lịch sử nhà nước và pháp luật

6 16 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:50

MỤC LỤC MỞ ĐẦU Quốc triều hình luật (còn gọi Luật Hồng Đức) luật hoàn chỉnh lịch sử pháp luật phong kiến Việt Nam Bộ luật xem văn pháp luật quan trọng nhất, có vai trò to lớn việc cai trị đất nước 300 năm triều đại phong kiến Việt Nam từ kỷ XV Đồng thời, luật xưa lưu giữ đầy đủ ngày Sự điều chỉnh bảo vệ quan hệ nhân gia đình phong kiến nội dung trọng yếu Bộ luật Hồng Đức Các quan hệ pháp lí nhân gia đình, mặt thể lễ nghĩa Nho giáo, trật tự xã hội gia đình phong kiến, mặt khác thể rõ số điểm tiến Bộ luật Hồng Đức Để hiểu rõ điểm tiến bộ, đặc sắc em xin tìm hiều đề tài:”Phân tích điểm đặc sắc chế định nhân, gia đình Quốc triều hình luật” NỘI DUNG I Pháp luậ nhà Lê tiếp thu phong tục tập quán dân ộc bảo vệ quyền lợi người gái việc thiết lập quan hệ hôn nhân Trong xã hội phong kiến nói chung, chế độ nhân khơng tự do, hôn nhân cha mẹ đặt với mục đích trước tiên quyền lợi gia đình, dòng họ Thêm vào chế độ nhân bất bình đẳng, quyền lợi ln nghiêng phía người gia trưởng Theo quan điểm Nho giáo địa vị người gái vị trí thấp từ bắt đầu xác lập hôn nhân Tuy nhiên pháp luật thời lê khéo léo bổ xung thêm quyền lợi cho người gái để phù hợp với phong tục tập quán dân tộc xác định vị trí quan trọng người phụ nữ gia đình Do QTHL có điều khoản tiến bảo vệ người gái từ chuẩn bị bước chân nhà chồng Theo Điều 322 quy định:” Con gái hứa gả chồng mà chưa thành hôn, người trai bị ác tật hay phạm tội phá tài sản cho phép người gái kêu quan trả đồ sính lễ” Mặc dù quy định xuất phát từ lợi ích từ lợi ích gia đình phong kiến song dã phần thể quan điềm phần quan điểm tiến nhà lập pháp dành cho người gái có quyền từ người trai nên bảo vệ lợi ích người gái Đây điểm tiến pháp luật triều Lê so với pháp luật nhà Đường quy định hình phạt cho bên nhà gái, hình phạt 60 trượng Pháp luật cấm trừng phạt hành vi cậy quyền cưỡng ép, ức hiếp gái lương dân kết hôn Điều 338 QTHL quy định :”Những nhà quyền mà ức hiếp để lấy gái lương dân xử tội phạt, biếm hay đồ” Để ngăn ngừa hành vi lạm dụng quyền cưỡng hôn, Điều 316 QTHL quy định:”Các quant y trấn mà lấy đàn bà gái hạt xử phạt 70 trượng, biếm ba tư bãi chức” Những quy định thể thái độ triều Lê trừng phạt nghiêm khắc hành vi cậy quyền lộng hành, ức hiếp dân chúng nhằm bảo vệ lợi ích dân chúng, tôn trọng nhân phẩm người phụ nữ II Bộ Luật nhà Lê bảo vệ quyền lợi người vợ gia đình xác lập vị tương đối bình đẳng vợ chồng 2.1 Quyền bình đẳng tài sản vợ chồng Theo quy định Điều 374, 375, 376 QTHL tài sản vợ chồng bao gồm tài sản riêng người thừa kế từ gia đình tài sản chung vợ chồng làm thời kỳ hôn nhân Lần đầu tiên, pháp luật cơng nhận cơng lao đóng góp vào việc tạo tài sản chung vợ chồng từ cơng nhận quyền sở hữu người vợ nửa tài sản hai vợ chồng làm thể qua quy định Điều 374:” … Nếu điền sản của chồng người vợ trước làm chia làm hai phần, vợ trước chồng người phần, phần vợ trước để riêng cho con, phần chồng lại chia trước Nếu điền sản lafcuar chồng vợ sau làm ra, chia làm hai phần, chồng vợ sau người phần, phần chồng chia trước, phần vợ sau nhận làm riêng…” Điều 375:”…còn điền ản vợ chồng làm chia làm hai, vợ chồng người phần; phần vợ nhận làm riêng…” Sự quy định thành phần khối tài sản chung, riêng rõ ràng vợ chồng điểm tiến độc đáo pháp luật nhà Lê tiếp thu việc xây dựng pháp luật Việc chia đôi khối tài sản chung chứng tỏ đóng góp người vợ vào khối tài sản chung ngang với người chồng Sự bình đẳng thể quyền định đoạt tài sản chung Như địa vị pháp lý người vợ cải thiện hẳn so với quan niệm Nho giáo qua việc thừa nhận quyền bình đẳng tài sản vợ chồng Tài sản riêng vợ chồng tài sản bên vợ chồng có trước kết hơn, thừa kế từ gia đình người Đối với tài sản vợ, chồng có quyền sở hữu riêng rẽ, tài sản đựơc quản lý chung vợ chồng lợi tức tài sản chung Những tài sản gộp vào để quản lí chung thời ký nhân Người chồng khơng có quyền chiếm dụng tài sản mà vợ kế thừa từ dòng họ ngược lại Như vậy, thấy đạo đức Nho giáo đòi hỏi người vợ phải phục tùng phụ thuộc vào chồng song với độc lập làm chủ tài sản, người vợ không thiết phải phụ thuộc vào chồng; có lí đạo đức phong tục chi phối mà lí kinh tế 2.2 Bộ Luật có quy định buộc trách nhiệm người chồng gia đình, qua bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người vợ Quốc triều hình luật có nhiều quy định buộc trách nhiệm người chồng gia đình, hạn chế quyền tuyệt đối định đoạt người chồng vợ số trường hợp định Như việc thực nghĩa vụ đồng cư, người chồng phái có trách nhiệm nghĩa vụ náy có ý nghĩa hai vợ chồng thực Vì Điều 308 QTHL quy định: Nếu người chồng lơ không làm tròn bổn phận người chồng vợ thời gian tháng (nếu có năm) người vợ có quyền li Với tư cách người gia trưởng, người chồng có nghĩa vụ chăm lo đời sống gia đình, vợ con, đặc biệt người vợ Để bảo vệ quyền lợi người cợ cả, pháp luậ quy định:”…Vì qua say mê nàng hầu mà thờ vơi vợ xử tội biếm (phải có vợ thưa bắt tội)” (Điều 309) Đây quy định đặc biệt có pháp luật triều Lê mà khơng có văn cổ luật khác Những quy định buộc người chồng phải có trách nhiệm gia đình đồng thời bảo vệ lợi ích đáng người vợ Trong quan hệ vợ chồng, người chồng không tùy ý đánh đập vợ, đối xử tàn bảo vợ Hành vi đánh vợ người chồng xử lí theo pháp luật với mức hình phạt thấp ba bậc so với trường hợp phạm tội thông thường khác Sự trừng phạt pháp luật người chồng có hành vi xâm phạm quyền bảo vệ tính mạng, sức khỏe người vợ cách thức hạn chế quyền gia trưởng người chồng, bảo vệ quyền lợi người vợ đòi hỏi tất yếu Quốc triều hình luật có quy định hình phạt người đàn ơng có hành vi gian dâm hay thơng dâm Theo Điều 401 hành vi gian dâm người đàn ông bị trừng phạt nghiêm khác ,có thể dẫn tới tội chết Đối với hành vi thơng gian xử lí theo Điều 405 là: thông gian với vợ người khác bị xử phạt 60 trượng, biếm hai tư, bắt nộp tiền tạ nhiều hay theo bậc cao thấp người đàn bà Sự trừng phạt vừa có tác dụng bảo vệ quyền lợi gia đình, người vợ, vừa ngăn chặn hành vi tương lai 2.3 Thừa nhận quyền yêu cầu li hôn người vợ Bên cạnh quy định trường hợp chồng rấy vợ vợ phạm phải bảy điều thất xuất nêu trên, pháp luật triều Lê quy định ba trường hợp chồng không bỏ vợ dù vợ phạm phải bảy điều thất xuất, trường hợp “tam bất khứ” quy định tai Điều 165 Quốc triều hình luật là:” Vợ có ba cớ khơng thể bỏ được:một người vợ để tang nhà chồng ba năm; hai lấy nghèo, sau giàu có; ba lấy có bà con, bỏ khơng bà để trở về” Quy định thể tính nhân đạo, chất bác người Việt Nam, đồng thời quan tâm tới số phận người phụ nữ Xuất phát từ phong tục, từ tình nghĩa vợ chồng nhằm bảo vệ quyền lợi tối thiểu người vợ phù hợp với đạo lí người Việt Nam Song song với quyền li hôn người chồng, QTHL cho phép vợ có quyền u cầu li Nếu trường hợp rấy vợ thể bất bình đẳng, phân biệt đối xử quyền lợi pháp lí người vợ việc quy định vợ có quyền li thể tính độc lập, vị ngang người vợ trước chồng đồng thời biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp lí cho người vợ Người vợ có quyền u cầu li hai trường hợp sau: -Trong trường hợp người chồng không chăm nom, bỏ lửng vợ vòng tháng khơng lại ( có năm), vợ trình với quan sở xã quan làm chứng vợ (Điều 308) Điều thể địa vị tương đối bình đẳng vợ chồng người vợ khơng buộc phải làm tròn nghĩa vụ người chồng không thực đầy đủ nghĩa vụ họ Quy định nhằm bảo vệ quyền lợi gia đình thức, sở bảo vệ quyền lợi người vợ - điều cần phải đặt chế độ đa thê -Theo Điều 333 thì:”nếu rể lấy chuyện phi lí mà mắng nhiếc cha mẹ vợ, đem việc thưa quan cho li dị” Con rể mắng nhiếc cha mẹ vợ coi bất hiếu nên người vợ có quyền thể hiên thái độ việc yêu cầu li hôn Điều chứng tỏ nghĩa vụ tong phu khơng làm lực pháp lí người vợ Họ có quyền thưa kiện để bảo vệ người thân Pháp luật bảo vệ quyền người vợ sau li Mỗi bên có quyền kết với người khác Điều 308 QTHL quy định:”…Nếu đã bỏ vợ mà lại ngăn cản người khác lấy vợ cũ phải tội biếm” III Bộ Luật qan tâm bảo vệ quyền lợi 3.1.Công nhận quyền sở hữu tài sản riêng cho phép riêng Theo quy định Bộ Luật nhà Lê, cài đủ 15 tuổi cấp ruộng đất công để tự nuôi sống thân (Điều 347) Quyến sở hữu độc lập tạo điều kiện cho việc xây dựng hộ gia đình riêng sở để cha mẹ miễn giảm trách nhiệm nợ nỏ nhà trốn Tài sản riêng bao gồm tài sản mà thừa kế Theo quy định Điều 388 có quyền thừa kế tài sản Cha mẹ mà khơng có chúc thư để 1/20 số ruộng đất làm hương hỏa, lại an hem tự chia Các vợ cả, kể trai lẫn gái chia Phần vợ lẽ, nàng hầu chia Người gái thừa kế tài sản hương hỏa khơng có trai trưởng (Điều 391) Đây điểm tiến có riêng pháp luật nhà Lê 3.2 Không cho phép cha mẹ bán tài sản Đối vói tài sản riêng cha mẹ khơng có quyền định đoạt, đặc biệt tài sản mà thừa kế Bộ luật nhà Lê bảo vệ quyền thừa kế tuyệt đối trừng phạt hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu Điều 377 QTHL quy định hình phạt người vợ đem bán tài sản thừa kế từ người chồng chết 50 roi, trả tiền lại cho người mua, trả ruộng cho Người chồng sau vợ sau mà đem bán tài sản chồng trước vợ trước bị xử nặng (phạt 60 trượng, biếm hai tư) Điều 379 không cho phép người trưởng họ bán điền sản cháu thừa kế từ cha mẹ chúng Nếu bán mà khơng có lí đáng phạt 60 trượng, biếm hai tư giao dịch bị hủy bỏ, khơng có hiệu lực 3.3 Cha mẹ phải chịu trách nhiệm hành vi Cha mẹ có nghĩa vụ dạy bảo, giáo dục con, làm điều sai trái cha mẹ người có lỗi phải chịu trách nhiệm hình dân việc bồi thường thiệt hại Điều 457 QTHL quy định:”Các nhà với cha mẹ mà ăn trộm cha bị xử tội biếm; ăn cướp cha bị xử tội đồ; nặng xử thêm tội; phải bồi thường thay tang vật ăn trộm ăn cướp Nếu riêng cha bị xử tội phạt hay biếm; cha báo quan khơng phải tội; báo quan mà để nhà bị xử chưa báo” Tuy nhiên, riêng cha mẹ miễn giảm trách nhiệm nợ mà mắc phải KẾT LUẬN Các quan hệ nhân gia đình Quốc triều hình luật điều chỉnh tồn diện mang sắc thái riêng biệt, độc đáo phù hợp với phong tục tập quán dân tộc Việt Nam đồng thời đạt tiến mà khơng có văn pháp luật khác chế độ phong kiến DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam; Trường Đại học Luật Hà Nội; NXB CAND; năm 2012 TS Lê Thị Sơn; Quốc triều hình luật- lịch sử hình thành nội dung giá trị; Nxb khoa học xã hội; năm 2004 https://tailieu.vn/doc/danh-gia-ve-che-do-tai-san-giua-vo-va-chong-trong-thoi-kyhon-nhan-cua-bo-quoc-trieu-hinh-luat-1293987.html http://khotailieu.com/luan-van-do-an-bao-cao/luat/che-dinh-hon-nhan-trong-quoctrieu-hinh-luat.html ... văn pháp luật khác chế độ phong kiến DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam; Trường Đại học Luật Hà Nội; NXB CAND; năm 2012 TS Lê Thị Sơn; Quốc triều hình luật- ... điểm tiến nhà lập pháp dành cho người gái có quyền từ hôn người trai nên bảo vệ lợi ích người gái Đây điểm tiến pháp luật triều Lê so với pháp luật nhà Đường quy định hình phạt cho bên nhà gái,... riêng rõ ràng vợ chồng điểm tiến độc đáo pháp luật nhà Lê tiếp thu việc xây dựng pháp luật Việc chia đôi khối tài sản chung chứng tỏ đóng góp người vợ vào khối tài sản chung ngang với người chồng
- Xem thêm -

Xem thêm: lịch sử nhà nước và pháp luật, lịch sử nhà nước và pháp luật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn