ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐẾN QUỐC LỘ 48, THỊ XÃ THÁI HÒA, TỈNH NGHỆ AN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐẾN QUỐC LỘ 48, THỊ XÃ THÁI HÒA, TỈNH NGHỆ AN

60 9 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠ I HỌ NÔC NG LÂĐÀ M TP HỒOCHÍ MINH BỘ GIÁ OCDỤ VÀ O TẠ KHOA QUẢ N LÝ ĐẤ &TP BẤT ĐỘ NG MINH SẢN TRƯỜ NG ĐẠ I HỌ C NÔ NTGĐAI LÂM HỒ CHÍ KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG CỦA DỰGIÁ ÁN CƠNG ĐƯỜNG NỐIGIẢI TỪ ĐƯỜNG CHÍ MINH ĐÁNH TÁC PHĨNG HỒ MẶT BẰNG ĐẾNDỰ QUỐC LỘ 48, THỊ HÒA, CỦA ÁN ĐƯỜNG NỐIXÃ TỪTHÁI ĐƯỜNG HỒTỈNH CHÍ NGHỆ MINH AN ĐẾN QUỐC LỘ 48, THỊ THÁI HÒA, TỈNH NGHỆ AN SVTH SVTH MSSV MSSV LỚP LỚ P A KHÓ KHÓ ANH NGÀ NGAØNH : CAO MAI ANH : : CAO MAI ANH 09135070 : : 09135070 DH09TB : : DH09TB 2009-2013 : : 2009-2013 Quản lý thị trường bất động sản : Quản lý thị trường bất động sản TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2013- TP.HCM tháng năm 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI & BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT CAO MAI ANH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐẾN QUỐC LỘ 48, THỊ THÁI HỊA, TỈNH NGHỆ AN Giáo viên hướng dẫn: Th.s Lê Mộng Triết (Đòa quan: Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh Khoa Quản lí đất đai BĐS – Bộ mơn Chính sách pháp luật) (Ký tên:…………………………….) TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2013- LỜI CẢM ƠN Con xin chân thành cám ơn gia đình người yêu thương, nâng đỡ, hậu thuẫn tạo điều kiện cho suốt trình học tập để có ngày hơm Em xin cám ơn Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm thành phố hồ Chí Minh, khoa Quản lí Đất đai Bất động sản tồn thể q thầy dạy dỗ, dìu dắt, truyền đạt kiến thức kinh nghiêm quý báu để em làm hành trang bước vào sống Em xin chân thành cám ơn thầy Lê Mộng Triết nhiệt tình quan tâm, giúp đỡ, dẫn cho em suốt trình thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin gửi lời cám ơn đến ban lãnh đạo toàn thể anh chị phòng Tài ngun – Mơi trường Thị Thái Hòa tận tình giúp đỡ em trình thực đề tài Đồng thời tơi cám ơn bạn lớp Quản lí Thị trường bất động sản khóa 35 ln giúp đỡ chia sẻ với tơi q trình học tập sinh hoạt trường Thành phố Hồ Chí Minh Tháng năm 2013 CAO MAI ANH DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chi tiết UBND Ủy ban nhân dân GPMB Giải phóng mặt HTTĐC Hỗ trợ tái định cư TT-BTNMT Bộ tài nguyên môi trường HĐND Hội đồng nhân dân NĐ-CP Nghị định – Chính phủ DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Hình Giao lộ đường Hồ Chí Minh quốc lộ 48 trước xây dựng cải tạo Giao lộ đường Hồ Chí Minh quốc lộ 48 sau xây dựng cải tạo Hình DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu sơ đồ Tên sơ đồ Sơ đồ Mục tiêu sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư Bộ máy tổ chức quản lý hội đồng GPMB Thái Hòa Quy trình thực đề tài Sơ đồ Sơ đồ DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Biểu đồ Tên biểu đồ Cơ cấu loại đất Thị Thái Hòa 2011 DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Bảng Hiện trạng diện tích, dân số, mật độ dân số Thị Thái Hòa Bảng Hiện trạng sử dụng đất thị Thái Hòa Bảng Biến động sử dụng đất thị Thái Hòa năm 2011 Bảng Hiện trạng sử dụng đất đối tượng bị ảnh hưởng dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh tới quốc lộ 48 Bảng tổng hợp số hộ gia đình bị ảnh hưởng Bảng Bảng Bảng bảng tổng hợp đối tượng có diện tích đo đạc khác với giấy tờ Bảng Bảng tổng hợp đối tượng bồi thường không bồi thường dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 Bảng giá bồi thường đất Bảng Đơn giá bồi thường cối, hoa màu Bảng 10 Đơn giá bồi thường vật kiến trúc Bảng 11 bảng tổng hợp giá trị bồi thường tài sản dự án Bảng 12 Bảng tổng hợp khoản hỗ trợ dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 bảng tổng hợp chi phí bồi thường, hỗ trợ cho toàn dự án Bảng tổng hợp ý kiến người dân việc bồi thường đất dự án đường nối đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 Bảng tổng hợp ý kiến người dân giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc cối, hoa màu dự án đường nối đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 Bảng tổng hợp kết điều tra ý kiến người dân công tác hỗ trợ dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 Bảng 13 Bảng 14 Bảng 15 Bảng 16 Bảng 17 Bảng tổng hợp kiến nghị hộ gia đình có đất bị ảnh hưởng TÓM TẮT Sinh viên thực hiện: Cao Mai Anh, khoa Quản Lý Đất Đai Và Thị Trường Bất Động Sản, trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Đề tài: “Đánh giá cơng tác giải phóng mặt dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48, Thị Thái Hòa, tỉnh Nghệ An” Giáo viên hướng dẫn: Th.s Lê Mộng Triết Nội dung tóm tắt báo cáo: Thị Thái hòa thành lập năm 2008, việc đầu xây dựng sở hạ tầng, trung tâm văn hóa, giáo dục, khu cơng nghiệp…rất trọng Một dự án nhằm đưa Thái Hòa trở thành trung tâm tỉnh Nghệ An dự án đường giao thơng nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 Cơng tác tổ chức thực sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất quyền thị Thái Hòa cho dự án đạt kết quan trọng góp phần thay đổi mặt địa phương Tuy nhiên, bên cạnh bộc lộ số nhược điểm cần phải khắc phục giải pháp cương Chính vậy, việc “đánh giá cơng tác giải phóng mặt dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48, Thị Thái Hòa, tỉnh Nghệ An” đóng vai trò lớn việc hồn thiện cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án tương lai Thị Thái Hòa Mục tiêu nghiên cứu: - Phân tích thực trạng tổ chức thực thi sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất cho dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 quyền thị Thái Hòa, từ rút ưu điểm hạn chế - Đề xuất giải pháp hồn thiện tổ chức thực thi sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh tế - hội cho quyền thị Thái Hòa Bằng phương pháp phương pháp điều tra, phương pháp thu thập số liệu, phương pháp tổng hợp, phân tích, xử lí số liệu phương pháp minh họa đồ số, đề tài tập trung nghiên cứu nội dung sau đây: - Giới thiệu dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48, Thị Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An - Hiện trạng khu vực dự án - Kết thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án - Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án - Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác giải phóng mặt dự án tương lai địa bàn Thị Thái Hòa Đề tài thực vòng tháng đạt kết sau đây: - Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường nối từ đường Hồ chí Minh đến quốc lộ 48, Thị Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An - Đánh giá chung dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư địa bàn Thị thái Hòa MỤC LỤC  ĐẶT VẤN ĐỀ 8  PHẦN TỔNG QUAN 3  1.1 Cơ sở lý luận vấn đề nghiên cứu .3  1.1.1 Cơ sở khoa học 3  1.1.2 Cơ sở pháp lí 7  1.1.3 Cơ sở thực tiễn 8  1.2 Khái quát địa bàn nghiên cứu 9  1.2.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên cảnh quan môi trường 9  1.2.2 Các nguồn tài nguyên 11  1.2.3 Thực trạng cảnh quan môi trường 13  1.2.4 Thực trạng kinh tế hội 13  1.2.5 Tình hình quản lý sử dụng đất thị Thái Hòa, tỉnh Nghệ An từ thành lập đến 17  1.2.6 Hiện trạng sử dụng đất chuyển dịch cấu sử dụng đất thị Thái Hòa 18  1.3 Nội dung nghiên cứu, phương pháp quy trình thực .20  1.3.1 Nội dung 20  1.3.2 Phương pháp nghiên cứu 21  1.3.3 Quy trình nghiên cứu 22  PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 23  2.1 Giới thiệu chung dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 Thị Thái Hòa, tỉnh nghệ An 23  2.2 Hiện trạng khu vực dự án đường nối từ đường hồ Chí Minh đến quốc lộ 48, Thị Thái Hà, tỉnh Nghệ An 25  2.2.1 Hiện trạng đất 25  2.2.2 Hiện trạng nhà, vật kiến trúc tài sản gắn liền với đất dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48, Thị Thái hòa, tỉnh Nghệ An 26  2.2.3 Tính pháp lý nhà đất hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 26  2.2.4 Hiện trạng hội khu vực ảnh hưởng dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 28 2.3 Những kết đạt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48…………………………… 28 2.3.1Tiến độ thực công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án……28 2.3.2 Nội dung công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án……………28 2.4 Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48……………………………………………….39 2.4.1 Đánh giá công tác bồi thường dự án………………………………… 39 2.4.2 Công tác hỗ trợ dự án 42  2.4.3 Bố trí tái định cư 43  2.4.4 Một số đánh giá khác 44  2.4.5 Đánh giá chung 45  2.5 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác giải phóng mặt địa bàn Thị thái Hòa, tỉnh Nghệ An cho dự án tương lai .46  KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 49                              Ngành: quản lý thị trường bất động sản Sinh viên thực hiện: Cao Mai Anh ĐẶT VẤN ĐỀ Lí lựa chọn đề tài Sau 20 năm đổi mới, nước ta bước vào kinh tế thị trường với thời kỳ cơng nghiệp hố - đại hoá đất nước, với nhu cầu sử dụng đất để xây dựng cơng trình, hồn thiện sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển kinh tế hội ngày tăng nên hàng loạt dự án lớn nhỏ triển khai thực với gia tăng đầu nước quy mơ số lượng làm cho vai trò, vị trí cơng tác giải phóng mặt bằng, đền bù bố trí tái định cư ngày quan trọng GPMB cơng việc phức tạp, thể khác dự án, liên quan trực tiếp đến lợi ích bên tham gia lợi ích tồn hội Qua thực tế cho thấy cơng tác GPMB tồn nhiều bất cập gây khó khăn cho nhà đầu vấn đề đời sống, việc làm người dân sau bị thu hồi đất sản xuất, việc bồi thường có thoả đáng khơng, việc lợi dụng chức quyền để tham nhũng tiền bồi thường GPMB, việc người dân hám lợi mà có hành động lừa đảo để chuộc lợi,… gây nhiều nguy ổn định an ninh, trị, trật tự, an toàn hội, ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất, làm thất thoát nguồn ngân sách Nhà nước, làm lòng tin người đầu tư, ảnh hưởng tới phát triển bền vững đất nước Thị Thái hòa thành lập năm 2008, việc đầu xây dựng sở hạ tầng, trung tâm văn hóa, giáo dục, khu cơng nghiệp…rất trọng Một dự án nhằm đưa Thái Hòa trở thành trung tâm tỉnh Nghệ An dự án đường giao thông nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 Cơng tác tổ chức thực sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất quyền thị Thái Hòa cho dự án đạt kết quan trọng góp phần thay đổi mặt địa phương Tuy nhiên, bên cạnh bộc lộ số nhược điểm cần phải khắc phục giải pháp Chính vậy, việc đánh giá hiệu cơng tác giải phóng nặt cho dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 đóng vai trò lớn việc hồn thiện cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án tương lai Thị Thái Hòa Do đó, chúng tơi thực đề tài “đánh giá cơng tác giải phóng mặt dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48” Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích thực trạng tổ chức thực thi sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất cho dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 quyền thị Thái Hòa, từ rút ưu điểm hạn chế - Đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức thực thi sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh tế - hội cho quyền thị Thái Hòa Trang Ngành: quản lý thị trường bất động sản Sinh viên thực hiện: Cao Mai Anh Đối tượng nghiên cứu Cơng tác giải phóng mặt dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48, Thị Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An cho 51 hộ gia đình cá nhân có đất bị ảnh hưởng Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi khơng gian: 2776,2 m2 diện tích đất bị ảnh hưởng dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh Thị Thái Hòa, tỉnh Nghệ An - Phạm vi thời gian:  Thời gian tiến hành dự án: dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 Thị Thái Hòa, tỉnh Nghệ An kéo dài từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011 Trang Ngành: quản lý thị trường bất động sản 19 20 21 22 Nguyễn Thị Diệu Nguyễn Minh Hưng Nguyễn Viết Hợi Hoàng Danh Quyên Sinh viên thực hiện: Cao Mai Anh 347,000 21,598,000 3,150,000 25,095,000 1,540,000 13,636,000 14,000,000 29,176,000 1,573,000 4,060,000 14,300,000 19,933,000 1,540,000 15,854,000 14,000,000 31,394,000 Lê Phi Nam Nguyễn Trọng Nghĩa 55,000 2,316,000 500,000 2,871,000 19,043,000 19,043,000 Quế Xuân Quỳ 176,000 4,539,000 1,600,000 6,315,000 Phan Anh Hoà 5,633,000 5,633,000 Trần Thị Thuận Nguyễn Văn Minh Phan Thị Thuỳ Châu 6,377,000 6,377,000 347,000 3,334,000 3,150,000 7,257,000 829,000 829,000 829,000 829,000 9,417,000 9,417,000 5,054,000 5,054,000 2,489,000 2,489,000 10,513,000 10,513,000 4,500,000 4,653,000 9,153,000 2,144,000 2,144,000 163,000 163,000 4,322,000 4,322,000 17,960,000 17,960,000 106,000 106,000 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Phan Thị Loan Phan Đình Nguyên Phạm Đình Tuấn Nguyễn Sỹ Quyền 34 35 36 37 38 39 40 Tống Văn Sỹ Nguyễn Thị Nam Nguyễn Ngọc Thái Nguyễn Thị Thanh Tĩnh Dương Ngọc Minh Vũ Quang Châu Hoàng Văn Linh Trang 38 Ngành: quản lý thị trường bất động sản 41 42 43 44 45 Nguyễn Huy Thuấn Sinh viên thực hiện: Cao Mai Anh 1,290,000 1,290,000 Trần Đình Thế Nguyễn Thị Lợi 536,000 536,000 2,487,000 2,487,000 Ngô Thị Hường 52,487,000 52,487,000 Bùi Anh 810,000 810,000 Trần Văn Hải Vũ Quang Long 2,643,000 2,643,000 1,500,000 1,500,000 Tống Văn San Tồng Văn Cường 4,576,000 4,576,000 3,551,000 3,551,000 5,170,000 5,341,000 47,000,000 57,511,000 2,521,000 2,521,000 1,511,452,000 817,478,000 2,488,568,000 46 47 48 49 50 Thửa đất số 6, tờ đồ số có tranh chấp (4) 51 Lê Viết Lưu 159,211,700 Tổng Đánh giá cơng tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đường nối từ  đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48  Đánh giá cơng tác bồi thường của dự án  2.3.1.3 Bồi thường đất  Cơng tác xác định nguồn gốc đất: - Thuận lợi:  Nguồn gốc sử dụng đất xác định rõ ràng, tương đối dễ dàng khơng gặp vướng mắc trình thực  Việc xác định loại đất để áp giá bồi thường UBND Tỉnh Nghệ An quy định cụ thể - Khó khăn:  Những hộ sử dụng đất có nguồn gốc sau ngày 18/12/1980 khơng có giấy tờ quyền sử dụng đất giấy tờ khơng ghi rõ diện tích đất đất vườn đất xác định theo hạn mức đất địa phương vào thời điểm Trang 39 Ngành: quản lý thị trường bất động sản Sinh viên thực hiện: Cao Mai Anh có định thu hồi đất nên đất thổ cư thu hồi chủ yếu đất vườn Người dân lại hiểu sai cho đất nên phương án bồi thường ban đầu không người dân chấp thuận làm chậm tiến độ thực dự án  Vấn đề chênh lệch diện tích đất đai thực tế giấy tờ lấn chiếm hay sai lệch đo để lập đồ từ năm 1993 trở trước đo đạc thủ cơng nên độ xác không cao, đến năm 2001 đo đạc lập đồ địa theo cơng nghệ kỹ thuật số nên độ xác cao nhiều Vì việc xác định diện tích đất tăng thêm lấn chiếm hay sai số đo đạc vấn đề  Giá đất Giá đất bồi thường dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 tuân thủ theo quy định chung UBND Tỉnh Nghệ An Đối với đất 1.000.000 đồng/m2, đất vườn khuôn viên đất 55.000 đồng/m2 coi hợp lý Tuy nhiên, với đất nông, lâm nghiệp, mức bồi thường 4.000 đồng/m2 thấp, khó cho người dân mua lại mảnh đất canh tác với giá trị bồi thường đất mà họ nhận - Thuận lợi:  Trong bảng giá UBND tỉnh công bố hàng năm giá đất xác định cụ thể đến đất, chủ hộ giá đất nơng nghiệp xác định theo hạng đất tính thuế hàng năm nên đảm bảo tính xác, cơng việc áp giáGiá bồi thường nhà cửa, cơng trình vật kiến trúc đất xây dựng sở phân cấp nhà tính tốn theo giá trị xây dựng nhà, cơng trình cấp hạng nên người dân chấp nhận - Khó khăn:  Giá đất bồi thường chưa sát với giá chuyển nhượng thị trường mức giá bồi thường chưa cân đối, phù hợp loại đất khác  Do chậm trễ mặt cung cấp nguồn kinh phí đềngiá đất ban hành hàng năm giá tài sản đất thay đổi theo quý nên mức giá thời điểm có định đền bù chênh lệch so với thời điểm người bị thiệt hại nhận tiền đền bù, bàn giao mặt Trang 40 Ngành: quản lý thị trường bất động sản Sinh viên thực hiện: Cao Mai Anh Bảng 14: Bảng tổng hợp ý kiến người dân việc bồi thường đất dự án đường nối đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 Số hộ TT Loại đất Đồng ý Tỷ lệ % Không Đồng ý đồng ý Không đồng ý Đất 100 Đất vườn khuôn viên đất 20 90 10 Đất trụ sở, tổ chức 100 Đất lâm nghiệp 28 78,57 21,43 (Nguồn: điều tra thực tế) Dựa vào bảng ta thấy tỉ lệ người dân không đồng ý với giá đất không cao Các loại đất: đất đất trụ sở, tổ chức, 100% hộ đồng ý, riêng với loại đất lâm nghiệp, giá bồi thường có 4.000 đơng/m2 nên có hộ gia đình khơng đồng ý Với giá bồi thường này, thực người dân khó khăn việc mua đất để sản xuất Có hộ gia đình bị ảnh hưởng đất vườn khn viên đất không đồng ý Nguyên nhân việc không đồng ý với chủ trương hộ gia đình kiến nghị việc khơng bồi thường diện tích đất bị thu hồi quy định khơng bồi thường phần đất thực giải tỏa trước tính từ tim đường bên m Điều thiếu hiểu biết không am hiểu pháp luật người dân 2.3.1.4 Bồi thường tài sản Tài sản dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 bao gồm cối, hoa màu , nhà vật kiến trúc Sau hoàn thành phương án bồi thường tài sản, có ý kiến khác hiệu hài lòng giá bồi thường, cụ thể sau: Trang 41 Ngành: quản lý thị trường bất động sản Sinh viên thực hiện: Cao Mai Anh Bảng 15: Bảng tổng hợp ý kiến người dân giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc cối, hoa màu dự án đường nối đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 Số hộ TT Tài sản đất Đồng ý Tỷ lệ % Không đồng ý Đồng ý Không đồng ý Nhà, vật kiến trúc 43 100 Cây cối, hoa màu 48 85 15 (Nguồn: điều tra thực tế) Dựa vào bảng ta thấy, trường hợp đất thu hồi có vật kiến trúc, tất hộ gia đình đếu đồng ý với phương án bồi thường Tuy nhiên, với hộ gia đình có cối hoa màu, trường hợp khơng tán thành với lí khơng hài lòng với giá bồi thường Đối với lấy gỗ hay ăn quả, chênh lệch đường kính cm chênh lệch thời gian thu hoạch năm ảnh hưởng lớn tới giá trị bồi thường, hộ gia đình Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt có nhiều bất đồng trình kê khai kiểm kê tài sản Bên cạnh đó, việc xác định giá trị có cơng trình kiến trúc đất gặp số khó khăn định phải xác định tỷ lệ phần trăm chất lượng lại cơng trình kiến trúc Q trình nhiều thời gian giải thích cho người dân hiểu vấn đề 2.4.2 Công tác hỗ trợ của dự án  2.4.2.1 Hỗ trợ đất Đới với dự án này, có đất vườn khuôn viên với đất hỗ trợ Mức hỗ trợ theo quy định cao so với mức bồi thường cho loại đất Đất đất nông, lâm nghiệp không hỗ trợ, điều lại lần gây khó khăn thêm cho hộ gia đình làm nơng nghiệp giá bồi thường thấp, lại thêm khơng có phần tiền hỗ trợ cho diện tích đất bị thu hồi 2.4.2.2 Hỗ trợ tài sản Cũng giống đất đất nông, lâm nghiệp, tài sản dự án này, bao gồm: cối, hoa màu, nhà vật kiến trúc không hỗ trợ mà bồi thường thu thập ý kiến người dân vấn đề này, kết sau: Trang 42 Ngành: quản lý thị trường bất động sản Sinh viên thực hiện: Cao Mai Anh Bảng 16: Bảng tổng hợp kết điều tra ý kiến người dân công tác hỗ trợ dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 Số hộ TT Tên dự án Đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 Đồng ý 48 Tỷ lệ % Không đồng ý Đồng ý 94,12 Không đồng ý 5,88 (Nguồn: điều tra thực tế) Dựa vào số liệu bảng ta thấy: tỷ lệ người dân không đồng ý phương án hỗ trợ dự án khơng cao hộ gia đình khơng đồng ý với lý là: việc thu hồi đất ảnh hưởng tới diện tích ni trồng họ, có bồi thường so với mức thu nhập có từ loại trồng lớn rát nhiều vậy, hộ gia đình mong muốn có thêm mức hỗ trợ định cho phần cối, hoa màu 2.4.2.3 Hỗ trợ di chuyển Khoản tiền hỗ trợ di chuyển dự án 26.000.000 đồng cho hộ gia đình cần phải di chuyển chỗ Mức hỗ trợ hợp lý đủ hộ gia đình chuyển tới nơi mà khơng gặp khó khăn tài khoảng thời gian đầu 2.4.2.4 Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm Dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 Thị thái Hòa, tỉnh Nghệ An có mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm 8.709.600 đồng Với 50% dân số thuộc khu vực bị ảnh hưởng thuộc độ tuổi lao động mức hỗ trợ tương đối thấp Hơn nữa, tất mức hỗ trợ bàn giao cho người dân hình thức tiền mặt Với lối suy nghĩ người dân quê, có tiền tay, họ đầu vào tân trang nhà cửa mua sắm dồ dùng gia dụng mà không sử dụng mục đích chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm Điều mà chủ đầu Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa làm tạo lớp dạy nghề cho người độ tuổi lao động, giúp họ có sống ổn định sau bị thu hồi đất nơng nghiệp 2.4.3 Bố trí tái định cư  Dự án khơng phải thành lập khu tái định cư mà gộp chung với dự án đường vào trung tâm Nghĩa Hòa để bố trí nơi cho hộ gia đình, trước thu hồi đất, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư bàn giao chỗ cho 2/3 hộ gia đình, hộ gia đình bàn giao sau thu hồi đất Điều không với quy định pháp luật khiến cho hộ gia đình bị bàn giao trễ khơng tán thành với phương án bồi Trang 43 Ngành: quản lý thị trường bất động sản Sinh viên thực hiện: Cao Mai Anh thường chung dự án Nơi hộ gia đình có điều kiện sống tương đương với nơi Một số đánh giá khác  2.4.4.1 Đánh giá hoạt động Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư - Những kết đạt được:  Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra xác nhận đầy đủ thủ tục để tiến hành giải phóng mặt  Hướng dẫn chi tiết quy định Nhà nước công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nói chung quy định riêng Tỉnh Nghệ An  Lập phương án chi tiết cho dự ánHỗ trợ chủ đầu việc kê khai, kiểm kê đất đai tài sản, xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình khu vực bị ảnh hưởng dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48  Tiến hành chi trả cho dân theo kế hoạch bàn giao mặt thỏa thuận với chủ đầu  Lưu trữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến dự án - Những khó khăn gặp phải:  Tại thời điểm năm 2011, ngồi dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48, thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư phải lúc tham gia vào số dự án khác như: dự án “ nhà máy chế biến sữa Vinamilk” Đông Hiếu, dự án “ chăn ni bò sữa chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp công ty cổ phần TH True Milk” với phạm vi trải dài Thị Thái Hòa nên dễ bị phân tán, nhầm lẫn, không tập trung cao độ vào dự án  Các hộ gia đình có đất nằm phạm vi dự án chủ yếu làm nơng nghiệp bn bán nên khơng có kiến thức pháp luật đất đai, chủ trương thu hồi đất Nhà nước khác mức giá khu vực, việc gây khó khăn lớn cho tổ cơng tác q trình tiếp xúc trực tiếp để lấy ý kiến 2.4.4.2 Đánh gía trình tự thực cơng tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Về trình bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 tiến hành với quy định Tuy nhiên tồn số nhược điểm cần khắc phục Mặc hồ sơ báo cáo tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, trình tự, thủ tục tuân thủ theo quy định pháp luật, có số chậm trễ phải trao đổi, giác ngộ, thuyết phục người dân đồng ý với phương án bồi thường, nhiên, thực tế, trình tực bước thực không giống giấy tờ Trang 44 Ngành: quản lý thị trường bất động sản Sinh viên thực hiện: Cao Mai Anh Để rút ngắn thời gian trao đổi họp lấy ý kiến nhân dân, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 dã tổ chức họp dân, kết hợp với kê khai tài sản Cùng lúc cho người dân kí vào biên kiểm kê tài sản, mà đáng phải tới lúc xuống thực địa, kiểm tra lại tài sản, đối chiếu, thống tiến hành kí nhận Lợi dụng thiếu hiểu biết người dân để làm việc sai nguyên tắc sai phạm lớn Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án 2.4.5 Đánh giá chung Qua trình nghiên cứu dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 địa bàn Thị Thái Hòa, tỉnh Nghệ An nhận thấy công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực theo Nghị đinh 69/2009/NĐ-CP, nhiên có số vấn đề sau: - Xác định đối tượng điều kiện bồi thường  Việc xác định diện tích đất ở, đất vườn theo thời điểm sử dụng đất phức tạp  Việc xác định nguồn gốc sử dụng đất, thời gian sử dụng đất chưa khoa học, hiệu - Xác định giá bồi thường đất  Các hộ bị thu hồi đất yêu cầu bồi thường theo giá thị trường việc xác định giá đất để tính bồi thường phải vào Bảng giá quy định UBND tỉnh công bố hàng năm song bảng giá lại thấp so với giá thị trường  Chính sách chuyển đổi nghề nghiệp chưa thực vào thực tiễn Hầu hết hộ gia đình sau nhận tiền chuyển đổi nghề nghiệp thường đầu vào môt khoản khác, không liên quan đến nghề nghiệp - Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Có thể nói cơng tác đền bù, giải phóng mặt bố trí tái định cư lĩnh vực mà kiến nghị, số lượng đơn khiếu nại tố cáo chiếm tỷ lệ lớn Đây công tác liên quan đến nhiều ban ngành, nơi mà vấn đề tiêu cực thường xuyên xảy làm giảm lòng tin nhân dân sách áp dụng chồng chéo, chưa khoa học đặc biệt sách bồi thường, tái định cư mang tính áp đặt, bắt buộc Trang 45 Ngành: quản lý thị trường bất động sản Sinh viên thực hiện: Cao Mai Anh Bảng 17: Bảng tổng hợp kiến nghị hộ gia đình có đất bị ảnh hưởng Tên dự án T T Nội dung kiến nghị Dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 Tỷ lệ % Tăng giá đềnhỗ trợ 21 hộ 41.18 Cho vay vốn ưu đãi hộ 11.76 Tạo việc làm cho người độ tuổi lao động hộ Diện tích đền bù so với thực tế hộ Thu hồi hết diện tích ruộng, khơng nên thu hồi phần diện tích lại q nhỏ khơng thể sản xuất 15 hộ Hỗ trợ nâng nhà cao đường hộ 7.84 29.41 Không có kiến nghị hộ 9.81 (Nguồn: điều tra thực tế) 2.5 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu cơng tác giải phóng mặt địa bàn Thị thái Hòa, tỉnh Nghệ An cho dự án tương lai Để công tác đền bù, giải phóng mặt bố trí tái định cư thực nhanh gọn, hiệu quả, tốn đảm bảo cân lợi ích Nhà nước người bị thu hồi đất, xin đưa số giải pháp sau: - Về hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư:  Ban hành quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội Hội đồng BTHTTĐC Tổ vấn BTHTĐC thị xã, cần nêu rõ trách nhiệm thành viên Hội đồng, đề cao, phát huy vai trò lãnh đạo, đạo chun mơn trưởng phòng ban ngành thuộc Hội đồng Trang 46 Ngành: quản lý thị trường bất động sản Sinh viên thực hiện: Cao Mai Anh  Bố trí, tuyển dụng cán có trình độ, phẩm chất đạo đức, lực, am hiểu chế độ sách Đảng, Nhà nước vào Tổ vấn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thị xã; ưu tiên tuyển dụng, đề bạt, khen thưởng cán trực tiếp tham gia công tác giải phóng mặt  Tăng cường tập huấn, phổ biến nghiệp vụ công tác BTHTĐC cho thành viên Hội đồng BTHTTĐC, Tổ vấn BTHTTĐC, tổ cơng tác cán phòng ban chức có liên quan đến cơng tác giải phóng mặt Đặc biệt quyền xã, phường cần có kế hoạch cử cán làm cơng tác quản lý đất đai học tập huấn thường xuyên Việc tập huấn giúp làm rõ thống cách hiểu văn bản, sách, pháp luật Nhà nước liên quan đến công tác BTHTTĐC, đồng thời giúp người chia sẻ kinh nghiệm giải tình khó khăn nảy sinh q trình thực -Về trình tự tiến hành: Tiền hành theo trình tự quy định, tuyệt đối khơng gộp bước lại với để rút ngăn thời gian thực - Về xác định đối tượng điều kiện bồi thường:  Hoàn chỉnh, lưu trữ hồ sơ pháp lý đối tượng sử dụng đất dạng file điện tử đặc biệt cấp Dự án đường giao thông cần tổ chức đánh giá lại ảnh hưởng dự án người bị thu hồi đất sau dự án hoàn thành khoảng thời gian định để xác định phần diện tích đất bị thu hồi - Về giá bồi thường:  Đối với giá bồi thường ăn cho thu hoạch đơn giá tính theo giá trị có vườn cây, hỗ trợ giá trị sản lượng thu hoạch năm theo mức giá trị có  Đối với giá đất, xem xét để giá bồi thường giá thị trường loại đất không chênh lệch lớn - Về sách hỗ trợ: Đối với dự án kinh doanh tuyển lao động chỗ ưu tiên hộ bị thu hồi đất cách thực dự án đào tạo nghề cho người lao động nên thực đào tạo nghề trước dự án hoàn thành - Hướng dẫn cách sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ hiệu hợp lý - Trong quy trình bồi thường, GPMB, tái định cư nên quy định thời gian hoàn thành cụ thể cho khâu, giai đoạn thời gian hoàn thành bàn giao khu tái định cư nhiều năm người dân sớm ổn định sống yên tâm sản xuất - Tổ chức họp dân có đại diện Hội đồng bồi thường lần trước, sau thực GPMB, mục đích để bàn bạc, thảo luận vấn đề thắc mắc Trang 47 Ngành: quản lý thị trường bất động sản Sinh viên thực hiện: Cao Mai Anh - Phát huy vai trò Hòm thư góp ý kiến điểm sinh hoạt dân cư công cộng để người dân phản ánh ý kiến nhằm đảm bảo công khai, minh bạch việc thu hồi đất Trang 48 Ngành: quản lý thị trường bất động sản Sinh viên thực hiện: Cao Mai Anh KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ  Kết luận Qua nghiên cứu đề tài “đánh giá cơng tác bồi thường giải phóng mặt dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48”, đề tài rút kết luận sau: Dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 ảnh hưởng tới 2776 m2, tổng kinh phí 2.512.162.000 đồng , kéo dài từ tháng 11 năm 2010 đến tháng 12 năm 2011 tính đến thời điểm hoàn thành với số thành công tồn định Cụ thể:  Về bồi thường: - Cách xác định điều kiện bồi thường thời gian sử dụng đất khó khăn tồn số điểm chưa hợp lý dẫn đến lợi ích người bị thu hồi đất bị ảnh hưởng, làm chậm tiến độ thu hồi - Việc xác định kết cấu, giá trị lại cơng trình, vật kiến trúc để áp giá bồi thường chậm trễ, gặp số khó khăn q trình xác định giá trị lại cơng trình kiến trúc đất - Giá bồi thường chưa sát với mức giá thực tế  Về hỗ trợ: - Về việc hỗ trợ ổn định sống chuyển đổi nghề nghiệp, chưa trọng tới việc tạo công ăn việc làm cho niên chưa định hướng cho người dân sử dụng tiền bồi thường, hỗ trợ cách có hiệu  Về tái định cư: - Mặc dự án tạo khu tái định cư mới, cần bố trí tái định cư cho hộ gia đình chưa bàn giao nhà với thời gian quy định  Về Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư: - Nguồn gốc sử dụng đất xác định tương đối rõ ràng, cẩn thận, đối chiếu sổ kí ruộng đất, hồ sơ trích đo đồ đo đạc qua năm, xem xét tình hình sử dụng, tranh chấp đất đai nhà cửa, đảm bảo khơng có sai sót q trình bồi thường, hỗ trợ - Trình tự làm việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư tồn vài nhược điểm việc tuân thủ trình tự mà pháp luật quy định làm ảnh hưởng tới tính cơng bằng, minh bạch công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Việc chi trả tiền cho người dân bàn giao mặt cho chủ đầu tiến hành thuận lợi hiệu Tóm lại, dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 Thị Thái Hòa tỉnh Nghệ An góp phần tạo thuận tiện lưu thơng cho phương tiện giao thông tạo mặt cho Thị Thái Hòa tỉnh Nghệ An, đảm bảo cho phát triển lâu dài Thị Trang 49 Ngành: quản lý thị trường bất động sản Sinh viên thực hiện: Cao Mai Anh  Kiến nghị Cơng tác bồi thường giải phóng mặt công việc nhạy cảm, liên quan đến nhiều ban ngành, tiến độ công tác nhanh hay chậm gắn bó ban ngành, chế sách Nhà nước hỗ trợ người dân Bồi thường giải phóng mặt gắn liền với phát triển kinh tế hội, nâng cao đời sống kinh tế cho người dân Bên cạnh mặt đạt nhiều hạn chế cần hoàn thiện, để nâng cao hiệu cơng tác bồi thường, giải phóng mặt chun đề xin có kiến nghị sau: - Việc đào tạo nghề sau thu hồi đất cần quan tâm để đưa sống người dân ngày tốt lên chung với đà phát triển hệ thống sở hạ tầng - Để đảm bảo hiệu công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Hội đồng cần tuân thủ ngiêm chỉnh quy tắc, trình tự pháp luật - Tổ chức đo đạc kiểm tra định kỳ đất đai hộ dân, quản lý việc cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất chặt chẽ - Thành lập đường dây nóng hỏi đáp pháp luật để cần người dân hỏi giảm thiểu đơn thư khiếu nại, người dân báo cáo ngày trường hợp cán vi phạm có hành động không với hộ bị thu hồi đất - Ra định mức giá bồi thường, mức giá hỗ trợ thay đổi theo tình hình kinh tế Trang 50 Ngành: quản lý thị trường bất động sản Sinh viên thực hiện: Cao Mai Anh TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế hội UBND Thị Thái Hòa năm 2012 Luật đất đai 2003 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2009 Chính phủ, Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất,thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ bồi thường thiệt hại tái định cư Nhà nước thu hồi đất Quyết định số 04/2010/QĐ.UBND UBND tỉnh Nghệ An ngày 19/01/2010 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Nghệ An Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt dự án đường nối từ đường Hồ Chí minh đến quốc lộ 48 Luận văn “Hoàn thiện tổ chức thực thi sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất quyền thị Thái Hòa, tỉnh Nghệ An”, tác giả Phạm Tiến Dũng, cán Phòng tài ngun – Mơi trường thị Thái Hòa năm 2012 Các website:  http://www.tailieu.vn  http://www.thuvien24h.com  http:// www.Vietnamnet.com.vn UBND tỉnh Nghệ An, Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 Về việc ban hành quy định bồi thường trồng, vật nuôi Nhà nước thu hồi đất 10 UBND tỉnh Nghệ An, Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04/1/2012 Về việc ban hành bảng đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc áp dụng cho cơng tác bồi thường giải phóng mặt địa bàn tỉnh Nghệ An 11 UBND tỉnh Nghệ An Quyết định số 82/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 Về việc quy định khung giá loại đất địa bàn tỉnh Nghệ An Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Nghệ An Trang 51 Ngành: quản lý thị trường bất động sản Trang 52 Sinh viên thực hiện: Cao Mai Anh ... hưởng dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An - Phạm vi thời gian:  Thời gian tiến hành dự án: dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 Thị xã Thái Hòa, tỉnh. .. chung dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 Thị xã Thái Hòa, tỉnh nghệ An 23  2.2 Hiện trạng khu vực dự án đường nối từ đường hồ Chí Minh đến quốc lộ 48, Thị xã Thái Hà, tỉnh. .. án đường nối từ đường Hồ chí Minh đến quốc lộ 48, Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An - Đánh giá chung dự án đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến quốc lộ 48 đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐẾN QUỐC LỘ 48, THỊ XÃ THÁI HÒA, TỈNH NGHỆ AN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐẾN QUỐC LỘ 48, THỊ XÃ THÁI HÒA, TỈNH NGHỆ AN, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐẾN QUỐC LỘ 48, THỊ XÃ THÁI HÒA, TỈNH NGHỆ AN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐẾN QUỐC LỘ 48, THỊ XÃ THÁI HÒA, TỈNH NGHỆ AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn