“ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:2000 KHU DO XÃ TÂN THÀNH, HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG”

80 15 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:2000 KHU DO TÂN THÀNH, HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG” SVTH : VĂN CHÚC EM MSSV : 09124016 : LỚP DH09QL : KHÓA 2009 – 2013 : Quản Lý Đất Đai NGÀNH -TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2013- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUẢN LÍ ĐẤT ĐAI VĂN CHÚC EM “ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:2000 KHU DO TÂN THÀNH, HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG “ Giáo viên hướng dẫn: ThS Phạm Hồng Sơn (Đòa quan: Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh) (Ký tên: ………………………………) - Tháng năm 2013 - LỜI CẢM ƠN Thắm thơi mà gần năm học Trường đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh đầy thân thương Tuy năm đường dài đủ để em học tập, trao dồi kiến thức kinh nghiệm quý báo mà quý Thầy Cơ tận tình truyền đạt cho em Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu quý Thầy Cô Trường đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh khoa Quản lí Đất đai & Bất động sản tận tâm truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báo để em làm hành trang sống Em xin chân thành cảm ơn Thầy chủ nhiệm tận tình dìu dắt đồng hành lớp Quản lí đất đai 09 chúng em suốt thời gian qua Đặc biệt, Em xin cảm ơn sâu sắc đến Thầy Phạm Hồng Sơn quan tâm, giúp đỡ tận tình hướng dẫn em hồn thành khóa luận Ngồi ra, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Ban lãnh đạo công ty TNHH Đo Đạc Bản Đồ & Dịch Vụ Cây Xanh Thành Lợi tạo hội thuận lợi cho em thực đề tài Em xin cảm ơn Anh Hữu Trọng tổ trưởng tổ đo đạc tận tình hướng dẫn truyền dạy kiến thức cho em trình thực tập Bên cạnh đó, xin cảm ơn đến toàn thể bạn lớp DH09QL giúp đỡ động viên minh suốt trình học tập Trường Trong trình thực đề tài, dù nổ lực cố gắng nhiều chắn luận văn em sai sót Vì kính mong nhận đóng góp ý kiến q Thầy Cơ anh chị đê luận văn em hồn thiện TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Văn Chúc Em, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài: “Đo ạc thành lập huyện Tân Un, tỉnh Bình Đương ” ịa tỷ lệ 1:2000 khu o Tân Thành, Giáo viên hướng dẫn: ThS Phạm Hồng Sơn, Bộ môn Công Nghệ Đòa Chính, Khoa Quản lý Đất đai & Bất động sản Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Nội dung tóm tắt báo cáo: Bản đồ địa tài liệu quan trọng việc quản lý hành đất đai Bản đồ địa sở để thực công tác quản lý Nhà nước đất đai công tác đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đề tài tập trung nghiên cứu tìm hiểu quy trình, nội dung phương pháp thành lập đồ địa theo hệ tọa độ quốc gia hành, ứng dụng công nghệ thông tin trang thiết bị đại, phần mềm để thành lập đồ địa Đề tài tập trung vào nội dung sau: - Thành lập hệ thống lưới địa cấp II Xây dựng hệ thống lưới khống chế đo vẽ Đo vẽ chi tiết yếu tố nội dung đồ địa Biên tập đồ địa phần mềm Famis Kiểm tra, nghiệm thu đánh giá chất lượng sản phẩm Đề tài đạt kết sau: + Xây dựng hệ thống lưới địa cấp II gồm 14 điểm đo công nghệ GPS + Xây dựng lưới khống chế đo vẽ gồm 310 điểm kinh vĩ cấp I, 32 điểm kinh vĩ cấp II + Đo vẽ chi tiết thành lập 05 mảnh đồ địa tỷ lệ 1:2000: DC-05, DC02, DC-04, DC-03, DC-15 DANH SÁCH VIẾT TẮT BĐĐC : Bản đồ địa TKKT : Thiết kế kỹ thuật QSDĐ : Quyền sử dụng đất UBNN : Ủy ban nhân dân TNHH : Trách nhiệm hữu hạn DANH SÁCH PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết tọa độ địa cấp Phụ luc 2: Bảng phân lớp đối tượng Microstation Phụ luc 3: Sơ đồ lưới địa sở Phụ lục 4: Sơ đồ lưới kinh vĩ KV1, KV2 Phụ lục 5: Sơ đồ phân mảnh đồ địa Phụ luc 6: Bản đồ địa DC-05 Phụ luc 7: Bản đồ địa DC-02 Phụ luc 8: Bản đồ địa DC-04 Phụ luc 9: Bản đồ địa DC-03 Phụ luc 10: Bản đồ địa DC-10             MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục đích, yêu cầu Đối tượng phạm vi nghiên cứu PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học I.1.2 Cơ sở pháp lý I.1.3 Cơ sở thực tiễn .10 I.2 Khái quát địa bàn nghiên cứu 11 I.2.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 11 I.2.2 Thực trạng phát triển kinh tế - hội 12 I.2.3 Hiện trạng quản lí đất đai .15 I.3 Nội dung, phương pháp phương tiện nghiên cứu .16 I.3.1 Nội dung nghiên cứu 16 I.3.2 Phương pháp nghiên cứu .16 I.3.3 Phương tiện nghiên cứu .16 I.4 Quy trình thực 19 I.5 Tài liệu, tư liệu 21 PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22 II.1 Quy trình xây dựng lưới khống chế địa .22 II.1.1 Thiết kế kỹ thuật 22 II.1.2 Khảo sát, chọn điểm chôn mốc 22 II.1.3 Đo đạc lưới địa 23 II.1.4 Cơng tác tính tốn bình sai 24 II.2 Xây dựng lưới khống chế đo vẽ 25 II.2.1 Khảo sát thiết kế 25 II.2.2 Giai đoạn thi công .26 II.2.3 Xử lý tính tốn lưới khơng chế đo vẽ 27 II.3 Đo vẽ chi tiết nội dung đồ địa 31 II.3.1 Yêu cầu trước đo vẽ chi tiết 31 II.3.2 Quy trình đo vẽ chi tiết 32 II.4 Biên tập đồ địa 34 II.4.1 Quy định chung 34 II.4.2 Xử lí số liệu đo chi tiết 34 II.4.3 Biên tập đồ địa 36 III.4.4 Kết đạc 59 III.5 Kiểm tra, nghiệm thu, đóng gói sản phẩm giao nộp 59 III.5.1 Kiểm tra ngoại nghiệp 59 III.5.2 Kiểm tra nội nghiệp 59 III.5.3 Giao nộp sản phẩm 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62         Ngành Quản Lí Đất Đai SVTH: Văn Chúc Em ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Quản lý Nhà nước đất đai quan trọng quốc gia nói chung tỉnh, thành phố nói riêng đất đai tài nguyên vô quý giá, tài liệu sản xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố dân cư, xây dựng sở kinh tế, văn hóa, hội, an ninh, quốc phòng ….Trong đó, đồ địa lập để mô tả thông tin đất, hệ thống thủy văn; hệ thống giao; mốc giới đường địa giới hành cấp; mốc giới giới quy hoạch sử dụng đất; mốc giới ranh giới hành lang bảo vệ an tồn cơng trình; điểm tọa độ địa chính.v.v sở cho cơng tác kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ Vì vậy, đồ địa đóng vai trò quan trọng công tác quản lý Nhà nước đất đai với đất đối tượng cần quản lý ngành Bên cạnh đó, để công tác quản lý Nhà nước đất đai cách chặt chẽ, phù hợp hồ sơ địa quản lý thực tế sử dụng đất cơng tác cập nhật chỉnh lý biến động đất đai khắc phục sai sót phải thực thường xuyên Trên địa bàn huyện Tân Uyên thời gian qua với phát triển mạnh mẽ kinh tế hội gây sức ép lớn đất đai, gây biến động trạng, thay đổi mục đích sử dụng đất Các nguyên nhân dẫn đến biến động đất đai như: Chuyển mục đích sử dụng, chuyển QSDĐ, tách nhập thửa, phát triển hệ thống sở hạ tầng v.v Đối với Tân Thành hệ thống đồ địa hầu hết sử dụng đồ giải thành lập từ năm 1999 để phục vụ cho công tác quản lý sử dụng đất địa phương Hiện biến động đất đai lớn nên đồ không phù hợp với yêu cầu quản lý đất đai Để làm điều đó, nhiệm vụ quan trọng phải thành lập BĐĐC, nhằm giúp cho Nhà Nước quản lý chặt chẽ vốn đất, tạo sở pháp lý để giải tranh chấp, khiếu nại đất đai xác định rõ ràng ranh giới đất đai chủ sử dụng đất Việc quản lý đến đất, thực biết thông tin đất cách đầy đủ, xác kịp thời Cụ thể phải biết chủ sử dụng, vị trí, hình thể, diện tích, mục đích sử dụng đất, tọa độ hàng loạt thơng tin có liên quan khác Do khối lượng thơng tin nhiều, đòi hỏi phải làm để quản lý cách có hiệu thống từ trung ương đến địa phương Xuất phát từ thực tế trên, đồng ý khoa Quản lí đất đai Bất động sản Trường đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, hướng dẫn Thầy Phạm Hồng Sơn chấp thuận Công Ty TNHH Đo Đạc Bản Đồ Và Dịch Vụ Cây Xanh Thành Lợi, nên em thực đề tài “ Đo đạc thành lập đồ địa tỷ lệ 1:2000 khu vực Tân Thành, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương” để góp phần tham gia hồn chỉnh hệ thống BĐĐC địa phương Trang Ngành Quản Lí Đất Đai SVTH: Văn Chúc Em Mục đích, u cầu Mục đích: - Phục vụ cơng tác quản lý Nhà nước đất đai, sở để thực đăng ký quyền sử dụng đất (hay gọi tắt đăng ký đất đai), giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…theo quy định pháp luật - Xác nhận trạng địa giới hành xã, huyện tỉnh - Làm sở xây dựng đồ trạng, đồ quy hoạch sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế hội địa phương - Xây dựng sở liệu quản lý đất đai nhằm tạo điều kiện nâng cao lực hiệu quản lý Nhà nước, cải cách thủ tục hành lĩnh vực quản lý đất đai, kết nối hệ thống thông tin đất đai vào mạng thông tin quản lý hành tỉnh, mạng thơng tin đất đai quốc gia kết nối với mạng thông tin chuyên ngành Yêu cầu: - Hệ thống lưới tọa độ địa chính, đồ địa tỷ lệ 1:1000, 1:2000, 1:5000 thành lập theo hệ tọa độ quốc gia VN-2000, kinh tuyến TW 105045’00”, múi chiếu 30 - Xác định rõ ràng xác ranh giới, diện tích, loại đất đất thực địa - Xác lập tính pháp lý đất chủ sử dụng đất - Các yêu cầu kỹ thuật xây dựng lưới, đo vẽ thành lập đồ tuân theo quy định, quy phạm hành Bộ Tài Nguyên Môi Trường Đảm bảo yêu cầu công tác quản lý đất đai theo luật đất đai năm 2003 văn pháp quy hành tỉnh Bình Dương Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các thơng tin hình học phi hình học đồ địa gồm ranh giới đất, vị trí đất, diện tích, loại đất, số hiệu thông tin đất Quy trình thành lập đồ địa phương pháp toàn đạc đo trực tiếp thực địa Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi thời gian: Đề tài thực vòng tháng: từ tháng 03/2013 đến tháng 07/2013, thu thập số liệu, xử lý chuẩn hóa đồ , hoàn thành phần việc mà đề tài đề cập đến, để hoàn thành thời gian quy định Phạm vi không gian: Phạm vi nghiên cứu đề tài khu dân cư Tân Thành, huyện Tân Un, tỉnh Bình Dương với quy mơ khoảng 1.200 tỷ lệ 1:2000       Trang Ngành Quản Lí Đất Đai SVTH: Văn Chúc Em PHẦN I: TỔNG QUAN I.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu I.1.1 Cơ sở khoa học Các khái niệm: Bản đồ địa gốc: đồ thể hiện trạng sử dụng đất thể trọn không trọn đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành đất, yếu tố quy hoạch duyệt, yếu tố địa lý có liên quan; lập theo khu vực phạm vi đơn vị hành cấp xã, phần hay đơn vị hành cấp huyện số huyện phạm vi tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, quan thực quan quản lý đất đai cấp tỉnh xác nhận Bản đồ địa gốc sở để thành lập đồ địa theo đơn vị hành xã, phường, thị trấn Bản đồ địa chính: đồ thể trọn đất đối tượng chiếm đất không tạo thành đất, yếu tố quy hoạch duyệt, yếu tố địa lý có liên quan; lập theo đơn vị hành xã, phường, thị trấn, quan thực hiện, Ủy ban nhân dân cấp quan quản lý đất đai cấp tỉnh xác nhận Bản trích đo địa chính, mảnh đồ trích đo, đồ trích đo (gọi chung trích đo địa chính): đồ thể trọn đất trọn số đất liền kề nhau, đối tượng chiếm đất không tạo thành đất, yếu tố quy hoạch duyệt, yếu tố địa lý có liên quan phạm vi đơn vị hành cấp (trường hợp đất có liên quan đến hai hay nhiều trích đo phải thể đường địa giới hành để làm xác định diện tích đất xã), quan thực hiện, Ủy ban nhân dân quan quản lý đất đai cấp tỉnh xác nhận Thửa đất: Thửa đất yếu tố quan trọng, yếu tố nội dung đồ địa phần diện tích đất giới hạn ranh giới xác định thực địa mô tả hồ sơ Ranh giới đất thực địa xác định cạnh tâm đường ranh giới tự nhiên đường nối mốc giới địa vật cố định (là dấu mốc cọc mốc) đỉnh liền kề đất; ranh giới đất mô tả hồ sơ địa xác định cạnh đường ranh giới tự nhiên đường nối mốc giới địa vật cố định Loại đất: tên gọi đặc trưng cho mục đích sử dụng đất Trên đồ địa loại đất thể ký hiệu tương ứng với mục đích sử dụng đất Một đất đồ địa thể loại đất đất Mã đất (MT): xác định đất, gồm ba số đặt liên tiếp có dấu chấm (.) ngăn cách (MT=MX.SB.ST ) Trong số thứ mã số đơn vị hành cấp (MX); số thứ hai (SB) số hiệu số thứ tự tờ đồ địa (có đất) đơn vị hành cấp xã; số thứ ba (ST) số thứ tự đất tờ đồ địa theo đơn vị hành xã, phường, thị trấn Trang Ngành Quản Lí Đất Đai SVTH: Văn Chúc Em Sổ dã ngoại lập theo tờ BĐĐC Nội dung sổ dã ngoại thể theo thông tin liên quan đến đất như: diện tích, mục đích sử dụng đất, tên chủ sử dụng, địa ghi có liên quan Sau sổ dã ngoại lập tiến hành tổng hợp diện tích mục đích sử dụng đất, số lượng tờ BĐĐC lập bảng thống kê diện tích đất theo trạng đo đạc BĐĐC Bước 10: Kết đo đạc  + Xây dựng hệ thống lưới địa cấp II gồm 14 điểm đo cơng nghệ GPS + Lưới khống chế đo vẽ gồm 31 điểm kinh vĩ cấp I, 32 điểm kinh vĩ cấp II + Biên tập, thành lập 05 tờ đồ địa tỷ lệ 1:2000: DC-05 ( phụ lục 6), DC-02 (phụ lục 7), DC-04 ( phụ luc 8), DC-03 (phụ lục 9), DC-10 ( phụ lục 10) III.5 Kiểm tra, nghiệm thu, đóng gói sản phẩm giao nộp III.5.1 Kiểm tra ngoại nghiệp Cơ sở để kiểm tra nghiệm thu văn pháp lý, kỹ thuật dùng thiết kế thi công văn kỹ thuật khu đo cấp có thẩm quyền phê duyệt Nội dung kiểm tra bao gồm: + Lưới khống chế đo vẽ: Kiểm tra sổ kiểm nghiệm máy kinh vĩ điện tử, sơ đồ lưới kinh vĩ 1, kinh vĩ 2, sổ đo đường chuyền kinh vĩ 1và thành tính tốn bình sai lưới khống chế đo vẽ Cụ thể sau đo kiểm tra góc, cạnh 110 điểm kinh vĩ (35%) khu đo so sánh với kết đo đạt yêu cầu + Bản đồ địa chính: Đối sốt hình thể, kiểm tra vị trí ranh nội dung khác ngồi thực địa mảnh Mổi mảnh kiểm tra đối soát từ 60-65% số Sau đối sốt hình thể, kiểm tra vị trí, đo kích thước, chiều dài cạnh mảnh đồ, tất đạt yêu cầu III.5.2 Kiểm tra nội nghiệp - Kiểm tra sơ đồ chia mảnh BĐĐC, kiểm tra kích thước khung, lưới km, trình bày khung trong, khung ngồi quy định Kiểm tra tiếp biên đồ, hồ sơ kỹ thuật đất biên xác định ranh giới mốc đất - Bản đồ địa sở: Nội dung đồ địa sở phải thống với đồ địa chính, hồ sơ kỹ thuật đất biên xác định ranh giới mốc giới đất Kiểm tra lưới km, kích thước khung, khung trong, khung Kiểm tra tiếp biên đồ khu đo * Kết kiểm tra: - Sổ sách, sơ đồ trình bày rõ ràng, đầy đủ, xác Sơ đồ lưới khống chế đo vẽ kiểm tra tờ xác 100% so với sổ đo - Thành tính tốn bình sai lưới kinh vĩ mẩu quy định nằm hạn sai cho phép - Tiếp biên tờ đồ đầy đủ, xác hợp lý Trang 59 Ngành Quản Lí Đất Đai SVTH: Văn Chúc Em - Hồ sơ kỹ thuật đất lập mẩu quy định, số liệu với BĐĐC biên xác định ranh - BĐĐC thực phương án phê duyệt quy phạm hành, thể đầy đủ yếu tố nội dung đồ III.5.3 Giao nộp sản phẩm             - Sản phẩm giao nộp sản phẩm kiểm tra, nghiệm thu đạt tiêu chuẩn chất lượng có dấu chữ ký theo qui định loại sản phẩm - Sản phẩm giao nộp theo quy định tài liệu [1] gồm: TT TÊN TÀI LIỆU ĐVT CƠ SỐ Quyển 1 Tài liệu kiểm nghiệm máy dụng cụ kèm Sơ đồ chia mảnh đồ địa Tờ Sổ đo GPS đĩa CD ghi số liệu Bộ Sơ đồ chọn điểm chôn mốc Bộ Ghi điểm, biên bàn giao mốc, biên thỏa thuận sử dụng đất Bộ Sơ đồ lưới khống chế mặt Tờ Tài liệu tính tốn, bình sai lưới địa Bộ Hồ sơ nghiệm thu lưới địa Bộ Sổ đo lưới khống chế đo vẽ Bộ 4 Sơ đồ lưới khống chế đo vẽ Tờ Thành tính tốn bình sai lưới khống chế đo vẽ Bộ Sổ đo chi tiết (hoặc File số liệu đo chi tiết) Bộ Bản mô tả ranh giới đất Bộ Kết đo đạc đất Bộ Bản đồ địa (đã chỉnh lý) theo địa giới hành cấp Bộ 10 Sổ mục kê Bộ 11 Bảng thống kê diện tích đất đai theo trạng đo đạc địa theo Bộ 12 Biên bàn giao kết đo đạc địa Bộ 13 Đĩa CD ghi số liệu TTBS lưới khống chế đo vẽ, File đo chi tiết, File vẽ… Đĩa 14 Hồ sơ nghiệm thu Bộ 15 Các tài liệu liên quan khác (nếu có) (Nguồn: Phương án KTKT đo đạc chỉnh lý BĐĐC Tân Thành, huyện Tân Uyên) - Toàn tài liệu phải đóng đai xếp vào thùng giấy Ngoài thùng ghi rõ tên khu đo, loại thành quả, số lượng, tên đơn vị thi công thời gian thực Trang 60 Ngành Quản Lí Đất Đai SVTH: Văn Chúc Em KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Sau thời gian tháng thực đề tài “Đo đạc thành lập đồ địa tỷ lệ :1000 khu đo Tân Thành, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương” Được hướng dẫn tận tình thầy Phạm Hồng Sơn, giúp đỡ thầy cô môn, anh em công ty TNHH Đo Đạc Bản Đồ & Dịch Vụ Cây Xanh Thành cộng với nỗ lực thân đến em hoàn tất nội dung đề tài Việc áp dụng công nghệ GPS để lập lưới địa chính, máy tồn đạc điện tử để lập lưới kinh vĩ đo chi tiết đẩy nhanh tiến độ thi công Hệ thống mạng lưới kinh vĩ thiết kế thi cơng có sai khác nhằm phù hợp với tình hình đặc điểm khu đo đảm bảo tiêu kỹ thuật theo quy trình quy phạm hành, đảm bảo cho việc đo vẽ chi tiết thành lập BĐĐC Lưới khống chế đo vẽ: Mạng lưới khống chế đo vẽ bố trí phù hợp với khu đo vẽ, sổ đo đường chuyền kinh vĩ rõ ràng, quy định, xác, sai số nhỏ nằm hạn sai cho phép Chọn điểm lưới khống chế đo vẽ đảm bảo phân bố khu đo, thuận lợi cho trình đo ngắm Kết đo kết kiểm tra đạt yêu cầu Sử dụng phần mềm LTD 2003 cho kết tính tốn nhanh, độ xác cao Bản đồ địa chính: Nội dung đồ thể đầy đủ Hình thể đồ thống với thực địa, loại nhà đất thực tế Các địa vật quan trọng, hệ thống đường thể với thực tế Tiếp biên khung đạt độ xác Biên xác định ranh giới, mốc giới đất, hồ sơ kỹ thuật đất quy định Sử dụng phương pháp toàn đạc điện tử, kết hợp với phần mềm FAMIS thành lập đồ địa Tân Thành, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đạt hiệu cao mặt kinh tế, kỹ thuật Đo vẽ chi tiết BĐĐC đảm bảo đầy đủ, xác yếu tố nội dung đồ Các sản phẩm BĐĐC nghiệm thu có giá trị pháp lý: phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đất đai, tài liệu sở cho công tác thống kê, kiểm kê đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hoạch định sách đất đai, điều chỉnh pháp luật đất đai đáp ứng cho nhu cầu phát triển đất nước KIẾN NGHỊ Qua thực đề tài “Đo đạc thành lập đồ địa Tân Thành, huyện Tân Un, tỉnh Bình Dương” Em xin có kiến nghị sau: Hồn thiện nâng cấp phần mềm Famis để tránh lỗi xảy q trình làm việc với phần mềm Trang bị đồng thiết bị máy móc, đào tạo cán có chuyên môn kiến thức để khai thác, sử dụng hiệu sản phẩm đồ Thường xuyên cập nhật tiến công nghệ sản xuất phần mềm trang thiết bị phần cứng phục vụ công việc quản lý để ngày hoàn thiện tốt Cần kết hợp với quyền địa phương chủ đầu tư việc vận động, tuyên truyền cho người dân sách nhà nước luật đất đai để người dân hiểu Trang 61 Ngành Quản Lí Đất Đai SVTH: Văn Chúc Em tầm quan trọng việc đo đạc thành lập BĐĐC để người dân nắm bắt kịp thời có hợp tác với đơn vị đo trình đo đạc ngoại nghiệp                                           TÀI LIỆU THAM KHẢO   Trang 62 Ngành Quản Lí Đất Đai SVTH: Văn Chúc Em 1.Giáo trình trắc địa đại cương -TS Nguyễn Văn Tân – 1998-Khoa Quản lý đất đai Bất động sản Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 2.Giáo trình trắc địa địa -ThS Phạm Hồng Sơn - Khoa Quản lý đất đai Bất động sản Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 3.Bài giảng Kỹ thuật đồ Bản đồ địa - Đặng Quang Thịnh - Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 4.Bài giảng Tin học Chuyên ngành, Kỹ thuật đồ số - Th.S Ngọc Lãm – Trường đại học Nông Lâm TP HCM 5.Phương án thiết kế kỹ thuật – Dự tốn cơng trình xây dựng lưới tọa độ địa chính, đo đạc chỉnhđồ địa Tân Thành - huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương 6.Luận văn tốt nghiệp khóa trước Trang 63 Ngành Quản Lí Đất Đai SVTH: Văn Chúc Em PHỤ LỤC HỆ TỌA ĐỘ PHẲNG UTM *** KINH TUYẾN TRỤC: 105 45 - MÚI CHIẾU: ĐỘ(k=0.9999) *** ELLIPPSOID:WGS-84 Tọa độ, Độ cao Sai số vị trí điểm STT Số hiệu điểm x(m) y(m) h(m) mx(m) my(m) mh(m) mp(m) 4440 1230193.559 621929.091 46.314 4455 1226200.046 612041.397 44.159 4806 1229166.127 619025.190 70.100 0.053 TT-01 1234119.834 619326.153 83.633 0.018 0.019 0.044 0.026 TT-02 1233903.588 619333.723 82.191 0.013 0.015 0.031 0.020 TT-03 1232983.457 617888.021 67.925 0.014 0.016 0.036 0.021 TT-04 1232992.805 618163.147 70.832 0.012 0.014 0.029 0.018 TT-05 1233264.562 621698.887 64.285 0.019 0.023 0.061 0.030 TT-06 1233123.120 621846.721 57.654 0.016 0.020 0.055 0.026 10 TT-07 1233184.553 624310.782 41.792 0.020 0.024 0.062 0.031 11 TT-08 1233331.395 624162.327 52.708 0.020 0.024 0.061 0.031 12 TT-09 1232270.414 619253.296 64.597 0.013 0.016 0.033 0.021 13 TT-10 1231960.495 619233.944 67.205 0.018 0.022 0.041 0.028 14 TT-11 1231981.353 619975.111 56.281 0.015 0.018 0.052 0.023 15 TT-12 1231986.063 620179.272 61.885 0.011 0.014 0.029 0.018 16 TT-13 1230418.705 619112.344 73.780 0.013 0.017 0.040 0.021 17 TT-14 1230427.881 619384.757 73.302 0.025 0.032 0.058 0.041 Trang 64 Ngành Quản Lí Đất Đai SVTH: Văn Chúc Em PHỤ LỤC Bảng phân lớp đối tượng Microstation Lớp đối tượng Đối tượng Level Số tạm Điểm KC đo vẽ Trị đo(trạm đo) KT Trị đo(điểm đo chi tiết) Dữ liệu thuộc tính Quan hệ đối tượng Trị đo(số hiệu điểm chi tiết) Điểm KC Nhà Điểm tọa độ nhà nước nước KN Số hiệu điểm, độ cao Điểm KC đo vẽ Điểm tọa độ địa I, II KT Số hiệu điểm, độ cao Ranh giới Đường ranh giới đất đất TD Điểm nhãn thửa(tâm thửa) 10 Độ rộng bờ 11 Số thửa, mục đích sử dụng đất, diện tích, tọa độ nhãn Nằm đường bao Ghi 13 Tường nhà 14 Cùng với ranh tạo thành đường khép kín Điểm nhãn nhà 15 Vật liệu, số tầng, Nằm đường tọa độ nhãn, kiểu bao nhà nhà Ghi nhà, ký hiệu 16 tường chung, riêng, nhờ tường Đối tượng điểm có tính kinh 17 tế Đối tượng điểm có tính văn 18 hóa Đường tơ, phố Phần trải mặt lòng đường GB Chỉ giới đường 22 23 Là ranh giới Cầu 27 Nối với lề đường Tên đường, tên phố, tính chất đường 28 Trang 65 Ngành Quản Lí Đất Đai Đường nước TV SVTH: Văn Chúc Em Đường mép nước 30 Cố định không cố định Đường bờ 31 Là ranh giới Kênh mương, rãnh thoát nước 32 Là ranh giới Cống, đập 36 Nằm ngang qua kênh mương Ghi thủy hệ TG Tên sông, hồ, ao, suối, kênh 39 mương Địa giới tỉnh DT Địa giới tỉnh xác định 42 Có thể lấy từ ĐG quốc gia Địa giới DX Địa giới xác định 46 Có thể lấy từ ĐG quốc gia, tỉnh, huyện Tên chủ sử dụng, địa 53 Ranh tờ 54 Phân mảnh đồ 60 Số đo, khoảng cách 63                 Trang 66 Hệ tọa độ, tỷ lệ, số hiệu mảnh Ngành Quản Lí Đất Đai SVTH: Văn Chúc Em PHỤ LỤC   PHỤ LỤC   Trang 67 Ngành Quản Lí Đất Đai SVTH: Văn Chúc Em PHỤ LỤC                           Trang 68 Ngành Quản Lí Đất Đai SVTH: Văn Chúc Em PHỤ LỤC                       Trang 69 Ngành Quản Lí Đất Đai SVTH: Văn Chúc Em PHỤ LỤC                       Trang 70 Ngành Quản Lí Đất Đai SVTH: Văn Chúc Em PHỤ LỤC                             Trang 71 Ngành Quản Lí Đất Đai SVTH: Văn Chúc Em PHỤ LỤC                         Trang 72 Ngành Quản Lí Đất Đai SVTH: Văn Chúc Em PHỤ LỤC 10   Trang 73 ... thuận Công Ty TNHH Đo Đạc Bản Đồ Và Dịch Vụ Cây Xanh Thành Lợi, nên em thực đề tài “ Đo đạc thành lập đồ địa tỷ lệ 1:2000 khu vực xã Tân Thành, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương” để góp phần tham... BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUẢN LÍ ĐẤT ĐAI LÊ VĂN CHÚC EM “ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:2000 KHU DO XÃ TÂN THÀNH, HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG “ Giáo viên hướng dẫn: ThS Phạm Hồng Sơn... Hồ Chí Minh Đề taøi: “Đo ạc thành lập huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Đương ” ịa tỷ lệ 1:2000 khu o xã Tân Thành, Giáo viên hướng dẫn: ThS Phạm Hồng Sơn, Bộ môn Công Nghệ Đòa Chính, Khoa Quản lý Đất
- Xem thêm -

Xem thêm: “ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:2000 KHU DO XÃ TÂN THÀNH, HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG” , “ĐO ĐẠC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:2000 KHU DO XÃ TÂN THÀNH, HUYỆN TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn