“QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ PHƯỚC AN – HUYỆN NHƠN TRẠCH – TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020”

87 19 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NƠNG NGHIỆP THEO TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI PHƯỚC AN HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020” SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : : : : : PHẠM TRUNG HIẾU 09124024 DH09QL 2009 - 2013 Quản Lý Đất Đai _TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2013_ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN PHẠM TRUNG HIẾU “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI PHƯỚC AN HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020” Giáo viên hướng dẫn: ThS BÙI VĂN HẢI (Địa quan: Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh) (Ký tên: ………………………………) _TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2013_ -i- LỜI CẢM ƠN Cám ơn Tổ quốc!! Là lời muốn gửi đến đất nước sống, nơi giúp tơi có ước mơ hồi bão cho Một đất nước hiền hòa yên bình, đất nước trải qua năm tháng chiến tranh vươn để phát triển với giới Cám ơn ba mẹ!! Cám ơn gia đình!! Là lời muốn cám ơn đến bậc sinh thành, người sinh con, nuôi lớn khôn, cho điều kiện tốt sống Có thể khơng nói từ trái tim u gia đình mình, ln động viên chia lúc gặp khó khăn, chỗ dựa tinh thần lúc yếu mềm Cám ơn thầy cô!! Là lời em muốn gửi đến tất thầy cô dạy em khôn lớn, cho em điều hay lẽ phải sống Cám ơn tất thầy cô trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, truyền đạt nguồn tri thức quý giá cho em suốt khóa học Em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy Thạc sĩ Bùi Văn Hải nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ kiến thức lẫn kinh nghiệm cho em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Cám ơn anh chị Cán bộ!! Là lời em cám ơn đến anh chị UBND Phước An, Phòng Tài Ngun Mơi Trường, Phòng Kinh Tế - Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, xin cám ơn đến Dương Văn Pháp, chủ tịch Phước An, giúp có tài liệu cần thiết cho báo cáo Cám ơn bạn, anh chị em trường Đại học Nông Lâm TP.HCM!! Những người giúp đỡ tơi lúc khó khăn, ln bên cạnh động viên chia sẻ cho vấn đề khúc mắc, chưa hiểu Cám ơn anh em kết nghĩa, bạn sinh viên lớp DH09QL, anh chị em Câu lạc Cán Bộ Đồn Ngơi Sao Xanh, giúp đỡ suốt thời gian học Giảng đường đại học Và gửi lời cám ơn tất giúp đỡ từ sinh đến lúc trưởng thành!!! Xin chân thành cám ơn!! TP.Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2013 Sinh viên PHẠM TRUNG HIẾU -ii- TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Phạm Trung Hiếu, Khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “Quy hoạch phát triển nông nghiệp theo tiêu chí xây dựng nơng thơn Phước An huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai đến năm 2020” Giáo viên hướng dẫn: ThS Bùi Văn Hải, Bộ môn Quy hoạch, Khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn có vai trò to lớn vị trí quan trọng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Chính vậy, vấn đề nơng nghiệp, nơng dân, nơng thôn phải giải đồng bộ, gắn với trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa Quy hoạch phát triển nơng nghiệp theo tiêu chí xây dựng nông thôn nội dung quan trọng xây dựng nông thôn nước ta Phước An huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai chọn làm thí điểm, xây dựng mơ hình nơng thơn Qua q nghiên cứu đánh giá, đề tài đưa kết sau: - Tình hình tổng quan Phước An nói riêng huyện Nhơn Trạch nói chung việc thực nông thôn Đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế hội Phước An thực NTM - Các tiêu chí Phước An đạt xây dựng phát triển nông thôn tính đến tháng năm 2013 (bao gồm: 14 tiêu chí đạt tiêu chí tiếp tục thực hiện) - Hiện trạng sản xuất nông nghiệp Phước An tiêu chí ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển nông nghiệp - Dự báo nhân tố tác động đến phát triển để từ có phương án giải pháp thích hợp việc phát triển nơng nghiệp kinh tế nơng thơn năm tới - Có phương án quy hoạch phát triển nông nghiệp đến năm 2015 2020 với quan điểm cụ thể phù hợp với quy hoạch chung phê duyệt, đảm bảo có hiệu việc khai thác tài nguyên, phải gắn bó với xóa đói giảm nghèo, xây dựng kết cấu hạ tầng đại, hài hòa tăng lợi ích kinh tế hội với việc bảo vệ môi trường - Các giải pháp thực phải đôi với thực tế phù hợp với công tác quản lý đất đai lĩnh vực, ngành khác - Kết luận kiến nghị đưa ưu hạn chế việc lập quy hoạch phát triển nông nghiệp theo tiêu chí nơng thơn Vì vậy, việc phát triển nơng nghiệp theo hướng bền vững giúp nông dân cải thiện sống, có động lực làm việc, giảm khoảng cách giàu nghèo nông thôn thành thị, kích thích tăng trưởng kinh tế việc đảm bảo lương thực cho Quốc gia năm tới Xây dựng "nông thôn thành công Cán liệt, dân đồng lòng"_ơng Nguyễn Cơng Sối, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đưa nhận xét_báo Nông thôn mới_ngày 15/08/2013 -iii- MỤC LỤC TRANG TỰA ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED LỜI CẢM ƠN II TÓM TẮT III DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VI DANH SÁCH BẢNG BIỂU VII DANH SÁCH HÌNH VIII ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU I.1.1 Cơ sở khoa học: I.1.2 Cơ sở pháp lý: I.1.3 Cơ sở thực tiễn: I.2 KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU: I.3 NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN: I.3.1 Nội dung nghiên cứu: I.3.2 Phương pháp nghiên cứu: I.3.3 Quy trình thực nghiên cứu: II.1 ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN II.1.1 Điều kiện tự nhiên: II.1.2 Tài nguyên thiên nhiên: 13 II.2 ĐÁNH GIÁ CÁC NGUỒN LỰC VỀ KINH TẾ - HỘI CỦA PHƯỚC AN THEO TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI: 13 II.2.1 Tình hình phát triển kinh tế - hội: 13 II.2.2 Kết thực xây dựng nơng thơn (19 tiêu chí): 14 II.2.3 Đánh giá: 20 II.3 HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHƯỚC AN VÀ CÁC TIÊU CHÍ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP: 21 II.3.1 Biến động sử dụng đất nông nghiệp Phước An: 21 II.3.2 Đánh giá hiệu mơ hình sử dụng đất: 23 II.3.3 Thực trạng phát triển nông nghiệp ngành nghề nông thôn: 24 II.3.4 Một số tồn nông nghiệp Phước An: 29 II.3.5 Tình hình đầu tư kết cấu hạ tầng nơng nghiệp: 30 II.3.6 Thực trạng khoa học - công nghệ khuyến nông: 32 II.3.7 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất nông nghiệp: 33 II.3.8 Đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp: 34 II.4 DỰ BÁO CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN PHƯỚC AN, HUYỆN NHƠN TRẠCH ĐẾN NĂM 2020: 35 II.4.1 Dự báo chung thị trường tiêu thụ nơng sản hàng hóa: 35 II.4.2 Xu hướng tiêu dùng dân cư: 36 II.4.3 Dự báo tiến kỹ thuật áp dụng nông nghiệp 36 II.4.4 Đánh giá thích nghi nơng nghiệp: 37 -iv- II.5 PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHƯỚC AN ĐẾN NĂM 2015 VÀ 2020: 37 II.5.1 Những cứ, sở để quy hoạch: 37 II.5.2 Quan điểm quy hoạch: 37 II.5.3 Định hướng sử dụng đất Phước An đến năm 2020: 38 II.5.4 Xây dựng đồ đơn vị đất đai: 40 II.5.5 Các phương án quy hoạch sử dụng đất: 40 II.5.6 Phương hướng chuyển đổi cấu sản xuất ngành: 43 II.6 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 50 II.6.1 Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch quản lý đất đai: 50 II.6.2 Đầu tư sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn: 51 II.6.3 Giải pháp khoa học công nghệ khuyến nông 53 II.6.4 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho nông nghiệp nông thôn: 54 II.6.5 Giải pháp tổ chức quản lý sản xuất nông nghiệp: 55 II.6.6 Giải pháp tiêu thụ sản phẩm: 56 II.6.7 Tổ chức thực quy hoạch: 56 II.6.8 Đề xuất dự án ưu tiên: 57 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 58 KẾT LUẬN: 58 KIẾN NGHỊ: 58 TÀI LIỆU KHAM THẢO -v- DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT UBND NTM KCN XĐGN HTX QL DVNN HL : : : : : : : : Ủy ban nhân dân Nông thôn Khu cơng nghiệp Xóa đói giảm nghèo Hợp tác Quốc lộ Dịch vụ nông nghiệp Hương lộ -vi- DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 01 : Một số tiêu khí hậu đặc trưng 10  Bảng 02: Thống kê loại đất địa bàn 11  Bảng 03: Mực nước cao (Hmax) thấp (Hmin) đo Biên Hòa thời kỳ 1960 2010 12  Bảng 04: Biến động sử dụng đất giai đoạn 2005 2012 22  Bảng 05: Đặc điểm vùng sản xuất Phước An 24  Bảng 06: Hiệu mơ hình sử dụng đất Phước An 24  Bảng 07: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản Phước An năm 2012 25  Bảng 09: Kết sản xuất ngành chăn nuôi Phước An 28  Bảng 10: Hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất dân sinh Phước An 31  Bảng 11: Hiện trạng kế hoạch sử dụng điện Phước An 32  Bảng 12: Dự báo quỹ đất Phước An đến năm 2015 2020 39  Bảng 13: Chỉ tiêu sản xuất ngành chăn nuôi đến năm 2015 2020 44  Bảng 14: Một số tiêu kinh tế phương án 48  Bảng 15: Nhu cầu đầu tư thủy lợi nội đồng xây dựng đồng ruộng 51  Bảng 16: Dự kiến đầu tư cơng trình giao thơng giai đoạn 2012 2015 52  Bảng 17: Dự kiến đầu tư cơng trình điện giai đoạn 2012 2015 53  -vii- DANH SÁCH HÌNH Hình 1: Bản đồ Huyện Nhơn Trạch Hình 2: Bản đồ trạng Phước An năm 2012 Hình 3: HL 19 trải nhựa 14 Hình 4: Tổ chức sân chơi cho trẻ em 1-6 16 Hình 5: Thu gom rác thải sinh hoạt 19 Hình 6: Biểu đồ diện tích đất tự nhiên Phước An năm 2012 23 Hình 7: Nơng dân tập huấn giống lúa 33 Hình - 9: Đường giao thơng Phước An thi công 52 -viii- Ngành Quản Lý Đất Đai SVTH: Phạm Trung Hiếu ĐẶT VẤN ĐỀ Việc phát triển kinh tế bền vững nhiệm vụ quan trọng nước ta kinh tế đổi Với phát triển kinh tế cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước năm vừa qua, đưa nước ta vươn lên nước thoát nghèo Vấn đề kinh tế, trị - hội, an ninh - trật tự ổn định, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện Tuy nhiên nhiều vấn đề cần giải như: chênh lệch giàu nghèo ngày tăng, mức độ ô nhiễm môi trường ngày báo động, tỉ lệ đất nông nghiệp ngày giảm trình xây dựng cơng nghiệp hóa đại hóa, diện tích rừng bị giảm mạnh nạn phá rừng làm rẫy, tái định cư,… đầu tư sở hạ tầng chưa thật hiệu với cơng trình như: thủy điện, khu cơng nghiệp, hệ thống giao thông… Với vấn đề đưa khu vực nơng thơn bị ảnh hưởng nhiều, việc cần giải phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững đại quan trọng Thực Nghị 26-NQ/TW ngày 05/08/2008 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X “về nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn”, thơng qua Quyết định số 800/2010/QĐ TTg ngày 04/06/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 2020; Chương trình rà sốt quy hoạch xây dựng nông thôn (Quyết định số 193/QĐ TTg ngày 02 tháng 02 năm 2010); ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nơng thơn (Quyết định số 491/2009/QĐ TTg ngày 16 tháng năm 2009); Thông tư liên tịch 26/2011/TTL BNNPTNT BKHĐT BTC ngày 13 tháng năm 2011 hướng dẫn số nội dung thực định số 800/QĐ TTg; với mục tiêu xây dựng nơng thơn có hệ thống sở hạ tầng, cơng trình ngày hoàn thiện để phát triển kinh tế bền vững Phục vụ nhu cầu đời sống nhân dân, giảm tỉ lệ thất nghiệp, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo thành thị với nơng thơn, đảm bảo tính cơng hội… Cùng với mục tiêu nước xây dựng quy hoạch nơng thơn mới, Phước An - huyện Nhơn Trạch - tỉnh Đồng Nai chọn làm điểm tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Quyết định số 3461/QĐ UBND việc ban hành tiêu chí nơng thơn tỉnh Đồng Nai làm sở xây dựng kế hoạch phát triển nông thôn theo giai đoạn (2010 2015 2016 2020), nhằm điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - hội tỉnh tình hình thực địa phương giai đoạn Và để xây dựng tiêu chí phát triển nơng thơn thành cơng việc quy hoạch phát triển nơng nghiệp điều cần thiết cấp bách Xuất phát từ vấn đề trên, đồng ý khoa Quản lý đất đai bất động sản, thực đề tài “Quy hoạch phát triển nơng nghiệp theo tiêu chí xây dựng Nông thôn Phước An huyện Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai đến năm 2020”  Mục tiêu nghiên cứu: - Xác định vai trò quy hoạch phát triển nông nghiệp việc phát triển kinh tế nông thôn - Xây dựng phương án quy hoạch phát triển nơng nghiệp theo tiêu chí nơng thôn phù hợp với địa bàn Phước An huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 -1- 2.11 Đất có mặt nước chuyên dùng - Đất sông, suối 3.868,36 2.12 Đất phát triển hạ tầng 1.064,65 Trong đó: - Đất sở văn hố - Đất sở y tế 20,73 5,22 - Đất sở giáo dục, đào tạo 53,68 - Đất sở thể dục - thể thao 14,76 - Đất hạ tầng lại(2) 2.13 Đất thị 2.14 Đất phi nơng nghiệp lại(3) 2.13 Đất thị 332,59 4.295,31 332,59 Trong đó: Đất nơng thôn Đất sông, suối Đất đô thị(*) Đất khu du lịch(*) Đất khu dân cư nông thôn(*) 426,95 3.868,36 1.779,99 120 475,58 (*) Chỉ tiêu quan sát, khơng cộng vào diện tích tự nhiên (1) Gồm: đất hàng năm khác, đất nông nghiệp khác (2) Gồm: đất giao thông, thủy lợi, truyền tải lượng, bưu viễn thơng, nghiên cứu khoa học, dịch vụ hội, chợ, hạ tầng khác (3) Gồm: đất sông suối, đất nông thôn, đất phi nông nghiệp khác Phụ lục 03 Bảng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng kỳ quy hoạch 2012– 2020 Đơn vị tính: STT Chỉ tiêu ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP 1.1 Phước An 1,744.88 Đất lúa nước 209.42 Trong đó: đất chuyên lúa nước 107.18 Đất trồng hàng năm lại 172.07 1.2 Đất trồng lâu năm 464.44 1.3 Đất rừng phòng hộ 20.33 1.4 Đất rừng sản xuất 523.42 1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản 355.20 Đất nông nghiệp khác 1.6 - Đất nơng nghiệp lại(*) 172.07 CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP 119.38 2.1 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng lâu năm - 2.2 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp - 2.3 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản - 2.4 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp rừng 2.5 Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nơng nghiệp khơng phải rừng 2.6 Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp rừng (*) Gồm: đất hàng năm khác, đất nông nghiệp khác 105.86 13.52 Phụ lục 04 Bảng tiêu nông nghiệp năm 2012 kế hoạch năm 2013 Phước An STT Chỉ tiêu Năm 2012 Kế hoạch Thực Tỷ lệ % so với kế hoạch KH năm 2013 Trồng trọt Tổng diện tích trồng: 495 645 Lúa: 250 304 60 + Vụ Đông Xuân: Năng suất: + Vụ Hè Thu: Năng suất: + Vụ Mùa: Năng suất: Rau màu: + Vụ Đông Xuân: Năng suất: + Vụ Hè Thu: Năng suất: + Vụ Mùa: Năng suất: Mì Tạ/ha 40 122% 230 158% 60 37 93% 20 115% 150 31-33 150 Tạ/ha 172 33-35 ha 105 40 tấn/ha 45 113% 40 39 111% 35 36 120% 30 22 35 tấn/ha Năng suất: + Vụ Hè Thu: Năng suất: + Vụ Mùa: Năng suất: 475 32-34 Tạ/ha 95 130% 21 30 tấn/ha + Vụ Đông Xuân: Đơn vị 140 70 tấn/ha 75 107% 70 146 209% 70 22 70 tấn/ha tấn/ha Chăn nuôi: Tổng đàn trâu: 110 110 STT Tổng đàn bò: Tổng đàn heo: Chỉ tiêu Đơn vị Tổng đàn gia cầm: 150 1.190 1.100 Năm 2012 Tỷ lệ % so với kế hoạch KH 2013 Kế hoạch Thực 12.000 11.610 12.000 + Gà: 8.110 10.000 + Vịt: 3.500 2.000 1.270 810 117 100 Thuỷ sản: Trong ni tơm cơng nghiệp: Sản lượng: 1.100 250 Lâm nghiệp: 1.270 tấn/ha 3-5 85 104,4 85 Phụ lục 05 Hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất dân sinh Phước An SỐ TT Chỉ tiêu I Về đê bờ bao chống lũ (đối với có đê bờ bao chống lũ) Đánh giá Đạt Được xây dựng đạt chuẩn phòng chống lũ, bão, triều cường nước dâng theo quy định, bao gồm: hoàn chỉnh mặt thiết kế, cứng hóa mặt đê đường hành lang chân đê, trồng cỏ mái đê, trồng chân đê phía sơng, phía biển; làm lại tu sửa cống Đạt II Đối với cơng trình tưới tiêu Đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, tiêu chủ động cho diện tích gieo trồng lúa, diện tích rau màu, công nghiệp nuôi thủy sản làm muối, cấp nước sinh hoạt, thoát nước theo quy hoạch duyệt Đạt Các cơng trình thủy lợi đảm bảo tưới, tiêu, cấp nước cho sản xuất công nghiệp, dân sinh phát huy đạt 75% lực thiết kế Đạt Các cơng trình thủy lợi có chủ quản lý đích thực đạt 100%; Có tham gia người dân quản lý, vận hành khai thác cơng trình thủy lợi Cơng trình tu, sửa chữa thường xuyên hàng năm, chống xuống cấp, đảm bảo vận hành an tồn, hiệu Đạt Khơng đạt Phục lục 06 Hiện trạng giao thông Phước An Vị trí Điểm đầu TT I Điểm cuối Tên đường Đường huyện Hương lộ 19 L.Thọ Đường cảng Phước An L.Thọ Rừng Ghi Loại mặt Rộng mặt (m) Vĩnh Thanh II Hiện trạng Chiều dài (km) Nhựa, bê tông (m) 15,00 15,00m Đất, đá loại (m) 11,00 11,00 Nhựa 22 4,00 4,00 Nhựa 27,20 4,10 Đường ấp, ngõ, xóm 23,10 Đường khu tái định cư Phước An Khu DC Khu dân cư 0,50 0,50 Nhựa Tổ A ấp Bà Trường HL19 Vườn 0,50 0,50 Nhựa Tổ (Viễn) ấp Bà Trường HL19 Vườn 0,30 0,30 Nhựa Nhà Tư Long ấp Bà Trường HL19 Vườn 0,20 0,20 Bê tông 319 ấp C Vũng Gấm HL19 Khu dân cư 0,50 0,50 Nhựa Xuống Bến Cây Me ấp Vũng Gấm HL19 Vườn 0,20 0,20 Nhựa Xuống Bến Cây Điệp ấp Quới Thạnh Vườn Vườn 0,50 0,50 Nhựa Tổ (internet) ấp Bà Trường HL19 Vườn 0,50 Ấp Văn Hóa ấp Bà Trường HL19 Vườn 1,50 Xuống anh Dũng ấp Bà 10 Trường HL19 Vườn 0,30 0,45 0,30 0,50 Đất 1,05 Nhựa, Đất Bê tông Ngã Rẽ Bàu Lòng ấp Vũng 11 Gấm HL19 Khu dân cư 0,50 0,50 Đất Xuồng sở Dừa (6 Chiến) ấp 12 Quới Thạnh HL19 Vườn 0,70 0,70 Cấp phối Ấp Văn Hóa ấp 13 Bàu Bơng HL19 Vườn 0,70 0,70 Đất 0,70 Cấp phối Tổ (Chú 14 Pháp) HL19 Vườn 0,70 Tổ (Nam, sx.Quân) ấp Bà 15 Trường HL19 Vườn 0,30 0,30 Cấp phối Tổ (Chú Sáu Dũng) ấp Bà 16 Trường HL19 Vườn 0,70 0,70 Đất Tổ 11 (7 Rê) ấp 17 Bà Trường HL19 Vườn 2,5 0,20 0,20 Đất Tổ 12 (Sở ông Dưỡng) ấp Bà 18 Trường HL19 Vườn 2,5 0,20 0,20 Đất Tổ 16 (Mỹ Danh) ấp Bà 19 Trường HL19 Vườn 0,10 0,10 Đất Tổ (Chú Điểm) ấp Bàu 20 Bông HL19 Vườn 0,20 0,20 Đất Tổ (Nguyễn Văn Mười) ấp 21 Bàu Bông HL19 Vườn 3,5 0,10 0,10 Đất Đường vơ Xóm Ngọn ấp Vũng 22 Gấm HL19 Vườn 0,30 0,30 Đất Ấp Mới ấp 23 Vũng Gấm HL19 Vườn 1,00 1,00 Đất Tổ (Đỗ Văn Huynh) ấp Quới 24 Thạnh HL19 Vườn 2,5 0,40 0,40 Đất Ấp Văn Hóa (tổ 25 4) ấp Quới Vườn Vườn 0,50 0,50 Đất Thạnh Tổ (Ông Bao) 26 ấp Bà Trường HL19 Vườn 0,50 0,50 Đất Tổ (vựa ve chai) ấp Bà 27 Trường HL19 Đ.tổ ấp Bà Trường 0,30 0,30 Đất Tổ 5B (Bảy Sện) ấp Bà 28 Trường HL19 Vườn 0,30 0,30 Đất Tổ (7 Nghĩa) 29 ấp Bà Trường HL19 Vườn 0,20 0,20 Đất Tổ 11 (3 Học) 30 ấp Bà Trường HL19 Vườn 0,20 0,20 Đất Tổ 12 (7 Lành) 31 ấp Bà Trường HL19 Vườn 2,5 0,20 0,20 Đất Xuống chợ ấp 32 Bà Trường HL19 Vườn 0,50 0,50 Đất 33 BMCC HL19 Vườn 1,50 0,75 Đất Tổ (Dương Văn Đắng) ấp 34 Bàu Bông HL19 Vườn 0,80 0,80 Đất Đường 773 ấp 35 Vũng Gấm HL19 Vườn 1,00 1,00 Đất Tổ (văn phòng âp) ấp Quới 36 Thạnh HL19 Vườn 0,70 0,70 Đất Đường ngang ấp 37 Quới Thạnh HL19 Vườn 0,70 0,70 Đất Tổ (Ba Biểu) 38 ấp Bà Trường HL19 Vườn 0,20 0,20 Đất Tổ ấp Bà 39 Trường HL19 Vườn 0,40 0,40 Đất Tổ (Tư Dinh) 40 ấp Bà Trường HL19 Vườn 0,30 0,30 Đất Tổ (Luyến) ấp 41 Bà Trường HL19 Vườn 0,30 0,30 Đất Tồ 10 (cậu Minh) ấp Bà 42 Trường HL19 Vườn 0,30 0,30 Đất 0,75 Tổ 15 (chùa nhỏ) ấp Bà 43 Trường HL19 Vườn 3,5 0,20 0,20 Đất Trường cấp I ấp 44 Bàu Bông HL19 Vườn 0,10 0,10 Đất Văn phòng ấp Bàu Bơng ấp 45 Bàu Bông HL19 Vườn 0,20 0,20 Đất 0,40 Cấp phối Tổ (Nguyễn Văn Thanh) ấp 46 Bàu Bông Xuống Bến Lò Thang ấp Vũng 47 Gấm HL19 Vườn 0,40 HL19 Vườn 3,5 0,20 0,20 Cấp phối Tổ (Ơng Hồng) ấp Quới 48 Thạnh HL19 Khu dân cư 0,20 0,20 Đất Tổ (Trương Văn) ấp Quới 49 Thạnh HL19 Vườn 0,70 0,70 Đất Bàu Lòng ấp 50 Quới Thạnh HL19 Vườn 1,00 1,00 Đất 0,30 Cấp phối Tổ (6 Quận) 51 ấp Bà Trường HL19 Vườn 0,30 Điệp Mai ấp Bà 52 Trường HL19 Vườn 0,20 0,20 Cấp phối Tổ (6 Quận) 53 ấp Bà Trường HL19 Vườn 1,00 1,00 Đất Chú Ba Thọ 54 ấp Bà Trường HL19 Khu dân cư 0,10 0,10 Cấp phối Tổ 14 (Tư Huấn) ấp Bà 55 Trường HL19 Vườn 0,20 0,20 Đất Tổ 15 (Tư Lượm) ấp Bà 56 Trường HL19 Đường BMCC 0,10 0,10 Đất Tổ (Phan Thị Gái) ấp Bàu 57 Bông HL19 Vườn 0,50 0,50 Đất Suối Ngọn ấp 58 Bàu Bông HL19 Vườn 3,5 0,30 0,30 Cấp phối Tổ 10 (Vào khu 59 An Lộc) HL19 Vườn 0,70 0,70 Cấp phối 60 Tổ (Việt Lâm) HL19 Vườn 3,5 0,20 0,20 Đất Tổ (8 Cửu) ấp 61 Quới Thạnh HL19 Khu dân cư 0,20 0,20 Đất Tổ (Võ Văn 62 Biên) HL19 Vườn 0,20 0,20 Đất HL19 Khu dân cư 2,5 0,30 0,30 Đất 2,30 2,30 Cổng Miểu ấp 63 Quới Thạnh Giao thông nội III đồng Vườn Xuống đồng Ông Trúc ấp Bà Trường HL19 Vườn 5,00 5,00 Cấp phối Tổ (Nguyễn Văn Chẩn) ấp Vũng Gấm HL19 Vườn 0,40 0,40 Đất 0,40 0,40 Đất Tổ (Trương V.Khoắn) ấp Vũng Gấm Tổ (Hồ V Khoắn) ấp Vũng Gấm HL19 Vườn 2,5 0,20 0,20 Đất Tổ (Phạm V.Giấy) ấp Vũng Gấm HL19 Vườn 2,5 0,20 0,20 Đất Xuồng sở Dừa (6 Chiến) ấp Quới Thạnh Vườn Vườn 0,70 0,70 Đất Tổ (ông Ca) HL19 Vườn 0,30 0,30 Đất Tổ (Đặng Chua) Vườn Vườn 0,10 0,10 Đất Tổng cộng 44,50 19,10 25,40 Phục lục 07 Cơ sở vật chất chợ Phước An Kế hoạch TT Chỉ tiêu Chợ Tên chợ: Ấp Bà Trường Địa điểm (ấp) Tổng diện tích đất Tổng diện tích xây dựng (m2) Số điểm kinh doanh (điểm) Diện tích điểm kinh doanh nhỏ Diện tích bình qn xây dựng điểm kinh doanh Chợ thuộc quy hoạch huyện hay không? Loại chợ (Chợ đầu mối, chợ truyền thống…) Chợ loại chợ kiên cố, bán kiên cố, chợ tạm Đánh giá Tiêu chí NTM Hiện trạng 2012 Đạt K.Đạt 3000m2 Bà Trường 1500 K.Đạt Quy mô Vốn (triệu) 10.000 3.000 6.000 I 850 90 3m2 16m2/điểm KD 10 Có 9,44 Khơng Chợ truyền thống Chợ tạm kiên cố NS Chia Doanh nghiệp 10.000 6.000 Dân Cấp quản lý Chợ phụ: Chợ Vũng Gấm Địa điểm (ấp) Tổng diện tích đất Tổng diện tích xây dựng (m2) Số điểm kinh doanh (điểm) Diện tích điểm kinh doanh nhỏ Diện tích bình quân xây dựng điểm kinh doanh Chợ thuộc quy hoạch huyện hay không? Loại chợ (Chợ đầu mối, chợ truyền thống…) Chợ loại chợ kiên cố, bán kiên cố, chợ tạm Cấp quản lý TỔNG VỐN 11 Vũng Gấm 500 II 10 11 không Chợ truyền thống Chợ tạm 10.000 Phụ lục 08 Kết xây dựng NTM tháng năm 2013 TT Tiêu chí Nội dung P.An Quy hoạch SDĐ hạ tầng thiết yếu cho phát triển SXNN, hàng hóa, CN-TTCN, dịch vụ đạt Quy hoạch phát triển hạ tầng KTXH, môi Quy hoạch thực trường theo tiêu chuẩn quy hoạch Quy hoạch phát triển khu dân cư chỉnh trang khu dân cư có theo hướng văn minh, bảo tồn sắc văn hóa tốt đẹp Giao thông Thủy lợi Điện đạt đạt Tỷ lệ % nhựa hóa bê tơng hóa đường huyện quản lý đạt Tỷ lệ Km đường trục xã, liên nhựa hóa bê tơng hóa đạt tiêu chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT đạt Tỷ lệ Km đường trục thơn, xóm cứng hóa đạt tiêu chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT đạt Tỷ lệ Km đường ngõ, xóm sạch, khơng lầy lội vào mùa mưa đạt Tỷ lệ Km đường trục nội đồng cứng hóa, xe giới lại thuận tiện đạt Hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cầu sản xuất dân sinh đạt Tỷ lệ Km kênh mương quản lý kiên cố hóa đạt Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngành điện đạt Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ nguồn đạt Trường học Tỷ lệ trường học cấp: Mầm non, tiểu học, THCS, có sở vật chất đạt chuẩn quốc gia chưa Cơ sở vật chất văn Nhà văn hóa khu thể thao đạt chuẩn hóa Bộ VH-TT-DL chưa Tỷ lệ thơn có nhà văn hóa khu thể thao thơn đạt quy định Bộ VH-TT-DL Chợ nông thôn Bưu điện Nhà dân cư Chợ đạt chuẩn Bộ Xây dựng đạt chưa Có điểm phục vụ bưu viễn thơng đạt Có internet đến thơn đạt Nhà tạm, dột nát đạt Tỷ lệ nhà đạt tiêu chuẩn Bộ XD đạt 10 Thu nhập Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung tỉnh 11 Hộ nghèo Tỷ lệ hộ nghèo đạt Tỷ lệ người làm việc dân số tuổi LĐ đạt 12 Tỷ lệ LĐ có việc làm Tỷ lệ lao động qua đào tạo TX Thời gian sử dụng lao động khu vực nơng thơn 13 Hình thức tổ chức SX 14 Giáo dục 15 Y tế 16 Văn hóa chưa đạt đạt Tỷ lệ hợp tác hoạt động có hiệu đạt Tỷ lệ tổ hợp tác hoạt động có hiệu đạt Phổ cập giáo dục trung học sở đạt Tỷ lệ trẻ tuổi vào lớp đạt Tỷ lệ trẻ vào mẫu giáo đạt Tỷ lệ trẻ vào nhà trẻ chưa Tỷ lệ HS tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT (PT, bổ túc, học nghề) đạt Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt Y tế đạt chuẩn quốc gia đạt Tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ khám chữa bệnh đạt Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên khu vực nông thôn đạt Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tuổi đạt có từ 70% số thơn, trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định Bộ VHTT-DL đạt Tổng số gia đình văn hóa ấp (%) đạt 17 Môi trường Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia đạt có hệ thống tiêu nước mưa, nước thải phù hợp với quy hoạch đạt Tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt chuẩn, đảm bảo vệ sinh an toàn khu vực sinh hoạt người đạt Tỷ lệ hộ dân có chuồng trại gia súc, gia cầm, chất thải phát sinh xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định đạt Các sở SX - KD đạt tiêu chuẩn mơi trường đạt Khơng có hoạt động gây suy giảm mơi trường có hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp đạt Nghĩa trang xây dựng theo quy hoạch đạt Cán đạt chuẩn đạt Có đủ tổ chức hệ thống trị sở theo quy định đạt Đảng bộ, quyền đạt tiêu chuẩn " Hệ thống tổ chức sạch, vững mạnh" 18 trị hội vững Các tổ chức đồn thể trị đạt mạnh danh hiệu tiên tiến trở lên 19 đạt đạt Xây dựng đội ngũ nồng cốt (các đoàn thể) phong trào thực nhiệm vụ trị đảng đạt Thực tốt quy chế dân chủ sở đạt An ninh, trật tự An ninh, trật tự hội giữ vững hội đạt Chỉ tiêu thành phần đạt 48 Chỉ tiêu thành phần chưa đạt TIÊU CHÍ ĐẠT 14 TIÊU CHÍ CHƯA ĐẠT ... tài “Quy hoạch phát triển nơng nghiệp theo tiêu chí xây dựng Nơng thơn xã Phước An – huyện Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai đến năm 2020”  Mục tiêu nghiên cứu: - Xác định vai trò quy hoạch phát triển. .. nghiệp việc phát triển kinh tế nông thôn - Xây dựng phương án quy hoạch phát triển nông nghiệp theo tiêu chí nơng thơn phù hợp với địa bàn xã Phước An – huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai đến năm. .. mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa Quy hoạch phát triển nơng nghiệp theo tiêu chí xây dựng nơng thơn nội dung quan trọng xây dựng nông thôn nước ta Xã Phước An xã huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ PHƯỚC AN – HUYỆN NHƠN TRẠCH – TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020” , “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ PHƯỚC AN – HUYỆN NHƠN TRẠCH – TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn