QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 20132015 XÃ EA RAL, HUYỆN EA H’LEO, TỈNH ĐĂK LĂK

68 14 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:56

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2013-2015 EA RAL, HUYỆN EA H’LEO, TỈNH ĐĂK LĂK SVTH MSSV LỚP KHÓA NGÀNH : : : : : Tp.HCM, Tháng 08 năm 2013 NGUYỄN QUỐC VIỆT 09124118 DH09QL 2009-2013 Quản lý đất đai TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUY HOẠCH NGUYỄN QUỐC VIỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 EA RAL, HUYỆN EA H’LEO, TỈNH ĐĂK LĂK Giáo viên hướng dẫn: ThS NGUYỄN DU (Địa quan: Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh) (Ký tên ……….……………………… ) Tháng 08 năm 2013 Lời Cảm Ơn      Thật tuyệt vời sinh lớn lên gia đình có tình thương u cha mẹ Được chăm sóc, dạy dỗ từ bé khơng biết đến bây giờ, cắp sách đến trường, trang bị hành trang vô quý báu để bước vào đời Những điều khơng làm tốt cha mẹ Em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất quý thầy cô tận tâm dạy dỗ từ thuở em cắp sách đến trường Hơn nữa, em xin gửi lòng thành kính biết ơn đến Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, tồn thể q thầy cô Khoa Quản Lý Đất Đai Bất Động Sản trang bị kiến thức, kinh nghiệm suốt thời gian em theo học lớp Quản Lý Đất Đai khóa 35 Đặc biệt, em xin gửi lời biết ơn đến Thầy Nguyễn Du với thầy cô giáo khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản nhiệt tình giúp đỡ em hồn thành luận văn tốt nghiệp Cảm ơn tất bạn sinh viên lớp DH09QL giúp đỡ suốt thời gian học chung lớp, chung trường Do kiến thức thời gian hạn chế nên luận văn chưa thật hồn thiện, mong thơng cảm đóng góp ý kiến thầy bạn để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn!!! Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2013 Sinh viên Nguyễn Quốc Việt TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quốc Việt, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2013 – 2015 Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk” Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Du Đề tài “ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2013 – 2015 Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk” thực thơng qua q trình khảo sát, thu thập số liệu, đồ đánh giá tài nguyên đất đai Ea Ral, làm sở cho việc phân bổ quỹ đất cách hợp lý, tiết kiệm, hiệu có phương án QHSDĐ thích hợp thời kỳ phát triển kinh tế - hội giai đoạn Đề tài thực sở áp dụng quy trình hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành năm 2009 văn pháp quy khác Đề tài sử dụng phương pháp: phương pháp thống kê, phương pháp điều tra thực địa, phương pháp đồ, phương pháp dự báo, phương pháp so sánh, phương pháp đánh giá đất đai theo FAO, phương pháp chuyên gia Ea Ral huyện miền núi Ea H’leo, nằm cách trung tâm thị trấn Ea Drăng km hướng Bắc Với tổng diện tích tự nhiên 7.303,00 ha, dân số 14.005 người, dân tộc Kinh chiếm 70% dân số toàn Theo số liệu thống năm 2012: đất nơng nghiệp có diện tích 6.422,40 ha, chiếm 87,94% tổng diện tích tự nhiên; đất phi nơng nghiệp có diện tích 727,24 ha, chiếm 9,96% tổng diện tích tự nhiên, đất chưa sử dụng có diện tích 153,36 ha, chiếm 2,1% tổng diện tích tự nhiên Đến năm 2020, cấu sử dụng đất địa bàn Ea Ral là: đất nơng nghiệp có diện tích 6.167,21 ha, chiếm 84,45% tổng diện tích tự nhiên; đất phi nơng nghiệp có diện tích 991,41 ha, chiếm 13,57% tổng diện tích tự nhiên; đất chưa sử dụng có diện tích 144,38 ha, chiếm 1,98% Diện tích đất theo quy hoạch có xu hướng tăng diện tích đất phi nơng nghiệp giảm diện tích đất nơng nghiệp đất chưa sử dụng nhằm phục vụ cho cơng trình mở rộng sở hạ tầng, điểm dân cư nơng thơn mục đích sản xuất kinh doanh Kết đạt đề tài việc bố trí, sử dụng tài nguyên đất đai cách hợp lý cho phát triển địa phương, nhằm khai thác hiệu bền vững tiềm đất đai, góp phần nâng cao thu nhập người dân khu vực nông thôn đem lại hiệu mặt kinh tế - hội – môi trường, phù hợp với xu phát triển địa phương tương lai MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.2 Cơ sở pháp lý I.2 KHÁI QUÁT ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 10 I.3 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 I.3.1 Nội dung nghiên cứu 11 I.3.2 Phương pháp nghiên cứu 11 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 12 II.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, HỘI 12 II.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường 12 II.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - hội 15 II.2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI, TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI 21 II.2.1 Tình hình quản lý đất đai 21 II.2.2 Hiện trạng sử dụng đất biến động đất đai 23 II.2.3 Đánh giá kết thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước 30 II.2.4 Đánh giá tiềm đất đai 34 II.3 PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 36 II.3.1 Các tiêu phát triển kinh tế - hội thời kỳ quy hoạch 36 II.3.2 Phương án quy hoạch sử dụng đất 40 II.3.3 Đánh giá tác động phương án quy hoạch đến kinh tế - hội 45 II.3.4 Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất 46 II.4 LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 48 II.4.1 Chỉ tiêu sử dụng đất cho năm 48 II.4.2 Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép giai đoạn 2013 – 2015 52 II.4.3 Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng giai đoạn 2013 – 2015 53 II.4.4 Danh mục số cơng trình, dự án kỳ quy hoạch 54 II.5 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 55 II.5.1 Giải pháp chế, sách 55 II.5.2 Giải pháp tài 55 II.5.3 Giải pháp môi trường 56 II.5.4 Giải pháp tổ chức thực 56 PHẦN III: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT QHSDĐ KHSDĐ NĐ TT QĐ CT TW CP TTg CTUBND UBND HĐND BTNMT TCQLĐĐ TCĐC THCS HTX TDTT GCNQSDĐ VH – TT PTNT : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Quy hoạch sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất Nghị định Thơng tư Quyết định Chỉ thị Trung ương Chính phủ Thủ tướng Chủ tịch Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân Bộ Tài nguyên Môi trường Tổng cục Quản lý Đất đai Tổng cục địa Trung học sở Hợp tác Thể dục thể thao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Văn hóa – thể thao Phát triển nơng thơn DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Trang Bảng 2.1: Diện tích loại đất Ea Ral 14 Bảng 2.2: Diện tích suất, sản lượng số loại trồng 2008 - 2012 16 Bảng 2.3: Hiện trạng nghành chăn nuôi địa bàn giai đoạn 2008 - 2012 17 Bảng 2.4: Hiện trạng loại đất năm 2012 24 Bảng 2.5: Biến động sử dụng đất thời kỳ 2005 - 2012 30 Bảng 2.6: Tình hình thực quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 31 Bảng 2.7: Diện tích, cấu loại đất đến năm 2020 43 Bảng 2.8: Diện tích loại đất phân bổ cho mục đích 46 Bảng 2.9: Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng 47 Bảng 2.10: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 48 Bảng 2.11: Chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng năm 49 Bảng 2.12: Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép giai đoạn 2013 - 2015 52 Bảng 2.13: Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 53 Bảng 2.14: Danh mục số công trình, dự án kỳ quy hoạch 54 Biểu 2.1: Cơ cấu loại đất năm 2012 24 Biểu 2.2: Cơ cấu loại đất năm 2020 40 SVTH: Nguyễn Quốc Việt   Ngành: Quản lý đất đai   ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai tài nguyên quốc gia vô quý giá, tư liệu sản xuất đặt biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hóa, hội, quốc phòng an ninh Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân Nhà nước thống quản lý Nhà nước thống quản lý đất đai theo quy hoạch pháp luật, đảm bảo sử dụng đất mục đích có hiệu Nhà nước giao đất cho tổ chức cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài” Luật đất đai năm 2003, điều quy định: quy hoạch kế hoạch hóa việc sử dụng đất 13 nội dung quản lý nhà nước đất đai Điều 25 quy định nhiệm vụ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực cấp: Cả nước, Tỉnh, Huyện, Quy hoạch sử dụng đất đai cấp đồng thời thể tiêu cấp lập sở định hướng quy hoạch sử dụng đất đai cấp huyện Quy hoạch sử dụng đất cấp xác định cụ thể vị trí, diện tích loại đất sử dụng cho mục tiêu phát triển kinh tế - hội, mở rộng khu dân cư, mở rộng đất chuyên dùng, mở rộng đất sản xuất nông – lâm nghiệp,… xây dựng kế hoạch đầu tư khai thác cho địa phương năm tới Sản phẩm Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi cấu sản xuất, phân công lao động, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - hội, củng cố quốc phòng an ninh,… Thực quy hoạch sử dụng đất toàn sớm tránh thiệt hại to lớn sau bồi thường giải tỏa mở rộng, làm đường giao thông, mở rộng khu dân cư, xây dựng khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơng trình văn hóa phúc lợi cơng cộng,… Ea Ral huyện Ea H’leo có tổng diện tích đất tự nhiên 7.303,00 ha, chiếm 5,47% diện tích tự nhiên tồn huyện Dân số trung bình năm 2012 khoảng 14.005 người, miền núi, đa số đồng bào dân tộc, mật độ dân số thấp (19,77 người/km2) Thu nhập người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp Do sản xuất phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, trình độ lao động lạc hậu, việc chuyển đổi cấu trồng vật nuôi cấu kinh tế nông thôn chậm, dẫn đến hiệu sử dụng đất thấp, đời sống kinh tế, văn hóa, hội địa bàn gặp nhiều khó khăn Do đó, cần tiến hành lập phương án quy hoạch sử dụng đất cho thời kỳ mới, đồng thời lập kế hoạch sử dụng đất theo năm chi tiết hóa đến đất làm sở đề xuất giải pháp quản lý sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất đai địa bàn, từ đưa kiến nghị sử dụng quỹ đất có hiệu Xuất phát từ vấn đề cấp thiết nói trên, chấp thuận UBND Ea Ral phân công khoa Quản lý đất đai Bất động sản, với hướng dẫn thầy Nguyễn Du, tiến hành thực đề tài: “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2013 – 2015 Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk” Trang   SVTH: Nguyễn Quốc Việt   Ngành: Quản lý đất đai    Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá việc thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước, sở vào định hướng phát triển kinh tế - hội để xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2013 – 2015  Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Phân tích đánh giá đặc điểm xác định lợi hạn chế điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan môi trường quy luật phát triển kinh tế - hội tác động đến việc sử dụng đất ngành tương lai Phạm vi nghiên cứu: Đề tài thực địa bàn Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk Về thời gian: thời gian thực đề tài tháng, phương án quy hoạch sử dụng đất đai xây dựng giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020 Trang   SVTH: Nguyễn Quốc Việt   Ngành: Quản lý đất đai   + Đất rừng sản xuất thu hồi 4,5 - Đất phi nông nghiệp thu hồi: tổng số 7,63 ha, bao gồm: + Đất xây dựng trụ sở quan, cơng trình nghiệp thu hồi 0,05 + Đất sông, suối thu hồi 7,58 + Đất nông thôn thu hồi 5,67 II.3.2.5 Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng kỳ quy hoạch Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng kỳ quy hoạch 8,98 (toàn đất đồi chưa sử dụng) Trong đó: - Đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp 2,5 (mở rộng đất lâu năm) - Đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nơng nghiệp 6,48 + Đất quốc phòng 0,99 + Đất khai thác vật liệu xây dựng 5,49 II.3.3 Đánh giá tác động phương án quy hoạch đến kinh tế - hội II.3.3.1 Đánh giá tác động kinh tế Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất (2013 2015) Ea Ral cho thấy tiêu sử dụng đất cho ngành phù hợp với phát triển kinh tế - hội đến năm 2020 đảm bảo tính thống công tác quản lý Nhà nước đất đai Phương án quy hoạch dựa vào định hướng phát triển phát kinh tế - hội quy hoạch phát triển ngành đến năm 2015, theo ngành cơng nghiệp ước tính đóng góp giá trị sản xuất vào phát triển kinh tế - hội đến năm 2015 2020 Phương án quy hoạch sử dụng đất góp phần tác động đến thay đổi cấu kinh tế xã, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại dịch vụ Trong điều kiện quỹ đất ngày thu hẹp, việc phân bổ quỹ đất cho mục tiêu phát triển kinh tế vô quan trọng, phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất (2013 - 2015) Ea Ral tập trung phân bổ quỹ đất tương đối hợp lý cho nhu cầu phát triển kinh tế - hội Phương án quy hoạch bám sát quan điểm, định hướng mục tiêu phát triển kinh tế - hội tỉnh theo hướng cơng nghiệp hố, đại hố, ưu tiên phát triển ngành chế biến nơng, lâm sản Điều thể rõ nhu cầu sử dụng đất ngành giao thông, khu công nghiệp, sở sản xuất kinh doanh tăng mạnh kỳ quy hoạch II.3.3.2 Đánh giá tác động hội Phương án quy hoạch sử dụng đất đến 2020, kế hoạch sử dụng đất (2013-2015) Ea Ral tính tốn đầy đủ quỹ đất cho phát triển ngành, lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu đất đai cho xây dựng sở hạ tầng, xây dựng khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ, khu dân cư, đồng thời giúp địa phương chủ động kiểm soát việc chuyển dịch cấu sử dụng đất, cân đối điều hòa mục đích sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực theo quy hoạch, qua tác động đến chuyển dịch cấu lao động dân cư, giải việc làm, ổn định đời sống sản xuất, hình thành vùng sản xuất chuyên canh tập trung… đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, bảo vệ cảnh quan môi Trang 46   SVTH: Nguyễn Quốc Việt   Ngành: Quản lý đất đai   trường sinh thái, góp phần quan trọng thúc đẩy nghiệp phát triển kinh tế, ổn định trật tự hội, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa   II.3.4 Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất II.3.4.1 Phân kỳ diện tích loại đất phân bổ cho mục đích Bảng 2.8: Diện tích loại đất phân bổ cho mục đích Hiện trạng năm 2012 STT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 CHỈ TIÊU (Đơn vị: ha) Các kỳ kế hoạch Kỳ cuối, Giai đoạn 2013 đến năm 2015 đến năm 2020 Diện Cơ Diện Cơ cấu tích cấu tích (%) (ha) (%) (ha) Diện tích (ha) Cơ cấu (%) TỔNG DIỆN TÍCH 7.303,00 100,00 7303,00 100,0 7303,00 100,00 Đất nông nghiệp Đất lúa nước Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng đặc dụng Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thủy sản Đất phi nông nghiệp Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN Đất quốc phòng Đất khu cơng nghiệp Đất sở sx kinh doanh 6422,40 23,70 87,94 0,32 6.313,02 23,70 86,44 6167,21 0,32 23,70 84,45 0,32 241,41 3,31 226,89 5588,42 508,67 7,54 39,64 13,02 567,84 76,52 6,97 0,10 0,54 0,18 7,76 5.500,67 499,06 10,04 39,64 13,02 610,61 1,12 0,02 1,07 0,01 1,77 0,02 0,00 0,00 8,73 0,00 0,00 0,12 3,00 12,33 8,73 0,04 0,17 0,12 3,00 16,44 10,73 0,04 0,23 0,15 3,11 226,21 3,10 75,32 5360,04 6,83 499,06 0,14 10,04 0,54 35,14 0,18 13,02 8,35 629,96 73,40 6,83 0,14 0,48 0,18 8,63 2.5 Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ 0,00 0,00 13,19 0,18 13,19 0,18 2.6 Đất xử lý, chôn lấp chất thải 2,43 0,03 2,43 0,03 2,43 0,03 2.7 2.8 2.9 Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất sông, suối Đất phát triển hạ tầng Đất khu dân cư nông thôn Đất chưa sử dụng 8,45 152,48 368,12 185,91 153,36 0,12 2,10 5,04 2,54 2,10 17,75 144,90 407,21 234,99 144,38 0,24 1,98 5,57 3,22 1,98 17,75 144,90 419,75 361,45 144,38 0,24 1,98 5,74 4,95 1,98 Nhận xét:  Kỳ kế hoạch giai đoạn năm 2013 đến năm 2015: so với năm 2012 đất nơng nghiệp giảm 109,38 ha, đất phi nông nghiệp tăng 125,89 ha, đất chưa sử dụng giảm 8,98 Trang 47   SVTH: Nguyễn Quốc Việt   Ngành: Quản lý đất đai    Kỳ kế hoạch giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020: so với năm 2012 đất nơng nghiệp giảm 255,19 ha, đất phi nông nghiệp tăng 303,16 ha, đất chưa sử dụng giảm 8,98 II.3.4.2 Phân kỳ diện tích đất chuyển mục đích sử dụng Bảng 2.9: Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng (Đơn vị: ha) Phân theo kỳ Mã Cả thời kỳ ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP NNP/PNN 76,48 74,28 2,20 1.1 Đất lúa nước DLN/PNN 0,00 0,00 0,00 1.2 Đất trồng hàng năm lại HNK/PNN 2,70 2,70 0,00 1.3 Đất trồng lâu năm CLN/PNN 59,67 57,47 2,20 1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 9,61 9,61 0,00 1.5 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 4,50 4,50 0,00 STT CHỈ TIÊU 2013-2015 2016-2020 Nhận xét:  Diện tích đất chuyển mục đích giai đoạn 2013 – 2015: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp giai đoạn 74,28 ha, đó: - Đất trồng hàng năm lại chuyển sang đất phi nơng nghiệp 2,70 - Đất trông lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 57,47 - Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nơng nghiệp 9,61 - Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nơng nghiệp 4,05  Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng kỳ 2016 – 2020: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp kỳ 2,20 Diện tích chuyển sang đất phi nông nghiệp kỳ đất trồng lâu năm chuyển sang II.3.4.3 Phân kỳ diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng Bảng 2.10: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng STT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Mã Cả thời kỳ Trang 48   (Đơn vị: ha) Phân theo kỳ Kỳ đầu Kỳ cuối SVTH: Nguyễn Quốc Việt   Ngành: Quản lý đất đai   Đất nông nghiệp NNP 2,50 2,50 0,00 1.1 Đất trồng lâu năm CLN 2,50 2,50 0,00 Đất phi nông nghiệp PNN 6,48 3,09 3,39 2.1 Đất quốc phòng CQP 0,99 0,99 0,00 2.2 Đất gốm sứ SKX 5,49 2,10 3,39 Nhận xét: Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng kỳ quy hoạch 8,98 ha, đó:  Kỳ đầu: diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho đất nông nghiệp 2,50 ha, đất phi nơng nghiệp 3,09 (đất quốc phòng 0,99 ha, đất gốm sứ 2,10 ha)  Kỳ cuối: diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho đất phi nơng nghiệp 3,39 ha, tồn đất đưa vào sử dụng cho kỳ đất gốm sứ II.4 LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 II.4.1 Chỉ tiêu sử dụng đất cho năm Trang 49   SVTH: Nguyễn Quốc Việt   Ngành: Quản lý đất đai   Bảng 2.11: Chỉ tiêu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đến năm STT CHỈ TIÊU TỔNG DIỆN TÍCH Diện tích trạng năm 2012 7.303,00 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 7.303,00 7.303,00 7.303,00 6.422,40 6.375,80 6.340,16 6.313,02 23,70 23,70 23,70 23,70 241,41 228,24 227,56 226,89 5.588,42 5.560,11 5.525,14 5.500,67 Đất nông nghiệp 1.1 Đất lúa nước 1.2 Đất hàng năm lại 1.3 Đất trồng lâu năm 1.4 Đất rừng phòng hộ 508,67 501,06 501,06 499,06 1.5 Đất rừng đặc dụng 7,54 10,04 10,04 10,04 1.6 Đất rừng sản xuất 39,64 39,64 39,64 39,64 1.7 Đất nuôi trồng thủy sản 13,02 13,02 13,02 13,02 Đất phi nông nghiệp 541,33 595,84 603,25 610,61 2.1 Đất xây dựng trụ sở quan, CTSN 1,12 1,07 1,07 1,07 2.2 Đất quốc phòng 0,00 3,00 3,00 3,00 2.3 Đất khu công nghiệp 0,00 4,11 8,22 12,33 2.4 Đất sở sản xuất kinh doanh 8,73 8,73 8,73 8,73 2.5 Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ 0,00 13,19 13,19 13,19 2.6 Đất xử lý, chôn lấp chất thải 2,43 2,43 2,43 2,43 2.7 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 8,45 12,45 15,75 17,75 2.8 Đất sông, suối 152,48 144,90 144,90 144,90 2.9 Đất phát triển hạ tầng 368,12 400,01 405,96 407,21 Trang 50   (Đơn vị: ha) Diện tích đến năm SVTH: Nguyễn Quốc Việt   Ngành: Quản lý đất đai   Đất khu dân cư nông thôn 185,91 198,41 214,96 234,99 Đất chưa sử dụng 153,36 144,38 144,38 144,38 - Đất sông suối kỳ quy hoạch giảm trình sử dụng nguồn nước mùa khơ sơng, suối cạn, mùa mưa nước lớn đổ tạo trình bồi đắp đất, cát Vì mà người dân có đất gần sơng, suối đắp đất làm bờ lấp sông suối chiếm đất để sử dụng làm nơng nghiệp phần diện tích đất sơng, suối bị lấn chiếm làm cơng trình thủy lợi - Đất nghĩa trang, nghĩa địa tăng nhiều diện tích nằm kỳ quy hoạch lâu dài Ea Ral - Đất vật liệu xây dựng năm từ 2012 – 2013 tăng diện tích 13,19 quy hoạch khu đất đồi đá: mỏ đá khu đất đồi Cẩm khu dân cư buôn Tùng Thăng mỏ đá Dốc Heo nằm tuyến đường liên Ea Ral – Cư Mốt thời kỳ quy hoạch - Đất phát triển hạ tầng từ năm 2012 đến năm 2013 tăng 31,89 đất nằm quy hoạch đất cụm công nghiệp Trường Thành theo chủ trương tỉnh Đăk Lăk, mặt phát triển kinh tế - hội huyện Ea H’leo mà nằm địa bàn Ea Ral II.4.1.1 Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2013 - Đất nông nghiệp 6.375,80 ha, chiếm 87,30% tổng diện tích đất tự nhiên Trong đó: + Đất lúa nước 23,70 ha, chiếm 0,32% diện tích đất tự nhiên + Đất trồng hàng năm lại 228,24 ha, chiếm 3,13% diện tích đất tự nhiên + Đất trồng lâu năm 5.560,11 ha, chiếm 76,13% diện tích đất tự nhiên + Đất rừng phòng hộ 501,06 ha, chiếm 6,86% diện tích đất tự nhiên + Đất rừng đặc dụng 10,04 ha, chiếm 0,14% diện tích đất tự nhiên + Đất rừng sản xuất 39,64 ha, chiếm 0,54% diện tích đất tự nhiên + Đất ni trồng thủy sản 13,02 ha, chiếm 0,18% diện tích đất tự nhiên - Đất phi nông nghiệp 618,49 ha, chiếm 8,47% diện tích đất tự nhiên + Đất xây dựng trụ sở quan, cơng trình nghiệp 1,07 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên + Đất quốc phòng 3,00 ha, chiếm 0,04% diện tích đất tự nhiên + Đất khu công nghiệp 4,11 ha, chiếm 0,06% diện tích tự nhiên + Đất sở sản xuất kinh doanh 8,73 ha, chiếm 0,12% diện tích đất tự nhiên + Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ 13,19 ha, chiếm 0,18% diện tích đất tự nhiên + Đất xử lý, chôn lấp chất thải 2,43 ha, chiếm 0,03% diện tích đất tự nhiên + Đất nghĩa trang, nghĩa địa 12,45 ha, chiếm 0,17% diện tích đất tự nhiên + Đất sơng, suối 144,90 ha, chiếm 1,99% diện tích đất tự nhiên Trang 51   SVTH: Nguyễn Quốc Việt   Ngành: Quản lý đất đai   + Đất phát triển hạ tầng 400,01 ha, chiếm 5,48% diện tích đất tự nhiên - Đất khu dân cư nông thôn 198,41 ha, chiếm 2,72% diện tích đất tự nhiên - Đất chưa sử dụng 144,38 ha, chiếm 1,98% diện tích đất tự nhiên II.4.1.2 Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2014 - Đất nông nghiệp 6.340,16 ha, chiếm 86,82% diện tích đất tự nhiên Trong đó: + Đất lúa nước 23,70 ha, chiếm 0,32% diện tích đất tự nhiên + Đất trồng hàng năm lại 227,56 ha, chiếm 3,12% diện tích đất tự nhiên + Đất trồng lâu năm 5.525,14 ha, chiếm 75,66% diện tích đất tự nhiên + Đất rừng phòng hộ 501,06 ha, chiếm 6,86% diện tích đất tự nhiên + Đất rừng đặc dụng 10,04 ha, chiếm 0,14% diện tích đất tự nhiên + Đất rừng sản xuất 39,64 ha, chiếm 0,54% diện tích đất tự nhiên + Đất nuôi trồng thủy sản 13,02 ha, chiếm 0,18% diện tích đất tự nhiên - Đất phi nơng nghiệp 634,07 ha, chiếm 8,68% diện tích đất tự nhiên + Đất xây dựng trụ sở quan, công trình nghiệp 1,07 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên + Đất quốc phòng 3,00 ha, chiếm 0,04% diện tích đất tự nhiên + Đất khu cơng nghiệp 8,22 ha, chiếm 0,11% diện tích tự nhiên + Đất sở sản xuất kinh doanh 8,73 ha, chiếm 0,12% diện tích đất tự nhiên + Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ 13,19 ha, chiếm 0,18% diện tích tự nhiên + Đất xử lý, chôn lấp chất thải 2,43 ha, chiếm 0,03% diện tích đất tự nhiên + Đất nghĩa trang, nghĩa địa 15,75 ha, chiếm 0,22% diện tích đất tự nhiên + Đất sông, suối 144,90 ha, chiếm 1,99% diện tích đất tự nhiên + Đất phát triển hạ tầng 405,96 ha, chiếm 5,56% diện tích đất tự nhiên + Đất khu dân cư nông thôn 214,96 ha, chiếm 2,94% diện tích tự nhiên - Đất chưa sử dụng 144,38 ha, chiếm 1,98% diện tích đất tự nhiên II.4.1.3 Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2015 - Đất nông nghiệp 6.313,02 ha, chiếm 86,44% diện tích đất tự nhiên Trong đó: + Đất lúa nước 23,70 ha, chiếm 0,32% diện tích đất tự nhiên + Đất trồng hàng năm lại 226,89 ha, chiếm 3,10% diện tích đất tự nhiên + Đất trồng lâu năm 5.500,67 ha, chiếm 75,32% diện tích đất tự nhiên + Đất rừng phòng hộ 499,06 ha, chiếm 6,83% diện tích đất tự nhiên + Đất rừng đặc dụng 10,04 ha, chiếm 0,14% diện tích đất tự nhiên + Đất rừng sản xuất 39,64 ha, chiếm 0,54% diện tích đất tự nhiên + Đất nuôi trồng thủy sản 13,02 ha, chiếm 0,18% diện tích đất tự nhiên - Đất phi nơng nghiệp 654,33 ha, chiếm 8,96% diện tích đất tự nhiên + Đất xây dựng trụ sở quan, công trình nghiệp 1,07 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên Trang 52   SVTH: Nguyễn Quốc Việt   Ngành: Quản lý đất đai   + Đất quốc phòng 3,00 ha, chiếm 0,04% diện tích đất tự nhiên + Đất khu công nghiệp 12,33 ha, chiếm 0,17% diện tích tự nhiên + Đất sở sản xuất kinh doanh 8,73 ha, chiếm 0,12% diện tích đất tự nhiên + Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ 13,19 ha, chiếm 0,18% diện tích tự nhiên + Đất xử lý, chôn lấp chất thải 2,43 ha, chiếm 0,03% diện tích đất tự nhiên + Đất nghĩa trang, nghĩa địa 17,75 ha, chiếm 0,24% diện tích đất tự nhiên + Đất sơng, suối 144,90 ha, chiếm 1,99% diện tích đất tự nhiên + Đất phát triển hạ tầng 407,21 ha, chiếm 5,58% diện tích đất tự nhiên + Đất khu dân cư nơng thơn 234,99 ha, chiếm 3,22% diện tích đất tự nhiên - Đất chưa sử dụng 144,38 ha, chiếm 1,98% diện tích đất tự nhiên II.4.2 Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép giai đoạn 2013 – 2015 Bảng 2.12: Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép giai đoạn 2013 – 2015 (Đơn vị: ha) Phân theo năm Diện STT CHỈ TIÊU Năm Năm Năm tích 2013 2014 2015 Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 1.1 Đất trồng hàng năm lại 1.2 Đất trồng lâu năm 1.3 111,88 38,59 35,68 37,61 2,02 0,67 0,67 0,68 100,25 30,31 35,01 34,93 Đất rừng phòng hộ 9,61 7,61 0,00 2,00 1.4 Đất rừng sản xuất 0,00 0,00 0,00 0,00 Chuyển đổi cấu sử dụng đất nội đất nông nghiệp 12,50 6,00 6,50 0,00 2.1 Đất trồng hàng năm lại chuyển sang đất trồng lâu năm 12,5 6,00 6,50 0,00 Nhận xét:  Năm 2013 diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép là: - Diện tích đất nơng nghiệp chuyển mục đích sử dụng sang diện tích đất phi nơng nghiệp phải xin phép năm 2013 38,59 Trong đó: + Đất trồng hàng năm lại chuyển sang đất phi nơng nghiệp 0,67 Trang 53   SVTH: Nguyễn Quốc Việt   Ngành: Quản lý đất đai   + Đất trồng lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 30,31 + Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp 7,61 - Năm 2013 diện tích chuyển đổi nội đất nơng nghiệp 6,00 ( đất trồng hàng năm lại chuyển sang đất trồng lâu năm )  Năm 2014 diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải xin phép là: diện tích đất nơng nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp phải xin phép năm 2014 35,68 Trong đó: đất trồng hàng năm lại chuyển sang 0,67 đất trồng lâu năm 35,01 đất trồng hàng năm lại chuyển sang đất trồng lâu năm 6,50  Năm 2015 diện tích đất nơng nghiệp chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp 37,61 (đất trồng hàng năm lại 0,68 ha, đất trồng lâu năm 34,93 ha, đất rừng phòng hộ 2,00 ha) II.4.3 Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng giai đoạn 2013 – 2015 Bảng 2.13: Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (Đơn vị: ha) Phân theo năm STT CHỈ TIÊU Diện tích Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 20162020 Đất nông nghiệp 2,50 0,8 0,8 0,9 0,00 1.1 Đất trồng lâu năm 2,50 0,8 0,8 0,9 0,00 Đất phi nông nghiệp 6,48 0,7 0,7 1,69 3,39 2.1 Đất quốc phòng 0,99 0,00 0,00 0,99 0,00 2.2 Đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ 5,49 0,7 0,7 0,7 3,39 Nhận xét:  Năm 2013 kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 1,50 ha, đó: - Đưa vào sử dụng cho đất trồng lâu năm 0,80 - Đưa vài sử dụng cho đất vật liệu xây dựng gốm sứ 0,70  Năm 2014 kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 1,50 ha, đó: - Đưa vào sử dụng cho đất trồng lâu năm 0,80 - Đưa vào sử dụng cho đất vật liệu xây dựng gốm sứ 0,70  Năm 2015 kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 2,59 - Đưa vào sử dụng cho đất trồng lâu năm 0,9 - Đưa vào sử dụng cho đất quốc phòng 0,99 - Đưa vào sử dụng cho đất sản xuất vật liệu xây dựng gốm sứ 0,70 Trang 54   SVTH: Nguyễn Quốc Việt   Ngành: Quản lý đất đai   II.4.4 Danh mục số cơng trình, dự án kỳ quy hoạch Bảng 2.14: Danh mục số cơng trình, dự án kỳ quy hoạch STT DIỆN TÍCH (ha) HẠNG MỤC NĂM THỰC HIỆN Mở rộng bưu điện 0,15 Thôn2 2013 Chợ Km92 0,45 Thôn3 2013 Chợ Km86 0,4 Thôn 2014 Mỏ đá đồi Cẩm 7,00 Buôn Tùng Thăng 2013 - 2020 Mỏ đá Dốc Heo 6,19 Thôn 2013 - 2020 QH khu dân cư tập trung giai đoạn 2013 - 2015 31,30 Các thôn, buôn Ea Ral 2013-2015 QH khu dân cư tập trung kỳ kế hoạch 2016 - 2020 63,66 Các thôn, buôn Ea Ral 2016 - 2020 Đài tưởng niệm liệt sĩ 0,1 Thôn 2014 Tuyến QL 14 4,00 Thôn 4, 2014- 2015 10 Đất nghĩa trang, nghĩa địa (mở rộng) 4,00 Thôn 2015 11 Cụm Công nghiệp Trường Thành 2,0 Thôn 2015- 2020 12 Đường UBND buôn Tùng Sê 1,5 Buôn Tùng Sê 2013 - 2015 13 Đất trồng lâu năm 21,0 Các thôn 2013 - 2020 14 Trường mẫu giáo thôn 0,05 Thôn 2016 15 Trường mẫu giáo phân hiệu buôn A Riêng A 0,1 A Riêng A 2016 16 Mở Rộng trường cấp sở thôn 1,0 Thôn 2016-2017 Trang 55   ĐỊA ĐIỂM SVTH: Nguyễn Quốc Việt   Ngành: Quản lý đất đai   17 Trường mẫu giáo Tùng Tá 0,1 Tùng Tá 2016 - 2017 18 Tuyến đường Ea Ral – Ea Sol 60,00 Thôn 2016 - 2020 19 Xây dựng sân vận động 1,00 Thôn 2013 - 2015 20 Tuyến đường Tùng Thăng – Tùng Sê 2,5 Tùng thăng, Tùng Sê 2016- 2020 Tính đến tháng năm 2013 cơng trình thực kỳ quy hoạch 2020 bắt đầu thực từ 10% - 30% II.5 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT II.5.1 Giải pháp chế, sách - Chính sách đầu tư ổn định cho hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ vùng đến tỉnh, từ tỉnh đến huyện, để đảm bảo chất lượng, kịp thời nâng cao khả thực Chính sách tạo nguồn tài để chủ thể thực tiến độ dự án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng sử dụng đất, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế - hội - Chính sách ưu tiên phát triển cơng nghiệp, ngành dịch vụ; đổi sách tái định cư, bồi thường, đền bù thoả đáng, kịp thời đất đai cần thu hồi, giải phóng mặt để xây dựng cơng trình dự án - Chính sách ưu tiên đảm bảo quỹ đất cho lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao nhằm thực tốt cơng tác hội hóa lĩnh vực - Chính sách tài chính, sử dụng cơng cụ thuế để ngăn chặn tình trạng chuyển nhượng đất mục đích đầu cơ, không sử dụng đất vào phát triển kinh tế, điều tiết thu nhập phát sinh Nhà nước đầu tư mang lại - Chính sách bảo đảm lợi ích lâu dài diện tích quy hoạch chuyên trồng lúa nước, bảo đảm an ninh lương thực như: kiểm sốt chặt chẽ, đánh thuế thích đáng chuyển đất lúa nước sang mục đích khác; khuyến khích người trồng lúa; đền bù thỏa đáng để khai hoang, thâm canh tăng vụ bù vào diện tích đất lúa nước bị nhu cầu bắt buộc II.5.2 Giải pháp tài - Để thực chương trình dự án theo kế hoạch đề ra, vấn đề huy động vốn đầu tư cho giải phóng mặt bằng, bồi thường thiệt hại tài sản hoa màu cho người dân nhà nước thu hồi đất coi công tác quan trọng hàng đầu Việc bồi thường cần phải thực công bằng, hợp lý, nhanh chóng theo đối tượng theo quy định pháp luật - Việc đầu tư cần phải tập trung, dứt điểm tránh tình trạng dàn trải thực dự án, cơng trình Trong giai đoạn quy hoạch, cần ưu tiên đầu tư sở hạ tầng kỹ Trang 56   SVTH: Nguyễn Quốc Việt   Ngành: Quản lý đất đai   thuật dự án quy hoạch khu dân cư, tuyến đường quy hoạch theo mạng lưới giao thông huyện… Đặc biệt xây dựng dự án trường trung học sở, tiểu học, xây dựng nhà mẫu giáo thơn, cơng trình thiết chế văn hóa… - Thực tốt cơng tác thu, chi tài đất đai, đặc biệt việc cho thuê mặt bằng, bán đấu giá đất sản xuất kinh doanh, bán đấu giá quyền sử dụng đất ở,… coi nguồn thu quan trọng để tạo vốn thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất II.5.3 Giải pháp môi trường - Tăng cường công tác kiểm tra, kiên xử lý đơn vị, doanh nghiệp thực không tốt công tác bảo vệ môi trường - Khuyến khích khai hoang, phủ xanh đất trống đồi núi trọc nhằm đưa nhanh đất chưa sử dụng vào sử dụng - Chú trọng việc áp dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất, hoạt động cơng nghiệp, khai thác khống sản nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; tăng cường biện pháp xử lý chất thải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường trước thải bên ngồi khu cơng nghiệp, sở sản xuất, trạm y tế; phát triển vành đai xanh xung quanh khu vực có khả gây nhiễm - Khuyến khích đầu tư thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cấu trồng, nâng cao hiệu sử dụng đất quan điểm phát triển bền vững gắn chặt với bảo vệ tài nguyên đất môi trường sinh thái - Sử dụng nguồn lợi cảnh quan, môi trường đem lại (như thuế tài nguyên, thuế từ hoạt động du lịch ) để tái tạo, cải thiện môi trường; thực việc xử phạt hành vi làm tổn hại đến môi trường II.5.4 Giải pháp tổ chức thực - Công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến thơn, xóm để tổ chức, nhân biết thực theo quy hoạch - Tăng cường tra, kiểm tra, giám sát việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phê duyệt - Tăng cường công tác quản lý, kiên thu hồi diện tích sử dụng đất sai mục đích quy hoạch lấn chiếm trái phép - Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai Nghị định, Chỉ thị, Quyết định,… Chính phủ Bộ, ngành, Tỉnh, Huyện có liên quan đến sử dụng đất để người dân biết tránh vi phạm Luật Đất đai - Giải tốt việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất theo quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơng trình văn hóa, giáo dục – đào tạo, thể dục – thể thao, thực tốt việc đào tạo nghề nghiệp, chuyển đổi nghề người có đất nơng nghiệp bị thu hồi Trang 57   SVTH: Nguyễn Quốc Việt   Ngành: Quản lý đất đai   PHẦN III: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN Ea Ral nằm phía Bắc huyện Ea H’leo có sản xuất nơng nghiệp chính, có điều kiện tự nhiên, kinh tế hội thuận lợi để phát triển ngành, quy hoạch cảnh quan nông nghiệp chuyển dịch cấu kinh tế hướng, sở hạ tầng kỹ thuật hội đảm bảo nâng cao đời sống vật chất tinh thần tầng lớp dân cư, phục vụ cho q trình cơng nghiệp hóa – đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn Quy hoạch sử dụng đất Ea Ral tiến hành sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho tất mục đích sử dụng, định mức sử dụng đất văn hướng dẫn Tài nguyên Môi trường, tỉnh huyện Do phương án quy hoạch mang tính khả thi cao phù hợp với thực tiễn Theo phương án quy hoạch đến năm 2020, tổng diện tích tự nhiên địa bàn Ea Ral 7303,00 Trong đó, phần diện tích đất nơng nghiệp chuyển sang phi nơng nghiệp, cụ thể diện tích, cấu loại đất đến năm phân bổ sau: - Đất nơng nghiệp: diện tích 6.167,21 ha, chiếm 84,45% tổng diện tích tự nhiên - Đất phi nơng nghiệp: diện tích 991,41 ha, chiếm 13,57% tổng diện tích tự nhiên - Đất chưa sử dụng: diện tích 144,38 ha, chiếm 1,98% tổng diện tích tự nhiên Hiệu sử dụng đất nâng cao với chuyển dịch cấu đất đai hợp lý, bố trí lại cấu đất nông nghiệp phi nông nghiệp theo hướng sử dụng khoa học, hợp lý, tiết kiệm bền vững, phù hợp với điều kiện đất đai địa phương Đồng thời, phương án sở quan trọng để địa phương làm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm tới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – hội, tăng cường đầu tư vào đất, tạo sở pháp lý cho nhà đầu tư UBND công tác quản lý Nhà nước đất đai II KIẾN NGHỊ Để phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào thực mang lại hiệu cao, kiến nghị thực số nội dung sau: - Đề nghị UBND huyện Ea H’leo sớm xem xét thông qua phê duyệt “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2013 – 2015 Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk” để UBND có sở thực quản lý Nhà nước đất đai địa bàn có sở pháp lý cho việc triển khai phương án, góp phần thực thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - hội - Sau duyệt, phương án quy hoạch phải công bố rộng rãi nhân dân, giải thích mục đích lợi ích lâu dài phương án quy hoạch Trang 58   SVTH: Nguyễn Quốc Việt   Ngành: Quản lý đất đai   - Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tăng hiệu lực pháp lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Công tác quản lý Nhà nước đất đai cần củng cố cơng tác lưu trữ hồ sơ địa chính, quản lý chặt chẽ việc sang nhượng đất đai Tiến hành định giá đất để phục vụ cho việc đềngiải phóng mặt bằngvà tính thuế hợp lý - Tăng cường phối hợp kế hoạch phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng kỹ thuật với KHSDĐ qua giai đoạn hàng năm để nâng cao tính thực tiễn, hiệu sử dụng đất Đưa tiêu KHSDĐ vào hệ thống tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - hội - Nghiên cứu, đề xuất sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng sử dụng đất, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế - hội tồn theo ngun tắc: tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ tài nguyên đất môi trường sinh thái Đặc biệt cần quan tâm đến sách ưu tiên phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành dịch vụ, sách đền bù thỏa đáng, kịp thời đất đai cần thu hồi - Đầu tư đồng kết hợp xây dựng sở hạ tầng với phát triển kinh tế; ưu tiên dành đất cho nhu cầu bắt buộc nhằm phát triển kinh tế - hội, quốc phòng an ninh sở ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật sử dụng đất bền vững - Để phương án quy hoạch, kế hoạch thực thi, cần có quan tâm mức Nhà nước, UBND, HĐND cấp, đặc biệt UBND Ea Ral Hàng năm UBND, HĐND có tổng kết việc thực sử dụng đất theo quy hoạch có điều chỉnh cần thiết Trang 59     TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Quản lý hành đất đai – Th.S Lê Mộng Triết – 2012 - Bộ mơn sách pháp luật đất đai - Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Bài giảng “Quy hoạch đô thị” – Th.s: Trần Duy Hùng–2012 - Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Bài giảng “Quy hoạch phát triển nông thôn” – Th.s: Bùi Văn Hải – 2010 Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất – KS Phan Văn Tự - 2010 - Bộ môn quy hoạch – Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Bài giảng Đánh giá đất đai – Th.S Nguyễn Du – Bộ môn quy hoạch – Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Bài giảng “Phương pháp nghiên cứu khoa học” – Thầy Phạm Hùng Thiện – 2010 - Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Bài giảng “Phương pháp nghiên cứu khoa học” – Thầy Phạm Hùng Thiện – 2010 - Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Tài liệu thực hành tin học ứng dụng – Th.s: Lê Ngọc Lãm – 2010 - Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Tài liệu “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp” – 2010 - Tổng cục Quản lý Đất đai, Hà Nội 10 Luận văn tốt nghiệp khoa Quản lý đất đai Bất động sản: Báo cáo “Phương án quy hoạch sử dụng đất đai Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2011 – 2020” năm 2007 Đoàn Thị Hồng Đào 11 Quy hoạch sử dụng đất Ea H’leo giai đoạn 2000 – 2010 12 Bản đồ trạng sử dụng đất Ea Ral năm 2012   ... đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2013 – 2015 xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk Giáo viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Du Đề tài “ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất. .. QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUY HOẠCH NGUYỄN QUỐC VIỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2013 – 2015 XÃ EA RAL, HUYỆN EA H’LEO, TỈNH ĐĂK LĂK Giáo... thực đề tài: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2013 – 2015 xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đăk Lăk Trang   SVTH: Nguyễn Quốc Việt   Ngành: Quản lý đất đai    Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 20132015 XÃ EA RAL, HUYỆN EA H’LEO, TỈNH ĐĂK LĂK , QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 20132015 XÃ EA RAL, HUYỆN EA H’LEO, TỈNH ĐĂK LĂK

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn