chân thành mình, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Ban Giám Hiệu nhà Trường, Thầy – Cô khoa Môi trường Tài nguyên dạy dỗ truyền đạt cho kiến thức, kinh nghiệm học tập sống.từ làm hành trang cho công tác sau Đặc biệt xin gửi lời tri ân đến Th.S Vũ Thị Hồng Thủy, người hướng dẫn, hỗ trợ, động viên đóng góp ý kiến q báu để tơi hồn thành khóa luận Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo, công nhân phân xưởng, đặc biệt phòng Cơ điện thuộc công ty TNHH MTV sửa chữa máy bay 42 hỗ trợ, cung cấp kiến thức tài liệu giúp tơi hồn thành tốt đề tài Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thượng tá Nguyễn Cơng Hoan, người tận tình giúp đỡ hướng dẫn tơi suốt q trình thực tập Công ty TNHH MTV sửa chữa máy bay A42 Cục kỹ thuật phòng khơng – khơng qn Cuối cùng, xin gửi đến bạn bè đặc biệt gia đình tình cảm chân thành ln đồng hành, làm điểm tựa để tơi vượt qua khó khăn Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Bùi Hữu Long iii    TÓM LƯỢC KHÓA LUẬN Đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp áp dụng tại công ty TNHH MTV sửa chữa máy bay 42 theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007” thực từ 09/2013 đến 12/2013 công ty TNHH MTV sửa chữa máy bay 42 với nội dung sau: - Giới thiệu tiêu chuẩn OHSAS 18000:  Tổng quan hệ thống OHSAS 18001:2007  Tình hình áp dụng hệ thống OHSAS giới Việt Nam - Tổng quan công ty TNHH MTV sửa chữa máy bay 42:  Giới thiệu chung cơng ty  Đánh giá tình hình An tồn vệ sinh lao động cơng ty khả áp dụng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 - Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007 cho công ty:  Nhận diện 148 mối nguy, chia thành 21 nhóm mối nguy có liên quan đến vấn đề an toàn sức khỏe nghề nghiệp CB-CNV từ tất hoạt động sản xuất Cơng ty Từ đề xuất giải pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế kiểm soát mối nguy  Xây dựng hệ thống văn tài liệu theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 phục vụ cho việc kiểm soát, ngăn ngừa giảm thiểu tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp công ty - Kết luận kiến nghị: Đánh giá đưa điều kiện thuận lợi khó khăn việc xây dựng hệ thống Đồng thời đề xuất ý kiến giúp xây dựng hệ thống hoàn chỉnh iv    MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN iii TÓM LƯỢC KHÓA LUẬN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BẢNG x DANH MỤC CÁC HÌNH xi Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU VÀ GIỚI HẠN THỜI GIAN – PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu đề tài 1.2.2 Giới hạn thời gian phạm vi nghiên cứu 1.3 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1.4 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI Chương 2: TỔNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN OHSAS 18000 2.1 SỰ RA ĐỜI CỦA TIÊU CHUẨN OHSAS 18000 2.2 CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG OHSAS 18001:2007 2.3 CÁC YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG OHSAS 18001:2007 2.4 LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 2.4.1 Về mặt thị trường 2.4.2 Về mặt kinh tế 2.4.3 Quản lý rủi ro 2.4.4 Tạo sở cho hoạt động chứng nhận, cơng nhận thừa nhận 2.5 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG OHSAS TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAM Chương 3:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA MÁY BAY 42 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 3.1.1 Thông tin chung 3.1.2 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 3.1.3 Lịch sử hình thành phát triển v    3.1.4 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh 10 3.1.5 Cơ cấu tổ chức công ty 10 3.1.6 Tình hình hoạt động công ty năm vừa qua 12 3.1.7 Các hệ thống quản lý có cơng ty 12 3.2 TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VÀ SẢN XUẤT 12 3.2.1 Nguồn nhân lực 12 3.2.2 Quy trình sửa chữa máy bay trực thăng 12 3.2.3 Quy trình sửa chữa loại động 15 3.2.4 Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, sửa chữa 16 3.2.5 Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên vật liệu, hóa chất 19 3.2.6 Nhu cầu sử dụng điện, nước 20 3.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG 21 3.3.1 Hiện trạng mơi trường khơng khí khu vực lao động 21 3.3.2 Hiện trạng nước thải 23 3.3.2.1 Nước mưa chảy tràn 23 3.3.2.2 Nước thải sinh hoạt 23 3.3.2.3 Nước thải sản xuất 23 3.3.3 Chất thải rắn 25 3.3.3.1 Chất thải rắn không nguy hại 25 3.3.3.2 Chất thải nguy hại 26 3.4 HIỆN TRẠNG CÁC VẤN ĐỀ VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 26 3.4.1 Công tác vệ sinh lao động - bảo hộ lao động 26 3.4.2 An toàn điện 28 3.4.3 Phòng chống cháy nổ 28 3.4.4 An tồn hóa chất 29 3.4.5 Thực an toàn sức khỏe nghề nghiệp 29 Chương 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 CHO CÔNG TY 31 4.1 XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA HỆ THỐNG VÀ THÀNH LẬP BAN AT&SKNN 31 4.1.1 Phạm vi hệ thống AT&SKNN 31 vi    4.1.2 Thành lập ban AT&SKNN 31 4.2 CHÍNH SÁCH AT&SKNN VÀ PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH 33 4.2.1 Chính sách AT&SKNN 33 4.2.2 Phổ biến sách 34 4.3 HOẠCH ĐỊNH 34 4.3.1 Nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro 34 4.3.1.1 Nhận diện mối nguy 34 4.3.1.2 Đánh giá rủi ro .35 4.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 39 4.3.3 Mục tiêu chương trình 39 4.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH 41 4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm, trách nhiệm giải trình quyền hạn 41 4.4.1.1 Giám đốc công ty 41 4.4.1.2 Đại diện lãnh đạo 41 4.4.1.3 Thư ký ban AT&SKNN 42 4.4.1.4 Phó ban AT&SKNN 42 4.4.1.5 An toàn viên 42 4.4.1.6 Đại diện công nhân 42 4.4.1.7 Các thành viên lại ban 43 4.4.2 Năng lực đào tạo nhận thức 43 4.4.3 Trao đổi thông tin, tham gia, tham vấn 44 4.4.4 Hệ thống tài liệu AT&SKNN 45 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 46 4.4.6 Kiểm soát điều hành 46 4.4.7 Chuẩn bị ứng phó với tình khẩn cấp 48 4.5 KIỂM TRA 48 4.5.1 Đo lường giám sát thực 48 4.5.2 Đánh giá tuân thủ 49 4.5.3 Điều tra cố 49 4.5.3.1 Điều tra cố TNLĐ .49 4.5.3.2 Điều tra bệnh nghề nghiệp 50 vii    4.5.3.3 Sự cố cận nguy hiểm .50 4.5.4 Sự không phù hợp, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa 50 4.5.5 Kiểm sốt hồ sơ 51 4.5.6 Đánh giá nội 51 4.6 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 52 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53 5.1 KẾT LUẬN 53 5.2 KIẾN NGHỊ 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC 55 viii    DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT AT&SKNN : An toàn Sức khỏe nghề nghiệp ATLĐ : An toàn lao động BM : Biểu mẫu BCT : Bộ Công thương BTNMT : Bộ Tài nguyên môi trường BLĐTBXH : Bộ Lao động thương binh xã hội BYT : Bộ Y tế BHLĐ : Bảo hộ lao động BNN : Bệnh nghề nghiệp CB-CNV : Cán bộ, công nhân viên CTNH : Chất thải nguy hại ĐDLĐ : Đại diện lãnh đạo HDCV : Hướng dẫn công việc HTQL : Hệ thống quản lý HTXL : Hệ thống xử lý KTHK : Kỹ thuật hàng không KCS : Kiểm tra chất lượng sản phẩm MTV : Một thành viên NLĐ : Người lao động PCCC : Phòng cháy chữa cháy PK-KQ : Phòng khơng khơng quân QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TCVS : Tiêu chuẩn vệ sinh TT : Thủ tục TNLĐ : Tai nạn lao động TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UPTTKC : Ứng phó tình trạng khẩn cấp YCPL&YCK : Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác ix      hệ thống quản lý AT&SKNN công ty thực trì Việc chuẩn bị phải dựa kế hoạch đánh giá nhằm tiết kiệm thời gian cho công tác đánh giá 4.1.5 Tiến hành đánh giá nội Đúng thời gian theo kế hoạch đánh giá, đoàn đánh giá đến khu vực đánh giá để thực đánh giá Trong trường hợp trưởng đoàn đánh giá thấy chuẩn bị khu vực đánh giá khơng đảm bảo cho viện đánh giá trưởng đồn định hủy bỏ việc đánh giá báo cáo cho giám đốc công ty Việc đánh giá phải phù hợp với kế hoạch đánh giá phải lập thành biên ghi nhận đầy đủ nội dung đánh giá theo biểu mẫu BM-13-03: Biên đánh giá nội Biên phải ký xác nhận đại diện khu vực đánh giá trưởng đoàn đánh giá 4.1.6 Báo cáo kết đánh giá nội Sau thực xong đánh giá nội (cho dù hành động khắc phục chưa hoàn tất) trưởng đồn có trách nhiệm lập báo cáo kết đánh giá nội theo biểu mẫu BM-13-04: Báo cáo kết đánh giá nội Trong phải nêu rõ mức độ phù hợp hệ thống, điểm tồn tại, cần cải tiến đơn vị gửi báo cáo trình ban lãnh đạo xem xét để xác định mức độ phù hợp hệ thống từ có định thích hợp kết đánh giá nội đem xem xét họp xem xét lãnh đạo gần Báo cáo kết đánh giá nội phải gửi tới ĐDLĐ trước trình lãnh đạo công ty 4.1.7 Thực hành động khắc phục nhằm loại bỏ không phù hợp Đơn vị đánh giá dựa phát chuyên gia đánh giá, có trách nhiệm phân tích ngun nhân khơng phù hợp đề xuất hành động khắc phục theo biểu mẫu BM-13-03: Biên đánh giá nội bộ, đồng thời xác định người chịu trách nhiệm thực thời hạn hồn thành hành động khắc phục Sau gửi cho trưởng đoàn đánh giá Nếu trưởng đoàn đánh giá đồng ý với biện pháp khắc phục ký xác nhận lên biểu mẫu BM-13-03: Biên đánh giá nội bộ.và chuyển đơn vị liên quan để thực 236      Nếu trưởng đồn khơng đồng ý có ý kiến chuyển lại đơn vị đánh giá phân tích nguyên nhân đề xuất lại hành động khắc phục Sau trưởng đoàn đồng ý với biện pháp khắc phục, cá nhân đơn vị định có trách nhiệm thực hành động khắc phục theo biện pháp đề xuất phê duyệt ghi nhận kết hành động khắc phục lên biểu mẫu BM-13-03: Biên đánh giá nội 4.1.8 Kiểm tra, xem xét hiệu lực hành động khắc phục Trưởng đơn vị có trách nhiệm kiểm tra việc thực hành động khắc phục đạt kết quả, không, tiếp tục thực khắc phục xác định lại thời gian hồn thành theo thời hạn xác định ghi nhận kết kiểm tra lên biểu mẫu BM-13-03: Biên đánh giá nội Trưởng đồn đánh giá có trách nhiệm (hay phân công cho chuyên gia đánh giá) xem xét hiệu lực hành động khắc phục Nếu đạt kết đề ra, hành động khắc phục kết thúc Nếu hành động khắc phục khơng hiệu lực trưởng đồn yêu cầu tiến hành hành động khắc phục khác Trong trường hợp hành động khắc phục tiến hành mà chưa xác định hiệu lực trưởng đoàn đánh giá xác định thời gian biểu mẫu để tiếp tục xem xét hiệu lực 4.1.9 Kết thúc Quy trình đánh giá nội kết thúc thỏa mãn hai điều kiện sau đây: - Công tác đánh giá nội tiến hành khơng có khơng phù hợp phát - Trong q trình đánh giá có phát không phù hợp không phù hợp khắc phục hiệu lực - Sau thực xong đơn vị phải photo gửi cho ĐDLĐ để theo dõi báo cáo cho lãnh đạo công ty LƯU HỒ SƠ Hồ sơ kết quà đánh giá nội kiểm soát lưu trữ theo thủ tục kiểm soát hồ sơ (TT-12) Cụ thể sau: 237      Kế hoạch đánh giá nội ĐDLĐ THỜI HẠN LƯU năm Thơng báo chương trình đánh giá ĐDLĐ năm Biên đánh giá nội Báo cáo kết đánh giá nội STT TÊN HỒ SƠ LƯU NƠI LƯU Các đơn vị/ĐDLĐ Các đơn vị/ĐDLĐ năm Không thời hạn BIỂU MẪU SỬ DỤNG 6.1 Biểu mẫu BM-13-01: Kế hoạch đánh giá nội KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Năm 20 Đơn vị đánh giá Nội dung đánh giá Thời gian (tháng) Ngày tháng năm 10 11 12 Ngày tháng năm NGƯỜI LẬP PHÊ DUYỆT 6.2 Biểu mẫu BM-13-02: Thông báo chương trình đánh giá THƠNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ Đợt: /200 Mục đích: Phạm vi đánh giá: Ngày đánh giá: TT Chuyên gia Đơn vị Nội dung Yêu cầu đánh giá đánh giá đánh giá tiêu chuẩn Ngày tháng năm 20 Ngày tháng năm 20 NGƯỜI LẬP 6.3 PHÊ DUYỆT  Biểu mẫu BM-13-03: Biên đánh giá nội 238    Ghi   BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Ngày… tháng… năm 20 Sự không phù hợp số Ngày: Bộ phận đánh giá: Xác nhận: Tiêu chuẩn đánh giá: Điều khoản số : Chuyên gia đánh giá Sự không phù hợp loại: Nặng Nhẹ Lưu ý Mô tả không phù hợp điểm lưu ý (phần trưởng đoàn): Nguyên nhân, hành động khắc phục hướng cải tiến (phần đơn vị đánh giá): Người thực hiện: Ngày thực hiện: Xác nhận trưởng đoàn đánh giá: Kết thực (phần đơn vị đánh giá): Theo dõi thực (phần trưởng đoàn) Theo dõi hiệu quả: Kết quả: Đạt Không đạt Kết quả: Đạt Chuyên gia đánh giá : Chuyên gia đánh giá : Ngày Ngày Không đạt Ghi chú: 6.4 Biểu mẫu BM-13-04: Báo cáo kết đánh giá nội BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Số: Ngày đánh giá: Đơn vị đánh giá: Trưởng/đại diện đơn vị đánh giá: 239      Đoàn đánh giá: 1/ , trưởng đoàn 2/ Mục tiêu đánh giá: Phạm vi đánh giá: Nhận xét chung: Kiến nghị: Ngày tháng năm 20 NGƯỜI TỔNG HỢP TRƯỞNG ĐOÀN (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)     240      Phụ lục 15: THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Mã số TT-14 Ngày ban hành: Lần ban hành: Lần sửa đổi: MỤC ĐÍCH Thủ tục quy định cách thức tiến hành việc xem xét định kỳ hay bất thường lãnh đạo hệ thống AT&SKNN để đảm bảo ln phù hợp có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 mà sách mục tiêu AT&SKNN công bố PHẠM VI ÁP DỤNG Thủ tục áp dụng cho tất họp xem xét lãnh đạo công ty hệ thống AT&SKNN ĐỊNH NGHĨA/ TỪ VIẾT TẮT: XXLĐ: Xem xét lãnh đạo Sự xem xét định kỳ bất thường lãnh đạo hệ thống AT&SKNN ĐDLĐ: Đại điện lãnh đạo NỘI DUNG Việc xem xét lãnh đạo thực theo định kỳ tháng lần thường vào tháng tháng có yêu cầu đột xuất 4.1 Chuẩn bị họp - Thông báo cho ban Giám đốc công ty - Ấn định thời gian - Phòng Kế hoạch lên danh sách họp thơng báo cho phận 4.2 Thành phần họp - Người chủ trì: Giám đốc - ĐDLĐ AT&SKNN - Trưởng phận người ủy quyền 4.3 Nội dung họp - Tổng hợp kiểm toán việc thực định kỳ họp trước Các vấn đề liên quan đến sách an tồn; 241      - Cơ cấu tổ chức; - Các nguồn nhân lực, vật lực - Các mục tiêu an toàn đạt - Cấu trúc hiệu lực hệ thống quản lý AT&SKNN - Các thông tin phản hồi từ khiếu nại cộng đồng xung quanh - Các kết kiểm toán nội kiểm tốn bên ngồi - Các báo cáo khơng phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa - Những vấn đề khác nảy sinh liên quan đến AT&SKNN trình - Cải tiến phương thức làm việc để phù hợp với công nghệ mới, phương án quản lý AT&SKNN mới, yêu cầu pháp luật 4.4 Kết luận họp Hội nghị thảo luận vấn đề cụ thể chủ trì họp định công việc cần tiến hành:  Các dự án cải tiến hệ thống AT&SKNN hành động khắc phục/ phòng ngừa, yêu cầu bên liên quan (nếu có)  Các nhu cầu nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực)  Phân công thực  Người thực  Thời gian hoàn thành  Người kiểm tra Giám đốc tạo điều kiện nguồn lực để thực định đề ĐDLĐ chịu trách nhiệm:  Theo dõi, phối hợp đơn vị để thực hiện;  Kiểm toán hiệu định;  Báo cáo kịp thời với Giám đốc 4.5 Kết thúc họp xem xét lãnh đạo Thư ký họp có trách nhiệm ghi biên họp theo BM-14-01 (Biên họp xem xét phải đề cập đến trình, hoạt động, tác nghiệp yếu, chưa phù hợp, phương hướng khắc phục, phòng ngừa cải tiến cách rõ nét dựa kết phân tích liệu từ báo cáo phòng ban, đơn vị…) 242      Sao gửi biên họp cho thành viên liên quan LƯU HỒ SƠ STT Mã số TG lưu Bộ phận lưu giữ BM-14-01 năm ĐDLĐ Tên tài liệu Biên họp xem xét lãnh đạo BIỂU MẪU SỬ DỤNG 6.1 Biểu mẫu BM-14-01: Biên họp xem xét lãnh đạo BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Số / Đợt / Năm Ngày: / / Thời gian địa điểm: Thành phần: Nội dung xem xét lãnh đạo: Kết luận vấn đề cần thực STT Nội dung công việc Bộ phận, cá nhân thực Thư ký họp Giám đốc 243    Thời gian thực Người kiểm tra   Phụ lục 16 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG OHSAS 18001:2007 TẠI CÔNG TY Điều khoản 4.1.Yêu cầu chung 4.2.Chính sách AT&SKNN 4.3.1.Nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro xác định biện pháp kiềm soát Khả áp dụng Công ty Theo yêu cầu chung tiêu chuẩn, phạm vi HTQL AT&SKNN xác định liên quan đến tất hoạt động sản xuất ,sửa chữa, phụ trợ sản xuất, nội công ty Do đó, cơng ty dễ dàng chủ động việc thiết lập, thực hiện, trì cải tiến liên tục HTQL AT&SKNN theo yêu cầu tiêu chuẩn Một nhận thức tầm quan trọng HTQL AT&SKNN, việc xây dựng sách AT&SKNN đưa cam kết thực ban lãnh đạo cơng ty hồn tồn thực Cơng ty nhận diên kiểm sốt nhiều vấn đề an tồn q trình sản xuất sửa chữa Tuy nhiên việc xem xét đánh giá mối nguy từ đề biện pháp ưu tiên kiểm soát mối nguy chưa thực mức Công ty xác định tiếp cận với yêu cầu pháp 4.3.2.Yêu cầu luật vấn đề AT&SKNN mà công ty phải tuân thủ pháp luật Sự phát triển công nghệ thơng tin loại hình u cầu dịch vụ việc tiếp cận, cập nhật phân khác loại yêu cầu pháp luật có liên quan đến hoạt động cơng ty tương đối dễ dàng Cơng ty có cải tiến hệ thống sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí, thực bảo trì hệ thống, thiết 4.3.3.Các mục bị máy móc hàng năm Phòng trào cải tiến kỹ thuật, đặt tiêu, tiêu mục tiêu tiêu ATLĐ hoàn thành xuất chương xắc tiêu đặt thực tốt trình năm gần đầy Các tai nạn nặng, chết người dường khơng có Hiện tại, cơng ty có nhân viên chun trách mảng 4.4.1.Nguồn an toàn lao động Tuy nhiên, việc xây dựng HTQL lực, vai trò, AT&SKNN cần có thực đồng tồn thể trách nhiệm cơng ty Vì vậy, để thực yêu cầu tiêu quyền hạn chuẩn, cơng ty phải nhanh chóng bổ sung, đào tạo nguồn nhân lực tăng cường nguồn vật lực 244    Đánh giá ++ + _ ++ +++ _   Đa phần cán nhân viên công nhân cơng ty thật 4.4.2.Năng có ý thức tốt vấn đề ATLĐ kiến thức lực, đào tạo bệnh nghề nghiệp Vấn đề ATLĐ nội dung bắt buộc nhận thức tất kỳ thi xét bậc thợ, chuyên ngành ++ 4.4.3.Trao đổi thông tin, tham gia tham vấn ++ Công ty thực tốt thông tin liên lạc nội liên lạc với bên ngồi thơng qua hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 Vì vậy, cơng ty hồn tồn có khả áp dụng tốt cho tiêu chuẩn Cơng ty có số tài liệu an toàn, nhiên chưa đầy đủ Các tài liệu an tồn máy móc khơng còn, máy móc chủ yếu đời cũ chiếm 4.4.4 Hệ sau kết thúc chiến tranh Vì vậy, cơng ty phải thống tài liệu thực yêu cầu muốn xây dựng thành công HTQL AT&SKNN Việc xây dựng hệ thống tài liệu HTQL AT&SKNN cơng ty cần có hỗ trợ chun gia tư vấn bên ngồi Cơng ty xây dựng áp dụng thành công thống 4.4.5.Kiểm quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Do sốt tài liệu cơng ty dễ dàng thực yêu cầu điều khoản Thiếu người am hiểu OHSAS 18000 vấn đề khó khăn thực điều khoản Việc kiểm sốt cơng ty mang tính chất thủ tục, chưa thực đạt lại hiệu cao Cơng ty cần 4.4.6.Kiểm có thêm người đặc biệt am hiểu OHSAS soát điều hành 18001 để xây dựng thủ tục thực hướng dẫn cho cơng nhân viên biện pháp kiểm sốt điều hành Bên cạnh đó, để thay đổi nhận thức thói quen cơng nhân như thay đổi hệ thống điều hành cần có thời gian định 4.4.7.Sự Dụng cụ PCCC công ty xếp quy chuẩn bị sẵn định, hệ thống thiết bị PCCC đồ vị trí đặt thiết bị sàng đáp ứng tương đối đầy đủ Ngoài cơng ty xe cứu hỏa để tình trạng phòng có cố cháy lớn khẩn cấp 4.5.1.Giám sát Cơng ty có ký hợp đồng với đơn vị bên để đo đo lường đạc thông số môi trường lao động, kiểm định việc thực máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt ATTLĐ theo định kỳ nên điều khoản công ty hồn tồn thực 245    ++ _ +++ +++   Công ty có nhân viên chun trách an tồn nên việc 4.5.2.Đánh giá đánh giá tuân thủ yêu cầu pháp luật yêu tuân thủ cầu khác tương đối dễ dàng Việc điều tra cố TNLĐ yêu cầu bắt buộc 4.5.3.1 Điều đơn vị sản xuất quân đội Vì cơng tra cố ty hồn tồn có khả áp dụng tốt điều khoản 4.5.3.2 Sự không phù Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo hợp, hành tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Vì việc xác định động khắc KPH hành động KPPN dễ dàng hai hệ phục phòng thống có tương thích số khía cạnh ngừa Cơng ty xây dựng áp dụng thành công thống 4.5.4 Kiểm quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Do soát hồ sơ cơng ty dễ dàng thực u cầu điều khoản 4.5.5.Đánh giá Công ty đánh giá nội theo tiêu chuẩn chất nội lượng 9001:2008 nên thực tốt điều khoản Sau xây dựng hoàn chỉnh HTQL AT&SKNN, ban lãnh đạo có sở để dễ dàng xem xét đánh giá tồn thống cơng ty đồng thời cân nhắc biện 4.6.Xem xét pháp cải tiến liên tục cho hệ thống lãnh đạo Hơn nữa, công ty thực điều khoản theo tiêu chuẩn 9001:2008, cơng ty dễ dàng thực tốt điều khoản xây dựng hệ thống OHSAS 18001:2007 ++ +++ + ++ +++ + Ghi chú: +++ : Quan điểm lãnh đạo tốt, cơng ty thực trì ++ : Có khả phù hợp cao; cơng nghệ hợp lý + : Đáp ứng được phần, đảm bảo kinh tế, ý thức cán bộ, CNV cao _ : Đáp ứng mức hạn chế, cần xem xét chi phí kinh tế, ý thức cán bộ, CNV chưa cao; : Không phù hợp; gặp rào cản _ _ _ : Quan điểm lãnh đạo không tốt Khả vận hành thực tế gặp nhiều khó khăn 246      Phụ lục 17A: HÌNH ẢNH TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY TNHH SỬA CHỮA MÁY BAY 42 Hình 1: Khu vực hành Hình 2: Khu vực sửa chữa máy bay 247      Hình 3: Khu vực sửa chữa động Hình 4: Khu vực kiểm thử, bay thử 248      Phụ lục 17B: HÌNH ẢNH VỀ MỘT SỐ MỐI NGUY TẠI CƠNG TY Hình 5: Dây roa chuyển động máy khơng có phận che chắn bên ngồi Hình 6: Sàn trơn trượt bị rò rỉ dầu 249      Hình 7: Các sắt mặt đất sau tháo máy Hình 8: Thiết bị, ổ cắm điện bị hỏng 250    ... - Phía Tây: giáp với Phường Bửu Long - Phía Đơng; giáp với khu chung cư Phước Hải  Diện tích: 100  Điều kiện tự nhiên: GVHD: Vũ Thị Hồng Thủy SVTH: Bùi Hữu Long Xây dựng hệ thống quản lý an... Khoa: MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG & DU LỊCH SINH THÁI Họ tên SV: BÙI HỮU LONG Mã số SV: 10157095 Khóa học: 2010 – 2014 Lớp: DH10DL Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý... chân thành đồng hành, làm điểm tựa để vượt qua khó khăn Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Bùi Hữu Long iii    TÓM LƯỢC KHÓA LUẬN Đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp áp
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV SỬA CHỮA MÁY BAY 42 THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 , XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV SỬA CHỮA MÁY BAY 42 THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn