Đánh giá kiến trúc tổ hợp chung cư cao tầng hyundai hillstate hà đông theo tiêu chí kiến trúc xanh (tt)

27 45 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 10:00

... Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kiến trúc tổ hợp chung cư cao tầng hyundai hillstate hà đông theo tiêu chí kiến trúc xanh (tt) , Đánh giá kiến trúc tổ hợp chung cư cao tầng hyundai hillstate hà đông theo tiêu chí kiến trúc xanh (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn