THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH – CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM, CÔNG SUẤT 500 M3 NGÀYĐÊM THEO QCVN 11 : 2008BTNMT CỘT B.

109 13 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH – CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM, CÔNG SUẤT 500 M3/NGÀYĐÊM THEO QCVN 11 : 2008/BTNMT CỘT B SVTH : BIỆN BÁ TỈNH NGÀNH : KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG NIÊN KHÓA : 2009 – 2013 Tp.HCM, Tháng 05/2013 THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH – CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM, CÔNG SUẤT 500 M3/NGÀYĐÊM THEO QCVN 11 : 2008/BTNMT CỘT B Tác giả BIỆN BÁ TỈNH Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Kỹ Thuật Môi Trường Giáo viên hướng dẫn Th.S PHẠM TRUNG KIÊN Tp.HCM, Tháng 05 năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM Độc lập – Tự – hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN  PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Khoa : MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Ngành : KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Họ tên sinh viên : BIỆN BÁ TỈNH MSSV : 09127142 Niên khóa : Lớp : DH09MT 2009 – 2013 Hộ tên giáo viên hướng dẫn : Th.S Phạm Trung Kiên Tên đề tài : “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh – Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, công suất 500 m3/ngày đêm theo QCVN 11 : 2008/BTNMT cột B” Nội dung khóa luận :  Tìm hiểu tổng quan ngành chế biến thủy sản nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh – Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam  Tìm hiểu quy trình sản xuất nhà máy  Tính chất đặc trưng, lưu lượng nước thải  Phân tích, đề xuất phương án thiết kế phù hợp cho nhà máy  Tính tốn thiết kế cơng trình đơn vị  Tính tốn kinh tế, lựa chọn phương án tối ưu  Lập vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải giấy A2 Thời gian thực : Từ 01/2013 đến 06/2013 Ngày 13 Tháng 06 Năm 2013 Giáo viên hướng dẫn LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập trường thực khóa luận tốt nghiệp, nhận quan tâm, động viên giúp đỡ nhiệt tình từ thầy cơ, gia đình, bạn bè tổ chức Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Phạm Trung Kiên tận tình bảo, hướng dẫn truyền đạt nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa Môi Trường Tài Nguyên – Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM truyền đạt cho kiến thức bổ ích suốt q trình học tập trường Cảm ơn tất bạn DH09MT sát cánh, chia sẻ đoàn kết giúp đỡ học tập sống Cho kỉ niệm đẹp quảng đời sinh viên, thành thật cảm ơn bạn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành lòng kính u vơ hạn đến gia đình, người thân động viên, che chở, chỗ dựa tinh thần vững cho con, giúp vượt qua khó khăn, thử thách để có Dù cố gắng suốt trình thực khóa luận khơng thể tránh khỏi sai sót, mong nhận bảo, góp ý thầy bạn Tp.HCM, Ngày 30 tháng 05 năm 2013 Người viết Biện Bá Tỉnh i TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài : “Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh – Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam (Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh CP Việt Nam), công suất 500 m3/ngàyđêm theo QCVN 11 : 2008/BTNMT cột B”, thực khoảng thời gian từ ngày 10/01/2013 đến 30/05/2013 Đề tài bao gồm nội dung :  Tổng quan lý thuyết : - Thành phần, tính chất đặc trung nước thải - Tổng quan nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh CP Việt Nam - Các phương pháp xử lý nước thải số công nghệ áp dụng  Đề xuất phương án thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản, tiêu chuẩn áp dụng QCVN 11 : 2008/BTNMT cột B Phương án : Nước thải từ nhà máy thu gom bể tiếp nhận sau qua song chắn rác thô để giữ lại chất rắn có kích thước lớn đầu, vỏ tơm, nilon… Sau đó, dẫn lên bể điều hòa để ổn định, tiếp tục dẫn sang bể lắng để loại bỏ phần tạp chất rắn lơ lửng có nước Tiếp tục, nước dẫn sang bể Aerotank có giá thể lơ lửng để xử lý sinh học hiếu khí nhờ q trình sục khí liên tục Cuối nước dẫn sang bể lắng khử trùng trước dẫn nguồn tiếp nhận Phương án : Tương tự phương án 1, thay sử dụng bể Aerotank giá thể bể lắng ta sử dụng bể trung gian bể SBR  Tính tốn kinh tế cho hệ thống xử lý nước thải lựa chọn phương án thiết kế phương án ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT KHÓA LUẬN .ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC HÌNH vi DANH MỤC BẢNG vii Chương MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 NỘI DUNG ĐỀ TÀI 1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Chương TỔNG QUAN 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN Ở VIỆT NAM 2.1.1 Hiện trạng ngành chế biến thủy hải sản Việt Nam 2.1.2 Một số công nghệ sản xuất ngành chế biến thủy sản 2.1.3 Các vấn đề môi trường ngành chế biến thủy sản gây 2.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN 2.2.1 Xử lý phương pháp học 2.2.2 Xử lý phương pháp hóa lý hóa học 2.2.3 Xử lý phương pháp sinh học 13 2.3 MỘT SỐ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ HIỆN ĐANG ÁP DỤNG TẠI CÁC NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỦY SẢN 17 2.3.1 Công nghệ xử lý nước thải xí nghiệp chế biến thủy sản Tiền Giang, công suất 250 m3/ngàyđêm 17 2.3.2 Công nghệ xử lý nước thải công ty Caminex, công suất 1600m3/ngàyđêm 19 iii 2.3.3 Công nghệ xử lý nước thải xí nghiệp xuất Bà Rịa – Vũng Tàu, công suất 100 m3/ngàyđêm 20 Chương GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM 22 3.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁY 22 3.2 NGUYÊN VẬT LIỆU SẢN XUẤT 22 3.3 QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT 22 3.4 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỦA NHÀ MÁY 24 Chương ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN VÀ TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO NHÀ MÁY 27 4.1 CƠ SỞ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 27 4.2 ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN 28 4.2.1 Phương án 28 4.2.2 Phương án 31 4.3 TÍNH TỐN THIẾT KẾ CÁC CƠNG TRÌNH CÁC ĐƠN VỊ 33 4.2.3 Phương án 33 4.2.4 Phương án 38 4.4 DỰ TOÁN KINH TẾ 40 4.4.1 Phương án 40 4.4.2 Phương án 40 4.5 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 41 4.5.1 Về mặt kinh tế 41 4.5.2 Về mặt kỹ thuật 41 4.5.3 Về mặt thi công vận hành 41 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 42 5.1 KẾT LUẬN 42 5.2 KIẾN NGHỊ 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤC LỤC 45 iv DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT BOD5 Biochemical Oxygen Demand (Nhu cầu oxy sinh hóa nhiệt độ 200C thời gian ngày) COD Chemical Oxygen Demand (Nhu cầu oxy hóa hóa học) SS Suspended Solid (Chất rắn lơ lửng) PAC Poly Aluminium Chloride SCR Song chắn rác F/M Food and Microorgaism ratio (Tỷ số thức ăn/vi sinh vật) SBR Squencing Biological Reactor (Bể sinh học mẻ) UASB Upflow Anaerobic Sluge Blanket reactor (Bể sinh học kỵ khí) MLSS Mixed Liquor Suspended Solids (Chất rắn lơ lửng hỗn hợp) QCVN Quy chuẩn Việt Nam XLNT Xử lý nước thải VSV Vi sinh vật VNĐ Việt Nam đồng v DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Kim ngạch xuất thủy sản Việt Nam (Từ năm 2008 – 2011) Hình 2.2 Sơ đồ cơng nghệ xử lý nước thải Công ty thủy sản Tiền Giang 18 Hình 2.3 Sơ đồ cơng nghệ xử lý nước thải Công ty Caminex 19 Hình 2.4 Sơ đồ cơng nghệ xử lý nước thải Xí nghiệp xuất Bà Rịa–Vũng Tàu 20 Hình 3.1 Sơ đồ quy trình chế biến tơm sú hấp đông IQF 22 Hình 4.1 Sơ đồ cơng nghệ xử lý phương án 28 Hình 4.2 Sơ đồ cơng nghệ xử lý phương án 31 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 : Thành phần nước thải chế biến thủy sản Bảng 3.1: Các thông số nước thải nhà máy 26 Bảng 4.1: Các thông số nước thải yêu cầu nguồn tiếp nhận 27 Bảng 4.2: Dự tính hiệu suất xử lý theo phương án 30 Bảng 4.3: Dự tính hiệu suất xử lý phương án 32 Bảng 4.4: Các thông số thiết kế song chắn rác inox 33 Bảng 4.5: Các thông số thiết kế bể tiếp nhận 33 Bảng 4.6: Các dạng khuấy trộn bể điều hòa 34 Bảng 4.7: Các thông số thiết kế bể lắng 34 Bảng 4.8 Các thơng số thiết kế bể Aerotank có giá thể 35 Bảng 4.9: Các thơng số để tính tốn bể lắng đợt 36 Bảng 4.10: Các thông số thiết kế bể khử trùng 37 Bảng 4.11: Các thông số thiết kế bể nén bùn 37 Bảng 4.12: Các thông số thiết kế bể trung gian 38 Bảng 4.13: Các thông số thiết kế bể SBR 38 Bảng 4.14: Các thông số thiết kế bể khử trùng 39 Bảng 4.15: Các thông số thiết kế bể nén bùn 39 Bảng 4.16: Dự toán kinh tế phương án 40 Bảng 4.17: Dự toán kinh tế phương án 40 vii V = QraSBR * t = 62,5 * 0,5 = 31,25 (m3) Trong : QraSBR : lưu lượng nước thải bơm từ bể SBR, QraSBR = 62,5 (m3/h) t : thời gian lưu nước, chọn t = 0,5 (giờ) (Nguyễn Thị Thu Thúy, Xử lý nước cấp sinh hoạt công nghiệp, NXB Khoa học Kỹ thuật 2003) Chọn chiều cao hữu ích bể H = 3,5 m Chiều cao bảo vệ hbv = 0,5 m Chiều cao tổng H = m Tiết diện bể tiếp xúc : 31,25 3,5 9  Chọn kích thước bể : L = 3m, B = 3m, H = 4m Xây vách ngăn dày 0,1m song song với bề rộng bể cách 1m cách thành chiều dài bể 0,5m Tính ống dẫn nước hố ga Lưu lượng nước tính tốn: Qtbh = 62,5 m3/h = 0,01736 m3/s Chọn vận tốc, v = 0,2m/s D 4Q   v  0,01736  0,34(m) 3,14  0,2 Chọn ống nhựa uPVC có đường kính d = 355 mm Xác định hóa chất cần dùng khử trùng :  Hóa chất dùng để khử trùng dung dich NaOCl 10% Liều lượng cần dùng 3g/m3 (liều lượng Clo hoạt tính nước thải sau xử lý sinh học hoàn toàn)  Lượng NaOCl cần châm vào bể khử trùng : x 500 x 10-3 = 1,5 kg/ngày  Lượng NaOCl 10% châm vào bể tiếp xúc : 1,5/0,1 = 15 l/ngày  Thời gian lưu ngày nên thể tích bể chứa cần thiết : x 15 = 90 lít Chọn thùng chứa nhựa 100 lít Nước bể SBR 62,5 m3/h, với liều lượng a = g/m3, nồng độ 10% nên lượng NaOCl châm vào bể 1,875 l/h Chọn bơm định lượng điện tử Pulsafeeder X015 - XB, có lưu lượng Qmax = 2,40 lít/h, áp suất bar, công suất 0,15 kW Bảng 4.17: Các thông số thiết kế bể khử trùng: STT Thông số Đơn vị 85 Giá trị Chiều cao xây dựng bể m Chiều dài bể m 3 Chiều rộng bể m Thể tích bể m3 36 Đường ống dẫn nước mm 355 Khối lượng NaOCl dùng kg 1,5 Thùng nhựa dựng hóa chất lít 100 Chọn bơm định lượng điện tử Pulsafeeder X015 - XB, có lưu lượng Qmax = 2,40 lít/h, áp suất 7bar, công suất 0,15kW 13 Nén bùn Thể tích bể chứa bùn dư Lượng bùn dư vào bể chứa bùn dư : 1,19 ắ 17,3 18,49  /ngày Chọn thời gian lưu bùn ngăn chứa bùn dư t = 12 h : 18,49 12 24 9,45  Kích thước ngăn chứa bùn tuần hồn : L x B x H = 2m x 2m x 3m (Hbv = 0,5m) Tính bơm bùn dư sang máy ép bùn : Lưu lượng bơm Q = 18,49 m3/ngày Công suất tiêu thụ điện bơm: 1000 Trong đó: 1053 9,81 18,49 1000 0,8 3600 0,18  g : gia tốc trọng trường, g = 9,81 m2/s η: Hiệu suất chung bơm, η = 0,7 - 0,9 Chọn η = 0,8 Qbơm: Lưu lượng bơm Qbơm = Qd = 18,49 (m3/ngày) H: Cột áp bơm : Khối lượng riêng bùn  = 1053 (kg/m3) Chọn máy bơm bùn (1 hoạt động, dự phòng) Ebara DWO 200 , Q = m3/h, 3HP, cột áp H = 8m Đường kính ống dẫn bùn sang máy ép : 86 4 18,49 3,14 3600  0,057  Chọn ống thép tráng kẽm có đường kính d = 65 mm Bảng 4.18: Các thông số thiết kế bể nén bùn STT Thông số Đơn vị Giá trị Chiều cao xây dựng bể m Chiều dài m Chiều rộng m Thể tích xây dựng m3 12 Đường kính ống dẫn bùn mm 65 Chọn máy bơm bùn (1 hoạt động, dự phòng) Ebara DWO 200 , Q = m3/h, 3HP, cột áp H = 8m Chọn Bơm EBARA JEXM 100 để bơm nước mặt bể nén bùn 14 Máy ép bùn băng tải Lượng bùn xử lý 62,65 + 140,8 = 203,45 kg/ngày Thời gian vận hành 3h/ngày Suy lượng bùn cần ép : 203,45 67,8  /h Liều lượng polymer sử dụng 5kg/tấn bùn Suy liều lượng polymer tiêu thụ 67,8*5/1000 = 0,339 kg/h, hàm lượng polymer sử dụng 5% Suy lượng dung dịch châm vào 0,339/0,05 6,78 l/h Chọn bơm định lượng Pulsafeed model X068-XB với lưu lượng 7,2 lít/h, H = 7m - Chọn máy ép bùn băng tải hãng YUANCHANG – TAIWAN - Model TDR – 1000, - Khả xử lý: 2.5 - 4.8m³/h Khối lượng bùn khô sau ép: 38 - 72 kg/h - Kích thước : 2200( L) x 1550(W) x 2420(H) (mm) - Nước tách bùn dẫn bể thu gom với đường ống uPVC d = 30 mm - Bùn sau ép xả vào thùng xe tải nhỏ vận chuyển theo chu kỳ 87 PHỤC LỤC : DỰ TOÁN KINH TẾ CHO CÁC PHƯƠNG ÁN Phương án 1.1 Chi phí đầu tư Hạng mục Vât liệu cơng trình Thành Số Đơn Đơn giá lượng vị (1.000vnđ) tiền (1.000vnđ) Bể tiếp nhận Bê tông cốt thép 24 m3 2.000 48.000 Bể điều hòa Bê tơng cốt thép 280 m3 2.000 560.000 Bể lắng Bê tông cốt thép 86,4 m3 2.000 172.800 Bể Aerotank có giá thể Bê tơng cốt thép 320 m3 2.000 640.000 Bể lắng Bê tông cốt thép 140 m3 2.000 280.000 Bể khử trùng Bê tông cốt thép 12,6 m3 2.000 25.200 Bể nén bùn Bê tông cốt thép 15 m3 2.000 30.000 Trụ đèn 20.000 80.000 Gạch m2 4.500 40.500 Gạch 16 m2 4.500 72.000 Gạch 18 m2 3.750 67.500 Hệ thống chiếu sáng Nhà điều hành Nhà chứa hóa chất máy nén bùn Vòm chứa máy thổi khí, thiết bị khác TỔNG (T1) = 2.016.000 1.2 Chi phí máy móc thiết bị STT Hạng mục Qui cách Số lượng Đơn giá Thành tiền (1.000VNĐ) (1.000VNĐ) Chi phí thiết bị Bể tiếp nhận SCR inox thơ Bơm chìm nước thải sang bể điều hòa Cái 500 500 Cái 9.588 19.176 Bể điều hòa 88 Máy thổi khí Cái 34.760 69.520 Đĩa thối khí Long tech Cái 50 200 10.000 Cái 45.000 90.000 Cái 6.300 12.600 Motor quay có cơng suất 15kW Bơm chìm nước thải Bể lắng 1 Bơm bùn trục ngang Cái 9.976 19.952 Ống trung tâm Cái 2.500 2.500 Bơm châm hóa chất Bộ 4.600 4.600 Máng cưa Bộ 2.000 2.000 Bồn đựng hóa chất Cái 1.590 1.590 Cái 42.600 77.200 Cái 65.000 130.000 Cái 160 200 32.000 Cái 12.500 12.500 Bộ 2.500 2.500 Bể Aerotank có giá thể Máy thổi khí Motor quay có cơng suất 35kW Đĩa thổi khí Long tech Máy đo oxy hòa tan Giá thể Bể Lắng Ống trung tâm Cái 3.000 3.000 Máng cưa Bộ 2.000 2.000 Bơm bùn tuần hoàn Cái 10.259 10.259 Bơm bùn dư Cái 6.500 6.500 Bể khử trùng Bồn đựng hóa chất Cái 750 750 Bơm định lượng Cái 3.500 3.500 Cái 3.800 2.000 Cái 15.000 30.000 Cái Cái 1 750 3.700 750 3.700 Bể nén bùn Bơm nước tách bùn Bơm bùn qua máy ép bùn Bồn đựng hóa chất Bơm định lượng 89 Các thiết bị phụ trợ Máy ép bùn băng tải Hệ thống đường ống nước, khí van Hệ thống hành lang bảo vệ Cái 371.360 371.360 HT 100.000 100.000 HT 20.000 20.000 Các chi phí phát sinh 50.000 Tổng (T2) 1.085.007 Tổng T1 + T2 = 2.983.207VNĐ 1.3 Chi phí phụ kiện chi phí gián tiếp khác STT Phụ kiện Hệ thống dây diện, Tủ điện điều khiển Đơn giá Thành tiền (1000VNĐ) 2,5%( T1+ T2) 77.525,18 Chi phí quản lý dự án 2,5%( T1+ T2) 77.525,18 Chi phí thiết kế 2,5%( T1+ T2) 77.525,18 Chi phí lập dự án 1%( T1+ T2) 31.010,07 1%( T1+ T2) 31.010,07 Chi phí đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ Tổng (T3) = 294.595,67 Tổng chi phí đầu tư ban đầu: T = T1+T2+T3 = 3.395.602.670 VNĐ Chi phí vận hành 1.4 Chi phí nhân cơng vận hành Biên chế Số người Mức lương Thành tiền (VNĐ/tháng) (VNĐ/tháng) Kĩ sư môi trường 5.000.000 5.000.000 Công nhân vận hành 4.000.000 4.000.000 Tổng: B1 9.000.000 1.5 Chi phí điện tiêu thụ Thiết bị Số Cơng suất 90 Thời gian Điện tiêu lượng (kW/h) (cái) Bơm chìm ShowFou-Series SS-Taiwan SS-532 Bơm chìm ShowFou-Series SS-Taiwan SS-112LN Motor chạy Máy thổi khí hiệu HEY – WELL RSS – 100 Bơm bùn trục ngang Ebara DWO 150 M hoạt động thụ (kW) (h) 3,75 12 90 1,5 12 36 15 12 360 1,1 0,25 0,55 0,5 24 12 35 12 840 0,2 24 4,8 1,5 24 36 1,1 2,2 0,5 0,5 0,3 24 7,2 3,7 11,1 Bơm định lượng điện tử Pusafeeder LBC4 S2 PTC3 365 Motor chạy Máy thổi khí hiệu HEY – WELL RSS-125 Máy đo DO YSI 5000 Bơm bùn tuần hoàn trục ngang Ebara DWO 200 Máy bơm bùn dư Ebara DWO 150 Chọn Bơm EBARA JEXM 100 để bơm nước mặt bể nén bùn Bơm định lượng điện tử Pusafeeder X007-XB-AAC- 365 bơm bùn ly tâm Ebara DWO, model DWO 200, Q = m3/h, 3HP 91 Máy ép bùn băng tải Yuanchang - Taiwan 0,8 2,4 0,2 0,6 TDR – 1000 Bơm định lượng điện tử Pusafeeder X030-XB Tổng (B2): 1.402,75 Chi phí lượng tiêu thụ ngày: B2 = 1.403,35 x 1.200 = 1.684.020 VNĐ 1.6 Chi phí hóa chất Khối lượng Đơn giá Thành tiền (kg/ngày) (1000VNĐ) (1000VNĐ) PAC 15 7,8 117 NaOCl 1,5 33 49,5 Polymer 0,196 STT Tên hóa chất Tổng (B3) 168,5 1.7 Chi phí bảo trì – bảo dưỡng B4 = 0,5%T2/ tháng = 5.425.035 VNĐ/ tháng = 180.800 VNĐ/ngày Tổng chi phí quản lý vận hành: B = B1+B2+B3+B4 = 300.000 + 1.684.020 + 168.500 + 180.800= 2.333.320 VNĐ/ngày  Khấu hao tài sản cố định - Khấu hao xây dựng (tính 20 năm) : K1 = T1/(20*365) = 276.000VNĐ - Khấu hao thiết bị (tính 10 năm) : K2 = T2/(10* 365) = 297.300 VNĐ - Khấu hao tài sản cố định: K = K1 + K2 = 573.300 VNĐ  Lãi suất vay ngân hàng Vay ngân hàng thực cơng trình tỷ VNĐ, lãi xuất 15% năm, trả 10 năm Thời gian trả (năm) Số tiền vay (tỷ VNĐ) Tiền trả nợ định kỳ (tỷ VNĐ) Lãi vay (tỷ VNĐ) Tổng trả định kỳ (tỷ VNĐ) 0,5 0,45 0,95 2,5 0,5 0,375 0,875 92 0,5 0,3 0,8 1,5 0,25 0,225 0,475 1,25 0,25 0,1875 0,4375 0,75 0,25 0,1125 0,3625 0,5 0,25 0,075 0,325 0,25 0,25 0,0375 0,2875 0,25 0,125 0,0375 0,1625 10 0,125 0,125 0,01875 0,14375 Trung bình năm trả: Số tiền trả ngày : A = 1.320.000 VNĐ/ngày 0,481875 1.8 Chi phí xử lý 1m3 nước thải : Giá thành xử lý m3 nước thải: G = (573.300 + 2.333.320 + 1.320.000)/500 = 8.500 VNĐ/m3 93 Phương án 2.1 Chi phí đầu tư Hạng mục Vât liệu cơng trình Số Đơn Đơn giá Thành tiền lượng vị (1.000vnđ) (1.000vnđ) Bể tiếp nhận Bê tông cốt thép 24 m3 2.000 48.000 Bể điều hòa Bê tơng cốt thép 280 m3 2.000 560.000 Bể lắng Bê tông cốt thép 86,4 m3 2.000 172.800 Bể trung gian Bê tông cốt thép 75,2 m3 2.000 150.400 Bể SBR Bê tông cốt thép 472,5 m3 2.000 945.000 Bể khử trùng Bê tông cốt thép 36 m3 2.000 72.000 Bể nén bùn Bê tông cốt thép 12 m3 2.000 24.000 Trụ đèn Cái 20.000 80.000 Gạch m2 4.500 40.500 Gạch 16 m2 4.500 72.000 Gạch 18 m2 3.750 67.500 Hệ thống chiếu sáng Nhà điều hành Nhà chứa hóa chất máy nén bùn Vòm chứa máy thổi khí, thiết bị khác TỔNG (T1) = 2.225.800 2.2 Chi phí máy móc thiết bị STT Hạng mục Qui cách Số lượng Đơn giá Thành tiền (1.000VNĐ) (1.000VNĐ) Chi phí thiết bị Bể tiếp nhận Song chắn rác thơ Bơm chìm nước thải sang bể điều hòa Cái 500 500 Cái 9.588 19.176 Bể điều hòa Máy thổi khí Cái 34.760 69.520 Đĩa phân phối khí Cái 50 200 10.000 Motor quay có cơng Cái 45.000 90.000 94 suất 15kW Bơm chìm nước thải Cái 6.300 12.600 Bể lắng 1 Bơm bùn trục ngang Cái 9.976 19.952 Ống trung tâm Cái 2.500 2.500 Bơm châm hóa chất Bộ 4.600 4.600 Máng cưa Bộ 2.000 2.000 Bồn đựng hóa chất Cái 1.590 1.590 Cái 8.500 34.000 Cái 38.600 115.800 Bể trung gian Bơm chìm nước thải Bể SBR Máy thổi khí Cái 35.000 105.000 Motor quay có cơng suất 35kW Đĩa phân phối nước Cái 78 200 15.600 Máy đo oxy hòa tan Cái 12.500 25.000 Bơm bùn Cái 7.500 22.500 Bộ 12.000 24.000 Bộ phao thu nước + điều khiển Bể khử trùng Bồn đựng hóa chất Cái 750 750 Bơm định lượng Cái 3.500 3.500 Cái 3.800 2.000 Cái 15.000 30.000 Cái Cái 1 750 3.700 750 3.700 Cái 371.360 371.360 HT 100.000 50.000 Bể nén bùn Bơm nước tách bùn Bơm bùn qua máy ép bùn Bồn đựng hóa chất Bơm định lượng Các thiết bị phụ trợ Máy ép bùn băng tải Hệ thống đường ống nước, khí van 95 Hệ thống hành HT lang bảo vệ 20.000 20.000 Các chi phí phát sinh 50.000 Tổng (T2) 1.102.725 Tổng T1 + T2 = 2.198.100+ 1.097.225.000= 3.328.525.000 VNĐ 2.3 Chi phí phụ kiện chi phí gián tiếp khác STT Phụ kiện Đơn giá Thành tiền (1000VNĐ) Hệ thống dây điện, tủ điều khiển 2,5%( T1+ T2) 83.285,125 Chi phí quản lý dự án 2,5%( T1+ T2) 82.285,125 Chi phí thiết kế 2,5%( T1+ T2) 82.285,125 Chi phí lập dự án 1%( T1+ T2) 33.285 1%( T1+ T2) 33.285 Chi phí đào tạo, hướng dẫn, chuyển giao công nghệ Tổng (T3) = 316.210 Tổng chi phí đầu tư ban đầu: T = T1+T2+T3 = 3.644.735.000 VNĐ 2.4 Chi phí vận hành Biên chế Số người Mức lương Thành tiền (VNĐ/tháng) (VNĐ/tháng) Kĩ sư môi trường 5.000.000 5.000.000 Công nhân vận hành 4.000.000 4.000.000 Tổng: B1 9.000.000 2.5 Chi phí điện tiêu thụ Thiết bị Bơm chìm ShowFou-Series SS-Taiwan SS-532 Bơm chìm ShowFou-Series SS-Taiwan SS-112LN Số Cơng Thời gian lượng suất hoạt động (cái) (kW/h) (h) 3,75 12 90 1,5 12 36 96 Điện tiêu thụ (kW) Motor chạy Máy thổi khí hiệu HEY – WELL RSS – 100 Bơm bùn trục ngang Ebara DWO 150 M 15 12 360 1,1 0,25 0,55 0,5 24 12 3,75 12 180 22 16 704 0,2 24 9,6 4 32 1,5 0,3 0,9 0,15 24 3,6 0,5 1 0,18 0,54 0,8 2,4 Bơm định lượng điện tử Pusafeeder LBC4 S2 PTC3 365 Bơm chìm ShowFou – Series SS – Taiwan model SS – 332 Motor chạy Máy thổi khí hiệu HEY – WELL RSS-125 Máy đo DO YSI 5000 Máy bơm chìm nước hãng Ebara MD 50 – 125/4(M) Chọn máy bơm bùn trục ngang Ebara, model DWO 300, có lưu lượng Q = 27 m3/h, H = 10 m, 2HP Bơm định lượng điện tử Pusafeeder X015 - XB Chọn Bơm EBARA JEXM 100 để bơm nước mặt bể nén bùn Máy bơm bùn Ebara DWO 200 , Q = m3/h, 3HP, cột áp H = 8m Máy ép bùn băng Yuanchang - Taiwan tải TDR – 1000 97 Bơm định lượng điện tử Pusafeeder X068 - XB 0,3 0,9 Tổng (B2): 1.444,05 Chi phí lượng tiêu thụ ngày: B2 = 1.444,05 x 1.200 =1.732.860 VNĐ 2.6 Chi phí hóa chất Khối lượng Đơn giá Thành tiền (kg/ngày) (1000VNĐ) (1000VNĐ) PAC 15 7,8 117 NaOCl 1,5 33 49,5 Polymer 0,4 STT Tên hóa chất Tổng (B3) 169,5 2.7 Chi phí bảo trì – bảo dưỡng B4 = 0,5%T2/ tháng = 5.513,625 VNĐ/ tháng = 183.787 VNĐ/ngày Tổng chi phí quản lý vận hành: B = B1+ B2 + B3 + B4 = 300 + 1.732.860 + 169.500 + 183.787 = 2.386.147 VNĐ/ngày  Khấu hao tài sản cố định - Khấu hao xây dựng (tính 20 năm) : K1 = T1/(20*365) = 304.900 VNĐ - Khấu hao thiết bị (tính 10 năm) : K2 = T2/(10* 365) = 302.100 VNĐ - Khấu hao tài sản cố định: K = K1 + K2 = 607.000 VNĐ  Lãi suất vay ngân hàng Vay ngân hàng thực cơng trình tỷ VNĐ, lãi xuất 15% năm, trả 10 năm Thời gian trả (năm) Số tiền vay (tỷ VNĐ) Tiền trả nợ định kỳ (tỷ VNĐ) Lãi vay (tỷ VNĐ) Tổng trả định kỳ (tỷ VNĐ) 2,5 1,5 1,25 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,45 0,375 0,3 0,225 0,1875 0,1125 0,075 0,95 0,875 0,8 0,475 0,4375 0,3625 0,325 98 0,25 0,25 0,0375 0,2875 10 0,25 0,125 0,125 0,125 0,0375 0,01875 0,1625 0,14375 Trung bình năm trả: Vậy số tiền trả ngày : A = 1.320.000 VNĐ/ngày 0,481875 2.8 Chi phí xử lý 1m3 nước thải Giá thành xử lý m3 nước thải : G = (607.000 + 2.386.147 + 1.320.000 )/500 = 8.600 VNĐ/m3 99 ... bao gói – bảo quản lạnh Quy trình cơng nghệ chế biến sản phẩm tôm sú nguyên đông lạnh Nguyên liệu – rửa – phân cỡ – xếp khuôn – cấp đông – tách khuôn – mạ băng – đống túi PE – dò kim loại – bao... quậy muối, để nước – cân – xếp khuôn – cấp đơng – mạ băng – bao gói – bảo quản lạnh Quy trình cơng nghệ sản xuất mặt hàng cá tra, cá basa phi lê đông block Nguyên liệu – rửa – phi lê – rửa – lạng... sinh hoạt, vận chuyển bốc dở bao bì  Chất thải lỏng (chủ yếu nước thải sản xuất) Nước thải công ty chế biến thủy sản đông lạnh phần lớn nước thải trình sản xuất bao gồm nước rửa nguyên liệu,
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH – CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM, CÔNG SUẤT 500 M3 NGÀYĐÊM THEO QCVN 11 : 2008BTNMT CỘT B. , THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH – CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM, CÔNG SUẤT 500 M3 NGÀYĐÊM THEO QCVN 11 : 2008BTNMT CỘT B.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn