TÌNH HÌNH TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHÀ BÈ GIAI ĐOẠN 20052012

59 23 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:56

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MƠN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRẦN THỊ KIM AN TÌNH HÌNH TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHÀ GIAI ĐOẠN 2005-2012 Giáo viên hướng dẫn: Th.S Lê Mộng Triết (Địa quan: Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh) Ký tên:…………………………………………… Tháng 07 năm 2013 LỜI CẢM ƠN Con xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến cha mẹ sinh con, nuôi dưỡng, dạy dỗ cho ăn học để có ngày hơm Em xin gởi lời cám ơn chân thành đến thầy Lê Mộng Triết, giảng viên khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản, trường Đại Học Nông Lâm TPHCM tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, tạo cho em điều kiện để hoàn thành tốt báo cáo Chân thành cám ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Thầy, giáo Khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy truyền đạt cho em kiến thức kinh nghiệm bổ ích suốt thời gian học tập trường Gia đình, bạn tạo điều kiện để em học tập tốt, chỗ dựa tinh thần vững chắc, nguồn động viên lớn suốt năm học tập xa nhà Chân thành cám ơn cô chú, anh chị phòng Tài Ngun Mơi Trường huyện Nhà tận tình giúp đỡ, bảo cung cấp số liệu cần thiết để thực đề tài Cám ơn chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh anh Nguyễn Thanh Nam chun viên phòng Tài Ngun Mơi Trường huyện Nhà nhiệt tình hướng dẫn, bảo cho em suốt trình thực tập, giúp em hồn thành tốt báo cáo Do hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên đề tài thực khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong đóng góp ý kiến chân thành từ quý thầy cô bạn để đề tài hoàn thiện Một lần em xin chân thành cám ơn! TP.HCM Tháng 07 năm 2013 Sinh viên Trần Thị Kim An TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Trần Thị Kim An sinh viên khóa 2009-2013 Khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Đề tài “Tình hình tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Nhà giai đoạn 2005-2012” Giáo viên hướng dẫn: Th.S Lê Mộng Triết, Bộ môn sách pháp luật, Khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Nhà huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh đà phát triển Việc đầu tư phát triển sở hạ tầng, mở rộng khu công nghiệp nhu cầu đất đai nhân dân làm cho quan hệ đất đai ngày phức tạp, biến động mạnh mẽ, tình hình tranh chấp đất đai diễn phổ biến Tuy nhiên, công tác giải tranh chấp đất đai đại bàn huyện hạn chế Do đó, vấn đề tranh chấp đất đai cần phải giải cách toàn diện để tạo ổn định xã hội Đề tài thực để đánh giá kiến nghị số giải pháp nhằm bước hoàn thiện việc giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Nhà Có nhiều dạng tranh chấp đất đai phức tạp xảy trình sử dụng đất địa bàn huyện qua UBND huyện vào quy định Luật đất đai giải cách triệt để, thấu tình hợp lý quy định Luật đất đai để góp phần vào phát triển kinh tế, ổn định xã hội huyện Để đạt mục tiêu nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp: nghiên cứu tài liệu, so sánh, thống kê, điều tra thu thập số liệu, phân tích, kế thừa, tổng hợp…nhằm để đánh giá thực trạng kết giải tranh chấp đánh giá, nhận xét hiệu giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện từ rút kinh nghiệm, giải pháp giúp hoàn thiện công tác giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Để tập trung vào thu thập, phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, thực trạng kinh tế - xã hội, tình hình quản lý đất đai có ảnh hưởng đến cơng tác giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Nhà giai đoạn 2005-2012 Qua thấy lượng đơn giai đoạn 113 đơn, gồm dạng tranh chấp khác nhau: tranh chấp gia tộc với 45 đơn, tranh chấp quyền sử dụng đất với 28 đơn, tranh chấp đường đi, ranh đất với 20 đơn, tranh chấp đòi lại đất với 11 đơn…Từ phân tích đánh giá trên, đề tài đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm bước hoàn thiện công tác giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Nhà Với nhận xét, phân tích cụ thể, đề tài khái quát cách khách quan tình hình tranh chấp giải tranh chấp đất đai Từ góp phần vào cơng việc quản lý tốt quỹ đất địa bàn huyện tìm định hướng phát triển huyện tương lai Trang i MỤC LỤC Trang  TÓM TẮT i  MỤC LỤC ii  DANH SÁCH CÁC BẢNG iv  DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ v  DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT vi  ĐẶT VẤN ĐỀ 1  PHẦN 1.TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3  1.1.Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu 3  1.1.1 Cơ sở khoa học tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai 3  1.1.1.1 Một số khái niệm .3  1.1.1.2 Các vấn đề tranh chấp đất đai .5  1.1.2 Cơ sở thực tiễn 11  1.1.3 Cơ sở pháp lý 11  1.2 Khái quát địa bàn nghiên cứu 11  1.2.1 Vị trí địahuyện 11  1.2.2 Đơn vị hành huyện 14  1.2.3 Địa hình 14  1.2.4 Thổ nhưỡng 14  1.2.5 Khí hậu thủy văn 15  1.2.6 Tài nguyên thiên nhiên 16  1.2.7 Điều kiện kinh tế xã hội 16  1.2.8 Nhận xét đánh giá chung điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội huyện Nhà 19  1.3 Nội dung phương pháp nghiên cứu 20  PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22  2.1 Hiện trạng sử dụng đất công tác quản lý nhà nước đất đai địa bàn 22  2.1.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2012 22  2.1.2 Công tác quản lý nhà nước đất đai 23  2.1.2.1 Công tác khảo sát, đo đạc, lập đồ trạng sử dụng đất, đồ địa chính, đồ quy hoạch sử dụng đất 23  2.1.2.2 Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất .24  2.1.2.3 Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất 25  Trang ii 2.1.2.4 Việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .25  2.1.2.5 Công tác tra kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đất đai xử lý vi phạm đất đai 26  2.2 Tình hình tranh chấp địa bàn huyện Nhà 26  2.2.1 Số vụ tranh chấp đất đai qua năm 26  2.2.2 Số vụ tranh chấp đất đai theo đơn vị hành .27  2.2.3 Các dạng tranh chấp đất đai qua năm 29  2.2.4 Các dạng tranh chấp đất đai theo đơn vị hành .31  2.2.5 Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp đất đai địa bàn huyện 31  2.3 Tình hình giải tranh chấp đất đai đại bàn huyện Nhà 33  2.3.1 Quy trình giải TCĐĐ địa bàn huyện Nhà 33  2.3.2 Kết giải tranh chấp đất đai 37  2.3.3 Những thuận lợi khó khăn trình giải tranh chấp đất đai 46  2.4 Một số giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu công tác giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện 47  KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 49  Kết luận 49  Kiến nghị 50  Trang iii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang  Bảng Diện tích tự nhiên phân theo đơn vị hành Huyện 14  Bảng Chỉ tiêu khí hậu chủ yếu khu vực 15  Bảng Hiện trạng phát triển thủy sản giai đoạn 2005-2011 17  Bảng Bảng cấu sử dụng đất Huyện Nhà năm 2012 22  Bảng Biến động đất đai theo mục đích sử dụng giai đoạn 2005-2012 23  Bảng Kết đo đạc theo ranh giới hành 24  Bảng Tình hình cấp GCNQSDĐ địa bàn huyện Nhà 266  Bảng Lượng đơn TCĐĐ giai đoạn 2005-2012 26  Bảng Lượng đơn TCĐĐ xã, thị trấn giai đoạn 2005-2012 28  Bảng 10 Các dạng TCĐĐ phổ biến huyện Nhà giai đoạn 2005-2012 29  Bảng 11 Lượng đơn dạng TCĐĐ theo đơn vị hành 31  Bảng 12 Hòa giải TCĐĐ xã, thị trấn 38  Bảng 13 Lượng đơn TCĐĐ UBND huyện Nhà giai đoạn 2005-2012 39  Bảng 14 Tình hình giải TCĐĐ địa bàn huyện Nhà năm 2005-2012 42  Bảng 15 Lượng đơn TCĐĐ UBND huyện chuyển lên UBND thành phố 44  Trang iv DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ Trang   Biểu đồ Hiện trạng sử dụng đất theo mục đích sử dụng năm 2012 22 Biểu đồ Lượng đơn TCĐĐ giai đoạn 2005-2012 27 Biểu đồ Các dạng TCĐĐ giai đoạn 2005-2012 30  Biểu đồ Lượng đơn TCĐĐ UBND huyện Nhà giai đoạn 2005-2012 39 Biểu đồ Biểu đồ thể tình hình giải tranh chấp địa bàn huyện 43  SƠ ĐỒ Sơ đồ Vị trí huyện Nhà - Thành phố Hồ Chí Minh 133 Sơ đồ Quy trình giải TCĐĐ cấp xã, thị trấn theo Luật đất đai 2003 34  Sơ đồ Quy trình giải TCĐĐ UBND huyện theo Luật đất đai 2003 36  Trang v DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT 01 UBND 02 TCĐĐ 03 GCNQSDĐ 04 CP 05 CT 06 TCĐC 07 BĐHTSDĐ 08 MTTQ 09 NĐ 10 QSDĐ 11 TT 12 BTNMT 13 TTLT 14 TANDTC 15 VKSNDTC 16 QĐ 17 STT 18 PTNT 19 UB 20 QHSDĐ 21 TAND 22 TN&MT 23 TP.HCM 24 TTg 25 KDC 26 QHCT 27 BĐĐC Ủy Ban Nhân Dân Tranh chấp đất đai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Chính phủ Chỉ thị Tổng cục địa Bản đồ trạng sử dụng đất Mặt trận tổ quốc Nghị định Quyền sử dụng đất Thông tư Bộ Tài Nguyên Mơi Trường Thơng tư liên tịch Tòa án nhân dân tối cao Viện kiểm soát nhân dân tối cao Quyết định Số thứ tự Phát triển nông thôn Ủy ban Quy hoạch sử dụng đất Tòa án nhân dân Tài ngun Mơi Trường Thành phố Hồ Chí Minh Thủ Tướng Khu dân cư Quy hoạch chi tiết Bản đồ địa Trang vi SVTH: Trần Thị Kim An  Ngành quản lý đất đai ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai nguồn tài nguyên vô quý giá quan trọng sống người Hiện quan trọng nhân tố phát triển kinh tế xã hội quốc gia Trong giai đoạn dân số bùng nổ mà đất đai khơng tự sinh ra, cộng thêm xu tồn cầu hóa ngày tăng, trình độ làm giàu người ngày phát triển lợi ích thu từ đất lớn Ngày xuất nhiều tình trạng cạnh tranh quyền lợi đất đai tạo nên cung cầu thị trường nhà đất dẫn đến phát sinh nhiều mâu thuẫn đối tượng sử dụng đất, lượng đơn tranh chấp ngày tăng, phức tạp, khó giải quyết, tạo nhiều ảnh hưởng khơng tốt đến đời sống xã hội trình phát triển đất nước Do cơng tác giải tranh chấp đất đai vấn đề cấp thiết Nhà nước quan tâm Tranh chấp đất đai nội dung quan trọng 13 nội dung quản lý nhà nước đất đai Quản lý tốt quỹ đất đai khó, giải tranh chấp đất đai lại khó Cơ quan cấp phải tìm cách giải tốt cho vừa hợp lòng dân vừa với quy định pháp luật Chính giải tranh chấp đất đai vấn đề khiến xã hội quan tâm thời gian Nhà huyện ngoại thành nằm phía Đơng Nam thành phố Hồ Chí Minh đà phát triển kinh tế với phát triển chung nước Trong năm gần có nhiều khu công nghiệp, khu dân cư đô thị, khu thương mại xây dựng địa bàn huyện, đặc biệt sách thu hồi đất xây dựng dự án làm cho nhu cầu nhà đất lại tăng cao Chính lý mà tranh chấp đất đai ngày tăng số lượng phức tạp tính chất Vì việc giải tranh chấp đất đai cơng việc khó khăn đòi hỏi Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện quan tâm Vì vậy, cần thiết cần phải đưa giải pháp, phương hướng để ngày hoàn thiện nội dung giải tranh chấp đất đai địa phương Tuy nhiên vấn đề nhiều vướng mắc, chưa có thống quan hành chính, triển khai chưa đồng hiệu chưa cao từ trung ương tới địa phương Tuy trình độ dân trí huyện gần nâng lên hạn chế, việc tuyên truyền pháp luật chưa sâu, chưa rộng, ý thức người dân tìm hiểu pháp luật chưa cao, đa số tới phát sinh tranh chấp bắt đầu tìm hiểu….Điều ảnh hưởng lớn đến công tác giải tranh chấp đất đai huyện Xuất phát từ thực tế trên, vấn đề giải tranh chấp đất đai nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp, quyền nghĩa vụ đáng người dân lĩnh vực đất đai Chúng thực đề tài “Tình hình tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Nhà giai đoạn 2005-2012.” Mục tiêu Tìm hiểu tình hình tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai địa bàn nghiên cứu để thấy khó khăn với mặt hạn chế cơng tác hòa gải cấp xã, thị trấn công tác giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Đưa đề xuất để thực tốt công tác giải tranh chấp đất đai địa bàn nghiên cứu Trang SVTH: Trần Thị Kim An  Ngành quản lý đất đai Đối tượng nghiên cứu Những vụ tranh chấp quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giải UBND huyện Những quy định hành công tác giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải UBND huyện Phạm vi nghiên cứu Những vấn đề tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền UBND huyện Nhà từ năm 2005-2012 mà người sử dụng đất khơng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quan nhà nước có thẩm quyền cấp quy định khoản Điều 136 Luật đất đai 2003 Bao gồm xã thị trấn Ý nghĩa việc thực đề tài Đề tài đánh giá tình hình tranh chấp đất đai địa bàn huyện đồng thời nêu khó khăn, vướng mắc công tác giải tranh chấp đất đai Từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác giải tranh chấp đất đai giúp cho công tác quản lý Nhà nước đất đai tốt hơn, đem lại ổn định phát triển kinh tế xã hội Trang SVTH: Trần Thị Kim An  Ngành quản lý đất đai Bước 3: Tiến hành giải tranh chấp Thông qua việc điều tra, tổng hợp, phân tích, xử lý thơng tin dựa chủ trương, sách pháp luật đất đai để tìm hướng giải Trưởng phòng Tài Ngun Mơi Trường có trách nhiệm lập tờ trình để trình UBND huyện định giải Nếu đương không chấp nhận với định Chủ tịch UBND huyện bên tranh chấp có quyền gửi đơn xin giải tranh chấp đến Chủ tịch UBND thành phố định giải Chủ tịch UBND thành phố định cuối Điều 264 Luật tố tụng hành ngày 24/11/2010 quy định sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 136 Luật đất đai, quy định giải tranh chấp khiếu nại đất đai Theo quy định điều Luật chủ tịch UBND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố giải mà bên bên đương khơng đồng ý với định giải có quyền lựa chọn nơi giải quan hành khởi kiện tòa án Việc quy định mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho bên đương lựa chọn quan có thẩm quyền giải tranh chấp 2.3.2 Kết giải tranh chấp đất đai a Công tác tiếp dân hòa giải TCĐĐ cấp xã, thị trấn Trong năm qua công tác tiếp công dân hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã, thị trấn có nhiều tiến bộ, trì cơng tác tiếp dân hòa giải thường xun, có chất lượng vào nề nếp Các ban, ngành xác định nhiệm vụ giải khiếu nại, tố cáo nhiệm vụ trọng tâm góp phần ổn định an ninh trị, trật tự an tồn xã hội phát triển kinh tế Giải luật, thấu tình đạt lý có tính thuyết phục giúp người dân an tâm việc sử dụng đất mình, chấm dứt tình trạng khiếu nại, tranh chấp kéo dài UBND huyện đạo cho xã, thị trấn tham gia giải đồng bộ, có phối hợp chặt chẽ, không trùng lặp không đùn đẩy trách nhiệm Đã có nhiều văn đạo, đơn đốc thực tốt cơng tác tiếp dân hòa giải tranh chấp đất đai quy định pháp luật Tích cực tuyên truyền giáo dục đường lối sách Đảng pháp luật Nhà nước cho nhân dân hiểu, tạo ý thức tự giác thực “sống làm việc theo pháp luật”, đẩy mạnh công tác hòa giải với nhiều hình thức phong phú đa dạng kịp thời, nâng cao chất lượng tổ hòa giải, giải khiếu nại - tố cáo kịp thời luật, đơn thư tồn đọng hạn chế mức thấp đơn thư khiếu nại vượt cấp Kể từ năm 2005 đến năm 2012 xã, thị trấn tiếp nhận 218 lượt người nhận 113 hồ sơ cụ thể sau: Trang 37 SVTH: Trần Thị Kim An  Ngành quản lý đất đai Bảng 12 Hòa giải TCĐĐ xã, thị trấn Kết hòa giải Tổng đơn Hòa giải thành Hòa giải khơng thành Tự rút đơn Tỷ lệ hòa giải thành Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng đơn 27 14 22 16 18 113 10 1 42 16 11 10 10 66 1 0 33,33 35,71 45,45 37,50 38,89 33,33 25,00 33,33 (Nguồn: phòng Tài Nguyên Mơi Trường huyện Nhà năm 2012) Nhìn chung, giai đoạn này, cơng tác hòa giải cấp xã, thị trấn đạt tỷ lệ chưa cao, trung bình khoảng 35,32% Năm có tỷ lệ hòa giải cao năm 2007 (45,45%) Nguyên nhân năm năm 2006 có định ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định tiếp cơng dân, xử lý đơn, giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo địa bàn thành phố Nhờ mà cơng tác hòa giải tranh chấp đất đai quan tâm nhiều Mặc dù vài địa phương thực chậm Cơng tác hòa giải sở chưa thực quan tâm mức Bên cạnh nhận thức người dân chưa cao, cố chấp, bảo thủ không chịu thương lượng lần Chính mà tỷ lệ hòa giải thấp vào năm 2011 (25%) Trong số 66 đơn hòa giải khơng thành có 57 đơn thuộc thẩm quyền giải UBND huyện đơn thuộc thẩm quyền giải TAND Nhận xét: Cơng tác hòa giải cấp sở ngày trọng kết đạt chưa cao, vụ hòa giải khơng thành tồn nhiều Ngun nhân là: + Người dân chưa am hiểu pháp luật đất đai, mang tư tưởng đất đai thuộc sở hữu thân, không chịu hợp tác với cán hòa giải + Do bên tranh chấp xúc cố chấp, muốn giành phần thắng phía mình, việc hòa giải tất yếu không thành b Công tác giải TCĐĐ địa bàn huyện giai đoạn 2005-2012 Được quan tâm lãnh đạo tích cực cấp lãnh đạo, với tinh thần giải triệt để vụ tranh chấp đất đai, hạn chế đến mức thấp vụ tranh chấp tồn đọng kéo dài, thời gian qua công tác giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện có nhiều kết đáng khích lệ, có nổ lực khơng ngừng Trang 38 SVTH: Trần Thị Kim An  Ngành quản lý đất đai quan ban ngành có liên quan Với tư cách quan tham mưu trực tiếp giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải UBND huyện, phòng Tài Nguyên & Mơi Trường ngày thể vai trò quan trọng góp phần ổn định trật tự xã hội, đảm bảo quyền nghĩa vụ người sử dụng đất, nâng cao hiệu quản lý Nhà nước đất đai Bảng 13 Lượng đơn TCĐĐ UBND huyện Nhà giai đoạn 2005-2012 Năm 2005 Số vụ 2006 2007 2008 13 2009 2010 12 2011 2012 Tổng 57 (Nguồn: phòng Tài Ngun Mơi Trường huyện Nhà năm 2012) 14 13 12 12 10 6 4 2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Năm Biểu đồ Lượng đơn TCĐĐ UBND huyện Nhà giai đoạn 2005-2012 Lượng đơn TCĐĐ không đồng qua năm Nhưng nhìn chung có xu hướng giảm Từ năm 2009 có xu hướng giảm mạnh, rõ rệt năm 2011 với tổng lượng đơn đơn, chiếm 3.51% lượng đơn, giảm lần so với năm 2009 giảm lần so với năm 2010 Nguyên nhân thời gian số vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất có xu hướng giảm dần, giá đất có phần ổn định nên số vụ tranh chấp đất đai thời gian giảm đáng kể  Hướng giải dạng tranh chấp đất đai địa bàn huyện Nhà Tranh chấp đất gia tộc Đây dạng tranh chấp với lượng đơn 45 đơn, chiếm tỷ lệ cao 39,82%, tranh chấp xảy người thân tộc giới nhau, lý trước chưa phát sinh mâu thuẫn người cho phép người sử dụng canh tác lâu dài, đất đai trở nên có giá trị nảy sinh việc đòi lại đất, có trường hợp người gia đình đòi chia lại đất mà ông bà trước để lại với lý phân chia không đồng đều… Trang 39 SVTH: Trần Thị Kim An  Ngành quản lý đất đai Hướng giải quyết: Khuyến khích bên tự hòa giải với nhau, theo thành viên nội có tranh chấp ngồi lại để thương lượng, giải hợp tình hợp lý khơng làm tình cảm mối quan hệ tình cảm gia tộc Nếu khơng tự thương lượng làm đơn nhờ UBND xã nơi có đất tranh chấp tọa lạc hòa giải Việc giải tranh chấp tiếp sau hòa giải không thành quy định sau: + Nếu đất tranh chấp có GCNQSDĐ có giấy tờ quy định khoản 1, 2, Điều 50 Luật đất đai chuyển Tòa án giải + Nếu đất tranh chấp khơng có GCNQSDĐ có giấy tờ quy định khoản 1, 2, Điều 50 Luật đất đai UBND giảiTranh chấp ranh giới, đường Tranh chấp dạng ranh đất thường phát sinh q trình sử dụng đất, người vơ tình cố ý lấn chiếm sang ranh đất người khác bãn vẽ BĐĐC khơng xác, có sai sót nên người sử dụng đất đăng ký quyền sử dụng đất, trình xác định ranh giới đất Bên cạnh đó, có số trường hợp hợp đồng chuyển nhượng giấy tay không rõ ràng, không xác định ranh đất nên phát sinh tranh chấp Tranh chấp đường thường xảy người sử dụng đất rào lối chung không chừa lối cho người sử dụng đất phía sau… Hướng giải quyết: Thơng thường thụ lý giải vụ việc, cán thụ lý gặp nhiều khó khăn q trình xác minh lại trạng đất trước ranh đất, thường giải theo hướng biên thỏa thuận ranh giới đất chủ sử dụng đất theo định quan Nhà nước có thẩm quyền để xác định ranh giới bên tranh chấp Nếu bên tranh chấp khơng có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất vào HTSDĐ hai bên mà xem xét giải Đảm bảo cho người sử dụng đất sử dụng khơng gian lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới khuôn viên đất phù hợp với quy hoạch xây dựng quan Nhà nước có thẩm quyền quy định khơng làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất người khác liền kề Trong trường hợp ranh đất kênh, mương, đường bờ, đường tơn trọng trì ranh giới sử dụng chung, không lấn chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách Tranh chấp đường tranh chấp phức tạp có liên quan đến tình làng nghĩa xóm nên việc giải phải vào nhiều yếu tố: trình sử dụng đất (sử dụng có liên tục hay khơng, lối chung hay đường tự mở…), trang sử dụng đường đi…xem lối có thể đồ hay không, vào ý kiến người sống lâu năm khu vực, đồng thời phải thuyết phục, khơi gợi mối quan hệ tốt đẹp, người hàng xóm láng giềng với nhau, giúp họ hiểu “bà xa không láng giềng gần”  Tranh chấp quyền sử dụng đất Tranh xảy bên có nhận thức khác quyền sử dụng đất, bên cho có quyền sử dụng đất đưa tài liệu, chứng để chứng minh việc sử dụng đất hợp pháp Những tranh chấp thường phổ biến nơi có ranh đất khơng rõ ràng, khơng có mốc giới Dạng Trang 40 SVTH: Trần Thị Kim An  Ngành quản lý đất đai thường xảy liên tục với tính chất mức độ phức tạp, ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt người tranh chấp đòi hỏi phải nhiều thời gian để giải Hướng giải quyết: Cán giải phải điều tra xác minh nguồn gốc đất từ người dân sống lâu năm gần nơi có đất tranh chấp, trạng sử dụng đất, giấy tờ mà bên tranh chấp cung cấp…khi tìm hiểu trạng ý kiến hộ dân sống lâu năm địa phương mà UBND huyện có định trả lại quyền sử dụng đất cho người xứng đáng hưởng quyền lợi  Các dạng tranh chấp khác Dạng chiếm tỷ lệ Các dạng tranh chấp bao gồm tranh chấp hợp đồng chuyển đổi, chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp đòi lại đất, tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất…tùy vào dạng tranh chấp có cách giải khác c Cách giải hình thức TCĐĐ địa bàn huyện Nhà Giải TCĐĐ hộ gia đình, cá nhân vấn đề nhạy cảm việc phải nắm vững kiến thức pháp luật đất đai người giải cần phải linh động, nhạy bén vụ việc, dù hình thức tranh chấp việc quan trọng xác định rõ nguồn gốc sử dụng đất Cụ thể sau: - Làm việc với bên tranh chấp đất đai - Làm việc với người có liên quan, tổ chức trước quản lý đất tranh chấp nói (nếu có) - Biên kiểm tra trạng tranh chấp - Làm việc với quyền địa phương nơi có đất tranh chấp, nhằm xem xét quan điểm giải địa phương (UBND xã, thị trấn…) - Trích lục đồ giải phần đất tranh chấp, nguồn gốc tranh chấp, trình quản lý sử dụng đất, trạng sử dụng đất, pháp luật để giải tranh chấp - Trường hợp vụ việc không phức tạp, có đầy đủ chứng pháp lý, thủ trưởng quan tham mưu (Trưởng phòng Tài Nguyên Môi Trường) dự thảo định kèm báo cáo thuyết minh để trình Chủ tịch UBND huyện Nhà xem xét ban hành định giải tranh chấp đất đai lần đầu chịu trách nhiệm nội dung định trước trước Chủ tịch UBND huyện - Trường hợp vụ việc phức tạp thiếu chứng cứ, cần phải có ý kiến chung thủ trưởng quan tham mưu phải báo cáo Chủ tịch UBND huyện tổ chức hợp hội đồng tư vấn pháp luật đất đai huyện xem xét giải  Nhận xét trình giải TCĐĐ huyện Nhà Quá trình thụ lý đơn tranh chấp nhận hợp tác tích cực đương sự, bên cạnh cán thụ lý gặp khơng khó khăn tiếp nhận đơn thư, nội dung đơn tranh chấp đơi viết khơng rõ ràng, trình tự thủ tục không quy định pháp luật đất đai Khi xác minh nguồn gốc, trạng sử dụng đất phải điều tra qua nhiều hệ, qua nhiều người sử dụng nên đơi lúc gặp nhiều khó khăn Mặt khác, xác minh vụ việc cán thụ lý giúp đỡ cấp sở thơng qua lần hòa giải sở Quá trình thu thập chứng nhiều bị thất lạc, không đầy đủ, việc mua bán, sang nhượng, cho mượn cho thuê nhiều trường hợp thỏa thuận miệng Trang 41 SVTH: Trần Thị Kim An  Ngành quản lý đất đai viết giấy tay hai bên,…là trở ngại cho việc xác minh thật, phân định sai nên việc giải gặp nhiều khó khăn Khi tìm hiểu việc có liên quan số người sẵn sàng đứng làm chứng xác nhận biết theo thật, bên cạnh có số người mang tư tưởng sợ người khác trả thù nên khơng chịu làm nhân chứng Q trình soạn thảo văn gặp số vướng mắc không xác định loại giấy tờ hợp pháp có liên quan đến nội dung tranh chấp, lời khai đương đôi lúc không trùng với nội dung đơn Trình tự giải tranh chấp từ cấp sở đến cấp huyện thực cách nghiêm túc theo quy định Luật khiếu nại - tố cáo, Luật đất đai 2003, Nghị định 181/2004/NĐ-CP Chính phủ Quyết định 132/2006/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Đặc biệt cơng tác hòa giải cấp sở trọng ngày phát huy tính hiệu công tác giải tranh chấp đất đai lý sở pháp lý vững cho công tác giải tranh chấp đất đai hiệu cao d Kết giải TCĐĐ cấp huyện Khi ban hành giải TCĐĐ lần đầu UBND huyện phần nhiều vụ việc bên tranh chấp đồng ý thực theo định Do tranh chấp bên tranh chấp thiếu hiểu biết pháp Luật đất đai nên cảm thấy xứng đáng hưởng quyền lợi đất tranh chấp Nhưng trình giải tranh chấp, bên tranh chấp nghe tuyên truyền pháp luật, nghe phân tích giải thích vụ việc có liên quan sở pháp luật, hiểu sai nên khơng u cầu cấp tiếp tục giải Do đó, kết giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện thời gian qua sau: Bảng 14 Tình hình giải TCĐĐ địa bàn huyện Nhà năm 2005-2012 Năm Đơn giải Đơn tồn đọng Đơn nhận Đơn tồn cũ 2005 14 20 16 70 30 2006 4 8 100 0 2007 13 13 12 92,31 7,69 2008 12 10 83,33 16,67 2009 12 14 13 92,86 7,14 2010 7 100 0 2011 2 100 0 2012 5 80 20 Tổng đơn Số lượng Tỷ lệ(%) Số lượng Tỷ lệ (%) (Nguồn: phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Nhà năm 2012) Trang 42 Ngànnh quản lýý đất đai SVTH H: Trần Th hị Kim An 20 20 18 16 15 16 14 12 Tổng ơn 11 12 10 14 13 13 Đơn giải Đơn tồn đọng 88 77 4 2 22 0 201 10 2011 2005 2006 200 07 2008 2009 2012 Biiểu đồ Biểu B đồ thểể tình h hình giải tran nh chấp trrên địa bàn huyện Giai đoạnn 2005 đếnn năm 20099 lượng đơn n TCĐĐ tồn đọnng nhiềều, lý làà n trượ ợng hợp kééo dài lâu năm, n phứcc việc xác minh nguồn gốc đất khó khăn, có t sở pháp lý để giải quuyết, phần người dân d quuyết không g chịu hòaa tạp thiếu giải, muốn tiếpp tục tranh chấp đến c quy yền lợi củaa thân,, mặt khác chưaa ơn xin giải liên n tục…Thêêm vào kết giải quyếtt hiểuu rõ pháp luuật, làm thườ ờng không công nhận quyền sử dụng đất cho hộ h hhọ sử dụ ụng đất lâuu năm khhông thực h kê khaai đăng ký ý, khơng cóó nguồn gốốc sử dụng g hợp phápp p giấy tờ chủ yếu llàm tay với chữ ữ lại thhường xuyên chuyển nhượng đấất trái phép ký củủa bênn liên quan Giai đoann từ năm 2010 đến 20012, lượng g đơn thư tồồn đọng đãã giảm nhiềều, rõ nhấtt ượng đơn giảm g 0 năăm 2010 lư Nhìn chuung hồ sơ tồn đọng thường t rơii vào dạngg tranh chấấp quyềền sử dụngg n thườngg xảy liêên tục với tính chất vvà mức độ ộ phứcc đất, dạng traanh chấp v thường xảy x nhhững khu vực v ranh giiới rõ ràng, khơng có ó mốc giới tạp Nguuyên nhân l bên b tranh chấp c có nhậận thức khhác vềề quyền sử dụng đất Họ l khăn khăn giữ quan điểm m mìn nh nên khó khăn quáá trình giảii quyếết  Nhận xét chung v tình hìn nh giải quy yết tranh chấp c đất đ đai huy yện ời gian quaa, ự đạo kịp k thời phối hợ ợp chặt ch hẽ cácc Trong thờ ngànnh, cấpp ự nhiệt tìnhh, nổ ổ cán công tác giải quyếtt TCĐ ĐĐ, làà công tác tuyên truyyền giááo dục phááp luật choo nhân dân n chúú trọngg nên ngườ ời dân có c ý thức h việc v phát huuy quyền vvà nghĩa vụ ụ mìnhh trongg việc sử dụng d đất Cơng tác giải quyếtt khiếu nại,, tố cáo, TC CĐĐ ngày đạt hhiệu caao sốố lượnng nhhư chất lượ ợng Cán bộộ địa h cấp xã phối hợ ợp với đoààn cộng tácc liên ngành củaa huyện xuuống địa phhương để giải khiếu nại nhân dân, phầnn c vụ khiếếu kiện kéoo dài, gay gắt g giiải trriệt để lớn Trang 43 SVTH: Trần Thị Kim An  Ngành quản lý đất đai Với thực trạng trình giải khơng tránh khỏi sai sót lượng đơn tồn đọng hàng năm Do nhiều nguyên nhân: việc quản lý đất đai từ nhiều năm chưa vào nề nếp Chính sách pháp luật đất đai không đồng thường xuyên thay đổi, thiếu rõ ràng chí chồng chéo thẩm quyền xử lý vấn đề liên quan đến đất đai quan Nhà nước Qua công tác giải tranh chấp đất đai huyện nhận thấy việc xác minh hồ sơ thu thập chứng giải phần lớn dựa vào xác minh lời khai đương nên độ xác khơng cao Điều dẫn đến hiệu hòa giải thành tranh chấp đất đai cấp xã chưa cao Đồng thời, nhân phận chun mơn thiếu nên phải giải khối lượng công việc lớn trình độ nghiệp vụ số cán bộ, đặt biệt cấp xã hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu giải số trường hợp Bảng 15 Lượng đơn TCĐĐ UBND huyện chuyển lên UBND thành phố Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20 13 12 14 Lượng đơn giải UBND huyện 16 12 10 13 Chuyển lên UBND Thành phố giải 1 0 Tổng đơn (Nguồn: phòng Tài Ngun Mơi Trường huyện Nhà năm 2012) Số đơn tranh chấp có định giải lần đầu UBND huyện tiếp tục khiếu kiện lên UBND Thành phố đơn Qua trình tìm hiểu nội dung đơn, xem xét nguồn gốc đất bên định giải cuối UBND Thành phố có nội dung công nhận định giống giải cấp huyện Hiệu giải xác UBND huyện cao Tỷ lệ đơn giải chiếm tỷ lệ cao chưa giải quyết, nổ lực lớn công tác giải đơn thư TCĐĐ công tác cấp giấy đẩy mạnh có GCNQSDĐ tranh chấp đất đai giảm nhiều Những năm gần đây, đa số hộ dân cấp GCNQSDĐ nhà tài sản gắn liến với đất nên đa phần TCĐĐ đất sản xuất nông nghiệp, theo Luật đất đai 2003 quy định thẩm quyền giải TCĐĐ sau: có GCNQSDĐ TAND giải quyết, khơng có GCNQSDĐ UBND giải quyết, nên UBND huyện chủ yếu giải TCĐĐ đất nơng nghiệp Luật Tố tụng hành Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 24/11/2010 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2011 Điều 264 Luật Tố tụng hành quy định việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 136 Điều 138 Luật Đất đai năm 2003, quy định giải tranh chấp khiếu nại đất đai Tại Điều 136 Luật Đất đai năm 2003 quy định: Thẩm quyền giải tranh chấp đất đai: Tranh chấp đất đai hòa giải UBND xã, phường, thị trấn mà bên bên đương khơng trí giải sau: Trang 44 SVTH: Trần Thị Kim An  Ngành quản lý đất đai Tranh chấp quyền sử dụng đất mà đương có Giấy chứng nhận QSDĐ có loại giấy tờ quy định khoản 1, 5, Điều 50 Luật tranh chấp tài sản gắn liền với đất TAND giải Theo Luật Tố tụng hành năm 2010, Khoản 2, Điều 136 Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung sau: Tranh chấp QSDĐ mà đương khơng có giấy chứng nhận QSDĐ khơng có loại giấy tờ quy định khoản 1, 5, Điều 50 Luật giải sau: a) Trường hợp chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải mà bên bên đương không đồng ý với định giải có quyền khiếu nại đến chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải khởi kiện theo quy định Luật tố tụng hành b) Trường hợp chủ tịch UBND, thành phố trực thuộc Trung ương giải mà bên bên đương không đồng ý với định giải có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ TN-MT khởi kiện theo quy định Luật Tố tụng hành Theo quy định điều luật Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp tỉnh giải lần đầu khơng đồng ý bên tranh chấp có quyền lựa chọn nơi giải quan hành khởi kiện tòa án Đây điểm quy định giải tranh chấp đất đai Việc quy định mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho bên đương chọn lựa quan có thẩm quyền giải tranh chấp Từ ngày có Luật tố tụng hành 2010, việc mở rộng quy định thẩm quyền giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Nhà nhìn chung có chuyển biến tích cực cụ thể lượng đơn thư tranh chấp có xu hướng giảm: năm 2011 đơn năm 2012 đơn Từ thực tế cho thấy Luật tố tụng hành tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Nhà Nhận xét Thực tế có nhiều văn quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật nói chung Luật Đất đai nói riêng, góp phần không nhỏ việc giải đơn thư khiếu nại, tố cáo tranh chấp đất đai quan Nhà nước Tuy nhiên, vận dụng pháp luật lúc, nơi chưa quán có nhiều văn quy phạm, văn lại thường xuyên thay đổi, bổ sung Do để việc nắm bắt vận dụng văn pháp luật đạt hiệu quả, đòi hỏi phải có nghiên cứu, nắm bắt kịp thời nhằm tránh lạc hậu, hết hiệu lực thi hành văn Từ quy phạm cho thấy luật quy định chi tiết vụ tranh chấp thuộc thẩm quyền giải tòa án, vụ tranh chấp thuộc thẩm quyền giải UBND Vấn đề phát sinh nguồn xuất phát từ cấp sở, địa phương nơi phát sinh vụ việc tranh chấp đất đai Từ thực tiễn cho thấy, nhiều địa phương chưa thực vai trò việc hòa giải tranh chấp đất đai, chưa xác định chất việc tranh chấp, khơng xác định cụ thể hồ sơ địa giấy tờ liên quan đến phần đất tranh chấp, từ khơng thể khẳng định phần đất tranh chấp nguyên đơn hay bị đơn kê khai đăng ký cấp giấy theo quy định Khoản 1, 2, Điều 50 Luật Đất đai năm Trang 45 SVTH: Trần Thị Kim An  Ngành quản lý đất đai 2003, từ làm cho quan cấp trên, cụ thể TAND UBND gặp khó khăn việc xác định thẩm quyền giải khơng đầy đủ thơng tin cần thiết tối thiểu Để khắc phục tình trạng trên, địa phương ngành có liên quan cần quan tâm lưu ý số vấn đề sau để góp phần làm cho công tác giải tranh chấp đất đai hiệu quả: Khi tiến hành hòa giải vụ tranh chấp đất đai cần thẩm tra, xác minh tiến hành đo đạc xác định diện tích đất tranh chấp Đối chiếu hồ sơ địa giấy tờ liên quan mà đương cung cấp để xác định thẩm quyền giải kết hòa giải khơng thành; tiến hành hòa giải theo trình tự thủ tục quy định Điều 135 Luật Đất đai năm 2003; trường hợp hòa giải khơng thành cần xác định cụ thể pháp lý phần đất tranh chấp để chuyển quan có thẩm quyền giải tiếp theo… Mặc dù bất cập, vướng mắc chưa quán văn quy phạm pháp luật công tác giải tranh chấp đất đai Tuy nhiên góp phần to lớn việc giải đơn thư tranh chấp đất đai địa bàn huyện Nhà 2.3.3 Những thuận lợi khó khăn q trình giải tranh chấp đất đai Thuận lợi Công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thời gian qua quan, đơn vị thực nghiêm túc, có hiệu Huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, Mặt trận Tổ Quốc Đoàn thể huyện ln có quan tâm sâu sát cơng tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật Các quan có liên quan Ủy ban nhân dân xã có phối hợp cơng tác thẩm tra, xác minh hồ sơ, tìm tài liệu, chứng q trình giải quyết; cơng tác hòa giải có nhiều cố gắng góp phần giải dứt điểm vụ việc tranh chấp, hạn chế tình trạng khiếu nại đông người, khiếu nại vượt cấp Thủ trưởng đơn vị thường xuyên tham mưu giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn quán triệt, chấp hành tốt triển khai thực kịp thời đạo cấp công tác tiếp dân, giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo Công tác tiếp dân quan tâm, bố trí nơi tiếp cơng dân thuận tiện, bố trí cán tiếp dân người có trình độ, lực Cơng tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo bước vào nề nếp, đảm bảo trình tự, thủ tục quy trình, chất lượng nâng lên Việc tổ chức thực định giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật tập trung đạo thực nên kết thực tốt Tồn Một số quan đơn, vị Ủy ban nhân dân xã chưa quán triệt đầy đủ định số 132/2006/QĐ-UBND, chưa nắm nội dung Luật Khiếu nại văn hướng dẫn thi hành nên việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn tranh chấp, phản ánh, dân nguyện lúng túng kể thiếu xác có sai sót Cơng tác quản lý Nhà nước đất đai nhìn chung bng lỏng, thiếu chặt chẽ, cơng tác tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng đất cấp quyền quan tâm tổ chức thực chưa thường xuyên tình hình sử Trang 46 SVTH: Trần Thị Kim An  Ngành quản lý đất đai dụng đất trái phép , lấn chiếm đất công, mua bán sang nhượng, cho thuê trái pháp luật gây nhiều hậu xấu, Thời gian giải tranh chấp, khiếu nại kéo dài; số đơn tranh chấp khiếu nại tồn hạn vụ việc phức tạp; việc cập nhật, theo dõi hồ sơ tranh chấp, khiếu nại chưa khoa học nên chưa trả lời cho công dân tiến độ giải Công tác tuyên truyền pháp luật đất đai đạt kết bước đầu khả quan chủ yếu nặng hình thức tun truyền miệng truyền thống thơng qua báo cáo viên nên chưa thực thu hút, hấp dẫn người dân tham gia, chưa tạo phản ứng dây truyền, hiệu ứng lan tỏa Cơng tác hòa giải sở chưa quan tâm mức, có nơi khơng bố trí đủ cán có đủ lực, phẩm chất, kinh nghiêm đảm nhận công việc này, thành phần hòa giải khơng quy định nên hòa giải đạt hiệu chưa cao Một số vụ việc giải tranh chấp, khiếu nại có định quan trung ương xem xét lại (khi người dân gửi đơn khiếu kiện tiếp) nên ảnh hưởng việc tổ chức thi hành định có hiệu lực pháp luật Cơng tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm nên chưa tạo an tâm, đầu tư sản xuất ý thức bảo vệ quyền sủ dụng đất người sử dụng Một số ngành chức UBND cấp đùn đẩy trách nhiệm, khơng kiên tiếp nhận giải theo thẩm quyền Với nhu cầu đất ngày tăng, với phát triển kinh tế thị trường q trình thị hóa làm cho giá trị đất đai không ngừng tăng lên nên tình trạng tranh chấp, lấn chiếm sử dụng sai mục đích ngày xảy nhiều Việc áp dụng đền bù Nhà nước thu hồi đất chênh lệch lớn so với giá thị rường nên việc khiếu nại giá đền bù diễn phổ biến 2.4 Một số giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu công tác giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Nâng cao độ xác việc đo vẽ hệ thống đồ địa hành đặc biệt đồ địa số Nâng cao tỷ lệ hòa giải thành, giải mâu thuẫn, tranh chấp vừa phát sinh tổ hòa giải cấp sở xóm, ấp, tổ dân phố Cán hòa giải cần giải thích rõ cho bên tranh chấp hiểu TCĐĐ việc phức tạp, nên tránh, đừng nghĩ đến chuyện thắng thua rạch ròi mà làm tổn hại đến vật chất tinh thần cho hai bên Tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho đội ngũ cán công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn giải tranh chấp Tập trung cố nâng cao chất lượng cán thực cơng tác hòa giải sở; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật quy định pháp luật khiếu nại phương tiện thông tin đại chúng tờ tin, đài phát thanh… Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tạo điều kiện tốt để hồn thành nhiệm vụ, tăng cường cơng tác hòa giải cấp xã thật vững vàng nhằm hạn chế ngăn chặn kịp thời vụ tranh chấp xảy Tiếp tục thực định số 132/2006 QĐ-UBND ngày 05 tháng năm 2006 quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo địa bàn Thành phố Các văn đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện nhằm tạo Trang 47 SVTH: Trần Thị Kim An  Ngành quản lý đất đai chuyển biến mạnh mẽ nhận thức hành động cấp ủy Đảng, đồn thể, phòng ban, xã, thị trấn công tác tiếp công dân, giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, gắn với việc đẩy mạnh cơng tác cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để ngăn ngừa, hạn chế phát sinh khiếu nại, coi nhiệm vụ trọng tâm công tác đạo, điều hành hàng năm địa phương đơn vị Tăng cường công tác tiếp công dân, giải tranh chấp, khiếu nại Đảm bảo công tác giải tranh chấp, khiếu nại quy định, hạn chế tối đa tình trạng đơn vị giải tồn động kéo dài, hạn vượt cấp Đẩy mạnh tiến độ cấp GCNQSDĐ, đặc biệt đất đô thị xác lập quyền sử dụng đất hợp pháp đất đai sở đồ địa có độ xác cao Tổ chức có hiệu cơng tác tra, kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng thi hành pháp luật khiếu nại, tố cáo, công tác kiểm tra việc thực định giải tranh chấp, khiếu nại có hiệu lực pháp luật, tăng cường hợp tác ngành, cấp công tác giải tranh, khiếu nại, tố cáo Cần đưa sách bồi thường giải tỏa phù hợp với tình hình thực tế, tránh tình trạng bồi thường giải phóng mặt khơng đồng bộ, cơng bằng, gây bất bình nhân dân Trang 48 SVTH: Trần Thị Kim An  Ngành quản lý đất đai KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ  Kết luận Nhà huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, tồn huyện có diện tích tự nhiên 10.055,58 Trong đất sử dụng vào mục đích nơng nghiệp 4.700,11ha, chiếm 46,74 % tổng diện tích tự nhiên, kinh tế huyện đà phát triển dần ổn định Trong thời gian qua huyện tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, cơng trình trọng điểm phục vụ sản xuất nâng cao chất lượng đời sống nhân dân Tình hình quản lý Nhà nước đất đai huyện Nhà thời gian qua chưa chặt chẽ, công tác tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật đất đai chưa thực thường xuyên Việc tuyên truyền phổ biến Luật đất đai quan tâm thực chưa rộng khắp nên tình trạng vi phạm pháp luật đất đai xảy phổ biến ngày phức tạp, gây nhiều khó khăn cơng tác quản lý đất đai địa phương Có nhiều dạng tranh chấp phát sinh trình sử dụng đất người dân tổ chức địa bàn, số tranh chấp bật tranh chấp đất gia tộc, tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp đường đi, ranh đất… Qua thực tế tìm hiểu tình hình tranh chấp đất đai địa bàn huyện cho thấy cấp, ngành huyện cố gắng đạt thành định công tác giải đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai Từ năm 2005 đến năm 2012, tổng số đơn tranh chấp huyện 113 đơn, dạng tranh chấp phát sinh nhiều giai đoạn tranh chấp đất gia tộc, với 45 đơn chiếm tỷ lệ 39,82 %; tranh chấp quyền sử dụng đất, với 28 đơn chiếm tỷ lệ 24,78 %; tranh chấp đường đi, ranh đất chiếm tỷ lệ không nhỏ với 20 đơn chiếm tỷ lệ 17,70 % Các dạng tranh chấp khác với đơn, chiếm tỷ lệ 7,96 % Giai đoạn từ năm 2009 trở tranh chấp đất gia tộc có giảm khơng đáng kể Với tình hình tranh chấp đất đai xảy địa bàn huyện, nhìn chung cơng tác hòa giải cấp sở ngày trọng kết đạt chưa cao Tỷ lệ hòa giải thành trung bình đạt khoảng 35,32% Tỷ lệ hòa giải cao năm 2007 với 45,45% Với dạng tranh chấp thuộc thẩm quyền giải UBND huyện 81 đơn, giải 72 đơn, số đơn tồn động qua năm đơn, giải gần triệt để, tồn lại đơn vào năm 2012 Các vụ việc tồn động tính chất phức tạp, thiếu xác minh để giải Các xã có lượng đơn tranh chấp nhiều Thị trấn Nhà với 33 đơn, chiếm tỷ lệ 29,20% xã Phú Xuân với 28 đơn, chiếm tỷ lệ 24,78% Lý Thị trấn Nhà trung tâm huyện có nhiều đơn tranh chấp thân tộc nhiều xã khác, họ hàng thân tộc thường sống gần nhau, đất xã trước chưa nhà đầu tư nhiều, lại đầu tư nên dẫn đến tranh chấp thân tộc Xã Phú Xuân có vị trí thuận lợi nằm trục đường nối trung tâm huyện, nên nhu cầu đất kinh doanh tăng cao làm cho đất đai thực có giá nên tình hình tranh chấp diễn phức tạp UBND huyện thời gian qua có nhiều cố gắng để hạn chế TCĐĐ, tìm giải pháp để nâng cao hiệu giải TCĐĐ Tuy khối lượng cơng việc nhiều hồn thành tốt nhiệm vụ, thực trách nhiệm người làm Trang 49 SVTH: Trần Thị Kim An  Ngành quản lý đất đai cơng tác hòa giải, giải việc nhanh kịp thời có thể, giảm thời gian, công sức tiền bạc Nhà nước người dân  Kiến nghị Thường xuyên tổ chức tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý sử dụng đất Qua phát xử lý kịp thời trường hợp vi phạm pháp luật đất đai Tổ chức thực việc khai báo biến động đất đai để hạn chế phát sinh tranh chấp Tăng cường công tác tiếp dân cán tiếp dân cấp huyện phải người hiểu biết pháp luật, đặc biệt pháp luật đất đai để giải thích cho người dân hiểu quy định, thủ tục pháp luật Hồ sơ giải tranh chấp đất đai phải có đầy đủ pháp luật, văn giải rõ ràng Đối với vụ việc phức tạp, quyền sở huyện phải xin ý kiến đạo UBND thành phố giải thành lập đồn, tổ cơng tác với ban ngành chức cấp giải Tăng cường giáo dục tuyên truyền sách pháp luật đất đai Nhà nước Tập trung giải dứt điểm vụ tranh chấp tồn đọng, tránh kéo dài phát sinh mâu thuẫn, cần xem trọng thực tốt công tác hòa giải sở Đối với vụ tranh chấp có định giải cuối có hiệu lực thi hành cần có phối hợp thống quan Nhà nước để tổ chức thực hiện, giải thích, vận động, thuyết phục người dân khiếu kiện có nghĩa vụ chấp hành Phải nâng cao vai trò Đảng, Hội đồng nhân dân đồng thời trọng phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, Hội nông dân,…cũng tổ chức khác hòa giải tranh chấp đất đai Thiết lập lại hệ thống đồ hồ sơ hành theo quy trình quy để thay cho hệ thống đồ hồ sơ địa cũ Để rút ngắn thời gian giải đơn khiếu nại cần xác minh khẩn trương xử lý kịp thời vụ việc Tập trung đẩy mạnh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp nhằm tạo tính pháp lý cho người sử dụng đất, thực có hiệu cơng tác quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai, góp phần làm giảm tình hình tranh chấp, khiếu nại, tố cáo Ủy ban nhân dân huyện kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Chính phủ xem xét vụ việc khiếu nại, tranh chấp có ý kiến kết luận thủ tướng sau cơng dân tiếp tục khiếu nại Bộ, ngành chức xử lý theo hướng khơng có tình tiết không tiến hành kiểm tra nhằm hạn chế việc phải giải khiếu nại nhiều lần vụ việc Trang 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Luật đất đai - Dương Thị Tuyết Hà, trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh năm 2012 Bài giảng Quản lý hành Nhà nước đất đai - Lê Mộng Triết, trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh năm 2012 Bài giảng Thanh tra đất đai - Nguyễn Thị Ngọc Ánh, trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh năm 2012 Luận văn tốt nghiệp “Tình hình tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Tuy Phong - Tỉnh Bình Thuận từ năm 2005-2008” sinh viên Hồ Minh, niên khóa 2005-2009 Luận văn tốt nghiệp “Tình hình tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai đại bàn huyện Đức Hòa - Tỉnh Long An từ năm 2004 đến năm 2011” Sinh viên Nguyễn Thị Hồng Đào, niên khóa 2008-2012 Niên giám thống kê UBND huyện Nhà năm 2012 Báo cáo chuyên đề thực trạng giải pháp nâng cao hiệu công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo địa bàn huyện Nhà năm 2012 UBND huyện Nhà Báo cáo thực trạng kinh tế - xã hội phòng Tài Ngun Mơi Trường huyện Nhà năm 2012 Báo cáo tổng kết công tác giải tranh chấp đất đai hàng năm phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Nhà năm 2005-2012 ... đề tài Tình hình tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Nhà Bè giai đoạn 2005-2012.” Mục tiêu Tìm hiểu tình hình tranh chấp đất đai giải tranh chấp đất đai địa bàn nghiên cứu... tranh chấp đất đai địa bàn huyện 31  2.3 Tình hình giải tranh chấp đất đai đại bàn huyện Nhà Bè 33  2.3.1 Quy trình giải TCĐĐ địa bàn huyện Nhà Bè 33  2.3.2 Kết giải tranh chấp đất đai. .. trình giải tranh chấp giai đoạn để vận dụng cách có hiệu cho công tác giải tranh chấp giai đoạn Tình hình tranh chấp đất đai địa bàn huyện giai đoạn 2000-2004 cao có nhiều dạng tranh chấp đất đai
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHÀ BÈ GIAI ĐOẠN 20052012 , TÌNH HÌNH TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHÀ BÈ GIAI ĐOẠN 20052012

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn