QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT PHƯỜNG THỚI AN, QUẬN 12, TP.HCM TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010; TẦM NHÌN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020

93 13 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA QUẢNĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT PHƯỜNG THỚI AN, QUẬN 12, TP.HCM TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010; TẦM NHÌN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 SVTH : Đặng Thị Thanh Lan Ngành : Quảnđất đai Niên khoá : 2002 - 2006 Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2006 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA QUẢNĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT YZ Đặng Thị Thanh Lan QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT PHƯỜNG THỚI AN, QUẬN 12, TP.HCM TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010; TẦM NHÌN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 GVHD: KS Đặng Quang Thịnh KS Ngô Minh Thụy Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2006 Lời cảm ơn Trong suốt q trình học tập, Tơi tiếp nhận nhiều kiến thức kinh nghiệm sống Tơi có hành trang bước vào đời nhờ dạy dỗ cha mẹ thầy cô Con xin cám ơn ba mẹ sinh thành nuôi ăn học ngày hôm Với lòng biết ơn sâu sắc, Tơi xin chân thành cám ơn: Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Ban chủ nhiệm Khoa QLĐĐ & BĐS tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành khoá học truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm bổ ích giúp tơi vững bước trường KS Đặng Quang Thịnh, KS Ngơ Minh Thụy tận tình hướng dẫn suốt thời gian làm đề tài tốt nghiệp Các cơ, chú, anh, chị làm việc Phòng Tài Ngun - Mơi Trường Quận 12 tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi thực tập tốt, tập thể sinh viên lớp QuảnĐất Đai khóa 28 giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình học tập hoàn chỉnh đề tài Tháng năm 2006 Đặng Thị Thanh Lan TÓM TẮT Sinh viên Đặng Thị Thanh Lan, Khoa QuảnĐất Đai Và Bất Động Sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Đề tài: “Quy hoạch sử dụng đất chi tiết phường Thới An, Quận 12, TP.HCM từ năm 2006 đến năm 2010 tầm nhìn sử dụng đất đến năm 2020” Giáo viên hướng dẫn: KS Đặng Quang Thịnh, KS Ngô Minh Thụy Đề tài thực theo quy trình hướng dẫn lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã Bộ Tài nguyên – Môi trường Quyết định số 04/2005/QĐ-BTNMT ngày 30/06/2005 việc ban hành quy trình lập điều chỉnh QH,KHSDĐ Phường Thới An có diện tích tự nhiên 518.46 diện tích đất nơng nghiệp 152.81 ha, diện tích đất phi nơng nghiệp 365.65 Phường xác định trung tâm hành Quận, tốc độ thị hố diễn nhanh diện tích đất nơng nghiệp lớn nên cần phải lập QHSDĐ để có sở phân bố quỹ đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH Để việc phát triển kinh tế-xã hội phường tương lai phù hợp với qui hoạch tổng thể định hướng phát triển KT-XH quận, sở phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, KT-XH, trạng sử dụng đất phường, định hướng sử dụng đất chung quận đề tài xây dựng phương án QHSDĐ cho phường đến năm 2010 là: “Tổng hợp nhu cầu chung (theo định mức sử dụng đất) nhu cầu phát triển phường” Phương án quy hoạch sử dụng đất phường Thới An đến năm 2010 có cấu sử dụng đất sau: Đất nông nghiệp: 67.41 ha, chiếm 13% tổng diện tích tự nhiên Diện tích đất nơng nghiệp giảm chuyển sang đất ở, đất có mục đích cơng cộng, đất trụ sở quan cơng trình nghiệp, đất quốc phòng an ninh Đất phi nơng nghiệp: 457.05 ha, chiếm 87% tổng diện tích tự nhiên Diện tích đất phi nơng nghiệp tăng lên xây dựng dự án nhà ở, mở rộng đường giao thông, cơng trình phúc lợi cơng cộng… Kết đề tài là: việc bố trí cấu sử dụng đất trên, việc sử dụng tài nguyên đất đai hợp lý, có hiệu quả, tạo mơi trường sử dụng đất bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phường quận phát triển, nhanh chóng đưa phường trở thành trung tâm đô thị quận MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn Tóm tắt Mục lục Danh sách bảng, biểu đồ, sơ đồ Danh sách chữ viết tắt PHẦN I : MỞ ĐẦU I.1 ĐẶT VẤN ĐỀ I.2 MỤC ĐÍCH I.3 YÊU CẦU I.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU I.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU I.6 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI PHẦN II : TỔNG QUAN II.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN II.1.1 Các khái niệm liên quan đến quy hoạch sử dụng đất II.1.2 Các nguyên tắc quy hoạch II.1.3 Quy trình thực II.2 LỊCH SỬ CÔNG TÁC QHSDĐ II.2.1 Tình hình nghiên cứu QHSDĐ nước giới II.2.2 Tình hình QHSDĐ Việt Nam II.3 CƠ SỞ PHÁP LÍ II.4 CƠ SỞ THỰC TIỄN 10 PHẦN III: NỘI DUNGPHƯƠNG PHÁP III.1 NỘI DUNG 11 III.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU IV.1 ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN - CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG 13 IV.1.1 Điều kiện tự nhiên 13 IV.1.2 Tài nguyên thiên nhiên 14 IV.1.3 Cảnh quan môi trường 17 IV.1.4 Nhận xét chung điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên cảnh quan môi trường 17 IV.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI 18 IV.2.1 Thực trạng phát triển kinh tế 18 IV.2.2 Thực trạng xã hội 22 IV.2.3 Thực trạng phát triển đô thị 24 IV.2.4 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 25 IV.2.5 Đánh giá chung thực trạng phát triển kinh tế xã hội gây áp lực đất đai 29 IV.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 30 IV.3.1 Tình hình quản lý Nhà nước đất đai 30 IV.3.2 Đánh giá trạng sử dụng đất đai 35 IV.4 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI 42 IV.4.1 Xác định lựa chọn tiêu đánh giá tiềm đất đai phù hợp với loại đất, mục dích sử dụng đất 42 IV.4.2 Tiềm đất nông nghiệp 44 IV.4.3 Tiềm đất phi nông nghiệp 46 IV.5 QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 47 IV.5.1 Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất 47 IV.5.1.1 Các tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010 47 IV.5.1.2 Phương hướng, mục tiêu sử dụng đất kỳ quy hoạch 49 IV.5.1.3 Phướng án quy hoạch sử dụng đất 51 IV.5.2 Lựa chọn phương án 60 IV.5.3 Bố trí quĩ đất theo phương án chọn 61 IV.5.4 Các tiêu quy hoạch sử dụng đất 65 IV.5.5 Hiệu phương án chọn 66 IV.5.5.1 Hiệu mặt kinh tế 66 IV.5.5.2 Hiệu xã hội 68 IV.5.5.3 Hiệu môi trường 68 IV.5.6 Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất 68 IV.5.6.1 Kế hoạch sử dụng đất năm 2007 69 IV.5.6.2 Kế hoạch sử dụng đất năm 2008 70 IV.5.6.3 Kế hoạch sử dụng đất năm 2009 72 IV.5.6.4 Kế hoạch sử dụng đất năm 2010 73 IV.5.7 Các biện pháp, giải pháp tổ chức thực 74 IV.6 TẦM NHÌN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 76 IV.6.1 Tầm nhìn sử dụng đất nông nghiệp 77 IV.6.2 Tầm nhìn sử dụng đất phi nông nghiệp 76 IV.7 DỰ KIẾN CÁC KHOẢN THU CHI LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI TRONG KỲ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 78 PHẦN V: KẾT LUẬN-KIẾN NGHỊ V.1 KẾT LUẬN 80 V.2 KIẾN NGHỊ 80 DANH SÁCH CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, BẢN ĐỒ • Danh sách bảng Bảng IV.1 : Một số yếu tố khí hậu phường Thới An Bảng IV.2 : Phân loại đất đai phường Thới An Bảng IV.3 : Giá trị sản xuất ngành Bảng IV.4 : Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp Bảng IV.5 : Diện tích, suất, sản lượng rau giai đoạn 2003-2005 Bảng IV.6 : Số lượng loại vật nuôi Bảng IV.7 : Giá trị sản xuất ngành công nghiệp Bảng IV.8 : Giá trị sản xuất ngành Thương mại-Dịch vụ Bảng IV.9 : Thống kê dân số phường Thới An đến ngày 31/06/2006 Bảng IV.10: Danh mục dự án thực phường Bảng IV.11: Danh mục tuyến đường phường Bảng IV.12: Danh mục trường học phường Bảng IV.13: Thống kê đồ địa chính quy phường Thới An Bảng IV.14: Thống kê kết cấp giấy cho hộ gia đình, cá nhân Bảng IV.15: Hiện trạng sử dụng đất phường Thới An năm 2006 Bảng IV.16: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp phường Thới An năm 2006 Bảng IV.17: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp phường Thới An 2006 Bảng IV.18: Hiện trạng sử dụng đất chuyên dùng phường Thới An năm 2006 Bảng IV.19: Hiện trạng sử dụng đất công cộng phường Thới An năm 2006 Bảng IV.20: Biến động loại đất phường Thới An giai đoạn 2000-2006 Bảng IV.21: Phân cấp tiêu đánh giá tiềm đất nông nghiệp Bảng IV.22: Mô tả chất lượng đơn vị đất đai Bảng IV.23: Các tiêu dân số phường Thới An Bảng IV.24: Dân số phường Thới An đến năm 2010 Bảng IV.25: Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất ngành, lĩnh vực Bảng IV.26: Chỉ tiêu sử dụng đất theo phương án Bảng IV.27: Danh mục trường học nâng cấp, mở rộng Bảng IV.28: Danh mục trường học xây dựng Bảng IV.29: Định hướng sử dụng đất y tế phường Thới An Bảng IV.30: Cơ cấu định mức sử dụng đất đô thị Bảng IV.31: Danh mục dự án khu nhà Bảng IV.32: Danh mục tuyến đường mở rộng địa bàn phường Bảng IV.33: Danh mục đất sản xuất kinh doanh Bảng IV.34: Danh mục đất trụ sở quan cơng trình nghiệp Bảng IV.35: Chỉ tiêu sử dụng đất theo phương án Bảng IV.36: Tổng hợp tiêu phương án sử dụng đất đến năm 2010 Bảng IV.37: Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp phường Thới An đến 2010 Bảng IV.38: Phân tích nguyên nhân biến động đất SXNN từ 2006-2010 Bảng IV.39: Khả chu chuyển đất nông nghiệp Bảng IV.40: Quy hoạch đất phi nông nghiệp đến năm 2010 Bảng IV.41: Quy hoạch sử dụng đất chuyên dùng đến năm 2010 Bảng IV.42: Tổng hợp tiêu loại đất phường Thới An đến năm 2010 Bảng IV.43: Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2010 Bảng IV.44: Diện tích đất cần thu hồi đến năm 2010 Bảng IV.45: Dự báo giá trị sản xuất ngành vào năm 2010 Bảng IV.46: Dự báo chuyển dịch cấu kinh tế khu vực TM-DV Bảng IV.47: Kế hoạch sử dụng đất phường Thới An giai đoạn 2007-2010 Bảng IV.48: Kế hoạch sử dụng đất năm 2007 Bảng IV.49: Danh mục dự án năm 2007 Bảng IV.50: Kế hoạch sử dụng đất năm 2008 Bảng IV.51: Danh mục dự án năm 2008 Bảng IV.52: Kế hoạch sử dụng đất năm 2009 Bảng IV.53: Danh mục dự án năm 2009 Bảng IV.54: Kế hoạch sử dụng đất năm 2010 Bảng IV.55: Danh mục dự án năm 2010 • Danh sách biểu đồ Biểu IV.1 Biểu IV.2 Biểu IV.3 Biểu IV.4 Biểu IV.5 : Cơ cấu kinh tế phường Thới An năm 2005 : Cơ cấu sử dụng đất phường Thới An năm 2006 : Cơ cấu đất nông nghiệp phường Thới An năm 2006 : Cơ cấu đất phi nông nghiệp phường Thới An năm 2006 : Cơ cấu đất chuyên dùng phường Thới An năm 2006 • Danh sách đồ Sơ đồ vị trí phường Thới An Bản đồ trạng sử dụng đất phường Thới An năm 2006 Bản đồ đất phường Thới An Bản đồ đơn vị đất phường Thới An Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thới An đến năm 2010 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BTNMT CHN CHXHCNVN CP CTSN DNTN GCNQSDĐ GĐ-CN KH KHSDĐ KT-XH LUTS MNCD NĐ NLTT PA PNN QH QH,KHSDĐ QHĐT QHSDĐ QLNN QLRĐ RĐ SX TN-MT TPHCM TTCN TM-DV TTg UBND XD-DV Ý Nghĩa : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Bộ Tài Nguyên Môi Trường Cây hàng năm Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Viêt Nam Chính Phủ Cơng trình nghiệp Doanh nghiệp nhân Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Gia đình – cá nhân Kế hoạch Kế hoạch sử dụng đất Kinh tế-xã hội Các loại hình sử dụng đất Mặt nước chuyên dùng Nghị định Năng lượng truyền thông Phương án Phi nông nghiệp Quy hoạch Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quy hoạch thị Quy hoạch sử dụng đất Quản lí nhà nước Quản lý ruộng đất Ruộng đất Sản xuất Tài ngun-Mơi trường Thành phố Hồ Chí Minh Tiểu thủ công nghiệp Thương mại-Dịch vụ Thủ Tướng Ủy Ban Nhân Dân Xây dựng-Dịch vụ Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành QuảnĐất Đai PHẦN I: MỞ ĐẦU I.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai nguồn tài nguyên vô giá, sở khơng gian bố trí lực lượng sản xuất phát triển đô thị, đầu vào thiếu trình sản xuất nào, liệu sản xuất lĩnh vực nông lâm nghiệp Với đặc điểm: cố định vị trí, giới hạn diện tích, vơ hạn thời gian sử dụng, tính tăng trị, tính dị biệt đất đai đánh giá tài sản có giá trị lĩnh vực sôi động Để đảm bảo cho quĩ đất ổn định, tiềm đất đai phát triển, hiến pháp nước CHXHCNVN qui định: “Nhà nước thống quảnđất đai theo qui hoạch pháp luật, bảo đảm sử dụng mục đích có hiệu quả” (Điều 6) Bên cạnh đó, điều kiện phát triển kinh tế xã hội nhu cầu sử dụng đất đai ngày tăng, đất đai trở nên khan xuất mâu thuẫn mục đích sử dụng đất điều kiện thành phố lớn có tốc độ thị hố cao TPHCM Do vậy, quản lí nguồn tài nguyên đất việc sử dụng đất cách có hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ mơi trường việc làm cần quan tâm.Vì thế, luật đất đai 2003 qui định công tác QH,KHSDĐ 13 nội dung QLNN đất đai (Khoản điều 6) Hiện nay, đất nước ta trình đổi mới, phát triển bước, thực cơng nghiệp hóa đại hố nên cơng tác quản lí nhà nước đất đai trọng Hiện nay, nước ta giai đoạn phấn đấu trở thành nước công nghiệp nên trọng phát triển kinh tế xã hội, ngành lĩnh vực đưa tiêu chí sử dụng đất cho quĩ đất có hạn nên cần phải có biện pháp để điều hoà mối quan hệ sử dụng đất Quận 12 quận thuộc khu vực ngoại ô thành phố, quận mới, tách từ huyện Hóc Mơn nên gặp nhiều khó khăn q trình phát triển Hiện thành phố có kế hoạch đầu xây dựng địa bàn tạo điều kiện phát triển thu hẹp khoảng cách quận quận nội ô thành phố góp phần xây dựng quận thành “trung tâm Thương mại-Dịch vụ, Cơng nghiệp, Văn hố thể dục thể thao” SVTH: Đặng Thị Thanh Lan Trang Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành QuảnĐất Đai Đất phi nông nghiệp 398.01 422.79 437.52 451.05 2.1 Đất 236.33 242.19 251.96 254.31 2.2 Đất chuyên dùng 124.76 144.69 149.85 161.03 2.3 Đất tơn giáo, tín ngưỡng 2.06 1.78 1.78 1.78 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 3.24 2.31 2.31 2.31 2.5 Đất sông suối MNCD 31.62 31.62 31.62 31.62 IV.5.6.1 Kế hoạch sử dụng đất năm 2007 Bảng IV.48: Kế hoạch sử dụng đất năm 2007 Chỉ tiêu Mã Hiện trạng 2006 Diện tích Cơ cấu (ha) (%) 518.46 100.00 152.81 29.47 131.77 25.42 44.03 8.49 87.74 16.92 21.04 4.06 365.65 70.53 217.88 42.02 110.85 21038 5.05 0.97 0.00 0.00 42.14 8.13 63.66 12.28 45.19 8.72 0.00 0.00 Kế hoạch 2007 Diện tích Cơ cấu (ha) (%) 518.46 100.00 120.45 23.23 99.41 19.17 22.54 4.35 76.86 14.83 21.04 4.06 398.01 76.77 236.33 45.58 124.76 24.06 5.31 1.02 0.24 0.05 41.99 8.10 77.22 14.89 53.72 10.36 0.00 0.00 So sánh tăng(+) giảm(-) 0.00 -32.36 -32.36 -21.49 -10.88 0.00 32.36 18.45 13.91 0.26 0.24 -0.15 13.56 8.53 0.00 Tổng diện tích tự nhiên Đất nông nghiệp 1.1 Đất SX nông nghiệp - Đất trồng hàng năm - Đất trồng lâu năm 1.2 Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất 2.2 Đất chyên dùng - Đất trụ sở quan, CTSN - Đất quốc phòng, an ninh - Đất sản xuất kinh doanh PNN - Đất có mục đích cơng cộng + Đất giao thông + Đất truyền dẫn NLTT NNP SXN CHN CLN NTS PNN OTC CDG CTS CQA CSK CCC DGT DNT + Đất sở văn hoá DVH 0.00 0.00 1.34 0.26 1.34 + Đất sở y tế + Đất sở giáo dục – đào tạo + Đất sở thể dục - thể thao + Đất chợ + Đất bãi thải, xử lí chất thải 2.3 Đất tơn giáo, tín ngưỡng 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.5 Đất sông suối MNCD DYT DGD DTT DCH RAC TTN NTD SMN 0.09 15.83 1.25 1.30 0.00 2.06 3.24 31.62 0.02 3.05 0.24 0.25 0.00 0.39 0.62 6.10 0.26 18.21 2.18 1.30 0.20 2.06 3.24 31.62 0.05 3.51 0.42 0.25 0.04 0.40 0.62 6.10 0.17 2.37 0.93 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 Diện tích đất nơng nghiệp vào năm 2007 120.45 ha, giảm 32.36 so với năm 2006 Trong đó: + Diện tích đất trồng hàng năm 22.54 ha, giảm 21.49 + Diện tích đất trồng lâu năm 76.86 ha, giảm 10.88 Phần diện tích đất giảm chuyển sang đất phi nông nghiệp, cụ thể dùng để xây dựng dự án SVTH: Đặng Thị Thanh Lan Trang 70 Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành QuảnĐất Đai Bảng IV.49: Danh mục dự án năm 2007 STT Dự án Diện tích (ha) Khu nhà PTA 1,2,4,7 18.45 Trụ sở kho bạc 0.26 Phòng khám đa khoa An Khang 0.17 Sân bóng đá 0.93 Nhà văn hoá phường 1.34 Mở rộng đường Lê Thị Riêng, TA 32, TA21 8.53 Trường mầm non 1,2,9,6; tiểu học 1, 3,5 2.37 Bô rác 0.20 Kết đất phi nông nghiệp tăng lên 32.36 đạt 398.01 vào năm 2007, chi tiết sau: +Đất : 236.33 ha, tăng 18.45 +Đất chuyên dùng : 124.76 ha, tăng 13.56 +Đất tơn giáo, tín ngưỡng : 2.06 +Đất nghĩa trang, nghĩa địa : 3.24 +Đất sông suối mặt nước chuyên dùng: 31.62 IV.5.6.2 Kế hoạch sử dụng đất năm 2008 Diện tích loại đất phi nông nghiệp vào năm 2008 sau: + Đất : 242.19 + Đất chuyên dùng : 144.69 + Đất tơn giáo, tín ngưỡng : 1.78 + Đất nghĩa trang, nghĩa địa : 2.31 + Đất sông suối mặt nước chuyên dùng : 31.62 Để có đất bố trí cơng trình phải lấy 24.77 diện tích đất nơng nghiệp, đất trồng hàng năm 7.13 đất trồng lâu năm 17.64 làm quỹ đất 95.67 Bảng IV.50: Kế hoạch sử dụng đất năm 2008 Chỉ tiêu SVTH: Đặng Thị Thanh Lan Mã Hiện trạng 2007 Kế hoạch 2008 So sánh Trang 71 Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành QuảnĐất Đai Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Tổng diện tích tự nhiên Diện tích (ha) Cơ cấu (%) tăng(+) giảm(-) 518.46 100.00 518.46 100.00 0.00 Đất nông nghiệp NNP 120.45 23.23 95.67 18.45 -24.77 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 99.41 19.17 74.63 14.40 -24.77 - Đất trồng hàng năm CHN 22.54 4.35 15.42 2.97 -7.13 - Đất trồng lâu năm CLN 76.86 14.83 59.22 11.42 -17.64 1.2 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 21.04 4.06 21.04 4.06 0.00 Đất phi nông nghiệp PNN 398.01 76.77 422.79 81.55 24.77 2.1 Đất OTC 236.33 45.58 242.19 46.71 5.86 2.2 Đất chyên dùng CDG 124.76 24.06 144.69 27.91 19.93 - Đất trụ sở quan, CTSN CTS 5.31 1.02 9.96 1.92 4.65 - Đất quốc phòng, an ninh CQA 0.24 0.05 0.24 0.05 0.00 - Đất sản xuất kinh doanh PNN CSK 41.99 8.10 40.13 7.74 -1.86 - Đất có mục đích cơng cộng CCC 77.22 14.89 100.36 19.36 23.13 + Đất giao thông DGT 53.72 10.36 64.45 12.43 10.73 + Đất truyền dẫn NLTT DNT 0.00 0.00 3.82 0.74 3.82 + Đất sở văn hoá DVH 1.34 0.26 1.34 0.26 0.00 + Đất sở y tế DYT 0.26 0.05 7.59 1.46 7.33 + Đất sở giáo dục- đào tạo DGD 18.21 3.51 19.47 3.76 1.26 + Đất sở thể dục - thể thao DTT 2.18 0.42 2.18 0.42 0.00 + Đất chợ DCH 1.30 0.25 1.30 0.25 0.00 + Đất bãi thải, xử lí chất thải RAC 0.20 0.04 0.20 0.04 0.00 2.3 Đất tơn giáo, tín ngưỡng TTN 2.06 0.40 1.78 0.34 -0.28 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 3.24 0.62 2.31 0.45 -0.93 2.5 Đất sông suối MNCD SMN 31.62 6.10 31.62 6.10 0.00 Năm 2008, đất phi nông nghiệp tiếp tục tăng tiến hành thực dự án Bảng IV.51: Danh mục dự án năm 2008 STT Dự án Diện tích (ha) Khu nhà PTA 3,6,8 Đường điện cao 1.34 Bệnh viện Nhân Ái 7.30 Khách sạn nhà hàng 0.10 SVTH: Đặng Thị Thanh Lan 21.52 Trang 72 Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành QuảnĐất Đai Trường mầm non 8; tiểu học 1.26 Mở rộng đường Lê Đức Thọ, TA 15, TA-TX01, TA-TX 02 10.73 IV.5.6.3 Kế hoạch sử dụng đất năm 2009 Bảng IV.52: Kế hoạch sử dụng đất năm 2009 Chỉ tiêu Mã Tổng diện tích tự nhiên Đất nơng nghiệp 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp - Đất trồng hàng năm - Đất trồng lâu năm 1.2 Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất 2.2 Đất chyên dùng - Đất trụ sở quan, CTSN - Đất quốc phòng, an ninh - Đất sản xuất kinh doanh PNN - Đất có mục đích cơng cộng + Đất giao thơng + Đất truyền dẫn NLTT NNP SXN CHN CLN NTS PNN OTC CDG CTS CQA CSK CCC DGT Hiện trạng 2008 Diện tích Cơ cấu (ha) (%) 518.46 100.00 95.67 18.45 74.63 14.40 15.42 2.97 59.22 11.42 21.04 4.06 422.79 81.55 242.19 46.71 144.69 27.91 3.96 0.76 0.24 0.05 40.13 7.74 100.36 19.36 64.45 12.77 Kế hoạch 2009 Diện tích Cơ cấu (ha) (%) 518.46 100.00 80.94 15.61 59.90 11.55 12.09 2.33 47.81 9.22 21.04 4.06 437.52 84.39 251.96 48.60 149.85 28.90 3.96 0.76 0.24 0.05 39.15 7.55 106.50 22.70 66.21 13.12 So sánh tăng(+) giảm(-) 0.00 -14.74 -14.74 -3.33 -11.41 0.00 14.74 9.77 5.17 0.00 0.00 0.98 6.14 1.76 DNT 3.82 0.74 3.82 0.74 0.00 + Đất sở văn hoá DVH 1.34 0.26 1.34 0.26 0.00 + Đất sở y tế + Đất sở giáo dục – đào tạo + Đất sở thể dục - thể thao DYT DGD DTT 7.59 19.43 2.18 1.46 4.64 0.42 7.59 24.05 2.18 1.46 4.90 0.42 0.00 4.62 0.00 + Đất chợ DCH 1.30 0.25 1.10 0.21 0.20 RAC TTN NTD SMN 0.20 1.78 2.31 31.62 0.04 0.34 0.45 6.10 0.20 1.79 2.31 31.62 0.04 0.34 0.45 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 + Đất bãi thải, xử lí chất thải 2.3 Đất tơn giáo, tín ngưỡng 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.5 Đất sông suối MNCD Đất trồng hàng năm: diện tích giảm 3.33 đất trồng lâu năm: diện tích giảm 11.41 để bố trí cơng trình phục vụ cho q trình thị hố Bảng IV.53: Danh mục dự án năm 2009 STT Dự án Diện tích (ha) Khu nhà PTA 9,10 9.77 Trường mầm non 7; THCS 4.62 Mở rộng đường TA13 1.76 SVTH: Đặng Thị Thanh Lan Trang 73 Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành QuảnĐất Đai IV.5.6.4 Kế hoạch sử dụng đất năm 2010 Bảng IV.54: Kế hoạch sử dụng đất năm 2010 Chỉ tiêu Mã Hiện trạng 2009 Diện tích Cơ cấu (ha) (%) 518.46 100.00 80.94 15.61 Kế hoạch 2010 Diện tích Cơ cấu (ha) (%) 518.46 100.00 67.41 13.00 So sánh tăng(+) giảm(-) 0.00 -13.53 Tổng diện tích tự nhiên Đất nông nghiệp NNP 1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 59.90 11.55 46.37 8.94 -13.53 - Đất trồng hàng năm - Đất trồng lâu năm 1.2 Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất phi nông nghiệp 2.1 Đất 2.2 Đất chyên dùng - Đất trụ sở quan, CTSN - Đất quốc phòng, an ninh - Đất sản xuất kinh doanh PNN - Đất có mục đích cơng cộng + Đất giao thơng + Đất truyền dẫn NLTT CHN CLN NTS PNN OTC CDG CTS CQA CSK CCC DGT DNT DVH DYT DGD DTT DCH RAC TTN NTD SMN 12.09 47.81 21.04 437.52 251.93 149.85 3.96 0.24 39.15 106.50 66.20 3.82 1.34 7.59 24.06 2.18 1.10 0.20 1.78 2.31 31.62 2.33 9.22 4.06 84.39 48.60 28.90 0.76 0.05 7.55 20.54 12.77 0.74 0.26 1.46 4.64 0.42 0.21 0.04 0.34 0.45 6.10 10.42 35.95 21.04 451.05 254.31 161.03 3.96 0.24 39.15 117.68 68.03 3.82 1.34 15.61 25.39 2.18 1.10 0.20 1.78 2.31 31.62 2.01 6.53 4.06 87.00 49.05 31.06 0.76 0.05 7.55 22.70 13.12 0.74 0.74 3.01 4.90 0.42 0.21 0.04 0.34 0.45 6.10 -1.67 -11.86 0.00 13.53 2.38 11.19 0.00 0.00 0.00 11.18 1.82 0.00 0.00 8.02 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + Đất sở văn hoá + Đất sở y tế + Đất sở giáo dục – đào tạo + Đất sở thể dục - thể thao + Đất chợ + Đất bãi thải, xử lí chất thải 2.3 Đất tơn giáo, tín ngưỡng 2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.5 Đất sông suối MNCD Bảng IV.55: Danh mục dự án năm 2010 STT Dự án Diện tích (ha) Khu nhà PTA 2.38 Trường THPT Thới An 2.00 Bệnh viện đa khoa bưu điện 2, TT tham vấn hổ trợ cộng đồng 8.00 Mở rộng đường TA 09 1.82 Các cơng trình tiến hành xây dựng lấy 13.53 đất nông nghiệp làm diện tích đất nơng nghiệp lại 67.41 vào năm 2010 SVTH: Đặng Thị Thanh Lan Trang 74 Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành QuảnĐất Đai IV.5.7 Các biện pháp, giải pháp tổ chức thực IV.5.7.1 Nhóm giải pháp triển khai thực quy họach, kế họach sử dụng đất Để đảm bảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng mang tính khả thi đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội phường bảo vệ mơi trường; q trình tổ chức thực cần phối hợp chặt chẽ với ngành việc phân bổ cụ thể quỹ đất quy mơ diện tích, địa điểm thời gian thực Xây dựng kế hoạch tạo nguồn tài khả thi, xây dựng chế tài hỗ trợ nhà đầu nước thực dự án lớn Công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng chi tiết Chủ động triển khai thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo mục tiêu phát triển đô thị phát triển kinh tế xã hội cách tăng cường việc phát triển quỹ đất, tiến hành bồi thường tạo quỹ đất để cung ứng cho nhà đầu theo kế hoạch sử dụng đất đề Khi xem xét giải giao đất, cho thuê đất cần phải tính đến lực thực dự án chủ đầu tư, để đảm bảo dự án triển khai tiến độ khả thi IV.5.7.2 Nhóm giải pháp quảnquy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật để người dân sử dụng đất mục đích, tiết kiệm, có hiệu bảo vệ môi trường Mở lớp tập huấn bồi dưỡng công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bổ sung nhân đủ, có lực chuyên môn kinh nghiệm để thực công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cơng tác bồi thường giải phóng mặt Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời vi phạm; đồng thời SVTH: Đặng Thị Thanh Lan Trang 75 Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành QuảnĐất Đai phát kiến nghị điều chỉnh bất hợp lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm sử dụng đất đai hợp lý có hiệu kinh tế cao Có biện pháp quản lý hiệu xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, không thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu dự án kiến nghị thu hồi dự án chậm triển khai Hầu hết dự án triển khai chậm khâu bồi thường giải phóng mặt phải có biện pháp tích cực để hỗ trợ nhà đầu việc bồi thường giải phóng mặt IV.5.7.3 Nhóm giải pháp sách hỗ trợ Ban hành chế quy định công khai dự án đầu trình giao dự án triển khai thực dự án để cộng đồng người kiểm tra giám sát Ban hành chế sách khuyến khích hỗ trợ để thu hút tập hợp nhà đầu tham gia Điều chỉnh quy định liên quan đến bồi thường giải phóng mặt nhằm thúc đẩy tiến độ bồi thường, đảm bảo dự án khiếu nại người dân Điều chỉnh giá bồi thường sát với giá thị trường, trước mắt điều chỉnh giá đất nông nghiệp khu vực thị hóa, chuẩn bị trước quỹ nhà tái định cư Cần sớm xây dựng chiến lược phát triển thị trường bất động sản tình hình thị trường bất động sản có chiều hướng giảm sút mạnh, cần có giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường phát triển việc thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi Ban hành chế sách cho loại dự án quy định điều kiện tham gia đầu IV.5.7.4 Nhóm giải pháp không gian môi trường đô thị Nên lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu đất theo kế hoạch sử dụng đất đề quy hoạch chi tiết xây dựng phải thể đồ địa để làm sở cho việc giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất SVTH: Đặng Thị Thanh Lan Trang 76 Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành QuảnĐất Đai Phải có kế hoạch xếp thứ tự ưu tiên thực dự án để tạo động lực phát triển Các cơng trình hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội phải đầu trước bước Kế hoạch phát triển giao thông phải đầu tập trung gắn với kế hoạch thị hóa Hàng năm cần xác định hạng mục cơng trình đầu theo thứ tự ưu tiên để quận lãnh đạo chủ trương đầu cho phường IV.5.7.5 Nhóm giải pháp thu hút, đầu vốn phát triển hạ tầng sở Mời gọi thực phần dự án dự án theo phương thức xã hội hoá dự án khu văn hoá-thể dục thể thao; sở giáo dục mầm non Tập trung đầu tuyến giao thông trọng yếu theo phương thức nhà nước nhân dân làm Huy động nguồn lực đóng góp tự nguyện nhân dân để xây dựng đường giao thơng , cơng trình nhỏ khu vực nội khu dân cư Thông báo, công khai rộng rãi kế hoạch thời gian thực hiện, kết đạt tất cá dự án để nhận đồng tình ủng hộ nhân dân khu vực thực dự án Đối với cơng trình giáo dục, đấu giá quyền sử dụng đất sở nhỏ hẹp có vị trí kinh doanh tốt để tập trung vốn đầu cơng trình sở đạt chuẩn theo quy hoạch kế hoạch đề IV.6 TẦM NHÌN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 IV.6.1 Tầm nhìn sử dụng đất nơng nghiệp ™ Đất sản xuất nơng nghiệp: dự tính đến năm 2020 tồn đất sản xuất nơng nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp để xây dựng dự án ™ Đất nuôi trồng thuỷ sản: giữ nguyên diện tích trạng IV.6.2 Tầm nhìn sử dụng đất phi nông nghiệp ™ Đất ở: dự báo đến năm 2020, dân số phường Thới An 70.446 người, tăng 52.389 người so với năm 2006 Với bình quân 4.5 người/hộ, định mức SVTH: Đặng Thị Thanh Lan Trang 77 Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành QuảnĐất Đai 200 m /hộ; số lượng hộ tăng thêm 11.642 hộ Như vậy, quỹ đất cần phải bố trí thêm 232,84 ™ Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: nhu cầu phát triển đô thị đến năm 2020 diện tích đất tăng thêm 13.10 ™ Đất có mục đích cơng cộng Đất giao thơng: để đáp ứng nhu cầu lại người dân vận chuyển hàng hoá địa phương đến nơi khác vào năm 2020 nhằm tạo đà phát triển kinh tế xã hội nên đất giao thơng dự tính tăng thêm 76.91 Vậy diện tích đất giao thơng vào năm 2020 144.40 Đất sở giáo dục: Nâng cấp, mở rộng hệ thống trường lớp nhằm đáp ứng nhu cầu dân số tăng lên vào năm 2020 Tăng thêm diện tích đất sở giáo dục 23.58 Đất y tế: đầu xây dựng sở y tế đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân địa phương Dự kiến diện tích đất y tế tăng thêm 1.57 Đất thể dục thể thao: dự kiến đất văn hoá thể dục thể thao phường đến năm 2020 tăng thêm 1.83 Đất chợ : dự kiến xây dựng thêm chợ (loại loại 2) với diện tích từ 0.5-0.8 Các loại dất lại giữ nguyên diện tích, giữ nguyên trạng năm 2010 suốt thời kỳ qui hoạch IV.7 DỰ KIẾN CÁC KHOẢN THU CHI LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI TRONG KỲ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT IV.7.1 Cơ sở tính tốn nguồn thu, chi từ đất Căn vào quy định hành Trung ương TP Hồ Chí Minh, nguồn thu từ đất tính dựa sở sau đây: - Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 Chính Phủ phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất SVTH: Đặng Thị Thanh Lan Trang 78 Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành QuảnĐất Đai - Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 Chính phủ bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất - Nghị định 198/2004/ NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 Chính phủ thu tiền sử dụng đất - Thông 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 Bộ Tài Chính hướng dẫn thực nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính Phủ thu tiền sử dụng đất - Thông 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 Bộ Tài Chính hướng dẫn thực nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính Phủ bồi thường tái định cư Nhà nước thu hồi đất - Thông 114/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 Bộ Tài Chính hướng dẫn thực nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 Chính Phủ phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất - Quyết định số 316/2004/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 2004 UBND thành phố Hồ Chí Minh việc ban hành bảng quy định giá loại đất địa bàn thành phố IV.7.2 Dự toán thu Cuối kỳ kế hoạch diện tích đất tăng lên 36.43 Giả sử tồn diện tích giao cho tổ chức với mức giá cao 1.6 triệu đồng/m2 (theo định 227/QĐ-UB ngày 27/12/2005 việc ban hành bảng giá đất TPHCM) Thu từ giao đất = Giá đất * Diện tích giao = 1.6 * 364300 = 582880 triệu đồng Tổng thu = 582,880 tỷ đồng Ngồi nguồn thu từ hoạt đơng giao đất nguồn thu khác như: lệ phí trước bạ, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất IV.7.3 Dự toán chi Cuối kỳ kế hoạch, diện tích đất bị thu hồi là: - Đất trồng hàng năm: 33.62 - Đất trồng lâu năm: 51.78 - Đất ở: 29.29 - Đất tơn giáo, tín ngưỡng: 0.28 SVTH: Đặng Thị Thanh Lan Trang 79 Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành QuảnĐất Đai - Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 0.93 - Đất chuyên dùng: 5.10 Giả sử đền bù diện tích đất trồng hàng năm, lâu năm, đất (vì loại đất lại UBND phường quản lý) với mức giá 90.000 đồng, 105.000 đồng, 1.600.000 đồng (theo QĐ 227/2005/QĐ-UB ngày 27/12/2005) Các nguồn chi: - Chi đềnđất trồng hàng năm: 30,258 tỷ đồng - Chi đềnđất trồng lâu năm: 54,369 tỷ đồng - Chi đềnđất ở: 468,640 tỷ đồng Tổng chi = 553,267 tỷ đồng Bảng giá theo định 316/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 qui định giá loại đất thấp so với thực tế Khi tiến hành bồi thường, mức giá bồi thường tính theo đơn giá sát với giá thị trường nên tổng chi thực tế cao so với dự toán IV.7.4 Cân đối thu chi Sau cân đối thu chi từ đất, kinh phí dư 29,613 tỷ đồng PHẦN V: KẾT LUẬN-KIẾN NGHỊ V.1 KẾT LUẬN Để hoàn thành việc lập QH,KHSDĐ phường, đề tài xây dựng phương án bố trí quĩ đất phục vụ cho trình chuyển dịch cấu kinh tế đến năm 2010 Kết cụ thể sau: Đất nông nghiệp: 67.41 ha, chiếm 43.62 % tổng diện tích tự nhiên, giảm 85.40 so với trạng SVTH: Đặng Thị Thanh Lan Trang 80 Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành QuảnĐất Đai Đất phi nông nghiệp: 451.05 ha, chiếm 56.38 % tổng diện tích tự nhiên, tăng 121.00 so với trạng Đất phi nông nghiệp tăng lên thực danh mục dự án Phương án xây dựng dựa theo định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương thông qua việc đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội kết hợp với điều tra trạng để đánh giá sở hạ tầng Phương án làm thay đổi cấu đất đai phường phù hợp với cấu chung quận (giảm dần diện tích đất nơng nghiệp để chuyển sang đất phi nông nghiệp) Phương án vừa đáp ứng nhu cầu phát triển ngành vừa góp phần nâng cao chất lượng sống nhân dân đồng thời đảm bảo việc sử dụng đất hiệu QHSDĐ sau phê duyệt làm tiền đề để thực quy hoạch khác, đồng thời có sở để thực hiên thủ tục quảnđất V.2 KIẾN NGHỊ Công bố công khai QH,KHSDĐ theo quy định pháp luật đất đai sau thẩm định phê duyệt Thực thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất đề Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực việc thực kế hoạch sử dụng đất Kiểm tra, giám sát quỹ đất thuộc phạm vi quy hoạch để tránh vi phạm pháp luật Tạo môi trường làm việc thuận lợi để thu hút đơn vị đầu thực dự án Vận động nhân dân chuyển đổi cấu trồng vật nuôi gắn với thương mại dịch vụ tiểu thủ công nghiệp hộ gia đình với qui mơ thích hợp Quy hoạch đô thị phận QHSDĐ, để trình thực diễn nhanh, cần phải: SVTH: Đặng Thị Thanh Lan Trang 81 Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành QuảnĐất Đai Tổ chức, xếp đời sống cho thị dân cũ (bố trí nơi ở, phương tiện lại, tạo việc làm, sinh hoạt xã hội) Áp dụng biện pháp khả thi nhằm cân chênh lệch hai nếp sống cũ Kế hoạch hoá việc sử dụng tiền đền bù giải toả người dân Đào tạo nhân cơng tay nghề phù hợp u cầu đòi hỏi hoạt động sản xuất theo nhu cầu sở, nhà máy, xí nghiệp Để giải vấn đề đòi hỏi phải có kết hợp cấp quyền nhiều Thu hồi diện tích đất ngành, quan, tổ chức giao không sử dụng sử dụng khơng mục đích để quỹ đất sử dụng mục đích, có hiệu kinh tế cao TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên-Môi trường “Kí hiệu đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1: 1000, : 2000, 1: 5000, : 10000, : 25000, : 50000, : 100000, : 250000, : 1000000 (tạm thời) ”, nhà xuất bản đồ Đồn Cơng Quỳ, trường Đại học Nơng Nghiệp I “Giáo trình quy hoạch sử dụng đất ” xuất năm 1997 Hội khoa học đất Việt NamĐất Việt Nam ”, nhà xuất Nông nghiệp KS Phan Văn Tự, trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh “Bài giảng mơn quy hoạch sử dụng đất” Nguyễn Thành Vũ “ Luận văn tốt nghiệp: Quy hoạch sử dụng đất đai xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP.HCM thời kỳ 2005 – 2010 ” PGS PTS Đào Châu Thu - PGS.PTS Nguyễn Khang, trường Đại Học Nông nghiệp I Hà Nội “Giáo trình Đánh giá đất” xuất năm 1998 TS Đào Thị Gọn, trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh “Bài giảng môn quy hoạch sử dụng đất” Tổng cục địa “Hội nghị tập huấn cơng tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất” (Đà nẵng 22-26/10/1998) Viện nghiên cứu địa chính-Bộ TN-MT, Trung tâm nghiên cứu sách pháp luật đất đai “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ cán địa chính”, nhà xuất pháp SVTH: Đặng Thị Thanh Lan Trang 82 Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành QuảnĐất Đai PHỤ LỤC Biểu 01/HT-QH : Hiện trạng sử dụng đất năm 2006 phường Thới An Biểu 03/HT-QH An : Hiện trạng sử dụng đất đô thị năm 2006 phường Thới Biểu 04/HT-QH phường Thới An : Tình hình biến động sử dụng đất tử năm 2005 đến năm 2006 Biểu 01/QH : Tổng hợp nhu cầu tăng, giảm diện tích sử dụng đất kỳ quy hoạch phường Thới An SVTH: Đặng Thị Thanh Lan Trang 83 Luận Văn Tốt Nghiệp Biểu 02/QH : Ngành QuảnĐất Đai Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2010 phường Thới An Biểu 04/QH An : Chỉ tiêu sử dụng đất đô thị đến năm 2010 phường Thới Biểu 05/QH : phường Thới An Phương án chu chuyển quỹ đất kỳ quy hoạch đến năm 2010 Biểu 06/QH : phường Thới An Diện tích đất khơng thay đổi mục đích sử dụng kỳ quy hoạch Biểu 07/QH phường Thới An : Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng kỳ quy hoạch Biểu 08/QH Thới An : Diện tích đất cần thu hồi kỳ quy hoạch sử dụng đất phường Biểu 11/QH Thới An : Diện tích, cấu sử dụng đất trước sau quy hoạch phường Biểu 12/QH Thới An : Phân kỳ tiêu sử dụng đất kỳ quy hoạch phường SVTH: Đặng Thị Thanh Lan Trang 84 ... LÂM TP.HCM KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN BỘ MÔN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT YZ Đặng Thị Thanh Lan QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT PHƯỜNG THỚI AN, QUẬN 12, TP.HCM TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010; TẦM NHÌN... Thanh Lan, Khoa Quản Lý Đất Đai Và Bất Động Sản, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Đề tài: Quy hoạch sử dụng đất chi tiết phường Thới An, Quận 12, TP.HCM từ năm 2006 đến năm 2010 tầm nhìn sử dụng đất. .. kinh tế phường Thới An năm 2005 : Cơ cấu sử dụng đất phường Thới An năm 2006 : Cơ cấu đất nông nghiệp phường Thới An năm 2006 : Cơ cấu đất phi nông nghiệp phường Thới An năm 2006 : Cơ cấu đất chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT PHƯỜNG THỚI AN, QUẬN 12, TP.HCM TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010; TẦM NHÌN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 , QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHI TIẾT PHƯỜNG THỚI AN, QUẬN 12, TP.HCM TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010; TẦM NHÌN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 , II.4 CƠ SỞ THỰC TIỄN 10, PHẦN I: MỞ ĐẦU, PHẦN II: TỔNG QUAN, II.2 LỊCH SỬ CÔNG TÁC QHSDĐ, PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, IV.1 ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN - CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG, IV.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, IV.3 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI VÀ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI, Trong quá trình thực hiện quy hoạch, diện tích đất nông nghiệp chỉ tồn tại dưới dạng dự phòng nên các chỉ tiêu đánh giá chỉ có ý nghĩa trong giai đoạn chuyển tiếp. Trong tương lai, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp sẽ chuyển sang đất phi nông nghiệp., IV.5 QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT,  Diện tích các loại đất theo định mức sử dụng đất đã được phê duyệt và theo nhu cầu phát triển phường, Như vậy, diện tích đất nông nghiệp là 85.40 ha được chuyển sang đất phi nông nghiệp để xây dựng các dự án nhà ở, mở rộng đường giao thông, xây dựng trường học, các công trình phúc lợi công cộng..., - Đất trồng cây lâu năm, IV.7 DỰ KIẾN CÁC KHOẢN THU CHI LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI TRONG KỲ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, PHẦN V: KẾT LUẬN-KIẾN NGHỊ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn