Kiến trúc mái nhà truyền thống ở quê hương đình bảng bắc ninh (tt)

20 18 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:01

I '0 - -T TR iy) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỤNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIÊN TRÚC HÀ NỘI KTS MAI ĐÌNH TRƯỜNG KIẾN TRÚC MÁI NHÀ TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG ĐÌNH BẢNG-BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ KIÊN TRÚC Chuyên ngành Kiến trúc Mã số: 60.58.01 ;M»ÕHG ỳ*: nọ: KÚT TRI'«! HÀ NĨI TRÚllG TAM THÕNG TỊH THƠ VIỆN PNC: HÀ NỘI NẢM 2005 Ngưòi hướng dẫn khoảhọc PTS NGUYỄN KIM LUYỆN V MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU Sơ đồ cấu trúc luận văn Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu, nội dung nghiên cứu 4 Giới hạn nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu B PHẦN NỘI DƯNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỂ MÁI NHÀ TRUYỀN THốNG TẠI LÀNG ĐÌNH BẢNG-BẮC NINH 1.1 VI TRÍ CÚA LẢNG ĐÌNH BẢNG TRONG LICH sứ VẢ NEN VÃN HOẮ KINH BẮC 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Điều kiện tự nhiên 1.1.3 Vị trí làng Đình Bảng văn hố Kinh Bắc 1.1.4 Những loại hình kiến trúc Đình Bảng-Bấc Ninh( Đình, Chùa, Đền, Miếu, Nhà ở) 1.2 KIẾN TRÚC MẢI NHẢ TRUYỀN THốNG 11 25 1.2.1 Những nhân tố ảnh hưởng tới mái nhà truyền thống Đình Bảng 25 X 1.2.1.1 Yếu tố tự nhiên 1.2.1.2 Yếu tố vật liệu xây dựng 25 30 1.2.1.3 Yếu tố kinh tế 31 1.2.1.4 32 Yếu tố xã hội- người g - Nếp sống văn ho á, tinh thần 32 - Luật lệ phong kiến việc xây dựng nhà truyền thống 32 - Quan niệm mái nhà xu hướng nhận thức xây dựng mái người dân Đình Bảng, 1.2.2 Lịch sử hình thành, phát triển mái nhà dân gian 34 36 1.2.3 Các loại hình thức mái nhà phổ biến làng Đình Bảng 38 1.2.3.1 Phân loại theo kết cấu hình thức cơng trình 40 1.2.3.2 Phân loại theo vật liệu 46 1.2.3.3 Phân loại theo cấu trúc mái 48 1.2.4 Những xu hướng kiến trúc địa phưong khác ảnh hưởng đến kiến trúc mái nhà Đình Bảng 49 CHƯƠNG 2: MỘT số ĐẶC ĐIỂM CủA CấU TRÚC Bộ MÁI TRONG NHÀ TRUYỂN THốNG 2.1 ĐẢC ĐIỂM KỸ THUẲT VẢ VẤT LIÊU 53 2.1.1 Tên cấu kiện cấutrúc nhà truyền thống 53 2.1.2 Kết cấu bao che (lớp lợp) 55 2.1.2.1 Phần gỗ 56 2.1.2.2 Phần gốm 57 2.1.2.3 Phần xây 59 2.1.3 Kết cấu đỡ mái (kết cấu chịu lực) 60 2.1.3.1 Hệ cột 61 2.1.3.2 Hệ xà 64 2.1.3.3 Bộ 66 2.1.3.4 2.1.3.3 a Đặc điểm 66 2.1.3.3 b Đặc điểm thuận 69 Liên kết mộng 70 2.1.4 Mối quan hệ kết cấu bao che kết cấu ch ị LI lực 71 2.1.5 Vật liệu xây dụng 75 2.1.6 Chi tiết trang trí 76 2,2 ĐẢC ĐIỂM CÔNG NĂNG 2,3 ĐẮC ĐIỂM THẨM MỸ KIÊN TRÚC 79 83 2.3.1 Giá trị nghệ thuật 84 2.3.2 Nét đặc sắc cơng trình tơn giáo, tín ngưỡng Đình Báng 86 2.3.3 Giá trị nhân văn 91 2.4 ĐẢC ĐIỂM TRONG XẢY DƯNG NHẢ LIÊN QUAN ĐÈN THẢNH PHẨN MẢI 93 2.4.1 Ảnh hưởng tư tưởng, lối sống triết học phương Đông 93 2.4.2 Cây thước tầm-Yếu tố thiết yếu để xác định tỷ lệ cơng trình 94 2.4.3 Nghệ thuật điêu khắc trang trí mái nhà truyền thống 95 CHƯƠNG 3: NHŨNG ĐỂ XUẤT VỂ VIỆC BẢO TỔN VÀ PHÁT TRIỂN MÁI NHÀ TRUYỀN THỐNG 3.1 HIÊN TRANG KIÊN TRÚC MẢI NHẢ ĐÌNH BẢNG 3.1.1 Hiện trạng sử dụng 100 100 3.1.2 Các tác nhân ảnh hưởng đến tuổi thọ mái 102 3.2 NHỮNG CẢN TRONG NGHIÊN cứu BẢO TỔN VẢ PHÁT TRIỂN BỔ MẢI 3.3 MỎT SỐ GIẢI PHẤP BẢO TỔN BỔ MÁI 104 105 3.3.1 Giải pháp bảo vệ mái trước tác động thời tiết 105 3.3.1 a Giải pháp chống thấm, ẩm, mốc 105 3.3.1 b Giải pháp chống gió hão 105 3.3.2 Giải pháp bảo vệ cấu kiện gỗ không bị ăn mòn 106 3.3.2 Ũ Giải pháp chống mối mọt 106 3.3.2 Ò Giải pháp chống mục 106 3.3.3 Giải pháp tăng cường sức chịu đựng cấu kiện gỗ 3.3.3 Ũ Giải pháp tăng cường lớp Ịựp(bao che) bảo vệ 107 cơng trình 107 3.3.3 b Giải pháp bảo vệ hệ kết cấu gồ, đặc biệt kèo đỡ mái 107 3.4 MẢI NHẢ TRUYỂN THỐNG- MỎT SỐ ĐỂ XUẤT VA KIẾN NGHI 107 3.4.1 Trong quy hoạch không gian chiều cao giải pháp mái 107 3.4.2 Trong bảo tồn kiến trúc cảnh quan 113 3.4.2 Ũ Cấc cơng trình tín ngưỡng tơn giáo 113 3.4.2 b Các cơng trình di tích lịch sử cách mạng 114 3.4.2 C Các 115 cơng trình có giá trị khúc 3.4.3 Trong việc khai thác hình tượng mái cổ truyền cơng trình xây 116 3.4.3 a Vận dụng cơng trình cơng cộng lớn 116 3.4.3 a.l Đối với cơng trình tơn giáo, tín ngưỡng xây 116 3.4.3 a.2 Đối với cơng trình cơng cộng khác 118 3.4.3 b Vận dụng cơng trình nhà lìliỏ 122 c PHẦN KẾT LUẬN KẾT LUÂN 127 KIẾN NGHI 127 D PHẦN TÀI LIỆU THAM KHẢO E PHU LUC TĨM TẤT ĐỂ TÀI: Từ người có ý thức việc dựng nhà làm nơi ẩn náu mái nhà thành phần khơng thể thiếu có tác dụng che mưa, chắn nắng tạo dựng không gian sinh hoạt nhà Đối với nhà dân gian Việt Nam mái trở nên đặc biệt quan trọng thành phần che chắn cho tất thành phần khác nhà tránh khỏi tác động môi trường xung quanh Khơng phải ngẫu nhiên mà người xưa ví mái người cha bao bọc đứa qua câu tục ngữ : "Con khơng cha nhà khơng nóc" Cũng dân tộc quốc gia khác, hình thành phát triển mái nhà gắn liền với phát triển dân tộc Bởi mái với nhà trở thành nhũng tiêu chí hàng đầu để đánh giá phát triển văn hoáXã hội quốc gia khác Khơng riêng Đình bảng hình ảnh mái nâu đỏ, xinh xinh với mái cong đình làng lúc ẩn lúc thiên nhiên, trời đất ăn sâu vào ký ức người dân Việt nam Vùng đồng Bắc Bộ nơi có văn hố kiến trúc truyền thóng phát triển tương đối rực rỡ đa dạng Chi riêng Đình bảng coi nơi chứa nhiều loại hình kiến trúc cổ có giá trị nước Trải qua giai đoạn phát triển lịch sử mặt kiến trúc làng Đình Bảng ln có biến đổi, đặc biệt từ thời Lý dêh Sự biến đổi liên tục chúng kiến nhiều hình thức mái tồn đi, ln ln giữ gần gũi với người dân sứ Theo thời gian chất lọc tinh hoa mang lại cho Đình Bảng đặc thù kiến trúc riêng Việt Nam Trong năm gần đất nước phát triển bậc với khoa học kỹ thuật nét truyền thống xưa lại với thưa dần mái ngói cổ truyền Đó dấu hiệu phai nhạt ý thức người dân việc giữ gìn sắc dân địa phương Kỷ niệm nghìn năm Thăng long dịp để khôi phục lại ý thức giữ gìn sắc dân tộc từ người dân nước Việt Đối với Đình Bảng, bảo tồn phát huy mái cổ truyền việc làm thiết thực để dựng dậy tinh thần, trách nhiệm, lòng tự hào dân tộc biết yêu quý di sản kiến trúc mà ông cha ta để lại từ đáy lòng người dân nơi Rất việc làm tạo nên sóng lớn đẩy lùi sóng "kinh tế thị trường" len lỏi vào xóm làng Đồng Bắc nói riêng nước nói chung Cùng với quan điểm chọn đề tài nghiên cún với hy vọng đưa hướng đi, chút đóng góp để bảo vệ văn hố dân tộc phạm vi làng Đình Bảng số vùng cận * Mục tiêu đề tài đặt : + Đánh giá, phân tích ưu nhược điểm mái nhà truyền thống + Điều tra khảo sát, cơng trình truyền thống lại Đình Bảng - Bắc ninh + Đề suất giải pháp vể bảo tổn, tu bổ hình thức mái, qua áp dụng phù hợp với với thực tiễn trạng + Những kết luận kiến nghị để giải pháp đưa áp dụng có hiệu Đình Bảng - Bắc Ninh THƠNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thơng tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 127 c KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN: KẾT LUÂN: - Nêu lên giá trị cơng trình tơn giáo tín ngưỡng làng Đình Bảng - Cơng trình kiến trúc thời Hậu Lê - Nguyễn Đình Bảng thể qua nét đặc trưng mái nhà nhũng đặc điểm kiến trúc truyền thống cần đề xuất kế thừa - Bao tồn kiến trúc cảnh quan làng Đình Báng đặc biệt kiến trúc mái nhà truyền thống qua nhà dân tự xây điều nên làm xác thực - Khai thác giá trị kiến trúc gỗ, sử dụng vật liệu địa phương (, ngói gạch ) việc xây dựng cơng trình việc đích thực tạo lập ý tưởng mang sắc địa phương - Cần xây dựng bảo tổn mái làng q truyền thống thơng qua mơ hình Đình Bảng việc có ý nghĩa sâu sắc KIẾN NGHI: -Cần tiếp tục khai thác tính thích dụng mái nhà truyền thống (mái ngói, rơm rạ) nhà đại -Thi hành quy chế xây dựng cơng trình mới, phải ý yếu tố truyền thống địa phương -Nâng cao dân trí, giáo dục cơng tác truyền thống cơng tác xây dựng để gìn giữ nét đặc trưng kiến trúc địa phương ỉ 28 D TÀI LIỆU THAM KHẢO: Một số tài liệu mà sử dụng viết Trần Khánh Chương Gốm kiến trúc cổ Việt Nam Tạp chí Kiến Trúc Việt Nam Hồng Đạo Cung Cơng tác bảo tồn trùng tu di tích Tạp chí Kiến Trúc Việt Nam-Ỉ996 PGS.PTS.KTS.Nguyễn Việt Châu PGS.TS.KTS.Nguyễn Bá Đang PGS.PTS.KTS.Hoàng Huy Thắng PTS.KTS.Lê Quang Hải PTS.KTS.Nguyễn Hồng Thục KTS Ngơ Đình Ngọ Kiến trúc với khí hậu nhiệt đới Việt Nam Báo NCKH cấp nhà nước1995 PGS.TS.KTS.Nguyễn Bá Đang Điều tra khảo sát vẽ ghi nhà ỏ' truyền thống dân gian nông thôn Bắc Ninh, Nam Định, Nghệ An, Huế Đồng Nai PGS.TS.KTS.Nguyễn Bá Đang KS.Lê Huy Thắm Kiến trúc gỗ cổ truyền Việt Nam PGS.TS.KTS.Nguyễn Bá Đang Giũ' gìn sắc dân tộc kiến trúc đại Tạp chí Kiến TrúcViệt Nam-1996 PGS.TS.KTS.Nguyễn Bá Đang TS.KTS.Nguyễn Văn Than Nhà nông thôn truyền thống cải tiến Nhà xuất xây dựng-ỉ996 PGS.TS.KTS.Nguyễn Bá Đang Mầu sắc kiến trúc lịch sử KTS.Trần Hùng Kiến trúc với khí hậu nhiệt đới Việt Nam Tạp chí Kiến Trúc Việt nam1999 10 GS.PTS.KTS Đặng Thái Hoàng Vấn đề truyền thống đổi nhà nông thôn Việt Nam Tạp chí Kiến Trúc-Hội KTS Việt Nam-ỉ 997 11 Nguyễn Hổng Kiên Kiến trúc gỗ cổ truyền người Việt Tạp chí Kiến Trúc Việt Nam 12 PGS.PTS.KTS Hồng Đạo Kính Báo tồn tu sửa di tích kiến trúc Tạp chí Văn hố nghệ thuật-199Ị 13 Tác giả Vũ Ngọc Khánh Tám vị vua triều Lý 14 GS: Phan Huy Lê Nhà truyền thống dân gian Việt Nam 15 PGS.KTS.VŨ Tam Lang Kiến trúc nhà dân gian cổ truyền dân tộc Việt Nam Nhà xuất xây dựng KHKT Hà Nội-1985 16 KTS Nguyên Cao Luyện Từ mái nhà tranh cổ truyền Nhà xuất văn hố-1977 17 Trần Đình Luyện Đình Bảng-Đền Đơ kỉ niệm Vương triều nhàquê hương Cổ Pháp Tạp chí văn hố nghệ thuật-1995 18 KTS.Nguyễn Hồng Oanh Phân tích hệ kết cấu gỗ kiến trúc cổ truyền Việt Nam 19 GS.KTS.Ngô Huy Quỳnh Tìm hiểu lịch sử kiến trúc Việt Nam Nhà xuất xây dựng 1986 20 GS.KTS.Ngỏ Huy Quỳnh Đi tìm chìa khố để khai thác vốn truyền thống Nhà xuất Bộ Xây Dựng1995 21 PTS.KTS Đặng Đức Quang Kiến trúc quy hoạch làng xã Tạp chí Kiến Trúc-1997 130 22 Nguyễn Minh Sơn Kiến trúc nông thôn vùng đồng Bắc Bộ Tạp chí Xây dựng-1999 23 PGS.TS.KTS.NguyễnĐức Thiềm Kiến trúc ngơi nhà đình làng 24 KTS Trịnh Cao Tưởng Cây thước tầm kiến trúc cổ Việt Nam Kiến trúc Việt Nam 25 PTS.KTS Nguyễn Hồng Thục Nguồn gốc văn hố Kiến trúc Tạp chí Kiến trúc Việt Nam 1996 26 Chu Quang Trứ Thức kiến trúc Việt Nam Tạp chí kiến trúc-Ị989 27 Trung tâm nghiên cứu kiến trúc Nhà nông thôn truyền thống cải tiến Nhã xuất ban xây dựng-Hà Nội1995 28 Một số tạp chí kiến trúc Việt Nam khác E PHỤ LỤC THAM KHẢO: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG KIẾN TRÚC cổ VÀ DÂN GIAN VIỆT NAM - Kiến trúc cổ Việt Nam -Vũ Tam Lang I Vật liệu xây dựng Trong cơng trình kiến trúc cổ Việt Nam, nhỏ bé, đơn sơ kiến trúc dân gian đồ sộ, phức tạp kiến trúc cung đình - dinh thự hay kiến trúc tơn giáo - tín ngưỡng ơng cha ta phần lớn khai thác sử dụng vật liệu xây dựng sẵn có địa phương mảnh đất sinh sống thiên nhiên ưu đãi phong phú: tranh, tre, nứa, lá, gỗ, đá sau này, nghề thủ công phát triển, với vật liệu xây dựng thiên nhiên có: gạch, ngói, sành, sứ v.v sử dụng ngày phổ biến rộng khắp, kỹ thuật sản xuất xây dựng ngày nâng cao tinh xảo, song có tính chất gia cơng truyền thống công nghệ công nghiệp đại ngày Vật liệu xây dựng kiến trúc cổ truyền Việt Nam, trước hết phải kể đến: tre, tre có mặt khắp nơi miền đất nước: từ ven biển, đồng đến trung du miền núi Cây tre Việt Nam nhiều số lượng mà phong phú chủng loại: tre ngà, tre vầu, hóp, luồng, mai, trúc, dang, nứa Tre dùng làm hàng rào quanh nhà, quanh làng để giới hạn diện tích bảo vệ an ninh cho khn vào nhà cửa, làng xóm Ngồi luỹ tre xanh có tác dụng cải thiện khí hậu môi sinh, mát mẻ oi bức, che chắn gió bão kho dự trữ vật liệu, nguồn lợi kinh tế cho gia đình người nơng dân Việt Nam Trong nhà dân gian cổ truyền đơn sơ mộc mạc, tre sử dụng vật liệu chủ yếu để tạo dụng nên nhà, kết cấu khung sườn chịu lược, cột, kèo, đòn tay, rui mè, cốt vách, phên dại, cửa đi, cửa sổ sợi lạt buộc, tre dùng để trang trí ngoại, nội thất ngơi nhà dân gian cổ truyền: dàn hoa leo, đồ đạc, giưòng, bàn ghế, chạn bát v.v nhiều công cụ thường dùng đời sống người Việt Nam Trước sử dụng làm nhà cửa, tre thường xử lý qua ngâm tẩm (phương thức truyền thống dân gian ngâm ao bùn), để tránh mối mọt dễ dàng nắn thẳng, uốn cong tuỳ theo yêu cầu cấu kiện Kỹ thuật liên kết, mộng, ngoàm, xỏ kết cấu tre cần công cụ đơn giản: dao sắc lưỡi, đục, chàng, cưa dễ dàng trang bị đời sống kinh tế nghèo nàn nông thôn với phưong thức xây dựng chủ yếu tương trợ, họp tác tình làng, nghĩa xóm vốn có từ lâu đời Ngoài tre, gỗ loại nguyên vật liệu xây dựng bền hơn, cao cấp sử dụng cơng trình kiến trúc cổ có u cầu quy mô đồ sộ, bề tuổi thọ dài lâu Gỗ rừng có loại gỗ quý lý tưởng như: Đinh, Lim, Sến, Táu (gỗ tứ thiết), thứ như: Tràm, Chai, Dẻ, Re, Giồi, Sồi, Mỡ v.v Trong vườn nhà gia đình thường trồng sử dụng gỗ làm nhà có: Mít, Xoan Kiến trúc cổ cung điện - dinh thự, kiến trúc tơn giáo - tín ngưỡng (Đình, Chùa, Miếu) tồn đến ngày phần lớn sử dụng loại gỗ quý, chịu đựng khí hậu nhiệt đới ác nghiệt qua nhiều kỷ, đồng thời so sánh tiêu chuẩn cấp công trình Gỗ chủ yếu sử dụng làm khung, sườn chịu lực với hệ thống cột vì, xả truyền lực toàn mái liên kết mộng Trong cơng trình lớn quan trọng, để tránh mối mọt phá hoại: chân cột gỗ thường kê đá tảng, thân cột phủ sơn ta hay sơn son, thiếp vàng chủ yếu yêu cầu trang trí màu sắc nội thất tính chất cơng trình - song có tác dụng chống ẩm bảo vệ gỗ tốt Mái nhà kiến trúc cổ Việt Nam thường đưa nhiều, hắt nước mưa xa, nhằm bảo vệ chân cột che khung nhà gỗ tránh ẩm ướt, kéo dài tuổi thọ cơng trình Khi cơng trình khung sườn nhà làm gỗ, tường ngăn cửa ván “liệt bản” cửa “bức bàn” lan can “con tiện” đồ đạc nội thất gỗ chạm trổ đẹp mắt, công phu nơi phát triển tài năng, truyền thống dân gian người thợ thủ công Việt Nam Nghề thủ cơng sản xuất nung gạch ngói làm gốm, sành sứ cha ơng ta có từ lâu đời, vốn tiếng khéo léo, thành thạo có kinh nghiệm cổ truyền Từ kỷ xa xưa, ơng cha ta dùng gạch ngói để xây dụng cơng trình kiến trúc cổ dân gian Với di khảo cổ học chúng minh ông cha ta đạt tới trình độ cao kỹ thuật sản xuất, xây dựng trang trí đồ đất nungNhững viên gạch sản xuất từ làng gốm thủ cồng cổ truyền tiếng Thổ Hà (Hà Bắc), Bát Tràng (Hà Nội), Hương Canh (Vĩnh Phúc) v.v vào ấn tượng dân gian Những lò nung gạch ngói Bãi Định vùng Luỵ Lâu - Thuận Thành - Hà Bắc (thế kỷ VII - X) viên gạch xây thành có khắc chữ “Giang Tây quần”, “Đại Việt quốc quân thành chuyên” tìm thấy Hoa Lư (thế kỷ X), Thăng Long (thế kỷ XI) V.V Ngói loại vật liệu đất nung chuyên để lợp mái chống mưa thấm dột, che nắng nóng, bảo vệ cơng trình kiến trúc hoạt động đời sống người Trong cơng trình kiến trúc nhà nhà công cộng dân gian thường dùng ngói ta, ngói chiếu, ngói ống, ngói âm dương v.v sản xuất theo phương pháp thủ công cổ truyền, đơn giản dễ làm số cơng trình tơn giáo - tín ngưỡng (Đình, Chùa, Đền, Miếu) có ngói vảy rồng Ngói mũi hài kích thước lớn hơn, dày nặng hơn, có trang trí kỹ thuật sản xuất phức tạp, công phu Một số kiến trúc cung điện, lầu các, lăng mộ triều đình phong kiến sử dụng gạch ngói có tráng men (gạch ngói Lưu Li) lợp, trang trí diềm mái, ốp mặt tường, tô điểm lan can với màu vàng, màu xanh tráng sứ Vật liệu lợp mái - ngồi ngói đất nung - đơn giản, sơ sài kinh tế có loại vật liệu thực vật: rơm rạ (loại vật liệu dễ kiếm phổ biến vùng bằng), cỏ tranh, cọ (lá gồi) nứa (đan kết thành tấm), miền Nam nước ta, đất sét dùng để lọp mái nhà (trên rui mè đổ lớp đất sét lợp gồi, dừa nước lên trên), loại mái có tác dụng cách nhiệt chống cháy tốt Các vật liệu xây dựng kể thường sử dụng kết hợp, tuỳ tình hình cụ thể vốn đầu tư, điều kiện địa lý (địa phương) yêu cầu sử dụng quy mơ, tính chất cấp n Phuong thức kết cấu cấu tạo xây dựng Phương thức kết cấu cấu tạo xây dụng kiến trúc cổ truyền Việt Nam (cũng giới) tuỳ thuộc vật liệu, kết cấu xây dựng bao gồm: kết cấu đất, kết cấu tranh, tre, nứa, gỗ vưòn cung kết cấu gạch, ngói, gỗ, đá A Kết cấu tranh, tre, nứa, gỗ vườn Tre, bao gồm cả: bương, vầu, nứa, trúc v.v có độ chịu lực kéo từ 350 1200kg/cm2, chịu nén 300kg/cm2, chịu nén uốn từ 300 - 500kg/cm2 với kích thước dài từ - 18m (chiều dài sử dụng) đường kính - 12 - 20 - 26cm Với tính kỹ thuật nói trên, tre loại vật liệu xây dựng dùng phổ biến xây dựnh dân gian từ hàng ngàn năm Kỹ thuật trồng, khai thác, ngâm tẩm chống mối mọt ông cha ta tre có nhiều biện pháp xử lý truyền thống, khiến tuổi thọ cơng trình kết cấu tranh, tre, nứa bền vững tới 40 - 50 năm Trong ngơi nhà nơng dân Việt Nam, nsười ta sử dụng gỗ vườn (sẩn có, trồng vườn nhà xoan, mít, sung xà cừ, bạch đàn v.v ) để phối hợp kết cấu tre Ngôi nhà tranh, tre, nứa, sỗ vườn hình ánh quen thuộc đến thân thương, mộc mạc bình dị, cũns thấy, gặp trons làng xóm Việt Nam Do hạn chế kinh tế, kỹ thuật nên loại hình kết cấu thường có nhược điểm sau: đơn giản không hợp lý mặt chịu lực, liên kết lỏng lẻo, dễ bị mục nát (phần chôn xuống đất tiếp xúc với mưa nắng) dễ cháy, dễ nứt vỡ Trong xử lý lựa chọn cấu kiện người ta dùng tre làm cột (chịu nén) mà chủ yếu làm chịu kéo kèo B Kết cấu gạch, ngói, gỗ, đá Đây loại hình kết cấu tương đối điển hình sử dụng rộng khắp cơns trình kiến trúc cổ Việt Nam tương đối quy mô, bề thế, cung điện - dinh thự, đài, đình, chùa Một số cơng trinh kiến trúc cơng cộng dân gian nhà giả dùng loại vật liệu phươns thức kết cấu xây dựng này, thể cụ thể bao gồm thành phần: mái ngồi, hệ khung sườn gỗ, tường gạch (có móng khơng có móng gạch, đá), hệ khung sườn gỗ hệ thống kết cấu chịu lực chủ yếu cống trình kiến trúc hợp thành kèo (kè, bảy hay chống), cột xà (dầm) Tuỳ dân tộc, địa phương người ta tạo dựng hệ khung sườn kèo truyền thống quen thuộc, có đặc điểm riêng biệt “Thức kiến trúc” Trong kiến trúc cổ Việt Nam, hệ khung sườn kèo gỗ khơng sử dụng số cột lẻ (3 5) mà thường dùng số chẵn (4 hay 6) Trong trường hợp cột ta có: cột cái, cột quân cột (hay cột hiên), trường hợp cột cột quân cột hiên, sau nhà dân gian “cột trốn” phát triển loại nhà khơng cột (vì kèo gối trực tiếp lên tường chịu lực) để tiết kiệm gỗ ngày khan Với kèo, từ đơn giản tới phức tạp có tới hàng chục loại khác nhau, song lại có loại kèo kẻ truyền, trồng rường chổng rường giá chiêng, loại khác biến thể loại chủ yếi, nói kèo kẻ truyền tiêu biểu cho truyền thống kiến trúc có hàng cột Các cột nối với “câu đẩu” “xà nách” Trong kèo chồng rường chồng rường giá chiêng “câu đầu” “xà nách” “rường”tức đoạn gỗ xếp chồng lên nhau, đoạn ngắn hon đoạn dưới, xen kẽ đòn kê hay đấu, toàn tổ hợp lại thành hệ kết cấu đỡ trọng lượng mái truyền lực xuống xác hàng cột, qua hàn tảng kê chân cột, xuống nhà Nếu câu đầu hai cột nhỏ đỡ cấu kiện nằm ngang (gọi bắp hay lợn) hình thành giá treo chiêng ta có: kèo chồng rương - giá chiêng Cái bảy xuất hai loại kèo chồng rường chồng rường giá chiêng, đoạn gỗ nối cột hiên với diềm mái, đầu chịu sức đè xà nách Còn “kẻ” kéo dài từ hiên có nhiều tên gọi khác nhau: kẻ ngơi, kẻ hiên, kẻ suốt, kẻ góc, kẻ moi Khi chọn gỗ làm khung cột, kèo người ta ưu tiên thứ cho cột, cho câu đầu, xà sau kẻ bảy v.v Bản chất hệ thống kết cấu khung cột - kèo gỗ hệ kết cấu khung biến hình, làm việc với lực thẳng đứng trọng lượng thân kết cấu cấu tạo gây dạng phân bố điểm truyền lực ổn định, loại tải trọng ngang nhỏ trọng lượng thân kết cấu, không làm lật gây chuyển vị tảng kê (chân cột) Cũng đó, kiến trúc cổ Việt Nam thường có kích thước chiều dài, chiều rộng lớn chiều cao nhiều lần Tường đầu hồi xây dựng để chắn gió bao che, khơng chịu lực mái, tường dọc trụ không thay cột chính, chịu lực cho mái hành lang theo phương thẳng đứng, lý người xưa tạo dựng loại mái cong, vẻ đẹp duvên dáng cho kiến trúc có ý nghĩa kỹ thuật: tạo điều kiện tập trung truyền lực vào cột, vào trụ nhiều với độ liên tâm Nhà khơng có nương, cột kê chân song kết cấu cơng trình đứng vũng nhờ ma sát trọng lượng mái, trọng lượng thân hệ kết cấu tạo 136 Hệ thống khung cột - kèo gổ có ưu điểm tháo lắp dễ dàng, lắp ráp liên hoàn toàn mộng mẹo, nên thuận tiện di chuyển, trung tu sửa chữa thay phận cần thiết tài nghệ khéo léo người thợ thủ công Việt Nam không dạo dáng đẹp, lắp mộng khít mà phận kèo gỗ xoi chỉ, chạm trổ hoa văn, đồ án trang trí: rồng phượng, mây, hoa có giá trị thẩm mĩ đặc sắc MỘT SỐ DANG KẾT CẤU NHÀ TRUYỀN THÔNG BắC NINH Điều tra, khảo sát trạng 41 nhà dân gian Đơn vị thực hiện: Viện nghiên cứu kiến trúc TT Ký hiệu nhà điều Dạng kết cấu Số cột Số gian Ghi tra BN/BN/VC/02 gian - chái - dĩ - kẻ chuyền Trốn cột - Kèo kìm BN/BN/VC/08 gian - chái - dĩ BN/BN/ĐP/06 Tiền tế hậu tự gian - chái - dĩ BN/BN/ĐP/07 Tiền tế - hậu tự gian - chái - dĩ BN/QV/PL/08 gian - chái - dĩ BN/QV/PL/08 gian - chái - dĩ BN/QV/PL/01 BN/QV/NH/13 10 BN/QV/ĐX/04 Trốn cột - Giá chiêng Quá giang - Con chồng - kẻ ngồi Quá giang - Giá chiêng - kẻ chuyền Trốn cột - giá chiêng gian - chái - kẻ chuyền Lọne tàn - giá chiêng gian - chái - dĩ gian - chái - dĩ gian - chái - dĩ gian - chái - dĩ - kẻ chuyền Quá giang - chổng - kẻ ngồi 11 BN/QV/PM/01 12 BN/QV/NH/07 Quá giang - chồng - kẻ nsồi Trốn cột - giá chiêng - kẻ chuyền 13 BN/QV-NH/17 Quá giang - chồng - kẻ ngồi gian - chái Nhà kết cấu tre Nhà tiền tế hậu tự 14 BN/QV/PM/03 Trốn cột - gian - chái gian - chái chồng - kẻ ngồi 15 BN/QV/VH/01 Xà lòng - Giá chiêng Kẻ trường - Kèo cổ ngỗng 16 BN/QV/HQ/01 Quá giang — Giá gian - chái - dĩ gian - chái - dĩ gian - chái - dĩ gian - chái - dĩ gian - chái - dĩ gian - chái - dĩ gian — chái - dĩ chiêng - Kẻ chuyền 17 BN/QV/PM/02 18 BN/QV/MĐ/03 Quá giang - chồng nhị - Kẻ ngồi Quá siang - Giang chiêng - Kẻ ngồi 19 BN/QV/QT/01 20 BN/QV/MĐ/02 Trốn cột - Con chồng - Kẻ ngồi Xà lòng - Con chổng Kẻ trường 21 BN/TS/ĐQ/04 22 BN/TS/HM/01 23 BN/TS/HS/03 Tiền tế - Hậu tự gian - chái - dĩ 24 BN/TS/ND/01 Nội tự - Ngoại khách gian — chái - dĩ 25 BN/TS/HM/02 Nội tự - Ngoại khách gian - chái - dĩ 26 BN/TS/ĐB/08 27 BN/TS/PK/06 Lọng tàn - Con chồng — Kẻ ngồi Lọng tàn - Con chổng Quá aiang - Chồng gian - chái nhị - Kẻ ngồi Xà lòng - Chồng nhị - gian - chái - dĩ gian - chái - dĩ gian - chái - dĩ gian - chái - dĩ gian - chái - dĩ kẻ trường - Kèo cổ ngỗng 28 BN/TS/VL/01 29 BN/TS/PL/02 30 BN/TS/VĐ/08 31 BN/TS/TH/03 Trốn cột - Chồng nhị Quá giang - Giá chiêng - Kẻ chuyên Nội lự - Ngoại khách Quá giang - Giá chiêng - Kẻ chuyền Nhà trưởng họ - Kẻ ngồi 32 BN/TS/VT/05 33 BN/TS/ĐN/02 34 BN/TS/PC/05 35 BN/TS/TP/04 36 BN/TS/CK/06 37 BN/YP/HS/06 Tiền khách - Hậu tự gian - chái 38 BN/YP/ĐP/02 gian -2 dĩ 39 BN/YP/04 Quá giang xà vượt - gian — chái - dĩ gian - chái - dĩ gian - chái — dĩ gian - chái - dĩ gian - chái - dĩ Tiền bảy - Hậu bảy Trốn cột - Giá chiêng - Kẻ chuyền Trốn cột - Con chổng - Kẻ ngồi Quá giang — Con chổng - Kẻ ngồi Trốn cột - Con chổng - Kẻ ngồi Quá giang - Con chổng - Ké ngồi Xà lòng — Con gian - chái - dĩ gian - chái - dĩ gian — chái - dĩ chổng - Kẻ trường Kèo cổ ngỗng 40 BN/YP/HS/08 41 BN/YP/TN/03 Xà lòng - Con chổng Kẻ trường Quá giang - Giá chiêng — Kẻ chuyền Nhà trưởng họ ... Kinh Bắc 1.1.4 Những loại hình kiến trúc Đình Bảng- Bấc Ninh( Đình, Chùa, Đền, Miếu, Nhà ở) 1.2 KIẾN TRÚC MẢI NHẢ TRUYỀN THốNG 11 25 1.2.1 Những nhân tố ảnh hưởng tới mái nhà truyền thống Đình Bảng. .. ảnh hưởng đến kiến trúc mái nhà Đình Bảng 49 CHƯƠNG 2: MỘT số ĐẶC ĐIỂM CủA CấU TRÚC Bộ MÁI TRONG NHÀ TRUYỂN THốNG 2.1 ĐẢC ĐIỂM KỸ THUẲT VẢ VẤT LIÊU 53 2.1.1 Tên cấu kiện cấutrúc nhà truyền thống. .. làng Đình Bảng - Cơng trình kiến trúc thời Hậu Lê - Nguyễn Đình Bảng thể qua nét đặc trưng mái nhà nhũng đặc điểm kiến trúc truyền thống cần đề xuất kế thừa - Bao tồn kiến trúc cảnh quan làng Đình
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiến trúc mái nhà truyền thống ở quê hương đình bảng bắc ninh (tt) , Kiến trúc mái nhà truyền thống ở quê hương đình bảng bắc ninh (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn