CÔNG TÁC CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

68 9 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC CẬP NHẬT, CHỈNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC TỈNH LÂM ĐỒNG SVTH : TRẦN TUYẾT TRINH MSSV : 09124105 LỚP : DH09QL NGÀNH: Quản Đất Đai KHOÁ : 2009-2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH - TP Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2013 – KHOA QUẢN ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN Sinh viên thực hiện:NGHỆ TRẦNĐỊA TUYẾT TRINH BỘ MƠN CƠNG CHÍNH ĐỀ TÀI: TRẦN TUYẾT TRINH CHỈNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TP BẢO LỘCTỈNH LÂM ĐỒNG “CÔNG TÁC CẬP NHẬT, CHỈNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC TỈNH LÂM ĐỒNG” Xác nhận môn quản Xác nhận giáo viên hướng dẫn ……………………………………… …………………………………… ……………………………………… …………………………………… ……………………………………… …………………………………… ……………………………………… …………………………………… ……………………………………… Giáo viên hướng……………………………………… dẫn: TS Nguyễn Văn Tân …………………………………… (Địa quan: Trường đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh) …………………………………… ……………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………………………… (Ký tên: ………………………………) …………………………………… …………………………………… Xác nhận BCN Khoa QLĐĐ & BĐS …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… - Tháng năm 2013 - Trong suốt bốn năm học qua quan tâm, dạy dỗ gia đình, bạn bè thầy giúp tơi ngày trưởng thành sống Đầu tiên, xin ghi nhớ công ơn Cha Mẹ, người thân gia đình ni dưỡng khơn lớn động viên học tập Luôn ghi ơn người thân giúp đỡ, lo lắng cho thời gian học tập vừa qua Xin gởi lòng chân thành biết ơn đến: - Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng LâmThành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện, giúp đỡ thời gian học tập trường - Các thầy cô Khoa Quản đất đai & Bất động sản truyền đạt kiến thức khoa học, nhận thức xã hội vô quý báu suốt thời gian học tập Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy TS Nguyễn Văn Tân tận tình hướng dẫn em hồn thành đề tài tốt nghiệp Em xin cảm ơn thầy! Tiếp theo, em xin gởi lời cảm ơn đến Cô Chú, Anh Chị cơng tác Phòng Tài Ngun Mơi Trường TP Bảo Lộctỉnh Lâm Đồng tạo điều kiện cho em thực tập, cung cấp số liệu giúp đỡ em suốt thời gian thực tập Cuối cùng, xin cảm ơn bạn trao đổi kiến thức suốt trình học thời gian thực đề tài Do kiến thức hạn hẹp nên Báo cáo khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong bảo quý thầy cô đóng góp ý kiến bạn TĨM TẮT Sinh viên thực hiện: Trần Tuyết Trinh, Khoa Quản Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “Cơng tác cập nhật, chỉnh biến động đất đai địa bàn TP Bảo Lộctỉnh Lâm Đồng” Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Tân, Bộ môn công nghệ địa chính, Khoa Quản Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Cơng tác chỉnh biến động đất đai đóng vai trò quan trọng cần thiết công tác quản Nhà nước đất đai Do việc thường xuyên cập nhật, chỉnh biến động sử dụng đất giúp cho việc quản đất đai thực cách chặt chẽ Tạo niềm tin cho người sử dụng đất vào công tác quản Nhà nước đất đai để người sử dụng đất thực quyền nghĩa vụ cách tốt Hiện nay, Thành phố Bảo Lộc trung tâm phát triển kinh tế - văn hóa tỉnh Lâm Đồng, kinh tế phát triển, đặc biệt gia tăng dân số với tốc độ tăng trưởng kinh tế không ngừng gây áp lực nguồn tài nguyên đất đai làm cho nhu cầu sử dụng đất khơng ngừng tăng cao Vì vậy, cơng tác chỉnh biến động đất đai công tác quan trọng cấp thiết, đảm bảo quản nguồn tài nguyên cách đầy đủ, xác, trạng góp phần hỗ trợ công tác quản nhà nước, phân bổ hợp nguồn lực kinh tế thúc đẩy phát triển đất nước Thành phố Bảo Lộc có 11 đơn vị hành gồm xã phường, với tổng diện tích tự nhiên : 23.256,28 Trong đất nơng nghiệp có diện tích 19.651,60 ha, chiếm tỷ lệ cao 84,50% so với tổng diện tích đất TP Bảo Lộc Tình hình biến động đất đai diễn phổ biến, ngày trở nên phức tạo địa bàn thành phố Bảo Lộc thực trạng đăng ký biến động thời gian qua nhiều không đồng dạng hồ sơ đăng ký biến động Vì vậy, để thấy thuận lợi khó khăn mà địa phương gặp phải công tác chỉnh biến động đất đai Đề tài nghiên cứu nội dung: tình hình kinh tế xã hội quản đất đai, trạng sử dụng đất công tác chỉnh biến động địa bàn Phương pháp thực hiện: phương pháp điều tra, thu thập số liệu, tài liệu, phương pháp thống kê đất đai, phương pháp so sánh , phương pháp kế thừa phương pháp chuyên gia Kết quả: Biến động chủ yếu chuyển nhượng tách hợp có xu hướng tăng chấp QSDĐ có xu hướng giảm Năm 2012, hồ sơ chấp giảm 467 hồ sơ, hồ sơ chuyển nhượng tăng với 3.347 hồ sơ 1.014 hồ sơ tách Từ năm 2009 đến năm 2012 có 20.639 hồ sơ đăng ký biến động Nhìn chung, cơng tác quản đất đai địa phương tích cực thực theo trình tự, nhanh chóng Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế nên biến động đất đai nhiều thường xuyên, điều đòi hỏi quan tâm nhiều cấp lãnh đạo, quan ban ngành có liên quan để cơng tác quản nhà nước đất đai nói chung cơng tác chỉnh biến động đất đai nói riêng thực tốt Góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho kết hợp nhà nước với đối tượng sử dụng đất, giúp nhà nước quản đất đai cách hợp có hiệu MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ…………………………………………………………………… PHẦN I: TỔNG QUAN………………………………………………………… I.1 CƠ SỞ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU………………………… I.1.1 Tình hình thiết lập quản hồ sơ địa Việt Nam……………… I.1.2 Cơ sở khoa học…………………………………………………………….4 I.1.3 Cơ sở pháp lý…………………………………………………………… I.1.4 Cơ sở thực tiễn…………………………………………………………… I.2 KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU…………………………………… I.2.1 Vài nét lịch sử địa bàn……………………………………………… I.2.2 Điều kiện tự nhiên……………………………………………………… 10 I.2.3 Tài nguyên thiên nhiên………………………………………………… 12 I.2.4 Điều kiện kinh tế - xã hội……………………………………………… 14 I.3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………… 21 I.3.1 Nội dung nghiên cứu…………………………………………………… 21 I.3.2 Phương pháp nghiên cứu……………………………………………… 21 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU………………………………………… 22 II.1 ĐÁNH GIÁ NGUỒN TÀI LIỆU HSĐC Ở ĐỊA PHƯƠNG……………… 22 II.2 TÌNH HÌNH QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI…………………… 24 II.2.1 Quản đất đai theo địa giới hành chính……………………………… 24 II.2.2 Cơng tác đo đạc, lập đồ địa quản đất đai hồ sơ địa chính………………………………………………………………………… 24 II.2.3 Cơng tác lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất………………………… 25 II.2.4 Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất…………………………… 26 II.2.5 Công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSDĐ……………… 26 II.2.6 Công tác thống kê, kiểm kê đất đai…………………………………… 27 II.2.7 Công tác giải tranh chấp đất đai………………………………… 27 II.3 HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CỦA ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012……… 27 II.3.1 Hiện trạng sử dụng đất theo mục đích sử dụng………………………… 27 II.3.2 Hiện trạng sử dụng đất theo đối tượng sử dụng……………………… 31 II.4 TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI……………………………………… 33 II.4.1 Biến động nhóm đất giai đoạn 2009-2012………………… 36 II.4.2 kết thống kê dạng biến động đất đai địa bàn TP.Bảo Lộc… 36 II.5 CHỈNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI……………………………………… 38 II.5.1 Trình tự thủ tục đăng ký biến động đất đai…………………………… 38 Trình tự thủ tục chuyển mục đích SDĐ 39 Trình tự thủ tục tách,hợp 41 Trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất 42 Trình tự thủ tục thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất 43 Trình tự thủ tục đăng ký chấp 45 Trình tự thủ tục đăng ký xóa chấp 45 Trường hợp biến động đổi tên thay đổi quyền nghĩa vụ tài 46 Trình tự xin cấp đổi, cấp lại GCN 47 Nguyên tắc chỉnh biến động 47 II.5.2 Thẩm quyền chỉnh biến động 48 Chỉnh biến động thuộc thẩm quyền cấp tỉnh 48 Chỉnh biến động thuộc thẩm quyền cấp huyện 48 Chỉnh biến động thuộc thẩm quyền cấp 48 II.5.3 Quy trình chỉnh biến động 48 Chỉnh đồ địa 49 Chỉnh sổ theo dõi biến động đất đai 50 Chỉnh sổ mục kê 51 Chỉnh sổ địa 51 Chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 52 Chỉnh sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 53 II.5.4 MỘT VÀI VÍ DỤ VỀ CƠNG TÁC CHỈNH BIẾN ĐỘNGĐỊA PHƯƠNG TRONG THỰC TẾ…………………………………………………53 II.5.5 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHỈNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI………………………………………………………………56 58 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Tài liêu tham khảo i Phụ lục ii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1: Phân bố diện tích theo đơn vị hành địa bàn TP Bảo Lộc .10 Bảng 2: Thực trạng phát triển dân số phân theo đơn vị hành năm 2012 thành phố Bảo Lộc 17 Bảng 3: Số người độ tuổi lao động 18 Bảng 4: Hiện trạng trường, lớp, học sinh địa bàn TP Bảo Lộc năm 2012 19 Bảng 5: Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất năm 2012 26 Bảng 6: Hiện trạng sử dụng loại đất năm 2012 28 Bảng 7: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2012 29 Bảng 8: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2012 30 Bảng 9: Hiện trạng sử dụng đất theo đối tượng sử dụng năm 2012 32 Bảng 10: Biến động nhóm đất giai đoạn 2009-2012 34 Bảng 11: Kết thống kê dạng biến động đất đai địa bàn TP.Bảo Lộc 36 Bảng 12: Trình tự thực thủ tục chuyển mục đích SDĐ khơng phải xin phép .40 Bảng 13: Trình tự thực thủ tục chuyển mục đích SDĐ phải xin phép 41 Bảng 14: Trình tự thực thủ tục tách,hợp 42 Bảng 15: Trình tự thực thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất 43 Bảng 16: Trình tự thực thủ tục thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất 44 Bảng 17: Trình tự thực thủ tục đăng ký chấp 45 Bảng 18: Trình tự thực thủ tục đăng ký xóa chấp 46 Bảng 19: Trình tự thực biến động đổi tên thay đổi quyền, nghĩa vụ tài 46 Bảng 20: Trình tự thực xin cấp đổi, cấp lại GCN 47 DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Tỷ lệ dân số thành phố Bảo Lộc phân theo giới tính 16 Biểu đồ 2: Cơ cấu sử dụng loại đất .28 Biểu đồ 3: Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp 29 Biểu đồ 4: Cơ cấu sử dụng đất phi nông nghiệp 30 Biểu đồ 5: Cơ cấu đất theo đối tượng sử dụng 33 Biểu đồ 6: Biểu đồ thể biến động đất đai thành phố Bảo Lộc năm 2009 so với năm 2012 .34 Biểu đồ 7: Thống kê tình hình đăng ký biến động từ năm 2009 - 2012 37 DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Quy trình đăng ký biến động 39 Sơ đồ 2: Sơ đồ chỉnh biến động 49 DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1: Vị trí địa TP Bảo Lộctỉnh Lâm Đồng 11  Hình 2: Chỉnh tách thửa, chuyển nhượng 53  DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CQ TT NĐ QĐ HS DT NN SDĐ CMĐ GCN HSĐC BĐĐC QSDĐ VPĐK HĐNĐ UBND NVTC TN-MT MĐSDĐ TN-TKQ QH-KHSDĐ GCNQSDĐ VPĐKQSDĐ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Cơ quan Thông tư Nghị định Quyết định Hồ sơ Diện tích Nhà nước Sử dụng đất Chuyển mục đích Giấy chứng nhận Hồ sơ địa Bản đồ địa Quyền sử dụng đất Văn phòng đăng ký Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Nghĩa vụ tài Tài Ngun Mơi Trường Mục đích sử dụng đất Tổ tiếp nhận trả kết Quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Tuyết Trinh ĐẶT VẤN ĐỀ Chỉnh biến động đất đai công tác quan trọng cấp thiết đòi hỏi nhà quản đất đai phải thường xuyên thực liên tục để nắm bắt, cập nhật chỉnh để công tác quản Nhà Nước đất đai thực tốt Bất kỳ biến động cần phải theo trình tự, thủ tục phải đăng ký để cập nhật thay đổi nhằm giúp công tác quản nhà nước đất đai có hiệu Trước tình hình này, cơng tác chỉnh biến động đất đai trở nên cấp bách thiết thực Để thực tốt công tác chỉnh biến động đất đai, để thấy thuận lợi khó khăn mà địa phương gặp phải công tác chỉnh biến động đất đai Mặc dù công tác định kỳ hàng năm địa phương, công tác chỉnh biến động chưa thực thường xuyên Đây trở ngại vơ lớn cho nhà quản Vì vậy, đòi hỏi quan tâm nhiều cấp lãnh đạo, quan ban ngành có liên quan để công tác quản nhà nước đất đai nói chung cơng tác chỉnh biến động đất đai nói riêng thực tốt Góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho kết hợp nhà nước với đối tượng sử dụng đất, giúp nhà nước quản đất đai cách hợp có hiệu quả, đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác chỉnh biến động đất đai Nhìn chung, qua việc nghiên cứu đề tài ta đánh giá công tác quản nhà nước đất đai địa bàn Thành phố Bảo Lộc biến động đất đai để đề xuất giải pháp chuyển biến tích cực dẫn tới việc sử dụng đất đai hiệu tốt hơn, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển với tốc độ nhanh góp phần nâng cao hiệu cơng tác chỉnh biến động đất đai tốt Xuất phát từ vấn đề nêu đồng ý khoa Quản đất đai Thị trường bất động sản trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Phòng tài ngun mơi trường Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng em xin tiến hành nghiên cứu thực đề tài : “Công tác cập nhật, chỉnh biến động đất đai địa bàn Thành phố Bảo Lộctỉnh Lâm Đồng” Mục đích: - Đảm bảo hồ sơ địa ln phản ánh với trạng sử dụng đất - Nhà nước thường xuyên nắm quỹ đất tạo sở hoạch định quản thống nhất, có hiệu cao Đặc biệt tránh tình trạng cấp trùng nhiều GCNQSDĐ - Phản ánh thực trạng công tác chỉnh biến động đất đai đề xuất giải pháp góp phần hồn thiện công tác chỉnh biến động đất đai Yêu cầu: - Các thông tin phải cập nhật đầy đủ, xác, phản ánh trung thực tình hình khách quan - Đảm bảo đồng đồ hệ thống sổ thông tin nội dung - Số liệu chỉnh phải phản ánh thực tế sửa chữa kịp thời sai sót trước - Quá trình chỉnh biến động phải thực đồng tồn hồ sơ địa đồng thời phối hợp đồng cấp: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Trang Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Tuyết Trinh Trình tự thủ tục đăng ký chấp Hồ sơ đăng ký gồm: - Đơn yêu cầu đăng ký chấp (01 chính); - Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành tương lai có cơng chứng, chứng thực có xác nhận theo quy định pháp luật (01 chính); - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (01 chính); - Giấy phép xây dựng tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật phải xin phép xây dựng dự án đầu tư phê duyệt trường hợp chấp tài sản gắn liền với đất hình thành tương lai, trừ trường hợp hợp đồng chấp tài sản có cơng chứng, chứng thực có xác nhận tài sản khơng thuộc diện phải xin cấp phép xây dựng, lập dự án đầu tư (01 có chứng thực); - Văn uỷ quyền trường hợp người yêu cầu đăng ký chấp người ủy quyền (01 có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình Văn ủy quyền cần nộp 01 để đối chiếu Bảng 17: Trình tự thực thủ tục đăng ký chấp STT Cơ quan thực Công việc phải làm Thời gian + Xem xét hồ sơ, tiếp nhận, + Thẩm tra, kiểm tra hồ sơ địa 01 Văn phòng + Ghi chứng nhận việc đăng ký vào đơn xin đăng ký chấp, bảo lãnh 01 + Cập nhật biến động hồ sơ địa chính, chuyển ngày hồ sơ lưu trữ theo hướng dẫn + Trả kết đăng ký chấp bảo lãnh + Thu lệ phí đăng ký theo quy định Thời gian giải hồ sơ không 01 ngày làm việc: buổi sáng tiếp nhận, buổi chiều trả kết Đối với hồ sơ nhận sau 15 ngày trả vào sáng ngày hơm sau ĐKQSD đất Trình tự thủ tục đăng ký xóa chấp Hồ sơ đăng ký xóa chấp gồm: - Đơn yêu cầu xóa đăng ký chấp (01 chính); - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (01 chính); - Văn đồng ý xóa đăng ký chấp bên nhận chấp trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký bên chấp (01 chính); Trang 45 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Tuyết Trinh - Văn uỷ quyền trường hợp người yêu cầu đăng ký người ủy quyền (01 có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình Văn ủy quyền cần nộp 01 để đối chiếu Bảng 18: Trình tự thực thủ tục đăng ký xóa chấp STT Cơng việc phải làm Cơ quan thực Thời gian + Xem xét hồ sơ, tiếp nhận, vào sổ theo dõi + Thẩm tra, kiểm tra hồ sơ địa 01 Văn phòng + Xác nhận việc xóa đăng ký chấp, bảo lãnh 01 ĐKQSD đất + Cập nhật biến động hồ sơ địa chính, chuyển ngày hồ sơ lưu trữ theo hướng dẫn + Trả kết xóa đăng ký chấp, bảo lãnh Thời gian giải hồ sơ không 01 ngày làm việc: buổi sáng tiếp nhận buổi chiều trả kết Đối với hồ sơ nhận sau 15 ngày trả vào sáng ngày hôm sau Trường hợp biến động đổi tên thay đổi quyền nghĩa vụ tài Đăng ký biến động trường hợp người sử dụng đất đổi tên, giảm diện tích đất sạt lở tự nhiên, thay đổi quyền nghĩa vụ tài người sử dụng đất Hồ sơ đăng ký gồm: - Đơn đề nghị đăng ký biến động; - Các giấy tờ theo quy định pháp luật trường hợp nội dung biến động phải phép quan có thẩm quyền; - Một loại giấy chứng nhận cấp có nội dung liên quan đến việc đăng ký biến động Bảng 19: Trình tự thực biến động đổi tên thay đổi quyền nghĩa vụ tài TT Trình tự bước cơng việc* Trách nhiệm Thời gian Tiếp nhận hồ sơ, xem xét hợp lệ, ghi giấy Bộ phận tiếp nhận 01 biên nhận, phiếu kiểm soát chuyển VPĐK trả kết Kiểm/thẩm tra tính hợp pháp hồ sơ: - Phù hợp, tiến hành xử lý/giải quyết; - Chưa phù hợp, dự thảo cơng văn trả lời; VPĐKQSDĐ 11 - Ký văn trả lời phê duyệt kết giải hồ sơ hành Ký định, GCN Lãnh đạo UBND 02 Hoàn trả kết giải thủ tục hành Bộ phận tiếp nhận 01 chính; ghi sổ nhập máy trả kết Trang 46 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Tuyết Trinh Trình tự xin cấp đổi, cấp lại GCN Hồ sơ đăng ký gồm: - Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; - Giấy chứng nhận cấp; - Hồ sơ chứng nhận quyền sở hữu tài sản - CMND + Hộ phô tô Bảng 20: Trình tự thực xin cấp đổi, cấp lại GCN STT Cơ quan thực Công việc phải làm Thời gian Xem xét hồ sơ, tiếp nhận, viết giấy biên Bộ phận tiếp nhận nhận, vào sổ theo dõi, viết phiếu kiểm 01 trả kết soát chuyển hồ sơ cho Văn phòng ngày đăng ký QSD đất Chuẩn bị hồ sơ: * Với trường hợp cần bổ sung hoàn thiện hồ sơ xin cấp GCN: + Văn Phòng ĐKQSDĐ thơng báo cho phận “một cửa” vòng ngày kể từ ngày nhận hồ sơ * Với trường hợp đủ điều kiện Văn Phòng 02 10 ngày cấp GCN: ĐKQSD đất + Xác nhận đơn đề nghị cấp đổi GCN +Viết GCN + Trình UBND TP cấp đổi GCN 02 03 UBND thành phố Ký GCNQSD đất ngày + Nhận GCN từ UBND TP + Giao GCN cho Bộ phận cửa để phát 04 VP.ĐKQSD đất cho hộ gia đình cá nhân ngày + Thu phí địa cửa Ghi chú: Thời hạn thực thủ tục đăng ký biến động đất đai phải tính theo ngày làm việc Nguyên tắc chỉnh biến động - Thủ tục đăng ký biến động thực người sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật - Những trường hợp biến động kể từ sau cấp giấy phải làm thủ tục để đăng ký biến động - Đăng ký biến động, chỉnh hồ sơ địa tổ chức thực theo chế độ sau: + Tổ chức đăng ký biến động, chỉnh biến động thường xuyên + Định kỳ 05 năm lần, địa phương phải thực tổng kiểm tra tình hình biến động đất đai Trang 47 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Tuyết Trinh Các quan đăng ký biến động có trách nhiệm cung cấp dịch vụ hướng dẫn người sử dụng đất kê khai, nộp hồ sơ đầy đủ, nơi qui định II.5.2 Thẩm quyền chỉnh biến động Chỉnh biến động thuộc thẩm quyền cấp tỉnh  Trường hợp biến động mà đối tượng sử dụng đất tổ chức, sở tôn giáo, người Việt Nam định cư nước (trừ trường hợp người Việt Nam định cư nước mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất ở), tổ chức nước ngồi, cá nhân nước ngồi đăng ký biến động VPĐKQSDĐ thuộc sở TN-MT Sau thẩm tra hồ sơ hợp lệ, VPĐKQSDĐ thuộc sở TN-MT thực giải biến động (chỉnh GCN cấp GCN) theo nhu cầu đối tượng sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh chỉnh  Sau vào hồ sơ lưu, VPĐKQSDĐ thuộc sở TN-MT tiến hành gởi thông báo việc cập nhật chỉnh hồ sơ địa giấy tờ khác kèm theo (sơ đồ đất, GCN, định chuyển mục đích…) đến VPĐKQSDĐ thuộc phòng TN-MT UBND xã, phường, thị trấn để cập nhật chỉnh cho đồng Chỉnh biến động thuộc thẩm quyền cấp huyện  Trường hợp biến động mà đối tượng sử dụng đất hộ gia đình cá nhân, người Việt Nam định cư nước mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất ở, cộng đồng dân cư đăng ký biến động VPĐKQSDĐ thuộc phòng TN-MT Sau thẩm tra hồ sơ hợp lệ, VPĐKQSDĐ thuộc phòng TN-MT thực giải biến động (chỉnh GCN cấp GCN) theo nhu cầu đối tượng sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh chỉnh  Sau vào hồ sơ lưu, VPĐKQSDĐ thuộc phòng TN-MT tiến hành gởi thông báo việc cập nhật chỉnh hồ sơ địa giấy tờ khác kèm theo (sơ đồ đất, GCN, định chuyển mục đích…) đến VPĐKQSDĐ thuộc sở TN-MT UBND xã, phường, thị trấn để cập nhật chỉnh cho đồng Chỉnh biến động thuộc thẩm quyền cấp xã Căn vào thông báo cập nhật chỉnh biến động giấy tờ khác kèm theo (sơ đồ đất, GCN, định chuyển mục đích…) VPĐKQSDĐ thuộc sở TN-MT VPĐKQSDĐ thuộc phòng TN-MT gởi đến Cán địa xã, phường, thị trấn tiến hành cập nhật chỉnh vào sổ theo dõi biến động, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai, trường hợp biến động có thay đổi diện tích đất (tách, hợp thửa, đất sạt lở tự nhiên…) ngồi việc chỉnh sổ địa phải chỉnh thêm vào đồ địa II.5.3 Quy trình chỉnh biến độngChỉnh biến động chỉnh thay đổi thông tin khơng gian thuộc tính đất sau xét duyệt cấp GCNQSDĐ lập hồ sơ địa ban đầu Chỉnh biến động đất đai thực có định cho phép biến động quan có thẩm quyền Do thực địa thay đổi người sử dụng đất khơng đăng ký chưa chỉnh biến động  Khi nhận hồ sơ đăng ký biến động người sử dụng đất, qua thẩm tra hồ sơ hợp lệ VPĐKQSDĐ tiến hành chỉnh GCNQSDĐ trả kết chỉnh cho người sử dụng đất dạng GCNQSDĐ (đối với trường hợp có thu hồi GCNQSDĐ), GCNQSDĐ có chỉnh (đối với trường hợp chuyển mục đích, sai sót nội dung ghi GCNQSDĐ, chấp…) đồng thời lưu lại hồ sơ Trang 48 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Tuyết Trinh  Căn vào hồ sơ lưu, VPĐKQSDĐ vào sổ theo dõi biến động chỉnh đồ, sổ địa chính, sổ mục kê sổ cấp GCNQSDĐ Cấp GCNQSDĐ Giấy CNQSDĐ Chỉnh GCNQSDĐ Sổ cấp GCNQSDĐ Thu hồi GCNQSDĐ Bản đồ địa Sổ mục kê Hồ sơ biến động Sổ theo dõi biến động Biểu thống kê biến động đất Sổ địa Biểu 01-TKĐĐ Biểu 02-TKĐĐ Biểu thơng báo biến động Sơ đồ 2: Sơ đồ chỉnh biến động Chỉnh đồ địa Các loại biến động: tách hợp thửa, hay diện tích đất có thay đổi so với diện tích ban đầu (thửa đất bị sạt lở tự nhiên, có thay đổi hành lang,…) tiến hành chỉnh đồ Dụng cụ chỉnh lý: viết mực đỏ, thước có chia centimét  Tách thửa: Căn vào chiều dài cạnh sau thay đổi, quy đổi kích thước cạnh theo tỷ lệ có tỷ lệ tờ đồ địa Tiến hành vẽ đường màu đỏ tách đất thành hai đất + Nếu hai đất cấp hai GCNQSDĐ mới: Hai đất đánh hai số số cuối tờ đồ + Trường hợp thuộc GCNQSDĐ cũ cấp GCNQSDĐ giữ nguyên số hiệu cũ (thửa nằm Trang 49 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Tuyết Trinh GCNQSDĐ cũ), đánh số hiệu số cuối tờ đồ (thửa cấp GCNQSDĐ mới)  Hợp thửa: Sử dụng ký hiệu dấu mũi tên hai chiều (↔) để thể cho trường hợp hợp lại với Ký hiệu vẽ mực đỏ vẽ vuông góc với cạnh chung cần hợp Số hiệu thửa hợp thành số số cuối tờ đồ  Góc phải tờ đồ địa có bảng gồm hai cột: cột số hiệu thêm (số hiệu thửa sau biến động), cột lại số hiệu gốc (số hiệu thửa trước biến động) Khi đất sau biến động có số hiệu cập nhật số hiệu vào bảng mực đỏ Trường hợp diện tích đất thay đổi diện tích so với ban đầu sạt lở tự nhiên, sai số đo đạc lớn nguyên nhân khách quan khác tiến hành chỉnh cách dùng mực đỏ gạch ngang diện tích cũ, đồng thời cập nhật diện tích vào đồ vào kế bên diện tích cũ Chỉnh sổ theo dõi biến động đất đai a) Cột số thứ tự: Ghi số thứ tự theo trình tự thời gian vào sổ trường hợp đăng ký biến động sử dụng đất từ số 01 hết năm b) Cột ghi tên địa người đăng ký biến động: - Trường hợp người sử dụng đất trực tiếp đăng ký biến động sử dụng đất, ghi rõ họ tên địa người sử dụng đất - Trường hợp người đăng ký biến động sử dụng đất người đại diện cho người sử dụng đất ghi rõ họ, tên, số CMND người đăng ký c Cột thời điểm đăng ký biến động: Ghi xác ngày, tháng, năm giờ, phút đăng ký d Cột đất biến động: Ghi số thứ tự tờ đồ địa chính, số thứ tự đất trước có biến động sử dụng đất đất tạo thành e Cột nội dung biến động: Ghi thông tin biến động sử dụng đất  Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất:  Trường hợp chuyển đổi QSDĐ: Với trường hợp chuyển đổi QSDĐ đất: Ghi “Chuyển đổi cho ơng (bà, hộ gia đình) Nguyễn Văn A” Với trường hợp chuyển đổi QSDĐ phần đất: Ghi “Chuyển đổi diện tích 200m2 đất cho ơng (bà, hộ gia đình) Nguyễn Văn B, đất lại số 2, đất chuyển đổi số 3”  Trường hợp chuyển nhượng QSDĐ: Trường hợp chuyển nhượng QSDĐ đất: Ghi “Chuyển nhượng cho ông (bà, tổ chức kinh tế)Nguyễn Văn A” Trường hợp chuyển nhượng QSDĐ phần đất: Ghi “Chuyển nhượng diện tích 200m2 đất cho ông (bà, tổ chức kinh tế)Nguyễn Văn B, đất lại số 2, đất chuyển nhượng số 3”  Trường hợp chấp QSDĐ: “Thế chấp đất (hoặc diện tích m2) với ngân hàng (hoặc ơng, bà, hộ gia đình, tổ chức kinh tế)”  Trường hợp tách thửa: “Thửa đất tách thành 3, có số thứ tự 10 với diện tích 100m2, có số thứ tự 11 với diện tích 150m2, có số thứ tự 12 với diện tích 200m2” ( Ví dụ đất tách thành 3) Trang 50 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Tuyết Trinh Chỉnh sổ mục kê - Các nội dung thay đổi phải gạch mực đỏ - Trường hợp đất có thay đổi diện tích mà khơng tạo đất mới, thay đổi số thứ tự đất, thay đổi tên người sử dụng, quản lý, thay đổi loại đối tượng sử dụng, quản lý, mục đích sử dụng gạch vào nội dung thay đổi ghi nội dung vào cột ghi trang sổ  Trường hợp tách thửa: + Gạch vào tồn dòng ghi đất cũ + Ghi “tách thửa” ghi số thứ tự đất tách vào cột ghi chú, đồng thời ghi nội dung thông tin đất tách vào dòng trống trang sổ cho tờ đồ địa  Trường hợp hợp thửa: + Gạch vào toàn dòng ghi đất cũ + Ghi “hợp thửa” ghi số thứ tự đất vào cột ghi chú, đồng thời ghi nội dung thông tin đất vào dòng trống trang sổ cho tờ đồ địa  Trường hợp thay đổi số hiệu tờ đồ địa chính: + Trường hợp thay đổi số hiệu tờ đồ địa mà khơng thay đổi số thứ tự đất gạch bỏ số thứ tự cũ tờ đồ ghi số hiệu tờ đồ vào vị trí bên phải số hiệu cũ gạch + Trường hợp thay đổi số hiệu tờ đồ địa mà có làm thay đổi số thứ tự đất gạch trang sổ mục kê đất đai ghi cho tờ đồ lập trang sổ mục kê đất đai cho tờ đồ  Trường hợp đối tượng chiếm đất mà khơng hình thành đất có thay đổi tên, loại đối tượng quản lý, thay đổi ranh giới tính diện tích gạch vào nội dung thay đổi ghi nôi dung vào cột ghi Chỉnh sổ địa a Trường hợp chuyển QSDĐ  Trường hợp chuyển QSDĐ đất + Gạch mực đỏ vào dòng ghi đất chuyển quyền mục II trang sổ người chuyển QSDĐ + Ghi nội dung biến động mục III trang sổ người chuyển QSDĐ + Sau ghi đất chuyển quyền vào mục II trang sổ người nhận quyền SDĐ, trường hợp có ghi đất QSDĐ ghi vào mục III trang sổ + Nội dung biến động ghi mục III trang sổ người chuyển QSDĐ  Trường hợp chuyển quyền QSDĐ phần đất + Gạch đỏ vào dòng ghi đất chuyển quyền mục II trang sổ người chuyển QSDĐ ghi thông tin đất phần diện tích lại khơng chuyển quyền đất cũ vào dòng mục II trang sổ + Tại mục III trang sổ người chuyển QSDĐ ghi nội dung biến động giống với trường hợp chuyển QSDĐ đất Trang 51 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Tuyết Trinh + Ghi thông tin đất phần diện tích chuyển quyền vào mục II trang sổ người nhận chuyển QSDĐ, trường hợp có ghi đất QSDĐ ghi vào mục III trang sổ b Trường hợp tách hợp  Hợp + Gạch mực đỏ vào dòng ghi đất cũ hợp thành đất mục II trang sổ người sử dụng đất + Tại mục III trang sổ người sử dụng đất ghi nội dung biến động + Ghi thông tin đất hợp thành vào mục II trang sổ người sử dụng đất, trường hợp đất cũ có ghi đất QSDĐ gạch ghi mực đỏ ghi lại theo số thứ tự đất mục III trang sổ  Tách + Gạch mực đỏ vào dòng ghi đất cũ tách thành đất mục II trang sổ người sử dụng đất + Tại mục III trang sổ người sử dụng đất ghi nội dung biến động + Ghi thông tin đất tách từ đất cũ theo mục II trang sổ người sử dụng đất, trường hợp đất cũ có ghi đất QSDĐ gạch ghi mực đỏ ghi lại theo số thứ tự đất mục III trang sổ c Trường hợp thay đổi số thứ tự đất, số hiệu tờ đồ, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng - Gạch mực đỏ dòng đất cột thứ tự đất, số hiệu tờ đồ, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng tương tứng với nội dung có thay đổi mục II trang sổ người sử dụng đất - Tại mục III trang sổ người sử dụng đất ghi nội dung biến động d Trường hợp người sử dụng đất đổi tên - Gạch mực đỏ vào tên người sử dụng đất - Tại mục III trang sổ người sử dụng đất ghi nội dung biến động e Trường hợp cấp lại, cấp đổi GCNQSDĐ - Khi người sử dụng đất khai báo GCNQSDĐ bị ghi vào mục III trang sổ - Gạch mực đỏ dòng đất cột số phát hành GCNQSDĐ, số vào sổ cấp GCNQSDĐ mục II trang sổ người sử dụng đất - Tại mục III trang sổ người sử dụng đất ghi nội dung biến động Chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Sau Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nhận đơn đăng ký biến động qua thẩm tra đủ điều kiện tiến hành chỉnh GCN Việc chỉnh thực trang bốn GCNQSDĐ, trang bốn kín chỗ chỉnh trang bổ sung lập kèm theo - Đối với sai sót tác nghiệp chun mơn như: sai thông tin người sử dụng, sai số hiệu thửa, mục đích sử dụng, diện tích… người sử dụng đề nghị phải tiến hành lập hồ sơ đăng ký biến động làm sở chỉnh GCNQSDĐ - Đối với sai sót chủ sử dụng đất kê khai khơng phải lập hồ sơ đăng ký biến động, toàn kinh phí người sử dụng đất trả Trang 52 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Tuyết Trinh Chỉnh sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - GCNQSDĐ cấp cho đất ghi vào sổ số thứ tự cuối GCNQSDĐ cấp thuộc đơn vị hành lập sổ - Trường hợp GCNQSDĐ bị thu hồi cấp lại, cấp đổi gạch mực đỏ vào hàng ghi thơng tin việc cấp GCNQSDĐ Ghi chú: Ngồi ra, ta phải vào sổ theo dõi thơng tin, sổ cung cấp thông tin, sổ phiếu chuyển thông tin II.5.4 MỘT VÀI VÍ DỤ VỀ CƠNG TÁC CHỈNH BIẾN ĐỘNGĐỊA PHƯƠNG TRONG THỰC TẾ Trường hợp tách Ông Trần Ngọc Vinh chủ sử dụng đất số: 433, tờ đồ số 11, diện tích: 2.543 m2, đất trồng lâu năm (CLN) Ơng tách làm thửa: 564 có diện tích 2.143 m2; 565 có diện tích 400 m2 Ông Vinh chuyển nhượng phần đất số: 433 cho ơng Lê Văn Sỹ với diện tích 400 m2 đất CLN (thuộc mới: 565 Diện tích lại 2.143 m2 ông Vinh làm chủ Ta tiến hành chỉnh hồ sơ sau: a Chỉnh đồ địa Hình 2: Chỉnh tách thửa, chuyển nhượng b Chỉnh GCNQSDĐ - Ghi ngày tháng năm chỉnh biến động vào GCNQSDĐ - Ghi nội dung chỉnh lý: Ông Lê Văn Sỹ nhận chuyển nhượng 400 m2, thuộc phần thửa: 433 (thửa mới: 565), theo hợp đồng số 09/HĐ.CN ngày 09/01/2012 diện tích lại: 2.143 m2 c Vào sổ theo dõi biến động - Ghi số thứ tự vào sổ theo dõi biến động ngày đăng ký biến động vào cột số thứ tự cột thời điểm đăng ký biến động - Cột ghi tên chủ sử dụng đất ghi tên ông Trần Ngọc Vinh - Cột đất biến động: ghi 433, tờ đồ: 11 Trang 53 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Tuyết Trinh - Cột nội dung biến động ghi: “Tách thửa: 433, tờ đồ: 11 Thành mới: 564, 565 Chuyển nhượng diện tích 400 m2, đất CLN cho ơng Lê Văn Sỹ, đất lại: 565, diện tích: 2.143 m2, đất CLN.” d Chỉnh sổ địa - Trên trang sổ địa ơng Trần Ngọc Vinh, mục đất trang sổ gạch mực đỏ vào dòng ghi đất số: 433 Tại mục thay đổi trình sử dụng đất, cột số thứ tự đất ghi 433 nội dung biến động ghi: chuyển nhượng cho ông Lê Văn Sỹ theo hợp đồng số: 09/HĐ.CN đất số 564, diện tích 400 m2, phần đất lại thửa: 565 có diện tích: 2.143 m2, đất CLN; - Tại mục đất trang sổ ghi ngày tháng năm vào sổ địa chính, cột số thứ tự đất ghi 565, cột số tờ đồ ghi: 11, cột diện tích sử dụng ghi: 2.143 m2 - Trên trang sổ ông Lê Văn sỹ ghi thông tin đất 564 mà ông nhận chuyển nhượng e Chỉnh sổ mục kê - Trên trang sổ tờ đồ số 11, gạch vào tồn dòng ghi đất số 433, ông Trần Ngọc Vinh - Cột ghi chú, ghi tách thành thửa: 564; 565 - Ở dòng trống trang sổ ghi nội dung thông tin cho đất: 564; 565: + Cột số thứ tự đất: 565, tên người sử dụng quản lý: ơng Trần Ngọc Vinh, cột diện tích: 2.143 m2, mục đích sử dụng: CLN + Cột số thứ tự đất: 564, tên người sử dụng quản lý: ông Lê Văn Sỹ, cột diện tích: 400 m2, mục đích sử dụng: CLN f Chỉnh sổ cấp GCNQSDĐ - Gạch mực đỏ vào hàng ghi thông tin việc cấp GCNQSDĐ cho đất số: 433 ông Trần Ngọc Vinh Tại cột ghi ghi: Đã thu hồi GCN để cấp lại cho ông Trần Ngọc Vinh chuyển nhượng cho ông Lê Văn Sỹ 400 m2 - Trên trang sổ số thứ tự cuối sổ, ghi thông tin GCN cấp cho thửa: 564; 565 Ghi chú: Các trường hợp chuyển đổi QSDĐ thừa kế, tặng cho QSDĐ chỉnh tương tự Trường hợp chuyển mục đích Ơng Bùi Quảng Nghĩa chủ sử dụng đất số: 62b, tờ đồ số: F.135.II.A diện tích 213 m2, đất CLN Ông chuyển 165 m2, đất sang đất theo định số 705/QĐ.UBND a Chỉnh GCNQSDĐ - Ghi ngày, tháng, năm chỉnh biến động vào GCNQSDĐ - Ghi nội dung chỉnh lý: Được chuyển mục đích từ đất trồng nơng nghiệp sang đất theo định số 705/QĐ.UBND, ngày 10/04/2013 UBND thành phố Bảo Lộc b Vào sổ theo dõi biến động - Ghi số thứ tự vào sổ theo dõi biến động ngày đăng ký biến động vào cột số thứ tự cột thời điểm đăng ký biến động -Cột ghi tên chủ sử dụng đất ghi tên ông Bùi Quảng Nghĩa - Cột đất biến động : ghi 62b, tờ đồ số: F.135.II.A Trang 54 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Tuyết Trinh - Cột nội dung biến động ghi: “Chuyển mục đích sử dụng đất số 62b từ đất nơng nghiệp sang đất với diện tích 165m2 ” c Chỉnh sổ địa - Trên trang sổ địa ơng Bùi Quảng Nghĩa gạch mực đỏ vào mục đích sử dụng 62b - Tại mục thay đổi trình sử dụng đất, cột số thứ tự đất ghi 62b nội dung biến động ghi: Chuyển mục đích sử dụng sang đất theo định số 705/QĐ.UBND d Chỉnh sổ mục kê - Trên trang sổ tờ đồ số: F.135.II.A, gạch vào mục đích sử dụng 62b - Nội dung biến động ghi: Chuyển mục đích sử dụng sang đất với diện tích 165m2 Trường hợp chấp Thửa đất số: 345; 347 tờ đồ: 10 có tổng diện tích: 7.143 m2, thuộc quyền sở hữu bà Lê Phương Oanh Bà đem chấp QSDĐ nói với ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam theo hợp đồng số 1000/HĐTC/NN&PTNT Được lập ngày 25/04/2013 phòng công chứng số 2, thành phố Bảo Lộc a Chỉnh GCNQSDĐ - Ghi ngày, tháng, năm chỉnh biến động vào GCNQSDĐ - Ghi nội dung chỉnh lý: “Thế chấp QSDĐ với ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam theo hợp đồng số 1000/HĐTC/NN&PTNT Được lập ngày 25/04/2013 phòng cơng chứng số 2, thành phố Bảo Lộc b Vào sổ theo dõi biến động - Ghi số thứ tự vào sổ theo dõi biến động ngày đăng ký biến động vào cột số thứ tự cột thời điểm đăng ký biến động - Cột ghi tên chủ sử dụng đất ghi tên bà Lê Phương Oanh - Cột đất biến động : ghi 345; 347 Tờ đồ: 10 - Cột nội dung biến động ghi: “Thế chấp đất: 345; 347 với ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam c Chỉnh sổ địa Trên trang sổ địa bà Lê Phương Oanh, mục thay đổi trình sử dụng đất, cột số thứ tự đất ghi 345; 347 nội dung biến động ghi: “Thế chấp QSDĐ với ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam theo hợp đồng số 1000/HĐTC/NN&PTNT” Nhận xét chung công tác chỉnh biến động đất đai địa phương: Thuận lợi: - Nhà nước ban hành nhiều văn pháp để điều chỉnh mối quan hệ đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải hồ sơ Địa phương thực việc đăng ký với trình tự thủ tục theo chế cửa tạo nên thuận tiện, nhanh chóng tránh gây phức tạp cho cán cho người dân, điều giảm tình trạng biến động bất hợp pháp - Biến động chủ yếu chuyển nhượng, tách hợp thửa, chuyển mục đích tặng cho, chấp Trang 55 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Tuyết Trinh - Củng cố tăng cường cán chun mơn Phòng Tài ngun - mơi trường Văn phòng đăng ký QSD đất đảm bảo thực tốt quy trình cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND Thành phố, giải nhanh gọn, đảm bảo thời gian tiếp nhận trả kết lĩnh vực cấp GCNQSD đất, giao đất, chuyển mục đích, hồ sơ chuyển quyền, hạn chế thấp hồ sơ trễ hạn Khó khăn: Tuy cơng tác chỉnh biến động đất đai TP.Bảo Lộc gặp nhiều khó khăn do: + Trường hợp biến động thuộc thẩm quyền cấp tỉnh chỉnh lý, sau chỉnh xong, quan địa cấp tỉnh khơng gởi kịp thời thông báo chỉnh biến động đến xã, huyện nơi có đất biết để chỉnh cho đồng + Số trường hợp biến động nhiều không kịp thời chỉnh số lượng tồn đọng + Pháp luật đất đai đổi mới, điều chỉnh bất hợp lý, nhiên công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đến tầng lớp nhân dân chưa sâu rộng chưa quán triệt sâu sắc để chấp hành + Khó khăn cơng tác quản quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư chưa phủ kín tình hình quản có khó khăn, tình trạng hộ dân tự tách manh mún, xây dựng nhà trái phép, tự ý chuyển mục đích sai quy hoạch chưa có biện pháp chấn chỉnh xử kịp thời - Chính khó khăn dẫn đến tình trạng hồ sơ địa khơng phản ánh trạng sử dụng đất địa phương, kết hợp nhà nước với đối tượng sử dụng đất chặt chẽ Gây khó khăn để nhà nước quản đất đai cách hợp lý, hiệu - Tình hình kinh tế xã hội địa phương phát triển mạnh, dân số ngày tăng, tốc độ đô thị hóa ngày cao dẫn đến việc sử dụng đất phức tạp, biến động đất đai lớn đòi hỏi tăng cường quản TP.Bảo Lộc vùng kinh tế trọng điểm Tuy nhiên, mặt chung mức sống thấp tình hình biến động đất đai địa phương diễn thường xuyên liên tục, đòi hỏi đội ngũ cán phải nỗ lực hồn thành cơng việc: cập nhật chỉnh hết toàn hồ sơ đăng ký biến động hợp pháp Tuy nhiên, số đất biến động chủ sử dụng không đăng ký biến động, dẫn đến tình trạng tranh chấp đất đai, sử dung sai mục đích sử dụng đất Đối với trường hợp tiến hành xử phạt theo quy định II.5.5 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC CHỈNH BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI - Thường xuyên cập nhật thông tin, tư liệu, số liệu đồ cách xác - Thực tốt cơng tác giải thủ tục hành liên quan đến đất đai; - Tiếp tục cơng tác hòan thiện hồ sơ địa sổ sách quản lý, chỉnh biến động đất đai địa bàn - Tiếp tục thực công tác đo đạc chỉnh biến động đồ địa chính, cập nhật hồn thiện hồ sơ địa tồn Thành phố, xây dựng hệ thống sở liệu quản đất đai để triển khai thực theo dự án Sở Tài nguyên Môi trường - Tiếp tục củng cố tăng cường cán chun mơn Văn phòng đăng ký QSD đất đảm bảo thực tốt Bộ thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND Thành phố, giải nhanh gọn, đảm bảo thời gian tiếp nhận trả kết Trang 56 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Tuyết Trinh lĩnh vực cấp GCNQSD đất theo mẫu mới, giao đất, chuyển mục đích, hồ sơ chuyển quyền chấp bảo lãnh quyền sử dụng đất, hạn chế thấp hồ sơ trễ hạn - Tăng cường quản lý, cần kết hợp ban ngành địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình sử dụng đất, kiểm tra ghi nhận trường hợp biến động đất đai không hợp pháp để có hướng xử kịp thời - Nêu cao tinh thần trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ, lực cơng tác cán đủ sức hồn thành cơng việc giao Tiếp tục thực tốt quy chế tự chủ tài chính, trang bị phương tiện làm việc cho cán công chức tiếp cận phương thức quản tiên tiến theo công nghệ để đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn, giải thủ tục hành nhanh gọn, xác hạn chế sai sót - Tăng tường cơng tác chun mơn nghiệp vụ sở, cán địa Văn phòng Đăng ký phải kết hợp với cán địa xã kiểm tra đối sốt tình hình biến động đất đai địa bàn Trang 57 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Tuyết Trinh KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN: Trong quản nhà nước đất đai chỉnh biến động cơng tác đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa mang tính cấp thiết ngành địa quan ban ngành có liên quan Việc chỉnh biến động đất đai nhằm cập nhật thông tin việc sử dụng đất, để hồ sơ địa ln thể với trạng sử dụng đất, giúp Nhà nước nắm số lượng loại đất, tình hình biến động để phân bố lại quỹ đất cách hợp làm sở thực công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa phương Thực tốt công tác chỉnh biến động đất đai giúp tiết kiệm ngân sách Nhà nước khoản chi bắt buộc để đo vẽ lại đồ lập hồ sơ địa Đồng thời, thực tốt đem lại hiệu cao việc sử dụng hồ sơ địa chính, đảm bảo tính pháp xác với thực tế Ngày nay, tình hình biến động đất đai diễn phổ biến ngày trở nên phức tạp địa bàn, đòi hỏi đội ngũ cán phải nỗ lực nhiều hoàn thành nhiệm vụ giao.Tổng cộng từ năm 2009 đến năm 2012 có 20.639 hồ sơ đăng ký biến động, đó: Chuyển nhượng: 8.281 trường hợp Chuyển mục đích: 1.815 trường hợp Tặng cho, thừa kế: 2.302 trường hợp Tách, hợp thửa: 3.293 trường hợp Cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ: 2.027 trường hợp Thế chấp GCNQSDĐ: 2.921 trường hợp Tình trạng hồ sơ tồn đọng nỗ lực cán ngành chỉnh hầu hết số hồ sơ tồn đọng Nhìn chung công tác quản nhà nước đất đai thành phố Bảo Lộc dần vào nề nếp, nội dung quản Nhà nước đất đai triển khai đồng bộ, đạt kết khả quan tạo điều kiện phát triển kinh tế, ổn định trật tự an ninh, trị, xã hội địa bàn thành phố Bảo Lộc Công tác chỉnh biến động địa phương cập nhật chỉnh tương đối đầy đủ, giải tương đối triệt để Tuy nhiên đội ngũ cán thiếu nên số trường hợp giải hồ sơ chậm trễ so với quy định KIẾN NGHỊ Thường xuyên mở lớp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao trình độ chun mơn cơng tác chỉnh biến động Nhiều trường hợp sai số đo đạc lớn dẫn đến việc tranh chấp đất đai, độ xác khơng cao Vì vậy, cần trang bị phương tiện, máy móc tốt cho cán nâng cao trình độ chun mơn Hệ thống sổ địa đồ địa phải cập nhật thường xuyên đầy đủ, bảo quản tài liệu, số liệu qua năm để làm sở cho việc tham khảo kế thừa cho năm Vì thông tin biến động cần phải thông báo thường xuyên liên tục Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản, sách pháp luật đất đai quy định quyền nghĩa vụ người sử dụng phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu quyền lơị nghĩa vụ mình, hạn chế biến động bất hợp pháp địa bàn Trang 58 Ngành: Quản Đất Đai SVTH: Trần Tuyết Trinh Trang ... CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TP BẢO LỘC – TỈNH LÂM ĐỒNG “CÔNG TÁC CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC TỈNH LÂM ĐỒNG” Xác nhận môn quản lý Xác nhận giáo... trường Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng em xin tiến hành nghiên cứu thực đề tài : Công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai địa bàn Thành phố Bảo Lộc – tỉnh Lâm Đồng Mục đích: - Đảm bảo hồ... hình chỉnh lý biến động đất đai địa bàn thành phố Bảo Lộc đánh giá công tác quản lý Nhà nước đất đai xác đề xuất phương hướng khắc phục nhược điểm công tác chỉnh lý biến động hoàn chỉnh hồ sơ địa
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG TÁC CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC TỈNH LÂM ĐỒNG , CÔNG TÁC CẬP NHẬT, CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẢO LỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn