NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHỐI TRỘN GIÁ THỂ THÍCH HỢP CHO NẤM BÀO NGƯ TRẮNG (Pleurotus florida)

98 15 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHỐI TRỘN GIÁ THỂ THÍCH HỢP CHO NẤM BÀO NGƯ TRẮNG (Pleurotus florida) NGÀNH : NƠNG HỌC KHĨA : 2008 – 2012 SINH VIÊN THỰC HIỆN :TRẦN NGỌC ĐĂNG KHOA Tp Hồ Chí Minh, tháng 12/2012 i NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CƠNG THỨC PHỐI TRỘN GIÁ THỂ THÍCH HỢP CHO NẤM BÀO NGƯ TRẮNG (Pleurotus florida) Tác giả TRẦN NGỌC ĐĂNG KHOA Đề cương khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành nông Nông học GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS PHẠM THỊ NGỌC Tp Hồ Chí Minh, tháng 12/2012 ii LỜI CẢM ƠN Từ tận sâu đáy lòng khắc ghi cơng ơn sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ tất ba mẹ hy sinh để trưởng thành ngày hôm Em xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa Nông học, Ban quản lý trại khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh ln tạo điều kiện tốt cho em thực khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy cô trường đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu, ln quan tâm, dìu dắt ln giúp đỡ em suốt trình học tập, trình thực đề tài Đặc biệt, em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Phạm Thị Ngọc, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt q trình thực khóa luận Xin cảm ơn bạn bè động viên, giúp đỡ tơi thời gian học tập thực khóa luận Xin cảm ơn bạn lớp DH09NH giúp đỡ thời gian làm đề tài Dù cố gắng hồn thành khóa luận văn phạm vi khả cho phép chắn thiếu sót, em kính mong nhận tận tình bảo thầy bạn bè iii TÓM TẮT TRẦN NGỌC ĐĂNG KHOA, Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2012, “Nghiên cứu xác định công thức phối trộn giá thể thích hợp cho nấm bào ngư trắng (pleurotus florida)” Giáo viên hướng dẫn: ThS PHẠM THỊ NGỌC Đề tài thực khoảng thời gian từ tháng 06/2012 – 11/2012 trại thực nghiệm khoa Nông Học, Trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tìm cơng thức phối trộn thích hợp cho nấm bào ngư trắng Thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, nghiệm thức, lần lặp lại, nghiệm thức: NT 1: Mùn cưa 100% NT 2: Mùn cưa– bã mía – trấu 70% - 15% - 15% NT 3: Mùn cưa – bã mía – xơ dừa 70% - 15% - 15% NT 4: Mùn cưa– bã mía – vỏ ca cao 70% - 15% - 15% NT 5: Xơ dừa – mùn cưa – bã mía 70% - 15% - 15% Kết thí nghiệm cho thấy: Về sinh trưởng: NT2 có đặc tính sinh trưởng tốt khơng khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê NT1 Trái lại NT5 có đặc tính sinh trưởng Về suất: NT4 có suất cao không khác biệt ý nghĩa mặt thống kê NT2 NT5 nghiệm thức có suất Về tình hình nấm bệnh: Có nghiệm thức bị nhiễm nấm bệnh, NT5 bị nhiễm nấm bệnh cao với tỷ lệ 17,78 %, NT3 với tỷ lệ nhiễm nấm với tỷ lệ iv 11,1 % Tỷ lệ nhiễm nấm bệnh góp phần làm giảm suất nhiễm nhẹ bịch phơi phát triển cho suất Tóm lại, NT4 có q trình sinh trưởng suất tốt nên cho hiệu kinh tế đạt cao Nhưng khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê NT2 v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii  TÓM TẮT iii  MỤC LỤC v  DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH SÁCH CÁC HÌNH, ĐỒ THỊ VÀ BIỂU ĐỒ ix  DANH SÁCH CÁC BẢNG x  Chương I 1  GIỚI THIỆU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu đề tài: 2  1.3 Yêu cầu: 2  1.4 Phạm vi nghiên cứu: 2  Chương II 3  TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3  2.1 Tổng quan biến dưỡng sinh lý nấm 3  2.1.1 Biến dưỡng nấm 3  2.1.2 Sự phát triển nấm ăn 3  2.1.2.1 Nhu cầu dinh dưỡng nấm ăn 3  2.1.2.2 Điều kiện sinh thái nấm ăn 4  2.2 Sơ lược nấm bào ngư 5  2.2.1 Phân loại 5  2.2.2 Đặc điểm sinh học 6  2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến nấm bào ngư 6  2.3 Giá trị dinh dưỡng nấm bào ngư 7  2.4 Quy trình kỹ thuật trồng nấm sò 9  2.4.1 Xử lý nguyên liệu: 9  2.4.2 Vô bịch hấp khử trùng nguyên liệu 9  2.4.3 Chọn meo giống 9  2.4.4 Cấy giống 9  2.4.5 Ươm rạch bịch 9  2.4.6 Chăm sóc thu hái 10  2.5 Một số giống nấm bào ngư phổ biến 10  vi 2.6 Giá trị dinh dưỡng nấm bào ngư 11  2.7 Giá trị dược liệu nấm bào ngư 13  2.8 Những bệnh thường gặp vài biện pháp phòng trừ 14  2.9 Một số nghiên cứu nấm bào ngư nước 15  2.10 Một số nghiên cứu nấm bào ngư nước 16  2.11 Tình hình sản xuất nấm giới 16  2.12 Tình hình sản xuất nấm Việt nam 20  Chương 21  VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 21  3.1 Thời gian, địa điểm thí nghiệm điều kiện thời tiết thời gian thí nghiệm 21  3.1.1 Thời gian 21  3.1.2 Địa điểm 21  3.1.3 Điều kiện thời tiết thời gian thí nghiệm Error! Bookmark not defined.  3.2 Vật liệu phương pháp thí nghiệm 21  3.2.1 Vật liệu 21  3.2.2 Giá thể: 21  3.2.3 Dụng cụ thí nghiệm: 23  3.3 Phương pháp thí nghiệm: 23  3.4 Sơ đồ quy trình trồng nấm bào ngư trắng 24  3.5 Các tiêu theo dõi 25  3.6 Phương pháp xử lý số liệu 26  Chương IV 27  KẾT QUẢ THẢO LUẬN 27  4.1 Kết tiêu sinh trưởng 27  4.1.1 Động thái phát triển chiều dài tơ nấm 27  4.1.2 Tốc độ tăng trưởng sợi tơ nấm nghiệm thức 29  4.1.3 Phần trăm số bịch nấm có tơ phủ trắng 31  4.1.4 Thời gian hình thành thể 32  4.1.5 Độ đồng tai nấm 33  4.1.6 Tỷ lệ nhiễm nấm bệnh 34  4.2 Các tiêu suất 35  4.2.1 Thời gian thu hoạch 35  4.2.2 Kích thước tai nấm 36  4.2.3 Khối lượng chùm thể 37  4.2.4 Tỷ lệ bịch thể 38  4.2.5 Kết suất 39  4.2.6 Kết hiệu kinh tế 40  vii KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 41  5.1 Kết luận 41  5.2 Đề Nghị 41  TÀI LIỆU THAM KHẢO 42    viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt (Kí hiệu) Viết đầy đủ ThS Thạc sĩ GVHD Giáo viên hướng dẫn NT Nghiệm thức Ctv Cộng tác viên CRD Completely radomized design NSC Ngày sau cấy NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu KHCN Khoa học công nghệ pH Podus Hydrogenii SLCCĐ Số liệu chưa chuyển đổi SLĐCĐ Số liệu chuyển đổi ix DANH SÁCH CÁC HÌNH, ĐỒ THỊ VÀ BIỂU ĐỒ   Hình 1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm 44  Hình 2: Giai đoạn san hô 45  Hình 3: Giai đoạn dùi trống 45  Hình 4: Giai đoạn phễu 45  Hình 5: Giai đoạn phễu lệch 45  Hình 6: Dạng lục bình bìa mép thẳng 45  Hình 7: Dạng lục bình gợn sóng 45  Hình 8: Mốc xanh 46  Hình 9: Mốc cam 46  Hình 10: Quả thể NT1 47  Hình 11: Quả thể NT2 47  Hình 12: Quả thể NT3 47  Hình 13: Quả thể NT4 47  Hình 14: Quả thể NT5 47  Đồ thị 1: Động thái tăng trưởng chiều dài tơ nghiệm thức 48  Đồ thị 2: Tốc độ tăng trưởng chiều dài tơ nấm nghiệm thức 48  Biểu đồ 1: Năng suất lý thuyết suấ thực thu nghiệm thức 49  73                                        do dong deu cua tai nam                                   2                                                                    10:16 Friday, December 7, 2012                                          The ANOVA Procedure    Dependent Variable: Y                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F          Model                        4      135.679741       33.919935       0.41    0.8015          Error                       70     5804.736573       82.924808          Corrected Total             74     5940.416315                             R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                           0.022840      10.63104      9.106306      85.65773            Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F          T                            4     135.6797413      33.9199353       0.41    0.8015  do dong deu cau tai nam                                   21                                                                    10:16 Friday, December 7, 2012                                          The ANOVA Procedure                                        Class Level Information                                   Class         Levels    Values                                   T                  5    1 2 3 4 5                                  Number of Observations Read          75                              Number of Observations Used          75  74                                       do dong deu cua tai nam                                   22                                                                    10:16 Friday, December 7, 2012                                          The ANOVA Procedure    Dependent Variable: Y                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F          Model                        4      68.4533333      17.1133333       1.44    0.2299          Error                       70     831.7333333      11.8819048          Corrected Total             74     900.1866667                             R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                           0.076043      9.686251      3.447014      35.58667            Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F          T                            4     68.45333333     17.11333333       1.44    0.2299                                        khoi luong chum qua the                                   13                                                                   10:16 Friday, December 7, 2012                                          The ANOVA Procedure                                        Class Level Information                                   Class         Levels    Values                                   T                  5    1 2 3 4 5                                  Number of Observations Read          75                              Number of Observations Used          75  75                                       khoi luong chum qua the                                   14                                                                   10:16 Friday, December 7, 2012                                          The ANOVA Procedure    Dependent Variable: Y                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F          Model                        4     400260.3467     100065.0867     170.87     F          T                            4     400260.3467     100065.0867     170.87     F          Model                        4      207.653333       51.913333       1.36    0.2578          Error                       70     2678.133333       38.259048          Corrected Total             74     2885.786667                             R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                           0.071957      9.044731      6.185390      68.38667            Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F          T                            4     207.6533333      51.9133333       1.36    0.2578                                      chieu dai cua tai nam    10:16 Friday, December 7, 2012  61                                          The ANOVA Procedure                                        Class Level Information                                   Class         Levels    Values                                   T                  5    1 2 3 4 5                                  Number of Observations Read          75                              Number of Observations Used          75  79                                        chieu dai cua tai nam    10:16 Friday, December 7, 2012  62                                          The ANOVA Procedure    Dependent Variable: Y                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F          Model                        4      1363.28000       340.82000       1.88    0.1243          Error                       70     12719.06667       181.70095          Corrected Total             74     14082.34667                             R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                           0.096808      12.08143      13.47965      111.5733            Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F          T                            4     1363.280000      340.820000       1.88    0.1243                                    thoi gian hinh thanh qua the                                69                                                                    10:16 Friday, December 7, 2012                                          The ANOVA Procedure                                        Class Level Information                                   Class         Levels    Values                                   T                  5    1 2 3 4 5                                  Number of Observations Read          75                              Number of Observations Used          75  80                                     thoi gian hinh thanh qua the                                70                                                                    10:16 Friday, December 7, 2012                                          The ANOVA Procedure    Dependent Variable: Y                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F          Model                        4      68.4533333      17.1133333       2.09    0.0915          Error                       70     573.7333333       8.1961905          Corrected Total             74     642.1866667                             R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                           0.106594      8.044864      2.862899      35.58667            Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F          T                            4     68.45333333     17.11333333       2.09    0.0915                                                                              thoi gian thu hoach      10:16 Friday, December 7, 2012  77                                          The ANOVA Procedure                                        Class Level Information                                   Class         Levels    Values                                   T                  5    1 2 3 4 5                                  Number of Observations Read          75                              Number of Observations Used          75  81                                         thoi gian thu hoach     10:16 Friday, December 7, 2012  78                                          The ANOVA Procedure    Dependent Variable: Y                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F          Model                        4      68.4533333      17.1133333       2.09    0.0915          Error                       70     573.7333333       8.1961905          Corrected Total             74     642.1866667                             R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                           0.106594      7.616794      2.862899      37.58667            Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F          T                            4     68.45333333     17.11333333       2.09    0.0915    phan tram bich co to phu trang                                1                                                                  09:41 Tuesday, December 18, 2012                                          The ANOVA Procedure                                        Class Level Information                                   Class         Levels    Values                                   T                  5    1 2 3 4 5                                  Number of Observations Read          15                              Number of Observations Used          15  82                                    phan tram bich co to phu trang                                2                                                                  09:41 Tuesday, December 18, 2012                                          The ANOVA Procedure    Dependent Variable: Y                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F          Model                        4     1143.703704      285.925926      10.72    0.0012          Error                       10      266.666667       26.666667          Corrected Total             14     1410.370370                             R‐Square     Coeff Var      Root MSE        Y Mean                           0.810924      5.723621      5.163978      90.22222            Source                      DF        Anova SS     Mean Square    F Value    Pr > F          T                            4     1143.703704      285.925926      10.72    0.0012  83                                    phan tram bich co to phu trang                                3                                                                  09:41 Tuesday, December 18, 2012                                          The ANOVA Procedure                                          t Tests (LSD) for Y      NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error                                               rate.                                   Alpha                            0.01                               Error Degrees of Freedom           10                               Error Mean Square            26.66667                               Critical Value of t           3.16927                               Least Significant Difference   13.363                        Means with the same letter are not significantly different.                               t Grouping          Mean      N    T                                      A        97.778      3    4                                    A                                    A        95.556      3    2                                    A  84                                    phan tram bich co to phu trang                                4                                                                  09:41 Tuesday, December 18, 2012                                          The ANOVA Procedure                                          t Tests (LSD) for Y                      Means with the same letter are not significantly different.                               t Grouping          Mean      N    T                                      A        93.333      3    3                                    A                                    A        91.111      3    1                                      B        73.333      3    5  ty le bich ra qua the                                     9                                                                  09:41 Tuesday, December 18, 2012                                          The ANOVA Procedure                                        Class Level Information                                   Class         Levels    Values                                   T                  5    1 2 3 4 5                                  Number of Observations Read          15                              Number of Observations Used          15  85                                        ty le bich ra qua the                                    10                                                                  09:41 Tuesday, December 18, 2012                                          The ANOVA Procedure    Dependent Variable: Y                                                  Sum of        Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    Pr > F          Model                        4     2814.814815      703.703704      26.39     F          T                            4     2814.814815      703.703704      26.39    
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHỐI TRỘN GIÁ THỂ THÍCH HỢP CHO NẤM BÀO NGƯ TRẮNG (Pleurotus florida) , NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHỐI TRỘN GIÁ THỂ THÍCH HỢP CHO NẤM BÀO NGƯ TRẮNG (Pleurotus florida)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn