ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHÀ BÈ, TP. HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2005 ĐẾN NAY.

81 17 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:56

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHÀ BÈ, TP HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2005 ĐẾN NAY SVTH: TRẦN THỊ CÚC MSSV: 09124007 LỚP: DH09QL KHÓA: 2009-2013 NGÀNH: Quản Lý Đất Đai TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN TRẦN THỊ CÚC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHÀ BÈ, TP HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2005 ĐẾN NAY Giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thy Địa quan: Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Ký tên: TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 -i- LỜI CẢM ƠN! Sau thời gian cố gắng nỗ lực thực đề tài tốt nghiệp, đến đề tài hoàn tất, này:  Xin thành kính ghi ơn ba mẹ dày cơng ni dưỡng, dạy dỗ chỗ dựa tinh thần vững cho suốt năm ngồi ghế nhà trường Cảm ơn anh chị gia đình ln bên cạnh động viên, giúp em vượt qua khó khăn  Xin trân trọng biết ơn đến Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý đất đai Bất động sản tồn thể q thầy tận tình dạy bảo, truyền đạt kiến thức quý báu, kinh nghiệm sống cho em suốt thời gian học tập trường Đặc biệt em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Nguyễn Ngọc Thy người dìu dắt, tận tâm hướng dẫn em suốt trình thực đề tài  Chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình ban lãnh đạo Phòng Tài ngun Mơi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nhà Bè, cô, chú, anh, chị cơng tác phòng tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình thực tập  Cảm ơn tới tất người thân, bạn bè giúp đỡ, động viên suốt thời gian qua  Do thời gian kiến thức hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót, kính mong thầy bạn có ý kiến đóng góp q báu chân tình để luận văn hoàn chỉnh TP HCM, ngày 12 tháng năm 2013 Sinh viên Trần Thị Cúc - ii - TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Trần Thị Cúc, khoa Quản lý đất đai Bất động sản Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Đề tài: “Đánh giá tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản khác gắn liền với đất địa bàn Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh từ năm 2005 đến nay.” Giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thy - Khoa Quản lý đất đai Bất động sản trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh NhàHuyện ngoại thành nằm phía Đơng Nam TP.Hồ Chí Minh, có hệ thống sơng ngòi dày đặc thuận lợi cho việc mở rộng mạng lưới giao thông đường thủy khắp nơi, đặc biệt với khu công nghiệp Hiệp Phước huyện Nhà Bè có khả phát triển mạnh tương lai Theo đó, ngày thu hút nhiều đối tượng đến làm ăn, sinh sống đầu phát triển kinh tế Với xu hướng phát triển làm cho tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất diễn sơi động phức tạp gây nhiều khó khăn quản lý Nhà nước đất đai địa phương Vì vậy, việc đánh giá, tìm hiểu tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất địa bàn để tìm tồn tại, vướng mắc từ đề giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất địa phương việc làm cần thiết Đề tài sử dụng phương pháp điều tra mẫu phiếu, phương pháp thống kê, phương pháp kế thừa, phương pháp đánh giá, phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu thu thập địa phương điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội số liệu liên quan đến tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 2005 đến nay, đặc biệt trình tham gia giải hồchuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân địa bàn Đề tài đánh giá xác thực tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất địa phương tìm khó khăn tồn áp dụng văn quy phạm pháp luật đất đai có liên quan đến cơng tác giải hồchuyển nhượng đồng thời đưa kiến nghị phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu đặt Trong 08 năm qua, UBND Huyện tiếp nhận 19.493 hồchuyển nhượng, số lượng hồchuyển nhượng giảm dần từ năm 2010 đến Do đó, cơng tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn Huyện đòi hỏi phải có nhiều cố gắng để đạt thành định Qua thời gian nghiên cứu nhận thấy tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất địa bàn bước vào ổn định Tình trạng đầu đất đai tập trung khu vực quanh Thị trấn Nhà Bè xã Hiệp Phước Vấn đề quan tâm người dân việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hồ sơ, trình tự thủ tục mức thuế phải nộp Điều ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian hoàn tất hồchuyển nhượng quyền sử dụng đất, tránh tình trạng chuyển nhượng giấy tay - iii - MỤC LỤC TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ ix PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.2 Cơ sở thực tiễn I.1.3 Cơ sở pháp lý I.2 Khái quát địa bàn nghiên cứu 10 I.2.1 Điều kiện tự nhiên 10 I.2.2 Tài nguyên thiên nhiên 12 I.2.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 13 I.3 Nội dung nghiên cứu 17 I.4 Phương pháp nghiên cứu 17 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 18 II.1 Tình hình quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Nhà 18 II.1.1 Công tác quản lý, sử dụng đất theo ranh giới hành 18 II.1.2 Công tác đo đạc, thành lập đồ địa 18 II.1.3 Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 20 II.1.4 Công tác lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 21 II.1.5 Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất 22 II.1.6 Thống kê, kiểm kê đất đai 22 II.1.7 Công tác cập nhật, chỉnh lý biến động 22 II.1.8 Công tác giải tranh chấp, khiếu nại, tố cáo tình hình đất đai địa bàn huyện Nhà 23 II.1.9 Đánh giá chung tình hình QLNN đất đai địa bàn huyện Nhà 23 II.2 Tình hình sử dụng đất địa bàn huyện Nhà 24 - iv - II.2.1 Cơ cấu loại đất 24 II.2.2 Tình hình biến động đất đai 25 II.3 Đánh giá tình hình chuyển nhượng QSDĐ TSKGLVĐ địa bàn huyện Nhàtừ năm 2005 đến 26 II.3.1 Đánh giá tình hình CNQSDĐ giai đoạn 2005 - 2009 26 II.3.2 Đánh giá tình hình CNQSDĐ giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 6/2013 35 II.3.3 Đánh giá tình hình CNQSDĐ giai đoạn từ năm 2005 đến tháng 6/2013 42 II.4 Phân tích, đánh giá thực trạng đời sống người dân trạng sử dụng đất sau chuyển nhượng 46 II.4.1 Tình hình đời sống người dân sau chuyển nhượng 47 II.4.2 Hiện trạng sử dụng đất sau chuyển nhượng 48 II.4.3 Giá đất chuyển nhượng 50 II.4.4 Một số nhận định tình hình chuyển nhượng bất hợp pháp 51 II.4.5 Hiệu kinh tế - xã hội thông qua việc chuyển nhượng 52 II.4.6 Những thuận lợi hạn chế công tác CNQSDĐ địa phương 52 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 54 Kết luận 54 Kiến nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC -v- DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT - QSDĐ - CNQSDĐ - GCN - SDĐ - CP - TTg - CT - TT - NĐ - QĐ - BTC - QLĐĐ - TCĐC - TNMT - UBND - TP.HCM - VPĐK - BĐĐC - GCNQSDĐ - QSHNO - TSKGLVĐ - QH, KHSDĐ - QHCT - KCN - KDC - KĐT - ĐVT : Quyền sử dụng đất : Chuyển nhượng quyền sử dụng đất : Giấy chứng nhận : Sử dụng đất : Chính Phủ : Thủ Tướng : Chỉ thị : Thông : Nghị định : Quyết định : Bộ Tài : Quản lý đất đai : Tổng Cục Địa Chính : Tài ngun Mơi trường : Ủy Ban Nhân Dân : Thành phố Hồ Chí Minh : Văn phòng Đăng ký : Bản đồ địa : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : Quyền sở hữu nhà : Tài sản khác gắn liền với đất : Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất : Quy hoạch chi tiết : Khu công nghiệp : Khu dân cư : Khu đô thị : Đơn vị tính - vi - DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Trang Bảng 1: Cơ cấu diện tích theo ranh giới hành huyện Nhànăm 2013 12 Bảng 2: Diện tích dân số đơn vị thuộc huyện Nhànăm 2012 14 Bảng 3: Diện tích ranh giới hành xã Thị trấn năm 2013 18 Bảng 4: Kết đo đạc BĐĐC theo CT 02/CT-UB Bản đồ số năm 2008 19 Bảng 5: Kết thành lập đồ địa số 20 Bảng 6: Tình hình cấp GCNQSDĐ, QSHNO & TSKGLVĐ 21 Bảng 7: Công tác cập nhật, chỉnh lý biến động năm 2009 23 Bảng 8: Cơ cấu sử dụng loại đất huyện Nhànăm 2012 24 Bảng 9: Biến động đất đai giai đoạn 2005 – 2012 25 Bảng 10: Tình hình CNQSDĐ theo thủ tục hành năm 2005 28 Bảng 11: Tình hình CNQSDĐ theo mục đích sử dụng năm 2005 29 Bảng 12: Tình hình CNQSDĐ theo thủ tục hành năm 2006 30 Bảng 13: Tình hình CNQSDĐ theo mục đích sử dụng năm 2006 30 Bảng 14: Tình hình CNQSDĐ theo thủ tục hành năm 2007 31 Bảng 15: Tình hình CNQSDĐ theo mục đích sử dụng năm 2007 32 Bảng 16: Tình hình CNQSDĐ theo thủ tục hành năm 2008 32 Bảng 17: Tình hình CNQSDĐ theo mục đích sử dụng năm 2008 33 Bảng 18: Tình hình CNQSDĐ theo thủ tục hành năm 2009 34 Bảng 19: Tình hình CNQSDĐ theo mục đích sử dụng năm 2009 34 Bảng 20: Tình hình CNQSDĐ theo thủ tục hành năm 2010 37 Bảng 21: Tình hình CNQSDĐ theo mục đích sử dụng năm 2010 38 Bảng 22: Tình hình CNQSDĐ theo thủ tục hành năm 2011 39 Bảng 23: Tình hình CNQSDĐ theo mục đích sử dụng năm 2011 39 Bảng 24: Tình hình CNQSDĐ theo thủ tục hành năm 2012 40 Bảng 25: Tình hình CNQSDĐ theo mục đích sử dụng năm 2012 41 Bảng 26: Tình hình CNQSDĐ theo thủ tục hành tháng 6/2013 41 Bảng 27: Tình hình CNQSDĐ theo mục đích sử dụng tháng 6/2013 42 Bảng 28: Tình hình giải hồ sơ theo đơn vị hành từ năm 2005 đến tháng 6/2013 43 Bảng 29: Tình hình CNQSDĐ theo mục đích sử dụng từ năm 2005 đến tháng 6/2013 44 Bảng 30: Tình hình CNQSDĐ theo thủ tục hành qua năm 45 Bảng 31: Tình hình CNQSDĐ theo mục đích sử dụng qua năm 46 Bảng 32: Kết điều tra tình hình đời sống người dân sau chuyển nhượng 47 Bảng 33: Kết điều tra diện tích chuyển nhượng 48 Bảng 34: Kết điều tra đối tượng nhận chuyển nhượng 48 Bảng 35: Kết điều tra mục đích sử dụng đất sau chuyển nhượng 49 - vii - Bảng 36: Giá đất chuyển nhượng thực tế địa bàn huyện Nhà 50 Bảng 37: Kết điều tra nguyên nhân chuyển nhượng “giấy tay” 51 - viii - DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ HÌNH Trang Hình 1: Sơ đồ vị trí huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh 11   SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân theo NĐ181/2004/NĐ-CP 26 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Cơ cấu sử dụng loại đất huyện Nhànăm 2012 25 Biểu đồ 2: So sánh tình hình giải hồ sơ theo đơn vị hành từ năm 2005 đến tháng 6/2013 43 Biểu đồ 3: So sánh tình hình giải hồ sơ qua năm 45 - ix - Ngành: Quản lý đất đai SVTH: Trần Thị Cúc TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo cơng tác cải cách hành quy trình, thủ tục thực công tác cấp giấy chứng nhận nhà, đất việc chỉnh sửa giấy sai sót cấp cho dân năm 2009, UBND huyện Nhà Bè, tháng 1/2010 Báo cáo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, kiểm kê đất đai năm 2011, UBND huyện Nhà Bè, năm 2011 Báo cáo kết thống kê đất đai huyện Nhànăm 2012, phòng Tài nguyên Môi trường huyện Nhà Bè, tháng 1/2013 Báo cáo tình hình thực cơng tác năm 2005, phòng Tài nguyên Môi trường huyện Nhà Bè, tháng 12/2005 Báo cáo tình hình thực cơng tác năm 2006, phòng Tài ngun Mơi trường huyện Nhà Bè, tháng 12/2006 Báo cáo tình hình thực cơng tác năm 2007, phòng Tài ngun Mơi trường huyện Nhà Bè, tháng 12/2007 Báo cáo tình hình thực cơng tác năm 2008, phòng Tài ngun Mơi trường huyện Nhà Bè, tháng 12/2008 Báo cáo tình hình thực cơng tác năm 2009, phòng Tài ngun Môi trường huyện Nhà Bè, tháng 12/2009 Báo cáo tình hình thực cơng tác năm 2010, phòng Tài nguyên Môi trường huyện Nhà Bè, tháng 12/2010 10 Báo cáo tình hình thực cơng tác năm 2011, phòng Tài ngun Mơi trường huyện Nhà Bè, tháng 12/2011 11 Báo cáo tình hình thực cơng tác năm 2012, phòng Tài ngun Mơi trường huyện Nhà Bè, tháng 12/2012 12 Niên giám thống kê huyện Nhànăm 2012, phòng Thống kê huyện Nhà Bè, tháng 1/2013 13 “Đánh giá tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất địa bàn huyện Củ Chi TP.Hồ Chí Minh từ năm 2005 đến nay”, Phạm Thị Thùy Trang, Niên khóa 2004 – 2008, thư viện Đại học Nơng Lâm 14 “Đánh giá tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất địa bàn Quận 2, TP Hồ Chí Minh thời kỳ 1997 – 2003”, Trần Thị Tường Dung, Niên khóa 2000 – 2004, thư viện Đại học Nơng Lâm 15 Bài giảng mơn Quản lý hành đất đai, ThS.Lê Mộng Triết, Bộ mơn Chính sách pháp luật, trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh   ‐ Trang 57- PHỤ LỤC Phụ lục Quy trình chuyển nhượng QSDĐ TSKGLVĐ theo Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 Bước Hoạt động Bên nhận chuyển nhượng nộp hồ sơ gồm: Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ (2 bản) Đơn đề nghị đăng ký biến động (2 bản) Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất(bản + 02 phơ tơ) Bản vẽ trạng vị trí (nếu giấy chứng nhận cấp trước Nghị định 88/2009/NĐ-CP trừ trường hợp giấy chứng nhận cấp theo tài liệu đồ địa số) Văn người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất có công chứng chứng thực theo quy định(đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản không đồng thời chủ sủ dụng đất) Bản chứng từ thực nghĩa vụ tài chính(nếu có) Tờ khai nộp thuế - Đối chiếu CMND, hộ chủ SDĐ - Ghi biên nhận chuyển hồđến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKĐ) Người thực Tổ tiếp nhận trả kết Thời gian 01 ngày Biểu mẫu áp dụng -Mẫu số 03/ĐK -GCN -Phiếu xử lý công việc - Biên nhận Tài liệu tham khảo - Luật đất đai 2003 ngày 26/11/2003 -Nghị định 88/2009/NĐCP ngày 19/10/2009 - Thông 17/2009/TTBTNMT ngày 21/10/2009 Thẩm tra hồ sơ: Chuyên viên 2.1 Nếu khơng đủ điều kiện (đất có định thu hồi, đất VPĐKĐ tranh chấp) có yêu cầu bổ sung lập phiếu trả chuyển Tổ tiếp nhận trả kết quả(03 ngày) để chuyển trả cơng dân 2.2 Nếu đủ điều kiện xác nhận vào đơn đăng ký biến động, đánh máy phiếu chuyển thơng tin địa chính, lập tờ trình, chỉnh lý giấy chứng nhận cấp, viết vẽ GCN Trình lãnh đạo VPĐKĐ 07 ngày Ký chỉnh lý giấy chứng nhận, Lãnh phiếu chuyển gửi số liệu địa đạo đến quan thuế để xác VPĐKĐ định nghĩa vụ tài Trình lãnh đạo phòng Tài ngun Mơi trường 02 ngày Ký tờ trình, ký tắt giấy chứng nhận Trình UBND huyện Lãnh đạo Phòng TNMT 02 ngày Ký giấy chứng nhận Lãnh đạo UBND 02 ngày Tách hồ sơ, chuyển đến chuyên Chuyên viên tiếp nhận chuyên viên viên chỉnh lý biến động VPĐKĐ 01 ngày Tổng thời gian thực 15 ngày Chuyển hồ sơ sang Chi cục thuế để thực việc tính thuế Chuyên viên VPĐKĐ 01 ngày Chi cục thuế thự việc tính Chuyên thuế chuyển thông báo nộp tiền viên Chi cho VPĐKQSDĐ cục Thuế 03 ngày Giao thông báo nộp tiền cho công dân Tổ tiếp nhận trả kết 01 ngày 10 Chuyển hồ sơ cho Tổ tiếp nhận Chuyên trả kết để giao cho công dân viên sau thực nghĩa vụ tài VPĐKĐ 01 ngày 11 Vào sổ theo dõi, thu phí dịch vụ, lệ phí chuyển trả GCN cho công dân nhận chứng từ thực nghĩa vụ tài Tổ tiếp nhận trả kết Tổng số: 21 ngày làm việc (trong có 06 ngày thực việc thuế) Hồ sơ bổ sung không đủ điều kiện : trả hồ sơ không ngày làm việc Ghi chú: Phiếu xử lý cơng việc đính kèm xác nhận thời gian qua bước quy trình                           Phụ lục Quy trình tách thửa, hợp đất theo Nghị định 84/2007/NĐ-CP Người thực Thời gian Tiếp nhận kiểm tra hồ sơ gồm: Đơn xin tách hợp (2 bản) Giấy chứng nhận loại giấy tờ QSDĐ, quy định khoản 1, Điều 50 Luật đất đai - Trường hợp tách thửa, hợp nhận quyền sử dụng đất quy định điểm k, khoản 1, Điều 99 Nghị định 181/2004/NĐ-CP phải có them văn quy định điểm a, khoản 1, Điều 140 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP Bản vẽ trạng vị trí - Đối chiếu, kiểm tra CMND, hộ chủ SDĐ - Ghi biên nhận chuyển hồđến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (VPĐKĐ) Tổ tiếp nhận trả kết 01 ngày Thẩm tra hồ sơ: 2.1 Nếu khơng đủ điều kiện (đất có định thu hồi, đất tranh chấp, đất cấp GCNQSDĐ) có u cầu bổ sung lập phiếu trả hồchuyển Phòng Tài ngun Mơi trường (TN&MT) trình ký(03 ngày) 2.2 Nếu đủ điều kiện Văn phòng đăng ký QSDĐ có trách nhiệm trích đo địa chính, làm trích lục đồ địa chính, trích hồđịa chính, xác nhận vào đơn đăng ký, đánh máy tờ trình nội bộ, tờ trình, định, viết vẽ GCNQSDĐ, chỉnh lý giấy Chuyên viên VPĐKĐ 07 ngày Bước Hoạt động Biểu mẫu áp dụng XL/CG - Mẫu số 04/ĐK PT/ĐĐ TTNB TT/CG QĐ/CG Tài liệu tham khảo - Nghị định 84/2007/NĐCP ngày 25/5/2007 Chính phủ quy định bổ sung việc cấp GCNQSDĐ, thu hồi đất, thực QSDĐ, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giài khiếu nại đất đai chứng nhận QSDĐ cũ Ký tắt tờ trình nội bộ, trình lãnh đạo 2.3 Lãnh đạo Văn phòng ký tờ trình trình lãnh đạo Phòng TN&MT - Nếu khơng đủ điều kiện có u cầu bổ sung ký phiếu trả hồchuyển VPĐKĐ - Nếu đủ điểu kiện ký đơn đăng ký, ký tờ trình, ký tắt GCNQSDĐ mới, ký tắt định thu hồi GCNQSDĐ cũ, trình lãnh đạo UBND huyện Phòng Tài ngun Mơi trường 03 ngày Ký định cấp GCN, ký GCNQSDĐ Lãnh đạo UBND huyện 03 ngày Tách hồ sơ, chuyển đến chuyên viên tiếp nhận chuyên viên chỉnh lý biến động Phòng Tài ngun Mơi trường Thu lệ phí, giao GCNQSDĐ Tổ tiếp nhận trả kết 01 ngày Tổng số: 13 ngày làm việc Hồ sơ bổ sung không đủ điều kiện : trả hồ sơ không ngày làm việc thời gian giải hồtính lại trừ thời gian giải trước Ghi chú: Phiếu xử lý cơng việc đính kèm xác nhận thời gian qua bước quy trình Phụ lục Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Khoa Quản lý đất đai & Bất động sản MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH (Phục vụ đề tài nghiên cứu) Hộ gia đình cá nhân: Địa chỉ: Câu 1: Thửa đất ông (bà) sử dụng có nguồn gốc từ: a Thừa kế b Tặng cho c Chuyển nhượng d Khai hoang e Nguồn gốc khác: Câu 2: Ơng (bà) cho biết thơng tin đất chuyển nhượng : a Diện tích sử dụng: b Diện tích chuyển nhượng: c Loại đất chuyển nhượng: d Giá chuyển nhượng: e Năm chuyển nhượng: f Số lần chuyển nhượng: g Diện tích lại: h Địa bên nhận chuyển nhượng: Câu : Khi thực mua bán ơng (bà) có thơng qua quan Nhà nước để thực thủ tục mua bán khơng ? a Có, thực đầy đủ thủ tục b Không, thực giấy tay hình thức khác  Nếu khơng ngun nhân khiến ông (bà) không thông qua thủ tục mua bán quan Nhà nước: a Do người bán khơng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thiếu giấy tờ có liên quan b Do đóng thuế cao c Do ngại đến quan Nhà nước thủ tục rườm rà, thời gian d Do không hiểu biết Luật e Vì lý khác: Câu 4: Ông (bà) cho biết số tiền chuyển nhượng đất đai sử dụng vào mục đích ? c Tái sản xuất a Xây dựng nhà b Mua đất d Gởi ngân hàng e Chi tiêu gia đình f Trường hợp khác Câu 5: Ông (bà) cho biết trạng đất trước chuyển nhượng: a Đất trống b Đất c Đất nông nghiệp d Đất sản xuất Câu 6: Đánh giá ông bà tình hình kinh tế gia đình so với thời điểm trước chuyển nhượng: a Cao b Khơng thay đổi Câu 7: Ơng (bà) có nhu cầu chuyển nhượng thêm? a Có b Khơng Câu 8: Hiện trạng đất sau nhận chuyển nhượng : a Khơng thay đổi b Có thay đổi Ý kiến đóng góp Ơng/Bà thủ tục chuyển nhượng QSDĐ nay: Người điều tra: Ngày điều tra: PHÒNG TN& MT HUYỆN NHÀ BÈ VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: …………/PC - VPĐK Nhà Bè, ngày …… tháng……năm 2013 PHIẾU CHUYỂN THƠNG TIN ĐỊA CHÍNH ĐỂ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH Kính gửi: Chi cục thuế Nhà Bè Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thơng tin địa để xác định nghĩa vụ tài sau: I-NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT: Họ tên: Nguyễn Thế Hiển Năm sinh: 1977 CMND: 024641714 Địa để gửi thông báo nộp tiền: 116 Đường số 3- An Hòa 2- KDC Nam Long- khu phố 1phường Tân Thuận Đơng- quận 7- TP.Hồ Chí Minh II-THƠNG TIN VỀ THỬA ĐẤT: Về đất: 1.1.Thửa đất số: trọn 599 - Tờ đồ số: 33 (mới) 1.2 Địa đất: Thị trấn Nhà Bè - huyện Nhà Bè 1.3 Loại đường/khu vực: 1.4 Vị trí (1,2,3,4…): vị trí ba, hẻm cấp lại đường Huỳnh Tấn Phát đất ở; vị trí hai đất nông nghiệp 1.5 Loại đất: ODT, CLN 1.6 Mục đích sử dụng đất: Đất thị, đất trồng lâu năm 1.7 Thời hạn sử dụng đất: a) Ổn định lâu dài: Lâu dài đất thị b) Có thời hạn: Đến ngày 23/02/2061 đất trồng lâu năm 1.8 Diện tích đất để xác định nghĩa vụ tài 72,8(m2): a) Đất nông thôn: - Trong hạn mức công nhận đất (nếu có): - Trên hạn mức cơng nhận đất (nếu có): b) Đất thị: - Diện tích sử dụng riêng: - Diện tích sử dụng chung: 1.9 Nguồn gốc sử dụng đất: giao nộp tiền sử dụng đất, giao không thu tiền sử dụng đất, nhận thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất ở, đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đất phi nông nghiệp khác; đất nông nghiệp) 1.10 Thời điểm sử dụng đất từ ngày tháng năm (đối với đất nhà nước giao, đất chuyển mục đích, đất nhận chuyển nhượng…) 1.11 Đối tượng thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất theo trường hợp: a) 100% giá đất: b) 50% giá đất: c) 50% chênh lệch giá loại đất: d) Chênh lệch giá loại đất: Về nhà: 2.1 Cấp nhà: 2.2 Diện tích sàn nhà (m2 xây dựng): 2.3 Tầng (lầu) nhà chung cư cao tầng: 2.4 Nguồn gốc nhà: Tự xây, mua, thừa kế, tặng, cho, nhà tình nghĩa: 2.5 Ngày, tháng, năm hồn cơng mua, nhận thừa kế, tặng, cho nhà tình nghĩa: III-NHỮNG GIẤY TỜ TRONG HỒ SƠ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH, GỒM: Đối tượng thuộc diện nộp miễn, giảm : 1.1 Đơn đề nghị người sử dụng đất 1.2 Xác nhận quan liên quan 1.3 Tài liệu khácliên quan (giấy chứng nhận thương binh, giấy phép ưu đãi đầu tư…): Đối tượng phải bồi thường thiệt hại đất: 2.1 Quyết định quan có thẩm quyền chi trả tiền bồi thường đất 2.2 Chứng từ toán tiền bồi thường Những thông tin thẩm tra xác minh thực tế người sử dụng nhà, đất có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận./ Đính kèm: - Bản chụp GCN số CH 01264 ngày 09/9/2011 UBND huyện Nhà Bè cấp; - Bản chụp HĐ chuyển nhượng số 001641, 01 TP/CC-SCC/HĐGD do: Công chứng viên Văn phòng cơng chứng Tồn Cầu chứng thực ngày 02/5/2013 Hồ sơ nhận đầy đủ hợp lệ ngày 03/5/2013 Nơi nhận: - Như trên; - Lưu KT GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Bạch Ngọc Tuấn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ P.TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Số: ……………/TTr-TNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Nhà Bè, ngày …… tháng……năm 2013 TỜ TRÌNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Kính gửi: Uỷ ban nhân dân Huyện Nhà Bè Phòng Tài ngun Mơi trường kính trình hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, cơng trình xây dựng ĐỊA CHỈ THỬA ĐẤT, NHÀ Ở, CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG: Thửa đất: trọn 599 -Tờ đồ số: 33 (mới) Địa chỉ: Thị trấn Nhà Bè Phường/Xã: Quận/Huyện: Huyện Nhà Bè NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN: Họ tên: Nguyễn Thế Hiển Năm sinh: 1977 CMND: 024641714 Địa chỉ: 116 Đường số 3- An Hòa 2- KDC Nam Long- khu phố 1- phường Tân Thuận Đôngquận 7- TP.Hồ Chí Minh QUY HOẠCH ĐỐI CHIẾU HỒ SƠ:  Quy hoạch: Phù hợp  Phù hợp phần □ Không phù hợp □ Bản vẽ trạng nhà, đất số Họa đồ vị trí đất số  công ty lập ngày Đối chiếu hồ sơ: - Nhà khơng có tên danh sách nhà Nhà nước quản lý - Không thuộc diện nhà 2/IV - Không có đơn tranh chấp, ngăn chặn  Các lưu ý khác: □ □  QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG:  Nguồn gốc đất: nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Nguyễn Thanh Tùng  Nguồn gốc nhà: ĐỀ XUẤT: Qua thẩm tra hồ sơ đối chiếu quy họach nhận thấy đủ điều kiện giải chuyển nhượng QSDĐ theo quy định pháp luật Kính trình UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho bên nhận chuyển nhượng CÁN BỘ THẨM TRA Trần Đức Tại Ý KIỀN ĐỀ XUẤT CỦA PHỊNG TÀI NGUN MƠI TRƯỜNG: Nơi nhận: - Như trên; - Lưu TRƯỞNG PHÒNG TÀI NGUN MƠI TRƯỜNG (ký, đóng dấu) Võ Phan Lê Nguyễn PHÒNG TN& MT HUYỆN NHÀ BÈ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Số: …… /TTr-VPĐK Nhà Bè, ngày ……tháng ……năm 2013 TỜ TRÌNH V/v chuyển nhượng quyền sử dụng đất Kính gửi: Phòng Tài Ngun Mơi Trường huyện Nhà Bè - Căn Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn Nghị định181/2004/NĐ – CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 phủ thi hành Luật đất đai; - Căn nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 Chính phủ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; - Xét hồchuyển nhượng quyền sử dụng đất số 1849 MPT giữa: + Bên chuyển nhượng: Ông( Bà): Nguyễn Thanh Tùng Địa thường trú: 206/45 khu phố 6- Thị trấn Nhà Bè- huyện Nhà Bè- Tp.Hồ Chí Minh + Bên nhận chuyển nhượng: Ơng (Bà) : Nguyễn Thế Hiển Địa thường trú: 116 Đường số 3- An Hòa 2- KDC Nam Long- khu phố 1phường Tân Thuận Đơng- quận 7- TP.Hồ Chí Minh + Số : trọn 599 + Tờ đồ : 33 + Địa đất : Thị trấn Nhà Bè – huyện Nhà Bè + Diện tích đất: 72,8m2 (ODT, CLN) Văn phòng ĐKQSDĐ thẩm tra hồ sơ đối chiếu quy họach: + Quy họach tổng thể: + Quy hoạch chi tiết: Dân cư hữu theo Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 + Dự án: chưa có nhận thấy đủ điều kiện giải chuyển nhượng QSDĐ theo quy định pháp luật Kính trình phòng Tài ngun Mơi trường xem xét, trình UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng Nơi nhận: - Như trên; - Lưu KT.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC ... Lâm TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 Đề tài: Đánh giá tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản khác gắn liền với đất địa bàn Huyện Nhà Bè, TP .Hồ Chí Minh từ năm 2005 đến nay. Giáo viên... HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN TRẦN THỊ CÚC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHÀ BÈ, TP HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM... Đánh giá tình hình chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản khác gắn liền với đất địa bàn huyện Nhà Bè từ năm 2005 đến - Phân tích, đánh giá thực trạng đời sống người dân trạng sử dụng đất sau chuyển
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHÀ BÈ, TP. HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2005 ĐẾN NAY. , ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHÀ BÈ, TP. HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 2005 ĐẾN NAY.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn